Tòa nhà: Shop Liên Minh

Shop Liên Minh - Các thành viên Liên Minh có thể dùng tài nguyên để mua vật phẩm tại Shop Liên Minh.

Cấp ChỗNâng cấpMáu
Shop Liên Minh Cấp 1 1 2 x 21000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.3000
2 2 x 26800Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.4000
3 2 x 235000Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.5200