Tướng: Ma Sư Hắc Ám

Ma Sư Hắc Ám

Ma Sư Hắc Ám Ma Sư Hắc Ám

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:30504706090460
Tấn công Tấn công:21519333153
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:125012501250
Di Chuyển Di Chuyển:250265265
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:101010
Chính xác Chính xác:160210305
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Sứ GiảOKHãy chọn tài năngBóng Tối Đột Kích
Ánh sáng và bóng tối là hai mặt đối lập, một ngọn lửa sáng cũng tạo ra bóng. Rất ít người chọn bóng tối khi có thể đi về phía ánh sáng. Quyết tâm đảo ngược suy nghĩ này, Ma sư hắc ám đã giúp bảo vệ công lý của chốn Thánh Địa. Sau khi hành động này được tiếp nhận, ngài bắt đầu làm điều tương tự ở Narcia.
  • Bóng Tối Đột Kích
  • Tôtem Thần
  • Ma Sư Hắc Ám
  • Ma Sư Hắc Ám Tiến hóa 1
  • Ma Sư Hắc Ám Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Tướng bước vào Trạng thái Hắc ám (Không thể di chuyển, tấn công hay dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường và hỗ trợ từ Chiêu thức và Hồn khí). Mỗi 0,5 giây gây tổng 70% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 8 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 20% trong 2 giây. Trạng thái Hắc ám duy trì trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây. Miễn dịch với Câm lặng, Giảm năng lượng và các hiệu ứng Thiên tai. Thiệt hại gây ra không chịu tác động của các hiệu ứng Chuyển hóa Thiệt hại sang Máu.)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Tướng bước vào Trạng thái Hắc ám (Không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường và hỗ trợ từ Chiêu thức và Hồn khí). Mỗi 0,5 giây gây tổng 95% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 9 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 22% trong 2 giây. Trạng thái Hắc ám duy trì trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây. Miễn dịch với Câm lặng, Giảm năng lượng và các hiệu ứng Thiên tai. Thiệt hại gây ra không chịu tác động của các hiệu ứng Chuyển hóa Thiệt hại sang Máu.)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Tướng bước vào Trạng thái Hắc ám (Không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường và hỗ trợ từ Chiêu thức và Hồn khí). Mỗi 0,5 giây gây tổng 120% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 10 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 24% trong 2 giây. Trạng thái Hắc ám duy trì trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây. Miễn dịch với Câm lặng, Giảm năng lượng và các hiệu ứng Thiên tai. Thiệt hại gây ra không chịu tác động của các hiệu ứng Chuyển hóa Thiệt hại sang Máu.)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Tướng bước vào Trạng thái Hắc ám (Không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường và hỗ trợ từ Chiêu thức và Hồn khí). Mỗi 0,5 giây gây tổng 145% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 11 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 26% trong 2 giây. Trạng thái Hắc ám duy trì trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây. Miễn dịch với Câm lặng, Giảm năng lượng và các hiệu ứng Thiên tai. Thiệt hại gây ra không chịu tác động của các hiệu ứng Chuyển hóa Thiệt hại sang Máu.)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Tướng bước vào Trạng thái Hắc ám (Không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường và hỗ trợ từ Chiêu thức và Hồn khí). Mỗi 0,5 giây gây tổng 180% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 12 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 28% trong 2 giây. Trạng thái Hắc ám duy trì trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây. Miễn dịch với Câm lặng, Giảm năng lượng và các hiệu ứng Thiên tai. Thiệt hại gây ra không chịu tác động của các hiệu ứng Chuyển hóa Thiệt hại sang Máu.)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Tướng bước vào Trạng thái Hắc ám (Không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường và hỗ trợ từ Chiêu thức và Hồn khí). Mỗi 0,5 giây gây tổng 215% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 13 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 30% trong 2 giây. Trạng thái Hắc ám duy trì trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây. Miễn dịch với Câm lặng, Giảm năng lượng và các hiệu ứng Thiên tai. Thiệt hại gây ra không chịu tác động của các hiệu ứng Chuyển hóa Thiệt hại sang Máu.)