Tướng: Ác Quỷ Địa Ngục

Ác Quỷ Địa Ngục

Ác Quỷ Địa Ngục Ác Quỷ Địa Ngục

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:25003500067000
Tấn công Tấn công:24020083340
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:100010001000
Di Chuyển Di Chuyển:235250250
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:101010
Chính xác Chính xác:169219322
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Chiến ThúNổi ĐiênHãy chọn tài năngÁm Ảnh
Chỉ có người điên mới đánh đổi linh hồn để đạt được sức mạnh. Ác Quỷ Địa Ngục chính là người điên đó. Thế nhưng, Quỷ dữ trong thân xác anh ta không chỉ khao khát những linh hồn mà còn thèm muốn viên Huyết Ngọc trong truyền thuyết có thể mang lại sự sống bất thường cho những vật bất thường.
  • Ám Ảnh
  • Tôtem Thần
  • Ác Quỷ Địa Ngục
  • Ác Quỷ Địa Ngục Tiến hóa 1
  • Ác Quỷ Địa Ngục Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Dạng Thường: Hồi HP bằng 600% TC và biến hình thành Quỷ. Tăng 30% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây Dạng Quỷ: Gây TH bằng 140% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Tướng có Nổi điên cấp 8. Nghỉ 3 giây.
2/152000 (100 Ấn)117156195
Dạng Thường: Hồi HP bằng 700% TC và biến hình thành Quỷ. Tăng 35% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây Dạng Quỷ: Gây TH bằng 160% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Tướng có Nổi điên cấp 8. Nghỉ 3 giây.
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Dạng Thường: Hồi HP bằng 800% TC và biến hình thành Quỷ. Tăng 40% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây Dạng Quỷ: Gây TH bằng 180% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Tướng có Nổi điên cấp 8. Nghỉ 3 giây.
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Dạng Thường: Hồi HP bằng 900% TC và biến hình thành Quỷ. Tăng 45% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây Dạng Quỷ: Gây TH bằng 200% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Tướng có Nổi điên cấp 8. Nghỉ 3 giây.
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Dạng Thường: Hồi HP bằng 1000% TC và biến hình thành Quỷ. Tăng 50% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây Dạng Quỷ: Gây TH bằng 220% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Tướng có Nổi điên cấp 8. Nghỉ 3 giây.
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Dạng Thường: Hồi HP bằng 1100% TC và biến hình thành Quỷ. Tăng 55% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây Dạng Quỷ: Gây TH bằng 240% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Tướng có Nổi điên cấp 8. Nghỉ 3 giây.
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Dạng Thường: Hồi HP bằng 1200% TC và biến hình thành Quỷ. Tăng 60% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây Dạng Quỷ: Gây TH bằng 260% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Tướng có Nổi điên cấp 8. Nghỉ 3 giây.
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Dạng Thường: Hồi HP bằng 1300% TC và biến hình thành Quỷ. Tăng 65% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây Dạng Quỷ: Gây TH bằng 280% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Tướng có Nổi điên cấp 8. Nghỉ 3 giây.
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Dạng Thường: Hồi HP bằng 1400% TC và biến hình thành Quỷ. Tăng 70% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây Dạng Quỷ: Gây TH bằng 300% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Tướng có Nổi điên cấp 8. Nghỉ 3 giây.
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Dạng Thường: Hồi HP bằng 1500% TC và biến hình thành Quỷ. Tăng 75% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây. Nghỉ: 15 giây Dạng Quỷ: Gây TH bằng 320% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Tướng có Nổi điên cấp 8. Nghỉ 3 giây.
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Dạng Thường: Hồi HP bằng 1500% TC và biến Quỷ. Tăng 78% TC và miễn dịch Choáng, giảm 10% thiệt hại trong 12 giây. Nghỉ 14 giây Dạng Quỷ: Gây TH bằng 340% TC và loại bỏ hiệu ứng tốt của các đối thủ phía trước. Nghỉ 3 giây. Mang Nổi điên cấp 8
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Dạng Thường: Hồi HP bằng 1500% TC và biến Quỷ. Tăng 82% TC, miễn dịch Choáng và giảm 15% thiệt hại trong 12 giây. Nghỉ 14 giây Dạng Quỷ: Gây TH bằng 360% TC và loại bỏ hiệu ứng tốt của các đối thủ phía trước. Nghỉ 3 giây. Mang Nổi điên cấp 8
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Dạng Thường: Hồi HP bằng 1500% TC và biến Quỷ. Tăng 86% TC, miễn dịch Choáng và giảm 20% thiệt hại trong 12 giây. Nghỉ 14 giây Dạng Quỷ: Gây TH bằng 380% TC và loại bỏ hiệu ứng tốt của các đối thủ phía trước. Nghỉ 3 giây. Mang Nổi điên cấp 8.
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Dạng Thường: Hồi HP bằng 1500% TC và biến Quỷ. Tăng 90% TC, miễn dịch Choáng và giảm 25% thiệt hại trong 12 giây. Nghỉ 14 giây Dạng Quỷ: Gây TH bằng 400% TC và loại bỏ hiệu ứng tốt của các đối thủ phía trước. Nghỉ 3 giây. Mang Nổi điên cấp 8.
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Dạng Thường: Hồi HP bằng 1500% TC và biến Quỷ. Tăng 95% TC, miễn dịch Choáng và giảm 30% thiệt hại trong 12 giây. Nghỉ 14 giây Dạng Quỷ: Gây TH bằng 420% TC và loại bỏ hiệu ứng tốt của các đối thủ phía trước. Nghỉ 3 giây. Mang Nổi điên cấp 8.
CấpThông Báo
1Gây TH bằng 140% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Hồi HP bằng 600% TC cho một Tướng đồng minh gần Tôtem, giúp nó tăng 30% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây.
2Gây TH bằng 160% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Hồi HP bằng 700% TC cho một Tướng đồng minh gần Tôtem, giúp nó tăng 35% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây.
3Gây TH bằng 180% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Hồi HP bằng 800% TC cho một Tướng đồng minh gần Tôtem, giúp nó tăng 40% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây.
4Gây TH bằng 200% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Hồi HP bằng 900% TC cho một Tướng đồng minh gần Tôtem, giúp nó tăng 45% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây.
5Gây TH bằng 220% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Hồi HP bằng 1000% TC cho một Tướng đồng minh gần Tôtem, giúp nó tăng 50% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây.
6Gây TH bằng 240% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Hồi HP bằng 1100% TC cho một Tướng đồng minh gần Tôtem, giúp nó tăng 55% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây.
7Gây TH bằng 260% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Hồi HP bằng 1200% TC cho một Tướng đồng minh gần Tôtem, giúp nó tăng 60% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây.
8Gây TH bằng 280% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Hồi HP bằng 1300% TC cho một Tướng đồng minh gần Tôtem, giúp nó tăng 65% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây.
9Gây TH bằng 300% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Hồi HP bằng 1400% TC cho một Tướng đồng minh gần Tôtem, giúp nó tăng 70% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây.
10Gây TH bằng 320% TC cho các đối thủ đằng trước và loại bỏ hiệu ứng của chúng. Hồi HP bằng 1500% TC cho một Tướng đồng minh gần Tôtem, giúp nó tăng 75% TC và miễn nhiễm với Choáng trong 12 giây.
Ác Quỷ Địa Ngục
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
125002402355
2262025323510
3274026623516
4286027923521
5298029223526
6310030523531
7322031823536
8334033123542
9346034423547
10358035723552
11370037023557
12382038323562
13394039623568
14406040923573
15418042223578
16430043523583
17442044823588
18454046123594
19466047423599
204780487235104
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa Công Lý
7280727240105
217400740240110
227520753240115
237640766240120
247760779240126
257880792240131
268000805240136
278120818240141
288240831240147
298360844240152
308480857240157
318600870240162
328720883240167
338840896240173
348960909240178
359080922240183
369200935240188
379320948240194
389440961240199
399560974240204
409680987240209
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa Công Lý
121801227245210
41123001240245216
42124201253245221
43125401266245226
44126601279245231
45127801292245237
46129001305245242
47130201318245247
48131401331245253
49132601344245258
50133801357245263
51135001370245268
52136201383245274
53137401396245279
54138601409245284
55139801422245289
56141001435245295
57142201448245300
58143401461245305
59144601474245310
60145801487245316
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa Công Lý
170801727250317
61172001740250323
62173201753250328
63174401766250333
64175601779250338
65176801792250344
66178001805250349
67179201818250354
68180401831250360
69181601844250365
70182801857250370
71184001870250376
72185201883250381
73186401896250386
74187601909250391
75188801922250397
76190001935250402
77191201948250407
78192401961250413
79193601974250418
80194801987250423
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa Công Lý
219802227255425
81221002240255431
82222202253255436
83223402266255441
84224602279255447
85225802292255452
86227002305255457
87228202318255463
88229402331255468
89230602344255473
90231802357255479
91233002370255484
92234202383255489
93235402396255494
94236602409255500
95237802422255505
96239002435255510
97240202448255516
98241402461255521
99242602474255526
100243802487255532
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa Công Lý
268802727260534
101270002740260540
102271202753260545
103272402766260550
104273602779260556
105274802792260561
106276002805260567
107277202818260572
108278402831260577
109279602844260583
110280802857260588
111282002870260593
112283202883260599
113284402896260604
114285602909260609
115286802922260615
116288002935260620
117289202948260625
118290402961260631
119291602974260636
120292802987260641
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa Công Lý
317803227265645
121319003240265650
122320203253265655
123321403266265661
124322603279265666
125323803292265672
126325003305265677
127326203318265682
128327403331265688
129328603344265693
130329803357265698
131331003370265704
132332203383265709
133333403396265715
134334603409265720
135335803422265725
136337003435265731
137338203448265736
138339403461265741
139340603474265747
140341803487265752
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa Công Lý
366803727270756
141368003740270761
142369203753270767
143370403766270772
144371603779270778
145372803792270783
146374003805270788
147375203818270794
148376403831270799
149377603844270805
150378803857270810
151380003870270815
152381203883270821
153382403896270826
154383603909270832
155384803922270837
156386003935270842
157387203948270848
158388403961270853
159389603974270859
160390803987270864
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa Công Lý
415804227275868
161417004240275874
162418204253275879
163419404266275885
164420604279275890
165421804292275896
166423004305275901
167424204318275906
168425404331275912
169426604344275917
170427804357275923
171429004370275928
172430204383275934
173431404396275939
174432604409275944
175433804422275950
176435004435275955
177436204448275961
178437404461275966
179438604474275972
180439804487275977
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa Công Lý
464804727280982
181466004740280987
182467204753280993
183468404766280998
1844696047792801004
1854708047922801009
1864720048052801015
1874732048182801020
1884744048312801026
1894756048442801031
1904768048572801037
1914780048702801042
1924792048832801047
1934804048962801053
1944816049092801058
1954828049222801064
1964840049352801069
1974852049482801075
1984864049612801080
1994876049742801086
2004888049872801091
Ác Quỷ Địa Ngục
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
13500020082507
235180202125013
335360203425020
435540204725026
535720206025033
635900207325040
736080208625046
836260209925053
936440211225059
1036620212525066
1136800213825072
1236980215125079
1337160216425086
1437340217725092
1537520219025099
16377002203250105
17378802216250112
18380602229250119
19382402242250125
20384202255250132
21386002268250138
22387802281250145
23389602294250152
24391402307250158
25393202320250165
26395002333250171
27396802346250178
28398602359250184
29400402372250191
30402202385250198
31404002398250204
32405802411250211
33407602424250217
34409402437250224
35411202450250231
36413002463250237
37414802476250244
38416602489250250
39418402502250257
40420202515250264
41422002528250270
42423802541250277
43425602554250283
44427402567250290
45429202580250297
46431002593250303
47432802606250310
48434602619250316
49436402632250323
50438202645250329
51440002658250336
52441802671250343
53443602684250349
54445402697250356
55447202710250362
56449002723250369
57450802736250376
58452602749250382
59454402762250389
60456202775250395
61458002788250402
62459802801250409
63461602814250415
64463402827250422
65465202840250428
66467002853250435
67468802866250441
68470602879250448
69472402892250455
70474202905250461
71476002918250468
72477802931250474
73479602944250481
74481402957250488
75483202970250494
76485002983250501
77486802996250507
78488603009250514
79490403022250521
80492203035250527
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa Công Lý
527203371255529
81529003384255536
82530803397255543
83532603410255549
84534403423255556
85536203436255562
86538003449255569
87539803462255576
88541603475255582
89543403488255589
90545203501255596
91547003514255602
92548803527255609
93550603540255615
94552403553255622
95554203566255629
96556003579255635
97557803592255642
98559603605255648
99561403618255655
100563203631255662
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa Công Lý
598203967260664
101600003980260671
102601803993260678
103603604006260684
104605404019260691
105607204032260698
106609004045260704
107610804058260711
108612604071260718
109614404084260724
110616204097260731
111618004110260738
112619804123260744
113621604136260751
114623404149260757
115625204162260764
116627004175260771
117628804188260777
118630604201260784
119632404214260791
120634204227260797
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa Công Lý
669204563265801
121671004576265807
122672804589265814
123674604602265821
124676404615265827
125678204628265834
126680004641265841
127681804654265847
128683604667265854
129685404680265861
130687204693265867
131689004706265874
132690804719265881
133692604732265887
134694404745265894
135696204758265901
136698004771265907
137699804784265914
138701604797265921
139703404810265927
140705204823265934
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa Công Lý
740205159270938
141742005172270945
142743805185270951
143745605198270958
144747405211270965
145749205224270972
146751005237270978
147752805250270985
148754605263270992
149756405276270998
1507582052892701005
1517600053022701012
1527618053152701018
1537636053282701025
1547654053412701032
1557672053542701039
1567690053672701045
1577708053802701052
1587726053932701059
1597744054062701065
1607762054192701072
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa Công Lý
8112057552751076
1618130057682751083
1628148057812751090
1638166057942751097
1648184058072751103
1658202058202751110
1668220058332751117
1678238058462751124
1688256058592751130
1698274058722751137
1708292058852751144
1718310058982751150
1728328059112751157
1738346059242751164
1748364059372751171
1758382059502751177
1768400059632751184
1778418059762751191
1788436059892751198
1798454060022751204
1808472060152751211
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa Công Lý
8822063512801216
1818840063642801223
1828858063772801230
1838876063902801236
1848894064032801243
1858912064162801250
1868930064292801257
1878948064422801263
1888966064552801270
1898984064682801277
1909002064812801284
1919020064942801290
1929038065072801297
1939056065202801304
1949074065332801311
1959092065462801317
1969110065592801324
1979128065722801331
1989146065852801338
1999164065982801344
2009182066112801351
Ác Quỷ Địa Ngục
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
17400040122508
274270402525016
374540403825024
474810405125032
575080406425039
675350407725047
775620409025055
875890410325063
976160411625071
1076430412925079
1176700414225087
1276970415525095
13772404168250103
14775104181250110
15777804194250118
16780504207250126
17783204220250134
18785904233250142
19788604246250150
20791304259250158
21794004272250166
22796704285250174
23799404298250181
24802104311250189
25804804324250197
26807504337250205
27810204350250213
28812904363250221
29815604376250229
30818304389250237
31821004402250245
32823704415250252
33826404428250260
34829104441250268
35831804454250276
36834504467250284
37837204480250292
38839904493250300
39842604506250308
40845304519250316
41848004532250323
42850704545250331
43853404558250339
44856104571250347
45858804584250355
46861504597250363
47864204610250371
48866904623250379
49869604636250387
50872304649250394
51875004662250402
52877704675250410
53880404688250418
54883104701250426
55885804714250434
56888504727250442
57891204740250450
58893904753250458
59896604766250465
60899304779250473
61902004792250481
62904704805250489
63907404818250497
64910104831250505
65912804844250513
66915504857250521
67918204870250529
68920904883250536
69923604896250544
70926304909250552
71929004922250560
72931704935250568
73934404948250576
74937104961250584
75939804974250592
76942504987250600
77945205000250607
78947905013250615
79950605026250623
80953305039250631
81956005052250639
82958705065250647
83961405078250655
84964105091250663
85966805104250671
86969505117250678
87972205130250686
88974905143250694
89977605156250702
90980305169250710
91983005182250718
92985705195250726
93988405208250734
94991105221250742
95993805234250749
96996505247250757
97999205260250765
981001905273250773
991004605286250781
1001007305299250789
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa Công Lý
1077305971260794
1011080005984260802
1021082705997260810
1031085406010260818
1041088106023260826
1051090806036260834
1061093506049260842
1071096206062260850
1081098906075260858
1091101606088260866
1101104306101260874
1111107006114260882
1121109706127260890
1131112406140260898
1141115106153260906
1151117806166260914
1161120506179260922
1171123206192260930
1181125906205260937
1191128606218260945
1201131306231260953
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa Công Lý
1201306903265957
1211204006916265965
1221206706929265973
1231209406942265981
1241212106955265989
1251214806968265997
12612175069812651005
12712202069942651012
12812229070072651020
12912256070202651028
13012283070332651036
13112310070462651044
13212337070592651052
13312364070722651060
13412391070852651068
13512418070982651076
13612445071112651084
13712472071242651092
13812499071372651100
13912526071502651108
14012553071632651116
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa Công Lý
13253078352701120
14113280078482701128
14213307078612701136
14313334078742701144
14413361078872701152
14513388079002701160
14613415079132701168
14713442079262701176
14813469079392701184
14913496079522701192
15013523079652701200
15113550079782701208
15213577079912701216
15313604080042701224
15413631080172701232
15513658080302701240
15613685080432701248
15713712080562701256
15813739080692701264
15913766080822701272
16013793080952701280
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa Công Lý
14493087672751284
16114520087802751292
16214547087932751301
16314574088062751309
16414601088192751317
16514628088322751325
16614655088452751333
16714682088582751341
16814709088712751349
16914736088842751357
17014763088972751365
17114790089102751373
17214817089232751381
17314844089362751389
17414871089492751397
17514898089622751405
17614925089752751413
17714952089882751421
17814979090012751429
17915006090142751437
18015033090272751445
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa Công Lý
15733096992801450
18115760097122801458
18215787097252801466
18315814097382801474
18415841097512801482
18515868097642801490
18615895097772801498
18715922097902801506
18815949098032801514
18915976098162801523
19016003098292801531
19116030098422801539
19216057098552801547
19316084098682801555
19416111098812801563
19516138098942801571
19616165099072801579
19716192099202801587
19816219099332801595
19916246099462801603
20016273099592801611
CấpChỉ SốCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Ác Quỷ Địa Ngục x 1 / Đá Hiệp Định - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Ác Quỷ Địa Ngục x 2 / Đá Hiệp Định - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Ác Quỷ Địa Ngục x 4 / Đá Hiệp Định - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Ác Quỷ Địa Ngục x 6 / Đá Hiệp Định - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Ác Quỷ Địa Ngục x 8 / Đá Hiệp Định - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Xích Ma
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Xích Ma
Xích Ma
Khi Ác Quỷ Địa Ngục nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Sức mạnh của Quỷ Tu La trong bộ giáp đỏ của bóng tối.400 Tấn công
10000 Máu
*Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 10000 400 560 Ấn + 10 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 *Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
30 55 55 33
Tổng

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Đồi Tử Vong
Đồi Tử Vong
Thông Báo Tướng Thưởng
Tất cả các thành viên của Hội Bất Tử đã tập hợp tại Đồi Tử Vong, một bầu không khí u ám đang bao trùm cả ngọn núi. Ác Quỷ Địa Ngục, Dracula, Kị Sĩ Quỷ đang chờ đợi một nhiệm vụ mới. Người Sói đang gầm gừ với ánh mắt sắc bén. Đôi cánh khổng lồ của Rồng Xương trên bầu trời đen tối như làm tăng thêm không khí đáng sợ. Và dưới sự kết nối của Vong Hồn Tử Sĩ, họ lại bắt đầu tiến đến Hoàng Thành. 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Ngọn đồi vắng lặng tĩnh mịch như một sự đối nghịch với ánh hào quang của Vong Hồn Tử Sĩ trong quá khứ. Hơn 1000 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về một đế chế lúc nào cũng trỗi dậy. Và mục đích cuối cùng của ngài là biến loài người thành một đội quân nô lệ của đế quốc. 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Những người nô lệ vô cùng kinh hãi khi biết rằng họ đã biến thành vật hy sinh trong trận chiến Hoàng Thành. Nhưng một bóng đen đã ngăn chặn lưỡi đao của Vong Hồn Tử Sĩ. "Chạy mau! Ta sợ sẽ không giữ được bọn chúng lâu hơn nữa!" Người Sói gầm gừ. "Có lẽ vẫn còn một phần loài người trong ta... " !!! Khi trốn chạy, những người nô lệ dường như nhìn thấy một sự kiên cường của Sói và niềm tin mãnh liệt của loài người. 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Ác Quỷ Địa Ngục + Rồng Xương + Vong Hồn Tử Sĩ + Kị Sĩ Quỷ + Dracula + Đế Thần Sợ Hãi + Quỷ Gương + Người Sói
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Thông Báo
Giáp Ma
Giáp Ma
Một cặp giáp được sở hữu bởi một linh hồn tà ác.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
0
0
0
1
1
0
4
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bài

0
2
0
1
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Kỹ Năng

11
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thú Nuôi

0
0
0
0
5
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

Đặc Tính

1
0
4
0
0
2
8

Người hâm mộ Nghệ thuật của người anh hùng

Ngày của bạn của bạn

Nhận

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Dùng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 0.2%
Ác Quỷ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ác Quỷ Địa Ngục. --- 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 2.5%
Đá Hồn Ác Quỷ Địa Ngục Lượng Lượt *
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 1 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 2 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 3 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 4 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 5 / 200 0.1%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 3 / 200 0.35%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 4 / 200 0.35%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 5 / 200 0.35%
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép