Thú Nuôi: Unknown

Unknown

Unknown

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Unknown------
2/10Unknown20
(0 Ấn)
3/10Unknown40
(0 Ấn)
4/10Unknown60
(0 Ấn)
5/10Unknown90
(0 Ấn)
6/10Unknown130
(0 Ấn)
7/10Unknown180
(0 Ấn)
8/10Unknown230
(0 Ấn)
9/10Unknown310
(0 Ấn)
10/10Unknown0
(0 Ấn)
Unknown
Cấp
Unknown
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
111770735621400
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
1770735621400
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
1770735621400
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
1770735621400
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
1770735621400
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
00
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
00
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
00
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
00
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
00
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
00
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
00
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
00
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
00
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
00
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
00
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
00
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
00
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
00
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
00
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
00
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
00
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
00
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
00
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
00
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
00
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
00
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
00
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
00
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
00
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
1770735621400
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
1770735621400
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
1770735621400
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
1770735621400
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
1770735621400
CấpTin tức
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.