Tài liệu tham khảo

Mắt Quỷ

Mắt Quỷ Mắt Quỷ

Tính năng:

Thường Tiến hóa 1 Tiến hóa 2
Máu Máu: 4800 63160 120560
Tấn công Tấn công: 200 1640 2744
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công: 1200 1200 1200
Di Chuyển Di Chuyển: 175 190 190
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công: 8 8 8
Chính xác Chính xác: 157 200 288
Tránh né Tránh né: 0 0 0
CRIT CRIT: 0 0 0
TH CRIT TH CRIT: 0 0 0
Chống CRIT Chống CRIT: 0 0 0
Kỹ năng Tướng Khả năng
Nổi Điên Hãy chọn tài năng Chiêu Hồn

Mắt Quỷ đã từng chỉ là một bức tượng trang trí của lâu đài. Cho đến khi một viên ngọc đỏ cấp nó cuộc sống và quyền lực vô biên. Câu hỏi còn lại, nó sẽ làm gì với khả năng mới của mình?

  • Khả năng
  • Tôtem Thần
  • Tính năng
  • Tính năng Tiến hóa 1
  • Tính năng Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
Cấp Tin tức Phí Sức MạnThường Sức MạnTiến hóa 1 Sức MạnTiến hóa 2
1/15 Gây 60% thiệt hại tấn công cho các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. Hồi máu của 120% tấn công thường và giảm 10% thiệt hại của đồng minh trong 5 giây. Miễn dịch với hiệu ứng Choáng và Sợ Hãi. Nghỉ : 7 giây. 59 78 98
2/15 Gây 120% thiệt hại tấn công cho các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. Hồi máu của 240% tấn công thường và giảm 15% thiệt hại của đồng minh trong 5 giây. Miễn dịch với hiệu ứng Choáng và Sợ Hãi. Nghỉ : 7 giây. 2000
(100 Ấn)
117 156 195
3/15 Gây 180% thiệt hại tấn công cho các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. Hồi máu của 360% tấn công thường và giảm 20% thiệt hại của đồng minh trong 5 giây. Miễn dịch với hiệu ứng Choáng và Sợ Hãi. Nghỉ : 7 giây. 10000
(500 Ấn)
176 234 293
4/15 Gây 240% thiệt hại tấn công cho các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. Hồi máu của 480% tấn công thường và giảm 25% thiệt hại của đồng minh trong 5 giây. Miễn dịch với hiệu ứng Choáng và Sợ Hãi. Nghỉ : 7 giây. 30000
(1500 Ấn)
234 312 390
5/15 Gây 300% thiệt hại tấn công cho các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. Hồi máu của 600% tấn công thường và giảm 30% thiệt hại của đồng minh trong 5 giây. Miễn dịch với hiệu ứng Choáng và Sợ Hãi. Nghỉ : 7 giây. 70000
(3500 Ấn)
293 390 488
6/15 Gây 360% thiệt hại tấn công cho các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. Hồi máu của 720% tấn công thường và giảm 35% thiệt hại của đồng minh trong 5 giây. Miễn dịch với hiệu ứng Choáng và Sợ Hãi. Nghỉ : 7 giây. 120000
(6000 Ấn)
351 468 585
7/15 Gây 432% thiệt hại tấn công cho các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. Hồi máu của 864% tấn công thường và giảm 40% thiệt hại của đồng minh trong 5 giây. Miễn dịch với hiệu ứng Choáng và Sợ Hãi. Nghỉ : 7 giây. 200000
(10000 Ấn)
410 546 683
8/15 Gây 504% thiệt hại tấn công cho các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. Hồi máu của 1008% tấn công thường và giảm 45% thiệt hại của đồng minh trong 5 giây. Miễn dịch với hiệu ứng Choáng và Sợ Hãi. Nghỉ : 7 giây. 500000
(25000 Ấn)
468 624 780
