Thú Nuôi: Thỏ Bay

Thỏ Bay

Thỏ Bay

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi chủ Tướng tấn công, Thỏ Bay ném một quả trứng màu vào một đơn vị địch ngẫu nhiên, gây 180% thiệt hại tấn công thần thú cho tất cả các đơn vị địch trong phạm vi và gây choáng địch trong 1 giây. Đồng thời có 40% tỷ lệ gây 5x thiệt hại. (Nghỉ: 4 giây.)110000
(500 Ấn)
2/10Khi chủ Tướng tấn công, Thỏ Bay ném một quả trứng màu vào một đơn vị địch ngẫu nhiên, gây 210% thiệt hại tấn công thần thú cho tất cả các đơn vị địch trong phạm vi và gây choáng địch trong 1 giây. Đồng thời có 40% tỷ lệ gây 5x thiệt hại. (Nghỉ: 4 giây.)230000
(1500 Ấn)
3/10Khi chủ Tướng tấn công, Thỏ Bay ném một quả trứng màu vào một đơn vị địch ngẫu nhiên, gây 240% thiệt hại tấn công thần thú cho tất cả các đơn vị địch trong phạm vi và gây choáng địch trong 1.2 giây. Đồng thời có 40% tỷ lệ gây 5x thiệt hại. (Nghỉ: 4 giây.)450000
(2500 Ấn)
4/10Khi chủ Tướng tấn công, Thỏ Bay ném một quả trứng màu vào một đơn vị địch ngẫu nhiên, gây 270% thiệt hại tấn công thần thú cho tất cả các đơn vị địch trong phạm vi và gây choáng địch trong 1.2 giây. Đồng thời có 40% tỷ lệ gây 5x thiệt hại. (Nghỉ: 4 giây.)670000
(3500 Ấn)
5/10Khi chủ Tướng tấn công, Thỏ Bay ném một quả trứng màu vào một đơn vị địch ngẫu nhiên, gây 300% thiệt hại tấn công thần thú cho tất cả các đơn vị địch trong phạm vi và gây choáng địch trong 1.4 giây. Đồng thời có 40% tỷ lệ gây 5x thiệt hại. (Nghỉ: 4 giây.)9100000
(5000 Ấn)
6/10Khi chủ Tướng tấn công, Thỏ Bay ném một quả trứng màu vào một đơn vị địch ngẫu nhiên, gây 330% thiệt hại tấn công thần thú cho tất cả các đơn vị địch trong phạm vi và gây choáng địch trong 1.4 giây. Đồng thời có 40% tỷ lệ gây 5x thiệt hại. (Nghỉ: 4 giây.)13200000
(10000 Ấn)
7/10Khi chủ Tướng tấn công, Thỏ Bay ném một quả trứng màu vào một đơn vị địch ngẫu nhiên, gây 360% thiệt hại tấn công thần thú cho tất cả các đơn vị địch trong phạm vi và gây choáng địch trong 1.6 giây. Đồng thời có 40% tỷ lệ gây 5x thiệt hại. (Nghỉ: 4 giây.)18300000
(15000 Ấn)
8/10Khi chủ Tướng tấn công, Thỏ Bay ném một quả trứng màu vào một đơn vị địch ngẫu nhiên, gây 390% thiệt hại tấn công thần thú cho tất cả các đơn vị địch trong phạm vi và gây choáng địch trong 1.8 giây. Đồng thời có 40% tỷ lệ gây 5x thiệt hại. (Nghỉ: 4 giây.)23900000
(45000 Ấn)
9/10Khi chủ Tướng tấn công, Thỏ Bay ném một quả trứng màu vào một đơn vị địch ngẫu nhiên, gây 420% thiệt hại tấn công thần thú cho tất cả các đơn vị địch trong phạm vi và gây choáng địch trong 2 giây. Đồng thời có 40% tỷ lệ gây 5x thiệt hại. (Nghỉ: 4 giây.)311600000
(80000 Ấn)
10/10Khi chủ Tướng tấn công, Thỏ Bay ném một quả trứng màu vào một đơn vị địch ngẫu nhiên, gây 450% thiệt hại tấn công thần thú cho tất cả các đơn vị địch trong phạm vi và gây choáng địch trong 2.2 giây. Đồng thời có 40% tỷ lệ gây 5x thiệt hại. (Nghỉ: 4 giây.)0
(0 Ấn)
Thỏ Bay
Cấp
Thỏ Bay
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
116871823400
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
9121958400
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
113711093400
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
136211228400
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
158711363400
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
249922321400
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
272422456400
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
294922591400
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
317422726400
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
339922861400
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
431133819400
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
453633954400
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
476134089400
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
498634224400
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
521134359400
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
612345317400
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
634845452400
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
657345587400
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
679845722400
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
702345857400
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
793556815400
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
816056950400
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
838557085400
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
861057220400
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
883557355400
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
974768313400
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
997268448400
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
1019768583400
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
1042268718400
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
1064768853400
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
1155979811400
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
1178479946400
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
12009710081400
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
12234710216400
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
12459710351400
CấpTin tức
1Đạt 16% TC của Tướng chủ khi thú nuôi lên cấp 6.
17Có 16% TC của Tướng chủ. Đạt tới 22% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
23Có 22% TC của Tướng chủ. Đạt tới 28% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
29Có 28% TC của Tướng chủ. Đạt tới 34% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
35Có 34% TC của Tướng chủ. Đạt tới 40% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.