Tuyển Tướng

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tướng Ngọc Sao Ấn Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên. Thẻ Tướng Cao cấp - Tuyển 1 Tướng Cao cấp ngẫu nhiên. Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. Thẻ Huyền Thoại Hiếm - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. Thẻ Tướng Đặc Biệt - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
Thiên Thần 1% 3.75% 30 Ấn 12.5%
Thiện Xạ 1% 3.75% 44 Ấn 12.5%
Khổng Lồ Đá 1% 3.75% 34 Ấn 12.5%
Kỹ Sư 1% 3.75% 36 Ấn 12.5%
Phù Thủy Tuyết 1% 3.75% 38 Ấn 12.5%
Thần Rừng 1% 3.75% 40 Ấn 12.5%
Nhà Giả Kim 1% 3.75% 42 Ấn 12.5%
Ông Kẹ 1% 3.75% 32 Ấn 12.5%
Sên Còi 65% 5 Ấn
Đao Phủ 6.1% 0.25% 350 Ấn 11.5%
Sát Thủ 6.15% 0.25% 360 Ấn 11%
Người Sói 6.4% 0.25% 370 Ấn 11.5%
Độc Nhãn 6.9% 0.25% 380 Ấn 11%
Gấu Trúc 7.85% 0.25% 500 Ấn 11%
Thần Tế 8.1% 0.5% 390 Ấn 11%
Sên Bé Bự 21.15% 2% 30 Ấn
Xà Nữ 5.8% 0.5% 600 Ấn 11%
Quỷ Băng 5% 0.25% 620 Ấn 11%
Kình Ngư 5% 0.5% 800 Ấn 11%
Hiệp Sĩ 0.2% 1200 Ấn 7.34% 5% 10.79%
Ninja 0.2% 2000 Ấn 7.35% 5% 10.8%
Sắc Quỷ 0.2% 1600 Ấn 7.35% 5% 10.8%
Viking 0.2% 1400 Ấn 7.35% 5% 10.8%
Pháp Sư 0.2% 1800 Ấn 7.35% 5%
Sên Vô Địch 5% 150 Ấn
Thần Sấm 0.2% 2200 Ấn 7.35% 5%
Tử Thần 0.2% 7000 Ấn 7.35% 5% 10.8%
Ngài Bí Ngô 0.25% 7.35% 11% 30% 10.8%
Bò Cạp Băng 0.2% 6000 Ấn 7.35% 5%
Người Tuyết 0.2% 7.35% 12% 5% 10.8%
Thần Tình Yêu 0.25% 7.35% 11% 15% 10.8%
Pharaon 0.2% 7500 Ấn 7.35% 5%
Kỵ Sĩ Địa Ngục 0.15% 0.3% 2% 5% 0.4% 13.5%
Dracula 0.2% 0.5% 2% 0.6% 13.5%
Độc Giác 0.25% 1% 12% 1.2%
Ông già Nổ 0.2% 0.5% 3% 0.6% 13.5%
Kị Sĩ Quỷ 0.25% 1% 12% 1.2%
Tiên Nữ 0.2% 1% 3% 1.2%
Thủy Thần 0.2% 19999 Ấn 3% 3.3%
Râu Bạc 0.2% 0.5% 3% 0.6% 13.5%
Mộc Tinh 0.2% 3% 8% 3.3%
Tiên Điểu 0.2% 1% 8% 1.2%
Quỷ Xương 0.15% 0.01% 0.8% 0.01% 2.5%
Vua Hải Tặc 0.2% 2% 6%
Mắt Quỷ 0.15% 1.2% 2.5%
Kane Kẹo Ngọt 0.2% 9%
Valentina 0.15% 13%
Diêm Vương 0.2% 20000 Ấn
Người Thú 0.2% 13.5%
Quý Cô Leo 0.2%
Ác Quỷ Địa Ngục 0.2% 2.5%
Kỵ Sĩ Rồng 0.2%
Medusa 0.2% 6%
Phù Thuỷ Bí Ngô 0.2%
Vong Hồn Tử Sĩ 0.2%
Nick Hạt Tiêu 0.2%
Michael 0.2%
Kẻ đốn tim 0.2%
Anubis 0.05%
Lãng Khách 0.05%
Nữ Thiện Xạ 0.05%
Dũng Sĩ Tê Giác 0.05%
Thiết Giáp Chiến 0.05%
Chủ Tế Quỷ 0.05%
Frankenstein 0.05%
Athena 0.05%
Quái Tuyết 0.05%
Linh Hồn Sư 0.05%
Xạ Thủ Tình Yêu 0.05%
Vệ Nữ Đại Dương 0.05%
Quỷ Sấm Sét 0.05%
Tiến Sĩ Độc 0.05%
Rồng Dung Nham 0.05%
Asura 0.05%
Phù Thủy Băng 0.05%
Đội Phá Đảo 0.05%
Ác Ma Mặt Hề 0.05%
Nữ Hải Tướng 0.05%
Băng Phụng 0.05%
Quỷ Cây 0.05%
Nữ Kiếm Sĩ 0.05%
Pháp Sư Vũ Trụ 0.05%
Ripper 0.05%
Kẻ Diệt Rồng 0.05%
Rồng Bão Táp 0.05%
Vu Sĩ Độc 0.05%
Đế Thần Sợ Hãi 0.05%
Ong Chúa Sát Thủ 0.05%
Thợ Săn Bão Lửa 0.05%

Rất có thể là gần đúng.
Chế độ Tướng: Đài Tướng - Chế độ Tướng: Đài Tướng
Chế độ Đồ: Hộp Đạo Cụ - Chế độ Đồ: Hộp Đạo Cụ