Tuyển Tướng bằng Danh Vọng.

Thiên ThầnThiện XạKhổng Lồ ĐáKỹ SưPhù Thủy TuyếtThần RừngNhà Giả KimÔng KẹSên CòiĐao PhủSát ThủNgười SóiĐộc NhãnGấu TrúcThần TếSên Bé BựXà NữQuỷ BăngKình Ngư
Sao
5,11 Ấn
Sên Còi
65%
Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên.
30%
Thẻ Tướng Cao cấp - Tuyển 1 Tướng Cao cấp ngẫu nhiên.
3%
Sên Bé Bự
2%
1 500 1 Ấn = 100Sao 1 Ấn = 167Sao 1 Ấn = 42Sao 1 Ấn = 17Sao
2 600 1 Ấn = 120Sao 1 Ấn = 200Sao 1 Ấn = 50Sao 1 Ấn = 20Sao
3 700 1 Ấn = 140Sao 1 Ấn = 233Sao 1 Ấn = 58Sao 1 Ấn = 23Sao
4 800 1 Ấn = 160Sao 1 Ấn = 267Sao 1 Ấn = 67Sao 1 Ấn = 27Sao
5 900 1 Ấn = 180Sao 1 Ấn = 300Sao 1 Ấn = 75Sao 1 Ấn = 30Sao
6 1000 1 Ấn = 200Sao 1 Ấn = 333Sao 1 Ấn = 83Sao 1 Ấn = 33Sao
7 1100 1 Ấn = 220Sao 1 Ấn = 367Sao 1 Ấn = 92Sao 1 Ấn = 37Sao
8 1200 1 Ấn = 240Sao 1 Ấn = 400Sao 1 Ấn = 100Sao 1 Ấn = 40Sao
9 1300 1 Ấn = 260Sao 1 Ấn = 433Sao 1 Ấn = 108Sao 1 Ấn = 43Sao
10 1400 1 Ấn = 280Sao 1 Ấn = 467Sao 1 Ấn = 117Sao 1 Ấn = 47Sao
11 1500 1 Ấn = 300Sao 1 Ấn = 500Sao 1 Ấn = 125Sao 1 Ấn = 50Sao
12 2000 1 Ấn = 400Sao 1 Ấn = 667Sao 1 Ấn = 167Sao 1 Ấn = 67Sao
13 2500 1 Ấn = 500Sao 1 Ấn = 833Sao 1 Ấn = 208Sao 1 Ấn = 83Sao
14 3000 1 Ấn = 600Sao 1 Ấn = 1000Sao 1 Ấn = 250Sao 1 Ấn = 100Sao
15 3500 1 Ấn = 700Sao 1 Ấn = 1167Sao 1 Ấn = 292Sao 1 Ấn = 117Sao
16 4000 1 Ấn = 800Sao 1 Ấn = 1333Sao 1 Ấn = 333Sao 1 Ấn = 133Sao
17 4500 1 Ấn = 900Sao 1 Ấn = 1500Sao 1 Ấn = 375Sao 1 Ấn = 150Sao
18 5000 1 Ấn = 1000Sao 1 Ấn = 1667Sao 1 Ấn = 417Sao 1 Ấn = 167Sao
19 5500 1 Ấn = 1100Sao 1 Ấn = 1833Sao 1 Ấn = 458Sao 1 Ấn = 183Sao
20 6000 1 Ấn = 1200Sao 1 Ấn = 2000Sao 1 Ấn = 500Sao 1 Ấn = 200Sao
21 7000 1 Ấn = 1400Sao 1 Ấn = 2333Sao 1 Ấn = 583Sao 1 Ấn = 233Sao
22 8000 1 Ấn = 1600Sao 1 Ấn = 2667Sao 1 Ấn = 667Sao 1 Ấn = 267Sao
23 9000 1 Ấn = 1800Sao 1 Ấn = 3000Sao 1 Ấn = 750Sao 1 Ấn = 300Sao
24 10000 1 Ấn = 2000Sao 1 Ấn = 3333Sao 1 Ấn = 833Sao 1 Ấn = 333Sao
25 11000 1 Ấn = 2200Sao 1 Ấn = 3667Sao 1 Ấn = 917Sao 1 Ấn = 367Sao
26 12000 1 Ấn = 2400Sao 1 Ấn = 4000Sao 1 Ấn = 1000Sao 1 Ấn = 400Sao
27 13000 1 Ấn = 2600Sao 1 Ấn = 4333Sao 1 Ấn = 1083Sao 1 Ấn = 433Sao
28 14000 1 Ấn = 2800Sao 1 Ấn = 4667Sao 1 Ấn = 1167Sao 1 Ấn = 467Sao
29 15000 1 Ấn = 3000Sao 1 Ấn = 5000Sao 1 Ấn = 1250Sao 1 Ấn = 500Sao
30 16000 1 Ấn = 3200Sao 1 Ấn = 5333Sao 1 Ấn = 1333Sao 1 Ấn = 533Sao
31 17000 1 Ấn = 3400Sao 1 Ấn = 5667Sao 1 Ấn = 1417Sao 1 Ấn = 567Sao
32 18000 1 Ấn = 3600Sao 1 Ấn = 6000Sao 1 Ấn = 1500Sao 1 Ấn = 600Sao
33 19000 1 Ấn = 3800Sao 1 Ấn = 6333Sao 1 Ấn = 1583Sao 1 Ấn = 633Sao
34 20000 1 Ấn = 4000Sao 1 Ấn = 6667Sao 1 Ấn = 1667Sao 1 Ấn = 667Sao
35 21000 1 Ấn = 4200Sao 1 Ấn = 7000Sao 1 Ấn = 1750Sao 1 Ấn = 700Sao
36 22000 1 Ấn = 4400Sao 1 Ấn = 7333Sao 1 Ấn = 1833Sao 1 Ấn = 733Sao
37 23000 1 Ấn = 4600Sao 1 Ấn = 7667Sao 1 Ấn = 1917Sao 1 Ấn = 767Sao
38 24000 1 Ấn = 4800Sao 1 Ấn = 8000Sao 1 Ấn = 2000Sao 1 Ấn = 800Sao
39 25000 1 Ấn = 5000Sao 1 Ấn = 8333Sao 1 Ấn = 2083Sao 1 Ấn = 833Sao
40 26000 1 Ấn = 5200Sao 1 Ấn = 8667Sao 1 Ấn = 2167Sao 1 Ấn = 867Sao
41 27000 1 Ấn = 5400Sao 1 Ấn = 9000Sao 1 Ấn = 2250Sao 1 Ấn = 900Sao
42 28000 1 Ấn = 5600Sao 1 Ấn = 9333Sao 1 Ấn = 2333Sao 1 Ấn = 933Sao
43 29000 1 Ấn = 5800Sao 1 Ấn = 9667Sao 1 Ấn = 2417Sao 1 Ấn = 967Sao
44 30000 1 Ấn = 6000Sao 1 Ấn = 10000Sao 1 Ấn = 2500Sao 1 Ấn = 1000Sao
45 31000 1 Ấn = 6200Sao 1 Ấn = 10333Sao 1 Ấn = 2583Sao 1 Ấn = 1033Sao
46 32000 1 Ấn = 6400Sao 1 Ấn = 10667Sao 1 Ấn = 2667Sao 1 Ấn = 1067Sao
47 33000 1 Ấn = 6600Sao 1 Ấn = 11000Sao 1 Ấn = 2750Sao 1 Ấn = 1100Sao
48 34000 1 Ấn = 6800Sao 1 Ấn = 11333Sao 1 Ấn = 2833Sao 1 Ấn = 1133Sao
49 35000 1 Ấn = 7000Sao 1 Ấn = 11667Sao 1 Ấn = 2917Sao 1 Ấn = 1167Sao
50 36000 1 Ấn = 7200Sao 1 Ấn = 12000Sao 1 Ấn = 3000Sao 1 Ấn = 1200Sao
51 37000 1 Ấn = 7400Sao 1 Ấn = 12333Sao 1 Ấn = 3083Sao 1 Ấn = 1233Sao
52 38000 1 Ấn = 7600Sao 1 Ấn = 12667Sao 1 Ấn = 3167Sao 1 Ấn = 1267Sao
53 39000 1 Ấn = 7800Sao 1 Ấn = 13000Sao 1 Ấn = 3250Sao 1 Ấn = 1300Sao
54 40000 1 Ấn = 8000Sao 1 Ấn = 13333Sao 1 Ấn = 3333Sao 1 Ấn = 1333Sao
55 41000 1 Ấn = 8200Sao 1 Ấn = 13667Sao 1 Ấn = 3417Sao 1 Ấn = 1367Sao
56 42000 1 Ấn = 8400Sao 1 Ấn = 14000Sao 1 Ấn = 3500Sao 1 Ấn = 1400Sao
57 43000 1 Ấn = 8600Sao 1 Ấn = 14333Sao 1 Ấn = 3583Sao 1 Ấn = 1433Sao
58 44000 1 Ấn = 8800Sao 1 Ấn = 14667Sao 1 Ấn = 3667Sao 1 Ấn = 1467Sao
59 45000 1 Ấn = 9000Sao 1 Ấn = 15000Sao 1 Ấn = 3750Sao 1 Ấn = 1500Sao
60 46000 1 Ấn = 9200Sao 1 Ấn = 15333Sao 1 Ấn = 3833Sao 1 Ấn = 1533Sao
61 47000 1 Ấn = 9400Sao 1 Ấn = 15667Sao 1 Ấn = 3917Sao 1 Ấn = 1567Sao
62 48000 1 Ấn = 9600Sao 1 Ấn = 16000Sao 1 Ấn = 4000Sao 1 Ấn = 1600Sao
63 49000 1 Ấn = 9800Sao 1 Ấn = 16333Sao 1 Ấn = 4083Sao 1 Ấn = 1633Sao
64 50000 1 Ấn = 10000Sao 1 Ấn = 16667Sao 1 Ấn = 4167Sao 1 Ấn = 1667Sao
65 51000 1 Ấn = 10200Sao 1 Ấn = 17000Sao 1 Ấn = 4250Sao 1 Ấn = 1700Sao
66 52000 1 Ấn = 10400Sao 1 Ấn = 17333Sao 1 Ấn = 4333Sao 1 Ấn = 1733Sao
67 53000 1 Ấn = 10600Sao 1 Ấn = 17667Sao 1 Ấn = 4417Sao 1 Ấn = 1767Sao
68 54000 1 Ấn = 10800Sao 1 Ấn = 18000Sao 1 Ấn = 4500Sao 1 Ấn = 1800Sao
69 55000 1 Ấn = 11000Sao 1 Ấn = 18333Sao 1 Ấn = 4583Sao 1 Ấn = 1833Sao
70 56000 1 Ấn = 11200Sao 1 Ấn = 18667Sao 1 Ấn = 4667Sao 1 Ấn = 1867Sao
71 57000 1 Ấn = 11400Sao 1 Ấn = 19000Sao 1 Ấn = 4750Sao 1 Ấn = 1900Sao
72 58000 1 Ấn = 11600Sao 1 Ấn = 19333Sao 1 Ấn = 4833Sao 1 Ấn = 1933Sao
73 59000 1 Ấn = 11800Sao 1 Ấn = 19667Sao 1 Ấn = 4917Sao 1 Ấn = 1967Sao
74 60000 1 Ấn = 12000Sao 1 Ấn = 20000Sao 1 Ấn = 5000Sao 1 Ấn = 2000Sao
75 61000 1 Ấn = 12200Sao 1 Ấn = 20333Sao 1 Ấn = 5083Sao 1 Ấn = 2033Sao
76 62000 1 Ấn = 12400Sao 1 Ấn = 20667Sao 1 Ấn = 5167Sao 1 Ấn = 2067Sao
77 63000 1 Ấn = 12600Sao 1 Ấn = 21000Sao 1 Ấn = 5250Sao 1 Ấn = 2100Sao
78 64000 1 Ấn = 12800Sao 1 Ấn = 21333Sao 1 Ấn = 5333Sao 1 Ấn = 2133Sao
79 65000 1 Ấn = 13000Sao 1 Ấn = 21667Sao 1 Ấn = 5417Sao 1 Ấn = 2167Sao
80 66000 1 Ấn = 13200Sao 1 Ấn = 22000Sao 1 Ấn = 5500Sao 1 Ấn = 2200Sao
81 67000 1 Ấn = 13400Sao 1 Ấn = 22333Sao 1 Ấn = 5583Sao 1 Ấn = 2233Sao
82 68000 1 Ấn = 13600Sao 1 Ấn = 22667Sao 1 Ấn = 5667Sao 1 Ấn = 2267Sao
83 69000 1 Ấn = 13800Sao 1 Ấn = 23000Sao 1 Ấn = 5750Sao 1 Ấn = 2300Sao
84 70000 1 Ấn = 14000Sao 1 Ấn = 23333Sao 1 Ấn = 5833Sao 1 Ấn = 2333Sao
85 71000 1 Ấn = 14200Sao 1 Ấn = 23667Sao 1 Ấn = 5917Sao 1 Ấn = 2367Sao
86 72000 1 Ấn = 14400Sao 1 Ấn = 24000Sao 1 Ấn = 6000Sao 1 Ấn = 2400Sao
87 73000 1 Ấn = 14600Sao 1 Ấn = 24333Sao 1 Ấn = 6083Sao 1 Ấn = 2433Sao
88 74000 1 Ấn = 14800Sao 1 Ấn = 24667Sao 1 Ấn = 6167Sao 1 Ấn = 2467Sao
89 75000 1 Ấn = 15000Sao 1 Ấn = 25000Sao 1 Ấn = 6250Sao 1 Ấn = 2500Sao
90 76000 1 Ấn = 15200Sao 1 Ấn = 25333Sao 1 Ấn = 6333Sao 1 Ấn = 2533Sao
91 77000 1 Ấn = 15400Sao 1 Ấn = 25667Sao 1 Ấn = 6417Sao 1 Ấn = 2567Sao
92 78000 1 Ấn = 15600Sao 1 Ấn = 26000Sao 1 Ấn = 6500Sao 1 Ấn = 2600Sao
93 79000 1 Ấn = 15800Sao 1 Ấn = 26333Sao 1 Ấn = 6583Sao 1 Ấn = 2633Sao
94 80000 1 Ấn = 16000Sao 1 Ấn = 26667Sao 1 Ấn = 6667Sao 1 Ấn = 2667Sao
95 81000 1 Ấn = 16200Sao 1 Ấn = 27000Sao 1 Ấn = 6750Sao 1 Ấn = 2700Sao
96 82000 1 Ấn = 16400Sao 1 Ấn = 27333Sao 1 Ấn = 6833Sao 1 Ấn = 2733Sao
97 83000 1 Ấn = 16600Sao 1 Ấn = 27667Sao 1 Ấn = 6917Sao 1 Ấn = 2767Sao
98 84000 1 Ấn = 16800Sao 1 Ấn = 28000Sao 1 Ấn = 7000Sao 1 Ấn = 2800Sao
99 85000 1 Ấn = 17000Sao 1 Ấn = 28333Sao 1 Ấn = 7083Sao 1 Ấn = 2833Sao
100 86000 1 Ấn = 17200Sao 1 Ấn = 28667Sao 1 Ấn = 7167Sao 1 Ấn = 2867Sao