Thưởng

Nhà chính Thông Báo: Thưởng sự kiện
Nhà chính đạt cấp 4. 15 Ngọc
Nhà chính đạt cấp 12. 40 Ngọc
Nhà chính đạt cấp 20. 100 Ngọc
Nhà chính đạt cấp 25. 150 Ngọc
Nhà chính đạt cấp 30. 220 Ngọc
Hang Vàng Thông Báo: Thưởng sự kiện
Kho Vàng đạt cấp 4. 15 Ngọc
Kho Vàng đạt cấp 12. 40 Ngọc
Kho Vàng đạt cấp 20. 100 Ngọc
Kho Vàng đạt cấp 25. 150 Ngọc
Kho Vàng đạt cấp 30. 220 Ngọc
Kẻ báo thù Thông Báo: Thưởng sự kiện
Có một Tướng 3 sao. 35 Ngọc
Có một Tướng 6 sao. 100 Ngọc
Có một Tướng 9 sao. 195 Ngọc
Ta là huyền thoại Thông Báo: Thưởng sự kiện
Sở hữu Lính 5 sao. 15 Ngọc
Sở hữu 6 loại Lính 5 sao. 40 Ngọc
Sở hữu 12 loại Lính 5 sao. 100 Ngọc
Thật đông đúc! Thông Báo: Thưởng sự kiện
Sở hữu 2 loại Lính. 15 Ngọc
Sở hữu 6 loại Lính. 40 Ngọc
Sở hữu 12 loại Lính. 100 Ngọc
Đường đến quyền lực Thông Báo: Thưởng sự kiện
Loại bỏ 1 vật cản. 5 Ngọc
Loại bỏ 3 vật cản. 10 Ngọc
Loại bỏ 5 vật cản. 15 Ngọc
Kẻ hủy diệt Thông Báo: Thưởng sự kiện
Phá hủy 100 Tường khi Đánh Cướp. 20 Ngọc
Phá hủy 800 Tường khi Đánh Cướp. 65 Ngọc
Phá hủy 3.000 Tường khi Đánh Cướp. 130 Ngọc
Bất khuất Thông Báo: Thưởng sự kiện
Thắng 10 cuộc chiến sàn đấu. 35 Ngọc
Thắng 200 cuộc chiến sàn đấu. 130 Ngọc
Thắng 1.000 cuộc chiến sàn đấu. 650 Ngọc
Than ôi! Thông Báo: Thưởng sự kiện
Thua 10 cuộc chiến sàn đấu. 20 Ngọc
Thua 200 cuộc chiến sàn đấu. 65 Ngọc
Thua 1.000 cuộc chiến sàn đấu. 325 Ngọc
Vua phép thuật Thông Báo: Thưởng sự kiện
Mở khóa 4 loại Phép. 15 Ngọc
Mở khóa 8 loại Phép. 40 Ngọc
Mở khóa 10 loại Phép. 100 Ngọc
Fan cuồng Thông Báo: Thưởng sự kiện
Được 50 Ấn từ công Thành. 15 Ngọc
Được 200 Ấn từ công Thành. 40 Ngọc
Được 1.000 Ấn từ công Thành. 100 Ngọc
Vinh quang trận mạc Thông Báo: Thưởng sự kiện
Đạt 5.000 Danh Vọng. 20 Ngọc
Đạt 200.000 Danh Vọng. 100 Ngọc
Đạt 1.000.000 Danh Vọng. 195 Ngọc
Giếng Dầu Thông Báo: Thưởng sự kiện
Kho Dầu đạt cấp 4. 15 Ngọc
Kho Dầu đạt cấp 12. 40 Ngọc
Kho Dầu đạt cấp 20. 100 Ngọc
Kho Dầu đạt cấp 25. 150 Ngọc
Kho Dầu đạt cấp 30. 220 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Đăng nhập trong 7 ngày. 65 Ngọc
Đăng nhập trong 30 ngày. 195 Ngọc
Đăng nhập trong 90 ngày. 650 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 95 Ngọc
Unknown 290 Ngọc
Unknown 560 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 30 Ngọc
Unknown 90 Ngọc
Unknown 130 Ngọc
Unknown 230 Ngọc
Unknown 460 Ngọc
Unknown 560 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 50 Ngọc
Unknown 140 Ngọc
Unknown 190 Ngọc
Unknown 360 Ngọc
Unknown 510 Ngọc
Unknown 680 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Phần thưởng đăng nhập! Unknown - Unknown x 3
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Tham gia Sàn đấu! 5 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Cướp Vàng 10 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Cướp Dầu 10 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Mua 230 ngọc để nhận được một Tướng! Thiên Thần
Mua 600 ngọc để nhận được một Tướng! Sên Bé Bự
Mua 3.000 ngọc để nhận được một Tướng! Gấu Trúc
Mua 15.000 ngọc để nhận được một Tướng! Sên Vô Địch
Mua 50.000 ngọc để nhận được một Tướng! Ma Trơi
Mua 150,000 Ngọc nhận 1 Tướng! Ngưu Vương
Mua 200.000 Ngọc nhận ngay 50 Sách III Unknown - Unknown x 50
Mua 250.000 Ngọc nhận ngay 100 Sách III Unknown - Unknown x 100
Mua 300.000 Ngọc nhận ngay Tướng Kẻ Hủy Diệt
Mua 350.000 Ngọc để nhận 1 Tướng. Unknown - Unknown x 1
Mua 400.000 Ngọc để nhận 100 Sách KN Đặc Biệt I. Unknown - Unknown x 100
Mua 450.000 Ngọc để nhận 1 Tướng. Unknown - Unknown x 1
Mua 500.000 Ngọc để nhận 50 Sách KN Đặc Biệt II. Unknown - Unknown x 50
Mua 600.000 Ngọc để nhận 1 Tướng. Unknown - Unknown x 1
Mua 650.000 Ngọc để nhận thưởng Ấn. 6000 Ấn
Mua 700.000 Ngọc để nhận thưởng Tướng. Unknown - Unknown x 1
Mua 750.000 Ngọc để nhận thưởng Ấn. 9000 Ấn
Mua 800.000 Ngọc để nhận thưởng Tướng. Unknown - Unknown x 1
Mua 850.000 Ngọc để nhận thưởng Ấn. 12000 Ấn
Mua 900.000 Ngọc để nhận thưởng Tướng. Unknown - Unknown x 1
Mua 1.000.000 Ngọc để nhận 1 Tướng. Unknown - Unknown x 1
Mua 1.100.000 Ngọc để nhận 1 Tướng. Unknown - Unknown x 1
Mua 1.200.000 Ngọc để nhận 1 Tướng. Unknown - Unknown x 1
Mua 1.300.000 Ngọc để nhận 1 Tướng! Unknown - Unknown x 1
Mua 1.400.000 Ngọc để nhận 1 Tướng! Unknown - Unknown x 1
Mua 1.500.000 Ngọc để nhận 1 Tướng! Unknown - Unknown x 1
Mua 2,200,000 ngọc, tặng Thẻ tướng Chí tôn Unknown - Unknown x 1
Mua 2,500,000 ngọc, tặng Đá Hiệp Định. Unknown - Unknown x 8
Mua 3,000,000 ngọc, tặng Đá Hiệp Định. Unknown - Unknown x 12
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Mua 230 Ngọc để nhận 3.000 Danh vọng! 3000 Sao
Mua 600 Ngọc để nhận 10.000 Danh vọng! 10000 Sao
Mua 3.000 Ngọc để nhận 20.000 Danh vọng! 20000 Sao
Mua 15.000 Ngọc để nhận 30.000 Danh vọng! 30000 Sao
Mua 50.000 Ngọc để nhận 50.000 Danh vọng! 50000 Sao
Mua 90,000 Ngọc nhận 80,000 Danh Vọng! 80000 Sao
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Mua 230+ Ngọc/ngày tặng 30 Ấn! 30 Ấn
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Vào Thánh Địa lần đầu tiên để lấy 10 Chìa Khóa Đồng. Unknown - Unknown x 10
Chiến binh tương lai Thông Báo: Thưởng sự kiện
Đạt 1.000 sức mạnh. 35 Ngọc
Đạt 15.000 sức mạnh. 325 Ngọc
Đạt 35.000 sức mạnh. 1300 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Thánh Địa Lv3 nhận 100 Pha Lê. 100 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 4 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Chắn Lửa cấp 1. Unknown - Unknown x 1
Đạt Cấp 5 trong Thánh Địa để lấy 100 Pha Lê Đỏ. 100 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 6 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Chắn Lửa cấp 1. Unknown - Unknown x 1
Đạt Cấp 7 trong Thánh Địa để lấy 100 Pha Lê Đỏ. 100 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 8 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Chắn Lửa cấp 1. Unknown - Unknown x 1
Đạt Cấp 9 trong Thánh Địa để lấy 100 Pha Lê Đỏ. 100 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 10 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Chắn Lửa cấp 1. Unknown - Unknown x 1
Đạt Cấp 11 trong Thánh Địa để lấy 200 Pha Lê Đỏ. 200 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 12 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Công Thủ cấp 2. Unknown - Unknown x 1
Đạt Cấp 13 trong Thánh Địa để lấy 200 Pha Lê. 200 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 14 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Công Thủ cấp 2. Unknown - Unknown x 1
Đạt Cấp 15 trong Thánh Địa để lấy 200 Pha Lê Đỏ. 200 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 16 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Công Thủ cấp 2. Unknown - Unknown x 1
Đạt Cấp 17 trong Thánh Địa để lấy 200 Pha Lê Đỏ. 200 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 18 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Công Thủ cấp 2. Unknown - Unknown x 1
Đạt Cấp 19 trong Thánh Địa để lấy 200 Pha Lê Đỏ. 200 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 20 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Chiến Thần cấp 3. Unknown - Unknown x 1
Đạt Cấp 21 trong Thánh Địa để lấy 300 Pha Lê Đỏ. 300 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 22 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Chiến Thần cấp 3. Unknown - Unknown x 1
Đạt Cấp 23 trong Thánh Địa để lấy 300 Pha Lê Đỏ. 300 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 24 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Chiến Thần cấp 3. Unknown - Unknown x 1
Đạt Cấp 25 trong Thánh Địa để lấy 300 Pha Lê Đỏ. 300 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 26 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Chiến Thần cấp 3. Unknown - Unknown x 1
Đạt Cấp 27 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Đòn Chết cấp 4. Unknown - Unknown x 1
Đạt Cấp 28 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Đòn Chết cấp 4. Unknown - Unknown x 1
Đạt Cấp 29 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Đòn Chết cấp 4. Unknown - Unknown x 1
Đạt Cấp 30 trong Thánh Địa để nhận 1 Đá Tinh Đòn Chết cấp 4. Unknown - Unknown x 1
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Hoàn tất 3 trận Thánh Địa, tặng 50 Pha Lê Đỏ, 1 Thẻ Lực 50 Pha Lê Đỏ
Hoàn thành 10 trận chiến Thánh Địa để lấy 2 Chìa Khóa Đồng. Unknown - Unknown x 2
Sứ mệnh khả thi Thông Báo: Thưởng sự kiện
Đánh 10 Thành khó. 30 Ngọc
Đánh 50 Thành khó. 80 Ngọc
Đánh 80 Thành khó. 250 Ngọc
Kẻ cầu toàn Thông Báo: Thưởng sự kiện
Đánh 10 Thành khó được 3 Sao. 50 Ngọc
Đánh 50 Thành khó được 3 Sao. 140 Ngọc
Đánh 80 Thành khó được 3 Sao. 450 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Mua 100.000 Ngọc để nhận Hòm kỹ năng cấp 5. Unknown - Unknown x 1
Mua 120.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Unknown - Unknown x 2
Mua 140.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Unknown - Unknown x 2
Mua 160.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Unknown - Unknown x 2
Mua 180.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Unknown - Unknown x 2
Mua 210.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Unknown - Unknown x 2
Mua 240.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Unknown - Unknown x 2
Mua 270.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Unknown - Unknown x 2
Mua 300.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Unknown - Unknown x 2
Mua 330.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Unknown - Unknown x 2
Mua 370.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Unknown - Unknown x 2
Mua 410.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Unknown - Unknown x 2
Mua 450.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Unknown - Unknown x 2
Mua 490.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Unknown - Unknown x 2
Mua 530.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Unknown - Unknown x 2
Mua 600.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Unknown - Unknown x 2
Mua 700.000 Ngọc để nhận 1 Hòm Kỹ năng cấp 5. Unknown - Unknown x 1
Mua 800.000 ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Unknown - Unknown x 5
Mua 900.000 ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Unknown - Unknown x 5
Mua 1.000.000 ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Unknown - Unknown x 5
Mua 1.100.000 ngọc để nhận Hòm Kỹ năng cấp 5. Unknown - Unknown x 1
Mua 1.200.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ Năng! Unknown - Unknown x 5
Mua 1.300.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ Năng! Unknown - Unknown x 5
Mua 1.400.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ Năng! Unknown - Unknown x 5
Mua 1.500.000 Ngọc để nhận Hòm Kỹ Năng cấp 5! Unknown - Unknown x 1
Mua 2,000,000 ngọc, tặng Đá đột phá. Unknown - Unknown x 1
Mua 2,800,000 ngọc, tặng Đá đột phá. Unknown - Unknown x 1
Sứ mệnh khả thi Thông Báo: Thưởng sự kiện
Thắng 10 Thành Siêu Cấp. 45 Ngọc
Thắng 40 Thành Siêu Cấp. 120 Ngọc
Thắng 80 Thành Siêu Cấp. 375 Ngọc
Kẻ cầu toàn Thông Báo: Thưởng sự kiện
Đánh 10 Thành Siêu Cấp được 3 sao. 75 Ngọc
Đánh 40 Thành Siêu Cấp được 3 sao. 210 Ngọc
Đánh 80 Thành Siêu Cấp được 3 sao. 675 Ngọc
Trùm Vàng Thông Báo: Thưởng sự kiện
Thu được 100.000 Vàng. 15 Ngọc
Thu được 5.000.000 Vàng. 40 Ngọc
Thu được 20.000.000 Vàng. 100 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Tiến hóa 2 Tướng. 100 Ngọc
Tiến hóa 4 Tướng. 200 Ngọc
Tiến hóa 6 Tướng. 300 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Tiến hóa lần 2 cho 2 Tướng. 150 Ngọc
Tiến hóa lần 2 cho 4 Tướng. 250 Ngọc
Tiến hóa lần 2 cho 6 Tướng. 350 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Hoàn thành Thử Thách 1 Hang Quái Thú. 10 Ngọc
Hoàn thành Thử Thách 2 Hang Quái Thú. 20 Ngọc
Hoàn thành Thử Thách 6 Hang Quái Thú. 60 Ngọc
Hoàn thành Thử Thách 10 Hang Quái Thú. 100 Ngọc
Hoàn thành Thử Thách 14 Hang Quái Thú. 160 Ngọc
Hoàn thành Thử Thách 18 Hang Quái Thú. 260 Ngọc
Hoàn thành Thử Thách 22 Hang Quái Thú. 420 Ngọc
Hoàn thành Thử Thách 25 Hang Quái Thú. 680 Ngọc
Vượt ải 29 Hang Quái Thú để nhận 5 Bùa Kỹ Năng cấp 9 Unknown - Unknown x 5
Vượt ải Hang Quái Thú màn 30 để kiếm Bùa Kỹ Năng Lv9. Unknown - Unknown x 5
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Đạt 300 Điểm Mùa trong Chiến Địa nhận Hộp Vinh Dự II x6. Unknown - Unknown x 6
Đạt 600 Điểm Mùa trong Chiến Địa nhận Hộp Vinh Dự II x12. Unknown - Unknown x 12
Đạt 1.000 Điểm Mùa trong Chiến Địa nhận Hộp Vinh Dự III x2. Unknown - Unknown x 2
Đạt 1.500 Điểm Mùa trong Chiến Địa nhận Hộp Vinh Dự III x3. Unknown - Unknown x 3
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để quay Kỹ Năng 1 lần. 30 Ngọc
Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để quay Kỹ Năng 5 lần. 60 Ngọc
Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để quay Kỹ Năng 10 lần. 90 Ngọc
Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để quay Kỹ Năng 30 lần. 150 Ngọc
Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để quay Kỹ Năng 50 lần. 240 Ngọc
Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để quay Kỹ Năng 100 lần. 390 Ngọc
Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để quay Kỹ Năng 300 lần. 630 Ngọc
Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để quay Kỹ Năng 500 lần. 1020 Ngọc
Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để quay Kỹ Năng 1,000 lần. 1650 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Nâng cấp 1 Kỹ năng. 60 Ngọc
Nâng cấp 5 Kỹ năng. 120 Ngọc
Nâng cấp 10 Kỹ năng. 240 Ngọc
Nâng cấp 15 Kỹ năng. 360 Ngọc
Nâng cấp 20 Kỹ năng. 480 Ngọc
Nâng cấp 30 Kỹ năng. 720 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Sưu tập 4 Thú Nuôi khác nhau. 80 Ngọc
Sưu tập 6 Thú Nuôi khác nhau. 120 Ngọc
Sưu tập 8 Thú Nuôi khác nhau. 160 Ngọc
Trùm Dầu Thông Báo: Thưởng sự kiện
Thu được 100.000 Dầu. 15 Ngọc
Thu được 5.000.000 Dầu. 40 Ngọc
Thu được 20.000.000 Dầu. 100 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Tăng Cường Thú Nuôi cấp 1 nhận 1 Trứng Huyền Thoại. Unknown - Unknown x 1
Tăng Cường Thú Nuôi cấp 6 nhận 1 Trứng Thú Huyền Thoại. Unknown - Unknown x 1
Tăng Cường Thú Nuôi cấp 11 nhận Trứng Thú Huyền Thoại. Unknown - Unknown x 1
Tăng Cường Thú Nuôi cấp 16 nhận 2 Trứng Thú Huyền Thoại. Unknown - Unknown x 2
Tăng Cường Thú Nuôi cấp 21 nhận 2 Trứng Thú Huyền Thoại. Unknown - Unknown x 2
Tăng Cường Thú Nuôi cấp 26 nhận 2 Trứng Thú Huyền Thoại. Unknown - Unknown x 2
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Gói Thưởng 30 Ngày Unknown - Unknown x 1
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Gói Thưởng 7 Ngày Unknown - Unknown x 1
Chiến binh tương lai Thông Báo: Thưởng sự kiện
Sức mạnh 20.000 nhận Vé Nền Unknown - Unknown x 1
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Mua 35,000 Ngọc tặng Vận Thạch I Unknown - Unknown x 3
Mua 65,000 Ngọc tặng Vận Thạch II Unknown - Unknown x 2
Mua 80,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 110,000 Ngọc tặng Vận Thạch I Unknown - Unknown x 5
Mua 130,000 Ngọc tặng Vận Thạch I Unknown - Unknown x 7
Mua 170,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 220,000 Ngọc tặng Vận Thạch II Unknown - Unknown x 3
Mua 230,000 Ngọc tặng Vận Thạch I Unknown - Unknown x 10
Mua 260,000 Ngọc tặng Vận Thạch III Unknown - Unknown x 2
Mua 280,000 Ngọc tặng Vận Thạch I Unknown - Unknown x 15
Mua 310,000 Ngọc tặng Vận Thạch I Unknown - Unknown x 20
Mua 320,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Kích hoạt Hộ Vệ nhận 100 Vinh Dự. Unknown - Unknown x 1
Nâng Hộ Vệ bất kỳ đạt Lv11 để nhận 200 Vinh Dự. Unknown - Unknown x 2
Nâng Hộ Vệ bất kỳ đạt Lv22 để nhận 400 Vinh Dự. Unknown - Unknown x 4
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Có 1 Tướng cấp 200 đã tiến hóa hai lần để nhận 80 Đá Lĩnh Hội. Unknown - Unknown x 80
Có 3 Tướng cấp 200 đã tiến hóa hai lần để nhận 160 Đá Lĩnh Hội. Unknown - Unknown x 160
Có 6 Tướng cấp 200 đã tiến hóa hai lần để nhận 90 Đá Siêu Hóa. Unknown - Unknown x 90
Sứ mệnh khả thi Thông Báo: Thưởng sự kiện
Đánh 5 Thành thường. 20 Ngọc
Đánh 50 Thành thường. 65 Ngọc
Đánh 100 Thành thường. 195 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Có 1 Tướng Siêu Hóa cấp 6 để nhận 160 Đá Lĩnh Hội. Unknown - Unknown x 160
Có 1 Tướng Siêu Hóa cấp 12 để nhận 320 Đá Lĩnh Hội. Unknown - Unknown x 320
Có 1 Tướng Siêu Hóa cấp 20 để nhận 180 Đá Siêu Hóa. Unknown - Unknown x 180
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Mua 70,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 80,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 110,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 130,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 170,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 190,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 230,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 290,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 310,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 390,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 430,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 470,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 510,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 550,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 570,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 590,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 610,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 630,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 650,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 670,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 690,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 710,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 730,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 750,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 1
Mua 770,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 790,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 810,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 830,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 870,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 890,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 910,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 930,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 950,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 970,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 990,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,010,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,030,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,050,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,070,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,090,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,110,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,130,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,150,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,170,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,190,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,210,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,230,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,250,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,270,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,290,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,310,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,330,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,350,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,370,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,390,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,410,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,430,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,450,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,470,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Mua 1,490,000 Ngọc tặng 1 Tướng Unknown - Unknown x 2
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown Unknown - Unknown x 1
Unknown Unknown - Unknown x 1
Unknown Unknown - Unknown x 1
Unknown Unknown - Unknown x 1
Unknown Unknown - Unknown x 1
Unknown Unknown - Unknown x 20
Unknown Unknown - Unknown x 40
Unknown Unknown - Unknown x 50
Unknown Unknown - Unknown x 20
Unknown Unknown - Unknown x 40
Unknown Unknown - Unknown x 20
Unknown Unknown - Unknown x 40
Unknown Unknown - Unknown x 10
Unknown Unknown - Unknown x 10
Unknown Unknown - Unknown x 10
Unknown Unknown - Unknown x 30
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 20 Ngọc
Unknown 20 Ngọc
Unknown 20 Ngọc
Unknown 30 Ngọc
Unknown 30 Ngọc
Unknown 30 Ngọc
Unknown 30 Ngọc
Unknown 50 Ngọc
Unknown 50 Ngọc
Unknown 50 Ngọc
Unknown 50 Ngọc
Unknown 90 Ngọc
Unknown 90 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 20 Ngọc
Unknown 65 Ngọc
Unknown 195 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 20 Ngọc
Unknown 65 Ngọc
Unknown 195 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 20 Ngọc
Unknown 65 Ngọc
Unknown 195 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 40 Ngọc
Unknown 130 Ngọc
Unknown 390 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 20 Ngọc
Unknown 50 Ngọc
Unknown 100 Ngọc
Unknown 195 Ngọc
Unknown 310 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 10 Ngọc
Unknown 35 Ngọc
Unknown 90 Ngọc
Unknown 180 Ngọc
Unknown 290 Ngọc
Kẻ cầu toàn Thông Báo: Thưởng sự kiện
Đánh 10 Thành thường được 3 Sao. 40 Ngọc
Đánh 50 Thành thường được 3 Sao. 130 Ngọc
Đánh 100 Thành thường được 3 Sao. 390 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 20 Ngọc
Unknown 70 Ngọc
Unknown 180 Ngọc
Unknown 360 Ngọc
Unknown 580 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 10 Ngọc
Unknown 40 Ngọc
Unknown 60 Ngọc
Unknown 130 Ngọc
Unknown 240 Ngọc
Unknown 360 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 20 Ngọc
Unknown 65 Ngọc
Unknown 100 Ngọc
Unknown 195 Ngọc
Unknown 325 Ngọc
Unknown 675 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 10 Ngọc
Unknown 40 Ngọc
Unknown 65 Ngọc
Unknown 130 Ngọc
Unknown 240 Ngọc
Unknown 375 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 20 Ngọc
Unknown 65 Ngọc
Unknown 195 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 130 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 10 Ngọc
Unknown 30 Ngọc
Unknown 95 Ngọc
Unknown 180 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 20 Ngọc
Unknown 65 Ngọc
Unknown 190 Ngọc
Unknown 360 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 20 Ngọc
Unknown 65 Ngọc
Unknown 190 Ngọc
Unknown 360 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 100 Ngọc
Unknown 195 Ngọc
Unknown 390 Ngọc
Dũng cảm Chiến thắng Thông Báo: Thưởng sự kiện
20 cuộc Đánh Cướp thắng lợi. 40 Ngọc
200 cuộc Đánh Cướp thắng lợi. 195 Ngọc
1.000 cuộc Đánh Cướp thắng lợi. 390 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 10 Ngọc
Unknown 30 Ngọc
Unknown 95 Ngọc
Unknown 180 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 20 Ngọc
Unknown 65 Ngọc
Unknown 195 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 40 Ngọc
Unknown 130 Ngọc
Unknown 390 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 40 Ngọc
Unknown 130 Ngọc
Unknown 390 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 40 Ngọc
Unknown 130 Ngọc
Unknown 390 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 20 Ngọc
Unknown 65 Ngọc
Unknown 195 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 40 Ngọc
Unknown 130 Ngọc
Unknown 390 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 10 Ngọc
Unknown 40 Ngọc
Unknown 95 Ngọc
Unknown 190 Ngọc
Unknown 230 Ngọc
Unknown 390 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 20 Ngọc
Unknown 65 Ngọc
Unknown 195 Ngọc
Unknown 390 Ngọc
Unknown 450 Ngọc
Unknown 670 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 10 Ngọc
Unknown 30 Ngọc
Unknown 55 Ngọc
Diệt vong Thất bại Thông Báo: Thưởng sự kiện
20 cuộc Đánh Cướp thất bại. 10 Ngọc
200 cuộc Đánh Cướp thất bại. 20 Ngọc
1.000 cuộc Đánh Cướp thất bại. 50 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 55 Ngọc
Unknown 90 Ngọc
Unknown 130 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 55 Ngọc
Unknown 90 Ngọc
Unknown 130 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 20 Ngọc
Unknown 20 Ngọc
Unknown 20 Ngọc
Unknown 20 Ngọc
Unknown 20 Ngọc
Unknown 30 Ngọc
Unknown 30 Ngọc
Unknown 30 Ngọc
Unknown 50 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 55 Ngọc
Unknown 90 Ngọc
Unknown 130 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 100 Ngọc
Unknown 195 Ngọc
Unknown 390 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 20 Ngọc
Unknown 30 Ngọc
Unknown 30 Ngọc
Unknown 35 Ngọc
Unknown 50 Ngọc
Unknown 60 Ngọc
Unknown 80 Ngọc
Unknown 80 Ngọc
Unknown 80 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 40 Ngọc
Unknown 90 Ngọc
Unknown 195 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 100 Ngọc
Unknown 195 Ngọc
Unknown 390 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 40 Ngọc
Unknown 65 Ngọc
Unknown 100 Ngọc
Unknown 140 Ngọc
Unknown 190 Ngọc
Unknown 230 Ngọc
Thông Báo: Thưởng sự kiện
Unknown 65 Ngọc
Unknown 130 Ngọc
Unknown 260 Ngọc