Tài liệu tham khảo

Kình Ngư

Kình Ngư

Tính năng:

Thường
Máu Máu: 1600
Tấn công Tấn công: 140
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công: 1500
Di Chuyển Di Chuyển: 150
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công: 2
Chính xác Chính xác: 115
Tránh né Tránh né: 0
CRIT CRIT: 0
TH CRIT TH CRIT: 0
Chống CRIT Chống CRIT: 0
Kỹ năng Tướng Khả năng
Hãy chọn tài năng Bùa Độc

Kình ngư là một trong số ít Người Cá còn lại trên thế giới này. Mặc gì chiến tranh đang diễn ra, anh không thèm quan tâm thế giới đang bị phá hủy. Anh chỉ muốn tìm lại tình yêu của mình…

  • Khả năng
  • Tôtem Thần
  • Tính năng
  • Vận Mệnh
Cấp Tin tức Phí Sức MạnThường
1/10 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 35% lượng máu được hồi của đối thủ trong 6 giây. 39
2/10 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 43% lượng máu được hồi của đối thủ trong 6 giây. 1500
(75 Ấn)
78
3/10 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 51% lượng máu được hồi của đối thủ trong 6 giây. 7500
(375 Ấn)
117
4/10 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 59% lượng máu được hồi của đối thủ trong 6 giây. 22500
(1125 Ấn)
156
5/10 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 67% lượng máu được hồi của đối thủ trong 6 giây. 52500
(2625 Ấn)
195
6/10 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 75% lượng máu được hồi của đối thủ trong 6 giây. 90000
(4500 Ấn)
234
7/10 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 83% lượng máu được hồi của đối thủ trong 6 giây. 150000
(7500 Ấn)
273
8/10 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 91% lượng máu được hồi của đối thủ trong 6 giây. 375000
(18750 Ấn)
312
9/10 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 99% lượng máu được hồi của đối thủ trong 6 giây. 600000
(30000 Ấn)
351
10/10 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 99% lượng máu được hồi của đối thủ trong 15 giây. 1200000
(60000 Ấn)
390
Cấp Tin tức
1 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 35% lượng máu được hồi của đối thủ trong 6 giây.
2 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 43% lượng máu được hồi của đối thủ trong 6 giây.
3 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 51% lượng máu được hồi của đối thủ trong 6 giây.
4 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 59% lượng máu được hồi của đối thủ trong 6 giây.
5 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 67% lượng máu được hồi của đối thủ trong 6 giây.
6 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 75% lượng máu được hồi của đối thủ trong 6 giây.
7 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 83% lượng máu được hồi của đối thủ trong 6 giây.
8 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 91% lượng máu được hồi của đối thủ trong 6 giây.
9 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 99% lượng máu được hồi của đối thủ trong 6 giây.
10 Gây TH bằng 100% TC cho tối đa 100 đối thủ, giảm 99% lượng máu được hồi của đối thủ trong 15 giây.
Kình Ngư
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
1 1600 140 150 3
2 1680 147 150 6
3 1760 154 150 10
4 1840 161 150 13
5 1920 168 150 16
6 2000 175 150 19
7 2080 182 150 23
8 2160 189 150 26
9 2240 196 150 29
10 2320 203 150 32
11 2400 210 150 36
12 2480 217 150 39
13 2560 224 150 42
14 2640 231 150 45
15 2720 238 150 49
16 2800 245 150 52
17 2880 252 150 55
18 2960 259 150 58
19 3040 266 150 61
20 3120 273 150 65
20 ( x Star) 1520 133 48
21 1600 140 50
22 1680 147 53
23 1760 154 55
24 1840 161 58
25 1920 168 60
26 2000 175 62
27 2080 182 65
28 2160 189 67
29 2240 196 70
30 2320 203 72
31 2400 210 74
32 2480 217 77
33 2560 224 79
34 2640 231 82
35 2720 238 84
36 2800 245 86
37 2880 252 89
38 2960 259 91
39 3040 266 94
40 3120 273 96
40 ( x Star) 3120 273 96
41 3200 280 98
42 3280 287 101
43 3360 294 103
44 3440 301 106
45 3520 308 108
46 3600 315 110
47 3680 322 113
48 3760 329 115
49 3840 336 118
50 3920 343 120
51 4000 350 122
52 4080 357 125
53 4160 364 127
54 4240 371 130
55 4320 378 132
56 4400 385 134
57 4480 392 137
58 4560 399 139
59 4640 406 142
60 4720 413 144
60 ( x Star) 4720 413 144
61 4800 420 146
62 4880 427 149
63 4960 434 151
64 5040 441 154
65 5120 448 156
66 5200 455 158
67 5280 462 161
68 5360 469 163
69 5440 476 166
70 5520 483 168
71 5600 490 170
72 5680 497 173
73 5760 504 175
74 5840 511 178
75 5920 518 180
76 6000 525 182
77 6080 532 185
78 6160 539 187
79 6240 546 190
80 6320 553 192
80 ( x Star) 6320 553 192
81 6400 560 194
82 6480 567 197
83 6560 574 199
84 6640 581 202
85 6720 588 204
86 6800 595 206
87 6880 602 209
88 6960 609 211
89 7040 616 214
90 7120 623 216
91 7200 630 218
92 7280 637 221
93 7360 644 223
94 7440 651 226
95 7520 658 228
96 7600 665 230
97 7680 672 233
98 7760 679 235
99 7840 686 238
100 7920 693 240
100 ( x Star) 7920 693 240
101 8000 700 242
102 8080 707 245
103 8160 714 247
104 8240 721 250
105 8320 728 252
106 8400 735 254
107 8480 742 257
108 8560 749 259
109 8640 756 262
110 8720 763 264
111 8800 770 266
112 8880 777 269
113 8960 784 271
114 9040 791 274
115 9120 798 276
116 9200 805 278
117 9280 812 281
118 9360 819 283
119 9440 826 286
120 9520 833 288
120 ( x Star) 9520 833 288
121 9600 840 290
122 9680 847 293
123 9760 854 295
124 9840 861 298
125 9920 868 300
126 10000 875 302
127 10080 882 305
128 10160 889 307
129 10240 896 310
130 10320 903 312
131 10400 910 314
132 10480 917 317
133 10560 924 319
134 10640 931 322
135 10720 938 324
136 10800 945 326
137 10880 952 329
138 10960 959 331
139 11040 966 334
140 11120 973 336
140 ( x Star) 11120 973 336
141 11200 980 338
142 11280 987 341
143 11360 994 343
144 11440 1001 346
145 11520 1008 348
146 11600 1015 350
147 11680 1022 353
148 11760 1029 355
149 11840 1036 358
150 11920 1043 360
151 12000 1050 362
152 12080 1057 365
153 12160 1064 367
154 12240 1071 370
155 12320 1078 372
156 12400 1085 374
157 12480 1092 377
158 12560 1099 379
159 12640 1106 382
160 12720 1113 384
160 ( x Star) 12720 1113 384
161 12800 1120 386
162 12880 1127 389
163 12960 1134 391
164 13040 1141 394
165 13120 1148 396
166 13200 1155 398
167 13280 1162 401
168 13360 1169 403
169 13440 1176 406
170 13520 1183 408
171 13600 1190 410
172 13680 1197 413
173 13760 1204 415
174 13840 1211 418
175 13920 1218 420
176 14000 1225 422
177 14080 1232 425
178 14160 1239 427
179 14240 1246 430
180 14320 1253 432
180 ( x Star) 14320 1253 432
181 14400 1260 434
182 14480 1267 437
183 14560 1274 439
184 14640 1281 442
185 14720 1288 444
186 14800 1295 446
187 14880 1302 449
188 14960 1309 451
189 15040 1316 454
190 15120 1323 456
191 15200 1330 458
192 15280 1337 461
193 15360 1344 463
194 15440 1351 466
195 15520 1358 468
196 15600 1365 470
197 15680 1372 473
198 15760 1379 475
199 15840 1386 478
200 15920 1393 480

Chọn tài năng tốt nhất, rune và tả cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

1
0
0
0
0
22
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1

Bài

1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
23
0
0
0
0
1
0
0
1
0

Kỹ Năng

0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
2
0
0
0

Lấy

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Tuyển tướng ở chế độ Nhà kho để nhận Thẻ Tướng và Tinh chất sên trong Nhà Kho.
Có thể Tuyển Tướng bằng cách dùng Ấn, Ngọc, hoặc Danh Vọng.

Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Tuyển bằng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 5%
Tuyển Tướng bằng Danh Vọng. 500 Sao 0.5%
Tuyển bằng Ấn 800 Ấn 100 %
Kình Ngư - Tuyển Tướng Cao cấp, Kình Ngư. 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Thẻ Tướng Cao cấp - Tuyển 1 Tướng Cao cấp ngẫu nhiên. 1 11%

* -Rất có thể là gần đúng.

Ngoài ra

Tuyển Tướng
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Cổ Vật
Đồ – Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép