Siêu Thú: Phi Sư

Tính năng:

Phi Sư
Máu Máu:81900
Tấn công Tấn công:2470
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:900
Di Chuyển Di Chuyển:400
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:6
Chính xác Chính xác:5476
Tránh né Tránh né:1700
CRIT CRIT:515
TH CRIT TH CRIT:5460
Chống CRIT Chống CRIT:536
Trong những đặc tính bảng trình bày tiền thưởng tối đa. Số tiền thưởng, có thể được +3, +9, +21, +36, +60%
  • Khả năng
  • Tính năng
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi Tướng bị tấn công, gây 285% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư x 1Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 2
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng Lv Chiêu Siêu Thú. Nhận trong Hang Quái Nhóm hay đổi Xèng Nhà Kho. x 6
2/10Khi Tướng bị tấn công, gây 300% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư x 2Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 12
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng Lv Chiêu Siêu Thú. Nhận trong Hang Quái Nhóm hay đổi Xèng Nhà Kho. x 23
3/10Khi Tướng bị tấn công, gây 315% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư x 4Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 36
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng Lv Chiêu Siêu Thú. Nhận trong Hang Quái Nhóm hay đổi Xèng Nhà Kho. x 77
4/10Khi Tướng bị tấn công, gây 330% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư x 6Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng Lv Chiêu Siêu Thú. Nhận trong Hang Quái Nhóm hay đổi Xèng Nhà Kho. x 179
5/10Khi Tướng bị tấn công, gây 345% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư x 9Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 147
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng Lv Chiêu Siêu Thú. Nhận trong Hang Quái Nhóm hay đổi Xèng Nhà Kho. x 310
6/10Khi Tướng bị tấn công, gây 360% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư x 13Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 245
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng Lv Chiêu Siêu Thú. Nhận trong Hang Quái Nhóm hay đổi Xèng Nhà Kho. x 511
7/10Khi Tướng bị tấn công, gây 375% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư x 18Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 612
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng Lv Chiêu Siêu Thú. Nhận trong Hang Quái Nhóm hay đổi Xèng Nhà Kho. x 1276
8/10Khi Tướng bị tấn công, gây 390% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư x 23Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 980
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng Lv Chiêu Siêu Thú. Nhận trong Hang Quái Nhóm hay đổi Xèng Nhà Kho. x 2041
9/10Khi Tướng bị tấn công, gây 405% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư x 31Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 1960
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng Lv Chiêu Siêu Thú. Nhận trong Hang Quái Nhóm hay đổi Xèng Nhà Kho. x 4082
10/10Khi Tướng bị tấn công, gây 420% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.
CấpPhíTấn công
+60%
Máu
+60%
Chống CRIT
+60%
TH CRIT
+60%
Tránh né
+60%
Chính xác
+60%
CRIT
+60%
1Phi Sư x 1
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 3
2688
+ 130
88782
+ 4129
583
+ 28
5938
+ 286
1841
+ 1925
5956
+ 6244
560
+ 27
2Phi Sư x 2
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 7
2906
+ 261
95664
+ 8258
630
+ 56
6416
+ 573
1982
+ 2151
6436
+ 7012
605
+ 54
3Phi Sư x 3
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 10
3124
+ 392
102546
+ 12387
677
+ 84
6894
+ 860
2123
+ 2376
6916
+ 7780
650
+ 81
4Phi Sư x 4
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 14
3342
+ 523
109428
+ 16516
724
+ 112
7372
+ 1147
2264
+ 2602
7396
+ 8548
695
+ 108
5Phi Sư x 5
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 17
3560
+ 654
116310
+ 20646
771
+ 141
7850
+ 1434
2405
+ 2828
7876
+ 9316
740
+ 135
6Phi Sư x 6
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 21
3778
+ 784
123192
+ 24775
818
+ 169
8328
+ 1720
2546
+ 3053
8356
+ 10084
785
+ 162
7Phi Sư x 7
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 24
3996
+ 915
130074
+ 28904
865
+ 197
8806
+ 2007
2687
+ 3279
8836
+ 10852
830
+ 189
8Phi Sư x 8
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 28
4214
+ 1046
136956
+ 33033
912
+ 225
9284
+ 2294
2828
+ 3504
9316
+ 11620
875
+ 216
9Phi Sư x 9
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 31
4432
+ 1177
143838
+ 37162
959
+ 253
9762
+ 2581
2969
+ 3730
9796
+ 12388
920
+ 243
10Phi Sư x 10
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 35
4650
+ 1308
150720
+ 41292
1006
+ 282
10240
+ 2868
3110
+ 3956
10276
+ 13156
965
+ 270
11Phi Sư x 12
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 42
4868
+ 1438
157602
+ 45421
1053
+ 310
10718
+ 3154
3251
+ 4181
10756
+ 13924
1010
+ 297
12Phi Sư x 14
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 49
5086
+ 1569
164484
+ 49550
1100
+ 338
11196
+ 3441
3392
+ 4407
11236
+ 14692
1055
+ 324
13Phi Sư x 16
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 56
5304
+ 1700
171366
+ 53679
1147
+ 366
11674
+ 3728
3533
+ 4632
11716
+ 15460
1100
+ 351
14Phi Sư x 18
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 63
5522
+ 1831
178248
+ 57808
1194
+ 394
12152
+ 4015
3674
+ 4858
12196
+ 16228
1145
+ 378
15Phi Sư x 21
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 74
5740
+ 1962
185130
+ 61938
1241
+ 423
12630
+ 4302
3815
+ 5084
12676
+ 16996
1190
+ 405
16Phi Sư x 24
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
5958
+ 2092
192012
+ 66067
1288
+ 451
13108
+ 4588
3956
+ 5309
13156
+ 17764
1235
+ 432
17Phi Sư x 27
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 95
6176
+ 2223
198894
+ 70196
1335
+ 479
13586
+ 4875
4097
+ 5535
13636
+ 18532
1280
+ 459
18Phi Sư x 30
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 106
6394
+ 2354
205776
+ 74325
1382
+ 507
14064
+ 5162
4238
+ 5760
14116
+ 19300
1325
+ 486
19Phi Sư x 33
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 117
6612
+ 2485
212658
+ 78454
1429
+ 535
14542
+ 5449
4379
+ 5986
14596
+ 20068
1370
+ 513
20Phi Sư x 36
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 127
6830
+ 2616
219540
+ 82584
1476
+ 564
15020
+ 5736
4520
+ 6212
15076
+ 20836
1415
+ 540
21Phi Sư x 39
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 138
7048
+ 2746
226422
+ 86713
1523
+ 592
15498
+ 6022
4661
+ 6437
15556
+ 21604
1460
+ 567
22Phi Sư x 42
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 149
7266
+ 2877
233304
+ 90842
1570
+ 620
15976
+ 6309
4802
+ 6663
16036
+ 22372
1505
+ 594
23Phi Sư x 45
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 159
7484
+ 3008
240186
+ 94971
1617
+ 648
16454
+ 6596
4943
+ 6888
16516
+ 23140
1550
+ 621
24Phi Sư x 48
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 170
7702
+ 3139
247068
+ 99100
1664
+ 676
16932
+ 6883
5084
+ 7114
16996
+ 23908
1595
+ 648
25Phi Sư x 51
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 181
7920
+ 3270
253950
+ 103230
1711
+ 705
17410
+ 7170
5225
+ 7340
17476
+ 24676
1640
+ 675
26Phi Sư x 54
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 191
8138
+ 3400
260832
+ 107359
1758
+ 733
17888
+ 7456
5366
+ 7565
17956
+ 25444
1685
+ 702
27Phi Sư x 57
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 202
8356
+ 3531
267714
+ 111488
1805
+ 761
18366
+ 7743
5507
+ 7791
18436
+ 26212
1730
+ 729
28Phi Sư x 60
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 213
8574
+ 3662
274596
+ 115617
1852
+ 789
18844
+ 8030
5648
+ 8016
18916
+ 26980
1775
+ 756
29Phi Sư x 64
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 227
8792
+ 3793
281478
+ 119746
1899
+ 817
19322
+ 8317
5789
+ 8242
19396
+ 27748
1820
+ 783
30Phi Sư x 68
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 241
9010
+ 3924
288360
+ 123876
1946
+ 846
19800
+ 8604
5930
+ 8468
19876
+ 28516
1865
+ 810
31Phi Sư x 72
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 255
9228
+ 4054
295242
+ 128005
1993
+ 874
20278
+ 8890
6071
+ 8693
20356
+ 29284
1910
+ 837
32Phi Sư x 76
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 269
9446
+ 4185
302124
+ 132134
2040
+ 902
20756
+ 9177
6212
+ 8919
20836
+ 30052
1955
+ 864
33Phi Sư x 80
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 284
9664
+ 4316
309006
+ 136263
2087
+ 930
21234
+ 9464
6353
+ 9144
21316
+ 30820
2000
+ 891
34Phi Sư x 84
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 298
9882
+ 4447
315888
+ 140392
2134
+ 958
21712
+ 9751
6494
+ 9370
21796
+ 31588
2045
+ 918
35Phi Sư x 0
10100
+ 4578
322770
+ 144522
2181
+ 987
22190
+ 10038
6635
+ 9596
22276
+ 32356
2090
+ 945
1467846729231683222816231546323035

Tiến Hóa

Chọn Thú x 100 / Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa. x 10 + Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 10
1. Tiêu hao Tinh Chất Thú và Chất Tiến Hóa để tiến hóa thành Siêu Thú, hoặc có tỷ lệ lên Siêu Thú Đột Biến! Thú cũng có thể chuyển thành Thức Ăn Siêu Thú. 2. Sử dụng Pha Lê Siêu Thú chỉ định để nhận Siêu Thú tương ứng và tăng tỷ lệ Đột Biến! 3. Dùng Thức Ăn Siêu Thú để tăng Cấp và Chiêu Thức của Siêu Thú. 4. Siêu Thú Thường có tối đa 3 thuộc tính, Siêu Thú Đột Biến có tối đa 4. Siêu Thú Đột Biến có thuộc tính cơ bản cao hơn Siêu Thú Thường. 5. Thuộc tính của Siêu Thú sẽ làm tăng các thuộc tính của Tướng. Tướng sẽ nhận được một phần thuộc tính của Siêu Thú.

Thêm Pha Lê Siêu Thú để chắc chắn nhận Siêu Thú và tăng tỷ lệ "Đột Biến". Nhận từ các sự kiện.
Tiến hóa Thú thành Siêu Thú để tăng sức mạnh và hỗ trợ Tướng chiến đấu.
Siêu Thú có 3 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Một Siêu Thú Đột Biến có 4 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Thú có thể tiến hóa thành Siêu thú. Cũng có tỷ lệ biến thành "Siêu Thú Đột Biến" quý hiếm.
Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tăng trưởng thuộc tính và thuộc tính của Siêu Thú. Nó giúp Tướng gia tăng tương đương 20% thuộc tính của Siêu Thú.
Tiến Hóa Thú có thể nhận Siêu Thú cực mạnh, hoặc cơ hội nhận Siêu Thú Đột Biến!