Đồ - Tiêu thụ

Nâng cấp Nhà Kho để mở rộng sức chứa Hộp Đạo Cụ.
Đồ Thông tin Bán
Sách I Sách I
Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
25
Sao
Gói Danh vọng I Gói Danh vọng I
Nhận 100 Danh vọng.
269
Vàng
Gói Danh vọng II Gói Danh vọng II
Nhận 500 Danh vọng.
1152
Vàng
Gói Danh vọng III Gói Danh vọng III
Nhận 2000 Danh vọng.
4032
Vàng
Hộp Xèng I Hộp Xèng I
Cho 10 Xèng.
500
Vàng
Hộp Xèng II Hộp Xèng II
Cho 100 Xèng.
5000
Vàng
Hộp Xèng III Hộp Xèng III
Cho 1000 Xèng.
50000
Vàng
Sách II Sách II
Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
120
Sao
Hộp Dấu Ấn I Hộp Dấu Ấn I
Dùng nhận 10 Dấu Ấn.
500
Vàng
Hộp Dấu Ấn II Hộp Dấu Ấn II
Dùng nhận 100 Dấu Ấn.
5000
Vàng
Hộp Dấu Ấn III Hộp Dấu Ấn III
Dùng nhận 1000 Dấu Ấn.
50000
Vàng
Gói Vinh Dự I Gói Vinh Dự I
Nhận 10 Vinh Dự.
500
Vàng
Gói Vinh Dự II Gói Vinh Dự II
Nhận 100 Vinh Dự.
5000
Vàng
Gói Vinh Dự III Gói Vinh Dự III
Nhận 1000 Vinh Dự.
50000
Vàng
Sách III Sách III
Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
400
Sao
Tinh chất Sên Còi Tinh chất Sên Còi
Tăng 100 KN Chiêu cho Tướng.
2
Ấn
Lọ Ngọc Lọ Ngọc
Nhận 50 Ngọc
5000
Vàng
Tinh chất Sên Bé Bự Tinh chất Sên Bé Bự
Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.
12
Ấn
Túi vàng I Túi vàng I
Đã nhận 10000 Vàng!
7
Sao
Túi vàng II Túi vàng II
Đã nhận 50000 Vàng!
33
Sao
Tinh chất Sên Vô Địch Tinh chất Sên Vô Địch
Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
60
Ấn
Túi vàng II Túi vàng II
Đã nhận 300000 Vàng!
200
Sao
Túi dầu I Túi dầu I
Đã nhận 10000 Dầu!
7
Sao
Túi dầu II Túi dầu II
Đã nhận 50000 Dầu!
33
Sao
Túi dầu III Túi dầu III
Đã nhận 300000 Dầu!
200
Sao
Túi Huy Hiệu I Túi Huy Hiệu I
Nhận được 1000 Huy Hiệu!
300
Vàng
Túi Huy Hiệu II Túi Huy Hiệu II
Nhận được 5000 Huy Hiệu!
1500
Vàng
Túi Huy Hiệu III Túi Huy Hiệu III
Nhận được 20000 Huy Hiệu!
6000
Vàng
Nắm Ngọc Nắm Ngọc
Nhận 2 Ngọc
200
Vàng
Đống Ngọc Đống Ngọc
Nhận 5 Ngọc
500
Vàng
Túi Ấn I Túi Ấn I
Nhận 10 Ấn.
352
Vàng
Đụn Ngọc Đụn Ngọc
Nhận 10 Ngọc
1000
Vàng
Túi Pha Lê Xanh S Túi Pha Lê Xanh S
Cho 1000 Pha Lê Xanh.
1
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Túi Pha Lê Xanh L Túi Pha Lê Xanh L
Cho 5000 Pha Lê Xanh.
5
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Hộp Pha Lê Xanh S Hộp Pha Lê Xanh S
Cho 20000 Pha Lê Xanh.
20
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Hộp Pha Lê Xanh L Hộp Pha Lê Xanh L
Cho 100000 Pha Lê Xanh.
100
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Túi Pha Lê Đỏ S Túi Pha Lê Đỏ S
Cho 10 Pha Lê Đỏ.
1000
Pha Lê Xanh
Túi Pha Lê Đỏ L Túi Pha Lê Đỏ L
Cho 50 Pha Lê Đỏ.
5000
Pha Lê Xanh
Túi Ấn II Túi Ấn II
Nhận 50 Ấn.
1600
Vàng
Hộp Pha Lê Đỏ S Hộp Pha Lê Đỏ S
Cho 200 Pha Lê Đỏ.
20000
Pha Lê Xanh
Hộp Pha Lê Đỏ L Hộp Pha Lê Đỏ L
Cho 1000 Pha Lê Đỏ.
100000
Pha Lê Xanh
Ít KN Thánh Địa. Ít KN Thánh Địa.
Cho 200 KN Thánh Địa.
10
Sao
Nhiều KN Thánh Địa. Nhiều KN Thánh Địa.
Cho 1000 KN Thánh Địa.
50
Sao
Rất nhiều KN Thánh Địa. Rất nhiều KN Thánh Địa.
Cho 5000 KN Thánh Địa.
250
Sao
Vô vàn KN Thánh Địa. Vô vàn KN Thánh Địa.
Cho 20000 KN Thánh Địa.
1000
Sao
Túi Ấn III Túi Ấn III
Nhận 200 Ấn.
5760
Vàng
Sách KN Đặc Biệt I Sách KN Đặc Biệt I
Cho Tướng 100.000 KN.
2500
Sao
Sách KN Đặc Biệt II Sách KN Đặc Biệt II
Cho Tướng 500.000 KN.
12000
Sao
Sách KN Đặc Biệt III Sách KN Đặc Biệt III
Cho Tướng 2.000.000 KN.
40000
Sao
Tinh Chất Đặc Biệt I Tinh Chất Đặc Biệt I
Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.
200
Ấn
Tinh Chất Đặc Biệt II Tinh Chất Đặc Biệt II
Cho 30.000 KN chiêu khi dùng.
1200
Ấn
Tinh Chất Đặc Biệt III Tinh Chất Đặc Biệt III
Cho 150.000 KN chiêu khi dùng.
6000
Ấn
Đồ Thông tin Bán
Mảnh Skin Mảnh Skin
Dùng để đổi Skin Tướng
20
Ấn
*Mắt Robot *Mắt Robot
Đổi Skin của Mắt Quỷ. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
*Mắt Robot (24H) *Mắt Robot (24H)
Dùng để đổi Skin Mắt Quỷ Robot (24 giờ).
10000
Vàng
*Kẻ Trộm *Kẻ Trộm
Đổi Skin của Thần Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
*Rồng Cổ *Rồng Cổ
Đổi Skin của Rồng Lửa. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
*Đạo Tặc (24H) *Đạo Tặc (24H)
Dùng để đổi Skin Kẻ Trộm Tình Yêu (24 giờ).
10000
Vàng
*Rồng Cổ (24H) *Rồng Cổ (24H)
Dùng để đổi Skin Rồng Lửa Cổ (24 giờ)
10000
Vàng
*Cao Bồi *Cao Bồi
Đổi Skin của Ngưu Vương. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Cao Bồi (24H) Cao Bồi (24H)
Đổi bộ Cao Bồi cho Ngưu Vương (24H).
10000
Vàng
*Đội Trưởng *Đội Trưởng
Đổi Skin của Vua Hải Tặc. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Đội Trưởng (24H) Đội Trưởng (24H)
Đổi bộ Đội Trưởng cho Vua Hải Tặc (24H).
10000
Vàng
*Công Chúa *Công Chúa
Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Công Chúa (24H) Công Chúa (24H)
Đổi bộ Công Chúa cho Phù Thủy Bí Ngô (24H).
10000
Vàng
*Khúc Tử Vong *Khúc Tử Vong
Đổi Skin của Kỵ Sĩ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Khúc Tử Vong (24H) Khúc Tử Vong (24H)
Đổi skin Khúc Tử Vong (24h) của Kỵ Sĩ Địa Ngục.
10000
Vàng
*Hề Hắc Ám *Hề Hắc Ám
Đổi Skin của Dracula. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Hề Hắc Ám (24H) Hề Hắc Ám (24H)
Đổi skin Hề Hắc Ám (24h) của Dracula.
10000
Vàng
*Sét Hoàng Kim *Sét Hoàng Kim
Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Sét Hoàng Kim (24H) Sét Hoàng Kim (24H)
Đổi skin Sét Hoàng Kim (24h) của Lưỡng Long.
10000
Vàng
*Rocker *Rocker
Đổi Skin của Ngài Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Thẻ Rocker (24H) Thẻ Rocker (24H)
Đổi skin Rocker Áo Đen của Ngài Bí Ngô (24h).
10000
Vàng
*Chiến Binh *Chiến Binh
Đổi Skin của Quỷ Xương. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Chiến Binh (24H) Chiến Binh (24H)
Đổi skin Chiến Binh của Quỷ Xương (24h).
10000
Vàng
*Lễ Vui Nhộn *Lễ Vui Nhộn
Đổi Skin của Nich Hạt Tiêu. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Lễ Vui Nhộn (24H) Lễ Vui Nhộn (24H)
Đổi skin Lễ Vui Nhộn của Nick Hạt Tiêu (24h).
10000
Vàng
Hơi Thở Rừng Hơi Thở Rừng
Đổi Skin của Rồng Băng. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Hơi Thở Rừng (24H) Hơi Thở Rừng (24H)
Mở Skin Hơi Thở Rừng (24H) của Rồng Băng
10000
Vàng
Nữ Hoàng Băng Nữ Hoàng Băng
Đổi Skin của Valetina. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Nữ Hoàng Băng (24H) Nữ Hoàng Băng (24H)
Mở Skin Nữ Hoàng Băng (24H) của Valentina
10000
Vàng
Đoạt Mệnh Đoạt Mệnh
Đổi Skin của Medusa. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Đoạt Mệnh (24H) Đoạt Mệnh (24H)
Mở Skin Đoạt Mệnh (24H) của Medusa
10000
Vàng
*Quái Tặc Noel *Quái Tặc Noel
Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Quái Tặc Noel (24H) Quái Tặc Noel (24H)
Đổi Skin Quái Tặc Noel (24H)
10000
Vàng
*Thần Đèn *Thần Đèn
Đổi Skin của Diêm Vương. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Thần Đèn (24H) Thần Đèn (24H)
Đổi Skin Thần Đèn (24H)
10000
Vàng
*Người Máy Quà *Người Máy Quà
Đổi Skin của Thiết Giáp Chiến. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Người Máy Quà (24H) Người Máy Quà (24H)
Đổi Skin Người Máy Quà (24H)
10000
Vàng
*Tim Ngổ Ngáo *Tim Ngổ Ngáo
Đổi Skin của Kẻ Đốn Tim. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Ngổ Ngáo (24H) Ngổ Ngáo (24H)
Đổi Skin Tim Ngổ Ngáo (24H)
10000
Vàng
*Bóng Bầu Dục *Bóng Bầu Dục
Đổi Skin của Anubis. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Bóng Bầu Dục (24H) Bóng Bầu Dục (24H)
Đổi Skin Bóng Bầu Dục (24H)
10000
Vàng
*Sao Bóng Chày *Sao Bóng Chày
Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Bóng Chày (24H) Bóng Chày (24H)
Đổi Skin Sao Bóng Chày (24H)
10000
Vàng
*Hoàng Tử *Hoàng Tử
Đổi Skin của Vong Hồn Tử Sĩ. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Hoàng Tử (24H) Hoàng Tử (24H)
Hoàng Tử-Vong Hồn Tử Sĩ (24H)
10000
Vàng
*Bạch Tuyết *Bạch Tuyết
Đổi Skin của Nữ Thiện Xạ. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Bạch Tuyết (24H) Bạch Tuyết (24H)
Bạch Tuyết-Nữ Thiện Xạ (24H)
10000
Vàng
*Xích Ma *Xích Ma
Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Xích Ma (24H) Xích Ma (24H)
Skin Xích Ma-Ác Quỷ Địa Ngục (24H).
10000
Vàng
*Ảo Long *Ảo Long
Đổi Skin của Rồng Xương. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Ảo Long (24H) Ảo Long (24H)
Skin Ảo Long-Rồng Xương (24H).
10000
Vàng
*Thợ Bánh *Thợ Bánh
Đổi Skin của Dũng Sĩ Tê Giác. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Thợ Bánh (24H) Thợ Bánh (24H)
Mở Skin Thợ Bánh Tê Giác (24H).
10000
Vàng
*Đầu Bếp *Đầu Bếp
Đổi Skin của Chủ Tế Quỷ. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Đầu Bếp (24H) Đầu Bếp (24H)
Mở Skin Đầu Bếp Chủ Tế Quỷ (24H).
10000
Vàng
*Siêu Hộ Vệ *Siêu Hộ Vệ
Đổi Skin của Mộc Tinh. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
*Siêu Hộ Vệ (24h) *Siêu Hộ Vệ (24h)
Skin Siêu Hộ Vệ của Mộc Tinh (24H).
10000
Vàng
*Xung Phong *Xung Phong
Đổi Skin của Michael. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
*Xung Phong (24h) *Xung Phong (24h)
Skin Xung Phong của Michael (24H).
10000
Vàng
*Hậu Vệ Thép *Hậu Vệ Thép
Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Hậu Vệ Thép (24H) Hậu Vệ Thép (24H)
Skin Hậu Vệ Thép - Frankenstein(24H).
10000
Vàng
*Thiết Thú *Thiết Thú
Đổi Skin của Quái Tuyết. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Thiết Thú (24H) Thiết Thú (24H)
Skin Thiết Thú - Quái Tuyết(24H).
10000
Vàng
*Vua Sân Cỏ *Vua Sân Cỏ
Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Vua Sân Cỏ (24H) Vua Sân Cỏ (24H)
Nhận Skin Vua Sân Cỏ của Râu Bạc (24H).
10000
Vàng
*Chỉ Huy Vũ Trụ *Chỉ Huy Vũ Trụ
Đổi Skin của Athena. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Chỉ Huy Vũ Trụ (24H) Chỉ Huy Vũ Trụ (24H)
Nhận Skin Chỉ Huy Vũ Trụ của Athena (24H).
10000
Vàng
*Ma Linh *Ma Linh
Đổi Skin của Linh Hồn Sư. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Ma Linh (24H) Ma Linh (24H)
Nhận Skin Ma Linh của Linh Hồn Sư (24H).
10000
Vàng
*Sát Thủ Đỏ *Sát Thủ Đỏ
Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Sát Thủ Đỏ (24H) Sát Thủ Đỏ (24H)
Nhận Skin Sát Thủ Đỏ của Xạ Thủ Tình Yêu (24H).
10000
Vàng
*Quỷ Biển *Quỷ Biển
Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Quỷ Biển (24H) Quỷ Biển (24H)
Nhận Skin Quỷ Biển của Vệ Nữ Đại Dương(24H).
10000
Vàng
*Thần Tăng *Thần Tăng
Đổi Skin của Quỷ Sấm Sét. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Thần Tăng (24H) Thần Tăng (24H)
Nhận Skin Thần Tăng của Quỷ Sấm Sét(24H).
10000
Vàng
*Lực Từ Trường *Lực Từ Trường
Đổi Skin của Tiến Sĩ Độc. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Lực Từ Trường (24H) Lực Từ Trường (24H)
Nhận Skin Lực Từ Trường của Tiến Sĩ Độc (24H).
10000
Vàng
*Rồng Siêu Tinh *Rồng Siêu Tinh
Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Rồng Siêu Tinh (24H) Rồng Siêu Tinh (24H)
Nhận Skin Siêu Tinh của Rồng Dung Nham (24H).
10000
Vàng
*Ninja Sắt *Ninja Sắt
Đổi skin Ninja Sắt của Asura. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Ninja Sắt (24H) Ninja Sắt (24H)
Đổi skin Ninja Sắt của Asura (24h).
10000
Vàng
*Sói Già *Sói Già
Đổi skin Sói Già của Phù Thủy Băng. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Sói Già (24H) Sói Già (24H)
Đổi skin Sói Già của Phù Thủy Băng (24h).
10000
Vàng
*Biệt Đội Noel *Biệt Đội Noel
Đổi skin của Biệt Đội Phá Đảo. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Biệt Đội Noel (24H) Biệt Đội Noel (24H)
Đổi skin Biệt Đội Noel của Biệt Đội Phá Đảo (24h).
10000
Vàng
*Song Diện *Song Diện
Đổi skin của Ác Ma Mặt Hề. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Song Diện (24H) Song Diện (24H)
Đổi skin Song Diện của Ác Ma Mặt Hề (24h).
10000
Vàng
Tộc Rồng - Nhà Chính Tộc Rồng - Nhà Chính
Đổi Nhà Chính Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
20
Ấn
Tộc Rồng - Tháp Canh Tộc Rồng - Tháp Canh
Đổi Tháp Canh Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
20
Ấn
Tộc Rồng - Tháp Cung Tên Tộc Rồng - Tháp Cung Tên
Đổi Tháp Cung Tên Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
20
Ấn
Tộc Rồng - Tháp Phép Tộc Rồng - Tháp Phép
Đổi Tháp Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
20
Ấn
Tộc Rồng - Tháp Pháo Tộc Rồng - Tháp Pháo
Đổi Tháp Pháo Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
20
Ấn
*Sấm Sét *Sấm Sét
Đổi skin của Băng Phụng. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Sấm Sét(24H) Sấm Sét(24H)
Đổi skin Sấm Sét của Băng Phụng (24h).
10000
Vàng
*Liệt Hỏa *Liệt Hỏa
Đổi skin của Quỷ Cây. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Liệt Hỏa(24H) Liệt Hỏa(24H)
Đổi skin Liệt Hỏa của Quỷ Cây (24h).
10000
Vàng
*Hoa Hồng Đen *Hoa Hồng Đen
Đổi skin của Nữ Kiếm Sĩ. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Hoa Hồng Đen(24H) Hoa Hồng Đen(24H)
Đổi skin Hoa Hồng Đen của Nữ Kiếm Sĩ (24h).
10000
Vàng
*Hồn Quang *Hồn Quang
Đổi skin của Pháp Sư Vũ Trụ. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Hồn Quang (24H) Hồn Quang (24H)
Đổi skin Hồn Quang của Pháp Sư Vũ Trụ (24h).
10000
Vàng
Tộc Rồng - Đài Tướng Tộc Rồng - Đài Tướng
Đổi Đài Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
20
Ấn
Tộc Rồng - Doanh Trại Tộc Rồng - Doanh Trại
Đổi Doanh Trại Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
20
Ấn
Tộc Rồng - Nhà Phép Tộc Rồng - Nhà Phép
Đổi Nhà Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
20
Ấn
Tộc Rồng - Tường Tộc Rồng - Tường
Đổi Tường Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
20
Ấn
Tộc Rồng - Nhà Tướng Tộc Rồng - Nhà Tướng
Đổi Nhà Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
20
Ấn
*Chấn Địa *Chấn Địa
Đổi skin của Ripper. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Chấn Địa (24H) Chấn Địa (24H)
Đổi skin Chấn Địa của Ripper (24h).
10000
Vàng
*Lửa Ngục *Lửa Ngục
Đổi skin của Anubis. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Lửa Ngục (24H) Lửa Ngục (24H)
Đổi skin Lửa Ngục của Anubis (24h).
10000
Vàng
*Bình Minh *Bình Minh
Đổi skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Bình Minh (24H) Bình Minh (24H)
Đổi skin Bình Minh của Xạ Thủ Tình Yêu (24h).
10000
Vàng
*Tối Tân *Tối Tân
Đổi skin của Asura. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Tối Tân (24H) Tối Tân (24H)
Đổi skin Tối Tân của Asura (24h).
10000
Vàng
Tộc Rồng - Mỏ Vàng Tộc Rồng - Mỏ Vàng
Đổi Mỏ Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
20
Ấn
Tộc Rồng - Mỏ Dầu Tộc Rồng - Mỏ Dầu
Đổi Mỏ Dầu Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
20
Ấn
Tộc Rồng - Kho Vàng Tộc Rồng - Kho Vàng
Đổi Kho Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
20
Ấn
Tộc Rồng - Kho Dầu Tộc Rồng - Kho Dầu
Đổi Kho Dầu Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
20
Ấn
Tộc Rồng - Nhà Kho Tộc Rồng - Nhà Kho
Đổi Nhà Kho Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
20
Ấn
Tộc Rồng - Sở Thú Tộc Rồng - Sở Thú
Đổi Sở Thú Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
20
Ấn
*Luyện Ngục *Luyện Ngục
Đổi Skin của Michael. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Luyện Ngục (24H) Luyện Ngục (24H)
Đổi skin Luyện Ngục của Michael (24h).
10000
Vàng
*Hải Tặc *Hải Tặc
Đổi skin của Nữ Hải Tướng. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Hải Tặc (24H) Hải Tặc (24H)
Đổi skin Hải Tặc của Nữ Hải Tướng (24h).
10000
Vàng
*Kỵ Sĩ Vàng *Kỵ Sĩ Vàng
Đổi skin của Kẻ Diệt Rồng. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Kỵ Sĩ Vàng (24H) Kỵ Sĩ Vàng (24H)
Đổi skin Kỵ Sĩ Vàng của Kẻ Diệt Rồng (24h).
10000
Vàng
*Vua Mặt Trời *Vua Mặt Trời
Đổi skin của Rồng Bão Táp. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Vua Mặt Trời(24H) Vua Mặt Trời(24H)
Đổi skin Vua Mặt Trời của Rồng Bão Táp (24h).
10000
Vàng
*Tu Nữ *Tu Nữ
Đổi Skin của Nữ Thiện Xạ. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Tu Nữ(24H) Tu Nữ(24H)
Đổi skin Tu Nữ của Nữ Thiện Xạ (24h).
10000
Vàng
Lửa Độc Lửa Độc
Đổi Skin của Vu Sĩ Độc. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Lửa Độc (24H) Lửa Độc (24H)
Đổi skin Lửa Độc của Vu Sĩ Độc (24h).
10000
Vàng
Bão Đen Bão Đen
Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 1. Nhận Skin Lưỡng Long.
20
Ấn
Bão Đen (24H) Bão Đen (24H)
Đổi skin Bão Đen của Lưỡng Long (24h).
10000
Vàng
Bá Tước Quạ Bá Tước Quạ
Đổi Skin của Chủ Tế Quỷ. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Bá Tước Quạ (24H) Bá Tước Quạ (24H)
Đổi skin Bá Tước Quạ của Chủ Tế Quỷ (24h).
10000
Vàng
Tộc Rồng - Nhà Huấn Luyện Tộc Rồng - Nhà Huấn Luyện
Đổi Nhà Huấn Luyện. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
20
Ấn
Tộc Rồng - Sàn Đấu Tộc Rồng - Sàn Đấu
Đổi Sàn đấu. Dùng cường hóa kiến trúc
20
Ấn
Tộc Rồng - Nhà Liên Minh Tộc Rồng - Nhà Liên Minh
Đổi Nhà Liên minh. Dùng cường hóa kiến trúc
20
Ấn
Tộc Rồng - Kho Vũ Khí Tộc Rồng - Kho Vũ Khí
Đổi Kho vũ khí. Dùng cường hóa kiến trúc
20
Ấn
Tộc Rồng - Đài Hộ Vệ Tộc Rồng - Đài Hộ Vệ
Đổi Đài Hộ Vệ. Dùng cường hóa kiến trúc
20
Ấn
*Quỷ Bóng Tối *Quỷ Bóng Tối
Đổi Skin của Đế Thần Sợ Hãi. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Quỷ Bóng Tối (24H) Quỷ Bóng Tối (24H)
Đổi skin Quỷ Bóng Tối của Đế Thần Sợ Hãi (24h).
10000
Vàng
*Thần Kim *Thần Kim
Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 2. Nhận Skin Băng Phụng.
20
Ấn
Thần Kim (24H) Thần Kim (24H)
Đổi skin Thần Kim của Băng Phụng (24h).
10000
Vàng
*Quỷ Nhật Thực *Quỷ Nhật Thực
Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 3. Nhận Skin Ác Ma Mặt Hề.
20
Ấn
Quỷ Nhật Thực (24H) Quỷ Nhật Thực (24H)
Đổi skin Quỷ Nhật Thực của Ác Ma Mặt Hề (24h).
10000
Vàng
*Đấu Sĩ Sứ Mệnh *Đấu Sĩ Sứ Mệnh
Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Đấu Sĩ Sứ Mệnh (24H) Đấu Sĩ Sứ Mệnh (24H)
Đổi skin Đấu Sĩ Sứ Mệnh của Ong Chúa Sát Thủ (24h).
10000
Vàng
*Tướng Cướp Giáp Sắt *Tướng Cướp Giáp Sắt
Đổi Skin của Thợ Săn Bão Lửa. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Tướng Cướp Giáp Sắt (24H) Tướng Cướp Giáp Sắt (24H)
Đổi skin Tướng Cướp Giáp Sắt của Thợ Săn Bão Lửa (24h).
10000
Vàng
Vé Đêm Đông Vé Đêm Đông
Đổi Skin nền Đêm Đông tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Vé Đêm Đông (24h) Vé Đêm Đông (24h)
Đổi Skin nền Đêm Đông (24 giờ) tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Thẻ Sinh Nhật Thẻ Sinh Nhật
Đổi Skin nền Sinh Nhật 5 Tuổi tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Thẻ Sinh Nhật (24H) Thẻ Sinh Nhật (24H)
Đổi Skin nền Sinh Nhật 5 Tuổi (24 giờ) tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Vé Đền Vũ Trụ Vé Đền Vũ Trụ
Đổi Skin nền Đền Vũ Trụ tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Vé Đền Vũ Trụ (24H) Vé Đền Vũ Trụ (24H)
Đổi Skin nền Đền Vũ Trụ (24 giờ) tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Vé Lễ Hội Mây Vé Lễ Hội Mây
Đổi Skin nền Lễ Hội Mây tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Vé Lễ Hội Mây (24H) Vé Lễ Hội Mây (24H)
Đổi Skin nền Lễ Hội Mây (24 giờ) tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
*Nữ Vương Quỷ *Nữ Vương Quỷ
Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Nữ Vương Quỷ (24H) Nữ Vương Quỷ (24H)
Đổi skin Nữ Vương Quỷ của Quỷ Gương (24h).
10000
Vàng
*Võ Sĩ Rồng *Võ Sĩ Rồng
Đổi Skin của Rồng Tu Hành. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Võ Sĩ Rồng (24H) Võ Sĩ Rồng (24H)
Đổi skin Võ Sĩ Rồng của Rồng Tu Hành (24h).
10000
Vàng
*Lực Sĩ *Lực Sĩ
Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Lực Sĩ (24H) Lực Sĩ (24H)
Đổi skin Lực Sĩ của Gấu Thần Tộc (24h).
10000
Vàng
*Thi Nhân *Thi Nhân
Đổi Skin của Sứ Giả Tự Do. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Thi Nhân (24H) Thi Nhân (24H)
Đổi skin Thi Nhân Thú của Sứ Giả Tự Do (24h).
10000
Vàng
*Vu Sĩ Quỷ *Vu Sĩ Quỷ
Đổi Skin của Quỷ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Vu Sĩ Quỷ (24H) Vu Sĩ Quỷ (24H)
Đổi skin Vu Sĩ Quỷ của Quỷ Pha Lê (24h).
10000
Vàng
*Hồn Lửa *Hồn Lửa
Đổi Skin của Cáo Hàn Băng. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Hồn Lửa (24H) Hồn Lửa (24H)
Đổi skin Hồn Lửa của Cáo Hàn Băng (24h).
10000
Vàng
Vé Băng Tuyết Vé Băng Tuyết
Đổi Skin nền Băng Tuyết tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Vé Băng Tuyết (24H) Vé Băng Tuyết (24H)
Đổi Skin nền Băng Tuyết (24 giờ) tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
*Huyết Liềm *Huyết Liềm
Đổi Skin của Ma Nữ Liềm Băng. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Huyết Liềm (24H) Huyết Liềm (24H)
Đổi skin Huyết Liềm của Ma Nữ Liềm Băng (24h).
10000
Vàng
*Thiên Sứ Lửa *Thiên Sứ Lửa
Đổi Skin của Tinh Vũ Thánh Nữ. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Thiên Sứ Lửa (24H) Thiên Sứ Lửa (24H)
Đổi skin Thiên Sứ Lửa của Tinh Vũ Thánh Nữ (24h).
10000
Vàng
*Ác Vận *Ác Vận
Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Ác Vận (24H) Ác Vận (24H)
Đổi Skin Ác Vận của Bùa Đạo Sư (24h).
10000
Vàng
*Tinh Linh Rừng *Tinh Linh Rừng
Đổi Skin của Vệ Thần Lửa. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Tinh Linh Rừng (24H) Tinh Linh Rừng (24H)
Đổi skin Tinh Linh Rừng của Vệ Thần Lửa (24h).
10000
Vàng
*Samurai *Samurai
Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Samurai (24H) Samurai (24H)
Đổi skin Samurai của Robot Alpha (24h).
10000
Vàng
*Ánh Sáng *Ánh Sáng
Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Ma Sư Hắc Ám (24H) Ma Sư Hắc Ám (24H)
Đổi skin Ánh Sáng của Ma Sư Hắc Ám (24h).
10000
Vàng
*Zombie Bạo *Zombie Bạo
Đổi Skin của Kẻ Cuồng Bạo. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Kẻ Cuồng Bạo (24H) Kẻ Cuồng Bạo (24H)
Đổi skin Zombie Bạo của Kẻ Cuồng Bạo (24h).
10000
Vàng
*Kiếm Vinh Dự *Kiếm Vinh Dự
Đổi Skin của Kiếm Sĩ Bí Ẩn. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Kiếm Vinh Dự (24H) Kiếm Vinh Dự (24H)
Đổi skin Ánh Sáng của Kiếm Sĩ Bí Ẩn. (24h).
10000
Vàng
*Điệu Vũ Geisha *Điệu Vũ Geisha
Đổi Skin của Du Nữ Ma Thuật. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Điệu Vũ Geisha (24H) Điệu Vũ Geisha (24H)
Đổi skin Ánh Sáng của Du Nữ Ma Thuật. (24h).
10000
Vàng
*Không Gian X *Không Gian X
Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Không Gian X (24H) Không Gian X (24H)
Đổi skin Không Gian X của Rồng Bạo Năng (24h).
10000
Vàng
*Bá Tước Quỷ *Bá Tước Quỷ
Đổi Skin của Kẻ Săn Quỷ. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Bá Tước Quỷ (24H) Bá Tước Quỷ (24H)
Đổi skin Bá Tước Quỷ của Kẻ Săn Quỷ (24h).
10000
Vàng
*Đại Bàng *Đại Bàng
Đổi Skin của Hoàng Tử Sấm. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Đại Bàng (24H) Đại Bàng (24H)
Đổi skin Đại Bàng của Hoàng Tử Sấm (24h).
10000
Vàng
*Luyện Rồng *Luyện Rồng
Đổi Skin của Nữ Vương Rắn. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Luyện Rồng (24H) Luyện Rồng (24H)
Đổi skin Luyện Rồng của Nữ Vương Rắn (24h).
10000
Vàng
Vé Hội Nhạc Biển Vé Hội Nhạc Biển
Đổi Skin nền Hội Nhạc Biển tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Vé Hội Nhạc Biển (24H) Vé Hội Nhạc Biển (24H)
Đổi Skin nền Hội Nhạc Biển (24 giờ) tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
*Tiên Tri *Tiên Tri
Đổi Skin của Nữ Thủy Thần. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Tiên Tri (24H) Tiên Tri (24H)
Đổi skin Tiên Tri của Nữ Thủy Thần (24h).
10000
Vàng
*Lướt Sóng *Lướt Sóng
Đổi Skin của Bác Học Điên. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Lướt Sóng (24H) Lướt Sóng (24H)
Đổi skin Lướt Sóng của Bác Học Điên (24h).
10000
Vàng
*Đấu Sĩ Rìu Thần *Đấu Sĩ Rìu Thần
Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Đấu Sĩ Rìu Thần (24H) Đấu Sĩ Rìu Thần (24H)
Đổi skin Bẫy Quỷ của Đấu Sĩ Rìu Thần (24h).
10000
Vàng
*Đao Phủ Tận Thế *Đao Phủ Tận Thế
Đổi Skin của Đao Phủ Tận Thế. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Đao Phủ Tận Thế (24H) Đao Phủ Tận Thế (24H)
Đổi skin Mãnh Thú của Đao Phủ Tận Thế (24h).
10000
Vàng
Vé Vườn Vui Nhộn Vé Vườn Vui Nhộn
Đổi Skin nền Vườn Vui Nhộn tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Vé Vườn Vui Nhộn (24 giờ) Vé Vườn Vui Nhộn (24 giờ)
Đổi Skin nền Vườn Vui Nhộn (24 giờ) tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Vé Biển Kỳ Tích Vé Biển Kỳ Tích
Đổi Skin nền Biển Kỳ Tích tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Vé Biển Kỳ Tích (24h) Vé Biển Kỳ Tích (24h)
Đổi Skin nền Biển Kỳ Tích (24 giờ) tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Vé Vực Núi Tuyết Vé Vực Núi Tuyết
Đổi Skin nền Vực Núi Tuyết tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Vé Vực Núi Tuyết (24 giờ) Vé Vực Núi Tuyết (24 giờ)
Đổi Skin nền Vực Núi Tuyết (24 giờ) tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Vé mua Skin Vé mua Skin
Đổi Skin nền tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Vé mua Skin (24 giờ) Vé mua Skin (24 giờ)
Đổi Skin nền (24 giờ) tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Vé Cõi Âm Vé Cõi Âm
Đổi Skin nền Cõi Âm tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Vé Cõi Âm (24 giờ) Vé Cõi Âm (24 giờ)
Đổi Skin nền Cõi Âm (24 giờ) tại trang Mua Sắm.
10000
Vàng
Đồ Thông tin Bán
Xu Sự Kiện Xu Sự Kiện
Nhận 1 Xu Sự kiện (Dùng tại trang Sự kiện).
150
Ấn
Kho Báu Sa Mạc Kho Báu Sa Mạc
Tăng thêm 1 lần nhận Rương Tinh Anh.
150
Ấn
Thẻ Thưởng x2 Thẻ Thưởng x2
Nhân đôi thưởng Thí Luyện Ngày.
5000
Vàng
Thẻ Đột Kích Thẻ Đột Kích
Làm mới đối thủ Đột Kích.
150
Ấn
Bụi Phép Bụi Phép
Nhận Bụi Phép, dùng để tham gia sự kiện Đảo Nổi.
150
Ấn
Thẻ Công thành Nhóm (Khó) Thẻ Công thành Nhóm (Khó)
Tăng 1 lượt Công Thành Nhóm (Khó).
10000
Vàng
Thẻ HQT Tổ đội (Khó) Thẻ HQT Tổ đội (Khó)
Tăng 1 lượt Nhóm Hang Quái Thú (Khó).
1000
Pha Lê Xanh
Quyền: Kỹ Năng Quyền: Kỹ Năng
Quay Kỹ Năng bằng Ngọc giảm 40%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 20 lần đầu.
1000
Pha Lê Xanh
Quyền: Đặc Tính Quyền: Đặc Tính
Quay Đặc Tính Ngọc giảm 20%% 30 phút (30 lần đầu). Không tính Đổi Huy Hiệu.
1000
Pha Lê Xanh
Quyền: Siêu Thú Quyền: Siêu Thú
Quay Thuộc Tính Thú giảm 30%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 20 lần đầu.
1000
Pha Lê Xanh
Quyền: Tuyển Tướng Quyền: Tuyển Tướng
Quay Tướng bằng Ngọc giảm 20%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 40 lần đầu.
1000
Pha Lê Xanh
Quyền: Ấp Trứng Quyền: Ấp Trứng
Trong 1 giờ, giảm 75%% thời gian Ấp Trứng.
1000
Pha Lê Xanh
Quyền: Xây Dựng Quyền: Xây Dựng
Trong 1 giờ, giảm 25%% thời gian xây dựng nhà (gồm cả trong Nhóm Hang Quái Thú).
1000
Pha Lê Xanh
Quyền: Thợ Xây Quyền: Thợ Xây
Tăng thêm 3 Thợ Xây trong 1 giờ.
1000
Pha Lê Xanh
Quyền: Cướp Đoạt Quyền: Cướp Đoạt
Trong 1 giờ, nhận thêm 50%% Vàng, Dầu và Danh Vọng khi Cướp Đoạt.
1000
Pha Lê Xanh
Quyền: Công Thành Quyền: Công Thành
Trong 1 giờ, nhận thêm 100%% thưởng khi Công Thành Thường.
1000
Pha Lê Xanh
Thẻ Thể Lực Thẻ Thể Lực
Hồi phục 10 điểm thể lực.
500
Pha Lê Xanh
Búa Thần Búa Thần
Nhận 1 lượt tham gia sự kiện Búa Thần.
150
Ấn
Thẻ Đối Chiến Thẻ Đối Chiến
Nhận 1 lượt Đối chiến.
10000
Vàng
Xu may mắn Xu may mắn
Nhận lần cầu may tại Đài Nước.
10000
Vàng
Tẩy Thần Tẩy Thần
Đổi tên của bạn.
