Mục mới

Bùa Đạo Sư Bùa Đạo Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bùa Đạo Sư.
*Ác Vận *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
Ác Vận (24H) Ác Vận (24H) - Đổi Skin Ác Vận của Bùa Đạo Sư (24h).
Pha Lê Thần Hầu Pha Lê Thần Hầu - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
Vận Thạch VI Vận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh.
Phòng Không Lv5 Phòng Không Lv5 - Kỹ năng Phòng Không Lv5.
Thẻ Tướng Chí Tôn V Thẻ Tướng Chí Tôn V - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
Hòm Quỷ Thét III Hòm Quỷ Thét III - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Hòm Quỷ Thét Hiếm III Hòm Quỷ Thét Hiếm III - Mở để nhận thưởng lớn.
Hòm Quỷ Thét Thần III Hòm Quỷ Thét Thần III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Hòm Quỷ Thét Siêu III Hòm Quỷ Thét Siêu III - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
Hòm Đơn Độc III Hòm Đơn Độc III - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Hòm Đơn Độc Hiếm III Hòm Đơn Độc Hiếm III - Mở để nhận thưởng lớn.
Hòm Đơn Độc Thần III Hòm Đơn Độc Thần III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Hòm Đơn Độc Siêu III Hòm Đơn Độc Siêu III - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.

Bảng Thông Báo

 Quảng cáo mới 
gelnaryus
Sức Mạnh: 1234000+ Máy chủ: Android vn

GG
Thay đổi: 1577568740
Giả: Kroj
Sức Mạnh Liên Minh
1200000
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
16
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
07:10:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
07:23:00

NeaDekvat
Sức Mạnh: 15000+ Máy chủ: iOS

Приём с 35к. Босс 18:00
Thay đổi: 1573557744
Giả: Денис Лебзяк
Sức Mạnh Liên Minh
304602
Hội Trường
Cấp 6
Ngân Khố
Cấp 1
Sở Phép Thuật
Cấp 2
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
00:04:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
18:00:00

TopHablaHispana
Sức Mạnh: 100000+ Máy chủ: Android es

Se recluta personal activo, para GDA (participar en todas obligatoriamente) BDF 20-21 +2000 puntos en GDA. Más info +34 642 91 84 82
Thay đổi: 1570737576
Giả: ¿100.000 subs sin subir video?
Sức Mạnh Liên Minh
4500000
Hội Trường
Cấp 11
Ngân Khố
Cấp 4
Sở Phép Thuật
Cấp 4
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
2000
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
22:00:00

-__Русь__-
Sức Mạnh: 15000+ Máy chủ: Android ru

Жертвуйте кристаллы сколько не жалко.Босс в16:00
Thay đổi: 1567343798
Giả: Сергей Потапов
Sức Mạnh Liên Minh
871485
Hội Trường
Cấp 8
Ngân Khố
Cấp 2
Sở Phép Thuật
Cấp 2
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
16:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
16:00:00

Magéianova
Sức Mạnh: 25000+ Máy chủ: Android fr

Petite guilde sympathique qui vient d\\\\\\\'être créée. Nous avons pour objectif top 50. Venez nous rejoindre pour partager la bonne ambiance avec nous. Possibilité de communiquer sur un serveur discord.
Thay đổi: 1566903771
Giả: Thunder
Sức Mạnh Liên Minh
1022037
Hội Trường
Cấp 8
Ngân Khố
Cấp 1
Sở Phép Thuật
Cấp 1
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Tiếp