Tướng: Robot Alpha

Robot Alpha

Robot Alpha Robot Alpha

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:410059720114520
Tấn công Tấn công:23020663371
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:120012001200
Di Chuyển Di Chuyển:295310310
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:101010
Chính xác Chính xác:166220322
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:150015001500
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Sứ GiảOKHãy chọn tài năngÂm Thức Tỉnh
Một người máy cổ đã thức tỉnh dưới sa mạc. Sự hiện diện của hắn chứng tỏ một đế chế hùng mạnh từng tồn tại ở đây.
  • Âm Thức Tỉnh
  • Tôtem Thần
  • Robot Alpha
  • Robot Alpha Tiến hóa 1
  • Robot Alpha Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Trong 2 giây, giảm 25% tấn công và gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 35% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần và chuyển 10% thiệt hại gây ra để hồi phục HP. (Nghỉ: 6 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng, có khả năng kháng CRIT cao và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi tấn công, Tướng có 15% tỷ lệ để hồi phục 100 Năng lượng.)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Trong 2,2 giây, giảm 28% tấn công và gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 45% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần và chuyển 10% thiệt hại gây ra để hồi phục HP. (Nghỉ: 6 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng, có khả năng kháng CRIT cao và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi tấn công, Tướng có 15% tỷ lệ để hồi phục 100 Năng lượng.)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Trong 2,4 giây, giảm 31% tấn công và gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 55% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần và chuyển 10% thiệt hại gây ra để hồi phục HP. (Nghỉ: 6 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng, có khả năng kháng CRIT cao và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi tấn công, Tướng có 15% tỷ lệ để hồi phục 100 Năng lượng.)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Trong 2,6 giây, giảm 34% tấn công và gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 65% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần và chuyển 10% thiệt hại gây ra để hồi phục HP. (Nghỉ: 6 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng, có khả năng kháng CRIT cao và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi tấn công, Tướng có 15% tỷ lệ để hồi phục 100 Năng lượng.)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Trong 2,8 giây, giảm 38% tấn công và gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 75% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần và chuyển 10% thiệt hại gây ra để hồi phục HP. (Nghỉ: 6 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng, có khả năng kháng CRIT cao và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi tấn công, Tướng có 15% tỷ lệ để hồi phục 100 Năng lượng.)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Trong 3 giây, giảm 42% tấn công và gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 85% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần và chuyển 10% thiệt hại gây ra để hồi phục HP. (Nghỉ: 6 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng, có khả năng kháng CRIT cao và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi tấn công, Tướng có 15% tỷ lệ để hồi phục 100 Năng lượng.)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Trong 3,2 giây, giảm 46% tấn công và gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 100% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần và chuyển 10% thiệt hại gây ra để hồi phục HP. (Nghỉ: 6 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng, có khả năng kháng CRIT cao và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi tấn công, Tướng có 15% tỷ lệ để hồi phục 100 Năng lượng.)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Trong 3,4 giây, giảm 50% tấn công và gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 115% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần và chuyển 10% thiệt hại gây ra để hồi phục HP. (Nghỉ: 6 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng, có khả năng kháng CRIT cao và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi tấn công, Tướng có 15% tỷ lệ để hồi phục 100 Năng lượng.)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Trong 3,6 giây, giảm 55% tấn công và gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 135% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần và chuyển 10% thiệt hại gây ra để hồi phục HP. (Nghỉ: 6 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng, có khả năng kháng CRIT cao và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi tấn công, Tướng có 15% tỷ lệ để hồi phục 100 Năng lượng.)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Trong 3,8 giây, giảm 60% tấn công và gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 160% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần và chuyển 10% thiệt hại gây ra để hồi phục HP. (Nghỉ: 6 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng, có khả năng kháng CRIT cao và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi tấn công, Tướng có 15% tỷ lệ để hồi phục 100 Năng lượng.)
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Trong 4 giây, giảm 62% tấn công và gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 175% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần và chuyển 10% thiệt hại gây ra để hồi phục HP. (Nghỉ: 6 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng, có khả năng kháng CRIT cao và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi tấn công, Tướng có 15% tỷ lệ để hồi phục 100 Năng lượng.)
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Trong 4 giây, giảm 64% tấn công và gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 195% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần và chuyển 10% thiệt hại gây ra để hồi phục HP. (Nghỉ: 6 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng, có khả năng kháng CRIT cao và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi tấn công, Tướng có 15% tỷ lệ để hồi phục 100 Năng lượng.)
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Trong 4 giây, giảm 66% tấn công và gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 220% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần và chuyển 10% thiệt hại gây ra để hồi phục HP. (Nghỉ: 6 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng, có khả năng kháng CRIT cao và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi tấn công, Tướng có 15% tỷ lệ để hồi phục 100 Năng lượng.)
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Trong 4 giây, giảm 68% tấn công và gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 245% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần và chuyển 10% thiệt hại gây ra để hồi phục HP. (Nghỉ: 6 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng, có khả năng kháng CRIT cao và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi tấn công, Tướng có 15% tỷ lệ để hồi phục 100 Năng lượng.)
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Trong 4 giây, giảm 70% tấn công và gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 275% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần và chuyển 10% thiệt hại gây ra để hồi phục HP. (Nghỉ: 6 giây. Tướng miễn dịch với Câm lặng, có khả năng kháng CRIT cao và giảm 60% thiệt hại phải chịu. Khi tấn công, Tướng có 15% tỷ lệ để hồi phục 100 Năng lượng.)
CấpThông Báo
1Gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần trong 2 giây. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 35% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần.
2Gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần trong 2,2 giây. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 45% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần.
3Gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần trong 2,4 giây. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 55% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần.
4Gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần trong 2,6 giây. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 65% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần.
5Gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần trong 2,8 giây. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 75% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần.
6Gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần trong 3 giây. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 85% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần.
7Gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần trong 3,2 giây. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 100% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần.
8Gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần trong 3,4 giây. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 115% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần.
9Gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần trong 3,6 giây. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 135% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần.
10Gây Câm lặng cho tất cả mục tiêu địch ở gần trong 3,8 giây. Trong 4 giây, mỗi 0,2 giây, gây 160% thiệt hại tấn công cơ bản cho tất cả đơn vị địch ở gần.
Robot Alpha
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
141002302956
2432024629511
3454026229517
4476027829522
5498029429528
6520031029533
7542032629539
8564034229544
9586035829550
10608037429555
11630039029561
12652040629566
13674042229572
14696043829578
15718045429583
16740047029589
17762048629594
187840502295100
198060518295105
208280534295111
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa Công Lý
12380764300111
2112600780300117
2212820796300122
2313040812300128
2413260828300134
2513480844300139
2613700860300145
2713920876300150
2814140892300156
2914360908300161
3014580924300167
3114800940300173
3215020956300178
3315240972300184
3415460988300189
35156801004300195
36159001020300200
37161201036300206
38163401052300212
39165601068300217
40167801084300223
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa Công Lý
208801314305224
41211001330305229
42213201346305235
43215401362305241
44217601378305246
45219801394305252
46222001410305257
47224201426305263
48226401442305269
49228601458305274
50230801474305280
51233001490305285
52235201506305291
53237401522305297
54239601538305302
55241801554305308
56244001570305313
57246201586305319
58248401602305324
59250601618305330
60252801634305336
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa Công Lý
293801864310337
61296001880310343
62298201896310349
63300401912310354
64302601928310360
65304801944310365
66307001960310371
67309201976310377
68311401992310382
69313602008310388
70315802024310394
71318002040310399
72320202056310405
73322402072310410
74324602088310416
75326802104310422
76329002120310427
77331202136310433
78333402152310439
79335602168310444
80337802184310450
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa Công Lý
378802414315452
81381002430315458
82383202446315463
83385402462315469
84387602478315475
85389802494315480
86392002510315486
87394202526315492
88396402542315497
89398602558315503
90400802574315509
91403002590315514
92405202606315520
93407402622315525
94409602638315531
95411802654315537
96414002670315542
97416202686315548
98418402702315554
99420602718315559
100422802734315565
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa Công Lý
463802964320568
101466002980320573
102468202996320579
103470403012320585
104472603028320590
105474803044320596
106477003060320602
107479203076320608
108481403092320613
109483603108320619
110485803124320625
111488003140320630
112490203156320636
113492403172320642
114494603188320647
115496803204320653
116499003220320659
117501203236320664
118503403252320670
119505603268320676
120507803284320681
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa Công Lý
548803514325685
121551003530325690
122553203546325696
123555403562325702
124557603578325707
125559803594325713
126562003610325719
127564203626325725
128566403642325730
129568603658325736
130570803674325742
131573003690325747
132575203706325753
133577403722325759
134579603738325765
135581803754325770
136584003770325776
137586203786325782
138588403802325787
139590603818325793
140592803834325799
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa Công Lý
633804064330803
141636004080330808
142638204096330814
143640404112330820
144642604128330826
145644804144330831
146647004160330837
147649204176330843
148651404192330849
149653604208330854
150655804224330860
151658004240330866
152660204256330871
153662404272330877
154664604288330883
155666804304330889
156669004320330894
157671204336330900
158673404352330906
159675604368330912
160677804384330917
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa Công Lý
718804614335922
161721004630335928
162723204646335933
163725404662335939
164727604678335945
165729804694335951
166732004710335956
167734204726335962
168736404742335968
169738604758335974
170740804774335979
171743004790335985
172745204806335991
173747404822335997
1747496048383351002
1757518048543351008
1767540048703351014
1777562048863351020
1787584049023351025
1797606049183351031
1807628049343351037
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa Công Lý
8038051643401042
1818060051803401048
1828082051963401054
1838104052123401059
1848126052283401065
1858148052443401071
1868170052603401077
1878192052763401083
1888214052923401088
1898236053083401094
1908258053243401100
1918280053403401106
1928302053563401111
1938324053723401117
1948346053883401123
1958368054043401129
1968390054203401135
1978412054363401140
1988434054523401146
1998456054683401152
2008478054843401158
Robot Alpha
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
15972020663107
260050208231014
360380209831021
460710211431028
561040213031035
661370214631042
761700216231048
862030217831055
962360219431062
1062690221031069
1163020222631076
1263350224231083
1363680225831090
1464010227431097
15643402290310104
16646702306310111
17650002322310118
18653302338310125
19656602354310132
20659902370310138
21663202386310145
22666502402310152
23669802418310159
24673102434310166
25676402450310173
26679702466310180
27683002482310187
28686302498310194
29689602514310201
30692902530310208
31696202546310215
32699502562310222
33702802578310228
34706102594310235
35709402610310242
36712702626310249
37716002642310256
38719302658310263
39722602674310270
40725902690310277
41729202706310284
42732502722310291
43735802738310298
44739102754310305
45742402770310312
46745702786310318
47749002802310325
48752302818310332
49755602834310339
50758902850310346
51762202866310353
52765502882310360
53768802898310367
54772102914310374
55775402930310381
56778702946310388
57782002962310395
58785302978310401
59788602994310408
60791903010310415
61795203026310422
62798503042310429
63801803058310436
64805103074310443
65808403090310450
66811703106310457
67815003122310464
68818303138310471
69821603154310478
70824903170310485
71828203186310491
72831503202310498
73834803218310505
74838103234310512
75841403250310519
76844703266310526
77848003282310533
78851303298310540
79854603314310547
80857903330310554
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa Công Lý
915303652315556
81918603668315563
82921903684315570
83925203700315577
84928503716315584
85931803732315591
86935103748315598
87938403764315605
88941703780315612
89945003796315619
90948303812315626
91951603828315632
92954903844315639
93958203860315646
94961503876315653
95964803892315660
96968103908315667
97971403924315674
98974703940315681
99978003956315688
100981303972315695
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa Công Lý
1038704294320698
1011042004310320705
1021045304326320712
1031048604342320719
1041051904358320726
1051055204374320733
1061058504390320740
1071061804406320747
1081065104422320754
1091068404438320761
1101071704454320768
1111075004470320775
1121078304486320782
1131081604502320788
1141084904518320795
1151088204534320802
1161091504550320809
1171094804566320816
1181098104582320823
1191101404598320830
1201104704614320837
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa Công Lý
1162104936325841
1211165404952325848
1221168704968325855
1231172004984325862
1241175305000325869
1251178605016325876
1261181905032325883
1271185205048325890
1281188505064325897
1291191805080325904
1301195105096325911
1311198405112325918
1321201705128325925
1331205005144325932
1341208305160325939
1351211605176325946
1361214905192325953
1371218205208325960
1381221505224325967
1391224805240325974
1401228105256325981
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa Công Lý
1285505578330985
1411288805594330992
1421292105610330999
14312954056263301006
14412987056423301013
14513020056583301020
14613053056743301027
14713086056903301034
14813119057063301041
14913152057223301048
15013185057383301055
15113218057543301062
15213251057703301069
15313284057863301076
15413317058023301083
15513350058183301090
15613383058343301097
15713416058503301104
15813449058663301111
15913482058823301118
16013515058983301125
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa Công Lý
14089062203351130
16114122062363351137
16214155062523351144
16314188062683351151
16414221062843351158
16514254063003351165
16614287063163351172
16714320063323351179
16814353063483351186
16914386063643351193
17014419063803351200
17114452063963351207
17214485064123351215
17314518064283351222
17414551064443351229
17514584064603351236
17614617064763351243
17714650064923351250
17814683065083351257
17914716065243351264
18014749065403351271
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa Công Lý
15323068623401276
18115356068783401283
18215389068943401290
18315422069103401297
18415455069263401304
18515488069423401311
18615521069583401319
18715554069743401326
18815587069903401333
18915620070063401340
19015653070223401347
19115686070383401354
19215719070543401361
19315752070703401368
19415785070863401375
19515818071023401382
19615851071183401389
19715884071343401397
19815917071503401404
19915950071663401411
20015983071823401418
Robot Alpha
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
112600040153108
2126495403131016
3126990404731025
4127485406331033
5127980407931041
6128475409531049
7128970411131058
8129465412731066
9129960414331074
10130455415931082
11130950417531090
12131445419131099
131319404207310107
141324354223310115
151329304239310123
161334254255310132
171339204271310140
181344154287310148
191349104303310156
201354054319310164
211359004335310173
221363954351310181
231368904367310189
241373854383310197
251378804399310206
261383754415310214
271388704431310222
281393654447310230
291398604463310238
301403554479310247
311408504495310255
321413454511310263
331418404527310271
341423354543310280
351428304559310288
361433254575310296
371438204591310304
381443154607310312
391448104623310321
401453054639310329
411458004655310337
421462954671310345
431467904687310354
441472854703310362
451477804719310370
461482754735310378
471487704751310386
481492654767310395
491497604783310403
501502554799310411
511507504815310419
521512454831310428
531517404847310436
541522354863310444
551527304879310452
561532254895310460
571537204911310469
581542154927310477
591547104943310485
601552054959310493
611557004975310502
621561954991310510
631566905007310518
641571855023310526
651576805039310534
661581755055310543
671586705071310551
681591655087310559
691596605103310567
701601555119310576
711606505135310584
721611455151310592
731616405167310600
741621355183310608
751626305199310617
761631255215310625
771636205231310633
781641155247310641
791646105263310650
801651055279310658
811656005295310666
821660955311310674
831665905327310682
841670855343310691
851675805359310699
861680755375310707
871685705391310715
881690655407310724
891695605423310732
901700555439310740
911705505455310748
921710455471310756
931715405487310765
941720355503310773
951725305519310781
961730255535310789
971735205551310798
981740155567310806
991745105583310814
1001750055599310822
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa Công Lý
1864856243320828
1011869806259320836
1021874756275320844
1031879706291320853
1041884656307320861
1051889606323320869
1061894556339320877
1071899506355320886
1081904456371320894
1091909406387320902
1101914356403320911
1111919306419320919
1121924256435320927
1131929206451320935
1141934156467320944
1151939106483320952
1161944056499320960
1171949006515320969
1181953956531320977
1191958906547320985
1201963856563320993
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa Công Lý
2078657207325997
12120836072233251005
12220885572393251013
12320935072553251022
12420984572713251030
12521034072873251038
12621083573033251047
12721133073193251055
12821182573353251063
12921232073513251071
13021281573673251080
13121331073833251088
13221380573993251096
13321430074153251105
13421479574313251113
13521529074473251121
13621578574633251130
13721628074793251138
13821677574953251146
13921727075113251154
14021776575273251163
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa Công Lý
22924581713301167
14122974081873301175
14223023582033301183
14323073082193301192
14423122582353301200
14523172082513301208
14623221582673301217
14723271082833301225
14823320582993301233
14923370083153301242
15023419583313301250
15123469083473301258
15223518583633301267
15323568083793301275
15423617583953301283
15523667084113301292
15623716584273301300
15723766084433301308
15823815584593301317
15923865084753301325
16023914584913301333
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa Công Lý
25062591353351338
16125112091513351346
16225161591673351355
16325211091833351363
16425260591993351371
16525310092153351380
16625359592313351388
16725409092473351396
16825458592633351405
16925508092793351413
17025557592953351421
17125607093113351430
17225656593273351438
17325706093433351446
17425755593593351455
17525805093753351463
17625854593913351472
17725904094073351480
17825953594233351488
17926003094393351497
18026052594553351505
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa Công Lý
272005100993401510
181272500101153401518
182272995101313401527
183273490101473401535
184273985101633401544
185274480101793401552
186274975101953401560
187275470102113401569
188275965102273401577
189276460102433401586
190276955102593401594
191277450102753401602
192277945102913401611
193278440103073401619
194278935103233401627
195279430103393401636
196279925103553401644
197280420103713401653
198280915103873401661
199281410104033401669
200281905104193401678
CấpChỉ SốCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Robot Alpha x 1 / Đá Hiệp Định - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Robot Alpha x 2 / Đá Hiệp Định - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Robot Alpha x 4 / Đá Hiệp Định - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Robot Alpha x 6 / Đá Hiệp Định - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Robot Alpha x 8 / Đá Hiệp Định - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Samurai
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Samurai
Samurai
Khi Robot Alpha nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Một võ sĩ đạo sẵn sàng chết để giữ gìn danh dự. Nhưng nếu cơ thể bọc thép thì dường như chết là điều khá khó khăn!800 Tấn công
20000 Máu
*Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 20000 800 560 Ấn + 10 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24 6160 Ấn + 105 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
21 55 55 24 6720 Ấn + 110 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
22 195 195 24 7280 Ấn + 115 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
23 12250 490 27 7840 Ấn + 120 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
24 55 55 27 8400 Ấn + 125 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
25 195 195 27 8960 Ấn + 130 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
26 14625 585 30 9520 Ấn + 135 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
27 55 55 30 10080 Ấn + 140 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
28 195 195 30 10640 Ấn + 145 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
29 17250 690 33 11200 Ấn + 150 *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
30 55 55 33
Tổng

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Địa Hoang
Địa Hoang
Thông Báo Tướng Thưởng
Nơi đây từng tồn tại một Đế chế thịnh vượng, nhưng giờ chỉ còn cát và gió. Pharaon, người đã từng là kẻ thống trị cao nhất vẫn luôn tìm kiếm sự vĩnh hằng, và cái giá phải trả là máu và sự diệt vong. 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Dù có được sự vĩnh hằng từ vô số linh hồn, nhưng Pharaon vẫn muốn giam giữ Anubis mãi mãi dưới địa ngục để nhận được nguồn năng lượng vô tận, nhưng điều này cũng mang đến cho Pharaon sự truy sát từ Tử Thần. 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Cho dù hàng nghìn năm đã trôi qua, nhưng vẫn có không ít khát khao kẻ truy tìm kho báu vĩnh hằng trong đống tàn tích. Nhưng bí mật lớn nhất vẫn còn được Pharaoh và Anubis cất giấu trong trận địa hoang mạc. 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Robot Alpha + Tử Thần + Pharaon + Anubis + Dũng Sĩ Tê Giác + Thiết Giáp Chiến + Rồng Bão Táp + Ông Kẹ
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Thông Báo
Lõi Máy
Lõi Máy
Một lõi năng lượng của công nghệ cổ đại. Nó trông cũ và thô, nhưng cực kỳ mạnh mẽ.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2
0
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Bài

0
0
25
2
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0

Kỹ Năng

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
0
1
0
0
0
0
0
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Thú Nuôi

0
0
0
0
6
0
0
0
0
6
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
6
0
12
2
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0

Đặc Tính

0
0
1
2
2
7
53

Nhận

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Robot Alpha - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Robot Alpha. --- 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Hộp Chọn Tướng Huyền Thoại II - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng. 1
Đá Hồn Robot Alpha Lượng Lượt *
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép