Mục mới

Tử Tước Cơ Khí Tử Tước Cơ Khí - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Tử Tước Cơ Khí.
Quý Cô Lõi Sắt Quý Cô Lõi Sắt - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Quý Cô Lõi Sắt.
Sứ Giả Phán Xét Sứ Giả Phán Xét - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Sứ Giả Phán Xét.
Rồng Cánh Đỏ Rồng Cánh Đỏ - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Rồng Cánh Đỏ.
*Quân Hoàng Gia *Quân Hoàng Gia - Đổi Skin của Tử Tước Cơ Khí. Dùng cường hóa Skin.
Quân Hoàng Gia (24H) Quân Hoàng Gia (24H) - Đổi skin Quân Hoàng Gia của Tử Tước Cơ Khí (24h).
*Cánh Tia Sáng *Cánh Tia Sáng - Đổi Skin của Quý Cô Lõi Sắt. Dùng cường hóa Skin.
Cánh Tia Sáng (24H) Cánh Tia Sáng (24H) - Đổi skin Cánh Tia Sáng của Quý Cô Lõi Sắt (24h).
*Thợ Săn Hoang Dã *Thợ Săn Hoang Dã - Đổi Skin của Sứ Giả Phán Xét. Dùng cường hóa Skin.
Thợ Săn Hoang Dã (24H) Thợ Săn Hoang Dã (24H) - Đổi skin Thợ Săn Hoang Dã của Sứ Giả Phán Xét (24h).
*Thánh Long *Thánh Long - Đổi Skin của Rồng Cánh Đỏ. Dùng cường hóa Skin.
Thánh Long (24H) Thánh Long (24H) - Đổi skin Thánh Long của Rồng Cánh Đỏ (24h).
Thẻ Ấn Ký Vàng Thẻ Ấn Ký Vàng - Đổi Vật Trang Trí: Ấn Ký Vàng.
Thẻ Ấn Ký Bạc Thẻ Ấn Ký Bạc - Đổi Vật Trang Trí: Ấn Ký Bạc.
Thẻ Ấn Ký Đồng Thẻ Ấn Ký Đồng - Đổi Vật Trang Trí: Ấn Ký Đồng.
Pha Lê Tư Tế Tim Hồng Pha Lê Tư Tế Tim Hồng - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
Gió Chỉ Lệnh Lv5 Gió Chỉ Lệnh Lv5 - Kỹ năng Gió Chỉ Lệnh Lv5.
Tinh Hồn Tử Tước Cơ Khí Tinh Hồn Tử Tước Cơ Khí - Dùng nâng cấp Thần Khí Tử Tước Cơ Khí.
Tinh Hồn Quý Cô Lõi Sắt Tinh Hồn Quý Cô Lõi Sắt - Dùng nâng cấp Thần Khí Quý Cô Lõi Sắt.
Bạo Phép Lv5 Bạo Phép Lv5 - Hồn Khí Bạo Phép Lv5.
Tinh Hồn Sứ Giả Phán Xét Tinh Hồn Sứ Giả Phán Xét - Dùng nâng cấp Thần Khí Sứ Giả Phán Xét.
Tinh Hồn Rồng Cánh Đỏ Tinh Hồn Rồng Cánh Đỏ - Dùng nâng cấp Thần Khí Rồng Cánh Đỏ.
Túi Rồng Cánh Đỏ I Túi Rồng Cánh Đỏ I - Nhận ngẫu nhiên Đá Hồn Rồng Cánh Đỏ.
Túi Rồng Cánh Đỏ II Túi Rồng Cánh Đỏ II - Nhận ngẫu nhiên Đá Hồn Rồng Cánh Đỏ.
Hộp Chọn Mảnh Skin Siêu Cấp I Hộp Chọn Mảnh Skin Siêu Cấp I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Hòm Chiến IX Hòm Chiến IX - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Hòm Chiến X Hòm Chiến X - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Hộp Vật Tư I Hộp Vật Tư I - Mở để nhận thưởng lớn.
Hộp Chọn Siêu Hóa I Hộp Chọn Siêu Hóa I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.

Bảng Thông Báo

 Quảng cáo mới 
Elysium ™
Sức Mạnh: 200000+ Máy chủ: Android ru

Очень активная гильдия приглашает активных игроков. Топ 280. Занимаем 1 места БГ, Атака фортов. Дружный коллектив. Нужны активные игроки с актуальными героями, кто не сливается на БГ, участвует в Атаке фортов, и в новой локации \\\\\\\"Нарсия, эра войны\\\\\\\". Атака фортов в 20:00 по мск. Есть группа в ватсапе. Контакт для связи +79824661862 Нужен актив для нарсии! Присоединяйтесь!
Thay đổi: 1608143470
Giả: Valeri
Sức Mạnh Liên Minh
12000000
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
21:00:00

Espanish
Sức Mạnh: 300000+ Máy chủ: Android en

Only speak english and spanish Solo se habla ingles y español Top 50 server rank android english Estamos en el top 50 de android en ingles y es la mejor guild en español que estan en el server ingles Hacemos rifa de 10 dolares mensualmente entre los miembros activos We do a monthly raffle of 10 dollars among active members Mandatory guild war the thurday and sunday have we have whatsapp grup Obligatorio guild war los jueves y domingos tenemos grupo en whatapp Fortrees freud 12 hours server Challenge boss 21 hours server Torch battle wednesday and saturday 20:45 hours server for attack and protect Fortrees freud a las 12 horas del servidor Challege boss 21 horas del servidor Torch battle los miercoles y sabados 20:45 horas del servidor Team dungeros and team here be monsters help other member in 12 and 20 hours server Team dungeros y team here be mosters ayudamos a otros miembros a las 12 y 20 horas del servidor
Thay đổi: 1604104830
Giả: Carlos Rodrigo Alvarez Bayona
Sức Mạnh Liên Minh
38238182
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
605820
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
12:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
21:00:00

GHOSTED
Sức Mạnh: 851174+ Máy chủ: Android es

Contamos Con Whatsapp / Discord, GDA Obligatorio! Batalla De Fortaleza 4:00 -5:00, Guerra De Narcia Obligatorio! , Contactanos al wps! +502 55157321 , +52 81 2250 1811 (Al Buscar GHOSTED En Alianzas, Al Final Pon Un Espacio Para Encontrarnos)
Thay đổi: 1599765974
Giả: Daniel
Sức Mạnh Liên Minh
8911739
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
2
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
04:05:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
01:00:00

Kipa
Sức Mạnh: 1+ Máy chủ: Android ru

Вступаем в начинающую гильдию. Обязательно нужен актив в событиях гильдии.Берем всех,но чистка проводится каждый день.
Thay đổi: 1596998979
Giả: Game for Life
Sức Mạnh Liên Minh
1067149
Hội Trường
Cấp 8
Ngân Khố
Cấp 2
Sở Phép Thuật
Cấp 2
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
12:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
20:30:00

AkaliKDA
Sức Mạnh: 215999+ Máy chủ: Android es

Whats obligatorio! GDA Obligatorio! Fortaleza 4 - Contactarnos al wps! +54 9 115 412 3774
Thay đổi: 1596054054
Giả: BlackSuper
Sức Mạnh Liên Minh
19867775
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
279860
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
02:00:00
Tiếp