Siêu Thú: Thần Hầu (B)

Tính năng:

Thần Hầu (B)
Máu Máu:162747
Tấn công Tấn công:6273
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:900
Di Chuyển Di Chuyển:400
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:6
Chính xác Chính xác:12231
Tránh né Tránh né:2148
CRIT CRIT:1107
TH CRIT TH CRIT:10850
Chống CRIT Chống CRIT:1280
Trong những đặc tính bảng trình bày tiền thưởng tối đa. Số tiền thưởng, có thể được +3, +9, +21, +36, +60%
  • Khả năng
  • Tính năng
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 880% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 7% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.Thần Hầu (B) x 1Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 2
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 6
2/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 980% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 10% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.Thần Hầu (B) x 2Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 12
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 23
3/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 1080% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 13% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.Thần Hầu (B) x 4Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 36
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 77
4/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 1200% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 16% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.Thần Hầu (B) x 6Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 179
5/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 1340% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 20% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.Thần Hầu (B) x 9Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 147
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 310
6/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 1500% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 24% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.Thần Hầu (B) x 13Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 245
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 511
7/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 1700% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 28% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.Thần Hầu (B) x 18Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 612
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 1276
8/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 1900% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 32% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.Thần Hầu (B) x 23Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 980
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 2041
9/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 2100% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 36% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.Thần Hầu (B) x 31Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 1960
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. x 4082
10/10Khi chủ Tướng tấn công, gây 2350% thiệt hại thú tấn công lên 1 Tướng địch ngẫu nhiên. Giảm 40% Né của địch trong 4 giây. (Nghỉ: 6 giây.) Khi Thần Hầu còn trong trận, nó sẽ giảm 18% Né của tất cả các Tướng địch ở gần.
CấpPhíTấn công
+60%
Máu
+60%
Chống CRIT
+60%
TH CRIT
+60%
Tránh né
+60%
Chính xác
+60%
CRIT
+60%
1Thần Hầu (B) x 1
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 3
6550
+ 166
170487
+ 4644
1336
+ 33
11366
+ 309
2311
+ 2408
12772
+ 13096
1156
+ 29
2Thần Hầu (B) x 2
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 7
6827
+ 332
178227
+ 9288
1392
+ 67
11882
+ 619
2474
+ 2669
13313
+ 13962
1205
+ 58
3Thần Hầu (B) x 3
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 10
7104
+ 498
185967
+ 13932
1448
+ 100
12398
+ 928
2637
+ 2930
13854
+ 14827
1254
+ 88
4Thần Hầu (B) x 4
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 14
7381
+ 664
193707
+ 18576
1504
+ 134
12914
+ 1238
2800
+ 3191
14395
+ 15693
1303
+ 117
5Thần Hầu (B) x 5
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 17
7658
+ 831
201447
+ 23220
1560
+ 168
13430
+ 1548
2963
+ 3452
14936
+ 16559
1352
+ 147
6Thần Hầu (B) x 6
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 21
7935
+ 997
209187
+ 27864
1616
+ 201
13946
+ 1857
3126
+ 3712
15477
+ 17424
1401
+ 176
7Thần Hầu (B) x 7
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 24
8212
+ 1163
216927
+ 32508
1672
+ 235
14462
+ 2167
3289
+ 3973
16018
+ 18290
1450
+ 205
8Thần Hầu (B) x 8
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 28
8489
+ 1329
224667
+ 37152
1728
+ 268
14978
+ 2476
3452
+ 4234
16559
+ 19155
1499
+ 235
9Thần Hầu (B) x 9
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 31
8766
+ 1495
232407
+ 41796
1784
+ 302
15494
+ 2786
3615
+ 4495
17100
+ 20021
1548
+ 264
10Thần Hầu (B) x 10
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 35
9043
+ 1662
240147
+ 46440
1840
+ 336
16010
+ 3096
3778
+ 4756
17641
+ 20887
1597
+ 294
11Thần Hầu (B) x 12
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 42
9320
+ 1828
247887
+ 51084
1896
+ 369
16526
+ 3405
3941
+ 5016
18182
+ 21752
1646
+ 323
12Thần Hầu (B) x 14
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 49
9597
+ 1994
255627
+ 55728
1952
+ 403
17042
+ 3715
4104
+ 5277
18723
+ 22618
1695
+ 352
13Thần Hầu (B) x 16
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 56
9874
+ 2160
263367
+ 60372
2008
+ 436
17558
+ 4024
4267
+ 5538
19264
+ 23483
1744
+ 382
14Thần Hầu (B) x 18
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 63
10151
+ 2326
271107
+ 65016
2064
+ 470
18074
+ 4334
4430
+ 5799
19805
+ 24349
1793
+ 411
15Thần Hầu (B) x 21
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 74
10428
+ 2493
278847
+ 69660
2120
+ 504
18590
+ 4644
4593
+ 6060
20346
+ 25215
1842
+ 441
16Thần Hầu (B) x 24
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 85
10705
+ 2659
286587
+ 74304
2176
+ 537
19106
+ 4953
4756
+ 6320
20887
+ 26080
1891
+ 470
17Thần Hầu (B) x 27
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 95
10982
+ 2825
294327
+ 78948
2232
+ 571
19622
+ 5263
4919
+ 6581
21428
+ 26946
1940
+ 499
18Thần Hầu (B) x 30
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 106
11259
+ 2991
302067
+ 83592
2288
+ 604
20138
+ 5572
5082
+ 6842
21969
+ 27811
1989
+ 529
19Thần Hầu (B) x 33
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 117
11536
+ 3157
309807
+ 88236
2344
+ 638
20654
+ 5882
5245
+ 7103
22510
+ 28677
2038
+ 558
20Thần Hầu (B) x 36
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 127
11813
+ 3324
317547
+ 92880
2400
+ 672
21170
+ 6192
5408
+ 7364
23051
+ 29543
2087
+ 588
21Thần Hầu (B) x 39
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 138
12090
+ 3490
325287
+ 97524
2456
+ 705
21686
+ 6501
5571
+ 7624
23592
+ 30408
2136
+ 617
22Thần Hầu (B) x 42
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 149
12367
+ 3656
333027
+ 102168
2512
+ 739
22202
+ 6811
5734
+ 7885
24133
+ 31274
2185
+ 646
23Thần Hầu (B) x 45
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 159
12644
+ 3822
340767
+ 106812
2568
+ 772
22718
+ 7120
5897
+ 8146
24674
+ 32139
2234
+ 676
24Thần Hầu (B) x 48
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 170
12921
+ 3988
348507
+ 111456
2624
+ 806
23234
+ 7430
6060
+ 8407
25215
+ 33005
2283
+ 705
25Thần Hầu (B) x 51
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 181
13198
+ 4155
356247
+ 116100
2680
+ 840
23750
+ 7740
6223
+ 8668
25756
+ 33871
2332
+ 735
26Thần Hầu (B) x 54
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 191
13475
+ 4321
363987
+ 120744
2736
+ 873
24266
+ 8049
6386
+ 8928
26297
+ 34736
2381
+ 764
27Thần Hầu (B) x 57
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 202
13752
+ 4487
371727
+ 125388
2792
+ 907
24782
+ 8359
6549
+ 9189
26838
+ 35602
2430
+ 793
28Thần Hầu (B) x 60
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 213
14029
+ 4653
379467
+ 130032
2848
+ 940
25298
+ 8668
6712
+ 9450
27379
+ 36467
2479
+ 823
29Thần Hầu (B) x 64
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 227
14306
+ 4819
387207
+ 134676
2904
+ 974
25814
+ 8978
6875
+ 9711
27920
+ 37333
2528
+ 852
30Thần Hầu (B) x 68
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 241
14583
+ 4986
394947
+ 139320
2960
+ 1008
26330
+ 9288
7038
+ 9972
28461
+ 38199
2577
+ 882
31Thần Hầu (B) x 72
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 255
14860
+ 5152
402687
+ 143964
3016
+ 1041
26846
+ 9597
7201
+ 10232
29002
+ 39064
2626
+ 911
32Thần Hầu (B) x 76
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 269
15137
+ 5318
410427
+ 148608
3072
+ 1075
27362
+ 9907
7364
+ 10493
29543
+ 39930
2675
+ 940
33Thần Hầu (B) x 80
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 284
15414
+ 5484
418167
+ 153252
3128
+ 1108
27878
+ 10216
7527
+ 10754
30084
+ 40795
2724
+ 970
34Thần Hầu (B) x 84
Thức Ăn Siêu Thú - Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận. x 298
15691
+ 5650
425907
+ 157896
3184
+ 1142
28394
+ 10526
7690
+ 11015
30625
+ 41661
2773
+ 999
35Thần Hầu (B) x 0
15968
+ 5817
433647
+ 162540
3240
+ 1176
28910
+ 10836
7853
+ 11276
31166
+ 42527
2822
+ 1029
2178559618744163974619129736933851