9/15 Gây 600% thiệt hại tấn công cho các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. Hồi máu của 1200% tấn công thường và giảm 50% thiệt hại của đồng minh trong 5 giây. Miễn dịch với hiệu ứng Choáng và Sợ Hãi. Nghỉ : 7 giây. 800000
(40000 Ấn)
527 702 878
10/15 Gây 720% thiệt hại tấn công cho các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. Hồi máu của 1440% tấn công thường và giảm 60% thiệt hại của đồng minh trong 5 giây. Miễn dịch với hiệu ứng Choáng và Sợ Hãi. Nghỉ : 7 giây. 1600000
(80000 Ấn)
585 780 975
11/15 Gây 770% thiệt hại công thường các mục tiêu gần trong 5 giây. Hồi máu của 1540% công thường và giảm 61% thiệt hại của đồng đội trong 5 giây. Miễn dịch hiệu ứng Choáng và Sợ Hãi. Nghỉ 6 giây 0
(0 Ấn)
644 858 1073
12/15 Gây 820% thiệt hại công thường các mục tiêu gần trong 5 giây. Hồi máu của 1640% công thường và giảm 63% thiệt hại của đồng đội trong 5 giây. Miễn dịch hiệu ứng Choáng và Sợ Hãi. Nghỉ 6 giây 0
(0 Ấn)
702 936 1170
13/15 Gây 870% thiệt hại công thường các mục tiêu gần trong 5 giây. Hồi máu của 1740% công thường và giảm 65% thiệt hại của đồng đội trong 5 giây. Miễn dịch hiệu ứng Choáng và Sợ Hãi. Nghỉ 6 giây 0
(0 Ấn)
761 1014 1268
14/15 Gây 920% thiệt hại công thường các mục tiêu gần trong 5 giây. Hồi máu của 1840% công thường và giảm 67% thiệt hại của đồng đội trong 5 giây. Miễn dịch hiệu ứng Choáng và Sợ Hãi. Nghỉ 6 giây 0
(0 Ấn)
819 1092 1365
15/15 Gây 970% thiệt hại công thường các mục tiêu gần trong 5 giây. Hồi máu của 1940% công thường và giảm 70% thiệt hại của đồng đội trong 5 giây. Miễn dịch hiệu ứng Choáng và Sợ Hãi. Nghỉ 6 giây 0
(0 Ấn)
878 1170 1463
Cấp Tin tức
1 Gây TH bằng 60% TC lên các đối thủ ở gần trong vòng 5 giây. Đồng thời hồi máu bằng 120% TC cho các đồng minh, giảm 10% thiệt hại tiếp nhận trong 5 giây.
2 Gây TH bằng 120% TC lên các đối thủ ở gần trong vòng 5 giây. Đồng thời hồi máu bằng 240% TC cho các đồng minh, giảm 15% thiệt hại tiếp nhận trong 5 giây.
3 Gây TH bằng 180% TC lên các đối thủ ở gần trong vòng 5 giây. Đồng thời hồi máu bằng 360% TC cho các đồng minh, giảm 20% thiệt hại tiếp nhận trong 5 giây.
4 Gây TH bằng 240% TC lên các đối thủ ở gần trong vòng 5 giây. Đồng thời hồi máu bằng 480% TC cho các đồng minh, giảm 25% thiệt hại tiếp nhận trong 5 giây.
5 Gây TH bằng 300% TC lên các đối thủ ở gần trong vòng 5 giây. Đồng thời hồi máu bằng 600% TC cho các đồng minh, giảm 30% thiệt hại tiếp nhận trong 5 giây.
6 Gây TH bằng 360% TC lên các đối thủ ở gần trong vòng 5 giây. Đồng thời hồi máu bằng 720% TC cho các đồng minh, giảm 35% thiệt hại tiếp nhận trong 5 giây.
7 Gây TH bằng 432% TC lên các đối thủ ở gần trong vòng 5 giây. Đồng thời hồi máu bằng 864% TC cho các đồng minh, giảm 40% thiệt hại tiếp nhận trong 5 giây.
8 Gây TH bằng 504% TC lên các đối thủ ở gần trong vòng 5 giây. Đồng thời hồi máu bằng 1008% TC cho các đồng minh, giảm 45% thiệt hại tiếp nhận trong 5 giây.
9 Gây TH bằng 600% TC lên các đối thủ ở gần trong vòng 5 giây. Đồng thời hồi máu bằng 1200% TC cho các đồng minh, giảm 50% thiệt hại tiếp nhận trong 5 giây.
10 Gây TH bằng 720% TC lên các đối thủ ở gần trong vòng 5 giây. Đồng thời hồi máu bằng 1440% TC cho các đồng minh, giảm 60% thiệt hại tiếp nhận trong 5 giây.
Mắt Quỷ
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
1 4800 200 175 5
2 4990 210 175 10
3 5180 220 175 15
4 5370 230 175 19
5 5560 240 175 24
6 5750 250 175 29
7 5940 260 175 34
8 6130 270 175 39
9 6320 280 175 44
10 6510 290 175 49
11 6700 300 175 54
12 6890 310 175 58
13 7080 320 175 63
14 7270 330 175 68
15 7460 340 175 73
16 7650 350 175 78
17 7840 360 175 83
18 8030 370 175 88
19 8220 380 175 93
20 8410 390 175 97
20 ( x Star) 3610 190 78
21 3800 200 82
22 3990 210 86
23 4180 220 90
24 4370 230 94
25 4560 240 98
26 4750 250 101
27 4940 260 105
28 5130 270 109
29 5320 280 113
30 5510 290 117
31 5700 300 121
32 5890 310 125
33 6080 320 129
34 6270 330 133
35 6460 340 137
36 6650 350 140
37 6840 360 144
38 7030 370 148
39 7220 380 152
40 7410 390 156
40 ( x Star) 7410 390 156
41 7600 400 160
42 7790 410 164
43 7980 420 168
44 8170 430 172
45 8360 440 176
46 8550 450 179
47 8740 460 183
48 8930 470 187
49 9120 480 191
50 9310 490 195
51 9500 500 199
52 9690 510 203
53 9880 520 207
54 10070 530 211
55 10260 540 215
56 10450 550 218
57 10640 560 222
58 10830 570 226
59 11020 580 230
60 11210 590 234
60 ( x Star) 11210 590 234
61 11400 600 238
62 11590 610 242
63 11780 620 246
64 11970 630 250
65 12160 640 254
66 12350 650 257
67 12540 660 261
68 12730 670 265
69 12920 680 269
70 13110 690 273
71 13300 700 277
72 13490 710 281
73 13680 720 285
74 13870 730 289
75 14060 740 293
76 14250 750 296
77 14440 760 300
78 14630 770 304
79 14820 780 308
80 15010 790 312
80 ( x Star) 15010 790 312
81 15200 800 316
82 15390 810 320
83 15580 820 324
84 15770 830 328
85 15960 840 332
86 16150 850 335
87 16340 860 339
88 16530 870 343
89 16720 880 347
90 16910 890 351
91 17100 900 355
92 17290 910 359
93 17480 920 363
94 17670 930 367
95 17860 940 371
96 18050 950 374
97 18240 960 378
98 18430 970 382
99 18620 980 386
100 18810 990 390
100 ( x Star) 18810 990 390
101 19000 1000 394
102 19190 1010 398
103 19380 1020 402
104 19570 1030 406
105 19760 1040 410
106 19950 1050 413
107 20140 1060 417
108 20330 1070 421
109 20520 1080 425
110 20710 1090 429
111 20900 1100 433
112 21090 1110 437
113 21280 1120 441
114 21470 1130 445
115 21660 1140 449
116 21850 1150 452
117 22040 1160 456
118 22230 1170 460
119 22420 1180 464
120 22610 1190 468
120 ( x Star) 22610 1190 468
121 22800 1200 472
122 22990 1210 476
123 23180 1220 480
124 23370 1230 484
125 23560 1240 488
126 23750 1250 491
127 23940 1260 495
128 24130 1270 499
129 24320 1280 503
130 24510 1290 507
131 24700 1300 511
132 24890 1310 515
133 25080 1320 519
134 25270 1330 523
135 25460 1340 527
136 25650 1350 530
137 25840 1360 534
138 26030 1370 538
139 26220 1380 542
140 26410 1390 546
140 ( x Star) 26410 1390 546
141 26600 1400 550
142 26790 1410 554
143 26980 1420 558
144 27170 1430 562
145 27360 1440 566
146 27550 1450 569
147 27740 1460 573
148 27930 1470 577
149 28120 1480 581
150 28310 1490 585
151 28500 1500 589
152 28690 1510 593
153 28880 1520 597
154 29070 1530 601
155 29260 1540 605
156 29450 1550 608
157 29640 1560 612
158 29830 1570 616
159 30020 1580 620
160 30210 1590 624
160 ( x Star) 30210 1590 624
161 30400 1600 628
162 30590 1610 632
163 30780 1620 636
164 30970 1630 640
165 31160 1640 644
166 31350 1650 647
167 31540 1660 651
168 31730 1670 655
169 31920 1680 659
170 32110 1690 663
171 32300 1700 667
172 32490 1710 671
173 32680 1720 675
174 32870 1730 679
175 33060 1740 683
176 33250 1750 686
