Thú Nuôi: Chồn Bay

Chồn Bay

Chồn Bay

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi Tướng bị tấn công, Chồn Bay hồi máu bằng 170% tấn công thần thú cho 2 đồng minh gần đó và tạo ra một lá chắn trong 2,5 giây cho mỗi người. Lá chắn này sẽ chặn một yếu tố tiêu cực. (Nghỉ: 4,5 giây.)110000
(500 Ấn)
2/10Khi Tướng bị tấn công, Chồn Bay hồi máu bằng 190% tấn công thần thú cho 2 đồng minh gần đó và tạo ra một lá chắn trong 2,5 giây cho mỗi người. Lá chắn này sẽ chặn một yếu tố tiêu cực. (Nghỉ: 4 giây.)230000
(1500 Ấn)
3/10Khi Tướng bị tấn công, Chồn Bay hồi máu bằng 220% tấn công thần thú cho 2 đồng minh gần đó và tạo ra một lá chắn trong 2,5 giây cho mỗi người. Lá chắn này sẽ chặn một yếu tố tiêu cực. (Nghỉ: 4 giây.)450000
(2500 Ấn)
4/10Khi Tướng bị tấn công, Chồn Bay hồi máu bằng 240% tấn công thần thú cho 2 đồng minh gần đó và tạo ra một lá chắn trong 2,5 giây cho mỗi người. Lá chắn này sẽ chặn một yếu tố tiêu cực. (Nghỉ: 4 giây.)670000
(3500 Ấn)
5/10Khi Tướng bị tấn công, Chồn Bay hồi máu bằng 270% tấn công thần thú cho 3 đồng minh gần đó và tạo ra một lá chắn trong 2,5 giây cho mỗi người. Lá chắn này sẽ chặn một yếu tố tiêu cực. (Nghỉ: 3,5 giây.)9100000
(5000 Ấn)
6/10Khi Tướng bị tấn công, Chồn Bay hồi máu bằng 300% tấn công thần thú cho 3 đồng minh gần đó và tạo ra một lá chắn trong 2,5 giây cho mỗi người. Lá chắn này sẽ chặn một yếu tố tiêu cực. (Nghỉ: 3 giây.)13200000
(10000 Ấn)
7/10Khi Tướng bị tấn công, Chồn Bay hồi máu bằng 340% tấn công thần thú cho 3 đồng minh gần đó và tạo ra một lá chắn trong 2,5 giây cho mỗi người. Lá chắn này sẽ chặn một yếu tố tiêu cực. (Nghỉ: 3 giây.)18300000
(15000 Ấn)
8/10Khi Tướng bị tấn công, Chồn Bay hồi máu bằng 370% tấn công thần thú cho 3 đồng minh gần đó và tạo ra một lá chắn trong 2,5 giây cho mỗi người. Lá chắn này sẽ chặn một yếu tố tiêu cực. (Nghỉ: 2,5 giây.)23900000
(45000 Ấn)
9/10Khi Tướng bị tấn công, Chồn Bay hồi máu bằng 400% tấn công thần thú cho 4 đồng minh gần đó và tạo ra một lá chắn trong 2,5 giây cho mỗi người. Lá chắn này sẽ chặn một yếu tố tiêu cực. (Nghỉ: 2,5 giây.)311600000
(80000 Ấn)
10/10Khi Tướng bị tấn công, Chồn Bay hồi máu bằng 450% tấn công thần thú cho 4 đồng minh gần đó và tạo ra một lá chắn trong 2,5 giây cho mỗi người. Lá chắn này sẽ chặn một yếu tố tiêu cực. (Nghỉ: 2,5 giây.)0
(0 Ấn)
Chồn Bay
Cấp
Chồn Bay
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
115983816400
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
8008952400
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
100331088400
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
120581224400
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
140831360400
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
220912312400
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
241162448400
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
261412584400
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
281662720400
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
301912856400
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
381993808400
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
402243944400
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
422494080400
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
442744216400
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
462994352400
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
543075304400
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
563325440400
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
583575576400
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
603825712400
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
624075848400
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
704156800400
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
724406936400
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
744657072400
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
764907208400
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
785157344400
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
865238296400
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
885488432400
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
905738568400
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
925988704400
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
946238840400
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
1026319792400
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
1046569928400
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
10668110064400
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
10870610200400
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
11073110336400
CấpTin tức
1Đạt 16% TC của Tướng chủ khi thú nuôi lên cấp 6.
17Có 16% TC của Tướng chủ. Đạt tới 22% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
23Có 22% TC của Tướng chủ. Đạt tới 28% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
29Có 28% TC của Tướng chủ. Đạt tới 34% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
35Có 34% TC của Tướng chủ. Đạt tới 40% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.