Mục mới

Bài Chén Tà Ác I Bài Chén Tà Ác I - Tăng 8% Tấn công và 4% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 10% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác II Bài Chén Tà Ác II - Tăng 8% Tấn công và 4% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 10% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác III Bài Chén Tà Ác III - Tăng 8% Tấn công và 4% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 10% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác IV Bài Chén Tà Ác IV - Tăng 8% Tấn công và 4% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 10% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác I Bài Chén Tà Ác I - Tăng 16% Tấn công và 8% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 14% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác II Bài Chén Tà Ác II - Tăng 16% Tấn công và 8% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 14% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác III Bài Chén Tà Ác III - Tăng 16% Tấn công và 8% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 14% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác IV Bài Chén Tà Ác IV - Tăng 16% Tấn công và 8% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 14% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác I Bài Chén Tà Ác I - Tăng 24% Tấn công và 12% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 18% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác II Bài Chén Tà Ác II - Tăng 24% Tấn công và 12% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 18% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác III Bài Chén Tà Ác III - Tăng 24% Tấn công và 12% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 18% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác IV Bài Chén Tà Ác IV - Tăng 24% Tấn công và 12% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 18% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác I Bài Chén Tà Ác I - Tăng 32% Tấn công và 16% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 24% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác II Bài Chén Tà Ác II - Tăng 32% Tấn công và 16% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 24% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác III Bài Chén Tà Ác III - Tăng 32% Tấn công và 16% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 24% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác IV Bài Chén Tà Ác IV - Tăng 32% Tấn công và 16% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 24% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác I Bài Chén Tà Ác I - Tăng 42% Tấn công và 21% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 30% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác II Bài Chén Tà Ác II - Tăng 42% Tấn công và 21% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 30% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác III Bài Chén Tà Ác III - Tăng 42% Tấn công và 21% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 30% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Bài Chén Tà Ác IV Bài Chén Tà Ác IV - Tăng 42% Tấn công và 21% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 30% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.
Kiếm Sĩ Bí Ẩn Kiếm Sĩ Bí Ẩn - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kiếm Sĩ Bí Ẩn.
Du Nữ Ma Thuật Du Nữ Ma Thuật - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Du Nữ Ma Thuật.
*Kiếm Vinh Dự *Kiếm Vinh Dự - Đổi Skin của Kiếm Sĩ Bí Ẩn. Dùng cường hóa Skin.
Kiếm Vinh Dự (24H) Kiếm Vinh Dự (24H) - Đổi skin Ánh Sáng của Kiếm Sĩ Bí Ẩn. (24h).
*Điệu Vũ Geisha *Điệu Vũ Geisha - Đổi Skin của Du Nữ Ma Thuật. Dùng cường hóa Skin.
Điệu Vũ Geisha (24H) Điệu Vũ Geisha (24H) - Đổi skin Ánh Sáng của Du Nữ Ma Thuật. (24h).
Kẹo Mút Kẹo Mút - Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
Xe Đẩy Xe Đẩy - Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
Chén Tà Ác Lv5 Chén Tà Ác Lv5 - Kỹ năng Chén Tà Ác Lv5.
Dị Năng Lv5 Dị Năng Lv5 - Hồn Khí Dị Năng Lv5.
Ấn Kỹ Năng Chiến Đấu Ấn Kỹ Năng Chiến Đấu - Một vật tư cần thiết để mở Kỹ Năng Chiến Đấu.
Hộp Skin Tướng (X) Hộp Skin Tướng (X) - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.
Túi Chí Tôn XI Túi Chí Tôn XI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Hòm Vật Tư Bang I Hòm Vật Tư Bang I - Cho Xèng và đồ hiếm.

Bảng Thông Báo

 Quảng cáo mới 
-Vendetta-
Sức Mạnh: 300000+ Máy chủ: Android en

-Vendetta- [ TOP 50 GUILDS SERVER RANK ] Rules and requirements as follows: . Guild wars is MANDITORY avg score 3k+ . FF @ 12:00 only . Boss 5 @ 00:30 then 4 @ 11:30 server time . Narcia War free to join . Torch battle N/A . Inactivity or missing 3 guildwars will result in a kick from the guild regardless of circumstances HELPFUL INFORMATION: . We have a discord server please join here @ https://discord.gg/6trnfa7 ( this link is active for one day if expired find skillz#9069 or CARTEL#2167 . We also have a sister guild dedicated to F2P -Vendetta-F2P . Note all \" - \" are NOT spaces
Thay đổi: 1590455711
Giả: Mason
Sức Mạnh Liên Minh
24552484
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
3000
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
12:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
00:30:00

АРЖИМЕД
Sức Mạnh: 1+ Máy chủ: Android ru

Новая гильдия, принимаем даже твинки. Будем рады всем. Есть чат в телеграм
Thay đổi: 1588854708
Giả: Алексей Альханов
Sức Mạnh Liên Minh
1340000
Hội Trường
Cấp 10
Ngân Khố
Cấp 2
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
14:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00

весекс
Sức Mạnh: 50000+ Máy chủ: Android ru

Нужен актив для прохождения новой локации Нарсия:эра войны. Ватсап обязателен.
Thay đổi: 1588665200
Giả: Игорь Бойко
Sức Mạnh Liên Minh
7700000
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 3
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
60000
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
21:00:00

místicos
Sức Mạnh: 300000+ Máy chủ: Android pt

guilda ativa, membros ativos com intenção de virar top 1
Thay đổi: 1587747457
Giả: Helder Alves
Sức Mạnh Liên Minh
30000000
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
12:00:00

SteelBrothers
Sức Mạnh: 55555+ Máy chủ: Android ru

Молодая гильдия ищет активных дружелюбных игроков для совместного фарма и обсуждения игры! Гильдии всего 2 недели, но за это время мы уже добились топа 3000 и постоянно выигрываем битву гильдий! Гильдия быстро развивается, поэтому нужны те, кто не будет пропускать БГ и АФ! Вопросы можете задать в телеграме @LYFRD , ждем вас!
Thay đổi: 1584536654
Giả: Lysefford
Sức Mạnh Liên Minh
2500000
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
21:00:00
Tiếp