Thành tích

Nhà chính Tin tức: Thưởng sự kiện
Nhà chính đạt cấp 4. 15 Ngọc
Nhà chính đạt cấp 12. 40 Ngọc
Nhà chính đạt cấp 20. 100 Ngọc
Hang Vàng Tin tức: Thưởng sự kiện
Kho Vàng đạt cấp 4. 15 Ngọc
Kho Vàng đạt cấp 12. 40 Ngọc
Kho Vàng đạt cấp 20. 100 Ngọc
Kẻ báo thù Tin tức: Thưởng sự kiện
Có một Tướng 3 sao. 35 Ngọc
Có một Tướng 6 sao. 100 Ngọc
Có một Tướng 9 sao. 195 Ngọc
Ta là huyền thoại Tin tức: Thưởng sự kiện
Sở hữu Lính 5 sao. 15 Ngọc
Sở hữu 6 loại Lính 5 sao. 40 Ngọc
Sở hữu 12 loại Lính 5 sao. 100 Ngọc
Thật đông đúc! Tin tức: Thưởng sự kiện
Sở hữu 2 loại Lính. 15 Ngọc
Sở hữu 6 loại Lính. 40 Ngọc
Sở hữu 12 loại Lính. 100 Ngọc
Đường đến quyền lực Tin tức: Thưởng sự kiện
Loại bỏ 1 vật cản. 5 Ngọc
Loại bỏ 3 vật cản. 10 Ngọc
Loại bỏ 5 vật cản. 15 Ngọc
Kẻ hủy diệt Tin tức: Thưởng sự kiện
Phá hủy 100 Tường khi Đánh Cướp. 20 Ngọc
Phá hủy 800 Tường khi Đánh Cướp. 65 Ngọc
Phá hủy 3.000 Tường khi Đánh Cướp. 130 Ngọc
Bất khuất Tin tức: Thưởng sự kiện
Thắng 10 cuộc chiến sàn đấu. 35 Ngọc
Thắng 200 cuộc chiến sàn đấu. 130 Ngọc
Thắng 1.000 cuộc chiến sàn đấu. 650 Ngọc
Than ôi! Tin tức: Thưởng sự kiện
Thua 10 cuộc chiến sàn đấu. 20 Ngọc
Thua 200 cuộc chiến sàn đấu. 65 Ngọc
Thua 1.000 cuộc chiến sàn đấu. 325 Ngọc
Vua phép thuật Tin tức: Thưởng sự kiện
Mở khóa 4 loại Phép. 15 Ngọc
Mở khóa 8 loại Phép. 40 Ngọc
Mở khóa 10 loại Phép. 100 Ngọc
Fan cuồng Tin tức: Thưởng sự kiện
Được 50 Ấn từ công Thành. 15 Ngọc
Được 200 Ấn từ công Thành. 40 Ngọc
Được 1.000 Ấn từ công Thành. 100 Ngọc
Vinh quang trận mạc Tin tức: Thưởng sự kiện
Đạt 5.000 Danh Vọng. 20 Ngọc
Đạt 200.000 Danh Vọng. 100 Ngọc
Đạt 1.000.000 Danh Vọng. 195 Ngọc
Giếng Dầu Tin tức: Thưởng sự kiện
Kho Dầu đạt cấp 4. 15 Ngọc
Kho Dầu đạt cấp 12. 40 Ngọc
Kho Dầu đạt cấp 20. 100 Ngọc
Tin tức: Thưởng sự kiện
Đăng nhập trong 7 ngày. 65 Ngọc
Đăng nhập trong 30 ngày. 195 Ngọc
Đăng nhập trong 90 ngày. 650 Ngọc
Tin tức: Thưởng sự kiện
Phần thưởng đăng nhập! 5 Ngọc
Tin tức: Thưởng sự kiện
Tham gia Sàn đấu! 5 Ngọc
Tin tức: Thưởng sự kiện
Cướp Vàng 10 Ngọc
Tin tức: Thưởng sự kiện
Cướp Dầu 10 Ngọc
Tin tức: Thưởng sự kiện
Mua 230 ngọc để nhận được một Tướng! Thiên Thần
Mua 600 ngọc để nhận được một Tướng! Sên Bé Bự
Mua 3.000 ngọc để nhận được một Tướng! Gấu Trúc
Mua 15.000 ngọc để nhận được một Tướng! Sên Vô Địch
Mua 50.000 ngọc để nhận được một Tướng! Ma Trơi
Mua 150,000 Ngọc nhận 1 Tướng! Ngưu Vương
Mua 200.000 Ngọc nhận ngay 50 Sách III Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x 50
Mua 250.000 Ngọc nhận ngay 100 Sách III Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x 100
Mua 300.000 Ngọc nhận ngay Tướng Kẻ Hủy Diệt
Mua 350.000 Ngọc để nhận 1 Tướng. Ma Trơi - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ma Trơi. x 1
Mua 400.000 Ngọc để nhận 100 Sách KN Đặc Biệt I. Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN. x 100
Mua 450.000 Ngọc để nhận 1 Tướng. Ngưu Vương - Tuyển Tướng Huyền thoại Ngưu Vương. x 1
Mua 500.000 Ngọc để nhận 50 Sách KN Đặc Biệt II. Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN. x 50
Mua 600.000 Ngọc để nhận 1 Tướng. Kẻ Hủy Diệt - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Huỷ Diệt. x 1
Mua 650.000 Ngọc để nhận thưởng Ấn. 6000 Ấn
Mua 700.000 Ngọc để nhận thưởng Tướng. Ma Trơi - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ma Trơi. x 1
Mua 750.000 Ngọc để nhận thưởng Ấn. 9000 Ấn
Mua 800.000 Ngọc để nhận thưởng Tướng. Ma Trơi - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ma Trơi. x 1
Mua 850.000 Ngọc để nhận thưởng Ấn. 12000 Ấn
Mua 900.000 Ngọc để nhận thưởng Tướng. Ma Trơi - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ma Trơi. x 1
Mua 1.000.000 Ngọc để nhận 1 Tướng. Ngưu Vương - Tuyển Tướng Huyền thoại Ngưu Vương. x 1
Mua 1.100.000 Ngọc để nhận 1 Tướng. Ngưu Vương - Tuyển Tướng Huyền thoại Ngưu Vương. x 1
Mua 1.200.000 Ngọc để nhận 1 Tướng. Ngưu Vương - Tuyển Tướng Huyền thoại Ngưu Vương. x 1
Mua 1.300.000 Ngọc để nhận 1 Tướng! Kẻ Hủy Diệt - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Huỷ Diệt. x 1
Mua 1.400.000 Ngọc để nhận 1 Tướng! Kẻ Hủy Diệt - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Huỷ Diệt. x 1
Mua 1.500.000 Ngọc để nhận 1 Tướng! Kẻ Hủy Diệt - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Huỷ Diệt. x 1
Mua 2,200,000 ngọc, tặng Thẻ tướng Chí tôn Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. x 1
Mua 2,500,000 ngọc, tặng Đá Khế ước. Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 8
Mua 3,000,000 ngọc, tặng Đá Khế ước. Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 12
Tin tức: Thưởng sự kiện
Mua 230 Ngọc để nhận 3.000 Danh vọng! 3000 Sao
Mua 600 Ngọc để nhận 10.000 Danh vọng! 10000 Sao
Mua 3.000 Ngọc để nhận 20.000 Danh vọng! 20000 Sao
Mua 15.000 Ngọc để nhận 30.000 Danh vọng! 30000 Sao
Mua 50.000 Ngọc để nhận 50.000 Danh vọng! 50000 Sao
Mua 90,000 Ngọc nhận 80,000 Danh Vọng! 80000 Sao
Tin tức: Thưởng sự kiện
Mua 230+ Ngọc mỗi ngày để thắng 30 Ấn! Làm mới lúc 00:00! 30 Ấn
Tin tức: Thưởng sự kiện
Vào Thánh Địa lần đầu tiên để lấy 10 Chìa Khóa Đồng. Chìa Khóa Đồng - Mở Rương Báu bí ẩn. x 10
Chiến binh tương lai Tin tức: Thưởng sự kiện
Đạt 1.000 sức mạnh. 35 Ngọc
Đạt 15.000 sức mạnh. 325 Ngọc
Đạt 35.000 sức mạnh. 1300 Ngọc
Tin tức: Thưởng sự kiện