10000
Vàng
Vé Vong Hồn Xảo Trá Vé Vong Hồn Xảo Trá
Thêm 1 lượt vào Vong Hồn Xảo Trá
5000
Vàng
Vé Quân Đoàn Tro Tàn Vé Quân Đoàn Tro Tàn
Thêm 1 lượt vào Đoàn Quân Tro Tàn.
5000
Vàng
Vé Quỷ Vương Vé Quỷ Vương
Thêm 1 lượt vào Quỷ Vương.
5000
Vàng
Vé Đế Chế Khủng Hoảng Vé Đế Chế Khủng Hoảng
Phục hồi lượt tham gia Đế Chế Khủng Hoảng cho tất cả các cửa.
32000
Vàng
Thẻ Sàn Đấu Thẻ Sàn Đấu
Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu
1000
Pha Lê Xanh
Thẻ Đại Chiến Thẻ Đại Chiến
Thêm 1 cơ hội tấn công trong Đại Chiến.
1000
Pha Lê Xanh
Thẻ Công thành Thẻ Công thành
Thêm 5 lượt Công thành
200
Sao
Thẻ Làm Nhiệm vụ Thẻ Làm Nhiệm vụ
Tăng 3 lượt tự động hoàn thành nhiệm vụ.
300
Sao
Thẻ Làm Mới Thẻ Làm Mới
Khởi động lại thời gian chờ.
32000
Vàng
Thẻ Ô Tướng Thẻ Ô Tướng
Mở khoá 1 ô trong Đài Tướng
16
Ấn
Vé Quái Thú Vé Quái Thú
Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.
20000
Vàng
Vé vào Thử thách Vé vào Thử thách
Thêm 1 lượt vào Thử Thách Anh hùng.
10000
Vàng
Thẻ Công thành Nhóm Thẻ Công thành Nhóm
Thêm 1 lượt Công thành nhóm!
10000
Vàng
Thẻ Lực Thẻ Lực
Hồi Phục 40 Lực Thánh Địa.
1000
Pha Lê Xanh
Thẻ HQT Tổ đội Thẻ HQT Tổ đội
Thêm 1 lượt đi Thử thách tổ đội.
1000
Pha Lê Xanh
Thẻ Chiến địa Thẻ Chiến địa
Thêm 1 lượt đánh Chiến Địa
1000
Pha Lê Xanh
Đồ Thông tin Bán
Búa Yêu Tinh I Búa Yêu Tinh I
Giảm 15 phút thời gian xây dựng.
500
Dầu
Búa Yêu Tinh II Búa Yêu Tinh II
Giảm 1 giờ thời gian xây dựng.
1000
Dầu
Búa Yêu Tinh III Búa Yêu Tinh III
Giảm 6 giờ thời gian xây dựng.
2000
Dầu
Búa Yêu Tinh IV Búa Yêu Tinh IV
Giảm 12 giờ thời gian xây dựng.
6000
Dầu
Búa Yêu Tinh V Búa Yêu Tinh V
Giảm 1 ngày thời gian xây dựng.
12000
Dầu
Loa chat Loa chat
Dùng để gửi 1 tin nhắn trên Kênh Thế giới.
24000
Dầu
Pha Lê Tướng Pha Lê Tướng
Tuyển Tướng hoặc Đá Hồn từ các sự kiện Đài Tướng.
150
Ấn
Thẻ Đài Vũ Trụ Thẻ Đài Vũ Trụ
Đổi Vật Trang Trí: Đài Vũ Trụ
1000
Sao
Thẻ Đài Ánh Sáng Thẻ Đài Ánh Sáng
Đổi Vật Trang Trí: Đài Ánh Sáng.
1000
Sao
Thẻ Tượng 6 Tuổi Thẻ Tượng 6 Tuổi
Đổi vật trang trí: Tượng 6 Tuổi
1000
Sao
Cánh Thần Cánh Thần
Hồi sinh tất cả Tướng đã tử vong và hồi đầy HP cho tất cả Tướng ở Cõi Ảo Ảnh.
10000
Dầu
Tượng Nữ Thủy Thần Tượng Nữ Thủy Thần
Đổi lấy vật trang trí Hội Vũ Đạo: Nữ Thủy Thần.
1000
Sao
Loa chat Loa chat
Dùng để gửi 1 tin nhắn trên Kênh Thế giới.
2000
Vàng
Bánh Kem Bánh Kem
(Sự kiện đã hết.) Đổi thưởng Sự kiện Sinh Nhật 5.
2000
Vàng
Donut Donut
(Sự kiện đã hết.) Đổi thưởng Sự kiện Sinh Nhật 5.
2000
Vàng
Que Kem Que Kem
(Sự kiện đã hết.) Đổi thưởng Sự kiện Mùa Thu Rực Rỡ.
2000
Vàng
Rượu Cốc Tai Rượu Cốc Tai
(Sự kiện đã hết.) Đổi thưởng Sự kiện Mùa Thu Rực Rỡ.
2000
Vàng
Kẹo Ma Kẹo Ma
(Sự kiện đã hết.) Đổi thưởng Sự kiện Halloween.
2000
Vàng
Kẹo Bí Ngô Kẹo Bí Ngô
(Sự kiện đã hết.) Đổi thưởng Sự kiện Halloween.
2000
Vàng
Kẹo Phù Thủy Kẹo Phù Thủy
(Sự kiện đã hết.) Đổi thưởng Sự kiện Halloween.
2000
Vàng
Kẹo Quỷ Dơi Kẹo Quỷ Dơi
(Sự kiện đã hết.) Đổi thưởng Sự kiện Halloween.
2000
Vàng
Bắp Ngô Bắp Ngô
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong Lễ Hội Mùa Đông : Lễ tạ ơn
2000
Vàng
Táo Ngọt Táo Ngọt
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong Lễ Hội Mùa Đông : Lễ tạ ơn
2000
Vàng
Mũ Noel Mũ Noel
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong Lễ Hội Mùa Đông : Lễ Giáng Sinh.
2000
Vàng
Găng Noel Găng Noel
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong Lễ Hội Mùa Đông : Lễ Giáng Sinh.
2000
Vàng
Tất Noel Tất Noel
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong Lễ Hội Mùa Đông : Lễ Giáng Sinh.
2000
Vàng
Khăn Noel Khăn Noel
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong Lễ Hội Mùa Đông : Lễ Giáng Sinh.
2000
Vàng
Hoa Hồng Đỏ Hoa Hồng Đỏ
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Tình Nhân.
2000
Vàng
Sôcôla Ngọt Sôcôla Ngọt
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Tình Nhân.
2000
Vàng
Hoa Xuân Hoa Xuân
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Cỏ May Mắn Cỏ May Mắn
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Trứng May Mắn Trứng May Mắn
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Trứng Bách Hợp Trứng Bách Hợp
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Ngựa Gỗ Ngựa Gỗ
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Gấu Bông Gấu Bông
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Rượu Lễ Hội Rượu Lễ Hội
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Nước Cam Ép Nước Cam Ép
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Kèn Vui Vẻ Kèn Vui Vẻ
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Bóng Màu Bóng Màu
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Phao Bơi Phao Bơi
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Ván Lướt Ván Lướt
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Hoa Cúc Vàng Hoa Cúc Vàng
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Lá Phong Đỏ Lá Phong Đỏ
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Chổi Ma Thuật Chổi Ma Thuật
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Mũ Ma Thuật Mũ Ma Thuật
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Gà lễ tạ ơn Gà lễ tạ ơn
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Mũ Hành Lễ Mũ Hành Lễ
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Chuông Noel Chuông Noel
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Vòng Hoa Noel Vòng Hoa Noel
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Bóng Tình Nhân Bóng Tình Nhân
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Thư Tình Thư Tình
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Khăn dã ngoại Khăn dã ngoại
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Lều cắm trại Lều cắm trại
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Trứng Kiki Trứng Kiki
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Trứng Boba Trứng Boba
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Kẹo Mút Kẹo Mút
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Xe Đẩy Xe Đẩy
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Đồ Ngọt Đồ Ngọt
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Bánh Kem Bánh Kem
(Sự kiện đã hết.) Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Nón Vũ Đạo Nón Vũ Đạo
Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Găng Vũ Đạo Găng Vũ Đạo
Đổi phần thưởng trong sự kiện Lễ Hội.
2000
Vàng
Chìa Khóa Đồng Chìa Khóa Đồng
Mở Rương Báu bí ẩn.
1000
Vàng
Chìa Khóa Bạc Chìa Khóa Bạc
Mở Rương Báu bí ẩn.
2000
Vàng
Chìa Khóa Vàng Chìa Khóa Vàng
Mở Rương Báu bí ẩn.
3000
Vàng
Đồ Thông tin Bán
Vận Thạch IV Vận Thạch IV
Dùng nâng cấp Vận mệnh.
10000
Dầu
Hồi Sinh Lv5 Hồi Sinh Lv5
Kỹ năng Hồi Sinh Lv5.
500
Sao
Đấm Mạnh Lv5 Đấm Mạnh Lv5
Kỹ năng Đấm Mạnh Lv5.
500
Sao
Tiếp Sức Lv5 Tiếp Sức Lv5
Kỹ năng Tiếp sức Lv5.
500
Sao
Thiêu Đốt Lv5 Thiêu Đốt Lv5
Kỹ năng Thiêu Đốt Lv5.
500
Sao
Cảm Tử Lv5 Cảm Tử Lv5
Kỹ năng Cảm Tử Lv5.
500
Sao
Đòn Chết Lv5 Đòn Chết Lv5
Kỹ năng Đòn Chết Lv5.
500
Sao
Chắn Lửa Lv5 Chắn Lửa Lv5
Kỹ năng Chắn Lửa Lv5.
500
Sao
Gai Nhím Lv5 Gai Nhím Lv5
Kỹ năng Gai Nhím Lv5.
500
Sao
Phân Tán Lv5 Phân Tán Lv5
Kỹ năng Phân Tán Lv5.
500
Sao
Làm Chậm Lv5 Làm Chậm Lv5
Kỹ năng Làm Chậm Lv5.
500
Sao
Chạy Nhanh Lv5 Chạy Nhanh Lv5
Kỹ năng Chạy Nhanh Lv5.
500
Sao
Nổi Điên Lv5 Nổi Điên Lv5
Kỹ năng Nổi Điên Lv5.
500
Sao
Hóa Đá Lv5 Hóa Đá Lv5
Kỹ năng Hóa Đá Lv5.
500
Sao
Chiến Thần Lv5 Chiến Thần Lv5
Kỹ năng Chiến Thần Lv5.
500
Sao
Kiên Cường Lv5 Kiên Cường Lv5
Kỹ năng Kiên Cường Lv5.
500
Sao
Hút Máu Lv5 Hút Máu Lv5
Kỹ năng Hút Máu Lv5.
500
Sao
Khai Sáng Lv5 Khai Sáng Lv5
Kỹ năng Khai Sáng Lv5.
500
Sao
Công Thủ Lv5 Công Thủ Lv5
Kỹ năng Công Thủ Lv5.
500
Sao
Unknown Unknown
Unknown
500
Sao
Ăn Mòn Lv5 Ăn Mòn Lv5
Kỹ năng Ăn Mòn Lv5.
500
Sao
Trời Giáng Lv5 Trời Giáng Lv5
Kỹ năng Trời Giáng Lv5.
500
Sao
Ngăn Chặn Lv5 Ngăn Chặn Lv5
Kỹ năng Ngăn Chặn Lv5.
500
Sao
Ma Lực Lv5 Ma Lực Lv5
Kỹ năng Ma Lực Lv5
500
Sao
Phẫn Nộ Lv5 Phẫn Nộ Lv5
Kỹ năng Phẫn Nộ Lv5
500
Sao
Rương Hồn Khí Rương Hồn Khí
Nhận Hồn Khí cấp 4 hoặc cấp 5
2000
Pha Lê Xanh
Hư Ảo Lv5 Hư Ảo Lv5
Kỹ năng Hư Ảo Lv5
500
Sao
Siêu Lực Lv5 Siêu Lực Lv5
Kỹ năng Siêu Lực Lv5
500
Sao
Bất Bại Lv5 Bất Bại Lv5
Kỹ năng Bất Bại Lv5
500
Sao
Tái Sinh Lv5 Tái Sinh Lv5
Kỹ năng Tái Sinh Lv5
500
Sao
Thánh Quang Lv5 Thánh Quang Lv5
Kỹ năng Thánh Quang Lv5.
500
Sao
Ngã Quỷ Lv5 Ngã Quỷ Lv5
Kỹ năng Ngã Quỷ Lv5.
500
Sao
Thần Phạt Lv5 Thần Phạt Lv5
Kỹ năng Thần Phạt Lv5.
500
Sao
Sinh Tồn Lv5 Sinh Tồn Lv5
Kỹ năng Sinh Tồn Lv5.
500
Sao
Chia Cắt Lv5 Chia Cắt Lv5
Kỹ năng Chia Cắt Lv5.
500
Sao
Tia Sống Lv5 Tia Sống Lv5
Kỹ năng Tia Sống Lv5.
500
Sao
Linh Hoạt Lv5 Linh Hoạt Lv5
Kỹ năng Linh Hoạt Lv5.
500
Sao
Nộ Thú Lv5 Nộ Thú Lv5
Kỹ năng Nộ Thú Lv5.
500
Sao
Hồn Tiên Lv5 Hồn Tiên Lv5
Kỹ năng Hồn Tiên Lv5.
500
Sao
Lực Thánh Lv5 Lực Thánh Lv5
Kỹ năng Lực Thánh Lv5.
500
Sao
Ma Giáp Lv5 Ma Giáp Lv5
Kỹ năng Ma Giáp Lv5.
500
Sao
Vô Hình Lv5 Vô Hình Lv5
Kỹ năng Vô Hình Lv5.
500
Sao
Nộ Lửa Lv5 Nộ Lửa Lv5
Kỹ năng Nộ Lửa Lv5.
500
Sao
Kiếm Bay Lv5 Kiếm Bay Lv5
Kỹ năng Kiếm Bay Lv5
500
Sao
Khiên Cấm Lv5 Khiên Cấm Lv5
Kỹ năng Khiên Cấm Lv5.
500
Sao
Niềm Tin Lv5 Niềm Tin Lv5
Kỹ năng Niềm Tin Lv5.
500
Sao
Đá Đột Phá vũ khí Đá Đột Phá vũ khí
Vật liệu đột phá vũ khí.
10000
Dầu
Thẻ Quay Hồn Khí Thẻ Quay Hồn Khí
Đổi miễn phí Hồn Khí 1 lần.
1
Vàng
Đá Tiên Tri Đá Tiên Tri
Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện.
1000
Vàng
Đá Sứ Giả Đá Sứ Giả
Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện.
1000
Vàng
Đá Chiến Thú Đá Chiến Thú
Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.
1000
Vàng
Thần Hộ Lv5 Thần Hộ Lv5
Hồn Khí Thần Hộ Lv5.
50000
Vàng
Sách Sao Sáng Sách Sao Sáng
Dùng nhận 720 Sao Sáng cho Huy chương.
50000
Vàng
Độc Trị Thuật Lv5 Độc Trị Thuật Lv5
Hồn Khí Độc Trị Thuật Lv5.
50000
Vàng
Bội Hóa Lv5 Bội Hóa Lv5
Hồn Khí Bội Hóa Lv5.
50000
Vàng
Vòng Tiên Tri Lv5 Vòng Tiên Tri Lv5
Hồn Khí Vòng Tiên Tri Lv5.
50000
Vàng
Vòng Sứ Giả Lv5 Vòng Sứ Giả Lv5
Hồn Khí Vòng Sứ Giả Lv5.
50000
Vàng
Vòng Chiến Thú Lv5 Vòng Chiến Thú Lv5
Hồn Khí Vòng Chiến Thú Lv5.
50000
Vàng
Bùa Cường Hóa I Bùa Cường Hóa I
Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.
150
Ấn
Bùa Kỹ Năng cấp 9 Bùa Kỹ Năng cấp 9
Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.
1600
Pha Lê Xanh
Đá Lĩnh Hội Đá Lĩnh Hội
Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.
1600
Pha Lê Xanh
Đá Siêu Hóa Đá Siêu Hóa
Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20).
1600
Pha Lê Xanh
Pha Lê Siêu Hóa Pha Lê Siêu Hóa
Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30).
6400
Pha Lê Xanh
Ấn Hộ Thú Ấn Hộ Thú
Vật tư tăng cấp Hộ Thú. Cống hiến tại Đài Hộ Thú.
5000
Sao
Bùa Cường Hóa II Bùa Cường Hóa II
Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9.
300
Ấn
Bùa Kỹ Năng cấp 10 Bùa Kỹ Năng cấp 10
Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10.
1800
Pha Lê Xanh
Thẻ Siêu Luyện Thẻ Siêu Luyện
Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-5
2000
Pha Lê Xanh
Bùa Cường Hóa III Bùa Cường Hóa III
Dùng nâng một Đá Tinh Lv9 lên Lv10.
450
Ấn
Vận Thạch V Vận Thạch V
Dùng nâng cấp Vận mệnh.
10000
Dầu
Huy Hiệu Kỹ Năng Tước Vị Huy Hiệu Kỹ Năng Tước Vị
Một vật liệu để kích hoạt một số Kỹ Năng Tước Vị
50
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Hồn Mệnh Lv5 Hồn Mệnh Lv5
Kỹ năng Hồn Mệnh Lv5
500
Sao
Bản Năng Lv5 Bản Năng Lv5
Hồn Khí Bản Năng Lv5.
50000
Vàng
Vận Thạch VI Vận Thạch VI
Dùng nâng cấp Vận mệnh.
10000
Dầu
Phòng Không Lv5 Phòng Không Lv5
Hồn Khí Phòng Không Lv5.
50000
Vàng
Hỏa Thạch Lv5 Hỏa Thạch Lv5
Hồn Khí Thần Kích Lv5.
500
Sao
Đá Khế Ước Đá Khế Ước
Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh.
12000
Dầu
Thần Kích Lv5 Thần Kích Lv5
Kỹ năng Thần Kích Lv5.
50000
Vàng
Chén Tà Ác Lv5 Chén Tà Ác Lv5
Kỹ năng Chén Tà Ác Lv5.
500
Sao
Dị Năng Lv5 Dị Năng Lv5
Hồn Khí Dị Năng Lv5.
50000
Vàng
Ấn Kỹ Năng Chiến Đấu Ấn Kỹ Năng Chiến Đấu
Một vật tư cần thiết để mở Kỹ Năng Chiến Đấu.
50
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Đá Mệnh Thần Tự Đá Mệnh Thần Tự
Tăng Lv Hộ Vệ Thần Tự. Kiếm trong "Thách Đấu Hộ Vệ".
1000
Vàng
Đá Mệnh Hắc Tôn Đá Mệnh Hắc Tôn
Tăng Lv Hộ Vệ Hắc Tôn. Kiếm trong "Thách Đấu Hộ Vệ".
1000
Vàng
Khiên Rồng Lv5 Khiên Rồng Lv5
Kỹ năng Khiên Rồng Lv5.
500
Sao
Tinh Hồn Rồng Bạo Năng Tinh Hồn Rồng Bạo Năng
Dùng nâng cấp Thần Khí Rồng Bạo Năng.
1000
Vàng
Tinh Hồn Kẻ Săn Quỷ Tinh Hồn Kẻ Săn Quỷ
Dùng nâng cấp Thần Khí Kẻ Săn Quỷ.
1000
Vàng
Dâng Trào Lv5 Dâng Trào Lv5
Hồn Khí Dâng Trào Lv5.
50000
Vàng
Tinh Hồn Hoàng Tử Sấm Tinh Hồn Hoàng Tử Sấm
Dùng nâng cấp Thần Khí Hoàng Tử Sấm.
1000
Vàng
Tinh Hồn Nữ Vương Rắn Tinh Hồn Nữ Vương Rắn
Dùng nâng cấp Thần Khí Nữ Vương Rắn.
1000
Vàng
Đại Kết Giới Lv5 Đại Kết Giới Lv5
Kỹ năng Đại Kết Giới Lv5.
500
Sao
Cát Hư Không Lv5 Cát Hư Không Lv5
Hồn Khí Cát Hư Không Lv5.
50000
Vàng
Tinh Hồn Nữ Thủy Thần Tinh Hồn Nữ Thủy Thần
Dùng nâng cấp Thần Khí Nữ Thủy Thần.
1000
Vàng
Tinh Hồn Bác Học Điên Tinh Hồn Bác Học Điên
Dùng nâng cấp Thần Khí Bác Học Điên.
1000
Vàng
Cung Thần Tự Lv5 Cung Thần Tự Lv5
Kỹ năng Cung Thần Tự Lv5.
500
Sao
Gậy Hắc Tôn Lv5 Gậy Hắc Tôn Lv5
Kỹ năng Gậy Hắc Tôn Lv5.
500
Sao
Tinh Hồn Huyền Thoại Tinh Hồn Huyền Thoại
Dùng nâng cấp Thần Khí của Tướng Huyền Thoại.
1000
Vàng
Tinh Hồn Đấu Sĩ Rìu Thần Tinh Hồn Đấu Sĩ Rìu Thần
Dùng nâng cấp Thần Khí Đấu Sĩ Rìu Thần.
1000
Vàng
Tinh Hồn Đao Phủ Tận Thế Tinh Hồn Đao Phủ Tận Thế
Dùng nâng cấp Thần Khí Đao Phủ Tận Thế.
1000
Vàng
Vận Thạch I Vận Thạch I
Dùng nâng cấp Vận mệnh.
10000
Dầu
Vận Thạch II Vận Thạch II
Dùng nâng cấp Vận mệnh.
10000
Dầu
Vận Thạch III Vận Thạch III
Dùng nâng cấp Vận mệnh.
10000
Dầu
Thẻ Làm mới kỹ năng Thẻ Làm mới kỹ năng
Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.
500
Sao
Bùa Kỹ Năng cấp 6 Bùa Kỹ Năng cấp 6
Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6
1000
Pha Lê Xanh
Bùa Kỹ Năng cấp 7 Bùa Kỹ Năng cấp 7
Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7
1200
Pha Lê Xanh
Bùa Kỹ Năng cấp 8 Bùa Kỹ Năng cấp 8
Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8
1400
Pha Lê Xanh
Hòm Kỹ Năng cấp 5 Hòm Kỹ Năng cấp 5
Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!
2000
Pha Lê Xanh
Đá Tiến Hóa Đá Tiến Hóa
Dùng để Tiến hóa Tướng.
1000
Vàng