Tuyển Tướng bằng Danh Vọng.

Thiên ThầnThiện XạKhổng Lồ ĐáKỹ SưPhù Thủy TuyếtThần RừngNhà Giả KimÔng KẹSên CòiĐao PhủSát ThủNgười SóiĐộc NhãnGấu TrúcThần TếSên Bé BựXà NữQuỷ BăngKình Ngư
Sao
5,11 Ấn
Sên Còi
65%
Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên.
30%
Thẻ Tướng Cao cấp - Tuyển 1 Tướng Cao cấp ngẫu nhiên.
3%
Sên Bé Bự
2%
1 500Sao 1 Ấn = 100Sao 1 Ấn = 167Sao 1 Ấn = 42Sao 1 Ấn = 17Sao
2 600Sao 1 Ấn = 120Sao 1 Ấn = 200Sao 1 Ấn = 50Sao 1 Ấn = 20Sao
3 700Sao 1 Ấn = 140Sao 1 Ấn = 233Sao 1 Ấn = 58Sao 1 Ấn = 23Sao
4 800Sao 1 Ấn = 160Sao 1 Ấn = 267Sao 1 Ấn = 67Sao 1 Ấn = 27Sao
5 900Sao 1 Ấn = 180Sao 1 Ấn = 300Sao 1 Ấn = 75Sao 1 Ấn = 30Sao
6 1000Sao 1 Ấn = 200Sao 1 Ấn = 333Sao 1 Ấn = 83Sao 1 Ấn = 33Sao
7 1100Sao 1 Ấn = 220Sao 1 Ấn = 367Sao 1 Ấn = 92Sao 1 Ấn = 37Sao
8 1200Sao 1 Ấn = 240Sao 1 Ấn = 400Sao 1 Ấn = 100Sao 1 Ấn = 40Sao
9 1300Sao 1 Ấn = 260Sao 1 Ấn = 433Sao 1 Ấn = 108Sao 1 Ấn = 43Sao
10 1400Sao 1 Ấn = 280Sao 1 Ấn = 467Sao 1 Ấn = 117Sao 1 Ấn = 47Sao
11 1500Sao 1 Ấn = 300Sao 1 Ấn = 500Sao 1 Ấn = 125Sao 1 Ấn = 50Sao
12 2000Sao 1 Ấn = 400Sao 1 Ấn = 667Sao 1 Ấn = 167Sao 1 Ấn = 67Sao
13 2500Sao 1 Ấn = 500Sao 1 Ấn = 833Sao 1 Ấn = 208Sao 1 Ấn = 83Sao
14 3000Sao 1 Ấn = 600Sao 1 Ấn = 1000Sao 1 Ấn = 250Sao 1 Ấn = 100Sao
15 3500Sao 1 Ấn = 700Sao 1 Ấn = 1167Sao 1 Ấn = 292Sao 1 Ấn = 117Sao
16 4000Sao 1 Ấn = 800Sao 1 Ấn = 1333Sao 1 Ấn = 333Sao 1 Ấn = 133Sao
17 4500Sao 1 Ấn = 900Sao 1 Ấn = 1500Sao 1 Ấn = 375Sao 1 Ấn = 150Sao
18 5000Sao 1 Ấn = 1000Sao 1 Ấn = 1667Sao 1 Ấn = 417Sao 1 Ấn = 167Sao
19 5500Sao 1 Ấn = 1100Sao 1 Ấn = 1833Sao 1 Ấn = 458Sao 1 Ấn = 183Sao
20 6000Sao 1 Ấn = 1200Sao 1 Ấn = 2000Sao 1 Ấn = 500Sao 1 Ấn = 200Sao
21 7000Sao 1 Ấn = 1400Sao 1 Ấn = 2333Sao 1 Ấn = 583Sao 1 Ấn = 233Sao
22 8000Sao 1 Ấn = 1600Sao 1 Ấn = 2667Sao 1 Ấn = 667Sao 1 Ấn = 267Sao
23 9000Sao 1 Ấn = 1800Sao 1 Ấn = 3000Sao 1 Ấn = 750Sao 1 Ấn = 300Sao
24 10000Sao 1 Ấn = 2000Sao 1 Ấn = 3333Sao 1 Ấn = 833Sao 1 Ấn = 333Sao
25 11000Sao 1 Ấn = 2200Sao 1 Ấn = 3667Sao 1 Ấn = 917Sao 1 Ấn = 367Sao
26 12000Sao 1 Ấn = 2400Sao 1 Ấn = 4000Sao 1 Ấn = 1000Sao 1 Ấn = 400Sao
27 13000Sao 1 Ấn = 2600Sao 1 Ấn = 4333Sao 1 Ấn = 1083Sao 1 Ấn = 433Sao
28 14000Sao 1 Ấn = 2800Sao 1 Ấn = 4667Sao 1 Ấn = 1167Sao 1 Ấn = 467Sao
29 15000Sao 1 Ấn = 3000Sao 1 Ấn = 5000Sao 1 Ấn = 1250Sao 1 Ấn = 500Sao
30 16000Sao 1 Ấn = 3200Sao 1 Ấn = 5333Sao 1 Ấn = 1333Sao 1 Ấn = 533Sao
31 17000Sao 1 Ấn = 3400Sao 1 Ấn = 5667Sao 1 Ấn = 1417Sao 1 Ấn = 567Sao
32 18000Sao 1 Ấn = 3600Sao 1 Ấn = 6000Sao 1 Ấn = 1500Sao 1 Ấn = 600Sao
33 19000Sao 1 Ấn = 3800Sao 1 Ấn = 6333Sao 1 Ấn = 1583Sao 1 Ấn = 633Sao
34 20000Sao 1 Ấn = 4000Sao 1 Ấn = 6667Sao 1 Ấn = 1667Sao 1 Ấn = 667Sao
35 21000Sao 1 Ấn = 4200Sao 1 Ấn = 7000Sao 1 Ấn = 1750Sao 1 Ấn = 700Sao
36 22000Sao 1 Ấn = 4400Sao 1 Ấn = 7333Sao 1 Ấn = 1833Sao 1 Ấn = 733Sao
37 23000Sao 1 Ấn = 4600Sao 1 Ấn = 7667Sao 1 Ấn = 1917Sao 1 Ấn = 767Sao
38 24000Sao 1 Ấn = 4800Sao 1 Ấn = 8000Sao 1 Ấn = 2000Sao 1 Ấn = 800Sao
39 25000Sao 1 Ấn = 5000Sao 1 Ấn = 8333Sao 1 Ấn = 2083Sao 1 Ấn = 833Sao
40 26000Sao 1 Ấn = 5200Sao 1 Ấn = 8667Sao 1 Ấn = 2167Sao 1 Ấn = 867Sao
41 27000Sao 1 Ấn = 5400Sao 1 Ấn = 9000Sao 1 Ấn = 2250Sao 1 Ấn = 900Sao
42 28000Sao 1 Ấn = 5600Sao 1 Ấn = 9333Sao 1 Ấn = 2333Sao 1 Ấn = 933Sao
43 29000Sao 1 Ấn = 5800Sao 1 Ấn = 9667Sao 1 Ấn = 2417Sao 1 Ấn = 967Sao
44 30000Sao 1 Ấn = 6000Sao 1 Ấn = 10000Sao 1 Ấn = 2500Sao 1 Ấn = 1000Sao
45 31000Sao 1 Ấn = 6200Sao 1 Ấn = 10333Sao 1 Ấn = 2583Sao 1 Ấn = 1033Sao
46 32000Sao 1 Ấn = 6400Sao 1 Ấn = 10667Sao 1 Ấn = 2667Sao 1 Ấn = 1067Sao
47 33000Sao 1 Ấn = 6600Sao 1 Ấn = 11000Sao 1 Ấn = 2750Sao 1 Ấn = 1100Sao
48 34000Sao 1 Ấn = 6800Sao 1 Ấn = 11333Sao 1 Ấn = 2833Sao 1 Ấn = 1133Sao
49 35000Sao 1 Ấn = 7000Sao 1 Ấn = 11667Sao 1 Ấn = 2917Sao 1 Ấn = 1167Sao
