Mục mới

Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
Unknown Unknown - Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
Unknown Unknown - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
Unknown Unknown - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Unknown
Unknown Unknown - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Unknown Unknown - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.

Bảng Thông Báo

 Quảng cáo mới 
gelnaryus
Sức Mạnh: 1234000+ Máy chủ: Android vn

GG
Thay đổi: 1577568740
Giả: Kroj
Sức Mạnh Liên Minh
1200000
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
16
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
07:10:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
07:23:00

NeaDekvat
Sức Mạnh: 15000+ Máy chủ: iOS

Приём с 35к. Босс 18:00
Thay đổi: 1573557744
Giả: Денис Лебзяк
Sức Mạnh Liên Minh
304602
Hội Trường
Cấp 6
Ngân Khố
Cấp 1
Sở Phép Thuật
Cấp 2
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
00:04:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
18:00:00

TopHablaHispana
Sức Mạnh: 100000+ Máy chủ: Android es

Se recluta personal activo, para GDA (participar en todas obligatoriamente) BDF 20-21 +2000 puntos en GDA. Más info +34 642 91 84 82
Thay đổi: 1570737576
Giả: ¿100.000 subs sin subir video?
Sức Mạnh Liên Minh
4500000
Hội Trường
Cấp 11
Ngân Khố
Cấp 4
Sở Phép Thuật
Cấp 4
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
2000
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
22:00:00

-__Русь__-
Sức Mạnh: 15000+ Máy chủ: Android ru

Жертвуйте кристаллы сколько не жалко.Босс в16:00
Thay đổi: 1567343798
Giả: Сергей Потапов
Sức Mạnh Liên Minh
871485
Hội Trường
Cấp 8
Ngân Khố
Cấp 2
Sở Phép Thuật
Cấp 2
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
16:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
16:00:00

Magéianova
Sức Mạnh: 25000+ Máy chủ: Android fr

Petite guilde sympathique qui vient d\\\\\\\'être créée. Nous avons pour objectif top 50. Venez nous rejoindre pour partager la bonne ambiance avec nous. Possibilité de communiquer sur un serveur discord.
Thay đổi: 1566903771
Giả: Thunder
Sức Mạnh Liên Minh
1022037
Hội Trường
Cấp 8
Ngân Khố
Cấp 1
Sở Phép Thuật
Cấp 1
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Tiếp