Đạt Cấp 3 trong Thánh Địa để lấy 100 Pha Lê Đỏ. 100 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 4 trong Thánh Địa để lấy một Bài Chắn Lửa I cấp 1. Bài Chắn Lửa I - Phản lại 8% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 1 x 1
Đạt Cấp 5 trong Thánh Địa để lấy 100 Pha Lê Đỏ. 100 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 6 trong Thánh Địa để lấy một Bài Chắn Lửa II cấp 1. Bài Chắn Lửa II - Phản lại 8% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 1 x 1
Đạt Cấp 7 trong Thánh Địa để lấy 100 Pha Lê Đỏ. 100 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 8 trong Thánh Địa để lấy một Bài Chắn Lửa III cấp 1. Bài Chắn Lửa III - Phản lại 8% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 1 x 1
Đạt Cấp 9 trong Thánh Địa để lấy 100 Pha Lê Đỏ. 100 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 10 trong Thánh Địa để lấy một Bài Chắn Lửa IV cấp 1. Bài Chắn Lửa IV - Phản lại 8% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 1 x 1
Đạt Cấp 11 trong Thánh Địa để lấy 200 Pha Lê Đỏ. 200 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 12 trong Thánh Địa để lấy một Bài Công Thủ I cấp 2. Bài Công Thủ I - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8%
Cấp 2 x 1
Đạt Cấp 13 trong Thánh Địa để lấy 200 Pha Lê. 200 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 14 trong Thánh Địa để lấy một Bài Công Thủ II cấp 2. Bài Công Thủ II - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8%
Cấp 2 x 1
Đạt Cấp 15 trong Thánh Địa để lấy 200 Pha Lê Đỏ. 200 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 16 trong Thánh Địa để lấy một Bài Công Thủ III cấp 2. Bài Công Thủ III - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8%
Cấp 2 x 1
Đạt Cấp 17 trong Thánh Địa để lấy 200 Pha Lê Đỏ. 200 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 18 trong Thánh Địa để lấy một Bài Công Thủ IV cấp 2. Bài Công Thủ IV - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8%
Cấp 2 x 1
Đạt Cấp 19 trong Thánh Địa để lấy 200 Pha Lê Đỏ. 200 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 20 trong Thánh Địa để lấy một Bài Chiến Thần I cấp 3. Bài Chiến Thần I - Tăng 20% Sức tấn công.
Cấp 3 x 1
Đạt Cấp 21 trong Thánh Địa để lấy 300 Pha Lê Đỏ. 300 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 22 trong Thánh Địa để lấy một Bài Chiến Thần II cấp 3. Bài Chiến Thần II - Tăng 20% Sức tấn công.
Cấp 3 x 1
Đạt Cấp 23 trong Thánh Địa để lấy 300 Pha Lê Đỏ. 300 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 24 trong Thánh Địa để lấy một Bài Chiến Thần III cấp 3. Bài Chiến Thần III - Tăng 20% Sức tấn công.
Cấp 3 x 1
Đạt Cấp 25 trong Thánh Địa để lấy 300 Pha Lê Đỏ. 300 Pha Lê Đỏ
Đạt Cấp 26 trong Thánh Địa để lấy một Bài Chiến Thần IV cấp 3. Bài Chiến Thần IV - Tăng 20% Sức tấn công.
