Help us on Patreon, please!

Mục mới

Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Đổi Skin của Michael. Dùng cường hóa Skin.
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
Unknown Unknown - Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
Unknown Unknown - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Mở để nhận thưởng lớn.
Unknown Unknown - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Unknown Unknown - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown

Bảng Thông Báo

 Quảng cáo mới 
StorMETA
Sức Mạnh 20000+ Máy chủ: Android en

Great group, great guild. Join line chat....add emostorm7 and I\'ll add you to the guild chat! :-) BOSS III at 2100 system time. Fortress Fued 20:00 system time. We do all events.
Thay đổi: 1560470573
Giả: Doug Butler
Sức Mạnh Liên Minh
4330961
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
19:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00

Veni_Vidi_Vice
Sức Mạnh 100000+ Máy chủ: Android ru

Гильдия Veni_Vidi_Vice приглашает активных игроков. БГ-АФ занимаем 1-2 места. Босс 3 в 21:00 по серверу. Форты в 20:00 по серверу.
Thay đổi: 1560091262
Giả: Viktor Kozachok
Sức Mạnh Liên Minh
5000000
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
40000
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
21:00:00

Drakull
Sức Mạnh 100000+ Máy chủ: Android es

Todos unidos por una buena causa Mas inflrmacion al +573136113287
Thay đổi: 1559675618
Giả: Rivrra
Sức Mạnh Liên Minh
2938937
Hội Trường
Cấp 8
Ngân Khố
Cấp 1
Sở Phép Thuật
Cấp 2
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
16:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
13:00:00

Friday13th
Sức Mạnh 60000+ Máy chủ: Android ru

Гильдия Friday13th приглашает активных и адекватных игроков(возраст не важен). Топ по серверу 700. БГ-АФ занимаем 1-2 места. Есть беседа в ВК. Босс 3/5 в 21:00/21:30 по серверу. Форты в 12:00 по серверу. По всем вопросам обращаться - Лидер https://vk.com/pro100ivan4ik , Вице лидер 1 - https://vk.com/hannibal_rv , Вице лидер 2 - https://vk.com/gen.miha
Thay đổi: 1559084779
Giả: RomanV
Sức Mạnh Liên Minh
4730653
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 4
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
50000
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
12:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
21:00:00

NewEve
Sức Mạnh 25000+ Máy chủ: iOS

Please be sure to use GW entries! Making guild discord server at 40 members!
Thay đổi: 1558575229
Giả: Hyparian
Sức Mạnh Liên Minh
2700000
Hội Trường
Cấp 7
Ngân Khố
Cấp 2
Sở Phép Thuật
Cấp 2
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
17:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
17:30:00
Tiếp