Thú Nuôi: Rồng Tham Ăn

Rồng Tham Ăn

Rồng Tham Ăn

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi Tướng bị tấn công, Rồng Tham Ăn khiển khai một khiên lên Tướng đồng minh gần nhất. Khiên phản 15% thiệt hại phải chịu trong 4 giây. Sức tấn công của Tướng tăng 20% khi còn khiên. (Nghỉ: 7 giây. Khiên của Hơi Thở Rồng không thể bị loại bỏ.)110000
(500 Ấn)
2/10Khi Tướng bị tấn công, Rồng Tham Ăn khiển khai một khiên lên Tướng đồng minh gần nhất. Khiên phản 20% thiệt hại phải chịu trong 4 giây. Sức tấn công của Tướng tăng 25% khi còn khiên. (Nghỉ: 7 giây. Khiên của Hơi Thở Rồng không thể bị loại bỏ.)230000
(1500 Ấn)
3/10Khi Tướng bị tấn công, Rồng Tham Ăn khiển khai một khiên lên Tướng đồng minh gần nhất. Khiên phản 25% thiệt hại phải chịu trong 4 giây. Sức tấn công của Tướng tăng 30% khi còn khiên. (Nghỉ: 7 giây. Khiên của Hơi Thở Rồng không thể bị loại bỏ.)450000
(2500 Ấn)
4/10Khi Tướng bị tấn công, Rồng Tham Ăn khiển khai một khiên lên Tướng đồng minh gần nhất. Khiên phản 30% thiệt hại phải chịu trong 4 giây. Sức tấn công của Tướng tăng 35% khi còn khiên. (Nghỉ: 7 giây. Khiên của Hơi Thở Rồng không thể bị loại bỏ.)670000
(3500 Ấn)
5/10Khi Tướng bị tấn công, Rồng Tham Ăn khiển khai một khiên lên Tướng đồng minh gần nhất. Khiên phản 35% thiệt hại phải chịu trong 4 giây. Sức tấn công của Tướng tăng 45% khi còn khiên. (Nghỉ: 7 giây. Khiên của Hơi Thở Rồng không thể bị loại bỏ.)9100000
(5000 Ấn)
6/10Khi Tướng bị tấn công, Rồng Tham Ăn khiển khai một khiên lên Tướng đồng minh gần nhất. Khiên phản 40% thiệt hại phải chịu trong 4 giây. Sức tấn công của Tướng tăng 55% khi còn khiên. (Nghỉ: 7 giây. Khiên của Hơi Thở Rồng không thể bị loại bỏ.)13200000
(10000 Ấn)
7/10Khi Tướng bị tấn công, Rồng Tham Ăn khiển khai một khiên lên Tướng đồng minh gần nhất. Khiên phản 48% thiệt hại phải chịu trong 4 giây. Sức tấn công của Tướng tăng 70% khi còn khiên. (Nghỉ: 7 giây. Khiên của Hơi Thở Rồng không thể bị loại bỏ.)18300000
(15000 Ấn)
8/10Khi Tướng bị tấn công, Rồng Tham Ăn khiển khai một khiên lên Tướng đồng minh gần nhất. Khiên phản 56% thiệt hại phải chịu trong 4 giây. Sức tấn công của Tướng tăng 85% khi còn khiên. (Nghỉ: 7 giây. Khiên của Hơi Thở Rồng không thể bị loại bỏ.)23900000
(45000 Ấn)
9/10Khi Tướng bị tấn công, Rồng Tham Ăn khiển khai một khiên lên Tướng đồng minh gần nhất. Khiên phản 65% thiệt hại phải chịu trong 4 giây. Sức tấn công của Tướng tăng 100% khi còn khiên. (Nghỉ: 7 giây. Khiên của Hơi Thở Rồng không thể bị loại bỏ.)311600000
(80000 Ấn)
10/10Khi Tướng bị tấn công, Rồng Tham Ăn khiển khai một khiên lên Tướng đồng minh gần nhất. Khiên phản 75% thiệt hại phải chịu trong 4 giây. Sức tấn công của Tướng tăng 120% khi còn khiên. (Nghỉ: 7 giây. Khiên của Hơi Thở Rồng không thể bị loại bỏ.)0
(0 Ấn)
Rồng Tham Ăn
Cấp
Rồng Tham Ăn
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
118692830400
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
11054958400
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
134161086400
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
157781214400
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
181401342400
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
291942300400
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
315562428400
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
339182556400
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
362802684400
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
386422812400
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
496963770400
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
520583898400
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
544204026400
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
567824154400
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
591444282400
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
701985240400
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
725605368400
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
749225496400
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
772845624400
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
796465752400
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
907006710400
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
930626838400
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
954246966400
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
977867094400
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
1001487222400
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
1112028180400
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
1135648308400
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
1159268436400
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
1182888564400
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
1206508692400
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
1317049650400
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
1340669778400
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
1364289906400
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
13879010034400
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
14115210162400
CấpTin tức
1Đạt 16% TC của Tướng chủ khi thú nuôi lên cấp 6.
17Có 16% TC của Tướng chủ. Đạt tới 22% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
23Có 22% TC của Tướng chủ. Đạt tới 28% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
29Có 28% TC của Tướng chủ. Đạt tới 34% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
35Có 34% TC của Tướng chủ. Đạt tới 40% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.