50 36000Sao 1 Ấn = 7200Sao 1 Ấn = 12000Sao 1 Ấn = 3000Sao 1 Ấn = 1200Sao
51 37000Sao 1 Ấn = 7400Sao 1 Ấn = 12333Sao 1 Ấn = 3083Sao 1 Ấn = 1233Sao
52 38000Sao 1 Ấn = 7600Sao 1 Ấn = 12667Sao 1 Ấn = 3167Sao 1 Ấn = 1267Sao
53 39000Sao 1 Ấn = 7800Sao 1 Ấn = 13000Sao 1 Ấn = 3250Sao 1 Ấn = 1300Sao
54 40000Sao 1 Ấn = 8000Sao 1 Ấn = 13333Sao 1 Ấn = 3333Sao 1 Ấn = 1333Sao
55 41000Sao 1 Ấn = 8200Sao 1 Ấn = 13667Sao 1 Ấn = 3417Sao 1 Ấn = 1367Sao
56 42000Sao 1 Ấn = 8400Sao 1 Ấn = 14000Sao 1 Ấn = 3500Sao 1 Ấn = 1400Sao
57 43000Sao 1 Ấn = 8600Sao 1 Ấn = 14333Sao 1 Ấn = 3583Sao 1 Ấn = 1433Sao
58 44000Sao 1 Ấn = 8800Sao 1 Ấn = 14667Sao 1 Ấn = 3667Sao 1 Ấn = 1467Sao
59 45000Sao 1 Ấn = 9000Sao 1 Ấn = 15000Sao 1 Ấn = 3750Sao 1 Ấn = 1500Sao
60 46000Sao 1 Ấn = 9200Sao 1 Ấn = 15333Sao 1 Ấn = 3833Sao 1 Ấn = 1533Sao
61 47000Sao 1 Ấn = 9400Sao 1 Ấn = 15667Sao 1 Ấn = 3917Sao 1 Ấn = 1567Sao
62 48000Sao 1 Ấn = 9600Sao 1 Ấn = 16000Sao 1 Ấn = 4000Sao 1 Ấn = 1600Sao
63 49000Sao 1 Ấn = 9800Sao 1 Ấn = 16333Sao 1 Ấn = 4083Sao 1 Ấn = 1633Sao
64 50000Sao 1 Ấn = 10000Sao 1 Ấn = 16667Sao 1 Ấn = 4167Sao 1 Ấn = 1667Sao
65 51000Sao 1 Ấn = 10200Sao 1 Ấn = 17000Sao 1 Ấn = 4250Sao 1 Ấn = 1700Sao
66 52000Sao 1 Ấn = 10400Sao 1 Ấn = 17333Sao 1 Ấn = 4333Sao 1 Ấn = 1733Sao
67 53000Sao 1 Ấn = 10600Sao 1 Ấn = 17667Sao 1 Ấn = 4417Sao 1 Ấn = 1767Sao
68 54000Sao 1 Ấn = 10800Sao 1 Ấn = 18000Sao 1 Ấn = 4500Sao 1 Ấn = 1800Sao
69 55000Sao 1 Ấn = 11000Sao 1 Ấn = 18333Sao 1 Ấn = 4583Sao 1 Ấn = 1833Sao
70 56000Sao 1 Ấn = 11200Sao 1 Ấn = 18667Sao 1 Ấn = 4667Sao 1 Ấn = 1867Sao
71 57000Sao 1 Ấn = 11400Sao 1 Ấn = 19000Sao 1 Ấn = 4750Sao 1 Ấn = 1900Sao
72 58000Sao 1 Ấn = 11600Sao 1 Ấn = 19333Sao 1 Ấn = 4833Sao 1 Ấn = 1933Sao
73 59000Sao 1 Ấn = 11800Sao 1 Ấn = 19667Sao 1 Ấn = 4917Sao 1 Ấn = 1967Sao
74 60000Sao 1 Ấn = 12000Sao 1 Ấn = 20000Sao 1 Ấn = 5000Sao 1 Ấn = 2000Sao
75 61000Sao 1 Ấn = 12200Sao 1 Ấn = 20333Sao 1 Ấn = 5083Sao 1 Ấn = 2033Sao
76 62000Sao 1 Ấn = 12400Sao 1 Ấn = 20667Sao 1 Ấn = 5167Sao 1 Ấn = 2067Sao
77 63000Sao 1 Ấn = 12600Sao 1 Ấn = 21000Sao 1 Ấn = 5250Sao 1 Ấn = 2100Sao
78 64000Sao 1 Ấn = 12800Sao 1 Ấn = 21333Sao 1 Ấn = 5333Sao 1 Ấn = 2133Sao
79 65000Sao 1 Ấn = 13000Sao 1 Ấn = 21667Sao 1 Ấn = 5417Sao 1 Ấn = 2167Sao
80 66000Sao 1 Ấn = 13200Sao 1 Ấn = 22000Sao 1 Ấn = 5500Sao 1 Ấn = 2200Sao
81 67000Sao 1 Ấn = 13400Sao 1 Ấn = 22333Sao 1 Ấn = 5583Sao 1 Ấn = 2233Sao
82 68000Sao 1 Ấn = 13600Sao 1 Ấn = 22667Sao 1 Ấn = 5667Sao 1 Ấn = 2267Sao
83 69000Sao 1 Ấn = 13800Sao 1 Ấn = 23000Sao 1 Ấn = 5750Sao 1 Ấn = 2300Sao
84 70000Sao 1 Ấn = 14000Sao 1 Ấn = 23333Sao 1 Ấn = 5833Sao 1 Ấn = 2333Sao
85 71000Sao 1 Ấn = 14200Sao 1 Ấn = 23667Sao 1 Ấn = 5917Sao 1 Ấn = 2367Sao
86 72000Sao 1 Ấn = 14400Sao 1 Ấn = 24000Sao 1 Ấn = 6000Sao 1 Ấn = 2400Sao
87 73000Sao 1 Ấn = 14600Sao 1 Ấn = 24333Sao 1 Ấn = 6083Sao 1 Ấn = 2433Sao
88 74000Sao 1 Ấn = 14800Sao 1 Ấn = 24667Sao 1 Ấn = 6167Sao 1 Ấn = 2467Sao
89 75000Sao 1 Ấn = 15000Sao 1 Ấn = 25000Sao 1 Ấn = 6250Sao 1 Ấn = 2500Sao
90 76000Sao 1 Ấn = 15200Sao 1 Ấn = 25333Sao 1 Ấn = 6333Sao 1 Ấn = 2533Sao
91 77000Sao 1 Ấn = 15400Sao 1 Ấn = 25667Sao 1 Ấn = 6417Sao 1 Ấn = 2567Sao
92 78000Sao 1 Ấn = 15600Sao 1 Ấn = 26000Sao 1 Ấn = 6500Sao 1 Ấn = 2600Sao
93 79000Sao 1 Ấn = 15800Sao 1 Ấn = 26333Sao 1 Ấn = 6583Sao 1 Ấn = 2633Sao
94 80000Sao 1 Ấn = 16000Sao 1 Ấn = 26667Sao 1 Ấn = 6667Sao 1 Ấn = 2667Sao
95 81000Sao 1 Ấn = 16200Sao 1 Ấn = 27000Sao 1 Ấn = 6750Sao 1 Ấn = 2700Sao
96 82000Sao 1 Ấn = 16400Sao 1 Ấn = 27333Sao 1 Ấn = 6833Sao 1 Ấn = 2733Sao
97 83000Sao 1 Ấn = 16600Sao 1 Ấn = 27667Sao 1 Ấn = 6917Sao 1 Ấn = 2767Sao
98 84000Sao 1 Ấn = 16800Sao 1 Ấn = 28000Sao 1 Ấn = 7000Sao 1 Ấn = 2800Sao
99 85000Sao 1 Ấn = 17000Sao 1 Ấn = 28333Sao 1 Ấn = 7083Sao 1 Ấn = 2833Sao
100 86000Sao 1 Ấn = 17200Sao 1 Ấn = 28667Sao 1 Ấn = 7167Sao 1 Ấn = 2867Sao
3767000Sao