Những đài phun nước của mong muốn

1. Một thiên thần đã được triệu hồi tại đài nước ma thuật để ban thưởng cho tất cả những ai đã dũng mãnh chống lại Quỷ Vương. 2. Cầu may bằng cách chọn 1 trong 3 vật phẩm ngẫu nhiên xuất hiện tại Đài Nước 3. Mỗi ngày chỉ được cầu may 3 lần. Lần đầu tiên được miễn phí, 2 lần sau mỗi lần mất 1 Xu May Mắn. 4. Thưởng cầu may trả vào ngày hôm sau, nếu không nhận sẽ do lãnh chúa giữ. 5. Tham gia sự kiện chính thức để gom Xu May Mắn. 6. Mỗi lần mở Đài Nước sẽ có thể có một Sự Kiện Đặc Biệt.
Những đài phun nước của mong muốn
Đồ Lượng Lượt giới hạn
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.Sách I 1 - 3
Lấy - 100%
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.Sách II 1 - 3
Lấy - 100%
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.Sách III 1 - 3
Lấy - 100%
Tinh chất Sên Còi - Tăng 100 KN Chiêu cho Tướng.Tinh chất Sên Còi 1 - 3
Lấy - 100%
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.Tinh chất Sên Bé Bự 1 - 3
Lấy - 100%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.Tinh chất Sên Vô Địch 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Ấn I - Nhận 10 Ấn.Túi Ấn I 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Ấn II - Nhận 50 Ấn.Túi Ấn II 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.Túi Ấn III 1 - 3
Lấy - 100%
Gói Danh vọng I - Nhận 100 Danh vọng.Gói Danh vọng I 1 - 3
Lấy - 100%
Gói Danh vọng II - Nhận 500 Danh vọng.Gói Danh vọng II 1 - 3
Lấy - 100%
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.Gói Danh vọng III 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.Thẻ Làm mới kỹ năng 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thànhThẻ Công thành 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Kinh nghiệm I - Nhận ít Kinh nghiệm.Túi Kinh nghiệm I 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Kinh nghiệm II - Nhận nhiều Kinh nghiệm.Túi Kinh nghiệm II 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Kinh nghiệm III - Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm.Túi Kinh nghiệm III 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Làm Nhiệm vụ - Tăng 3 lượt tự động hoàn thành nhiệm vụ.Thẻ Làm Nhiệm vụ 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Làm Mới - Khởi động lại thời gian chờ.Thẻ Làm Mới 1 - 3
Lấy - 100%
Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.Vé Quái Thú 1 - 3
Lấy - 100%
Vé vào Thử thách - Thêm 1 lượt vào Thử Thách Anh hùng.Vé vào Thử thách 1 - 3
Lấy - 100%
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.Sách KN Đặc Biệt I 1 - 3
Lấy - 100%
5000
Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.Tinh Chất Đặc Biệt I 1 - 3
Lấy - 100%
5000
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.Sách KN Đặc Biệt II 1 - 3
Lấy - 100%
10000
Tinh Chất Đặc Biệt II - Cho 30.000 KN chiêu khi dùng.Tinh Chất Đặc Biệt II 1 - 3
Lấy - 100%
10000
Túi Bài - Chứa 1 số Bài.Túi Bài 1 - 3
Lấy - 100%
10000
Túi Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài.Túi Bài Hiếm 1 - 3
Lấy - 100%
10000
Túi Bài Thần - Chứa 1 số Bài.Túi Bài Thần 1 - 3
Lấy - 100%
10000
Thẻ Ô Tướng - Mở khoá 1 ô trong Đài TướngThẻ Ô Tướng 1 - 3
Lấy - 100%
15000
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Huyền thoại 1 - 3
Lấy - 100%
15000
Hộp Xèng I - Cho 10 Xèng.Hộp Xèng I 1 - 3
Lấy - 100%
15000
Hộp Xèng II - Cho 100 Xèng.Hộp Xèng II 1 - 3
Lấy - 100%
15000
Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng.Hộp Xèng III 1 - 3
Lấy - 100%
15000
Thẻ Huyền Thoại Hiếm - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Huyền Thoại Hiếm 1 - 3
Lấy - 100%
30000
Đá Hồn Ma TrơiĐá Hồn Ma Trơi 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Ngài Bí NgôĐá Hồn Ngài Bí Ngô 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Ngưu VươngĐá Hồn Ngưu Vương 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Người TuyếtĐá Hồn Người Tuyết 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Thần Tình YêuĐá Hồn Thần Tình Yêu 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Rồng LửaĐá Hồn Rồng Lửa 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Kỵ Sĩ Địa NgụcĐá Hồn Kỵ Sĩ Địa Ngục 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn DraculaĐá Hồn Dracula 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Kị Sĩ QuỷĐá Hồn Kị Sĩ Quỷ 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Độc GiácĐá Hồn Độc Giác 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Ông già NổĐá Hồn Ông già Nổ 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Tiên NữĐá Hồn Tiên Nữ 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Kẻ Hủy DiệtĐá Hồn Kẻ Hủy Diệt 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Râu BạcĐá Hồn Râu Bạc 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Mộc TinhĐá Hồn Mộc Tinh 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Tiên ĐiểuĐá Hồn Tiên Điểu 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Quỷ XươngĐá Hồn Quỷ Xương 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Vua Hải TặcĐá Hồn Vua Hải Tặc 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Mắt QuỷĐá Hồn Mắt Quỷ 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Kane Kẹo NgọtĐá Hồn Kane Kẹo Ngọt 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Rồng BăngĐá Hồn Rồng Băng 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn ValentinaĐá Hồn Valentina 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Người ThúĐá Hồn Người Thú 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Quý Cô LeoĐá Hồn Quý Cô Leo 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Ác Quỷ Địa NgụcĐá Hồn Ác Quỷ Địa Ngục 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Kỵ Sĩ RồngĐá Hồn Kỵ Sĩ Rồng 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn MedusaĐá Hồn Medusa 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Lưỡng LongĐá Hồn Lưỡng Long 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Phù Thuỷ Bí NgôĐá Hồn Phù Thuỷ Bí Ngô 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Vong Hồn Tử SĩĐá Hồn Vong Hồn Tử Sĩ 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Nick Hạt TiêuĐá Hồn Nick Hạt Tiêu 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn MichaelĐá Hồn Michael 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Kẻ đốn timĐá Hồn Kẻ đốn tim 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn AnubisĐá Hồn Anubis 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Lãng KháchĐá Hồn Lãng Khách 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Nữ Thiện XạĐá Hồn Nữ Thiện Xạ 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Dũng Sĩ Tê GiácĐá Hồn Dũng Sĩ Tê Giác 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Thiết Giáp ChiếnĐá Hồn Thiết Giáp Chiến 1 - 3
Lấy - 100%
Búa Yêu Tinh II - Giảm 1 giờ thời gian xây dựng.Búa Yêu Tinh II 1 - 3
Lấy - 100%
Búa Yêu Tinh III - Giảm 6 giờ thời gian xây dựng.Búa Yêu Tinh III 1 - 3
Lấy - 100%
Búa Yêu Tinh IV - Giảm 12 giờ thời gian xây dựng.Búa Yêu Tinh IV 1 - 3
Lấy - 100%
Búa Yêu Tinh V - Giảm 1 ngày thời gian xây dựng.Búa Yêu Tinh V 1 - 3
Lấy - 100%
Loa chat - Dùng để gửi 1 tin nhắn trên Kênh Thế giới.Loa chat 1 - 3
Lấy - 100%
Vé mua Skin - Đổi Skin nền tại trang Mua Sắm.Vé mua Skin 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Đối Chiến - Nhận 1 lượt Đối chiến.Thẻ Đối Chiến 1 - 3
Lấy - 100%
Xu may mắn - Nhận lần cầu may tại Đài Nước.Xu may mắn 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn ĐấuThẻ Sàn Đấu 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Huy Hiệu II - Nhận được 5000 Huy Hiệu!Túi Huy Hiệu II 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Huy Hiệu III - Nhận được 20000 Huy Hiệu!Túi Huy Hiệu III 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Công thành Nhóm - Thêm 1 lượt Công thành nhóm!Thẻ Công thành Nhóm 1 - 3
Lấy - 100%
Hộp Pha Lê Xanh S - Cho 20000 Pha Lê Xanh.Hộp Pha Lê Xanh S 1 - 3
Lấy - 100%
Hộp Pha Lê Đỏ S - Cho 200 Pha Lê Đỏ.Hộp Pha Lê Đỏ S 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Lực - Hồi Phục 40 Lực Thánh Địa.Thẻ Lực 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ HQT Tổ đội - Thêm 1 lượt đi Thử thách tổ đội.Thẻ HQT Tổ đội 1 - 3
Lấy - 100%
Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6Bùa Kỹ Năng cấp 6 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Chiến địa - Thêm 1 lượt đánh Chiến ĐịaThẻ Chiến địa 1 - 3
Lấy - 100%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường.Trứng Thường 1 - 3
Lấy - 100%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi HiếmTrứng Hiếm 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Trứng Thú Nuôi - Cho 1 Trứng Thú Nuôi ngẫu nhiênThẻ Trứng Thú Nuôi 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên.Túi Đá Hồn 1 - 3
Lấy - 100%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên.Rương Đá Hồn 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiênTúi Thú I 1 - 3
Lấy - 100%
Túi bài ngẫu nhiên cấp 1 - Nhận 1 thẻ bài bất kỳ.Túi bài ngẫu nhiên cấp 1 1 - 3
Lấy - 100%
Túi bài ngẫu nhiên cấp 2 - Nhận 1 thẻ bài bất kỳ.Túi bài ngẫu nhiên cấp 2 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Rồng XươngĐá Hồn Rồng Xương 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Chủ Tế QuỷĐá Hồn Chủ Tế Quỷ 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn FrankensteinĐá Hồn Frankenstein 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn AthenaĐá Hồn Athena 1 - 3
Lấy - 100%
*Mắt Robot - Đổi Skin của Mắt Quỷ. Dùng cường hóa Skin.*Mắt Robot 1 - 3
Lấy - 100%
*Mắt Robot (24H) - Dùng để đổi Skin Mắt Quỷ Robot (24 giờ).*Mắt Robot (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Kẻ Trộm - Đổi Skin của Thần Tình Yêu. Dùng cường hóa Skin.*Kẻ Trộm 1 - 3
Lấy - 100%
*Rồng Cổ - Đổi Skin của Rồng Lửa. Dùng cường hóa Skin.*Rồng Cổ 1 - 3
Lấy - 100%
*Đạo Tặc (24H) - Dùng để đổi Skin Kẻ Trộm Tình Yêu (24 giờ).*Đạo Tặc (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Rồng Cổ (24H) - Dùng để đổi Skin Rồng Lửa Cổ (24 giờ)*Rồng Cổ (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Cao Bồi - Đổi Skin của Ngưu Vương. Dùng cường hóa Skin.*Cao Bồi 1 - 3
Lấy - 100%
Cao Bồi (24H) - Đổi bộ Cao Bồi cho Ngưu Vương (24H).Cao Bồi (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Đội Trưởng - Đổi Skin của Vua Hải Tặc. Dùng cường hóa Skin.*Đội Trưởng 1 - 3
Lấy - 100%
Đội Trưởng (24H) - Đổi bộ Đội Trưởng cho Vua Hải Tặc (24H).Đội Trưởng (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Công Chúa - Đổi Skin của Phù Thủy Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.*Công Chúa 1 - 3
Lấy - 100%
Công Chúa (24H) - Đổi bộ Công Chúa cho Phù Thủy Bí Ngô (24H).Công Chúa (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Khúc Tử Vong - Đổi Skin của Kỵ Sĩ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.*Khúc Tử Vong 1 - 3
Lấy - 100%
Khúc Tử Vong (24H) - Đổi skin Khúc Tử Vong (24h) của Kỵ Sĩ Địa Ngục.Khúc Tử Vong (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Hề Hắc Ám - Đổi Skin của Dracula. Dùng cường hóa Skin.*Hề Hắc Ám 1 - 3
Lấy - 100%
Hề Hắc Ám (24H) - Đổi skin Hề Hắc Ám (24h) của Dracula.Hề Hắc Ám (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.*Sét Hoàng Kim 1 - 3
Lấy - 100%
Sét Hoàng Kim (24H) - Đổi skin Sét Hoàng Kim (24h) của Lưỡng Long.Sét Hoàng Kim (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Rocker - Đổi Skin của Ngài Bí Ngô. Dùng cường hóa Skin.*Rocker 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Rocker (24H) - Đổi skin Rocker Áo Đen của Ngài Bí Ngô (24h).Thẻ Rocker (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Chiến Binh - Đổi Skin của Quỷ Xương. Dùng cường hóa Skin.*Chiến Binh 1 - 3
Lấy - 100%
Chiến Binh (24H) - Đổi skin Chiến Binh của Quỷ Xương (24h).Chiến Binh (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Lễ Vui Nhộn - Đổi Skin của Nich Hạt Tiêu. Dùng cường hóa Skin.*Lễ Vui Nhộn 1 - 3
Lấy - 100%
Lễ Vui Nhộn (24H) - Đổi skin Lễ Vui Nhộn của Nick Hạt Tiêu (24h).Lễ Vui Nhộn (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
Hơi Thở Rừng - Đổi Skin của Rồng Băng. Dùng cường hóa Skin.Hơi Thở Rừng 1 - 3
Lấy - 100%
Hơi Thở Rừng (24H) - Mở Skin Hơi Thở Rừng (24H) của Rồng BăngHơi Thở Rừng (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
Nữ Hoàng Băng - Đổi Skin của Valetina. Dùng cường hóa Skin.Nữ Hoàng Băng 1 - 3
Lấy - 100%
Nữ Hoàng Băng (24H) - Mở Skin Nữ Hoàng Băng (24H) của ValentinaNữ Hoàng Băng (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
Đoạt Mệnh - Đổi Skin của Medusa. Dùng cường hóa Skin.Đoạt Mệnh 1 - 3
Lấy - 100%
Đoạt Mệnh (24H) - Mở Skin Đoạt Mệnh (24H) của MedusaĐoạt Mệnh (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.Vận Thạch I 1 - 3
Lấy - 100%
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh.Vận Thạch II 1 - 3
Lấy - 100%
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh.Vận Thạch III 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Quái TuyếtĐá Hồn Quái Tuyết 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Linh Hồn SưĐá Hồn Linh Hồn Sư 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Xạ Thủ Tình YêuĐá Hồn Xạ Thủ Tình Yêu 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Vệ Nữ Đại DươngĐá Hồn Vệ Nữ Đại Dương 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Quỷ Sấm SétĐá Hồn Quỷ Sấm Sét 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Tiến Sĩ ĐộcĐá Hồn Tiến Sĩ Độc 1 - 3
Lấy - 100%
Pha Lê Tướng - Tuyển Tướng hoặc Đá Hồn từ các sự kiện Đài Tướng.Pha Lê Tướng 1 - 3
Lấy - 100%
Kho Báu Sa Mạc - Tăng thêm 1 lần nhận Rương Tinh Anh.Kho Báu Sa Mạc 1 - 3
Lấy - 100%
*Quái Tặc Noel - Đổi Skin của Ông Già Nổ. Dùng cường hóa Skin.*Quái Tặc Noel 1 - 3
Lấy - 100%
Quái Tặc Noel (24H) - Đổi Skin Quái Tặc Noel (24H)Quái Tặc Noel (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Thần Đèn - Đổi Skin của Diêm Vương. Dùng cường hóa Skin.*Thần Đèn 1 - 3
Lấy - 100%
Thần Đèn (24H) - Đổi Skin Thần Đèn (24H)Thần Đèn (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Xích Ma - Đổi Skin của Ác Quỷ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.*Xích Ma 1 - 3
Lấy - 100%
Xích Ma (24H) - Skin Xích Ma-Ác Quỷ Địa Ngục (24H).Xích Ma (24H) 1 - 3
Lấy - 100%
*Siêu Hộ Vệ - Đổi Skin của Mộc Tinh. Dùng cường hóa Skin.*Siêu Hộ Vệ 1 - 3
Lấy - 100%
*Siêu Hộ Vệ (24h) - Skin Siêu Hộ Vệ của Mộc Tinh (24H).*Siêu Hộ Vệ (24h) 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Đột Phá vũ khí - Vật liệu đột phá vũ khí.Đá Đột Phá vũ khí 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh.Đá Khế Ước 1 - 3
Lấy - 100%
Túi vàng II - Đã nhận 300000 Vàng!Túi vàng II 1 - 3
Lấy - 100%
Túi dầu III - Đã nhận 300000 Dầu!Túi dầu III 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Huy Hiệu I - Nhận được 1000 Huy Hiệu!Túi Huy Hiệu I 1 - 3
Lấy - 100%
Hộp Pha Lê Xanh L - Cho 100000 Pha Lê Xanh.Hộp Pha Lê Xanh L 1 - 3
Lấy - 100%
Hộp Pha Lê Đỏ L - Cho 1000 Pha Lê Đỏ.Hộp Pha Lê Đỏ L 1 - 3
Lấy - 100%
Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7Bùa Kỹ Năng cấp 7 1 - 3
Lấy - 100%
Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8Bùa Kỹ Năng cấp 8 1 - 3
