Những đài phun nước của mong muốn

1. Một thiên thần đã được triệu hồi tại đài nước ma thuật để ban thưởng cho tất cả những ai đã dũng mãnh chống lại Quỷ Vương. 2. Cầu may bằng cách chọn 1 trong 3 vật phẩm ngẫu nhiên xuất hiện tại Đài Nước 3. Mỗi ngày chỉ được cầu may 3 lần. Lần đầu tiên được miễn phí, 2 lần sau mỗi lần mất 1 Xu May Mắn. 4. Thưởng cầu may trả vào ngày hôm sau, nếu không nhận sẽ do lãnh chúa giữ. 5. Tham gia sự kiện chính thức để gom Xu May Mắn. 6. Mỗi lần mở Đài Nước sẽ có thể có một Sự Kiện Đặc Biệt.
Những đài phun nước của mong muốn
Đồ Lượng Lượt giới hạn
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.Sách I 1 - 3
Lấy - 100%
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.Sách II 1 - 3
Lấy - 100%
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.Sách III 1 - 3
Lấy - 100%
Tinh chất Sên Còi - Tăng 100 KN Chiêu cho Tướng.Tinh chất Sên Còi 1 - 3
Lấy - 100%
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.Tinh chất Sên Bé Bự 1 - 3
Lấy - 100%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.Tinh chất Sên Vô Địch 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Ấn I - Nhận 10 Ấn.Túi Ấn I 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Ấn II - Nhận 50 Ấn.Túi Ấn II 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.Túi Ấn III 1 - 3
Lấy - 100%
Gói Danh vọng I - Nhận 100 Danh vọng.Gói Danh vọng I 1 - 3
Lấy - 100%
Gói Danh vọng II - Nhận 500 Danh vọng.Gói Danh vọng II 1 - 3
Lấy - 100%
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.Gói Danh vọng III 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.Thẻ Làm mới kỹ năng 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thànhThẻ Công thành 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Kinh nghiệm I - Nhận ít Kinh nghiệm.Túi Kinh nghiệm I 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Kinh nghiệm II - Nhận nhiều Kinh nghiệm.Túi Kinh nghiệm II 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Kinh nghiệm III - Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm.Túi Kinh nghiệm III 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Làm Nhiệm vụ - Tăng 3 lượt tự động hoàn thành nhiệm vụ.Thẻ Làm Nhiệm vụ 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Làm Mới - Khởi động lại thời gian chờ.Thẻ Làm Mới 1 - 3
Lấy - 100%
Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.Vé Quái Thú 1 - 3
Lấy - 100%
Vé vào Thử thách - Thêm 1 lượt vào Thử Thách Anh hùng.Vé vào Thử thách 1 - 3
Lấy - 100%
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.Sách KN Đặc Biệt I 1 - 3
Lấy - 100%
5000
Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.Tinh Chất Đặc Biệt I 1 - 3
Lấy - 100%
5000
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.Sách KN Đặc Biệt II 1 - 3
Lấy - 100%
10000
Tinh Chất Đặc Biệt II - Cho 30.000 KN chiêu khi dùng.Tinh Chất Đặc Biệt II 1 - 3
Lấy - 100%
10000
Túi Bài - Chứa 1 số Bài.Túi Bài 1 - 3
Lấy - 100%
10000
Túi Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài.Túi Bài Hiếm 1 - 3
Lấy - 100%
10000
Túi Bài Thần - Chứa 1 số Bài.Túi Bài Thần 1 - 3
Lấy - 100%
10000
Thẻ Ô Tướng - Mở khoá 1 ô trong Đài TướngThẻ Ô Tướng 1 - 3
Lấy - 100%
15000
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Huyền thoại 1 - 3
Lấy - 100%
15000
Hộp Xèng I - Cho 10 Xèng.Hộp Xèng I 1 - 3
Lấy - 100%
15000
Hộp Xèng II - Cho 100 Xèng.Hộp Xèng II 1 - 3
Lấy - 100%
15000
Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng.Hộp Xèng III 1 - 3
Lấy - 100%
15000
