Siêu Thú: Chim ưng (B)

Tính năng:

Chim ưng (B)
Máu Máu:170470
Tấn công Tấn công:5858
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:900
Di Chuyển Di Chuyển:400
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:6
Chính xác Chính xác:11652
Tránh né Tránh né:1989
CRIT CRIT:1076
TH CRIT TH CRIT:11482
Chống CRIT Chống CRIT:1125
Trong những đặc tính bảng trình bày tiền thưởng tối đa. Số tiền thưởng, có thể được +3, +9, +21, +36, +60%
  • Khả năng
  • Tính năng
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 120% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 22% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.Chim ưng (B) x 1Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 2
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 6
2/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 130% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 23% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.Chim ưng (B) x 2Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 12
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 23
3/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 140% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 24% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.Chim ưng (B) x 4Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 36
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 77
4/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 155% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 25% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.Chim ưng (B) x 6Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 179
5/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 170% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 26% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.Chim ưng (B) x 9Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 147
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 310
6/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 185% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 27% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.Chim ưng (B) x 13Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 245
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 511
7/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 200% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 28% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.Chim ưng (B) x 18Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 612
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 1276
8/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 210% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 29% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.Chim ưng (B) x 23Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 980
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 2041
9/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 230% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 30% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.Chim ưng (B) x 31Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 1960
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 4082
10/10Khi Tướng bị tấn công, hồi máu bằng 255% tấn công thường của Thú cho Tướng đồng minh có máu thấp nhất và ở gần trong 5 giây. Giảm 31% thiệt hại phải chịu của họ trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Chim ưng còn trong trận, mỗi giây hồi máu cho các đồng minh ở gần bằng 1% mức máu tối đa của họ.
CấpPhíTấn công
+60%
Máu
+60%
Chống CRIT
+60%
TH CRIT
+60%
Tránh né
+60%
Chính xác
+60%
CRIT
+60%
1Chim ưng (B) x 1
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 3
6120
+ 157
178086
+ 4569
1175
+ 30
11994
+ 307
2140
+ 2230
12173
+ 12485
1124
+ 28
2Chim ưng (B) x 2
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 7
6382
+ 314
185702
+ 9139
1225
+ 60
12506
+ 614
2291
+ 2472
12694
+ 13319
1172
+ 57
3Chim ưng (B) x 3
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 10
6644
+ 471
193318
+ 13708
1275
+ 90
13018
+ 921
2442
+ 2713
13215
+ 14152
1220
+ 86
4Chim ưng (B) x 4
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 14
6906
+ 628
200934
+ 18278
1325
+ 120
13530
+ 1228
2593
+ 2955
13736
+ 14986
1268
+ 115
5Chim ưng (B) x 5
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 17
7168
+ 786
208550
+ 22848
1375
+ 150
14042
+ 1536
2744
+ 3197
14257
+ 15820
1316
+ 144
6Chim ưng (B) x 6
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 21
7430
+ 943
216166
+ 27417
1425
+ 180
14554
+ 1843
2895
+ 3438
14778
+ 16653
1364
+ 172
7Chim ưng (B) x 7
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 24
7692
+ 1100
223782
+ 31987
1475
+ 210
15066
+ 2150
3046
+ 3680
15299
+ 17487
1412
+ 201
8Chim ưng (B) x 8
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 28
7954
+ 1257
231398
+ 36556
1525
+ 240
15578
+ 2457
3197
+ 3921
15820
+ 18320
1460
+ 230
9Chim ưng (B) x 9
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 31
8216
+ 1414
239014
+ 41126
1575
+ 270
16090
+ 2764
3348
+ 4163
16341
+ 19154
1508
+ 259
10Chim ưng (B) x 10
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 35
8478
+ 1572
246630
+ 45696
1625
+ 300
16602
+ 3072
3499
+ 4405
16862
+ 19988
1556
+ 288
11Chim ưng (B) x 12
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 42
8740
+ 1729
254246
+ 50265
1675
+ 330
17114
+ 3379
3650
+ 4646
17383
+ 20821
1604
+ 316
12Chim ưng (B) x 14
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 49
9002
+ 1886
261862
+ 54835
1725
+ 360
17626
+ 3686
3801
+ 4888
17904
+ 21655
1652
+ 345
13Chim ưng (B) x 16
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 56
9264
+ 2043
269478
+ 59404
1775
+ 390
18138
+ 3993
3952
+ 5129
18425
+ 22488
1700
+ 374
14Chim ưng (B) x 18
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 63
9526
+ 2200
277094
+ 63974
1825
+ 420
18650
+ 4300
4103
+ 5371
18946
+ 23322
1748
+ 403
15Chim ưng (B) x 21
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 74
9788
+ 2358
284710
+ 68544
1875
+ 450
19162
+ 4608
4254
+ 5613
19467
+ 24156
1796
+ 432
16Chim ưng (B) x 24
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
10050
+ 2515
292326
+ 73113
1925
+ 480
19674
+ 4915
4405
+ 5854
19988
+ 24989
1844
+ 460
17Chim ưng (B) x 27
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 95
10312
+ 2672
299942
+ 77683
1975
+ 510
20186
+ 5222
4556
+ 6096
20509
+ 25823
1892
+ 489
18Chim ưng (B) x 30
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 106
10574
+ 2829
307558
+ 82252
2025
+ 540
20698
+ 5529
4707
+ 6337
21030
+ 26656
1940
+ 518
19Chim ưng (B) x 33
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 117
10836
+ 2986
315174
+ 86822
2075
+ 570
21210
+ 5836
4858
+ 6579
21551
+ 27490
1988
+ 547
20Chim ưng (B) x 36
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 127
11098
+ 3144
322790
+ 91392
2125
+ 600
21722
+ 6144
5009
+ 6821
22072
+ 28324
2036
+ 576
21Chim ưng (B) x 39
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 138
11360
+ 3301
330406
+ 95961
2175
+ 630
22234
+ 6451
5160
+ 7062
22593
+ 29157
2084
+ 604
22Chim ưng (B) x 42
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 149
11622
+ 3458
338022
+ 100531
2225
+ 660
22746
+ 6758
5311
+ 7304
23114
+ 29991
2132
+ 633
23Chim ưng (B) x 45
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 159
11884
+ 3615
345638
+ 105100
2275
+ 690
23258
+ 7065
5462
+ 7545
23635
+ 30824
2180
+ 662
24Chim ưng (B) x 48
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 170
12146
+ 3772
353254
+ 109670
2325
+ 720
23770
+ 7372
5613
+ 7787
24156
+ 31658
2228
+ 691
25Chim ưng (B) x 51
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 181
12408
+ 3929
360870
+ 114240
2375
+ 750
24282
+ 7680
5764
+ 8029
24677
+ 32492
2276
+ 720
26Chim ưng (B) x 54
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 191
12670
+ 4087
368486
+ 118809
2425
+ 780
24794
+ 7987
5915
+ 8270
25198
+ 33325
2324
+ 748
27Chim ưng (B) x 57
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 202
12932
+ 4244
376102
+ 123379
2475
+ 810
25306
+ 8294
6066
+ 8512
25719
+ 34159
2372
+ 777
28Chim ưng (B) x 60
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 213
13194
+ 4401
383718
+ 127948
2525
+ 840
25818
+ 8601
6217
+ 8753
26240
+ 34992
2420
+ 806
29Chim ưng (B) x 64
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 227
13456
+ 4558
391334
+ 132518
2575
+ 870
26330
+ 8908
6368
+ 8995
26761
+ 35826
2468
+ 835
30Chim ưng (B) x 68
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 241
13718
+ 4716
398950
+ 137088
2625
+ 900
26842
+ 9216
6519
+ 9237
27282
+ 36660
2516
+ 864
31Chim ưng (B) x 72
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 255
13980
+ 4873
406566
+ 141657
2675
+ 930
27354
+ 9523
6670
+ 9478
27803
+ 37493
2564
+ 892
32Chim ưng (B) x 76
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 269
14242
+ 5030
414182
+ 146227
2725
+ 960
27866
+ 9830
6821
+ 9720
28324
+ 38327
2612
+ 921
33Chim ưng (B) x 80
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 284
14504
+ 5187
421798
+ 150796
2775
+ 990
28378
+ 10137
6972
+ 9961
28845
+ 39160
2660
+ 950
34Chim ưng (B) x 84
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 298
14766
+ 5344
429414
+ 155366
2825
+ 1020
28890
+ 10444
7123
+ 10203
29366
+ 39994
2708
+ 979
35Chim ưng (B) x 0
15028
+ 5502
437030
+ 159936
2875
+ 1050
29402
+ 10752
7274
+ 10445
29887
+ 40828
2756
+ 1008
2053059696639254015417719707153764

