Trùm Liên Minh

Lính Nhân mã - Gây TH mạnh tới các Tướng ở đăng trước. Giới hạn TH tiếp nhật ở 35.000.
Lính Nhân mã
Chỉ huy Nhân mã - Gây TH mạnh tới các Tướng ở đăng trước. Giới hạn TH tiếp nhật ở 35.000.
Chỉ huy Nhân mã
Vua Nhân mã - Gây TH mạnh tới các Tướng ở gần, gây choáng trong 2 giây. Giới hạn TH tiếp nhật ở 35.000.
Vua Nhân mã
Hỏa Nhân Mã - Gây TH mạnh tới 1 Tướng ở gần bất kỳ. Giới hạn TH tiếp nhật ở 20.000. Miễn nhiễm với chóa và hồi năng lượng nhanh. Đồng thời tạo khiên chắn 1 hiệu ứng xấu mỗi 0,2 giây.
Hỏa Nhân Mã
Vua Nhân Mã & Yêu Tinh Cuồng Nộ - Vua Nhân Mã: Gây TH cho các đối thủ trong một khu vực và loại bỏ hiệu ứng từ chúng. Giúp giảm TH tiếp nhận cho Yêu Tinh Cuồng Nộ. Yêu Tinh Cuồng Nộ: Gây Choáng cho các đối thủ trong một khu vực và loại bỏ hiệu ứng từ chúng. Tăng TC và Tốc Độ TC của Vua Nhân Mã (Cả hai đều giới hạn TH tiếp nhận tại mức 30.000 và miễn nhiễm với choáng.)Vua Nhân Mã & Yêu Tinh Cuồng Nộ - Vua Nhân Mã: Gây TH cho các đối thủ trong một khu vực và loại bỏ hiệu ứng từ chúng. Giúp giảm TH tiếp nhận cho Yêu Tinh Cuồng Nộ. Yêu Tinh Cuồng Nộ: Gây Choáng cho các đối thủ trong một khu vực và loại bỏ hiệu ứng từ chúng. Tăng TC và Tốc Độ TC của Vua Nhân Mã (Cả hai đều giới hạn TH tiếp nhận tại mức 30.000 và miễn nhiễm với choáng.)
Vua Nhân Mã & Yêu Tinh Cuồng Nộ
Cấp Liên Minh 13588
Phí 50 Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.300 Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.600 Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.1000 Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.1500 Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.
Thời gian 3 min. 3 min. 3 min. 3 min. 3 min.
Vào ngay 5 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.10 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.15 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.30 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.30 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.
Máu 24000000 Máu80000000 Máu120000000 Máu800000000 Máu1200000000 Máu
900000000 Máu
Thưởng
Tấn Công
35 Sao
( Tấn Công: 1%)
1050 Sao
( Tấn Công: 30%)
70 Sao
( Tấn Công: 1%)
2100 Sao
( Tấn Công: 30%)
140 Sao
( Tấn Công: 1%)
4200 Sao
( Tấn Công: 30%)
1000 Sao
( Tấn Công: 1%)
30000 Sao
( Tấn Công: 30%)
1500 Sao
( Tấn Công: 1%)
45000 Sao
( Tấn Công: 30%)
Thưởng
Lượt
85 Sao170 Sao340 Sao40 Sao60 Sao
Thưởng
Ám Sát
105 Sao
( Tấn Công: 1%)
3150 Sao
( Tấn Công: 30%)
210 Sao
( Tấn Công: 1%)
6300 Sao
( Tấn Công: 30%)
420 Sao
( Tấn Công: 1%)
12600 Sao
( Tấn Công: 30%)
60 Sao
( Tấn Công: 1%)
1800 Sao
( Tấn Công: 30%)
90 Sao
( Tấn Công: 1%)
2700 Sao
( Tấn Công: 30%)
Thưởng
Lượt
Ám Sát
425 Sao850 Sao1700 Sao200 Sao300 Sao
Thưởng
Tổng
3575 Sao7150 Sao14300 Sao2000 Sao3000 Sao

Phép - Trùm Liên Minh

Vô Địch Vô Địch - Tướng vừa ra trận sẽ bất khả chiến bại trong 8 giây!
Cổ Vũ Cổ Vũ - Tăng 30% Sức tấn công cho Tướng vừa ra trận trong 10 giây!