Siêu Thú: Phi Sư (B)

Tính năng:

Phi Sư (B)
Máu Máu:177073
Tấn công Tấn công:5621
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:900
Di Chuyển Di Chuyển:400
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:6
Chính xác Chính xác:11839
Tránh né Tránh né:1989
CRIT CRIT:1113
TH CRIT TH CRIT:11805
Chống CRIT Chống CRIT:1158
Trong những đặc tính bảng trình bày tiền thưởng tối đa. Số tiền thưởng, có thể được +3, +9, +21, +36, +60%
  • Khả năng
  • Tính năng
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi Tướng bị tấn công, gây 285% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư (B) x 1Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 2
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 6
2/10Khi Tướng bị tấn công, gây 300% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư (B) x 2Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 12
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 23
3/10Khi Tướng bị tấn công, gây 315% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 7 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư (B) x 4Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 36
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 77
4/10Khi Tướng bị tấn công, gây 330% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư (B) x 6Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 179
5/10Khi Tướng bị tấn công, gây 345% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư (B) x 9Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 147
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 310
6/10Khi Tướng bị tấn công, gây 360% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư (B) x 13Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 245
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 511
7/10Khi Tướng bị tấn công, gây 375% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư (B) x 18Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 612
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 1276
8/10Khi Tướng bị tấn công, gây 390% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư (B) x 23Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 980
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 2041
9/10Khi Tướng bị tấn công, gây 405% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.Phi Sư (B) x 31Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 1960
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 4082
10/10Khi Tướng bị tấn công, gây 420% thiệt hại công thường của Thú lên 4 tướng địch. Đồng thời Bao Vây chúng trong 2.5 giây. (Nghỉ: 5 giây.) Khi Phi Sư còn trong trận, tất cả mục tiêu đồng minh ở gần chịu ít hơn 9% thiệt hại.
CấpPhíTấn công
+60%
Máu
+60%
Chống CRIT
+60%
TH CRIT
+60%
Tránh né
+60%
Chính xác
+60%
CRIT
+60%
1Phi Sư (B) x 1
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 3
5883
+ 157
184925
+ 4711
1210
+ 31
12328
+ 313
2140
+ 2230
12349
+ 12655
1160
+ 28
2Phi Sư (B) x 2
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 7
6145
+ 314
192777
+ 9422
1262
+ 62
12851
+ 627
2291
+ 2472
12859
+ 13471
1207
+ 56
3Phi Sư (B) x 3
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 10
6407
+ 471
200629
+ 14133
1314
+ 93
13374
+ 941
2442
+ 2713
13369
+ 14287
1254
+ 84
4Phi Sư (B) x 4
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 14
6669
+ 628
208481
+ 18844
1366
+ 124
13897
+ 1255
2593
+ 2955
13879
+ 15103
1301
+ 112
5Phi Sư (B) x 5
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 17
6931
+ 786
216333
+ 23556
1418
+ 156
14420
+ 1569
2744
+ 3197
14389
+ 15919
1348
+ 141
6Phi Sư (B) x 6
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 21
7193
+ 943
224185
+ 28267
1470
+ 187
14943
+ 1882
2895
+ 3438
14899
+ 16735
1395
+ 169
7Phi Sư (B) x 7
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 24
7455
+ 1100
232037
+ 32978
1522
+ 218
15466
+ 2196
3046
+ 3680
15409
+ 17551
1442
+ 197
8Phi Sư (B) x 8
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 28
7717
+ 1257
239889
+ 37689
1574
+ 249
15989
+ 2510
3197
+ 3921
15919
+ 18367
1489
+ 225
9Phi Sư (B) x 9
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 31
7979
+ 1414
247741
+ 42400
1626
+ 280
16512
+ 2824
3348
+ 4163
16429
+ 19183
1536
+ 253
10Phi Sư (B) x 10
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 35
8241
+ 1572
255593
+ 47112
1678
+ 312
17035
+ 3138
3499
+ 4405
16939
+ 19999
1583
+ 282
11Phi Sư (B) x 12
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 42
8503
+ 1729
263445
+ 51823
1730
+ 343
17558
+ 3451
3650
+ 4646
17449
+ 20815
1630
+ 310
12Phi Sư (B) x 14
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 49
8765
+ 1886
271297
+ 56534
1782
+ 374
18081
+ 3765
3801
+ 4888
17959
+ 21631
1677
+ 338
13Phi Sư (B) x 16
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 56
9027
+ 2043
279149
+ 61245
1834
+ 405
18604
+ 4079
3952
+ 5129
18469
+ 22447
1724
+ 366
14Phi Sư (B) x 18
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 63
9289
+ 2200
287001
+ 65956
1886
+ 436
19127
+ 4393
4103
+ 5371
18979
+ 23263
1771
+ 394
15Phi Sư (B) x 21
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 74
9551
+ 2358
294853
+ 70668
1938
+ 468
19650
+ 4707
4254
+ 5613
19489
+ 24079
1818
+ 423
16Phi Sư (B) x 24
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
9813
+ 2515
302705
+ 75379
1990
+ 499
20173
+ 5020
4405
+ 5854
19999
+ 24895
1865
+ 451
17Phi Sư (B) x 27
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 95
10075
+ 2672
310557
+ 80090
2042
+ 530
20696
+ 5334
4556
+ 6096
20509
+ 25711
1912
+ 479
18Phi Sư (B) x 30
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 106
10337
+ 2829
318409
+ 84801
2094
+ 561
21219
+ 5648
4707
+ 6337
21019
+ 26527
1959
+ 507
19Phi Sư (B) x 33
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 117
10599
+ 2986
326261
+ 89512
2146
+ 592
21742
+ 5962
4858
+ 6579
21529
+ 27343
2006
+ 535
20Phi Sư (B) x 36
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 127
10861
+ 3144
334113
+ 94224
2198
+ 624
22265
+ 6276
5009
+ 6821
22039
+ 28159
2053
+ 564
21Phi Sư (B) x 39
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 138
11123
+ 3301
341965
+ 98935
2250
+ 655
22788
+ 6589
5160
+ 7062
22549
+ 28975
2100
+ 592
22Phi Sư (B) x 42
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 149
11385
+ 3458
349817
+ 103646
2302
+ 686
23311
+ 6903
5311
+ 7304
23059
+ 29791
2147
+ 620
23Phi Sư (B) x 45
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 159
11647
+ 3615
357669
+ 108357
2354
+ 717
23834
+ 7217
5462
+ 7545
23569
+ 30607
2194
+ 648
24Phi Sư (B) x 48
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 170
11909
+ 3772
365521
+ 113068
2406
+ 748
24357
+ 7531
5613
+ 7787
24079
+ 31423
2241
+ 676
25Phi Sư (B) x 51
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 181
12171
+ 3929
373373
+ 117780
2458
+ 780
24880
+ 7845
5764
+ 8029
24589
+ 32239
2288
+ 705
26Phi Sư (B) x 54
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 191
12433
+ 4087
381225
+ 122491
2510
+ 811
25403
+ 8158
5915
+ 8270
25099
+ 33055
2335
+ 733
27Phi Sư (B) x 57
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 202
12695
+ 4244
389077
+ 127202
2562
+ 842
25926
+ 8472
6066
+ 8512
25609
+ 33871
2382
+ 761
28Phi Sư (B) x 60
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 213
12957
+ 4401
396929
+ 131913
2614
+ 873
26449
+ 8786
6217
+ 8753
26119
+ 34687
2429
+ 789
29Phi Sư (B) x 64
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 227
13219
+ 4558
404781
+ 136624
2666
+ 904
26972
+ 9100
6368
+ 8995
26629
+ 35503
2476
+ 817
30Phi Sư (B) x 68
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 241
13481
+ 4716
412633
+ 141336
2718
+ 936
27495
+ 9414
6519
+ 9237
27139
+ 36319
2523
+ 846
31Phi Sư (B) x 72
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 255
13743
+ 4873
420485
+ 146047
2770
+ 967
28018
+ 9727
6670
+ 9478
27649
+ 37135
2570
+ 874
32Phi Sư (B) x 76
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 269
14005
+ 5030
428337
+ 150758
2822
+ 998
28541
+ 10041
6821
+ 9720
28159
+ 37951
2617
+ 902
33Phi Sư (B) x 80
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 284
14267
+ 5187
436189
+ 155469
2874
+ 1029
29064
+ 10355
6972
+ 9961
28669
+ 38767
2664
+ 930
34Phi Sư (B) x 84
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 298
14529
+ 5344
444041
+ 160180
2926
+ 1060
29587
+ 10669
7123
+ 10203
29179
+ 39583
2711
+ 958
35Phi Sư (B) x 0
14791
+ 5502
451893
+ 164892
2978
+ 1092
30110
+ 10983
7274
+ 10445
29689
+ 40399
2758
+ 987
2029361678540704109317719700883745

Tiến Hóa

Chọn Thú x 100 / Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa. x 10 + Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 10
1. Tiêu hao Tinh Chất Thú và Chất Tiến Hóa để tiến hóa thành Siêu Thú, hoặc có tỷ lệ lên Siêu Thú Đột Biến! Thú cũng có thể chuyển thành Bánh Siêu Thú. 2. Sử dụng Pha Lê Siêu Thú chỉ định để nhận Siêu Thú tương ứng và tăng tỷ lệ Đột Biến! 3. Dùng Bánh Siêu Thú để tăng Cấp và Chiêu Thức của Siêu Thú. 4. Siêu Thú Thường có tối đa 3 thuộc tính, Siêu Thú Đột Biến có tối đa 4. Siêu Thú Đột Biến có thuộc tính cơ bản cao hơn Siêu Thú Thường. 5. Thuộc tính của Siêu Thú sẽ làm tăng các thuộc tính của Tướng. Tướng sẽ nhận được một phần thuộc tính của Siêu Thú.

Thêm Pha Lê Siêu Thú để chắc chắn nhận Siêu Thú và tăng tỷ lệ "Đột Biến". Nhận từ các sự kiện.
Tiến hóa Thú thành Siêu Thú để tăng sức mạnh và hỗ trợ Tướng chiến đấu.
Siêu Thú có 3 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Một Siêu Thú Đột Biến có 4 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Thú có thể tiến hóa thành Siêu thú. Cũng có tỷ lệ biến thành "Siêu Thú Đột Biến" quý hiếm.
Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tăng trưởng thuộc tính và thuộc tính của Siêu Thú. Nó giúp Tướng gia tăng tương đương 20% thuộc tính của Siêu Thú.
Tiến Hóa Thú có thể nhận Siêu Thú cực mạnh, hoặc cơ hội nhận Siêu Thú Đột Biến!