Tiến Hóa

Chọn Thú x 100 / Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa. x 10 + Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm. x 10
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Bùa Đạo Sư
34
1. Tiêu hao Tinh Chất Thú và Chất Tiến Hóa để tiến hóa thành Siêu Thú, hoặc có tỷ lệ lên Siêu Thú Đột Biến! Thú cũng có thể chuyển thành Thức Ăn Siêu Thú. 2. Sử dụng Pha Lê Siêu Thú chỉ định để nhận Siêu Thú tương ứng và tăng tỷ lệ Đột Biến! 3. Dùng Thức Ăn Siêu Thú để tăng Cấp và Chiêu Thức của Siêu Thú. 4. Siêu Thú Thường có tối đa 3 thuộc tính, Siêu Thú Đột Biến có tối đa 4. Siêu Thú Đột Biến có thuộc tính cơ bản cao hơn Siêu Thú Thường. 5. Thuộc tính của Siêu Thú sẽ làm tăng các thuộc tính của Tướng. Tướng sẽ nhận được một phần thuộc tính của Siêu Thú.

Thêm Pha Lê Siêu Thú để chắc chắn nhận Siêu Thú và tăng tỷ lệ "Đột Biến". Nhận từ các sự kiện.
Tiến hóa Thú thành Siêu Thú để tăng sức mạnh và hỗ trợ Tướng chiến đấu.
Siêu Thú có 3 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Một Siêu Thú Đột Biến có 4 thuộc tính ngẫu nhiên, mỗi thuộc tính có tỷ lệ phát triển tương ứng.
Thú có thể tiến hóa thành Siêu thú. Cũng có tỷ lệ biến thành "Siêu Thú Đột Biến" quý hiếm.
Bạn có thể thay đổi tỷ lệ tăng trưởng thuộc tính và thuộc tính của Siêu Thú. Nó giúp Tướng gia tăng tương đương 20% thuộc tính của Siêu Thú.
Tiến Hóa Thú có thể nhận Siêu Thú cực mạnh, hoặc cơ hội nhận Siêu Thú Đột Biến!