Đồ - Tướng

Nâng cấp Nhà Kho để mở rộng sức chứa Hộp Đạo Cụ.
Đồ Thông tin Bán
Hiệp Sĩ Hiệp Sĩ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ.
200
Ấn
Ninja Ninja
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja.
200
Ấn
Sắc Quỷ Sắc Quỷ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ.
200
Ấn
Viking Viking
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Viking.
200
Ấn
Pháp Sư Pháp Sư
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư.
200
Ấn
Ngài Bí Ngô Ngài Bí Ngô
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô.
200
Ấn
Tử Thần Tử Thần
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần.
200
Ấn
Bò Cạp Băng Bò Cạp Băng
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng.
200
Ấn
Người Tuyết Người Tuyết
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết.
200
Ấn
Thần Tình Yêu Thần Tình Yêu
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu.
200
Ấn
Mai Hoa Mai Hoa
Tuyển Tướng Huyền thoại Bóng Ma .
200
Ấn
Pharaon Pharaon
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon.
200
Ấn
Thần Sấm Thần Sấm
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm.
200
Ấn
Đại Thánh Đại Thánh
Tuyển Tướng Huyền thoại Đại Thánh.
200
Ấn
Rồng Lửa Rồng Lửa
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Lửa.
200
Ấn
Ngưu Vương Ngưu Vương
Tuyển Tướng Huyền thoại Ngưu Vương.
200
Ấn
Kỵ Sĩ Địa Ngục Kỵ Sĩ Địa Ngục
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục.
200
Ấn
Dracula Dracula
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dracula.
200
Ấn
Độc Giác Độc Giác
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc Giác
200
Ấn
Ông già Nổ Ông già Nổ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ông già Nổ.
200
Ấn
Kị Sĩ Quỷ Kị Sĩ Quỷ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ.
200
Ấn
Tiên Nữ Tiên Nữ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ.
200
Ấn
Thủy Thần Thủy Thần
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thuỷ Thần.
200
Ấn
Kẻ Hủy Diệt Kẻ Hủy Diệt
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Huỷ Diệt.
200
Ấn
Râu Bạc Râu Bạc
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Râu Bạc.
200
Ấn
Tu Sĩ Tu Sĩ
Tuyển Tướng Huyền thoại Tu Sĩ
200
Ấn
Mộc Tinh Mộc Tinh
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Mộc Tinh.
200
Ấn
Tiên Điểu Tiên Điểu
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Điểu.
200
Ấn
Quỷ Xương Quỷ Xương
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Xương.
200
Ấn
Vua Hải Tặc Vua Hải Tặc
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vua Hải Tặc.
200
Ấn
Ma Trơi Ma Trơi
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ma Trơi.
200
Ấn
Mắt Quỷ Mắt Quỷ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Mắt Quỷ.
200
Ấn
Kane Kẹo Ngọt Kane Kẹo Ngọt
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kane Kẹo Ngọt.
200
Ấn
Rồng Băng Rồng Băng
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Băng.
200
Ấn
Valentina Valentina
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Valentina.
200
Ấn
Diêm Vương Diêm Vương
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Diêm Vương.
200
Ấn
Người Thú Người Thú
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Thú.
200
Ấn
Quý Cô Leo Quý Cô Leo
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quý Cô Leo.
200
Ấn
Ác Quỷ Địa Ngục Ác Quỷ Địa Ngục
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ác Quỷ Địa Ngục.
200
Ấn
Kỵ Sĩ Rồng Kỵ Sĩ Rồng
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Rồng.
200
Ấn
Medusa Medusa
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Medusa.
200
Ấn
Lưỡng Long Lưỡng Long
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Lưỡng Long.
200
Ấn
Phù Thuỷ Bí Ngô Phù Thuỷ Bí Ngô
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Phù Thuỷ Bí Ngô.
200
Ấn
Vong Hồn Tử Sĩ Vong Hồn Tử Sĩ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vong Hồn Tử Sĩ.
200
Ấn
Nick Hạt Tiêu Nick Hạt Tiêu
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Nick Hạt Tiêu.
200
Ấn
Michael Michael
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Michael.
200
Ấn
Kẻ đốn tim Kẻ đốn tim
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Đốn Tim.
200
Ấn
Anubis Anubis
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Anubis.
200
Ấn
Lãng Khách Lãng Khách
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Lãng Khách.
200
Ấn
Cao Tăng Cao Tăng
Tuyển Tướng cao cấp Cao Tăng
12
Ấn
Nữ Thiện Xạ Nữ Thiện Xạ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Nữ Thiện Xạ.
200
Ấn
Dũng Sĩ Tê Giác Dũng Sĩ Tê Giác
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dũng Sĩ Tê Giác.
200
Ấn
Thiết Giáp Chiến Thiết Giáp Chiến
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thiết Giáp Chiến.
200
Ấn
Rồng Xương Rồng Xương
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Xương.
200
Ấn
Chủ Tế Quỷ Chủ Tế Quỷ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Chủ Tế Quỷ.
200
Ấn
Frankenstein Frankenstein
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Frankenstein.
200
Ấn
Athena Athena
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Athena.
200
Ấn
Quái Tuyết Quái Tuyết
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quái Tuyết.
200
Ấn
Linh Hồn Sư Linh Hồn Sư
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Linh Hồn Sư.
200
Ấn
Xạ Thủ Tình Yêu Xạ Thủ Tình Yêu
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Xạ Thủ Tình Yêu.
200
Ấn
Vệ Nữ Đại Dương Vệ Nữ Đại Dương
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vệ Nữ Đại Dương.
200
Ấn
Quỷ Sấm Sét Quỷ Sấm Sét
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Sấm Sét.
200
Ấn
Tiến Sĩ Độc Tiến Sĩ Độc
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiến Sĩ Độc.
200
Ấn
Rồng Dung Nham Rồng Dung Nham
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Dung Nham.
200
Ấn
Asura Asura
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Asura.
200
Ấn
Phù Thủy Băng Phù Thủy Băng
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Phù Thủy Băng.
200
Ấn
Đội Phá Đảo Đội Phá Đảo
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Đội Phá Đảo.
200
Ấn
Ác Ma Mặt Hề Ác Ma Mặt Hề
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ác Ma Mặt Quỷ.
200
Ấn
Nữ Hải Tướng Nữ Hải Tướng
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Nữ Hải Tướng.
200
Ấn
Băng Phụng Băng Phụng
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Băng Phụng.
200
Ấn
Quỷ Cây Quỷ Cây
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Cây.
200
Ấn
Nữ Kiếm Sĩ Nữ Kiếm Sĩ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Nữ Kiếm Sĩ.
200
Ấn
Pháp Sư Vũ Trụ Pháp Sư Vũ Trụ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư Vũ Trụ.
200
Ấn
Ripper Ripper
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ripper.
200
Ấn
Kẻ Diệt Rồng Kẻ Diệt Rồng
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Diệt Rồng.
200
Ấn
Rồng Bão Táp Rồng Bão Táp
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Bão Táp.
200
Ấn
Vu Sĩ Độc Vu Sĩ Độc
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vu Sĩ Độc.
200
Ấn
Đế Thần Sợ Hãi Đế Thần Sợ Hãi
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Đế Thần Sợ Hãi.
200
Ấn
Ong Chúa Sát Thủ Ong Chúa Sát Thủ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ong Chúa Sát Thủ.
200
Ấn
Thợ Săn Bão Lửa Thợ Săn Bão Lửa
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thợ Săn Bão Lửa.
200
Ấn
Quỷ Gương Quỷ Gương
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Gương.
200
Ấn
Rồng Tu Hành Rồng Tu Hành
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Tu Hành.
200
Ấn
Gấu Thần Tộc Gấu Thần Tộc
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Gấu Thần Tộc.
200
Ấn
Sứ Giả Tự Do Sứ Giả Tự Do
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sứ Giả Tự Do.
200
Ấn
Quỷ Pha Lê Quỷ Pha Lê
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Pha Lê.
200
Ấn
Cáo Hàn Băng Cáo Hàn Băng
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Cáo Hàn Băng.
200
Ấn
Ma Nữ Liềm Băng Ma Nữ Liềm Băng
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ma Nữ Liềm Băng.
200
Ấn
Tinh Vũ Thánh Nữ Tinh Vũ Thánh Nữ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tinh Vũ Thánh Nữ.
200
Ấn
Bùa Đạo Sư Bùa Đạo Sư
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bùa Đạo Sư.
200
Ấn
Vệ Thần Lửa Vệ Thần Lửa
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vệ Thần Lửa.
200
Ấn
Robot Alpha Robot Alpha
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Robot Alpha.
200
Ấn
Ma Sư Hắc Ám Ma Sư Hắc Ám
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ma Sư Hắc Ám.
200
Ấn
Kẻ Cuồng Bạo Kẻ Cuồng Bạo
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Cuồng Bạo.
200
Ấn
Kiếm Sĩ Bí Ẩn Kiếm Sĩ Bí Ẩn
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kiếm Sĩ Bí Ẩn.
200
Ấn
Du Nữ Ma Thuật Du Nữ Ma Thuật
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Du Nữ Ma Thuật.
200
Ấn
Đồ Thông tin Bán
Cao Tăng Cao Tăng
Tuyển Tướng cao cấp Cao Tăng
12
Ấn
Đao Phủ Đao Phủ
Tuyển Tướng Cao cấp, Đao Phủ.
12
Ấn
Sát Thủ Sát Thủ
Tuyển Tướng Cao cấp, Sát Thủ.
12
Ấn
Người Sói Người Sói
Tuyển Tướng Cao cấp, Người Sói.
12
Ấn
Độc Nhãn Độc Nhãn
Tuyển Tướng Cao cấp, Độc Nhãn.
12
Ấn
Thần Tế Thần Tế
Tuyển Tướng Cao cấp, Thần Tế.
12
Ấn
Gấu Trúc Gấu Trúc
Tuyển Tướng Cao cấp, Gấu Trúc.
12
Ấn
Xà Nữ Xà Nữ
Tuyển Tướng Cao cấp, Xà Nữ.
12
Ấn
Quỷ Băng Quỷ Băng
Tuyển Tướng Cao cấp, Quỷ Băng.
12
Ấn
Kình Ngư Kình Ngư
Tuyển Tướng Cao cấp, Kình Ngư.
12
Ấn
Đồ Thông tin Bán
Thiên Thần Thiên Thần
Tuyển Tướng thường, Thiên Thần.
3
Ấn
Ông Kẹ Ông Kẹ
Tuyển Tướng thường, Ông Kẹ.
3
Ấn
Khổng Lồ Đá Khổng Lồ Đá
Tuyển Tướng thường, Khổng Lồ Đá.
3
Ấn
Kỹ Sư Kỹ Sư
Tuyển Tướng thường, Kỹ Sư.
3
Ấn
Phù Thủy Tuyết Phù Thủy Tuyết
Tuyển Tướng thường, Phù Thủy Tuyết.
3
Ấn
Thần Rừng Thần Rừng
Tuyển Tướng thường, Thần Rừng.
3
Ấn
Nhà Giả Kim Nhà Giả Kim
Tuyển Tướng thường, Nhà Giả Kim.
3
Ấn
Thiện Xạ Thiện Xạ
Tuyển Tướng thường, Thiện Xạ.
3
Ấn
Đồ Thông tin Bán
Rồng Bạo Năng Rồng Bạo Năng
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Rồng Bạo Năng.
200
Ấn
Kẻ Săn Quỷ Kẻ Săn Quỷ
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Kẻ Săn Quỷ.
200
Ấn
Hoàng Tử Sấm Hoàng Tử Sấm
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Hoàng Tử Sấm.
200
Ấn
Nữ Vương Rắn Nữ Vương Rắn
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Nữ Vương Rắn.
200
Ấn
Nữ Thủy Thần Nữ Thủy Thần
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Nữ Thủy Thần.
200
Ấn
Bác Học Điên Bác Học Điên
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Bác Học Điên.
200
Ấn
Đấu Sĩ Rìu Thần Đấu Sĩ Rìu Thần
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Đấu Sĩ Rìu Thần.
200
Ấn
Đao Phủ Tận Thế Đao Phủ Tận Thế
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Đao Phủ Tận Thế.
200
Ấn
Cung Thủ Băng Cung Thủ Băng
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Cung Thủ Băng.
200
Ấn
Xác ướp quỷ Xác ướp quỷ
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Xác ướp quỷ.
200
Ấn
Colossus Colossus
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Colossus.
200
Ấn
Hiệp Sĩ Đàn Ma Hiệp Sĩ Đàn Ma
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Hiệp Sĩ Đàn Ma.
200
Ấn
Kỵ Sĩ Dã Chiến Kỵ Sĩ Dã Chiến
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Kỵ Sĩ Dã Chiến.
200
Ấn
Thuật Sư Băng Thuật Sư Băng
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Thuật Sư Băng.
200
Ấn
Tử Tước Cơ Khí Tử Tước Cơ Khí
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Tử Tước Cơ Khí.
200
Ấn
Quý Cô Lõi Sắt Quý Cô Lõi Sắt
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Quý Cô Lõi Sắt.
200
Ấn
Sứ Giả Phán Xét Sứ Giả Phán Xét
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Sứ Giả Phán Xét.
200
Ấn
Rồng Cánh Đỏ Rồng Cánh Đỏ
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Rồng Cánh Đỏ.
200
Ấn
Võ Sĩ Vũ Trụ Võ Sĩ Vũ Trụ
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Võ Sĩ Vũ Trụ.
200
Ấn
Merksha Merksha
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Merksha.
200
Ấn
Bá Tước Hòa Âm Bá Tước Hòa Âm
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Bá Tước Hòa Âm.
200
Ấn
Golem Cổ Đại Golem Cổ Đại
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Golem Cổ Đại.
200
Ấn