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Tướng bước vào Trạng thái Hắc ám (Không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường và hỗ trợ từ Chiêu thức và Hồn khí). Mỗi 0,5 giây gây tổng 250% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 14 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 32% trong 2 giây. Trạng thái Hắc ám duy trì trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây. Miễn dịch với Câm lặng, Giảm năng lượng và các hiệu ứng Thiên tai. Thiệt hại gây ra không chịu tác động của các hiệu ứng Chuyển hóa Thiệt hại sang Máu.)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Tướng bước vào Trạng thái Hắc ám (Không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường và hỗ trợ từ Chiêu thức và Hồn khí). Mỗi 0,5 giây gây tổng 300% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 15 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 34% trong 2 giây. Trạng thái Hắc ám duy trì trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây. Miễn dịch với Câm lặng, Giảm năng lượng và các hiệu ứng Thiên tai. Thiệt hại gây ra không chịu tác động của các hiệu ứng Chuyển hóa Thiệt hại sang Máu.)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Tướng bước vào Trạng thái Hắc ám (Không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường và hỗ trợ từ Chiêu thức và Hồn khí). Mỗi 0,5 giây gây tổng 350% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 16 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 36% trong 2 giây. Trạng thái Hắc ám duy trì trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây. Miễn dịch với Câm lặng, Giảm năng lượng và các hiệu ứng Thiên tai. Thiệt hại gây ra không chịu tác động của các hiệu ứng Chuyển hóa Thiệt hại sang Máu.)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Tướng bước vào Trạng thái Hắc ám (Không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường và hỗ trợ từ Chiêu thức và Hồn khí). Mỗi 0,5 giây gây tổng 400% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 17 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 38% trong 2 giây. Trạng thái Hắc ám duy trì trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây. Miễn dịch với Câm lặng, Giảm năng lượng và các hiệu ứng Thiên tai. Thiệt hại gây ra không chịu tác động của các hiệu ứng Chuyển hóa Thiệt hại sang Máu.)
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Tướng bước vào Trạng thái Hắc ám (Không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường và hỗ trợ từ Chiêu thức và Hồn khí). Mỗi 0,5 giây gây tổng 450% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 18 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 40% trong 2 giây. Trạng thái Hắc ám duy trì trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây. Miễn dịch với Câm lặng, Giảm năng lượng và các hiệu ứng Thiên tai. Thiệt hại gây ra không chịu tác động của các hiệu ứng Chuyển hóa Thiệt hại sang Máu.)
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Tướng bước vào Trạng thái Hắc ám (Không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường và hỗ trợ từ Chiêu thức và Hồn khí). Mỗi 0,5 giây gây tổng 500% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 19 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 42% trong 2 giây. Trạng thái Hắc ám duy trì trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây. Miễn dịch với Câm lặng, Giảm năng lượng và các hiệu ứng Thiên tai. Thiệt hại gây ra không chịu tác động của các hiệu ứng Chuyển hóa Thiệt hại sang Máu.)
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Tướng bước vào Trạng thái Hắc ám (Không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường và hỗ trợ từ Chiêu thức và Hồn khí). Mỗi 0,5 giây gây tổng 550% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 20 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 44% trong 2 giây. Trạng thái Hắc ám duy trì trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây. Miễn dịch với Câm lặng, Giảm năng lượng và các hiệu ứng Thiên tai. Thiệt hại gây ra không chịu tác động của các hiệu ứng Chuyển hóa Thiệt hại sang Máu.)
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Tướng bước vào Trạng thái Hắc ám (Không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường và hỗ trợ từ Chiêu thức và Hồn khí). Mỗi 0,5 giây gây tổng 600% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 21 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 46% trong 2 giây. Trạng thái Hắc ám duy trì trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây. Miễn dịch với Câm lặng, Giảm năng lượng và các hiệu ứng Thiên tai. Thiệt hại gây ra không chịu tác động của các hiệu ứng Chuyển hóa Thiệt hại sang Máu.)
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Tướng bước vào Trạng thái Hắc ám (Không thể di chuyển, tấn công, dùng chiêu thức, không nhận được tăng cường và hỗ trợ từ Chiêu thức và Hồn khí). Mỗi 0,5 giây gây tổng 650% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 22 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 48% trong 2 giây. Trạng thái Hắc ám duy trì trong 5 giây. (Nghỉ: 7 giây. Miễn dịch với Câm lặng, Giảm năng lượng và các hiệu ứng Thiên tai. Thiệt hại gây ra không chịu tác động của các hiệu ứng Chuyển hóa Thiệt hại sang Máu.)
CấpTin tức
1Mỗi 0,5 giây gây tổng 70% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 8 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 20% trong 2 giây.
2Mỗi 0,5 giây gây tổng 95% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 9 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 22% trong 2 giây.
3Mỗi 0,5 giây gây tổng 120% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 10 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 24% trong 2 giây.
4Mỗi 0,5 giây gây tổng 145% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 11 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 26% trong 2 giây.
5Mỗi 0,5 giây gây tổng 180% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 12 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 28% trong 2 giây.
6Mỗi 0,5 giây gây tổng 215% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 13 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 30% trong 2 giây.
7Mỗi 0,5 giây gây tổng 250% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 14 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 32% trong 2 giây.
8Mỗi 0,5 giây gây tổng 300% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 15 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 34% trong 2 giây.
9Mỗi 0,5 giây gây tổng 350% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 16 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 36% trong 2 giây.
10Mỗi 0,5 giây gây tổng 400% thiệt hại tấn công cơ bản cho các đơn vị địch ở gần (Thiệt hại này có thể lan rộng tối đa 3 đơn vị địch ở gần). Các đơn vị chịu thiệt hại từ mỗi đòn tấn công của Tướng sẽ mất 17 Năng lượng, làm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của họ giảm 38% trong 2 giây.
Ma Sư Hắc Ám
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
130502152505
2324023025011
3343024525016
4362026025021
5381027525026
6400029025032
7419030525037
8438032025042
9457033525048
10476035025053
11495036525058
12514038025063
13533039525069
14552041025074
15571042525079
16590044025085
17609045525090
18628047025095
196470485250100
206660500250106
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa
9710715255106
219900730255112
2210090745255117
2310280760255122
2410470775255128
2510660790255133
2610850805255138
2711040820255144
2811230835255149
2911420850255154
3011610865255160
3111800880255165
3211990895255170
3312180910255175
3412370925255181
3512560940255186
3612750955255191
3712940970255197
3813130985255202
39133201000255207
40135101015255213
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa
165601230260214
41167501245260219
42169401260260224
43171301275260230
44173201290260235
45175101305260241
46177001320260246
47178901335260251
48180801350260257
49182701365260262
50184601380260267
51186501395260273
52188401410260278
53190301425260283
54192201440260289
55194101455260294
56196001470260299
57197901485260305
58199801500260310
59201701515260315
60203601530260321
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa
234101745265322
61236001760265328
62237901775265333
63239801790265338
64241701805265344
65243601820265349
66245501835265355
67247401850265360
68249301865265365
69251201880265371
70253101895265376
71255001910265381
72256901925265387
73258801940265392
74260701955265398
75262601970265403
76264501985265408
77266402000265414
78268302015265419
79270202030265424
80272102045265430
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa
302602260270432
81304502275270437
82306402290270443
83308302305270448
84310202320270454
85312102335270459
86314002350270464
87315902365270470
88317802380270475
89319702395270481
90321602410270486
91323502425270491
92325402440270497
93327302455270502
94329202470270508
95331102485270513
96333002500270518
97334902515270524
98336802530270529
99338702545270535
100340602560270540
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa
371102775275543
101373002790275548
102374902805275554
103376802820275559
104378702835275564
105380602850275570
106382502865275575
107384402880275581
108386302895275586
109388202910275592
110390102925275597
111392002940275602
112393902955275608
113395802970275613
114397702985275619
115399603000275624
116401503015275630
117403403030275635
118405303045275640
119407203060275646
120409103075275651
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa
439603290280655
121441503305280660
122443403320280666
123445303335280671
124447203350280676
125449103365280682
126451003380280687
127452903395280693
128454803410280698
129456703425280704
130458603440280709
131460503455280715
132462403470280720
133464303485280726
134466203500280731
135468103515280737
136470003530280742
137471903545280747
138473803560280753
139475703575280758
140477603590280764
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa
508103805285768
141510003820285773
142511903835285779
143513803850285784
144515703865285790
145517603880285795
146519503895285801
147521403910285806
148523303925285812
149525203940285817
150527103955285823
151529003970285828
152530903985285833
153532804000285839
154534704015285844
155536604030285850
156538504045285855
157540404060285861
158542304075285866
159544204090285872
160546104105285877
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa
576604320290882
161578504335290887
162580404350290893
163582304365290898
164584204380290904
165586104395290909
166588004410290915
167589904425290920
168591804440290926
169593704455290931
170595604470290937
171597504485290942
172599404500290948
173601304515290953
174603204530290959
175605104545290964
176607004560290970
177608904575290975
178610804590290981
179612704605290986
180614604620290992
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa
645104835295997
1816470048502951003
1826489048652951008
1836508048802951014
1846527048952951019
1856546049102951025
1866565049252951030
1876584049402951036
1886603049552951041
1896622049702951047
1906641049852951052
1916660050002951058
1926679050152951063
1936698050302951069
1946717050452951075
1956736050602951080
1966755050752951086
1976774050902951091
1986793051052951097
1996812051202951102
2006831051352951108
Ma Sư Hắc Ám
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
14706019332657
247345194826513
347630196326520
447915197826527
548200199326533
648485200826540
748770202326547
849055203826553
949340205326560
1049625206826567
1149910208326573
1250195209826580
1350480211326587
1450765212826593
15510502143265100
16513352158265107
17516202173265113
18519052188265120
19521902203265127
20524752218265133
21527602233265140
22530452248265147
23533302263265153
24536152278265160
25539002293265167
26541852308265173
27544702323265180
28547552338265187
29550402353265193
30553252368265200
31556102383265207
32558952398265214
33561802413265220
34564652428265227
35567502443265234
36570352458265240
37573202473265247
38576052488265254
39578902503265260
40581752518265267
41584602533265274
42587452548265280
43590302563265287
44593152578265294
45596002593265300
46598852608265307
47601702623265314
48604552638265320
49607402653265327
50610252668265334
51613102683265340
52615952698265347
53618802713265354
54621652728265360
55624502743265367
56627352758265374
57630202773265380
58633052788265387
59635902803265394
60638752818265400
61641602833265407
62644452848265414
63647302863265420
64650152878265427
65653002893265434
66655852908265440
67658702923265447
68661552938265454
69664402953265460
70667252968265467
71670102983265474
72672952998265480
73675803013265487
74678653028265494
75681503043265500
76684353058265507
77687203073265514
78690053088265520
79692903103265527
80695753118265534
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa
738453419270536
81741303434270543
82744153449270549
83747003464270556
84749853479270563
85752703494270570
86755553509270576
87758403524270583
88761253539270590
89764103554270596
90766953569270603
91769803584270610
92772653599270616
93775503614270623
94778353629270630
95781203644270637
96784053659270643
97786903674270650
98789753689270657
99792603704270663
100795453719270670
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa
838154020275673
101841004035275680
102843854050275686
103846704065275693
104849554080275700
105852404095275706
106855254110275713
107858104125275720
108860954140275727
109863804155275733
110866654170275740
111869504185275747
112872354200275754
113875204215275760
114878054230275767
115880904245275774
116883754260275780
117886604275275787
118889454290275794
119892304305275801
120895154320275807
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa
937854621280811
121940704636280817
122943554651280824
123946404666280831
124949254681280838
125952104696280844
126954954711280851
127957804726280858
128960654741280865
129963504756280871
130966354771280878
131969204786280885
132972054801280892
133974904816280898
134977754831280905
135980604846280912
136983454861280919
137986304876280926
138989154891280932
139992004906280939
140994854921280946
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa
1037555222285950
1411040405237285956
1421043255252285963
1431046105267285970
1441048955282285977
1451051805297285984
1461054655312285990
1471057505327285997
14810603553422851004
14910632053572851011
15010660553722851018
15110689053872851024
15210717554022851031
15310746054172851038
15410774554322851045
15510803054472851051
15610831554622851058
15710860054772851065
15810888554922851072
15910917055072851079
16010945555222851085
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa
11372558232901090
16111401058382901097
16211429558532901103
16311458058682901110
16411486558832901117
16511515058982901124
16611543559132901131
16711572059282901137
16811600559432901144
16911629059582901151
17011657559732901158
17111686059882901165
17211714560032901172
17311743060182901178
17411771560332901185
17511800060482901192
17611828560632901199
17711857060782901206
17811885560932901212
17911914061082901219
18011942561232901226
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa
12369564242951231
18112398064392951238
18212426564542951245
18312455064692951252
18412483564842951258
18512512064992951265
18612540565142951272
18712569065292951279
18812597565442951286
18912626065592951293
19012654565742951299
19112683065892951306
19212711566042951313
19312740066192951320
19412768566342951327
19512797066492951334
19612825566642951340
19712854066792951347
19812882566942951354
19912911067092951361
20012939567242951368
Ma Sư Hắc Ám
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
19900037552658
299428377026516
399856378526524
4100284380026532
5100712381526540
6101140383026548
7101568384526556
8101996386026564
9102424387526572
10102852389026580
11103280390526588
12103708392026596
131041363935265104
141045643950265112
151049923965265120
161054203980265128
171058483995265136
181062764010265144
191067044025265151
201071324040265159
211075604055265167
221079884070265175
231084164085265183
241088444100265191
251092724115265199
261097004130265207
271101284145265215
281105564160265223
291109844175265231
301114124190265239
311118404205265247
321122684220265255
331126964235265263
341131244250265271
351135524265265279
361139804280265287
371144084295265295
381148364310265303
391152644325265311
401156924340265319
411161204355265327
421165484370265335
431169764385265343
441174044400265351
451178324415265359
461182604430265367
471186884445265375
481191164460265383
491195444475265391
501199724490265399
511204004505265407
521208284520265415
531212564535265423
541216844550265431
551221124565265438
561225404580265446
571229684595265454
581233964610265462
591238244625265470
601242524640265478
611246804655265486
621251084670265494
631255364685265502
641259644700265510
651263924715265518
661268204730265526
671272484745265534
681276764760265542
691281044775265550
701285324790265558
711289604805265566
721293884820265574
731298164835265582
741302444850265590
751306724865265598
761311004880265606
771315284895265614
781319564910265622
791323844925265630
801328124940265638
811332404955265646
821336684970265654
831340964985265662
841345245000265670
851349525015265678
861353805030265686
871358085045265694
881362365060265702
891366645075265710
901370925090265718
911375205105265725
921379485120265733
931383765135265741
941388045150265749
951392325165265757
961396605180265765
971400885195265773
981405165210265781
991409445225265789
1001413725240265797
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa
1499125842275803
1011503405857275811
1021507685872275819
1031511965887275827
1041516245902275835
1051520525917275843
1061524805932275851
1071529085947275859
1081533365962275867
1091537645977275875
1101541925992275883
1111546206007275891
1121550486022275899
1131554766037275907
1141559046052275915
1151563326067275923
1161567606082275931
1171571886097275939
1181576166112275947
1191580446127275955
1201584726142275963
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa
1670126744280967
1211674406759280975
1221678686774280983
1231682966789280991
1241687246804280999
12516915268192801007
12616958068342801015
12717000868492801023
12817043668642801031
12917086468792801039
13017129268942801047
13117172069092801055
13217214869242801063
13317257669392801071
13417300469542801079
13517343269692801088
13617386069842801096
13717428869992801104
13817471670142801112
13917514470292801120
14017557270442801128
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa
18411276462851132
14118454076612851140
14218496876762851148
14318539676912851156
14418582477062851164
14518625277212851172
14618668077362851180
14718710877512851188
14818753677662851196
14918796477812851204
15018839277962851213
15118882078112851221
15218924878262851229
15318967678412851237
15419010478562851245
15519053278712851253
15619096078862851261
15719138879012851269
15819181679162851277
15919224479312851285
16019267279462851293
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa
20121285482901298
16120164085632901306
16220206885782901314
16320249685932901322
16420292486082901330
16520335286232901338
16620378086382901346
16720420886532901355
16820463686682901363
16920506486832901371
17020549286982901379
17120592087132901387
17220634887282901395
17320677687432901403
17420720487582901411
17520763287732901419
17620806087882901428
17720848888032901436
17820891688182901444
17920934488332901452
18020977288482901460
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa
21831294502951465
18121874094652951473
18221916894802951481
18321959694952951489
18422002495102951498
18522045295252951506
18622088095402951514
18722130895552951522
18822173695702951530
18922216495852951538
19022259296002951546
19122302096152951555
19222344896302951563
19322387696452951571
19422430496602951579
19522473296752951587
19622516096902951595
19722558897052951603
19822601697202951612
19922644497352951620
20022687297502951628
CấpChỉ Số Thú NuôiCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Ma Sư Hắc Ám x 1 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Ma Sư Hắc Ám x 2 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Ma Sư Hắc Ám x 4 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Ma Sư Hắc Ám x 6 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Ma Sư Hắc Ám x 8 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Ánh Sáng
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Khi Ma Sư Hắc Ám nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Khi ánh sáng soi rọi thì dường như bóng tối không còn tồn tại.800 Tấn công
20000 Máu
*Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 20000 800 560 Ấn + 10 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24
Tổng 58520 Ấn1045 *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Thánh Địa
Thánh Địa
Tin tức Tướng Thưởng
Thánh Địa đã đi vào huyền thoại nhờ nguồn pha lê vô tận canh gác bởi những quái vô cùng nguy hiểm. 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Dù là sứ giả của Thánh Địa nhưng Linh Hồn Sư nhận thấy sự tàn khốc của cuộc chiến giữa Chính và Tà. Và ngài quyết định mở lối cho các linh hồn rời khỏi chiến trường trở về chốn Thánh Địa vốn có. 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Thánh Địa vẫn còn nằm trong bóng tối nếu không có cơn thịnh nộ của Lưỡng Long thấp sáng. Quý Cô Leo được lệnh của Thần Sấm đến trợ giúp cư dân tại đây, góp phần cho một nền hòa bình chung. 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Ma Sư Hắc Ám + Ma Trơi + Diêm Vương + Quý Cô Leo + Lưỡng Long + Linh Hồn Sư + Pháp Sư Vũ Trụ + Phù Thủy Tuyết
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Trượng Bất An
Trượng Bất An
Bóng tối dường như vây kín cây trượng, như đang lẳng lặng tích lũy dần năng lượng bóng tối.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
2
1
0
5
1
0
0
0

Bài

0
0
8
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Kỹ Năng

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
2
0
2
6
0
0

Thú Nuôi

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
1
0
4
2

Đặc Tính

1
0
0
0
0
5
12

Lấy

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Ma Sư Hắc Ám - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ma Sư Hắc Ám. --- 100 %

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển Tướng
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép