Đồ - Tiêu thụ

Nâng cấp Nhà Kho để mở rộng sức chứa Hộp Đạo Cụ.
Đồ Thông tin Bán
Sách I Sách I
Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
25
Sao
Gói Danh vọng I Gói Danh vọng I
Nhận 100 Danh vọng.
269
Vàng
Gói Danh vọng II Gói Danh vọng II
Nhận 500 Danh vọng.
1152
Vàng
Gói Danh vọng III Gói Danh vọng III
Nhận 2000 Danh vọng.
4032
Vàng
Hộp Xèng I Hộp Xèng I
Cho 10 Xèng.
500
Vàng
Hộp Xèng II Hộp Xèng II
Cho 100 Xèng.
5000
Vàng
Hộp Xèng III Hộp Xèng III
Cho 1000 Xèng.
50000
Vàng
Sách II Sách II
Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
120
Sao
Sách III Sách III
Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
400
Sao
Tinh chất Sên Còi Tinh chất Sên Còi
Tăng 100 KN Chiêu cho Tướng.
2
Ấn
Lọ Ngọc Lọ Ngọc
Nhận 50 Ngọc
5000
Vàng
Tinh chất Sên Bé Bự Tinh chất Sên Bé Bự
Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.
12
Ấn
Túi vàng I Túi vàng I
Đã nhận 10000 Vàng!
7
Sao
Túi vàng II Túi vàng II
Đã nhận 50000 Vàng!
33
Sao
Tinh chất Sên Vô Địch Tinh chất Sên Vô Địch
Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
60
Ấn
Túi vàng II Túi vàng II
Đã nhận 300000 Vàng!
200
Sao
Túi dầu I Túi dầu I
Đã nhận 10000 Dầu!
7
Sao
Túi dầu II Túi dầu II
Đã nhận 50000 Dầu!
33
Sao
Túi dầu III Túi dầu III
Đã nhận 300000 Dầu!
200
Sao
Túi Huy Hiệu I Túi Huy Hiệu I
Nhận được 1000 Huy Hiệu!
300
Vàng
Túi Huy Hiệu II Túi Huy Hiệu II
Nhận được 5000 Huy Hiệu!
1500
Vàng
Túi Huy Hiệu III Túi Huy Hiệu III
Nhận được 20000 Huy Hiệu!
6000
Vàng
Nắm Ngọc Nắm Ngọc
Nhận 2 Ngọc
200
Vàng
Đống Ngọc Đống Ngọc
Nhận 5 Ngọc
500
Vàng
Túi Ấn I Túi Ấn I
Nhận 10 Ấn.
352
Vàng
Đụn Ngọc Đụn Ngọc
Nhận 10 Ngọc
1000
Vàng
Túi Pha Lê Xanh S Túi Pha Lê Xanh S
Cho 1000 Pha Lê Xanh.
1
Thưởng: Huy Hiệu
Túi Pha Lê Xanh L Túi Pha Lê Xanh L
Cho 5000 Pha Lê Xanh.
5
Thưởng: Huy Hiệu
Hộp Pha Lê Xanh S Hộp Pha Lê Xanh S
Cho 20000 Pha Lê Xanh.
20
Thưởng: Huy Hiệu
Hộp Pha Lê Xanh L Hộp Pha Lê Xanh L
Cho 100000 Pha Lê Xanh.
100
Thưởng: Huy Hiệu
Túi Pha Lê Đỏ S Túi Pha Lê Đỏ S
Cho 10 Pha Lê Đỏ.
1000
Pha Lê Xanh
Túi Pha Lê Đỏ L Túi Pha Lê Đỏ L
Cho 50 Pha Lê Đỏ.
5000
Pha Lê Xanh
Túi Ấn II Túi Ấn II
Nhận 50 Ấn.
1600
Vàng
Hộp Pha Lê Đỏ S Hộp Pha Lê Đỏ S
Cho 200 Pha Lê Đỏ.