Cấp 3 x 1
Đạt Cấp 27 trong Thánh Địa để lấy một Bài Đòn Chết I cấp 4. Bài Đòn Chết I - Có 10% khả năng gây thêm 6x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 4 x 1
Đạt Cấp 28 trong Thánh Địa để lấy một Bài Đòn Chết II cấp 4. Bài Đòn Chết II - Có 10% khả năng gây thêm 6x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 4 x 1
Đạt Cấp 29 trong Thánh Địa để lấy một Bài Đòn Chết III cấp 4. Bài Đòn Chết III - Có 10% khả năng gây thêm 6x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 4 x 1
Đạt Cấp 30 trong Thánh Địa để lấy một Bài Đòn Chết IV cấp 4. Bài Đòn Chết IV - Có 10% khả năng gây thêm 6x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 4 x 1
Tin tức: Thưởng sự kiện
Hoàn thành 3 trận chiến Thánh Địa để lấy 50 Pha Lê Đỏ và 1 Thẻ Lực 50 Pha Lê Đỏ
Hoàn thành 10 trận chiến Thánh Địa để lấy 2 Chìa Khóa Đồng. Chìa Khóa Đồng - Mở Rương Báu bí ẩn. x 2
Sứ mệnh khả thi Tin tức: Thưởng sự kiện
Đánh 10 Thành khó. 30 Ngọc
Đánh 50 Thành khó. 80 Ngọc
Đánh 80 Thành khó. 250 Ngọc
Kẻ cầu toàn Tin tức: Thưởng sự kiện
Đánh 10 Thành khó được 3 Sao. 50 Ngọc
Đánh 50 Thành khó được 3 Sao. 140 Ngọc
Đánh 80 Thành khó được 3 Sao. 450 Ngọc
Tin tức: Thưởng sự kiện
Mua 100.000 Ngọc để nhận Hòm kỹ năng cấp 5. Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ! x 1
Mua 120.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 2
Mua 140.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 2
Mua 160.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 2
Mua 180.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 2
Mua 210.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 2
Mua 240.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 2
Mua 270.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 2
Mua 300.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 2
Mua 330.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 2
Mua 370.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 2
Mua 410.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 2
Mua 450.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 2
Mua 490.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 2
Mua 530.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 2
Mua 600.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 2
Mua 700.000 Ngọc để nhận 1 Hòm Kỹ năng cấp 5. Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ! x 1
Mua 800.000 ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 5
Mua 900.000 ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 5
Mua 1.000.000 ngọc để nhận Bùa Kỹ năng. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 5
Mua 1.100.000 ngọc để nhận Hòm Kỹ năng cấp 5. Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ! x 1
Mua 1.200.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ Năng! Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 5
Mua 1.300.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ Năng! Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 5
Mua 1.400.000 Ngọc để nhận Bùa Kỹ Năng! Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 5
Mua 1.500.000 Ngọc để nhận Hòm Kỹ Năng cấp 5! Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ! x 1
Mua 2,000,000 ngọc, tặng Đá đột phá. Đá Đột Phá vũ khí - Vật liệu đột phá vũ khí. x 1
Mua 2,800,000 ngọc, tặng Đá đột phá. Đá Đột Phá vũ khí - Vật liệu đột phá vũ khí. x 1
Sứ mệnh khả thi Tin tức: Thưởng sự kiện
Thắng 10 Thành Siêu Cấp. 45 Ngọc
Thắng 40 Thành Siêu Cấp. 120 Ngọc
Thắng 80 Thành Siêu Cấp. 375 Ngọc
Kẻ cầu toàn Tin tức: Thưởng sự kiện
Đánh 10 Thành Siêu Cấp được 3 sao. 75 Ngọc
Đánh 40 Thành Siêu Cấp được 3 sao. 210 Ngọc
Đánh 80 Thành Siêu Cấp được 3 sao. 675 Ngọc
Trùm Vàng Tin tức: Thưởng sự kiện
Thu được 100.000 Vàng. 15 Ngọc
Thu được 5.000.000 Vàng. 40 Ngọc
Thu được 20.000.000 Vàng. 100 Ngọc
Tin tức: Thưởng sự kiện
Tiến hóa 2 Tướng. 100 Ngọc
Tiến hóa 4 Tướng. 200 Ngọc
Tiến hóa 6 Tướng. 300 Ngọc
Tin tức: Thưởng sự kiện
Mở 2 Cổ Vật. (Đã được thu hồi. Mời nhận lại quà) 100 Ngọc
Mở 4 Cổ Vật. (Đã được thu hồi. Mời nhận lại quà) 200 Ngọc
Mở 6 Cổ Vật. (Đã được thu hồi. Mời nhận lại quà) 300 Ngọc
Tin tức: Thưởng sự kiện
Tiến hóa lần 2 cho 2 Tướng. 150 Ngọc
Tiến hóa lần 2 cho 4 Tướng. 250 Ngọc
Tiến hóa lần 2 cho 6 Tướng. 350 Ngọc
Tin tức: Thưởng sự kiện
Hoàn thành Thử Thách A Hang Quái Thú. 10 Ngọc
Hoàn thành Thử Thách B Hang Quái Thú. 20 Ngọc
Hoàn thành Thử Thách F Hang Quái Thú. 60 Ngọc
Hoàn thành Thử Thách J Hang Quái Thú. 100 Ngọc
Hoàn thành Thử Thách N Hang Quái Thú. 160 Ngọc
Hoàn thành Thử Thách R Hang Quái Thú. 260 Ngọc
Hoàn thành Thử Thách AB Hang Quái Thú. 420 Ngọc
Hoàn thành Thử Thách AF Hang Quái Thú. 680 Ngọc
Vượt ải AI Hang Quái Thú để nhận 5 Bùa Kỹ Năng cấp 9 Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 5
Vượt ải Hang Quái Thú màn AJ để kiếm Bùa Kỹ Năng Lv9. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 5
Tin tức: Thưởng sự kiện
Đạt 300 Điểm Mùa trong Chiến Địa nhận Hộp Vinh Dự II x6. Hộp Xèng II - Cho 100 Xèng. x 6
Đạt 600 Điểm Mùa trong Chiến Địa nhận Hộp Vinh Dự II x12. Hộp Xèng II - Cho 100 Xèng. x 12
Đạt 1.000 Điểm Mùa trong Chiến Địa nhận Hộp Vinh Dự III x2. Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng. x 2
Đạt 1.500 Điểm Mùa trong Chiến Địa nhận Hộp Vinh Dự III x3. Hộp Xèng III - Cho 1000 Xèng. x 3
Tin tức: Thưởng sự kiện
Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để quay Kỹ Năng 1 lần. 30 Ngọc
Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để quay Kỹ Năng 5 lần. 60 Ngọc
Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để quay Kỹ Năng 10 lần. 90 Ngọc
Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để quay Kỹ Năng 30 lần. 150 Ngọc
Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để quay Kỹ Năng 50 lần. 240 Ngọc
Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để quay Kỹ Năng 100 lần. 390 Ngọc
Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để quay Kỹ Năng 300 lần. 630 Ngọc
Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để quay Kỹ Năng 500 lần. 1020 Ngọc
Dùng Ngọc hoặc Vật phẩm để quay Kỹ Năng 1,000 lần. 1650 Ngọc
Tin tức: Thưởng sự kiện
Nâng cấp 1 Kỹ năng. 60 Ngọc
Nâng cấp 5 Kỹ năng. 120 Ngọc
Nâng cấp 10 Kỹ năng. 240 Ngọc
Nâng cấp 15 Kỹ năng. 360 Ngọc
Nâng cấp 20 Kỹ năng. 480 Ngọc
Nâng cấp 30 Kỹ năng. 720 Ngọc
Tin tức: Thưởng sự kiện
Sưu tập 4 Thú Nuôi khác nhau. 80 Ngọc
Sưu tập 6 Thú Nuôi khác nhau. 120 Ngọc
Sưu tập 8 Thú Nuôi khác nhau. 160 Ngọc
Trùm Dầu Tin tức: Thưởng sự kiện
Thu được 100.000 Dầu. 15 Ngọc
Thu được 5.000.000 Dầu. 40 Ngọc
Thu được 20.000.000 Dầu. 100 Ngọc
Tin tức: Thưởng sự kiện
Có Tăng Cường Thú Nuôi cấp 1 để nhận một Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại. Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại x 1
Có Tăng Cường Thú Nuôi cấp 6 để nhận một Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại. Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại x 1
Có Tăng Cường Thú Nuôi cấp 11 để nhận một Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại. Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại x 1
Có Tăng Cường Thú Nuôi cấp 16 để nhận hai Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại. Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại x 2
Có Tăng Cường Thú Nuôi cấp 21 để nhận hai Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại. Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại x 2
Có Tăng Cường Thú Nuôi cấp 26 để nhận hai Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại. Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại x 2
Tin tức: Thưởng sự kiện
Thưởng Đăng Nhập Mới (7 Ngày) Gói Tân Thủ I - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1
Thưởng Đăng Nhập Mới (7 Ngày) Gói Tân Thủ II - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1
Thưởng Đăng Nhập Mới (7 Ngày) Gói Tân Thủ III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1
Thưởng Đăng Nhập Mới (7 Ngày) Gói Tân Thủ IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1
Thưởng Đăng Nhập Mới (7 Ngày) Gói Tân Thủ V - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1
Thưởng Đăng Nhập Mới (7 Ngày) Gói Tân Thủ VI - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1
Thưởng Đăng Nhập Mới (7 Ngày) Gói Tân Thủ VII - Mở để nhận thưởng đặc biệt. x 1
Tin tức: Thưởng sự kiện
Gói Thưởng 30 Ngày Túi Kinh nghiệm III - Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm. x 1
Tin tức: Thưởng sự kiện
Gói Thưởng 7 Ngày Túi Kinh nghiệm II - Nhận nhiều Kinh nghiệm. x 1
Chiến binh tương lai Tin tức: Thưởng sự kiện
Sức mạnh đạt 20.000 để nhận Vé Vực Núi Tuyết. Vé Vực Núi Tuyết - Đổi Skin nền Vực Núi Tuyết tại trang Mua Sắm. x 1
Tin tức: Thưởng sự kiện
Nhận 2,000 Điểm trong Mê Cung 20 Ngọc
Nhận 6,000 Điểm trong Mê Cung 40 Ngọc
Nhận 15,000 Điểm trong Mê Cung 70 Ngọc
Nhận 40,000 Điểm trong Mê Cung 100 Ngọc
Nhận 80,000 Điểm trong Mê Cung 140 Ngọc
Nhận 150,000 Điểm trong Mê Cung 190 Ngọc
Nhận 300,000 Điểm trong Mê Cung 250 Ngọc
Nhận 600,000 Điểm trong Mê Cung 320 Ngọc
Tin tức: Thưởng sự kiện
Mua 35,000 Ngọc tặng Vận Thạch I Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Mua 65,000 Ngọc tặng Vận Thạch II Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Mua 80,000 Ngọc tặng 1 Tướng Ma Trơi - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ma Trơi. x 1
Mua 110,000 Ngọc tặng Vận Thạch I Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Mua 130,000 Ngọc tặng Vận Thạch I Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 7
Mua 170,000 Ngọc tặng 1 Tướng Ngưu Vương - Tuyển Tướng Huyền thoại Ngưu Vương. x 1
Mua 220,000 Ngọc tặng Vận Thạch II Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Mua 230,000 Ngọc tặng Vận Thạch I Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Mua 260,000 Ngọc tặng Vận Thạch III Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Mua 280,000 Ngọc tặng Vận Thạch I Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Mua 310,000 Ngọc tặng Vận Thạch I Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
Mua 320,000 Ngọc tặng 1 Tướng Kẻ Hủy Diệt - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Huỷ Diệt. x 1
Tin tức: Thưởng sự kiện
Kích hoạt Hộ Vệ để nhận 100 Vinh Dự.
Nâng Hộ Vệ bất kỳ đạt Lv11 để nhận 200 Vinh Dự.
Nâng Hộ Vệ bất kỳ đạt Lv22 để nhận 400 Vinh Dự.
Tin tức: Thưởng sự kiện
Có 1 Tướng cấp 200 đã tiến hóa hai lần để nhận 80 Đá Lĩnh Hội. Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 80
Có 3 Tướng cấp 200 đã tiến hóa hai lần để nhận 160 Đá Lĩnh Hội. Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 160
Có 6 Tướng cấp 200 đã tiến hóa hai lần để nhận 90 Đá Siêu Hóa. Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 90
Sứ mệnh khả thi Tin tức: Thưởng sự kiện
Đánh 5 Thành thường. 20 Ngọc
Đánh 50 Thành thường. 65 Ngọc
Đánh 100 Thành thường. 195 Ngọc
Tin tức: Thưởng sự kiện
Có 1 Tướng Siêu Hóa cấp 6 để nhận 160 Đá Lĩnh Hội. Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 160
Có 1 Tướng Siêu Hóa cấp 12 để nhận 320 Đá Lĩnh Hội. Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. x 320
Có 1 Tướng Siêu Hóa cấp 20 để nhận 180 Đá Siêu Hóa. Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). x 180
Kẻ cầu toàn Tin tức: Thưởng sự kiện
Đánh 10 Thành thường được 3 Sao. 40 Ngọc
Đánh 50 Thành thường được 3 Sao. 130 Ngọc
Đánh 100 Thành thường được 3 Sao. 390 Ngọc
Dũng cảm Chiến thắng Tin tức: Thưởng sự kiện
20 cuộc Đánh Cướp thắng lợi. 40 Ngọc
200 cuộc Đánh Cướp thắng lợi. 195 Ngọc
1.000 cuộc Đánh Cướp thắng lợi. 390 Ngọc
Diệt vong Thất bại Tin tức: Thưởng sự kiện
20 cuộc Đánh Cướp thất bại. 10 Ngọc
200 cuộc Đánh Cướp thất bại. 20 Ngọc
1.000 cuộc Đánh Cướp thất bại. 50 Ngọc