Tài liệu tham khảo

Xà Nữ

Xà Nữ

Tính năng:

Thường
Máu Máu: 1300
Tấn công Tấn công: 180
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công: 1000
Di Chuyển Di Chuyển: 150
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công: 4
Chính xác Chính xác: 127
Tránh né Tránh né: 0
CRIT CRIT: 0
TH CRIT TH CRIT: 0
Chống CRIT Chống CRIT: 0
Kỹ năng Tướng Khả năng
Hãy chọn tài năng Sương Độc

Từng là người yêu dấu của một pharaoh mạnh mẽ, cô quyết định hy sinh để có thể bên anh ở thế giới bên kia. Cô thỏa thuận với Thần Chết, cho phép cô quay trở lại đất của người sống. Chi phí? Đuôi của một con rắn thay cho đôi chân.

  • Khả năng
  • Tôtem Thần
  • Tính năng
  • Vận Mệnh
Cấp Tin tức Phí Sức MạnThường
1/10 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 39
2/10 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 10% Thiệt hại và +25 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 1500
(75 Ấn)
78
3/10 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 13% Thiệt hại và +35 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 7500
(375 Ấn)
117
4/10 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 15% Thiệt hại và +45 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 22500
(1125 Ấn)
156
5/10 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 18% Thiệt hại và +55 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 52500
(2625 Ấn)
195
6/10 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 20% Thiệt hại và +65 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 90000
(4500 Ấn)
234
7/10 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 23% Thiệt hại và +75 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 150000
(7500 Ấn)
273
8/10 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 25% Thiệt hại và +85 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 375000
(18750 Ấn)
312
9/10 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 28% Thiệt hại và +95 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 600000
(30000 Ấn)
351
10/10 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 31% Thiệt hại và +105 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây. 1200000
(60000 Ấn)
390
Cấp Tin tức
1 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 8% Thiệt hại và +15 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây.
2 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 10% Thiệt hại và +25 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây.
3 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 13% Thiệt hại và +35 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây.
4 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 15% Thiệt hại và +45 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây.
5 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 18% Thiệt hại và +55 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây.
6 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 20% Thiệt hại và +65 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây.
7 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 23% Thiệt hại và +75 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây.
8 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 25% Thiệt hại và +85 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây.
9 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 28% Thiệt hại và +95 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây.
10 Hạ độc các kẻ địch trong khu vực, gây 31% Thiệt hại và +105 Thiệt hại mỗi 0,5 giây trong vòng 6 giây.
Xà Nữ
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
1 1300 180 150 3
2 1365 189 150 6
3 1430 198 150 10
4 1495 207 150 13
5 1560 216 150 16
6 1625 225 150 19
7 1690 234 150 23
8 1755 243 150 26
9 1820 252 150 29
10 1885 261 150 32
11 1950 270 150 36
12 2015 279 150 39
13 2080 288 150 42
14 2145 297 150 45
15 2210 306 150 49
16 2275 315 150 52
17 2340 324 150 55
18 2405 333 150 58
19 2470 342 150 61
20 2535 351 150 65
20 ( x Star) 1235 171 48
21 1300 180 50
22 1365 189 53
23 1430 198 55
24 1495 207 58
25 1560 216 60
26 1625 225 62
27 1690 234 65
28 1755 243 67
29 1820 252 70
30 1885 261 72
31 1950 270 74
32 2015 279 77
