Thú Nuôi: Dơi Quý Tộc

Dơi Quý Tộc

Dơi Quý Tộc

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Hồi máu cho 2 đơn vị ở gần có máu thấp nhất bằng 230% thiệt hại công thường của thú. Đồng thời tăng 22% tấn công và tốc độ tấn công của họ trong 3 giây. (Nghỉ: 6 giây.)110000
(500 Ấn)
2/10Hồi máu cho 2 đơn vị ở gần có máu thấp nhất bằng 250% thiệt hại công thường của thú. Đồng thời tăng 23% tấn công và tốc độ tấn công của họ trong 3 giây. (Nghỉ: 6 giây.)230000
(1500 Ấn)
3/10Hồi máu cho 2 đơn vị ở gần có máu thấp nhất bằng 270% thiệt hại công thường của thú. Đồng thời tăng 24% tấn công và tốc độ tấn công của họ trong 3.5 giây. (Nghỉ: 6 giây.)450000
(2500 Ấn)
4/10Hồi máu cho 2 đơn vị ở gần có máu thấp nhất bằng 290% thiệt hại công thường của thú. Đồng thời tăng 25% tấn công và tốc độ tấn công của họ trong 3.5 giây. (Nghỉ: 6 giây.)670000
(3500 Ấn)
5/10Hồi máu cho 2 đơn vị ở gần có máu thấp nhất bằng 310% thiệt hại công thường của thú. Đồng thời tăng 27% tấn công và tốc độ tấn công của họ trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.)9100000
(5000 Ấn)
6/10Hồi máu cho 2 đơn vị ở gần có máu thấp nhất bằng 330% thiệt hại công thường của thú. Đồng thời tăng 29% tấn công và tốc độ tấn công của họ trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.)13200000
(10000 Ấn)
7/10Hồi máu cho 2 đơn vị ở gần có máu thấp nhất bằng 350% thiệt hại công thường của thú. Đồng thời tăng 32% tấn công và tốc độ tấn công của họ trong 4.5 giây. (Nghỉ: 6 giây.)18300000
(15000 Ấn)
8/10Hồi máu cho 2 đơn vị ở gần có máu thấp nhất bằng 370% thiệt hại công thường của thú. Đồng thời tăng 35% tấn công và tốc độ tấn công của họ trong 4.5 giây. (Nghỉ: 6 giây.)23900000
(45000 Ấn)
9/10Hồi máu cho 2 đơn vị ở gần có máu thấp nhất bằng 390% thiệt hại công thường của thú. Đồng thời tăng 38% tấn công và tốc độ tấn công của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 6 giây.)311600000
(80000 Ấn)
10/10Hồi máu cho 2 đơn vị ở gần có máu thấp nhất bằng 410% thiệt hại công thường của thú. Đồng thời tăng 42% tấn công và tốc độ tấn công của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 6 giây.)0
(0 Ấn)
Dơi Quý Tộc
Cấp
Dơi Quý Tộc
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1110078843400
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
12283988400
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
144881133400
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
166931278400
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
188981423400
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
311812411400
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
333862556400
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
355912701400
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
377962846400
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
400012991400
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
522843979400
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
544894124400
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
566944269400
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
588994414400
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
611044559400
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
733875547400
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
755925692400
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
777975837400
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
800025982400
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
822076127400
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
944907115400
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
966957260400
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
989007405400
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
1011057550400
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
1033107695400
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
1155938683400
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
1177988828400
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
1200038973400
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
1222089118400
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
1244139263400
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
13669610251400
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
13890110396400
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
14110610541400
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
14331110686400
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
14551610831400
CấpTin tức
1Đạt 16% TC của Tướng chủ khi thú nuôi lên cấp 6.
17Có 16% TC của Tướng chủ. Đạt tới 22% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
23Có 22% TC của Tướng chủ. Đạt tới 28% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
29Có 28% TC của Tướng chủ. Đạt tới 34% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
35Có 34% TC của Tướng chủ. Đạt tới 40% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.