Siêu Thú: Thần Hầu

Tính năng:

Thần Hầu
Máu Máu:76892
Tấn công Tấn công:2756
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:900
Di Chuyển Di Chuyển:400
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:6
Chính xác Chính xác:5374
Tránh né Tránh né:1836
CRIT CRIT:541
TH CRIT TH CRIT:5127
Chống CRIT Chống CRIT:557
Trong những đặc tính bảng trình bày tiền thưởng tối đa. Số tiền thưởng, có thể được +3, +9, +21, +36, +60%
  • Khả năng
  • Tính năng
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 880% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 7% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.Thần Hầu x 1Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 2
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 6
2/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 980% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 10% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.Thần Hầu x 2Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 12
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 23
3/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 1080% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 13% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.Thần Hầu x 4Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 36
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 77
4/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 1200% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 16% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.Thần Hầu x 6Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 179
5/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 1340% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 20% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.Thần Hầu x 9Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 147
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 310
6/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 1500% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 24% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.Thần Hầu x 13Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 245
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 511
7/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 1700% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 28% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.Thần Hầu x 18Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 612
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 1276
8/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 1900% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 32% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.Thần Hầu x 23Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 980
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 2041
9/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 2100% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 36% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.Thần Hầu x 31Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 1960
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 4082
10/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 2350% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 40% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.
CấpPhíTấn công
+60%
Máu
+60%
Chống CRIT
+60%
TH CRIT
+60%
Tránh né
+60%
Chính xác
+60%
CRIT
+60%
1Thần Hầu x 1
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 3
3000
+ 146
83694
+ 4081
603
+ 27
5555
+ 256
1987
+ 2077
5823
+ 6092
586
+ 27
2Thần Hầu x 2
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 7
3244
+ 292
90496
+ 8162
649
+ 55
5983
+ 513
2138
+ 2319
6272
+ 6810
631
+ 54
3Thần Hầu x 3
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 10
3488
+ 439
97298
+ 12243
695
+ 82
6411
+ 770
2289
+ 2560
6721
+ 7529
676
+ 81
4Thần Hầu x 4
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 14
3732
+ 585
104100
+ 16324
741
+ 110
6839
+ 1027
2440
+ 2802
7170
+ 8247
721
+ 108
5Thần Hầu x 5
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 17
3976
+ 732
110902
+ 20406
787
+ 138
7267
+ 1284
2591
+ 3044
7619
+ 8966
766
+ 135
6Thần Hầu x 6
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 21
4220
+ 878
117704
+ 24487
833
+ 165
7695
+ 1540
2742
+ 3285
8068
+ 9684
811
+ 162
7Thần Hầu x 7
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 24
4464
+ 1024
124506
+ 28568
879
+ 193
8123
+ 1797
2893
+ 3527
8517
+ 10402
856
+ 189
8Thần Hầu x 8
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 28
4708
+ 1171
131308
+ 32649
925
+ 220
8551
+ 2054
3044
+ 3768
8966
+ 11121
901
+ 216
9Thần Hầu x 9
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 31
4952
+ 1317
138110
+ 36730
971
+ 248
8979
+ 2311
3195
+ 4010
9415
+ 11839
946
+ 243
10Thần Hầu x 10
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 35
5196
+ 1464
144912
+ 40812
1017
+ 276
9407
+ 2568
3346
+ 4252
9864
+ 12558
991
+ 270
11Thần Hầu x 12
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 42
5440
+ 1610
151714
+ 44893
1063
+ 303
9835
+ 2824
3497
+ 4493
10313
+ 13276
1036
+ 297
12Thần Hầu x 14
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 49
5684
+ 1756
158516
+ 48974
1109
+ 331
10263
+ 3081
3648
+ 4735
10762
+ 13994
1081
+ 324
13Thần Hầu x 16
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 56
5928
+ 1903
165318
+ 53055
1155
+ 358
10691
+ 3338
3799
+ 4976
11211
+ 14713
1126
+ 351
14Thần Hầu x 18
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 63
6172
+ 2049
172120
+ 57136
1201
+ 386
11119
+ 3595
3950
+ 5218
11660
+ 15431
1171
+ 378
15Thần Hầu x 21
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 74
6416
+ 2196
178922
+ 61218
1247
+ 414
11547
+ 3852
4101
+ 5460
12109
+ 16150
1216
+ 405
16Thần Hầu x 24
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
6660
+ 2342
185724
+ 65299
1293
+ 441
11975
+ 4108
4252
+ 5701
12558
+ 16868
1261
+ 432
17Thần Hầu x 27
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 95
6904
+ 2488
192526
+ 69380
1339
+ 469
12403
+ 4365
4403
+ 5943
13007
+ 17586
1306
+ 459
18Thần Hầu x 30
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 106
7148
+ 2635
199328
+ 73461
1385
+ 496
12831
+ 4622
4554
+ 6184
13456
+ 18305
1351
+ 486
19Thần Hầu x 33
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 117
7392
+ 2781
206130
+ 77542
1431
+ 524
13259
+ 4879
4705
+ 6426
13905
+ 19023
1396
+ 513
20Thần Hầu x 36
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 127
7636
+ 2928
212932
+ 81624
1477
+ 552
13687
+ 5136
4856
+ 6668
14354
+ 19742
1441
+ 540
21Thần Hầu x 39
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 138
7880
+ 3074
219734
+ 85705
1523
+ 579
14115
+ 5392
5007
+ 6909
14803
+ 20460
1486
+ 567
22Thần Hầu x 42
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 149
8124
+ 3220
226536
+ 89786
1569
+ 607
14543
+ 5649
5158
+ 7151
15252
+ 21178
1531
+ 594
23Thần Hầu x 45
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 159
8368
+ 3367
233338
+ 93867
1615
+ 634
14971
+ 5906
5309
+ 7392
15701
+ 21897
1576
+ 621
24Thần Hầu x 48
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 170
8612
+ 3513
240140
+ 97948
1661
+ 662
15399
+ 6163
5460
+ 7634
16150
+ 22615
1621
+ 648
25Thần Hầu x 51
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 181
8856
+ 3660
246942
+ 102030
1707
+ 690
15827
+ 6420
5611
+ 7876
16599
+ 23334
1666
+ 675
26Thần Hầu x 54
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 191
9100
+ 3806
253744
+ 106111
1753
+ 717
16255
+ 6676
5762
+ 8117
17048
+ 24052
1711
+ 702
27Thần Hầu x 57
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 202
9344
+ 3952
260546
+ 110192
1799
+ 745
16683
+ 6933
5913
+ 8359
17497
+ 24770
1756
+ 729
28Thần Hầu x 60
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 213
9588
+ 4099
267348
+ 114273
1845
+ 772
17111
+ 7190
6064
+ 8600
17946
+ 25489
1801
+ 756
29Thần Hầu x 64
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 227
9832
+ 4245
274150
+ 118354
1891
+ 800
17539
+ 7447
6215
+ 8842
18395
+ 26207
1846
+ 783
30Thần Hầu x 68
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 241
10076
+ 4392
280952
+ 122436
1937
+ 828
17967
+ 7704
6366
+ 9084
18844
+ 26926
1891
+ 810
31Thần Hầu x 72
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 255
10320
+ 4538
287754
+ 126517
1983
+ 855
18395
+ 7960
6517
+ 9325
19293
+ 27644
1936
+ 837
32Thần Hầu x 76
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 269
10564
+ 4684
294556
+ 130598
2029
+ 883
18823
+ 8217
6668
+ 9567
19742
+ 28362
1981
+ 864
33Thần Hầu x 80
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 284
10808
+ 4831
301358
+ 134679
2075
+ 910
19251
+ 8474
6819
+ 9808
20191
+ 29081
2026
+ 891
34Thần Hầu x 84
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 298
11052
+ 4977
308160
+ 138760
2121
+ 938
19679
+ 8731
6970
+ 10050
20640
+ 29799
2071
+ 918
35Thần Hầu x 0
11296
+ 5124
314962
+ 142842
2167
+ 966
20107
+ 8988
7121
+ 10292
21089
+ 30518
2116
+ 945
1642045780431332909517413516073061

Tiến Hóa

Chọn Thú x 100 / Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa. x 10 + Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 10
1. Tiêu hao Tinh Chất Thú và Chất Tiến Hóa để tiến hóa thành Siêu Thú, hoặc có tỷ lệ lên Siêu Thú Đột Biến! Thú cũng có thể chuyển thành Thức Ăn Siêu Thú. 2. Sử dụng Pha Lê Siêu Thú chỉ định để nhận Siêu Thú tương ứng và tăng tỷ lệ Đột Biến! 3. Dùng Thức Ăn Siêu Thú để tăng Cấp và Chiêu Thức của Siêu Thú. 4. Siêu Thú Thường có tối đa 3 thuộc tính, Siêu Thú Đột Biến có tối đa 4. Siêu Thú Đột Biến có thuộc tính cơ bản cao hơn Siêu Thú Thường. 5. Thuộc tính của Siêu Thú sẽ làm tăng các thuộc tính của Tướng. Tướng sẽ nhận được một phần thuộc tính của Siêu Thú.

Thêm Pha Lê Siêu Thú để chắc chắn nhận Siêu Thú và tăng tỷ lệ "Đột Biến". Nhận từ các sự kiện.
Tiến hóa Thú thành Siêu Thú để tăng sức mạnh và hỗ trợ Tướng chiến đấu.
Siêu Thú có 3 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Một Siêu Thú Đột Biến có 4 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Thú có thể tiến hóa thành Siêu thú. Cũng có tỷ lệ biến thành "Siêu Thú Đột Biến" quý hiếm.
Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tăng trưởng thuộc tính và thuộc tính của Siêu Thú. Nó giúp Tướng gia tăng tương đương 20% thuộc tính của Siêu Thú.
Tiến Hóa Thú có thể nhận Siêu Thú cực mạnh, hoặc cơ hội nhận Siêu Thú Đột Biến!