Tướng: Lãng Khách

Lãng Khách

Lãng Khách Lãng Khách

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:27003684070440
Tấn công Tấn công:30024204068
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:650650650
Di Chuyển Di Chuyển:355370370
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:444
Chính xác Chính xác:188249378
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Tiên TriThần KhíHãy chọn tài năngVô Hình Trảm
Một Kiếm Khách đến từ vùng viễn đông … Với bản năng chiến đấu vốn in sâu trong linh hồn. Nhưng cho dù là một chiến binh vô đối thì lúc nào cũng cảm thấy cô đơn vì những đối thủ của hắn chưa ai có thể sống sót để kể tiếp câu chuyện.
  • Vô Hình Trảm
  • Tôtem Thần
  • Lãng Khách
  • Lãng Khách Tiến hóa 1
  • Lãng Khách Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Gây 140% Tấn Công Thiệt Hại cho đối thủ trước mặt mỗi 0,5s trong 3s. Nghỉ: 4s. Tướng sẽ tàng hình mỗi 6s trong 4.5s (Quân lính, Totem, Bẫy đều không phát hiện khi tàng hình, miễn dịch tất cả Tấn công Thiệt hại và hiệu ứng. Đồng thời tăng tỷ lệ CRIT lên 90%.)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Gây 180% Tấn Công Thiệt Hại cho đối thủ trước mặt mỗi 0,5s trong 3s. Nghỉ: 4s. Tướng sẽ tàng hình mỗi 6s trong 4.5s (Quân lính, Totem, Bẫy đều không phát hiện khi tàng hình, miễn dịch tất cả Tấn công Thiệt hại và hiệu ứng. Đồng thời tăng tỷ lệ CRIT lên 90%.)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Gây 220% Tấn Công Thiệt Hại cho đối thủ trước mặt mỗi 0,5s trong 3s. Nghỉ: 4s. Tướng sẽ tàng hình mỗi 6s trong 4.5s (Quân lính, Totem, Bẫy đều không phát hiện khi tàng hình, miễn dịch tất cả Tấn công Thiệt hại và hiệu ứng. Đồng thời tăng tỷ lệ CRIT lên 90%.)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Gây 260% Tấn Công Thiệt Hại cho đối thủ trước mặt mỗi 0,5s trong 3s. Nghỉ: 4s. Tướng sẽ tàng hình mỗi 6s trong 4.5s (Quân lính, Totem, Bẫy đều không phát hiện khi tàng hình, miễn dịch tất cả Tấn công Thiệt hại và hiệu ứng. Đồng thời tăng tỷ lệ CRIT lên 90%.)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Gây 300% Tấn Công Thiệt Hại cho đối thủ trước mặt mỗi 0,5s trong 3s. Nghỉ: 4s. Tướng sẽ tàng hình mỗi 6s trong 4.5s (Quân lính, Totem, Bẫy đều không phát hiện khi tàng hình, miễn dịch tất cả Tấn công Thiệt hại và hiệu ứng. Đồng thời tăng tỷ lệ CRIT lên 90%.)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Gây 340% Tấn Công Thiệt Hại cho đối thủ trước mặt mỗi 0,5s trong 3s. Nghỉ: 4s. Tướng sẽ tàng hình mỗi 6s trong 4.5s (Quân lính, Totem, Bẫy đều không phát hiện khi tàng hình, miễn dịch tất cả Tấn công Thiệt hại và hiệu ứng. Đồng thời tăng tỷ lệ CRIT lên 90%.)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Gây 400% Tấn Công Thiệt Hại cho đối thủ trước mặt mỗi 0,5s trong 3s. Nghỉ: 4s. Tướng sẽ tàng hình mỗi 6s trong 4.5s (Quân lính, Totem, Bẫy đều không phát hiện khi tàng hình, miễn dịch tất cả Tấn công Thiệt hại và hiệu ứng. Đồng thời tăng tỷ lệ CRIT lên 90%.)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Gây 460% Tấn Công Thiệt Hại cho đối thủ trước mặt mỗi 0,5s trong 3s. Nghỉ: 4s. Tướng sẽ tàng hình mỗi 6s trong 4.5s (Quân lính, Totem, Bẫy đều không phát hiện khi tàng hình, miễn dịch tất cả Tấn công Thiệt hại và hiệu ứng. Đồng thời tăng tỷ lệ CRIT lên 90%.)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Gây 520% Tấn Công Thiệt Hại cho đối thủ trước mặt mỗi 0,5s trong 3s. Nghỉ: 4s. Tướng sẽ tàng hình mỗi 6s trong 4.5s (Quân lính, Totem, Bẫy đều không phát hiện khi tàng hình, miễn dịch tất cả Tấn công Thiệt hại và hiệu ứng. Đồng thời tăng tỷ lệ CRIT lên 90%.)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Gây 600% Tấn Công Thiệt Hại cho đối thủ trước mặt mỗi 0,5s trong 3s. Nghỉ: 4s. Tướng sẽ tàng hình mỗi 6s trong 4.5s (Quân lính, Totem, Bẫy đều không phát hiện khi tàng hình, miễn dịch tất cả Tấn công Thiệt hại và hiệu ứng. Đồng thời tăng tỷ lệ CRIT lên 90%.)
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Gây 660% thiệt hại công thường cho đối thủ phía trước mỗi 0,5s trong 3s. Đồng thời tăng 12% Chính xác trong 3 giây. Nghỉ: 4s. Mỗi 6s Tướng sẽ tàng hình trong 4.5s (Khi tàng hình, Quân lính, Totem, Bẫy đều không thể phát hiện và miễn dịch tất cả thiệt hại tấn công và hiệu ứng. Đồng thời tăng tỷ lệ CRIT lên 90%.)
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Gây 720% thiệt hại công thường cho đối thủ phía trước mỗi 0,5s trong 3s. Đồng thời tăng 20% Chính xác trong 3 giây. Nghỉ: 4s. Mỗi 6s Tướng sẽ tàng hình trong 4.5s (Khi tàng hình, Quân lính, Totem, Bẫy đều không thể phát hiện và miễn dịch tất cả thiệt hại tấn công và hiệu ứng. Đồng thời tăng tỷ lệ CRIT lên 90%.)
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Gây 780% thiệt hại công thường cho đối thủ phía trước mỗi 0,5s trong 3s. Đồng thời tăng 28% Chính xác trong 3 giây. Nghỉ: 4s. Mỗi 6s Tướng sẽ tàng hình trong 4.5s (Khi tàng hình, Quân lính, Totem, Bẫy đều không thể phát hiện và miễn dịch tất cả thiệt hại tấn công và hiệu ứng. Đồng thời tăng tỷ lệ CRIT lên 90%.)
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Gây 840% thiệt hại công thường cho đối thủ phía trước mỗi 0,5s trong 3s. Đồng thời tăng 36% Chính xác trong 3 giây. Nghỉ: 4s. Mỗi 6s Tướng sẽ tàng hình trong 4.5s (Khi tàng hình, Quân lính, Totem, Bẫy đều không thể phát hiện và miễn dịch tất cả thiệt hại tấn công và hiệu ứng. Đồng thời tăng tỷ lệ CRIT lên 90%.)
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Gây 900% thiệt hại công thường cho đối thủ phía trước mỗi 0,5s trong 3s. Đồng thời tăng 44% Chính xác trong 3 giây. Nghỉ: 4s. Mỗi 6s Tướng sẽ tàng hình trong 4.5s (Khi tàng hình, Quân lính, Totem, Bẫy đều không thể phát hiện và miễn dịch tất cả thiệt hại tấn công và hiệu ứng. Đồng thời tăng tỷ lệ CRIT lên 90%.)
CấpTin tức
1Gây 140% Tấn Công Thiệt Hại cho các đối thủ phía trước mỗi 0,5s trong 3s.
2Gây 180% Tấn Công Thiệt Hại cho các đối thủ phía trước mỗi 0,5s trong 3s.
3Gây 220% Tấn Công Thiệt Hại cho các đối thủ phía trước mỗi 0,5s trong 3s.
4Gây 260% Tấn Công Thiệt Hại cho các đối thủ phía trước mỗi 0,5s trong 3s.
5Gây 300% Tấn Công Thiệt Hại cho các đối thủ phía trước mỗi 0,5s trong 3s.
6Gây 340% Tấn Công Thiệt Hại cho các đối thủ phía trước mỗi 0,5s trong 3s.
7Gây 400% Tấn Công Thiệt Hại cho các đối thủ phía trước mỗi 0,5s trong 3s.
8Gây 460% Tấn Công Thiệt Hại cho các đối thủ phía trước mỗi 0,5s trong 3s.
9Gây 520% Tấn Công Thiệt Hại cho các đối thủ phía trước mỗi 0,5s trong 3s.
10Gây 600% Tấn Công Thiệt Hại cho các đối thủ phía trước mỗi 0,5s trong 3s.
Lãng Khách
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
127003003556
2282031435512
3294032835518
4306034235523
5318035635529
6330037035535
7342038435541
8354039835547
9366041235553
10378042635559
11390044035565
12402045435570
13414046835576
14426048235582
15438049635588
16450051035594
174620524355100
184740538355106
194860552355112
204980566355117
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa Công Lý
7680866360118
217800880360124
227920894360130
238040908360136
248160922360142
258280936360148
268400950360153
278520964360159
288640978360165
298760992360171
3088801006360177
3190001020360183
3291201034360189
3392401048360195
3493601062360201
3594801076360207
3696001090360212
3797201104360218
3898401118360224
3999601132360230
40100801146360236
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa Công Lý
127801446365237
41129001460365243
42130201474365249
43131401488365255
44132601502365261
45133801516365267
46135001530365273
47136201544365279
48137401558365285
49138601572365290
50139801586365296
51141001600365302
52142201614365308
53143401628365314
54144601642365320
55145801656365326
56147001670365332
57148201684365338
58149401698365344
59150601712365350
60151801726365356
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa Công Lý
178802026370357
61180002040370363
62181202054370369
63182402068370375
64183602082370381
65184802096370387
66186002110370393
67187202124370399
68188402138370405
69189602152370411
70190802166370417
71192002180370423
72193202194370429
73194402208370435
74195602222370441
75196802236370447
76198002250370453
77199202264370459
78200402278370465
79201602292370470
80202802306370476
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa Công Lý
229802606375479
81231002620375485
82232202634375491
83233402648375497
84234602662375503
85235802676375509
86237002690375515
87238202704375521
88239402718375527
89240602732375533
90241802746375539
91243002760375544
92244202774375550
93245402788375556
94246602802375562
95247802816375568
96249002830375574
97250202844375580
98251402858375586
99252602872375592
100253802886375598
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa Công Lý
280803186380601
101282003200380607
102283203214380613
103284403228380619
104285603242380625
105286803256380631
106288003270380637
107289203284380643
108290403298380649
109291603312380655
110292803326380661
111294003340380667
112295203354380673
113296403368380679
114297603382380685
115298803396380691
116300003410380697
117301203424380703
118302403438380709
119303603452380715
120304803466380721
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa Công Lý
331803766385725
121333003780385731
122334203794385737
123335403808385743
124336603822385749
125337803836385755
126339003850385761
127340203864385767
128341403878385773
129342603892385779
130343803906385785
131345003920385791
132346203934385797
133347403948385803
134348603962385809
135349803976385815
136351003990385821
137352204004385827
138353404018385833
139354604032385839
140355804046385845
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa Công Lý
382804346390849
141384004360390855
142385204374390861
143386404388390868
144387604402390874
145388804416390880
146390004430390886
147391204444390892
148392404458390898
149393604472390904
150394804486390910
151396004500390916
152397204514390922
153398404528390928
154399604542390934
155400804556390940
156402004570390946
157403204584390952
158404404598390959
159405604612390965
160406804626390971
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa Công Lý
433804926395975
161435004940395981
162436204954395987
163437404968395993
164438604982395999
1654398049963951006
1664410050103951012
1674422050243951018
1684434050383951024
1694446050523951030
1704458050663951036
1714470050803951042
1724482050943951048
1734494051083951054
1744506051223951060
1754518051363951067
1764530051503951073
1774542051643951079
1784554051783951085
1794566051923951091
1804578052063951097
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa Công Lý
4848055064001102
1814860055204001108
1824872055344001114
1834884055484001120
1844896055624001126
1854908055764001133
1864920055904001139
1874932056044001145
1884944056184001151
1894956056324001157
1904968056464001163
1914980056604001169
1924992056744001175
1935004056884001182
1945016057024001188
1955028057164001194
1965040057304001200
1975052057444001206
1985064057584001212
1995076057724001218
2005088057864001224
Lãng Khách
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
13684024203707
237020243437015
337200244837022
437380246237029
537560247637036
637740249037044
737920250437051
838100251837058
938280253237065
1038460254637073
1138640256037080
1238820257437087
1339000258837094
14391802602370102
15393602616370109
16395402630370116
17397202644370123
18399002658370131
19400802672370138
20402602686370145
21404402700370152
22406202714370160
23408002728370167
24409802742370174
25411602756370181
26413402770370189
27415202784370196
28417002798370203
29418802812370210
30420602826370218
31422402840370225
32424202854370232
33426002868370239
34427802882370247
35429602896370254
36431402910370261
37433202924370268
38435002938370276
39436802952370283
40438602966370290
41440402980370297
42442202994370305
43444003008370312
44445803022370319
45447603036370327
46449403050370334
47451203064370341
48453003078370348
49454803092370356
50456603106370363
51458403120370370
52460203134370377
53462003148370385
54463803162370392
55465603176370399
56467403190370406
57469203204370414
58471003218370421
59472803232370428
60474603246370435
61476403260370443
62478203274370450
63480003288370457
64481803302370464
65483603316370472
66485403330370479
67487203344370486
68489003358370493
69490803372370501
70492603386370508
71494403400370515
72496203414370522
73498003428370530
74499803442370537
75501603456370544
76503403470370551
77505203484370559
78507003498370566
79508803512370573
80510603526370580
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa Công Lý
548403946375583
81550203960375590
82552003974375597
83553803988375605
84555604002375612
85557404016375619
86559204030375626
87561004044375634
88562804058375641
89564604072375648
90566404086375656
91568204100375663
92570004114375670
93571804128375677
94573604142375685
95575404156375692
96577204170375699
97579004184375706
98580804198375714
99582604212375721
100584404226375728
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa Công Lý
622204646380731
101624004660380738
102625804674380746
103627604688380753
104629404702380760
105631204716380768
106633004730380775
107634804744380782
108636604758380790
109638404772380797
110640204786380804
111642004800380812
112643804814380819
113645604828380826
114647404842380833
115649204856380841
116651004870380848
117652804884380855
118654604898380863
119656404912380870
120658204926380877
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa Công Lý
696005346385881
121697805360385888
122699605374385895
123701405388385903
124703205402385910
125705005416385917
126706805430385925
127708605444385932
128710405458385939
129712205472385947
130714005486385954
131715805500385961
132717605514385969
133719405528385976
134721205542385983
135723005556385991
136724805570385998
1377266055843851005
1387284055983851013
1397302056123851020
1407320056263851027
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa Công Lý
7698060463901031
1417716060603901039
1427734060743901046
1437752060883901053
1447770061023901061
1457788061163901068
1467806061303901076
1477824061443901083
1487842061583901090
1497860061723901098
1507878061863901105
1517896062003901112
1527914062143901120
1537932062283901127
1547950062423901134
1557968062563901142
1567986062703901149
1578004062843901157
1588022062983901164
1598040063123901171
1608058063263901179
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa Công Lý
8436067463951183
1618454067603951191
1628472067743951198
1638490067883951205
1648508068023951213
1658526068163951220
1668544068303951227
1678562068443951235
1688580068583951242
1698598068723951250
1708616068863951257
1718634069003951264
1728652069143951272
1738670069283951279
1748688069423951287
1758706069563951294
1768724069703951301
1778742069843951309
1788760069983951316
1798778070123951324
1808796070263951331
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa Công Lý
9174074464001336
1819192074604001343
1829210074744001351
1839228074884001358
1849246075024001366
1859264075164001373
1869282075304001381
1879300075444001388
1889318075584001395
1899336075724001403
1909354075864001410
1919372076004001418
1929390076144001425
1939408076284001432
1949426076424001440
1959444076564001447
1969462076704001455
1979480076844001462
1989498076984001470
1999516077124001477
2009534077264001484
Lãng Khách
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
17800049083709
278270492237017
378540493637026
478810495037034
579080496437043
679350497837051
779620499237060
879890500637068
980160502037077
1080430503437086
1180700504837094
12809705062370103
13812405076370111
14815105090370120
15817805104370128
16820505118370137
17823205132370145
18825905146370154
19828605160370163
20831305174370171
21834005188370180
22836705202370188
23839405216370197
24842105230370205
25844805244370214
26847505258370222
27850205272370231
28852905286370240
29855605300370248
30858305314370257
31861005328370265
32863705342370274
33866405356370282
34869105370370291
35871805384370299
36874505398370308
37877205412370317
38879905426370325
39882605440370334
40885305454370342
41888005468370351
42890705482370359
43893405496370368
44896105510370376
45898805524370385
46901505538370394
47904205552370402
48906905566370411
49909605580370419
50912305594370428
51915005608370436
52917705622370445
53920405636370453
54923105650370462
55925805664370471
56928505678370479
57931205692370488
58933905706370496
59936605720370505
60939305734370513
61942005748370522
62944705762370530
63947405776370539
64950105790370548
65952805804370556
66955505818370565
67958205832370573
68960905846370582
69963605860370590
70966305874370599
71969005888370607
72971705902370616
73974405916370625
74977105930370633
75979805944370642
76982505958370650
77985205972370659
78987905986370667
79990606000370676
80993306014370684
81996006028370693
82998706042370702
831001406056370710
841004106070370719
851006806084370727
861009506098370736
871012206112370744
881014906126370753
891017606140370761
901020306154370770
911023006168370779
921025706182370787
931028406196370796
941031106210370804
951033806224370813
961036506238370821
971039206252370830
981041906266370838
991044606280370847
1001047306294370856
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa Công Lý
1122907134380861
1011125607148380870
1021128307162380878
1031131007176380887
1041133707190380896
1051136407204380904
1061139107218380913
1071141807232380921
1081144507246380930
1091147207260380939
1101149907274380947
1111152607288380956
1121155307302380964
1131158007316380973
1141160707330380982
1151163407344380990
1161166107358380999
11711688073723801008
11811715073863801016
11911742074003801025
12011769074143801033
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa Công Lý
12525082543851037
12112552082683851045
12212579082823851054
12312606082963851063
12412633083103851071
12512660083243851080
12612687083383851089
12712714083523851097
12812741083663851106
12912768083803851114
13012795083943851123
13112822084083851132
13212849084223851140
13312876084363851149
13412903084503851158
13512930084643851166
13612957084783851175
13712984084923851184
13813011085063851192
13913038085203851201
14013065085343851209
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa Công Lý
13821093743901213
14113848093883901222
14213875094023901231
14313902094163901239
14413929094303901248
14513956094443901257
14613983094583901265
14714010094723901274
14814037094863901283
14914064095003901291
15014091095143901300
15114118095283901309
15214145095423901317
15314172095563901326
15414199095703901335
15514226095843901343
15614253095983901352
15714280096123901361
15814307096263901369
15914334096403901378
16014361096543901387
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa Công Lý
151170104943951391
161151440105083951400
162151710105223951409
163151980105363951417
164152250105503951426
165152520105643951435
166152790105783951443
167153060105923951452
168153330106063951461
169153600106203951469
170153870106343951478
171154140106483951487
172154410106623951495
173154680106763951504
174154950106903951513
175155220107043951522
176155490107183951530
177155760107323951539
178156030107463951548
179156300107603951556
180156570107743951565
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa Công Lý
164130116144001570
181164400116284001579
182164670116424001587
183164940116564001596
184165210116704001605
185165480116844001614
186165750116984001622
187166020117124001631
188166290117264001640
189166560117404001649
190166830117544001657
191167100117684001666
192167370117824001675
193167640117964001683
194167910118104001692
195168180118244001701
196168450118384001710
197168720118524001718
198168990118664001727
199169260118804001736
200169530118944001744
CấpChỉ SốCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Lãng Khách x 1 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Lãng Khách x 2 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Lãng Khách x 4 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Lãng Khách x 6 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Lãng Khách x 8 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Sao Bóng Chày
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Sao Bóng Chày
Sao Bóng Chày
Khi Lãng Khách nhận được Skin: Tấn công +400, Thiệt hại CRIT +2000 Nhanh, Chuẩn, Lực, chỉ có thể là chiếc gậy chày của Lãng Khách.400 Tấn công
2000 TH CRIT
*Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 400 2000 560 Ấn + 10 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
30 55 55 33
Tổng

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Vực Đấu Trường
Vực Đấu Trường
Tin tức Tướng Thưởng
Một nơi trước đây chỉ là một võ đài nhỏ trong hẻm núi hẹp. Được lập ra bởi Asura, vốn cả đời theo đuổi sự tỷ thí và đối kháng công bằng. Từ một lôi đài nhỏ đã dần dần phát triển thành đấu trường dưới lòng đất có quy mô cực lớn và là nơi tụ hội của rất nhiều anh hùng yêu thích tỷ thí và ma thuật. 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Để có thể duy trì trật tự ở một nơi cực kì phức tạp, Liên Minh Sát Thủ của Asura đã ra đời, tổ chức này sẵn sàng trừng phạt bất cứ kẻ nào giao rắc sự hủy diệt và bạo động. 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Khi chiến tranh nổ ra trên vùng đất Narcia, Vực Đấu Trường là một trong những nơi ít chịu tác động, nhưng sự ác liệt của cuộc chiến dần dần lan rộng, khiến các anh hùng tại đây cũng cảm thấy không thể đứng ngoài cuộc chiến. Và khi Asura biết được Viên Ngọc Máu đang nằm trong Hoàng Thành thì Ngài cũng bắt đầu tập hợp quân đội và hướng đến Hoàng Thành với mục đích bình loạn... 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Lãng Khách + Kẻ Diệt Rồng + Sứ Giả Tự Do + Kẻ đốn tim + Ninja + Asura + Kỹ Sư + Sát Thủ
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Thì Thầm
Thì Thầm
Lưỡi đao vụt chớp nhoáng , sự cô đơn và vắng lặng sẽ bao trùm.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

3
0
0
13
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
38
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0

Bài

0
0
37
0
1
0
0
5
0
0
1
0
1
1
0
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Kỹ Năng

1
0
0
2
1
0
0
0
1
0
4
0
0
0
16
24
2
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0

Thú Nuôi

1
0
17
0
0
9
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
4
0
0
1
0
0

Đặc Tính

0
0
1
2
0
1
68

Người hâm mộ Nghệ thuật của người anh hùng

Ngày của bạn của bạn

Nhận

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Dùng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 0.05%
Lãng Khách - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Lãng Khách. --- 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1
Đá Hồn Lãng Khách Lượng Lượt *
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200
Đá Hồn Chí Tôn I - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 1 / 200
Đá Hồn Chí Tôn I - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 2 / 200
Đá Hồn Chí Tôn I - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép