Trang trí: Unknown

Trang trí

Để tiết kiệm tài nguyên. Để mua trang sức. - 18310000 Vàng
Để tiết kiệm tài nguyên. Để bán trang sức. - 9155000 Vàng
Mua đồ Bán Tin tức
Ninja 2000000
Vàng
1000000
Vàng
Ninja
Trang trí Bóng Đá
Cúp Bóng đá 200
Ngọc
100
Ngọc
Cúp Bóng đá
Trang trí Bóng Đá
Cờ 1 200000
Vàng
100000
Vàng
Cờ 1
Cờ trang trí
Cờ 2 200000
Vàng
100000
Vàng
Cờ 2
Cờ trang trí
Cờ 3 200000
Vàng
100000
Vàng
Cờ 3
Cờ trang trí
Cờ 4 200000
Vàng
100000
Vàng
Cờ 4
Cờ trang trí
Cờ 5 200000
Vàng
100000
Vàng
Cờ 5
Cờ trang trí
Cờ 6 200000
Vàng
100000
Vàng
Cờ 6
Cờ trang trí
Cờ 7 200000
Vàng
100000
Vàng
Cờ 7
Cờ trang trí
Cờ 8 200000
Vàng
100000
Vàng
Cờ 8
Cờ trang trí
Hoa I 10000
Vàng
5000
Vàng
Hoa I
Hoa trang trí
Hoa II 10000
Dầu
5000
Dầu
Hoa II
Hoa trang trí
Hoa Hồng 500
Ngọc
250
Ngọc
Hoa Hồng
Trang Trí Lễ Tình Nhân
Bóng Bay 300
Ngọc
150
Ngọc
Bóng Bay
Trang Trí Lễ Tình Nhân
Hoa 500
Ngọc
250
Ngọc
Hoa
Trang Trí Lễ Tình Nhân
Cây Thông Giáng Sinh 300
Ngọc
150
Ngọc
Cây Thông Giáng Sinh
Mang không khí Giáng Sinh ấm áp đến lâu đài của bạn với những đồ trang trí này!
Người Tuyết 500
Ngọc
250
Ngọc
Người Tuyết
Mang không khí Giáng Sinh ấm áp đến lâu đài của bạn với những đồ trang trí này!
Tượng III 1000000
Vàng
500000
Vàng
Tượng III
Tượng trang trí
Tượng IV 2000000
Vàng
1000000
Vàng
Tượng IV
Tượng trang trí
Tượng V 4000000
Vàng
2000000
Vàng
Tượng V
Tượng trang trí
Hầm mộ 2000000
Vàng
1000000
Vàng
Hầm mộ
Trang trí Halloween
Quan tài 100
Ngọc
50
Ngọc
Quan tài
Trang trí Halloween
Cây Tuyết 300
Ngọc
150
Ngọc
Cây Tuyết
Mang không khí Giáng Sinh ấm áp đến lâu đài của bạn với những đồ trang trí này!
Ống Khói 200000
Vàng
100000
Vàng
Ống Khói
Mang không khí Giáng Sinh ấm áp đến lâu đài của bạn với những đồ trang trí này!
Người Tuyết 500
Ngọc
250
Ngọc
Người Tuyết
Mang không khí Giáng Sinh ấm áp đến lâu đài của bạn với những đồ trang trí này!
Thần Tình Yêu 300
Ngọc
150
Ngọc
Thần Tình Yêu
Trang Trí Lễ Tình Nhân
Sô cô la 500000
Vàng
250000
Vàng
Sô cô la
Trang Trí Lễ Tình Nhân
A 100
Ngọc
50
Ngọc
A
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
B 100
Ngọc
50
Ngọc
B
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
C 100
Ngọc
50
Ngọc
C
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
D 100
Ngọc
50
Ngọc
D
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
E 100
Ngọc
50
Ngọc
E
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
F 100
Ngọc
50
Ngọc
F
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
G 100
Ngọc
50
Ngọc
G
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
H 100
Ngọc
50
Ngọc
H
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
I 100
Ngọc
50
Ngọc
I
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
J 100
Ngọc
50
Ngọc
J
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
K 100
Ngọc
50
Ngọc
K
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
L 100
Ngọc
50
Ngọc
L
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
M 100
Ngọc
50
Ngọc
M
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
N 100
Ngọc
50
Ngọc
N
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
O 100
Ngọc
50
Ngọc
O
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
P 100
Ngọc
50
Ngọc
P
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
Q 100
Ngọc
50
Ngọc
Q
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
R 100
Ngọc
50
Ngọc
R
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
S 100
Ngọc
50
Ngọc
S
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
T 100
Ngọc
50
Ngọc
T
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
U 100
Ngọc
50
Ngọc
U
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
V 100
Ngọc
50
Ngọc
V
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
W 100
Ngọc
50
Ngọc
W
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
X 100
Ngọc
50
Ngọc
X
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
Y 100
Ngọc
50
Ngọc
Y
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
Z 100
Ngọc
50
Ngọc
Z
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
Unknown 100
Ngọc
50
Ngọc
Unknown
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
1 100
Ngọc
50
Ngọc
1
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
2 100
Ngọc
50
Ngọc
2
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
3 100
Ngọc
50
Ngọc
3
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
4 100
Ngọc
50
Ngọc
4
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
5 100
Ngọc
50
Ngọc
5
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
6 100
Ngọc
50
Ngọc
6
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
7 100
Ngọc
50
Ngọc
7
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
8 100
Ngọc
50
Ngọc
8
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
9 100
Ngọc
50
Ngọc
9
Có thể sử dụng kết hợp cả chữ và số.
Dracula 2000000
Vàng
1000000
Vàng
Dracula
Trang trí Halloween
Unknown 1000000
Vàng
500000
Vàng
Unknown
Unknown
Unknown 1000000
Vàng
500000
Vàng
Unknown
Unknown
Unknown 1000000
Vàng
500000
Vàng
Unknown
Unknown
Tượng Đài IGG 800
Ngọc
400
Ngọc
Tượng Đài IGG
Chào mừng Kỷ Niệm 10 năm Thành Lập IGG với đồ trang trí đặc biệt này!
Tượng Đài 3 Năm 800
Ngọc
400
Ngọc
Tượng Đài 3 Năm
Kỷ niệm sinh nhật Castle Clash với phong cách đặc biệt!
Anubis 300
Ngọc
150
Ngọc
Anubis
Trang trí Bóng Đá
Đài Vũ Trụ Đài Vũ Trụ
Vật Trang Trí Thủ Lĩnh Đặc Biệt.
Đài Ánh Sáng Đài Ánh Sáng
Tri ân cho người cống hiến đặc biệt.
Tượng 6 Tuổi Tượng 6 Tuổi
Kỷ niệm sinh nhật Castle Clash với phong cách đặc biệt!
Tinh Vũ Thánh Nữ 300
Ngọc
150
Ngọc
Tinh Vũ Thánh Nữ
Tượng Lễ Tình Nhân và Đón Chào Tướng Thứ 100