Siêu Thú: Sói Đêm

Tính năng:

Sói Đêm
Máu Máu:78000
Tấn công Tấn công:2600
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:900
Di Chuyển Di Chuyển:400
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:6
Chính xác Chính xác:5070
Tránh né Tránh né:1700
CRIT CRIT:468
TH CRIT TH CRIT:5200
Chống CRIT Chống CRIT:520
Trong những đặc tính bảng trình bày tiền thưởng tối đa. Số tiền thưởng, có thể được +3, +9, +21, +36, +60%
  • Khả năng
  • Tính năng
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi Tướng bị tấn công, gây 350% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 55 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.Sói Đêm x 1Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 2
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 6
2/10Khi Tướng bị tấn công, gây 370% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 60 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.Sói Đêm x 2Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 12
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 23
3/10Khi Tướng bị tấn công, gây 390% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 65 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.Sói Đêm x 4Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 36
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 77
4/10Khi Tướng bị tấn công, gây 410% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 70 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.Sói Đêm x 6Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 179
5/10Khi Tướng bị tấn công, gây 435% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 75 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.Sói Đêm x 9Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 147
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 310
6/10Khi Tướng bị tấn công, gây 460% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 80 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.Sói Đêm x 13Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 245
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 511
7/10Khi Tướng bị tấn công, gây 485% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 85 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.Sói Đêm x 18Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 612
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 1276
8/10Khi Tướng bị tấn công, gây 510% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 90 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.Sói Đêm x 23Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 980
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 2041
9/10Khi Tướng bị tấn công, gây 540% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 95 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.Sói Đêm x 31Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 1960
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 4082
10/10Khi Tướng bị tấn công, gây 575% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch ngẫu nhiên. Loại bỏ các yếu tố hỗ trợ và 100 Năng lượng của địch. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Sói Đêm còn trong trận, giảm 33% tốc độ Nhận năng lượng của các tướng địch ở gần.
CấpPhíTấn công
+60%
Máu
+60%
Chống CRIT
+60%
TH CRIT
+60%
Tránh né
+60%
Chính xác
+60%
CRIT
+60%
1Sói Đêm x 1
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 3
2830
+ 138
84900
+ 4140
566
+ 27
5660
+ 276
1840
+ 1924
5519
+ 5788
509
+ 24
2Sói Đêm x 2
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 7
3060
+ 276
91800
+ 8280
612
+ 55
6120
+ 552
1980
+ 2148
5968
+ 6506
550
+ 49
3Sói Đêm x 3
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 10
3290
+ 414
98700
+ 12420
658
+ 82
6580
+ 828
2120
+ 2372
6417
+ 7225
591
+ 73
4Sói Đêm x 4
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 14
3520
+ 552
105600
+ 16560
704
+ 110
7040
+ 1104
2260
+ 2596
6866
+ 7943
632
+ 98
5Sói Đêm x 5
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 17
3750
+ 690
112500
+ 20700
750
+ 138
7500
+ 1380
2400
+ 2820
7315
+ 8662
673
+ 123
6Sói Đêm x 6
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 21
3980
+ 828
119400
+ 24840
796
+ 165
7960
+ 1656
2540
+ 3044
7764
+ 9380
714
+ 147
7Sói Đêm x 7
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 24
4210
+ 966
126300
+ 28980
842
+ 193
8420
+ 1932
2680
+ 3268
8213
+ 10098
755
+ 172
8Sói Đêm x 8
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 28
4440
+ 1104
133200
+ 33120
888
+ 220
8880
+ 2208
2820
+ 3492
8662
+ 10817
796
+ 196
9Sói Đêm x 9
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 31
4670
+ 1242
140100
+ 37260
934
+ 248
9340
+ 2484
2960
+ 3716
9111
+ 11535
837
+ 221
10Sói Đêm x 10
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 35
4900
+ 1380
147000
+ 41400
980
+ 276
9800
+ 2760
3100
+ 3940
9560
+ 12254
878
+ 246
11Sói Đêm x 12
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 42
5130
+ 1518
153900
+ 45540
1026
+ 303
10260
+ 3036
3240
+ 4164
10009
+ 12972
919
+ 270
12Sói Đêm x 14
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 49
5360
+ 1656
160800
+ 49680
1072
+ 331
10720
+ 3312
3380
+ 4388
10458
+ 13690
960
+ 295
13Sói Đêm x 16
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 56
5590
+ 1794
167700
+ 53820
1118
+ 358
11180
+ 3588
3520
+ 4612
10907
+ 14409
1001
+ 319
14Sói Đêm x 18
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 63
5820
+ 1932
174600
+ 57960
1164
+ 386
11640
+ 3864
3660
+ 4836
11356
+ 15127
1042
+ 344
15Sói Đêm x 21
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 74
6050
+ 2070
181500
+ 62100
1210
+ 414
12100
+ 4140
3800
+ 5060
11805
+ 15846
1083
+ 369
16Sói Đêm x 24
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
6280
+ 2208
188400
+ 66240
1256
+ 441
12560
+ 4416
3940
+ 5284
12254
+ 16564
1124
+ 393
17Sói Đêm x 27
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 95
6510
+ 2346
195300
+ 70380
1302
+ 469
13020
+ 4692
4080
+ 5508
12703
+ 17282
1165
+ 418
18Sói Đêm x 30
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 106
6740
+ 2484
202200
+ 74520
1348
+ 496
13480
+ 4968
4220
+ 5732
13152
+ 18001
1206
+ 442
19Sói Đêm x 33
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 117
6970
+ 2622
209100
+ 78660
1394
+ 524
13940
+ 5244
4360
+ 5956
13601
+ 18719
1247
+ 467
20Sói Đêm x 36
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 127
7200
+ 2760
216000
+ 82800
1440
+ 552
14400
+ 5520
4500
+ 6180
14050
+ 19438
1288
+ 492
21Sói Đêm x 39
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 138
7430
+ 2898
222900
+ 86940
1486
+ 579
14860
+ 5796
4640
+ 6404
14499
+ 20156
1329
+ 516
22Sói Đêm x 42
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 149
7660
+ 3036
229800
+ 91080
1532
+ 607
15320
+ 6072
4780
+ 6628
14948
+ 20874
1370
+ 541
23Sói Đêm x 45
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 159
7890
+ 3174
236700
+ 95220
1578
+ 634
15780
+ 6348
4920
+ 6852
15397
+ 21593
1411
+ 565
24Sói Đêm x 48
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 170
8120
+ 3312
243600
+ 99360
1624
+ 662
16240
+ 6624
5060
+ 7076
15846
+ 22311
1452
+ 590
25Sói Đêm x 51
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 181
8350
+ 3450
250500
+ 103500
1670
+ 690
16700
+ 6900
5200
+ 7300
16295
+ 23030
1493
+ 615
26Sói Đêm x 54
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 191
8580
+ 3588
257400
+ 107640
1716
+ 717
17160
+ 7176
5340
+ 7524
16744
+ 23748
1534
+ 639
27Sói Đêm x 57
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 202
8810
+ 3726
264300
+ 111780
1762
+ 745
17620
+ 7452
5480
+ 7748
17193
+ 24466
1575
+ 664
28Sói Đêm x 60
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 213
9040
+ 3864
271200
+ 115920
1808
+ 772
18080
+ 7728
5620
+ 7972
17642
+ 25185
1616
+ 688
29Sói Đêm x 64
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 227
9270
+ 4002
278100
+ 120060
1854
+ 800
18540
+ 8004
5760
+ 8196
18091
+ 25903
1657
+ 713
30Sói Đêm x 68
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 241
9500
+ 4140
285000
+ 124200
1900
+ 828
19000
+ 8280
5900
+ 8420
18540
+ 26622
1698
+ 738
31Sói Đêm x 72
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 255
9730
+ 4278
291900
+ 128340
1946
+ 855
19460
+ 8556
6040
+ 8644
18989
+ 27340
1739
+ 762
32Sói Đêm x 76
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 269
9960
+ 4416
298800
+ 132480
1992
+ 883
19920
+ 8832
6180
+ 8868
19438
+ 28058
1780
+ 787
33Sói Đêm x 80
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 284
10190
+ 4554
305700
+ 136620
2038
+ 910
20380
+ 9108
6320
+ 9092
19887
+ 28777
1821
+ 811
34Sói Đêm x 84
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 298
10420
+ 4692
312600
+ 140760
2084
+ 938
20840
+ 9384
6460
+ 9316
20336
+ 29495
1862
+ 836
35Sói Đêm x 0
10650
+ 4830
319500
+ 144900
2130
+ 966
21300
+ 9660
6600
+ 9540
20785
+ 30214
1903
+ 861
1548046440030963096016140509992764

