Mục mới

Võ Sĩ Vũ Trụ Võ Sĩ Vũ Trụ - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Võ Sĩ Vũ Trụ.
Merksha Merksha - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Merksha.
Bá Tước Hòa Âm Bá Tước Hòa Âm - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Bá Tước Hòa Âm.
Golem Cổ Đại Golem Cổ Đại - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Golem Cổ Đại.
*Đặc Nhiệm X *Đặc Nhiệm X - Đổi Skin của Võ Sĩ Vũ Trụ. Dùng cường hóa Skin.
Đặc Nhiệm X (24H) Đặc Nhiệm X (24H) - Đổi skin Đặc Nhiệm X của Võ Sĩ Vũ Trụ (24h).
*Giáp Đầu Lâu *Giáp Đầu Lâu - Đổi Skin của Merksha. Dùng cường hóa Skin.
Giáp Đầu Lâu (24H) Giáp Đầu Lâu (24H) - Đổi skin Giáp Đầu Lâu của Merksha (24h).
*Chủ Huyết Tế *Chủ Huyết Tế - Đổi Skin của Bá Tước Hòa Âm. Dùng cường hóa Skin.
Chủ Huyết Tế (24H) Chủ Huyết Tế (24H) - Đổi skin Chủ Huyết Tế của Bá Tước Hòa Âm (24h).
*Giáp Trừng Trị *Giáp Trừng Trị - Đổi Skin của Golem Cổ Đại. Dùng cường hóa Skin.
Giáp Trừng Trị (24H) Giáp Trừng Trị (24H) - Đổi skin Giáp Trừng Trị của Golem Cổ Đại (24h).
Mũ Bảo Hộ Mũ Bảo Hộ - Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
Búa Hợp Kim Búa Hợp Kim - Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
Khế Ấn Tiên Tri Khế Ấn Tiên Tri - Kích hoạt thuộc tính Hệ Sao. Có thể nhận từ Cấm Địa.
Khế Ấn Sứ Giả Khế Ấn Sứ Giả - Kích hoạt thuộc tính Hệ Sao. Có thể nhận từ Cấm Địa.
Khế Ấn Chiến Thú Khế Ấn Chiến Thú - Kích hoạt thuộc tính Hệ Sao. Có thể nhận từ Cấm Địa.
Khế Ấn Thần Tự Khế Ấn Thần Tự - Kích hoạt thuộc tính Hệ Sao. Có thể nhận từ Cấm Địa.
Khế Ấn Hắc Tôn Khế Ấn Hắc Tôn - Kích hoạt thuộc tính Hệ Sao. Có thể nhận từ Cấm Địa.
Nước Ma Năng Nước Ma Năng - Dùng trong Tranh Đoạt. Bảo vệ bạn khỏi tổn thất trong trận chiến. Nhận được khi thắng Cướp đoạt mỗi ngày.
Lực Cấm Kỵ Lv5 Lực Cấm Kỵ Lv5 - Kỹ năng Lực Cấm Kỵ Lv5
Tinh Hồn Võ Sĩ Vũ Trụ Tinh Hồn Võ Sĩ Vũ Trụ - Dùng nâng cấp Thần Khí Võ Sĩ Vũ Trụ.
Tinh Hồn Merksha Tinh Hồn Merksha - Dùng nâng cấp Thần Khí Merksha.
Hỏa Ngục Lv5 Hỏa Ngục Lv5 - Hồn Khí Hỏa Ngục Lv5.
Tinh Hồn Bá Tước Hòa Âm Tinh Hồn Bá Tước Hòa Âm - Dùng nâng cấp Thần Khí Bá Tước Hòa Âm.
Tinh Hồn Golem Cổ Đại Tinh Hồn Golem Cổ Đại - Dùng nâng cấp Thần Khí Golem Cổ Đại.
Ấn Thần Khí Siêu Cấp Ấn Thần Khí Siêu Cấp - Dùng tăng cấp Thần Khí của Tướng Siêu Cấp (Lv 51-60)
Ấn Thần Khí Huyền Thoại Ấn Thần Khí Huyền Thoại - Dùng tăng cấp Thần Khí của Tướng Huyền Thoại (Lv 51-60)
Túi Đá Tinh Quỷ Tham Siêu Lv3 Túi Đá Tinh Quỷ Tham Siêu Lv3 - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.
Túi Đá Tinh Quỷ Tham Siêu Lv4 Túi Đá Tinh Quỷ Tham Siêu Lv4 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.
Túi Đá Tinh Quỷ Tham Siêu Lv5 Túi Đá Tinh Quỷ Tham Siêu Lv5 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5.
Túi Đá Tinh Quỷ Tham Siêu Lv6 Túi Đá Tinh Quỷ Tham Siêu Lv6 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6.
Hộp Chọn Tướng Huyền Thoại I Hộp Chọn Tướng Huyền Thoại I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Hộp Chọn Tướng Huyền Thoại II Hộp Chọn Tướng Huyền Thoại II - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại I Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại II Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại II - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Rương Ảo Ảnh Thường I Rương Ảo Ảnh Thường I - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Rương Ảo Ảnh Thường II Rương Ảo Ảnh Thường II - Mở để nhận thưởng lớn.
Rương Ảo Ảnh Thường III Rương Ảo Ảnh Thường III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Rương Ảo Ảnh Siêu I Rương Ảo Ảnh Siêu I - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Rương Ảo Ảnh Siêu II Rương Ảo Ảnh Siêu II - Mở để nhận thưởng lớn.
Rương Ảo Ảnh Siêu III Rương Ảo Ảnh Siêu III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Rương Ảo Ảnh Đặc Biệt I Rương Ảo Ảnh Đặc Biệt I - Mở để nhận thưởng nhỏ.
Rương Ảo Ảnh Đặc Biệt II Rương Ảo Ảnh Đặc Biệt II - Mở để nhận thưởng lớn.
Rương Ảo Ảnh Đặc Biệt III Rương Ảo Ảnh Đặc Biệt III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Hộp Dụng Cụ Hộp Dụng Cụ - Mở để nhận thưởng lớn.
Hộp Chọn Pha Lê Siêu Thú I Hộp Chọn Pha Lê Siêu Thú I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Rương May Mắn III Rương May Mắn III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Bảng Thông Báo

 Quảng cáo mới 
Elysium ™
Sức Mạnh: 200000+ Máy chủ: Android ru

Очень активная гильдия приглашает активных игроков. Топ 280. Занимаем 1 места БГ, Атака фортов. Дружный коллектив. Нужны активные игроки с актуальными героями, кто не сливается на БГ, участвует в Атаке фортов, и в новой локации \\\\\\\"Нарсия, эра войны\\\\\\\". Атака фортов в 20:00 по мск. Есть группа в ватсапе. Контакт для связи +79824661862 Нужен актив для нарсии! Присоединяйтесь!
Thay đổi: 1608143470
Giả: Valeri
Sức Mạnh Liên Minh
12000000
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
21:00:00

Espanish
Sức Mạnh: 300000+ Máy chủ: Android en

Only speak english and spanish Solo se habla ingles y español Top 50 server rank android english Estamos en el top 50 de android en ingles y es la mejor guild en español que estan en el server ingles Hacemos rifa de 10 dolares mensualmente entre los miembros activos We do a monthly raffle of 10 dollars among active members Mandatory guild war the thurday and sunday have we have whatsapp grup Obligatorio guild war los jueves y domingos tenemos grupo en whatapp Fortrees freud 12 hours server Challenge boss 21 hours server Torch battle wednesday and saturday 20:45 hours server for attack and protect Fortrees freud a las 12 horas del servidor Challege boss 21 horas del servidor Torch battle los miercoles y sabados 20:45 horas del servidor Team dungeros and team here be monsters help other member in 12 and 20 hours server Team dungeros y team here be mosters ayudamos a otros miembros a las 12 y 20 horas del servidor
Thay đổi: 1604104830
Giả: Carlos Rodrigo Alvarez Bayona
Sức Mạnh Liên Minh
38238182
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
605820
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
12:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
21:00:00

GHOSTED
Sức Mạnh: 851174+ Máy chủ: Android es

Contamos Con Whatsapp / Discord, GDA Obligatorio! Batalla De Fortaleza 4:00 -5:00, Guerra De Narcia Obligatorio! , Contactanos al wps! +502 55157321 , +52 81 2250 1811 (Al Buscar GHOSTED En Alianzas, Al Final Pon Un Espacio Para Encontrarnos)
Thay đổi: 1599765974
Giả: Daniel
Sức Mạnh Liên Minh
8911739
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
2
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
04:05:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
01:00:00

Kipa
Sức Mạnh: 1+ Máy chủ: Android ru

Вступаем в начинающую гильдию. Обязательно нужен актив в событиях гильдии.Берем всех,но чистка проводится каждый день.
Thay đổi: 1596998979
Giả: Game for Life
Sức Mạnh Liên Minh
1067149
Hội Trường
Cấp 8
Ngân Khố
Cấp 2
Sở Phép Thuật
Cấp 2
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
1
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
12:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
20:30:00

AkaliKDA
Sức Mạnh: 215999+ Máy chủ: Android es

Whats obligatorio! GDA Obligatorio! Fortaleza 4 - Contactarnos al wps! +54 9 115 412 3774
Thay đổi: 1596054054
Giả: BlackSuper
Sức Mạnh Liên Minh
19867775
Hội Trường
Cấp 12
Ngân Khố
Cấp 5
Sở Phép Thuật
Cấp 5
Đại Chiến
Điểm chiến đấu:
279860
Pháo Đài Thù Hận
Sự kiện bắt đầu vào:
20:00:00
Trùm Liên Minh
Sự kiện bắt đầu vào:
02:00:00
Tiếp