Mục mới

Gấu Thần Tộc Gấu Thần Tộc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Gấu Thần Tộc.
Sứ Giả Tự Do Sứ Giả Tự Do - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sứ Giả Tự Do.
*Lực Sĩ *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
Lực Sĩ (24H) Lực Sĩ (24H) - Đổi skin Lực Sĩ của Gấu Thần Tộc (24h).
*Thi Nhân *Thi Nhân - Đổi Skin của Sứ Giả Tự Do. Dùng cường hóa Skin.
Thi Nhân (24H) Thi Nhân (24H) - Đổi skin Thi Nhân Thú của Sứ Giả Tự Do (24h).
Cánh Thần Cánh Thần - Hồi sinh tất cả Tướng đã tử vong và hồi máu cho tất cả Tướng ở Cõi Ảo Ảnh.
Gà lễ tạ ơn Gà lễ tạ ơn - Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
Mũ Hành Lễ Mũ Hành Lễ - Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
Pha Lê Cá Sấu Pha Lê Cá Sấu - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
Vòng Tiên Tri Lv5 Vòng Tiên Tri Lv5 - Kỹ năng Vòng Tiên Tri Lv5.
Vòng Sứ Giả Lv5 Vòng Sứ Giả Lv5 - Kỹ năng Vòng Sứ Giả Lv5.
Vòng Chiến Thú Lv5 Vòng Chiến Thú Lv5 - Kỹ năng Vòng Chiến Thú Lv5.
Vận Thạch V Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
Túi Đá Tinh Siêu IV Túi Đá Tinh Siêu IV - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.
Rương tạ ơn I Rương tạ ơn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Hộp Skin Tướng III Hộp Skin Tướng III - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.
Sừng Tụ Bảo Sừng Tụ Bảo - Mở để nhận thưởng lớn.
Rương tối cao I Rương tối cao I - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Rương tối cao II Rương tối cao II - Mở để nhận thưởng lớn.
Rương tối cao III Rương tối cao III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Rương tối cao IV Rương tối cao IV - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Rương tối cao V Rương tối cao V - Mở để nhận thưởng lớn.
Rương tối cao VI Rương tối cao VI - Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Rương tối cao VII Rương tối cao VII - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Rương tối cao VIII Rương tối cao VIII - Mở để nhận thưởng lớn.
Rương tối cao IX Rương tối cao IX - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Bảng Thông Báo

 Quảng cáo mới 
NeaDekvat
Sức Mạnh: 15000+ Máy chủ: iOS

Приём с 35к. Босс 18:00
Thay đổi: 1573557744
Giả: Денис Лебзяк
Sức Mạnh Liên Minh
304602
Hội Trường
Cấp 6
Ngân Khố
Cấp 1
Sở Phép Thuật
Cấp 2
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
00:04:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
18:00:00

TopHablaHispana
Sức Mạnh: 100000+ Máy chủ: Android es

Se recluta personal activo, para GDA (participar en todas obligatoriamente) BDF 20-21 +2000 puntos en GDA. Más info +34 642 91 84 82
Thay đổi: 1570737576
Giả: ¿100.000 subs sin subir video?
Sức Mạnh Liên Minh
4500000
Hội Trường
Cấp 11
Ngân Khố
Cấp 4
Sở Phép Thuật
Cấp 4
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
2000
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
22:00:00

-__Русь__-
Sức Mạnh: 15000+ Máy chủ: Android ru

Жертвуйте кристаллы сколько не жалко.Босс в16:00
Thay đổi: 1567343798
Giả: Сергей Потапов
Sức Mạnh Liên Minh
871485
Hội Trường
Cấp 8
Ngân Khố
Cấp 2
Sở Phép Thuật
Cấp 2
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
16:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
16:00:00

Magéianova
Sức Mạnh: 25000+ Máy chủ: Android fr

Petite guilde sympathique qui vient d\\\\\\\'être créée. Nous avons pour objectif top 50. Venez nous rejoindre pour partager la bonne ambiance avec nous. Possibilité de communiquer sur un serveur discord.
Thay đổi: 1566903771
Giả: Thunder
Sức Mạnh Liên Minh
1022037
Hội Trường
Cấp 8
Ngân Khố
Cấp 1
Sở Phép Thuật
Cấp 1
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00

AndalucesCG
Sức Mạnh: 334432+ Máy chủ: Android es

Boss 3 y 5 para los que quieran ganar un poco de insignia/meritos o para los peques a las 22:00/23:00. Antorchas, estar presente a las 20:45 y no mandar heroes antes para no fallarlas (nadie hace antorchas asi que supobngo que esta alianza tampoco xD). Lo unico obligatorio en esta alianza es gda ( Guerra De Alianzas) y donar minimo 10.000 fragmentos a la semana. Gracias y bienvenidos seais :D.
Thay đổi: 1566433439
Giả: Miguel Escobar Guidet
Sức Mạnh Liên Minh
1934136
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
2000
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
22:00:00
Tiếp