33 2080 288 79
34 2145 297 82
35 2210 306 84
36 2275 315 86
37 2340 324 89
38 2405 333 91
39 2470 342 94
40 2535 351 96
40 ( x Star) 2535 351 96
41 2600 360 98
42 2665 369 101
43 2730 378 103
44 2795 387 106
45 2860 396 108
46 2925 405 110
47 2990 414 113
48 3055 423 115
49 3120 432 118
50 3185 441 120
51 3250 450 122
52 3315 459 125
53 3380 468 127
54 3445 477 130
55 3510 486 132
56 3575 495 134
57 3640 504 137
58 3705 513 139
59 3770 522 142
60 3835 531 144
60 ( x Star) 3835 531 144
61 3900 540 146
62 3965 549 149
63 4030 558 151
64 4095 567 154
65 4160 576 156
66 4225 585 158
67 4290 594 161
68 4355 603 163
69 4420 612 166
70 4485 621 168
71 4550 630 170
72 4615 639 173
73 4680 648 175
74 4745 657 178
75 4810 666 180
76 4875 675 182
77 4940 684 185
78 5005 693 187
79 5070 702 190
80 5135 711 192
80 ( x Star) 5135 711 192
81 5200 720 194
82 5265 729 197
83 5330 738 199
84 5395 747 202
85 5460 756 204
86 5525 765 206
87 5590 774 209
88 5655 783 211
89 5720 792 214
90 5785 801 216
91 5850 810 218
92 5915 819 221
93 5980 828 223
94 6045 837 226
95 6110 846 228
96 6175 855 230
97 6240 864 233
98 6305 873 235
99 6370 882 238
100 6435 891 240
100 ( x Star) 6435 891 240
101 6500 900 242
102 6565 909 245
103 6630 918 247
104 6695 927 250
105 6760 936 252
106 6825 945 254
107 6890 954 257
108 6955 963 259
109 7020 972 262
110 7085 981 264
111 7150 990 266
112 7215 999 269
113 7280 1008 271
114 7345 1017 274
115 7410 1026 276
116 7475 1035 278
117 7540 1044 281
118 7605 1053 283
119 7670 1062 286
120 7735 1071 288
120 ( x Star) 7735 1071 288
121 7800 1080 290
122 7865 1089 293
123 7930 1098 295
124 7995 1107 298
125 8060 1116 300
126 8125 1125 302
127 8190 1134 305
128 8255 1143 307
129 8320 1152 310
130 8385 1161 312
131 8450 1170 314
132 8515 1179 317
133 8580 1188 319
134 8645 1197 322
135 8710 1206 324
136 8775 1215 326
137 8840 1224 329
138 8905 1233 331
139 8970 1242 334
140 9035 1251 336
140 ( x Star) 9035 1251 336
141 9100 1260 338
142 9165 1269 341
143 9230 1278 343
144 9295 1287 346
145 9360 1296 348
146 9425 1305 350
147 9490 1314 353
148 9555 1323 355
149 9620 1332 358
150 9685 1341 360
151 9750 1350 362
152 9815 1359 365
153 9880 1368 367
154 9945 1377 370
155 10010 1386 372
156 10075 1395 374
157 10140 1404 377
158 10205 1413 379
159 10270 1422 382
160 10335 1431 384
160 ( x Star) 10335 1431 384
161 10400 1440 386
162 10465 1449 389
163 10530 1458 391
164 10595 1467 394
165 10660 1476 396
166 10725 1485 398
167 10790 1494 401
168 10855 1503 403
169 10920 1512 406
170 10985 1521 408
171 11050 1530 410
172 11115 1539 413
173 11180 1548 415
174 11245 1557 418
175 11310 1566 420
176 11375 1575 422
177 11440 1584 425
178 11505 1593 427
179 11570 1602 430
180 11635 1611 432
180 ( x Star) 11635 1611 432
181 11700 1620 434
182 11765 1629 437
183 11830 1638 439
184 11895 1647 442
185 11960 1656 444
186 12025 1665 446
187 12090 1674 449
188 12155 1683 451
189 12220 1692 454
190 12285 1701 456
191 12350 1710 458
192 12415 1719 461
193 12480 1728 463
194 12545 1737 466
195 12610 1746 468
196 12675 1755 470
197 12740 1764 473
198 12805 1773 475
199 12870 1782 478
200 12935 1791 480

Chọn tài năng tốt nhất, rune và tả cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
0
2
0
2
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Bài

0
0
0
0
0
17
0
0
2
0
1
0
0
0
2
0
1
0
1
0

Kỹ Năng

0
0
3
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0

Lấy

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Tuyển tướng ở chế độ Nhà kho để nhận Thẻ Tướng và Tinh chất sên trong Nhà Kho.
Có thể Tuyển Tướng bằng cách dùng Ấn, Ngọc, hoặc Danh Vọng.

Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Tuyển bằng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 5.8%
Tuyển Tướng bằng Danh Vọng. 500 Sao 0.5%
Tuyển bằng Ấn 600 Ấn 100 %
Xà Nữ - Tuyển Tướng Cao cấp, Xà Nữ. 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Thẻ Tướng Cao cấp - Tuyển 1 Tướng Cao cấp ngẫu nhiên. 1 11%

* -Rất có thể là gần đúng.

Ngoài ra

Tuyển Tướng
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Cổ Vật
Đồ – Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép