Mục mới

Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Bảng Thông Báo

Để thêm hoặc chỉnh sửa quảng cáo bạn cần phải login (sử dụng một khoản Cá). 
 Quảng cáo mới 
LOSINDOMABLES3
Sức Mạnh 90000+ Máy chủ: Android es

Guerra de Alianza: Obligatoria Antorchas: Atacar en los ultimos 15 minutos Fortaleza: De 4 a 5
Thay đổi: 1537635837
Giả: CSebax
Sức Mạnh Liên Minh
2235183
Hội Trường
Cấp 10
Ngân Khố
Cấp 4
Sở Phép Thuật
Cấp 4
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
40656
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
04:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
04:00:00

ganja
Sức Mạnh 120000+ Máy chủ: Android fr

GdG et Line obligatoire, voyez avec les Leaders. Respect et convivialité exigé
Thay đổi: 1537612693
Giả: Nexary
Sức Mạnh Liên Minh
12000000
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
120000
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
21:00:00

Revealed
Sức Mạnh 100000+ Máy chủ: Android ru

БГ 1,2 места, стремимся к фортам, есть беседа в ВК и группа в ВК По поводу вступления в гильдию писать; Лидер: https://vk.com/1masse1 Вице-лидер: https://vk.com/blackberry19
Thay đổi: 1533124737
Giả: WINNICK
Sức Mạnh Liên Minh
2599460
Hội Trường
Cấp 9
Ngân Khố
Cấp 3
Sở Phép Thuật
Cấp 2
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
34447
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
21:00:00

Family_Guy
Sức Mạnh 3431024+ Máy chủ: Android ru

Имеется группа ВКонтакте https://vk.com/family_guyyy ...А так же беседа ВКонтакте .... Приём от 60к силы! Пропуск БГ кик!
Thay đổi: 1529617307
Giả: nApHuIIIkA Макс
Sức Mạnh Liên Minh
42
Hội Trường
Cấp 10
Ngân Khố
Cấp 3
Sở Phép Thuật
Cấp 2
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
37578
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
00:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
18:30:00

Ossicar
Sức Mạnh 314797+ Máy chủ: Android de

Line-ID: ossicar72
Thay đổi: 1529454365
Giả: Mario Dose
Sức Mạnh Liên Minh
2800211
Hội Trường
Cấp 11
Ngân Khố
Cấp 3
Sở Phép Thuật
Cấp 4
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
13834
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:45:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
20:45:00
Tiếp