3D người mẫu của những nhân vật

Ông Kẹ
Ông Kẹ
Ngài Bí Ngô
Ngài Bí NgôNgài Bí Ngô
Kỵ Sĩ Địa Ngục
Kỵ Sĩ Địa Ngục
Dracula
DraculaDracula
Ông già Nổ
Ông già Nổ
Quỷ Xương
Quỷ XươngQuỷ Xương
Valentina
ValentinaValentina
Rồng Dung Nham
Rồng Dung NhamRồng Dung NhamRồng Dung NhamRồng Dung Nham