Tiến Hóa

Chọn Thú x 100 / Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa. x 10 + Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 10
1. Tiêu hao Tinh Chất Thú và Chất Tiến Hóa để tiến hóa thành Siêu Thú, hoặc có tỷ lệ lên Siêu Thú Đột Biến! Thú cũng có thể chuyển thành Bánh Siêu Thú. 2. Sử dụng Pha Lê Siêu Thú chỉ định để nhận Siêu Thú tương ứng và tăng tỷ lệ Đột Biến! 3. Dùng Bánh Siêu Thú để tăng Cấp và Chiêu Thức của Siêu Thú. 4. Siêu Thú Thường có tối đa 3 thuộc tính, Siêu Thú Đột Biến có tối đa 4. Siêu Thú Đột Biến có thuộc tính cơ bản cao hơn Siêu Thú Thường. 5. Thuộc tính của Siêu Thú sẽ làm tăng các thuộc tính của Tướng. Tướng sẽ nhận được một phần thuộc tính của Siêu Thú.

Thêm Pha Lê Siêu Thú để chắc chắn nhận Siêu Thú và tăng tỷ lệ "Đột Biến". Nhận từ các sự kiện.
Tiến hóa Thú thành Siêu Thú để tăng sức mạnh và hỗ trợ Tướng chiến đấu.
Siêu Thú có 3 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Một Siêu Thú Đột Biến có 4 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Thú có thể tiến hóa thành Siêu thú. Cũng có tỷ lệ biến thành "Siêu Thú Đột Biến" quý hiếm.
Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tăng trưởng thuộc tính và thuộc tính của Siêu Thú. Nó giúp Tướng gia tăng tương đương 20% thuộc tính của Siêu Thú.
Tiến Hóa Thú có thể nhận Siêu Thú cực mạnh, hoặc cơ hội nhận Siêu Thú Đột Biến!