20000
Pha Lê Xanh
Hộp Pha Lê Đỏ L Hộp Pha Lê Đỏ L
Cho 1000 Pha Lê Đỏ.
100000
Pha Lê Xanh
Ít KN Thánh Địa. Ít KN Thánh Địa.
Cho 200 KN Thánh Địa.
10
Sao
Nhiều KN Thánh Địa. Nhiều KN Thánh Địa.
Cho 1000 KN Thánh Địa.
50
Sao
Rất nhiều KN Thánh Địa. Rất nhiều KN Thánh Địa.
Cho 5000 KN Thánh Địa.
250
Sao
Vô vàn KN Thánh Địa. Vô vàn KN Thánh Địa.
Cho 20000 KN Thánh Địa.
1000
Sao
Túi Ấn III Túi Ấn III
Nhận 200 Ấn.
5760
Vàng
Sách KN Đặc Biệt I Sách KN Đặc Biệt I
Cho Tướng 100.000 KN.
2500
Sao
Sách KN Đặc Biệt II Sách KN Đặc Biệt II
Cho Tướng 500.000 KN.
12000
Sao
Sách KN Đặc Biệt III Sách KN Đặc Biệt III
Cho Tướng 2.000.000 KN.
40000
Sao
Tinh Chất Đặc Biệt I Tinh Chất Đặc Biệt I
Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.
200
Ấn
Tinh Chất Đặc Biệt II Tinh Chất Đặc Biệt II
Cho 30.000 KN chiêu khi dùng.
1200
Ấn
Tinh Chất Đặc Biệt III Tinh Chất Đặc Biệt III
Cho 150.000 KN chiêu khi dùng.
6000
Ấn
Đồ Thông tin Bán
Mảnh Skin Mảnh Skin
Dùng để đổi Skin Tướng
20
Ấn
*Mắt Robot *Mắt Robot
Đổi Skin của Mắt Quỷ. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
*Mắt Robot (24H) *Mắt Robot (24H)
Dùng để đổi Skin Mắt Quỷ Robot (24 giờ).
10000
Vàng
*Kẻ Trộm *Kẻ Trộm
Đổi Skin của Thần Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
*Rồng Cổ *Rồng Cổ
Đổi Skin của Rồng Lửa. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
*Đạo Tặc (24H) *Đạo Tặc (24H)
Dùng để đổi Skin Kẻ Trộm Tình Yêu (24 giờ).
10000
Vàng
*Rồng Cổ (24H) *Rồng Cổ (24H)
Dùng để đổi Skin Rồng Lửa Cổ (24 giờ)
10000
Vàng
*Cao Bồi *Cao Bồi
Đổi Skin của Ngưu Vương. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Cao Bồi (24H) Cao Bồi (24H)
Đổi bộ Cao Bồi cho Ngưu Vương (24H).
10000
Vàng
*Đội Trưởng *Đội Trưởng
Đổi Skin của Vua Hải Tặc. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Đội Trưởng (24H) Đội Trưởng (24H)
Đổi bộ Đội Trưởng cho Vua Hải Tặc (24H).
10000
Vàng
*Công Chúa *Công Chúa
Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Công Chúa (24H) Công Chúa (24H)
Đổi bộ Công Chúa cho Phù Thủy Bí Ngô (24H).
10000
Vàng
*Khúc Tử Vong *Khúc Tử Vong
Đổi Skin của Kỵ Sĩ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Khúc Tử Vong (24H) Khúc Tử Vong (24H)
Đổi skin Khúc Tử Vong (24h) của Kỵ Sĩ Địa Ngục.
10000
Vàng
*Hề Hắc Ám *Hề Hắc Ám
Đổi Skin của Dracula. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Hề Hắc Ám (24H) Hề Hắc Ám (24H)
Đổi skin Hề Hắc Ám (24h) của Dracula.
