Siêu Thú: Cá Sấu (B)

Tính năng:

Cá Sấu (B)
Máu Máu:161560
Tấn công Tấn công:6095
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:900
Di Chuyển Di Chuyển:400
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:6
Chính xác Chính xác:11182
Tránh né Tránh né:1989
CRIT CRIT:1280
TH CRIT TH CRIT:13439
Chống CRIT Chống CRIT:1054
Trong những đặc tính bảng trình bày tiền thưởng tối đa. Số tiền thưởng, có thể được +3, +9, +21, +36, +60%
  • Khả năng
  • Tính năng
Cấp Khả năngThông BáoCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 980% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 35% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 5 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.Cá Sấu (B) x 1Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 2
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 6
2/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 1040% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 40% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 5 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.Cá Sấu (B) x 2Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 12
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 23
3/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 1115% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 45% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 5 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.Cá Sấu (B) x 4Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 36
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 77
4/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 1190% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 50% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 4 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.Cá Sấu (B) x 6Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 179
5/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 1280% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 55% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 4 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.Cá Sấu (B) x 9Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 147
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 310
6/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 1400% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 60% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 4 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.Cá Sấu (B) x 13Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 245
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 511
7/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 1520% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 65% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 4 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.Cá Sấu (B) x 18Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 612
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 1276
8/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 1640% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 70% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 3 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.Cá Sấu (B) x 23Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 980
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 2041
9/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 1780% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 75% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 3 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.Cá Sấu (B) x 31Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 1960
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 4082
10/10Khi chủ Tướng tấn công, Cá Sấu gây 1850% thiệt hại thú tấn công lên Tướng địch có tỷ lệ máu thấp nhất. Đồng thời giảm 80% khả năng hồi máu của chúng trong 3 giây (Nghỉ: 3 giây.). Khi Cá Sấu còn trong trận, mỗi 2 giây gây thiệt hại bằng 4% máu của mục tiêu lên tất cả kẻ địch ở gần.
CấpPhíTấn công
+60%
Máu
+60%
Chống CRIT
+60%
TH CRIT
+60%
Tránh né
+60%
Chính xác
+60%
CRIT
+60%
1Cá Sấu (B) x 1
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 3
6365
+ 162
169162
+ 4561
1104
+ 30
14005
+ 339
2140
+ 2230
11692
+ 11998
1332
+ 31
2Cá Sấu (B) x 2
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 7
6635
+ 324
176764
+ 9122
1154
+ 60
14571
+ 679
2291
+ 2472
12202
+ 12814
1384
+ 62
3Cá Sấu (B) x 3
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 10
6905
+ 486
184366
+ 13683
1204
+ 90
15137
+ 1018
2442
+ 2713
12712
+ 13630
1436
+ 93
4Cá Sấu (B) x 4
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 14
7175
+ 648
191968
+ 18244
1254
+ 120
15703
+ 1358
2593
+ 2955
13222
+ 14446
1488
+ 124
5Cá Sấu (B) x 5
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 17
7445
+ 810
199570
+ 22806
1304
+ 150
16269
+ 1698
2744
+ 3197
13732
+ 15262
1540
+ 156
6Cá Sấu (B) x 6
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 21
7715
+ 972
207172
+ 27367
1354
+ 180
16835
+ 2037
2895
+ 3438
14242
+ 16078
1592
+ 187
7Cá Sấu (B) x 7
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 24
7985
+ 1134
214774
+ 31928
1404
+ 210
17401
+ 2377
3046
+ 3680
14752
+ 16894
1644
+ 218
8Cá Sấu (B) x 8
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 28
8255
+ 1296
222376
+ 36489
1454
+ 240
17967
+ 2716
3197
+ 3921
15262
+ 17710
1696
+ 249
9Cá Sấu (B) x 9
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 31
8525
+ 1458
229978
+ 41050
1504
+ 270
18533
+ 3056
3348
+ 4163
15772
+ 18526
1748
+ 280
10Cá Sấu (B) x 10
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 35
8795
+ 1620
237580
+ 45612
1554
+ 300
19099
+ 3396
3499
+ 4405
16282
+ 19342
1800
+ 312
11Cá Sấu (B) x 12
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 42
9065
+ 1782
245182
+ 50173
1604
+ 330
19665
+ 3735
3650
+ 4646
16792
+ 20158
1852
+ 343
12Cá Sấu (B) x 14
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 49
9335
+ 1944
252784
+ 54734
1654
+ 360
20231
+ 4075
3801
+ 4888
17302
+ 20974
1904
+ 374
13Cá Sấu (B) x 16
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 56
9605
+ 2106
260386
+ 59295
1704
+ 390
20797
+ 4414
3952
+ 5129
17812
+ 21790
1956
+ 405
14Cá Sấu (B) x 18
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 63
9875
+ 2268
267988
+ 63856
1754
+ 420
21363
+ 4754
4103
+ 5371
18322
+ 22606
2008
+ 436
15Cá Sấu (B) x 21
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 74
10145
+ 2430
275590
+ 68418
1804
+ 450
21929
+ 5094
4254
+ 5613
18832
+ 23422
2060
+ 468
16Cá Sấu (B) x 24
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
10415
+ 2592
283192
+ 72979
1854
+ 480
22495
+ 5433
4405
+ 5854
19342
+ 24238
2112
+ 499
17Cá Sấu (B) x 27
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 95
10685
+ 2754
290794
+ 77540
1904
+ 510
23061
+ 5773
4556
+ 6096
19852
+ 25054
2164
+ 530
18Cá Sấu (B) x 30
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 106
10955
+ 2916
298396
+ 82101
1954
+ 540
23627
+ 6112
4707
+ 6337
20362
+ 25870
2216
+ 561
19Cá Sấu (B) x 33
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 117
11225
+ 3078
305998
+ 86662
2004
+ 570
24193
+ 6452
4858
+ 6579
20872
+ 26686
2268
+ 592
20Cá Sấu (B) x 36
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 127
11495
+ 3240
313600
+ 91224
2054
+ 600
24759
+ 6792
5009
+ 6821
21382
+ 27502
2320
+ 624
21Cá Sấu (B) x 39
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 138
11765
+ 3402
321202
+ 95785
2104
+ 630
25325
+ 7131
5160
+ 7062
21892
+ 28318
2372
+ 655
22Cá Sấu (B) x 42
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 149
12035
+ 3564
328804
+ 100346
2154
+ 660
25891
+ 7471
5311
+ 7304
22402
+ 29134
2424
+ 686
23Cá Sấu (B) x 45
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 159
12305
+ 3726
336406
+ 104907
2204
+ 690
26457
+ 7810
5462
+ 7545
22912
+ 29950
2476
+ 717
24Cá Sấu (B) x 48
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 170
12575
+ 3888
344008
+ 109468
2254
+ 720
27023
+ 8150
5613
+ 7787
23422
+ 30766
2528
+ 748
25Cá Sấu (B) x 51
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 181
12845
+ 4050
351610
+ 114030
2304
+ 750
27589
+ 8490
5764
+ 8029
23932
+ 31582
2580
+ 780
26Cá Sấu (B) x 54
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 191
13115
+ 4212
359212
+ 118591
2354
+ 780
28155
+ 8829
5915
+ 8270
24442
+ 32398
2632
+ 811
27Cá Sấu (B) x 57
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 202
13385
+ 4374
366814
+ 123152
2404
+ 810
28721
+ 9169
6066
+ 8512
24952
+ 33214
2684
+ 842
28Cá Sấu (B) x 60
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 213
13655
+ 4536
374416
+ 127713
2454
+ 840
29287
+ 9508
6217
+ 8753
25462
+ 34030
2736
+ 873
29Cá Sấu (B) x 64
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 227
13925
+ 4698
382018
+ 132274
2504
+ 870
29853
+ 9848
6368
+ 8995
25972
+ 34846
2788
+ 904
30Cá Sấu (B) x 68
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 241
14195
+ 4860
389620
+ 136836
2554
+ 900
30419
+ 10188
6519
+ 9237
26482
+ 35662
2840
+ 936
31Cá Sấu (B) x 72
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 255
14465
+ 5022
397222
+ 141397
2604
+ 930
30985
+ 10527
6670
+ 9478
26992
+ 36478
2892
+ 967
32Cá Sấu (B) x 76
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 269
14735
+ 5184
404824
+ 145958
2654
+ 960
31551
+ 10867
6821
+ 9720
27502
+ 37294
2944
+ 998
33Cá Sấu (B) x 80
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 284
15005
+ 5346
412426
+ 150519
2704
+ 990
32117
+ 11206
6972
+ 9961
28012
+ 38110
2996
+ 1029
34Cá Sấu (B) x 84
Bánh Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 298
15275
+ 5508
420028
+ 155080
2754
+ 1020
32683
+ 11546
7123
+ 10203
28522
+ 38926
3048
+ 1060
35Cá Sấu (B) x 0
15545
+ 5670
427630
+ 159642
2804
+ 1050
33249
+ 11886
7274
+ 10445
29032
+ 39742
3100
+ 1092
2121558727238544513517719687744192

Tiến Hóa

Chọn Thú x 100 / Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa. x 10 + Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 10
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Băng Phụng
174
Pháp Sư Vũ Trụ
99
Xạ Thủ Tình Yêu
48
Rồng Bạo Năng
41
1. Tiêu hao Tinh Chất Thú và Chất Tiến Hóa để tiến hóa thành Siêu Thú, hoặc có tỷ lệ lên Siêu Thú Đột Biến! Thú cũng có thể chuyển thành Bánh Siêu Thú. 2. Sử dụng Pha Lê Siêu Thú chỉ định để nhận Siêu Thú tương ứng và tăng tỷ lệ Đột Biến! 3. Dùng Bánh Siêu Thú để tăng Cấp và Chiêu Thức của Siêu Thú. 4. Siêu Thú Thường có tối đa 3 thuộc tính, Siêu Thú Đột Biến có tối đa 4. Siêu Thú Đột Biến có thuộc tính cơ bản cao hơn Siêu Thú Thường. 5. Thuộc tính của Siêu Thú sẽ làm tăng các thuộc tính của Tướng. Tướng sẽ nhận được một phần thuộc tính của Siêu Thú.

Thêm Pha Lê Siêu Thú để chắc chắn nhận Siêu Thú và tăng tỷ lệ "Đột Biến". Nhận từ các sự kiện.
Tiến hóa Thú thành Siêu Thú để tăng sức mạnh và hỗ trợ Tướng chiến đấu.
Siêu Thú có 3 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Một Siêu Thú Đột Biến có 4 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Thú có thể tiến hóa thành Siêu thú. Cũng có tỷ lệ biến thành "Siêu Thú Đột Biến" quý hiếm.
Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tăng trưởng thuộc tính và thuộc tính của Siêu Thú. Nó giúp Tướng gia tăng tương đương 20% thuộc tính của Siêu Thú.
Tiến Hóa Thú có thể nhận Siêu Thú cực mạnh, hoặc cơ hội nhận Siêu Thú Đột Biến!