Tiến Hóa

Chọn Thú x 100 / Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa. x 10 + Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 10
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Đấu Sĩ Rìu Thần
56
Nữ Vương Rắn
38
Phù Thủy Băng
24
1. Tiêu hao Tinh Chất Thú và Chất Tiến Hóa để tiến hóa thành Siêu Thú, hoặc có tỷ lệ lên Siêu Thú Đột Biến! Thú cũng có thể chuyển thành Bánh Siêu Thú. 2. Sử dụng Pha Lê Siêu Thú chỉ định để nhận Siêu Thú tương ứng và tăng tỷ lệ Đột Biến! 3. Dùng Bánh Siêu Thú để tăng Cấp và Chiêu Thức của Siêu Thú. 4. Siêu Thú Thường có tối đa 3 thuộc tính, Siêu Thú Đột Biến có tối đa 4. Siêu Thú Đột Biến có thuộc tính cơ bản cao hơn Siêu Thú Thường. 5. Thuộc tính của Siêu Thú sẽ làm tăng các thuộc tính của Tướng. Tướng sẽ nhận được một phần thuộc tính của Siêu Thú.

Thêm Pha Lê Siêu Thú để chắc chắn nhận Siêu Thú và tăng tỷ lệ "Đột Biến". Nhận từ các sự kiện.
Tiến hóa Thú thành Siêu Thú để tăng sức mạnh và hỗ trợ Tướng chiến đấu.
Siêu Thú có 3 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Một Siêu Thú Đột Biến có 4 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Thú có thể tiến hóa thành Siêu thú. Cũng có tỷ lệ biến thành "Siêu Thú Đột Biến" quý hiếm.
Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tăng trưởng thuộc tính và thuộc tính của Siêu Thú. Nó giúp Tướng gia tăng tương đương 20% thuộc tính của Siêu Thú.
Tiến Hóa Thú có thể nhận Siêu Thú cực mạnh, hoặc cơ hội nhận Siêu Thú Đột Biến!