Lấy - 100%
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!Hòm Kỹ Năng cấp 5 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Tiến Hóa - Dùng để Tiến hóa Tướng.Đá Tiến Hóa 1 - 3
Lấy - 100%
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.Sách KN Đặc Biệt III 1 - 3
Lấy - 100%
Tinh Chất Đặc Biệt III - Cho 150.000 KN chiêu khi dùng.Tinh Chất Đặc Biệt III 1 - 3
Lấy - 100%
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh.Vận Thạch IV 1 - 3
Lấy - 100%
Rương Hồn Khí - Nhận Hồn Khí cấp 4 hoặc cấp 5Rương Hồn Khí 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Quay Hồn Khí - Đổi miễn phí Hồn Khí 1 lần.Thẻ Quay Hồn Khí 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện.Đá Tiên Tri 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện.Đá Sứ Giả 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.Đá Chiến Thú 1 - 3
Lấy - 100%
Bùa Cường Hóa I - Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.Bùa Cường Hóa I 1 - 3
Lấy - 100%
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.Bùa Kỹ Năng cấp 9 1 - 3
Lấy - 100%
Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9.Bùa Cường Hóa II 1 - 3
Lấy - 100%
Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10.Bùa Kỹ Năng cấp 10 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-5Thẻ Siêu Luyện 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Công thành Nhóm (Khó) - Tăng 1 lượt Công Thành Nhóm (Khó).Thẻ Công thành Nhóm (Khó) 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ HQT Tổ đội (Khó) - Tăng 1 lượt Nhóm Hang Quái Thú (Khó).Thẻ HQT Tổ đội (Khó) 1 - 3
Lấy - 100%
Quyền: Kỹ Năng - Quay Kỹ Năng bằng Ngọc giảm 40%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 20 lần đầu.Quyền: Kỹ Năng 1 - 3
Lấy - 100%
Quyền: Đặc Tính - Quay Đặc Tính Ngọc giảm 20%% 30 phút (30 lần đầu). Không tính Đổi Huy Hiệu.Quyền: Đặc Tính 1 - 3
Lấy - 100%
Quyền: Siêu Thú - Quay Thuộc Tính Thú giảm 30%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 20 lần đầu.Quyền: Siêu Thú 1 - 3
Lấy - 100%
Quyền: Tuyển Tướng - Quay Tướng bằng Ngọc giảm 20%% trong 30 phút. Chỉ áp dụng cho 40 lần đầu.Quyền: Tuyển Tướng 1 - 3
Lấy - 100%
Quyền: Ấp Trứng - Trong 1 giờ, giảm 75%% thời gian Ấp Trứng.Quyền: Ấp Trứng 1 - 3
Lấy - 100%
Quyền: Xây Dựng - Trong 1 giờ, giảm 25%% thời gian xây dựng nhà (gồm cả trong Nhóm Hang Quái Thú).Quyền: Xây Dựng 1 - 3
Lấy - 100%
Quyền: Thợ Xây - Tăng thêm 3 Thợ Xây trong 1 giờ.Quyền: Thợ Xây 1 - 3
Lấy - 100%
Quyền: Cướp Đoạt - Trong 1 giờ, nhận thêm 50%% Vàng, Dầu và Danh Vọng khi Cướp Đoạt.Quyền: Cướp Đoạt 1 - 3
Lấy - 100%
Quyền: Công Thành - Trong 1 giờ, nhận thêm 100%% thưởng khi Công Thành Thường.Quyền: Công Thành 1 - 3
Lấy - 100%
Bùa Cường Hóa III - Dùng nâng một Đá Tinh Lv9 lên Lv10.Bùa Cường Hóa III 1 - 3
Lấy - 100%
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh.Vận Thạch V 1 - 3
Lấy - 100%
Pha Lê Sói Đêm - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".Pha Lê Sói Đêm 1 - 3
Lấy - 100%
Pha Lê Chim ưng - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".Pha Lê Chim ưng 1 - 3
Lấy - 100%
Pha Lê Phi Sư - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".Pha Lê Phi Sư 1 - 3
Lấy - 100%
Pha Lê Cá Sấu - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".Pha Lê Cá Sấu 1 - 3
Lấy - 100%
Pha Lê Rồng Băng - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".Pha Lê Rồng Băng 1 - 3
Lấy - 100%
Pha Lê Ma Ngưu - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".Pha Lê Ma Ngưu 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Chí Tôn I 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Chí Tôn II 1 - 3
Lấy - 100%
Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Tướng Chí Tôn III 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Tiến Sĩ I - Nhận Thẻ hoặc Đá hồn tướng Tiến Sĩ Độc.Túi Tiến Sĩ I 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Tiến Sĩ II - Nhận Thẻ hoặc Đá hồn tướng Tiến Sĩ Độc.Túi Tiến Sĩ II 1 - 3
Lấy - 100%
Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến I 1 - 3
Lấy - 100%
Hòm Chiến II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến II 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Thú II - Nhận 1 Thú ngẫu nhiênTúi Thú II 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Phúc - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Phúc 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Phúc Lam - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Phúc Lam 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Chí Tôn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn I 1 - 3
Lấy - 100%
Gói Đá Tinh Lv5 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5.Gói Đá Tinh Lv5 1 - 3
Lấy - 100%
Gói Đá Tinh Lv6 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6.Gói Đá Tinh Lv6 1 - 3
Lấy - 100%
Gói Đá Tinh Lv7 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv7.Gói Đá Tinh Lv7 1 - 3
Lấy - 100%
Hòm Đá Tinh Chí Tôn I - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5-7.Hòm Đá Tinh Chí Tôn I 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Chí Tôn II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn II 1 - 3
Lấy - 100%
Hòm Chiến III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến III 1 - 3
Lấy - 100%
Hòm Chiến IV - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến IV 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Thú III - Nhận 1 Thú ngẫu nhiênTúi Thú III 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Chí Tôn III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn III 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Chí Tôn IV - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn IV 1 - 3
Lấy - 100%
Hòm Chiến V - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến V 1 - 3
Lấy - 100%
Gói Đá Tinh Lv8 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv8.Gói Đá Tinh Lv8 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Thú IV - Nhận 1 Thú ngẫu nhiênTúi Thú IV 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Chí Tôn V - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn V 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Tình Yêu I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Tình Yêu I 1 - 3
Lấy - 100%
Hòm Chiến VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến VI 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Tình Yêu II - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên.Túi Tình Yêu II 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Thú V - Nhận 1 Thú ngẫu nhiênTúi Thú V 1 - 3
Lấy - 100%
Hòm Đá Tinh Chí Tôn II - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv7 hoặc Lv8.Hòm Đá Tinh Chí Tôn II 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Chí Tôn VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn VI 1 - 3
Lấy - 100%
Trứng Phục Sinh I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Trứng Phục Sinh I 1 - 3
Lấy - 100%
Trứng Phục Sinh II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Trứng Phục Sinh II 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Chí Tôn VII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn VII 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Chí Tôn VIII - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn VIII 1 - 3
Lấy - 100%
Hộp Hồn Khí Lv5 I - Nhận 1 Hồn Khí Lv5.Hộp Hồn Khí Lv5 I 1 - 3
Lấy - 100%
Hộp Quà 6 Tuổi - Mở để nhận thưởng lớn.Hộp Quà 6 Tuổi 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Quà 6 Tuổi - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Quà 6 Tuổi 1 - 3
Lấy - 100%
Gói Đá Tinh Lv9 - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv9.Gói Đá Tinh Lv9 1 - 3
Lấy - 100%
Hộp Skin Tướng I - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng I 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Chí Tôn IX - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn IX 1 - 3
Lấy - 100%
Hòm Đá Siêu Hóa I - Nhận 1000 Đá Siêu HóaHòm Đá Siêu Hóa I 1 - 3
Lấy - 100%
Hòm Pha Lê Siêu Hóa I - Nhận 1000 Pha Lê Siêu HóaHòm Pha Lê Siêu Hóa I 1 - 3
Lấy - 100%
Hòm Đá Lĩnh Hội I - Nhận 1000 Đá Lĩnh HộiHòm Đá Lĩnh Hội I 1 - 3
Lấy - 100%
Túi Chí Tôn X - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn X 1 - 3
Lấy - 100%
Rương Halloween I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Rương Halloween I 1 - 3
Lấy - 100%
Hộp Skin Nhà I - Nhận mảnh Skin Nhà ngẫu nhiên.Hộp Skin Nhà I 1 - 3
Lấy - 100%
Hộp Skin Tướng II - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng II 1 - 3
Lấy - 100%
Rương tạ ơn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Rương tạ ơn I 1 - 3
Lấy - 100%
Hộp Skin Tướng III - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng III 1 - 3
Lấy - 100%
Gói Đá Tinh Lv10 - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv10.Gói Đá Tinh Lv10 1 - 3
Lấy - 100%
Gói Lễ Noel I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Gói Lễ Noel I 1 - 3
Lấy - 100%
Hộp Tình Nhân - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hộp Tình Nhân 1 - 3
Lấy - 100%
Thẻ Tướng Chí Tôn IV - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Chí Tôn IV 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Rồng Dung NhamĐá Hồn Rồng Dung Nham 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn AsuraĐá Hồn Asura 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Phù Thủy BăngĐá Hồn Phù Thủy Băng 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Đội Phá ĐảoĐá Hồn Đội Phá Đảo 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Ác Ma Mặt HềĐá Hồn Ác Ma Mặt Hề 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Nữ Hải TướngĐá Hồn Nữ Hải Tướng 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Băng PhụngĐá Hồn Băng Phụng 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Quỷ CâyĐá Hồn Quỷ Cây 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Nữ Kiếm SĩĐá Hồn Nữ Kiếm Sĩ 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Pháp Sư Vũ TrụĐá Hồn Pháp Sư Vũ Trụ 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn RipperĐá Hồn Ripper 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Kẻ Diệt RồngĐá Hồn Kẻ Diệt Rồng 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Rồng Bão TápĐá Hồn Rồng Bão Táp 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Vu Sĩ ĐộcĐá Hồn Vu Sĩ Độc 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Đế Thần Sợ HãiĐá Hồn Đế Thần Sợ Hãi 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Ong Chúa Sát ThủĐá Hồn Ong Chúa Sát Thủ 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Thợ Săn Bão LửaĐá Hồn Thợ Săn Bão Lửa 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Quỷ GươngĐá Hồn Quỷ Gương 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Rồng Tu HànhĐá Hồn Rồng Tu Hành 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Gấu Thần TộcĐá Hồn Gấu Thần Tộc 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Sứ Giả Tự DoĐá Hồn Sứ Giả Tự Do 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Quỷ Pha LêĐá Hồn Quỷ Pha Lê 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Cáo Hàn BăngĐá Hồn Cáo Hàn Băng 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Ma Nữ Liềm BăngĐá Hồn Ma Nữ Liềm Băng 1 - 3
Lấy - 100%
Đá Hồn Tinh Vũ Thánh NữĐá Hồn Tinh Vũ Thánh Nữ 1 - 3
Lấy - 100%