10000
Vàng
*Sét Hoàng Kim *Sét Hoàng Kim
Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Sét Hoàng Kim (24H) Sét Hoàng Kim (24H)
Đổi skin Sét Hoàng Kim (24h) của Lưỡng Long.
10000
Vàng
*Rocker *Rocker
Đổi Skin của Ngài Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Thẻ Rocker (24H) Thẻ Rocker (24H)
Đổi skin Rocker Áo Đen của Ngài Bí Ngô (24h).
10000
Vàng
*Chiến Binh *Chiến Binh
Đổi Skin của Quỷ Xương. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Chiến Binh (24H) Chiến Binh (24H)
Đổi skin Chiến Binh của Quỷ Xương (24h).
10000
Vàng
*Lễ Vui Nhộn *Lễ Vui Nhộn
Đổi Skin của Nich Hạt Tiêu. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Lễ Vui Nhộn (24H) Lễ Vui Nhộn (24H)
Đổi skin Lễ Vui Nhộn của Nick Hạt Tiêu (24h).
10000
Vàng
Hơi Thở Rừng Hơi Thở Rừng
Đổi Skin của Rồng Băng. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Hơi Thở Rừng (24H) Hơi Thở Rừng (24H)
Mở Skin Hơi Thở Rừng (24H) của Rồng Băng
10000
Vàng
Nữ Hoàng Băng Nữ Hoàng Băng
Đổi Skin của Valetina. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Nữ Hoàng Băng (24H) Nữ Hoàng Băng (24H)
Mở Skin Nữ Hoàng Băng (24H) của Valentina
10000
Vàng
Đoạt Mệnh Đoạt Mệnh
Đổi Skin của Medusa. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Đoạt Mệnh (24H) Đoạt Mệnh (24H)
Mở Skin Đoạt Mệnh (24H) của Medusa
10000
Vàng
*Quái Tặc Noel *Quái Tặc Noel
Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Quái Tặc Noel (24H) Quái Tặc Noel (24H)
Đổi Skin Quái Tặc Noel (24H)
10000
Vàng
*Thần Đèn *Thần Đèn
Đổi Skin của Diêm Vương. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Thần Đèn (24H) Thần Đèn (24H)
Đổi Skin Thần Đèn (24H)
10000
Vàng
*Người Máy Quà *Người Máy Quà
Đổi Skin của Thiết Giáp Chiến. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Người Máy Quà (24H) Người Máy Quà (24H)
Đổi Skin Người Máy Quà (24H)
10000
Vàng
*Tim Ngổ Ngáo *Tim Ngổ Ngáo
Đổi Skin của Kẻ Đốn Tim. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Ngổ Ngáo (24H) Ngổ Ngáo (24H)
Đổi Skin Tim Ngổ Ngáo (24H)
10000
Vàng
*Bóng Bầu Dục *Bóng Bầu Dục
Đổi Skin của Anubis. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Bóng Bầu Dục (24H) Bóng Bầu Dục (24H)
Đổi Skin Bóng Bầu Dục (24H)
10000
Vàng
*Sao Bóng Chày *Sao Bóng Chày
Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Bóng Chày (24H) Bóng Chày (24H)
Đổi Skin Sao Bóng Chày (24H)
10000
Vàng
*Hoàng Tử *Hoàng Tử
Đổi Skin của Vong Hồn Tử Sĩ. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Hoàng Tử (24H) Hoàng Tử (24H)
Hoàng Tử-Vong Hồn Tử Sĩ (24H)
10000
Vàng
*Bạch Tuyết *Bạch Tuyết
Đổi Skin của Nữ Thiện Xạ. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Bạch Tuyết (24H) Bạch Tuyết (24H)
Bạch Tuyết-Nữ Thiện Xạ (24H)
10000
Vàng
*Xích Ma *Xích Ma
Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Xích Ma (24H) Xích Ma (24H)
Skin Xích Ma-Ác Quỷ Địa Ngục (24H).
10000
Vàng
*Ảo Long *Ảo Long
Đổi Skin của Rồng Xương. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Ảo Long (24H) Ảo Long (24H)
Skin Ảo Long-Rồng Xương (24H).
10000
Vàng
*Thợ Bánh *Thợ Bánh
Đổi Skin của Dũng Sĩ Tê Giác. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Thợ Bánh (24H) Thợ Bánh (24H)
Mở Skin Thợ Bánh Tê Giác (24H).
10000
Vàng
*Đầu Bếp *Đầu Bếp
Đổi Skin của Chủ Tế Quỷ. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Đầu Bếp (24H) Đầu Bếp (24H)
Mở Skin Đầu Bếp Chủ Tế Quỷ (24H).
10000
Vàng
*Siêu Hộ Vệ *Siêu Hộ Vệ
Đổi Skin của Mộc Tinh. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
*Siêu Hộ Vệ (24h) *Siêu Hộ Vệ (24h)
Skin Siêu Hộ Vệ của Mộc Tinh (24H).
10000
Vàng
*Xung Phong *Xung Phong
Đổi Skin của Michael. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
*Xung Phong (24h) *Xung Phong (24h)
Skin Xung Phong của Michael (24H).
10000
Vàng
*Hậu Vệ Thép *Hậu Vệ Thép
Đổi Skin của Frankenstein. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Hậu Vệ Thép (24H) Hậu Vệ Thép (24H)
Skin Hậu Vệ Thép - Frankenstein(24H).
10000
Vàng
*Thiết Thú *Thiết Thú
Đổi Skin của Quái Tuyết. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Thiết Thú (24H) Thiết Thú (24H)
Skin Thiết Thú - Quái Tuyết(24H).
10000
Vàng
*Vua Sân Cỏ *Vua Sân Cỏ
Đổi Skin của Râu Bạc. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Vua Sân Cỏ (24H) Vua Sân Cỏ (24H)
Nhận Skin Vua Sân Cỏ của Râu Bạc (24H).
10000
Vàng
*Chỉ Huy Vũ Trụ *Chỉ Huy Vũ Trụ
Đổi Skin của Athena. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Chỉ Huy Vũ Trụ (24H) Chỉ Huy Vũ Trụ (24H)
Nhận Skin Chỉ Huy Vũ Trụ của Athena (24H).
10000
Vàng
*Ma Linh *Ma Linh
Đổi Skin của Linh Hồn Sư. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Ma Linh (24H) Ma Linh (24H)
Nhận Skin Ma Linh của Linh Hồn Sư (24H).
10000
Vàng
*Sát Thủ Đỏ *Sát Thủ Đỏ
Đổi Skin của Xạ Thủ Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Sát Thủ Đỏ (24H) Sát Thủ Đỏ (24H)
Nhận Skin Sát Thủ Đỏ của Xạ Thủ Tình Yêu (24H).
10000
Vàng
*Quỷ Biển *Quỷ Biển
Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Quỷ Biển (24H) Quỷ Biển (24H)
Nhận Skin Quỷ Biển của Vệ Nữ Đại Dương(24H).
10000
Vàng
*Thần Tăng *Thần Tăng
Đổi Skin của Quỷ Sấm Sét. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Thần Tăng (24H) Thần Tăng (24H)
Nhận Skin Thần Tăng của Quỷ Sấm Sét(24H).
10000
Vàng
*Lực Từ Trường *Lực Từ Trường
Đổi Skin của Tiến Sĩ Độc. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Lực Từ Trường (24H) Lực Từ Trường (24H)
Nhận Skin Lực Từ Trường của Tiến Sĩ Độc (24H).
10000
Vàng
*Rồng Siêu Tinh *Rồng Siêu Tinh
Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
20
Ấn
Rồng Siêu Tinh (24H) Rồng Siêu Tinh (24H)
Nhận Skin Siêu Tinh của Rồng Dung Nham (24H).
10000
Vàng
Unknown Unknown
Unknown
20
Ấn
Unknown Unknown
Unknown
10000
Vàng
Unknown Unknown
Unknown
20
Ấn
Unknown Unknown
Unknown
10000
Vàng
Vé Đêm Đông Vé Đêm Đông
Đổi Skin nền Đêm Đông tại Cửa hàng.
10000
Vàng
Vé Đêm Đông (24h) Vé Đêm Đông (24h)
Đổi Skin nền Đêm Đông (24H) tại Cửa hàng.
10000
Vàng
Thẻ Sinh Nhật Thẻ Sinh Nhật
Đổi Skin nền Castle Clash Sinh Nhật 5 Tuổi.
10000
Vàng
Thẻ Sinh Nhật (24H) Thẻ Sinh Nhật (24H)
Đổi Skin nền (24H) Castle Clash Sinh Nhật 5 Tuổi.
10000
Vàng
Vé Vườn Vui Nhộn Vé Vườn Vui Nhộn
Dùng để đổi Skin nền Vườn vui nhộn
10000
Vàng
Vé Vườn Vui Nhộn (24 giờ) Vé Vườn Vui Nhộn (24 giờ)
Dùng để đổi Skin nền Vườn vui nhộn (24 giờ)
10000
Vàng
Vé Biển Kỳ Tích Vé Biển Kỳ Tích
Đổi Skin Biển Kỳ Tích tại Kho Báu.
10000
Vàng
Vé Biển Kỳ Tích (24h) Vé Biển Kỳ Tích (24h)
Đổi Skin Biển Kỳ Tích (24h) tại Kho Báu.
10000
Vàng
Vé Vực Núi Tuyết Vé Vực Núi Tuyết
Skin nền Vực Núi Tuyết.
10000
Vàng
Vé Vực Núi Tuyết (24 giờ) Vé Vực Núi Tuyết (24 giờ)
Skin nền Vực Núi Tuyết (24 giờ).
10000
Vàng
Vé mua Skin Vé mua Skin
Mua Skin nền tại trang Mua sắm.
10000
Vàng
Vé mua Skin (24 giờ) Vé mua Skin (24 giờ)
Mua Skin nền (24 giờ) tại trang Mua sắm.
10000
Vàng
Vé Cõi Âm Vé Cõi Âm
Skin nền Cõi Âm.
10000
Vàng
Vé Cõi Âm (24 giờ) Vé Cõi Âm (24 giờ)
Skin nền Cõi Âm (24 giờ).
10000
Vàng
Đồ Thông tin Bán
Xu Sự Kiện Xu Sự Kiện
Nhận 1 Xu Sự kiện (Dùng tại trang Sự kiện).
150
Ấn
Kho Báu Sa Mạc Kho Báu Sa Mạc
Tăng thêm 1 lần nhận Rương Tinh Anh.
150
Ấn
Thẻ Thưởng x2 Thẻ Thưởng x2
Nhân đôi thưởng Thí Luyện Ngày.
5000
Vàng
Thẻ Đột Kích Thẻ Đột Kích
Làm mới đối thủ Đột Kích.
150
Ấn
Thẻ Thể Lực Thẻ Thể Lực
Hồi phục 10 điểm thể lực.
500
Pha Lê Xanh
Búa Thần Búa Thần
Nhận 1 lượt tham gia sự kiện Búa Thần.
150
Ấn
Thẻ Đối Chiến Thẻ Đối Chiến
Nhận 1 lượt Đối chiến.
10000
Vàng
Xu may mắn Xu may mắn
Nhận lần cầu may tại Đài Nước.
10000
Vàng
Tẩy Thần Tẩy Thần
Đổi tên của bạn.
10000
Vàng
Vé Vong Hồn Xảo Trá Vé Vong Hồn Xảo Trá
Thêm 1 lượt vào Vong Hồn Xảo Trá
5000
Vàng
Vé Quân Đoàn Tro Tàn Vé Quân Đoàn Tro Tàn
Thêm 1 lượt vào Đoàn Quân Tro Tàn.
5000
Vàng
Vé Quỷ Vương Vé Quỷ Vương
Thêm 1 lượt vào Quỷ Vương.
5000
Vàng
Vé Đế Chế Khủng Hoảng Vé Đế Chế Khủng Hoảng
Phục hồi lượt tham gia Đế Chế Khủng Hoảng cho tất cả các cửa.
32000
Vàng
Thẻ Sàn Đấu Thẻ Sàn Đấu
Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu
1000
Pha Lê Xanh
Thẻ Đại Chiến Thẻ Đại Chiến
Thêm 1 cơ hội tấn công trong Đại Chiến.
1000
Pha Lê Xanh
Thẻ Công thành Thẻ Công thành
Thêm 5 lượt Công thành
200
Sao
Thẻ Làm Nhiệm vụ Thẻ Làm Nhiệm vụ
Tăng 3 lượt tự động hoàn thành nhiệm vụ.
300
Sao
Thẻ Làm Mới Thẻ Làm Mới
Khởi động lại thời gian chờ.
32000
Vàng
Thẻ Ô Tướng Thẻ Ô Tướng
Mở khoá 1 ô trong Đài Tướng
16
Ấn
Vé Quái Thú Vé Quái Thú
Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.
20000
Vàng
Vé vào Thử thách Vé vào Thử thách
Thêm 1 lượt vào Thử Thách Anh hùng.
10000
Vàng
Thẻ Công thành Nhóm Thẻ Công thành Nhóm
Thêm 1 lượt Công thành nhóm!
10000
Vàng
Thẻ Lực Thẻ Lực
Hồi Phục 40 Lực Thánh Địa.
1000
Pha Lê Xanh
Thẻ HQT Tổ đội Thẻ HQT Tổ đội
Thêm 1 lượt đi Thử thách tổ đội.
1000
Pha Lê Xanh
Thẻ Chiến địa Thẻ Chiến địa
Thêm 1 lượt đánh Chiến Địa
1000
Pha Lê Xanh
Đồ Thông tin Bán
Búa Yêu Tinh I Búa Yêu Tinh I
Giảm 15 phút thời gian xây dựng.
500
Dầu
Búa Yêu Tinh II Búa Yêu Tinh II
Giảm 1 giờ thời gian xây dựng.
1000
Dầu
Búa Yêu Tinh III Búa Yêu Tinh III
Giảm 6 giờ thời gian xây dựng.
2000
Dầu
Búa Yêu Tinh IV Búa Yêu Tinh IV
Giảm 12 giờ thời gian xây dựng.
6000
Dầu
Búa Yêu Tinh V Búa Yêu Tinh V
Giảm 1 ngày thời gian xây dựng.
12000
Dầu
Loa chat Loa chat
Dùng để gửi 1 tin nhắn trên Kênh Thế giới.
24000
Dầu
Pha Lê Tướng Pha Lê Tướng
Dùng tham gia hoạt động nhận Tướng và Đá Hồn tại Đài Tướng.
150
Ấn
Loa chat Loa chat
Dùng để gửi 1 tin nhắn trên Kênh Thế giới.
2000
Vàng
Bánh Kem Bánh Kem
(Sự kiện đã hết.) Đổi thưởng Sự kiện Sinh Nhật 5.
2000
Vàng
Donut Donut
(Sự kiện đã hết.) Đổi thưởng Sự kiện Sinh Nhật 5.
2000
Vàng
Que Kem Que Kem
(Sự kiện đã hết.) Đổi thưởng Sự kiện Mùa Thu Rực Rỡ.
2000
Vàng
Rượu Cốc Tai Rượu Cốc Tai
(Sự kiện đã hết.) Đổi thưởng Sự kiện Mùa Thu Rực Rỡ.
2000
Vàng
Kẹo Ma Kẹo Ma
Đổi phần thưởng trong Sự kiện Lễ Hội Halloween.
2000
Vàng
Kẹo Bí Ngô Kẹo Bí Ngô
Đổi phần thưởng trong Sự kiện Lễ Hội Halloween.
2000
Vàng
Kẹo Phù Thủy Kẹo Phù Thủy
Đổi phần thưởng trong Sự kiện Lễ Hội Halloween.
2000
Vàng
Kẹo Quỷ Dơi Kẹo Quỷ Dơi
Đổi phần thưởng trong Sự kiện Lễ Hội Halloween.
2000
Vàng
Unknown Unknown
Unknown
2000
Vàng
Unknown Unknown
Unknown
2000
Vàng
Unknown Unknown
Unknown
2000
Vàng
Unknown Unknown
Unknown
2000
Vàng
Unknown Unknown
Unknown
2000
Vàng
Unknown Unknown
Unknown
2000
Vàng
Chìa Khóa Đồng Chìa Khóa Đồng
Mở Rương Báu bí ẩn.
1000
Vàng
Chìa Khóa Bạc Chìa Khóa Bạc
Mở Rương Báu bí ẩn.
2000
Vàng
Chìa Khóa Vàng Chìa Khóa Vàng
Mở Rương Báu bí ẩn.
3000
Vàng
Đồ Thông tin Bán
Hồi Sinh Lv5 Hồi Sinh Lv5
Kỹ năng Hồi Sinh Lv5.
500
Sao
Đấm Mạnh Lv5 Đấm Mạnh Lv5
Kỹ năng Đấm Mạnh Lv5.
500
Sao
Tiếp Sức Lv5 Tiếp Sức Lv5
Kỹ năng Tiếp sức Lv5.
500
Sao
Thiêu Đốt Lv5 Thiêu Đốt Lv5
Kỹ năng Thiêu Đốt Lv5.
500
Sao
Cảm Tử Lv5 Cảm Tử Lv5
Kỹ năng Cảm Tử Lv5.
500
Sao
Đòn Chết Lv5 Đòn Chết Lv5
Kỹ năng Đòn Chết Lv5.
500
Sao
Chắn Lửa Lv5 Chắn Lửa Lv5
Kỹ năng Chắn Lửa Lv5.
500
Sao
Gai Nhím Lv5 Gai Nhím Lv5
Kỹ năng Gai Nhím Lv5.
500
Sao
Phân Tán Lv5 Phân Tán Lv5
Kỹ năng Phân Tán Lv5.
500
Sao
Làm Chậm Lv5 Làm Chậm Lv5
Kỹ năng Làm Chậm Lv5.
500
Sao
Chạy Nhanh Lv5 Chạy Nhanh Lv5
Kỹ năng Chạy Nhanh Lv5.
500
Sao
Nổi Điên Lv5 Nổi Điên Lv5
Kỹ năng Nổi Điên Lv5.
500
Sao
Hóa Đá Lv5 Hóa Đá Lv5
Kỹ năng Hóa Đá Lv5.
500
Sao
Chiến Thần Lv5 Chiến Thần Lv5
Kỹ năng Chiến Thần Lv5.
500
Sao
Kiên Cường Lv5 Kiên Cường Lv5
Kỹ năng Kiên Cường Lv5.
500
Sao
Hút Máu Lv5 Hút Máu Lv5
Kỹ năng Hút Máu Lv5.
500
Sao
Khai Sáng Lv5 Khai Sáng Lv5
Kỹ năng Khai Sáng Lv5.
500
Sao
Công Thủ Lv5 Công Thủ Lv5
Kỹ năng Công Thủ Lv5.
500
Sao
Unknown Unknown
Unknown
500
Sao
Ăn Mòn Lv5 Ăn Mòn Lv5
Kỹ năng Ăn Mòn Lv5.
500
Sao
Trời Giáng Lv5 Trời Giáng Lv5
Kỹ năng Trời Giáng Lv5.
500
Sao
Ngăn Chặn Lv5 Ngăn Chặn Lv5
Kỹ năng Ngăn Chặn Lv5.
500
Sao
Ma Lực Lv5 Ma Lực Lv5
Kỹ năng Ma Lực Lv5
500
Sao
Phẫn Nộ Lv5 Phẫn Nộ Lv5
Kỹ năng Phẫn Nộ Lv5
500
Sao
Rương KN Vũ Khí Rương KN Vũ Khí
Nhận kỹ năng vũ khí cấp 4 hoặc cấp 5
2000
Pha Lê Xanh
Hư Ảo Lv5 Hư Ảo Lv5
Kỹ năng Hư Ảo Lv5
500
Sao
Siêu Lực Lv5 Siêu Lực Lv5
Kỹ năng Siêu Lực Lv5
500
Sao
Bất Bại Lv5 Bất Bại Lv5
Kỹ năng Bất Bại Lv5
500
Sao
Tái Sinh Lv5 Tái Sinh Lv5
Kỹ năng Tái Sinh Lv5
500
Sao
Thánh Quang Lv5 Thánh Quang Lv5
Kỹ năng Thánh Quang Lv5.
500
Sao
Ngã Quỷ Lv5 Ngã Quỷ Lv5
Kỹ năng Ngã Quỷ Lv5.
500
Sao
Thần Phạt Lv5 Thần Phạt Lv5
Kỹ năng Thần Phạt Lv5.
500
Sao
Sinh Tồn Lv5 Sinh Tồn Lv5
Kỹ năng Sinh Tồn Lv5.
500
Sao
Chia Cắt Lv5 Chia Cắt Lv5
Kỹ năng Chia Cắt Lv5.
500
Sao
Tia Sống Lv5 Tia Sống Lv5
Kỹ năng Tia Sống Lv5.
500
Sao
Unknown Unknown
Unknown
500
Sao
Đá Đột Phá vũ khí Đá Đột Phá vũ khí
Vật liệu đột phá vũ khí.
10000
Dầu
Thẻ KN vũ khí Thẻ KN vũ khí
Đổi miễn phí kỹ năng vũ khí 1 lần.
1
Vàng
Đá Tiên Tri Đá Tiên Tri
Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện.
1000
Vàng
Đá Sứ Giả Đá Sứ Giả
Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện.
1000
Vàng
Đá Chiến Thú Đá Chiến Thú
Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.
1000
Vàng
Bùa Cường Hóa Bùa Cường Hóa
Dùng nâng cấp Đá Tinh >= Lv5. Nhận khi đổi xèng.
150
Ấn
Unknown Unknown
Unknown
1600
Pha Lê Xanh
Đá Khế Ước Đá Khế Ước
Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh.
12000
Dầu
Vận Thạch I Vận Thạch I
Dùng nâng cấp Vận mệnh.
10000
Dầu
Vận Thạch II Vận Thạch II
Dùng nâng cấp Vận mệnh.
10000
Dầu
Vận Thạch III Vận Thạch III
Dùng nâng cấp Vận mệnh.
10000
Dầu
Thẻ Làm mới kỹ năng Thẻ Làm mới kỹ năng
Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.
500
Sao
Bùa Kỹ Năng cấp 6 Bùa Kỹ Năng cấp 6
Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6
1000
Pha Lê Xanh
Bùa Kỹ Năng cấp 7 Bùa Kỹ Năng cấp 7
Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7
1200
Pha Lê Xanh
Bùa Kỹ Năng cấp 8 Bùa Kỹ Năng cấp 8
Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8
1400
Pha Lê Xanh
Hòm Kỹ Năng cấp 5 Hòm Kỹ Năng cấp 5
Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!
2000
Pha Lê Xanh
Đá Tiến Hóa Đá Tiến Hóa
Dùng để Tiến hóa Tướng.
1000
Vàng