Siêu Thú: Phi Sư

Tính năng:

Phi Sư
Máu Máu:81900
Tấn công Tấn công:2470
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:900
Di Chuyển Di Chuyển:400
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:6
Chính xác Chính xác:5476
Tránh né Tránh né:1700
CRIT CRIT:515
TH CRIT TH CRIT:5460
Chống CRIT Chống CRIT:536
Trong những đặc tính bảng trình bày tiền thưởng tối đa. Số tiền thưởng, có thể được +3, +9, +21, +36, +60%
  • Khả năng
  • Tính năng
Cấp Khả năngThông BáoCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi Tướng bị tấn công, gây 285% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời gây Hóa đá chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư x 1Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 2
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 6
2/10Khi Tướng bị tấn công, gây 300% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời gây Hóa đá chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư x 2Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 12
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 23
3/10Khi Tướng bị tấn công, gây 315% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời gây Hóa đá chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư x 4Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 36
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 77
4/10Khi Tướng bị tấn công, gây 330% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời gây Hóa đá chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư x 6Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 179
5/10Khi Tướng bị tấn công, gây 345% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời gây Hóa đá chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư x 9Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 147
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 310
6/10Khi Tướng bị tấn công, gây 360% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời gây Hóa đá chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư x 13Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 245
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 511
7/10Khi Tướng bị tấn công, gây 375% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời gây Hóa đá chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư x 18Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 612
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 1276
8/10Khi Tướng bị tấn công, gây 390% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời gây Hóa đá chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư x 23Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 980
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 2041
9/10Khi Tướng bị tấn công, gây 405% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời gây Hóa đá chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư x 31Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 1960
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 4082
10/10Khi Tướng bị tấn công, gây 420% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời gây Hóa đá chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 4 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.
CấpPhíTấn công
+60%
Máu
+60%
Chống CRIT
+60%
TH CRIT
+60%
Tránh né
+60%
Chính xác
+60%
CRIT
+60%
1Phi Sư x 1
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 3
2689
+ 131
88783
+ 4129
583
+ 28
5938
+ 286
1841
+ 1925
5956
+ 6244
560
+ 27
2Phi Sư x 2
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 7
2908
+ 262
95666
+ 8259
630
+ 56
6416
+ 573
1982
+ 2151
6436
+ 7012
605
+ 54
3Phi Sư x 3
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 10
3127
+ 394
102549
+ 12389
677
+ 84
6894
+ 860
2123
+ 2376
6916
+ 7780
650
+ 81
4Phi Sư x 4
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 14
3346
+ 525
109432
+ 16519
724
+ 112
7372
+ 1147
2264
+ 2602
7396
+ 8548
695
+ 108
5Phi Sư x 5
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 17
3565
+ 657
116315
+ 20649
771
+ 141
7850
+ 1434
2405
+ 2828
7876
+ 9316
740
+ 135
6Phi Sư x 6
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 21
3784
+ 788
123198
+ 24778
818
+ 169
8328
+ 1720
2546
+ 3053
8356
+ 10084
785
+ 162
7Phi Sư x 7
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 24
4003
+ 919
130081
+ 28908
865
+ 197
8806
+ 2007
2687
+ 3279
8836
+ 10852
830
+ 189
8Phi Sư x 8
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 28
4222
+ 1051
136964
+ 33038
912
+ 225
9284
+ 2294
2828
+ 3504
9316
+ 11620
875
+ 216
9Phi Sư x 9
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 31
4441
+ 1182
143847
+ 37168
959
+ 253
9762
+ 2581
2969
+ 3730
9796
+ 12388
920
+ 243
10Phi Sư x 10
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 35
4660
+ 1314
150730
+ 41298
1006
+ 282
10240
+ 2868
3110
+ 3956
10276
+ 13156
965
+ 270
11Phi Sư x 12
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 42
4879
+ 1445
157613
+ 45427
1053
+ 310
10718
+ 3154
3251
+ 4181
10756
+ 13924
1010
+ 297
12Phi Sư x 14
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 49
5098
+ 1576
164496
+ 49557
1100
+ 338
11196
+ 3441
3392
+ 4407
11236
+ 14692
1055
+ 324
13Phi Sư x 16
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 56
5317
+ 1708
171379
+ 53687
1147
+ 366
11674
+ 3728
3533
+ 4632
11716
+ 15460
1100
+ 351
14Phi Sư x 18
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 63
5536
+ 1839
178262
+ 57817
1194
+ 394
12152
+ 4015
3674
+ 4858
12196
+ 16228
1145
+ 378
15Phi Sư x 21
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 74
5755
+ 1971
185145
+ 61947
1241
+ 423
12630
+ 4302
3815
+ 5084
12676
+ 16996
1190
+ 405
16Phi Sư x 24
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
5974
+ 2102
192028
+ 66076
1288
+ 451
13108
+ 4588
3956
+ 5309
13156
+ 17764
1235
+ 432
17Phi Sư x 27
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 95
6193
+ 2233
198911
+ 70206
1335
+ 479
13586
+ 4875
4097
+ 5535
13636
+ 18532
1280
+ 459
18Phi Sư x 30
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 106
6412
+ 2365
205794
+ 74336
1382
+ 507
14064
+ 5162
4238
+ 5760
14116
+ 19300
1325
+ 486
19Phi Sư x 33
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 117
6631
+ 2496
212677
+ 78466
1429
+ 535
14542
+ 5449
4379
+ 5986
14596
+ 20068
1370
+ 513
20Phi Sư x 36
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 127
6850
+ 2628
219560
+ 82596
1476
+ 564
15020
+ 5736
4520
+ 6212
15076
+ 20836
1415
+ 540
21Phi Sư x 39
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 138
7069
+ 2759
226443
+ 86725
1523
+ 592
15498
+ 6022
4661
+ 6437
15556
+ 21604
1460
+ 567
22Phi Sư x 42
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 149
7288
+ 2890
233326
+ 90855
1570
+ 620
15976
+ 6309
4802
+ 6663
16036
+ 22372
1505
+ 594
23Phi Sư x 45
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 159
7507
+ 3022
240209
+ 94985
1617
+ 648
16454
+ 6596
4943
+ 6888
16516
+ 23140
1550
+ 621
24Phi Sư x 48
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 170
7726
+ 3153
247092
+ 99115
1664
+ 676
16932
+ 6883
5084
+ 7114
16996
+ 23908
1595
+ 648
25Phi Sư x 51
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 181
7945
+ 3285
253975
+ 103245
1711
+ 705
17410
+ 7170
5225
+ 7340
17476
+ 24676
1640
+ 675
26Phi Sư x 54
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 191
8164
+ 3416
260858
+ 107374
1758
+ 733
17888
+ 7456
5366
+ 7565
17956
+ 25444
1685
+ 702
27Phi Sư x 57
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 202
8383
+ 3547
267741
+ 111504
1805
+ 761
18366
+ 7743
5507
+ 7791
18436
+ 26212
1730
+ 729
28Phi Sư x 60
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 213
8602
+ 3679
274624
+ 115634
1852
+ 789
18844
+ 8030
5648
+ 8016
18916
+ 26980
1775
+ 756
29Phi Sư x 64
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 227
8821
+ 3810
281507
+ 119764
1899
+ 817
19322
+ 8317
5789
+ 8242
19396
+ 27748
1820
+ 783
30Phi Sư x 68
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 241
9040
+ 3942
288390
+ 123894
1946
+ 846
19800
+ 8604
5930
+ 8468
19876
+ 28516
1865
+ 810
31Phi Sư x 72
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 255
9259
+ 4073
295273
+ 128023
1993
+ 874
20278
+ 8890
6071
+ 8693
20356
+ 29284
1910
+ 837
32Phi Sư x 76
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 269
9478
+ 4204
302156
+ 132153
2040
+ 902
20756
+ 9177
6212
+ 8919
20836
+ 30052
1955
+ 864
33Phi Sư x 80
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 284
9697
+ 4336
309039
+ 136283
2087
+ 930
21234
+ 9464
6353
+ 9144
21316
+ 30820
2000
+ 891
34Phi Sư x 84
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 298
9916
+ 4467
315922
+ 140413
2134
+ 958
21712
+ 9751
6494
+ 9370
21796
+ 31588
2045
+ 918
35Phi Sư x 0
10135
+ 4599
322805
+ 144543
2181
+ 987
22190
+ 10038
6635
+ 9596
22276
+ 32356
2090
+ 945
1473446734831683222816231546323035

Tiến Hóa

Chọn Thú x 100 / Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa. x 10 + Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 10
1. Tiêu hao Tinh Chất Thú và Chất Tiến Hóa để tiến hóa thành Siêu Thú, hoặc có tỷ lệ lên Siêu Thú Đột Biến! Thú cũng có thể chuyển thành Bánh Siêu Thú. 2. Sử dụng Pha Lê Siêu Thú chỉ định để nhận Siêu Thú tương ứng và tăng tỷ lệ Đột Biến! 3. Dùng Bánh Siêu Thú để tăng Cấp và Chiêu Thức của Siêu Thú. 4. Siêu Thú Thường có tối đa 3 thuộc tính, Siêu Thú Đột Biến có tối đa 4. Siêu Thú Đột Biến có thuộc tính cơ bản cao hơn Siêu Thú Thường. 5. Thuộc tính của Siêu Thú sẽ làm tăng các thuộc tính của Tướng. Tướng sẽ nhận được một phần thuộc tính của Siêu Thú.

Thêm Pha Lê Siêu Thú để chắc chắn nhận Siêu Thú và tăng tỷ lệ "Đột Biến". Nhận từ các sự kiện.
Tiến hóa Thú thành Siêu Thú để tăng sức mạnh và hỗ trợ Tướng chiến đấu.
Siêu Thú có 3 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Một Siêu Thú Đột Biến có 4 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Thú có thể tiến hóa thành Siêu thú. Cũng có tỷ lệ biến thành "Siêu Thú Đột Biến" quý hiếm.
Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tăng trưởng thuộc tính và thuộc tính của Siêu Thú. Nó giúp Tướng gia tăng tương đương 20% thuộc tính của Siêu Thú.
Tiến Hóa Thú có thể nhận Siêu Thú cực mạnh, hoặc cơ hội nhận Siêu Thú Đột Biến!