Siêu Thú: Cá Sấu

Tính năng:

Cá Sấu
Máu Máu:75520
Tấn công Tấn công:2678
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:900
Di Chuyển Di Chuyển:400
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:6
Chính xác Chính xác:5065
Tránh né Tránh né:1598
CRIT CRIT:521
TH CRIT TH CRIT:5624
Chống CRIT Chống CRIT:498
Trong những đặc tính bảng trình bày tiền thưởng tối đa. Số tiền thưởng, có thể được +3, +9, +21, +36, +60%
  • Khả năng
  • Tính năng
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 980% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 35% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 5 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.Cá Sấu x 1Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 2
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 6
2/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 1040% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 40% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 5 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.Cá Sấu x 2Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 12
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 23
3/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 1115% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 45% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 5 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.Cá Sấu x 4Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 36
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 77
4/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 1190% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 50% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 4 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.Cá Sấu x 6Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 179
5/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 1280% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 55% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 4 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.Cá Sấu x 9Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 147
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 310
6/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 1400% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 60% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 4 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.Cá Sấu x 13Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 245
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 511
7/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 1520% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 65% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 4 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.Cá Sấu x 18Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 612
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 1276
8/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 1640% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 70% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 3 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.Cá Sấu x 23Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 980
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 2041
9/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 1780% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 75% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 3 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.Cá Sấu x 31Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 1960
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 4082
10/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 1850% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 80% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 3 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.
CấpPhíTấn công
+60%
Máu
+60%
Chống CRIT
+60%
TH CRIT
+60%
Tránh né
+60%
Chính xác
+60%
CRIT
+60%
1Cá Sấu x 1
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 3
2915
+ 142
82627
+ 4264
544
+ 27
6084
+ 276
1730
+ 1809
5514
+ 5783
562
+ 24
2Cá Sấu x 2
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 7
3152
+ 284
89734
+ 8528
590
+ 55
6544
+ 552
1862
+ 2020
5963
+ 6501
603
+ 49
3Cá Sấu x 3
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 10
3389
+ 426
96841
+ 12792
636
+ 82
7004
+ 828
1994
+ 2231
6412
+ 7220
644
+ 73
4Cá Sấu x 4
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 14
3626
+ 568
103948
+ 17056
682
+ 110
7464
+ 1104
2126
+ 2442
6861
+ 7938
685
+ 98
5Cá Sấu x 5
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 17
3863
+ 711
111055
+ 21321
728
+ 138
7924
+ 1380
2258
+ 2654
7310
+ 8657
726
+ 123
6Cá Sấu x 6
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 21
4100
+ 853
118162
+ 25585
774
+ 165
8384
+ 1656
2390
+ 2865
7759
+ 9375
767
+ 147
7Cá Sấu x 7
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 24
4337
+ 995
125269
+ 29849
820
+ 193
8844
+ 1932
2522
+ 3076
8208
+ 10093
808
+ 172
8Cá Sấu x 8
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 28
4574
+ 1137
132376
+ 34113
866
+ 220
9304
+ 2208
2654
+ 3287
8657
+ 10812
849
+ 196
9Cá Sấu x 9
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 31
4811
+ 1279
139483
+ 38377
912
+ 248
9764
+ 2484
2786
+ 3498
9106
+ 11530
890
+ 221
10Cá Sấu x 10
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 35
5048
+ 1422
146590
+ 42642
958
+ 276
10224
+ 2760
2918
+ 3710
9555
+ 12249
931
+ 246
11Cá Sấu x 12
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 42
5285
+ 1564
153697
+ 46906
1004
+ 303
10684
+ 3036
3050
+ 3921
10004
+ 12967
972
+ 270
12Cá Sấu x 14
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 49
5522
+ 1706
160804
+ 51170
1050
+ 331
11144
+ 3312
3182
+ 4132
10453
+ 13685
1013
+ 295
13Cá Sấu x 16
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 56
5759
+ 1848
167911
+ 55434
1096
+ 358
11604
+ 3588
3314
+ 4343
10902
+ 14404
1054
+ 319
14Cá Sấu x 18
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 63
5996
+ 1990
175018
+ 59698
1142
+ 386
12064
+ 3864
3446
+ 4554
11351
+ 15122
1095
+ 344
15Cá Sấu x 21
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 74
6233
+ 2133
182125
+ 63963
1188
+ 414
12524
+ 4140
3578
+ 4766
11800
+ 15841
1136
+ 369
16Cá Sấu x 24
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
6470
+ 2275
189232
+ 68227
1234
+ 441
12984
+ 4416
3710
+ 4977
12249
+ 16559
1177
+ 393
17Cá Sấu x 27
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 95
6707
+ 2417
196339
+ 72491
1280
+ 469
13444
+ 4692
3842
+ 5188
12698
+ 17277
1218
+ 418
18Cá Sấu x 30
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 106
6944
+ 2559
203446
+ 76755
1326
+ 496
13904
+ 4968
3974
+ 5399
13147
+ 17996
1259
+ 442
19Cá Sấu x 33
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 117
7181
+ 2701
210553
+ 81019
1372
+ 524
14364
+ 5244
4106
+ 5610
13596
+ 18714
1300
+ 467
20Cá Sấu x 36
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 127
7418
+ 2844
217660
+ 85284
1418
+ 552
14824
+ 5520
4238
+ 5822
14045
+ 19433
1341
+ 492
21Cá Sấu x 39
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 138
7655
+ 2986
224767
+ 89548
1464
+ 579
15284
+ 5796
4370
+ 6033
14494
+ 20151
1382
+ 516
22Cá Sấu x 42
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 149
7892
+ 3128
231874
+ 93812
1510
+ 607
15744
+ 6072
4502
+ 6244
14943
+ 20869
1423
+ 541
23Cá Sấu x 45
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 159
8129
+ 3270
238981
+ 98076
1556
+ 634
16204
+ 6348
4634
+ 6455
15392
+ 21588
1464
+ 565
24Cá Sấu x 48
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 170
8366
+ 3412
246088
+ 102340
1602
+ 662
16664
+ 6624
4766
+ 6666
15841
+ 22306
1505
+ 590
25Cá Sấu x 51
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 181
8603
+ 3554
253195
+ 106605
1648
+ 690
17124
+ 6900
4898
+ 6878
16290
+ 23025
1546
+ 615
26Cá Sấu x 54
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 191
8840
+ 3697
260302
+ 110869
1694
+ 717
17584
+ 7176
5030
+ 7089
16739
+ 23743
1587
+ 639
27Cá Sấu x 57
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 202
9077
+ 3839
267409
+ 115133
1740
+ 745
18044
+ 7452
5162
+ 7300
17188
+ 24461
1628
+ 664
28Cá Sấu x 60
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 213
9314
+ 3981
274516
+ 119397
1786
+ 772
18504
+ 7728
5294
+ 7511
17637
+ 25180
1669
+ 688
29Cá Sấu x 64
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 227
9551
+ 4123
281623
+ 123661
1832
+ 800
18964
+ 8004
5426
+ 7722
18086
+ 25898
1710
+ 713
30Cá Sấu x 68
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 241
9788
+ 4266
288730
+ 127926
1878
+ 828
19424
+ 8280
5558
+ 7934
18535
+ 26617
1751
+ 738
31Cá Sấu x 72
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 255
10025
+ 4408
295837
+ 132190
1924
+ 855
19884
+ 8556
5690
+ 8145
18984
+ 27335
1792
+ 762
32Cá Sấu x 76
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 269
10262
+ 4550
302944
+ 136454
1970
+ 883
20344
+ 8832
5822
+ 8356
19433
+ 28053
1833
+ 787
33Cá Sấu x 80
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 284
10499
+ 4692
310051
+ 140718
2016
+ 910
20804
+ 9108
5954
+ 8567
19882
+ 28772
1874
+ 811
34Cá Sấu x 84
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 298
10736
+ 4834
317158
+ 144982
2062
+ 938
21264
+ 9384
6086
+ 8778
20331
+ 29490
1915
+ 836
35Cá Sấu x 0
10973
+ 4977
324265
+ 149247
2108
+ 966
21724
+ 9660
6218
+ 8990
20780
+ 30209
1956
+ 861
1595047351230743138415208509892817

Tiến Hóa

Chọn Thú x 100 / Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa. x 10 + Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 10
1. Tiêu hao Tinh Chất Thú và Chất Tiến Hóa để tiến hóa thành Siêu Thú, hoặc có tỷ lệ lên Siêu Thú Đột Biến! Thú cũng có thể chuyển thành Bánh Siêu Thú. 2. Sử dụng Pha Lê Siêu Thú chỉ định để nhận Siêu Thú tương ứng và tăng tỷ lệ Đột Biến! 3. Dùng Bánh Siêu Thú để tăng Cấp và Chiêu Thức của Siêu Thú. 4. Siêu Thú Thường có tối đa 3 thuộc tính, Siêu Thú Đột Biến có tối đa 4. Siêu Thú Đột Biến có thuộc tính cơ bản cao hơn Siêu Thú Thường. 5. Thuộc tính của Siêu Thú sẽ làm tăng các thuộc tính của Tướng. Tướng sẽ nhận được một phần thuộc tính của Siêu Thú.

Thêm Pha Lê Siêu Thú để chắc chắn nhận Siêu Thú và tăng tỷ lệ "Đột Biến". Nhận từ các sự kiện.
Tiến hóa Thú thành Siêu Thú để tăng sức mạnh và hỗ trợ Tướng chiến đấu.
Siêu Thú có 3 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Một Siêu Thú Đột Biến có 4 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Thú có thể tiến hóa thành Siêu thú. Cũng có tỷ lệ biến thành "Siêu Thú Đột Biến" quý hiếm.
Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tăng trưởng thuộc tính và thuộc tính của Siêu Thú. Nó giúp Tướng gia tăng tương đương 20% thuộc tính của Siêu Thú.
Tiến Hóa Thú có thể nhận Siêu Thú cực mạnh, hoặc cơ hội nhận Siêu Thú Đột Biến!