Siêu Thú: Chim ưng

Tính năng:

Chim ưng
Máu Máu:75660
Tấn công Tấn công:2574
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:900
Di Chuyển Di Chuyển:400
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:6
Chính xác Chính xác:5171
Tránh né Tránh né:1700
CRIT CRIT:477
TH CRIT TH CRIT:5096
Chống CRIT Chống CRIT:499
Trong những đặc tính bảng trình bày tiền thưởng tối đa. Số tiền thưởng, có thể được +3, +9, +21, +36, +60%
  • Khả năng
  • Tính năng
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 120% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 22% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.Chim ưng x 1Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 2
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 6
2/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 130% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 23% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.Chim ưng x 2Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 12
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 23
3/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 140% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 24% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.Chim ưng x 4Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 36
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 77
4/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 155% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 25% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.Chim ưng x 6Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 179
5/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 170% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 26% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.Chim ưng x 9Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 147
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 310
6/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 185% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 27% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.Chim ưng x 13Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 245
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 511
7/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 200% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 28% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.Chim ưng x 18Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 612
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 1276
8/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 210% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 29% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.Chim ưng x 23Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 980
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 2041
9/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 230% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 30% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.Chim ưng x 31Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 1960
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 4082
10/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 255% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 31% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.
CấpPhíTấn công
+60%
Máu
+60%
Chống CRIT
+60%
TH CRIT
+60%
Tránh né
+60%
Chính xác
+60%
CRIT
+60%
1Chim ưng x 1
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 3
2802
+ 136
82286
+ 3975
543
+ 26
5542
+ 267
1841
+ 1925
5624
+ 5895
519
+ 25
2Chim ưng x 2
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 7
3030
+ 273
88912
+ 7951
587
+ 52
5988
+ 535
1982
+ 2151
6077
+ 6620
561
+ 50
3Chim ưng x 3
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 10
3258
+ 410
95538
+ 11926
631
+ 79
6434
+ 802
2123
+ 2376
6530
+ 7345
603
+ 75
4Chim ưng x 4
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 14
3486
+ 547
102164
+ 15902
675
+ 105
6880
+ 1070
2264
+ 2602
6983
+ 8070
645
+ 100
5Chim ưng x 5
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 17
3714
+ 684
108790
+ 19878
719
+ 132
7326
+ 1338
2405
+ 2828
7436
+ 8795
687
+ 126
6Chim ưng x 6
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 21
3942
+ 820
115416
+ 23853
763
+ 158
7772
+ 1605
2546
+ 3053
7889
+ 9519
729
+ 151
7Chim ưng x 7
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 24
4170
+ 957
122042
+ 27829
807
+ 184
8218
+ 1873
2687
+ 3279
8342
+ 10244
771
+ 176
8Chim ưng x 8
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 28
4398
+ 1094
128668
+ 31804
851
+ 211
8664
+ 2140
2828
+ 3504
8795
+ 10969
813
+ 201
9Chim ưng x 9
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 31
4626
+ 1231
135294
+ 35780
895
+ 237
9110
+ 2408
2969
+ 3730
9248
+ 11694
855
+ 226
10Chim ưng x 10
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 35
4854
+ 1368
141920
+ 39756
939
+ 264
9556
+ 2676
3110
+ 3956
9701
+ 12419
897
+ 252
11Chim ưng x 12
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 42
5082
+ 1504
148546
+ 43731
983
+ 290
10002
+ 2943
3251
+ 4181
10154
+ 13143
939
+ 277
12Chim ưng x 14
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 49
5310
+ 1641
155172
+ 47707
1027
+ 316
10448
+ 3211
3392
+ 4407
10607
+ 13868
981
+ 302
13Chim ưng x 16
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 56
5538
+ 1778
161798
+ 51682
1071
+ 343
10894
+ 3478
3533
+ 4632
11060
+ 14593
1023
+ 327
14Chim ưng x 18
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 63
5766
+ 1915
168424
+ 55658
1115
+ 369
11340
+ 3746
3674
+ 4858
11513
+ 15318
1065
+ 352
15Chim ưng x 21
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 74
5994
+ 2052
175050
+ 59634
1159
+ 396
11786
+ 4014
3815
+ 5084
11966
+ 16043
1107
+ 378
16Chim ưng x 24
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
6222
+ 2188
181676
+ 63609
1203
+ 422
12232
+ 4281
3956
+ 5309
12419
+ 16767
1149
+ 403
17Chim ưng x 27
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 95
6450
+ 2325
188302
+ 67585
1247
+ 448
12678
+ 4549
4097
+ 5535
12872
+ 17492
1191
+ 428
18Chim ưng x 30
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 106
6678
+ 2462
194928
+ 71560
1291
+ 475
13124
+ 4816
4238
+ 5760
13325
+ 18217
1233
+ 453
19Chim ưng x 33
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 117
6906
+ 2599
201554
+ 75536
1335
+ 501
13570
+ 5084
4379
+ 5986
13778
+ 18942
1275
+ 478
20Chim ưng x 36
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 127
7134
+ 2736
208180
+ 79512
1379
+ 528
14016
+ 5352
4520
+ 6212
14231
+ 19667
1317
+ 504
21Chim ưng x 39
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 138
7362
+ 2872
214806
+ 83487
1423
+ 554
14462
+ 5619
4661
+ 6437
14684
+ 20391
1359
+ 529
22Chim ưng x 42
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 149
7590
+ 3009
221432
+ 87463
1467
+ 580
14908
+ 5887
4802
+ 6663
15137
+ 21116
1401
+ 554
23Chim ưng x 45
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 159
7818
+ 3146
228058
+ 91438
1511
+ 607
15354
+ 6154
4943
+ 6888
15590
+ 21841
1443
+ 579
24Chim ưng x 48
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 170
8046
+ 3283
234684
+ 95414
1555
+ 633
15800
+ 6422
5084
+ 7114
16043
+ 22566
1485
+ 604
25Chim ưng x 51
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 181
8274
+ 3420
241310
+ 99390
1599
+ 660
16246
+ 6690
5225
+ 7340
16496
+ 23291
1527
+ 630
26Chim ưng x 54
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 191
8502
+ 3556
247936
+ 103365
1643
+ 686
16692
+ 6957
5366
+ 7565
16949
+ 24015
1569
+ 655
27Chim ưng x 57
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 202
8730
+ 3693
254562
+ 107341
1687
+ 712
17138
+ 7225
5507
+ 7791
17402
+ 24740
1611
+ 680
28Chim ưng x 60
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 213
8958
+ 3830
261188
+ 111316
1731
+ 739
17584
+ 7492
5648
+ 8016
17855
+ 25465
1653
+ 705
29Chim ưng x 64
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 227
9186
+ 3967
267814
+ 115292
1775
+ 765
18030
+ 7760
5789
+ 8242
18308
+ 26190
1695
+ 730
30Chim ưng x 68
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 241
9414
+ 4104
274440
+ 119268
1819
+ 792
18476
+ 8028
5930
+ 8468
18761
+ 26915
1737
+ 756
31Chim ưng x 72
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 255
9642
+ 4240
281066
+ 123243
1863
+ 818
18922
+ 8295
6071
+ 8693
19214
+ 27639
1779
+ 781
32Chim ưng x 76
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 269
9870
+ 4377
287692
+ 127219
1907
+ 844
19368
+ 8563
6212
+ 8919
19667
+ 28364
1821
+ 806
33Chim ưng x 80
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 284
10098
+ 4514
294318
+ 131194
1951
+ 871
19814
+ 8830
6353
+ 9144
20120
+ 29089
1863
+ 831
34Chim ưng x 84
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 298
10326
+ 4651
300944
+ 135170
1995
+ 897
20260
+ 9098
6494
+ 9370
20573
+ 29814
1905
+ 856
35Chim ưng x 0
10554
+ 4788
307570
+ 139146
2039
+ 924
20706
+ 9366
6635
+ 9596
21026
+ 30539
1947
+ 882
1534244671629633007216231515652829

Tiến Hóa

Chọn Thú x 100 / Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa. x 10 + Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 10
1. Tiêu hao Tinh Chất Thú và Chất Tiến Hóa để tiến hóa thành Siêu Thú, hoặc có tỷ lệ lên Siêu Thú Đột Biến! Thú cũng có thể chuyển thành Bánh Siêu Thú. 2. Sử dụng Pha Lê Siêu Thú chỉ định để nhận Siêu Thú tương ứng và tăng tỷ lệ Đột Biến! 3. Dùng Bánh Siêu Thú để tăng Cấp và Chiêu Thức của Siêu Thú. 4. Siêu Thú Thường có tối đa 3 thuộc tính, Siêu Thú Đột Biến có tối đa 4. Siêu Thú Đột Biến có thuộc tính cơ bản cao hơn Siêu Thú Thường. 5. Thuộc tính của Siêu Thú sẽ làm tăng các thuộc tính của Tướng. Tướng sẽ nhận được một phần thuộc tính của Siêu Thú.

Thêm Pha Lê Siêu Thú để chắc chắn nhận Siêu Thú và tăng tỷ lệ "Đột Biến". Nhận từ các sự kiện.
Tiến hóa Thú thành Siêu Thú để tăng sức mạnh và hỗ trợ Tướng chiến đấu.
Siêu Thú có 3 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Một Siêu Thú Đột Biến có 4 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Thú có thể tiến hóa thành Siêu thú. Cũng có tỷ lệ biến thành "Siêu Thú Đột Biến" quý hiếm.
Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tăng trưởng thuộc tính và thuộc tính của Siêu Thú. Nó giúp Tướng gia tăng tương đương 20% thuộc tính của Siêu Thú.
Tiến Hóa Thú có thể nhận Siêu Thú cực mạnh, hoặc cơ hội nhận Siêu Thú Đột Biến!