Thẻ Huyền Thoại Hiếm - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Huyền Thoại Hiếm 1 - 3
Lấy - 100%
30000
Đá Hồn Ma TrơiĐá Hồn Ma Trơi 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Ngài Bí NgôĐá Hồn Ngài Bí Ngô 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Ngưu VươngĐá Hồn Ngưu Vương 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Người TuyếtĐá Hồn Người Tuyết 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Thần Tình YêuĐá Hồn Thần Tình Yêu 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Rồng LửaĐá Hồn Rồng Lửa 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Kỵ Sĩ Địa NgụcĐá Hồn Kỵ Sĩ Địa Ngục 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn DraculaĐá Hồn Dracula 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Kị Sĩ QuỷĐá Hồn Kị Sĩ Quỷ 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Độc GiácĐá Hồn Độc Giác 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Ông già NổĐá Hồn Ông già Nổ 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Tiên NữĐá Hồn Tiên Nữ 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Kẻ Hủy DiệtĐá Hồn Kẻ Hủy Diệt 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Râu BạcĐá Hồn Râu Bạc 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Mộc TinhĐá Hồn Mộc Tinh 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Tiên ĐiểuĐá Hồn Tiên Điểu 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Quỷ XươngĐá Hồn Quỷ Xương 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Vua Hải TặcĐá Hồn Vua Hải Tặc 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Mắt QuỷĐá Hồn Mắt Quỷ 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Kane Kẹo NgọtĐá Hồn Kane Kẹo Ngọt 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Rồng BăngĐá Hồn Rồng Băng 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn ValentinaĐá Hồn Valentina 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Người ThúĐá Hồn Người Thú 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Quý Cô LeoĐá Hồn Quý Cô Leo 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Ác Quỷ Địa NgụcĐá Hồn Ác Quỷ Địa Ngục 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Kỵ Sĩ RồngĐá Hồn Kỵ Sĩ Rồng 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn MedusaĐá Hồn Medusa 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Lưỡng LongĐá Hồn Lưỡng Long 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí NgôĐá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Vong Hồn Tử SĩĐá Hồn Vong Hồn Tử Sĩ 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Nick Hạt TiêuĐá Hồn Nick Hạt Tiêu 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn MichaelĐá Hồn Michael 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Kẻ đốn timĐá Hồn Kẻ đốn tim 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn AnubisĐá Hồn Anubis 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Lãng KháchĐá Hồn Lãng Khách 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Nữ Thiện XạĐá Hồn Nữ Thiện Xạ 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Dũng Sĩ Tê GiácĐá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến 1 - 3
Lấy - 100%
Búa Yêu Tinh II - Giảm 1 giờ thời gian xây dựng.Búa Yêu Tinh II 1 - 3
Lấy - 100%
Búa Yêu Tinh III - Giảm 6 giờ thời gian xây dựng.Búa Yêu Tinh III 1 - 3
Lấy - 100%
Búa Yêu Tinh IV - Giảm 12 giờ thời gian xây dựng.Búa Yêu Tinh IV 1 - 3
Lấy - 100%
Búa Yêu Tinh V - Giảm 1 ngày thời gian xây dựng.Búa Yêu Tinh V 1 - 3
Lấy - 100%
Loa chat - Dùng để gửi 1 tin nhắn trên Kênh Thế giới.Loa chat 1 - 3
Lấy - 100%
Vé mua Skin - Đổi Skin nền tại trang Mua Sắm.Vé mua Skin 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Đối Chiến - Nhận 1 lượt Đối chiến.Thẻ Đối Chiến 1 - 3
Lấy - 100%
Xu may mắn - Nhận lần cầu may tại Đài Nước.Xu may mắn 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn ĐấuThẻ Sàn Đấu 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Huy Hiệu II - Nhận được 5000 Huy Hiệu!Túi Huy Hiệu II 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Huy Hiệu III - Nhận được 20000 Huy Hiệu!Túi Huy Hiệu III 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Công thành Nhóm - Thêm 1 lượt Công thành nhóm!Thẻ Công thành Nhóm 1 - 3
Lấy - 100%
Hộp Pha Lê Xanh S - Cho 20000 Pha Lê Xanh.Hộp Pha Lê Xanh S 1 - 3
Lấy - 100%
Hộp Pha Lê Đỏ S - Cho 200 Pha Lê Đỏ.Hộp Pha Lê Đỏ S 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Lực - Hồi Phục 40 Lực Thánh Địa.Thẻ Lực 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ HQT Tổ đội - Thêm 1 lượt đi Thử thách tổ đội.Thẻ HQT Tổ đội 1 - 3
Lấy - 100%
Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6Bùa Kỹ Năng cấp 6 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Chiến địa - Thêm 1 lượt đánh Chiến ĐịaThẻ Chiến địa 1 - 3
Lấy - 100%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường.Trứng Thường 1 - 3
Lấy - 100%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi HiếmTrứng Hiếm 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Trứng Thú Nuôi - Cho 1 Trứng Thú Nuôi ngẫu nhiênThẻ Trứng Thú Nuôi 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên.Túi Đá Hồn 1 - 3
Lấy - 100%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên.Rương Đá Hồn 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiênTúi Thú I 1 - 3
Lấy - 100%
Túi bài ngẫu nhiên cấp 1 - Nhận 1 thẻ bài bất kỳ.Túi bài ngẫu nhiên cấp 1 1 - 3
Lấy - 100%
Túi bài ngẫu nhiên cấp 2 - Nhận 1 thẻ bài bất kỳ.Túi bài ngẫu nhiên cấp 2 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Rồng XươngĐá Hồn Rồng Xương 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Chủ Tế QuỷĐá Hồn Chủ Tế Quỷ 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn FrankensteinĐá Hồn Frankenstein 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn AthenaĐá Hồn Athena 1 - 3
Lấy - 100%
*Mắt Robot - Đổi Skin của Mắt Quỷ. Dùng cường hóa Skin.*Mắt Robot 1 - 3
Lấy - 100%
*Mắt Robot (24H) - Dùng để đổi Skin Mắt Quỷ Robot (24 giờ).*Mắt Robot (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Kẻ Trộm - Đổi Skin của Thần Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.*Kẻ Trộm 1 - 3
Lấy - 100%
*Rồng Cổ - Đổi Skin của Rồng Lửa. Dùng cường hóa Skin.*Rồng Cổ 1 - 3
Lấy - 100%
*Đạo Tặc (24H) - Dùng để đổi Skin Kẻ Trộm Tình Yêu (24 giờ).*Đạo Tặc (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Rồng Cổ (24H) - Dùng để đổi Skin Rồng Lửa Cổ (24 giờ)*Rồng Cổ (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Cao Bồi - Đổi Skin của Ngưu Vương. Dùng cường hóa Skin.*Cao Bồi 1 - 3
Lấy - 100%
Cao Bồi (24H) - Đổi bộ Cao Bồi cho Ngưu Vương (24H).Cao Bồi (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Đội Trưởng - Đổi Skin của Vua Hải Tặc. Dùng cường hóa Skin.*Đội Trưởng 1 - 3
Lấy - 100%
Đội Trưởng (24H) - Đổi bộ Đội Trưởng cho Vua Hải Tặc (24H).Đội Trưởng (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.*Công Chúa 1 - 3
Lấy - 100%
Công Chúa (24H) - Đổi bộ Công Chúa cho Phù Thủy Bí Ngô (24H).Công Chúa (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Khúc Tử Vong - Đổi Skin của Kỵ Sĩ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.*Khúc Tử Vong 1 - 3
Lấy - 100%
Khúc Tử Vong (24H) - Đổi skin Khúc Tử Vong (24h) của Kỵ Sĩ Địa Ngục.Khúc Tử Vong (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Hề Hắc Ám - Đổi Skin của Dracula. Dùng cường hóa Skin.*Hề Hắc Ám 1 - 3
Lấy - 100%
Hề Hắc Ám (24H) - Đổi skin Hề Hắc Ám (24h) của Dracula.Hề Hắc Ám (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.*Sét Hoàng Kim 1 - 3
Lấy - 100%
Sét Hoàng Kim (24H) - Đổi skin Sét Hoàng Kim (24h) của Lưỡng Long.Sét Hoàng Kim (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Rocker - Đổi Skin của Ngài Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.*Rocker 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Rocker (24H) - Đổi skin Rocker Áo Đen của Ngài Bí Ngô (24h).Thẻ Rocker (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Chiến Binh - Đổi Skin của Quỷ Xương. Dùng cường hóa Skin.*Chiến Binh 1 - 3
Lấy - 100%
Chiến Binh (24H) - Đổi skin Chiến Binh của Quỷ Xương (24h).Chiến Binh (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Lễ Vui Nhộn - Đổi Skin của Nich Hạt Tiêu. Dùng cường hóa Skin.*Lễ Vui Nhộn 1 - 3
Lấy - 100%
Lễ Vui Nhộn (24H) - Đổi skin Lễ Vui Nhộn của Nick Hạt Tiêu (24h).Lễ Vui Nhộn (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
Hơi Thở Rừng - Đổi Skin của Rồng Băng. Dùng cường hóa Skin.Hơi Thở Rừng 1 - 3
Lấy - 100%
Hơi Thở Rừng (24H) - Mở Skin Hơi Thở Rừng (24H) của Rồng BăngHơi Thở Rừng (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
Nữ Hoàng Băng - Đổi Skin của Valetina. Dùng cường hóa Skin.Nữ Hoàng Băng 1 - 3
Lấy - 100%
Nữ Hoàng Băng (24H) - Mở Skin Nữ Hoàng Băng (24H) của ValentinaNữ Hoàng Băng (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
Đoạt Mệnh - Đổi Skin của Medusa. Dùng cường hóa Skin.Đoạt Mệnh 1 - 3
Lấy - 100%
Đoạt Mệnh (24H) - Mở Skin Đoạt Mệnh (24H) của MedusaĐoạt Mệnh (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.Vận Thạch I 1 - 3
Lấy - 100%
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh.Vận Thạch II 1 - 3
Lấy - 100%
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh.Vận Thạch III 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Quái TuyếtĐá Hồn Quái Tuyết 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Linh Hồn SưĐá Hồn Linh Hồn Sư 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Xạ Thủ Tình YêuĐá Hồn Xạ Thủ Tình Yêu 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Vệ Nữ Đại DươngĐá Hồn Vệ Nữ Đại Dương 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Tiến Sĩ ĐộcĐá Hồn Tiến Sĩ Độc 1 - 3
Lấy - 100%
Pha Lê Tướng - Tuyển Tướng hoặc Đá Hồn từ các sự kiện Đài Tướng.Pha Lê Tướng 1 - 3
Lấy - 100%
Kho Báu Sa Mạc - Tăng thêm 1 lần nhận Rương Tinh Anh.Kho Báu Sa Mạc 1 - 3
Lấy - 100%
*Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.*Quái Tặc Noel 1 - 3
Lấy - 100%
Quái Tặc Noel (24H) - Đổi Skin Quái Tặc Noel (24H)Quái Tặc Noel (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Thần Đèn - Đổi Skin của Diêm Vương. Dùng cường hóa Skin.*Thần Đèn 1 - 3
Lấy - 100%
Thần Đèn (24H) - Đổi Skin Thần Đèn (24H)Thần Đèn (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.*Xích Ma 1 - 3
Lấy - 100%
Xích Ma (24H) - Skin Xích Ma-Ác Quỷ Địa Ngục (24H).Xích Ma (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Siêu Hộ Vệ - Đổi Skin của Mộc Tinh. Dùng cường hóa Skin.*Siêu Hộ Vệ 1 - 3
Lấy - 100%
*Siêu Hộ Vệ (24h) - Skin Siêu Hộ Vệ của Mộc Tinh (24H).*Siêu Hộ Vệ (24h) 1 - 3
Lấy - 100%