177 33440 1760 690
178 33630 1770 694
179 33820 1780 698
180 34010 1790 702
180 ( x Star) 34010 1790 702
181 34200 1800 706
182 34390 1810 710
183 34580 1820 714
184 34770 1830 718
185 34960 1840 722
186 35150 1850 725
187 35340 1860 729
188 35530 1870 733
189 35720 1880 737
190 35910 1890 741
191 36100 1900 745
192 36290 1910 749
193 36480 1920 753
194 36670 1930 757
195 36860 1940 761
196 37050 1950 764
197 37240 1960 768
198 37430 1970 772
199 37620 1980 776
200 37810 1990 780
Mắt Quỷ
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
1 63160 1640 190 6
2 63445 1650 190 13
3 63730 1660 190 19
4 64015 1670 190 25
5 64300 1680 190 31
6 64585 1690 190 38
7 64870 1700 190 44
8 65155 1710 190 50
9 65440 1720 190 56
10 65725 1730 190 63
11 66010 1740 190 69
12 66295 1750 190 75
13 66580 1760 190 81
14 66865 1770 190 88
15 67150 1780 190 94
16 67435 1790 190 100
17 67720 1800 190 106
18 68005 1810 190 113
19 68290 1820 190 119
20 68575 1830 190 125
21 68860 1840 190 131
22 69145 1850 190 138
23 69430 1860 190 144
24 69715 1870 190 150
25 70000 1880 190 156
26 70285 1890 190 163
27 70570 1900 190 169
28 70855 1910 190 175
29 71140 1920 190 181
30 71425 1930 190 188
31 71710 1940 190 194
32 71995 1950 190 200
33 72280 1960 190 206
34 72565 1970 190 213
35 72850 1980 190 219
36 73135 1990 190 225
37 73420 2000 190 231
38 73705 2010 190 238
39 73990 2020 190 244
40 74275 2030 190 250
41 74560 2040 190 256
42 74845 2050 190 263
43 75130 2060 190 269
44 75415 2070 190 275
45 75700 2080 190 282
46 75985 2090 190 288
47 76270 2100 190 294
48 76555 2110 190 300
49 76840 2120 190 307
50 77125 2130 190 313
51 77410 2140 190 319
52 77695 2150 190 325
53 77980 2160 190 332
54 78265 2170 190 338
55 78550 2180 190 344
56 78835 2190 190 350
57 79120 2200 190 357
58 79405 2210 190 363
59 79690 2220 190 369
60 79975 2230 190 375
61 80260 2240 190 382
62 80545 2250 190 388
63 80830 2260 190 394
64 81115 2270 190 400
65 81400 2280 190 407
66 81685 2290 190 413
67 81970 2300 190 419
68 82255 2310 190 425
69 82540 2320 190 432
70 82825 2330 190 438
71 83110 2340 190 444
72 83395 2350 190 450
73 83680 2360 190 457
74 83965 2370 190 463
75 84250 2380 190 469
76 84535 2390 190 475
77 84820 2400 190 482
78 85105 2410 190 488
79 85390 2420 190 494
80 85675 2430 190 500
80 (5 x Star) 92395 2710 195 503
81 92680 2720 195 509
82 92965 2730 195 515
83 93250 2740 195 522
84 93535 2750 195 528
85 93820 2760 195 534
86 94105 2770 195 540
87 94390 2780 195 547
88 94675 2790 195 553
89 94960 2800 195 559
90 95245 2810 195 566
91 95530 2820 195 572
92 95815 2830 195 578
93 96100 2840 195 584
94 96385 2850 195 591
95 96670 2860 195 597
96 96955 2870 195 603
97 97240 2880 195 609
98 97525 2890 195 616
99 97810 2900 195 622
100 98095 2910 195 628
100 (6 x Star) 104815 3190 200 631
101 105100 3200 200 637
102 105385 3210 200 644
103 105670 3220 200 650
104 105955 3230 200 656
105 106240 3240 200 663
106 106525 3250 200 669
107 106810 3260 200 675
108 107095 3270 200 682
109 107380 3280 200 688
110 107665 3290 200 694
111 107950 3300 200 701
112 108235 3310 200 707
113 108520 3320 200 713
114 108805 3330 200 719
115 109090 3340 200 726
116 109375 3350 200 732
117 109660 3360 200 738
118 109945 3370 200 745
119 110230 3380 200 751
120 110515 3390 200 757
120 (7 x Star) 117235 3670 205 761
121 117520 3680 205 767
122 117805 3690 205 773
123 118090 3700 205 780
124 118375 3710 205 786
125 118660 3720 205 792
126 118945 3730 205 799
127 119230 3740 205 805
128 119515 3750 205 811
129 119800 3760 205 818
130 120085 3770 205 824
131 120370 3780 205 830
132 120655 3790 205 837
133 120940 3800 205 843
134 121225 3810 205 849
135 121510 3820 205 856
136 121795 3830 205 862
137 122080 3840 205 868
138 122365 3850 205 875
139 122650 3860 205 881
140 122935 3870 205 887
140 (8 x Star) 129655 4150 210 891
141 129940 4160 210 898
142 130225 4170 210 904
143 130510 4180 210 910
144 130795 4190 210 917
145 131080 4200 210 923
146 131365 4210 210 930
147 131650 4220 210 936
148 131935 4230 210 942
149 132220 4240 210 949
150 132505 4250 210 955
151 132790 4260 210 961
152 133075 4270 210 968
153 133360 4280 210 974
154 133645 4290 210 980
155 133930 4300 210 987
156 134215 4310 210 993
157 134500 4320 210 1000
158 134785 4330 210 1006
159 135070 4340 210 1012
160 135355 4350 210 1019
160 (9 x Star) 142075 4630 215 1023
161 142360 4640 215 1030
162 142645 4650 215 1036
163 142930 4660 215 1042
164 143215 4670 215 1049
165 143500 4680 215 1055
166 143785 4690 215 1061
167 144070 4700 215 1068
168 144355 4710 215 1074
169 144640 4720 215 1081
170 144925 4730 215 1087
171 145210 4740 215 1093
172 145495 4750 215 1100
173 145780 4760 215 1106
174 146065 4770 215 1113
175 146350 4780 215 1119
176 146635 4790 215 1125
177 146920 4800 215 1132
178 147205 4810 215 1138
179 147490 4820 215 1145
180 147775 4830 215 1151
180 (10 x Star) 154495 5110 220 1156
181 154780 5120 220 1162
182 155065 5130 220 1169
183 155350 5140 220 1175
184 155635 5150 220 1182
185 155920 5160 220 1188
186 156205 5170 220 1195
187 156490 5180 220 1201
188 156775 5190 220 1207
189 157060 5200 220 1214
190 157345 5210 220 1220
191 157630 5220 220 1227
192 157915 5230 220 1233
193 158200 5240 220 1239
194 158485 5250 220 1246
195 158770 5260 220 1252
196 159055 5270 220 1259
197 159340 5280 220 1265
198 159625 5290 220 1272
199 159910 5300 220 1278
200 160195 5310 220 1284
Mắt Quỷ
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
1 120560 2744 190 8
2 120987 2754 190 15
3 121414 2764 190 23
4 121841 2774 190 30
5 122268 2784 190 38
6 122695 2794 190 45
7 123122 2804 190 53
8 123549 2814 190 60
9 123976 2824 190 68
10 124403 2834 190 76
11 124830 2844 190 83
12 125257 2854 190 91
13 125684 2864 190 98
14 126111 2874 190 106
15 126538 2884 190 113
16 126965 2894 190 121
17 127392 2904 190 128
18 127819 2914 190 136
19 128246 2924 190 144
20 128673 2934 190 151
21 129100 2944 190 159
22 129527 2954 190 166
23 129954 2964 190 174
24 130381 2974 190 181
25 130808 2984 190 189
26 131235 2994 190 196
27 131662 3004 190 204
28 132089 3014 190 212
29 132516 3024 190 219
30 132943 3034 190 227
31 133370 3044 190 234
32 133797 3054 190 242
33 134224 3064 190 249
34 134651 3074 190 257
35 135078 3084 190 264
36 135505 3094 190 272
37 135932 3104 190 280
38 136359 3114 190 287
39 136786 3124 190 295
40 137213 3134 190 302
41 137640 3144 190 310
42 138067 3154 190 317
43 138494 3164 190 325
44 138921 3174 190 332
45 139348 3184 190 340
46 139775 3194 190 348
47 140202 3204 190 355
48 140629 3214 190 363
49 141056 3224 190 370
50 141483 3234 190 378
51 141910 3244 190 385
52 142337 3254 190 393
53 142764 3264 190 400
54 143191 3274 190 408
55 143618 3284 190 416
56 144045 3294 190 423
57 144472 3304 190 431
58 144899 3314 190 438
59 145326 3324 190 446
60 145753 3334 190 453
61 146180 3344 190 461
62 146607 3354 190 468
63 147034 3364 190 476
64 147461 3374 190 484
65 147888 3384 190 491
66 148315 3394 190 499
67 148742 3404 190 506
68 149169 3414 190 514
69 149596 3424 190 521
70 150023 3434 190 529
71 150450 3444 190 536
72 150877 3454 190 544
73 151304 3464 190 552
74 151731 3474 190 559
75 152158 3484 190 567
76 152585 3494 190 574
77 153012 3504 190 582
78 153439 3514 190 589
79 153866 3524 190 597
80 154293 3534 190 604
80 (5 x Star) 167733 4094 195 607
81 168160 4104 195 614
82 168587 4114 195 622
83 169014 4124 195 629
84 169441 4134 195 637
85 169868 4144 195 645
86 170295 4154 195 652
87 170722 4164 195 660
88 171149 4174 195 667
89 171576 4184 195 675
90 172003 4194 195 683
91 172430 4204 195 690
92 172857 4214 195 698
93 173284 4224 195 705
94 173711 4234 195 713
95 174138 4244 195 720
96 174565 4254 195 728
97 174992 4264 195 736
98 175419 4274 195 743
99 175846 4284 195 751
100 176273 4294 195 758
100 (6 x Star) 189713 4854 200 761
101 190140 4864 200 769
102 190567 4874 200 776
103 190994 4884 200 784
104 191421 4894 200 792
105 191848 4904 200 799
106 192275 4914 200 807
107 192702 4924 200 814
108 193129 4934 200 822
109 193556 4944 200 830
110 193983 4954 200 837
111 194410 4964 200 845
112 194837 4974 200 852
113 195264 4984 200 860
114 195691 4994 200 868
115 196118 5004 200 875
116 196545 5014 200 883
117 196972 5024 200 891
118 197399 5034 200 898
119 197826 5044 200 906
120 198253 5054 200 913
120 (7 x Star) 211693 5614 205 917
121 212120 5624 205 924
122 212547 5634 205 932
123 212974 5644 205 940
124 213401 5654 205 947
125 213828 5664 205 955
126 214255 5674 205 963
127 214682 5684 205 970
128 215109 5694 205 978
129 215536 5704 205 985
130 215963 5714 205 993
131 216390 5724 205 1001
132 216817 5734 205 1008
133 217244 5744 205 1016
134 217671 5754 205 1024
135 218098 5764 205 1031
136 218525 5774 205 1039
137 218952 5784 205 1047
138 219379 5794 205 1054
139 219806 5804 205 1062
140 220233 5814 205 1069
140 (8 x Star) 233673 6374 210 1073
141 234100 6384 210 1081
142 234527 6394 210 1089
143 234954 6404 210 1096
144 235381 6414 210 1104
145 235808 6424 210 1112
146 236235 6434 210 1119
147 236662 6444 210 1127
148 237089 6454 210 1135
149 237516 6464 210 1142
150 237943 6474 210 1150
151 238370 6484 210 1158
152 238797 6494 210 1165
153 239224 6504 210 1173
154 239651 6514 210 1181
155 240078 6524 210 1188
156 240505 6534 210 1196
157 240932 6544 210 1204
158 241359 6554 210 1211
159 241786 6564 210 1219
160 242213 6574 210 1227
160 (9 x Star) 255653 7134 215 1231
161 256080 7144 215 1239
162 256507 7154 215 1247
163 256934 7164 215 1254
164 257361 7174 215 1262
165 257788 7184 215 1270
166 258215 7194 215 1277
167 258642 7204 215 1285
168 259069 7214 215 1293
169 259496 7224 215 1300
170 259923 7234 215 1308
171 260350 7244 215 1316
172 260777 7254 215 1323
173 261204 7264 215 1331
174 261631 7274 215 1339
175 262058 7284 215 1347
176 262485 7294 215 1354
177 262912 7304 215 1362
178 263339 7314 215 1370
179 263766 7324 215 1377
180 264193 7334 215 1385
180 (10 x Star) 277633 7894 220 1390
181 278060 7904 220 1398
182 278487 7914 220 1405
183 278914 7924 220 1413
184 279341 7934 220 1421
185 279768 7944 220 1429
186 280195 7954 220 1436
187 280622 7964 220 1444
188 281049 7974 220 1452
189 281476 7984 220 1460
190 281903 7994 220 1467
191 282330 8004 220 1475
192 282757 8014 220 1483
193 283184 8024 220 1490
194 283611 8034 220 1498
195 284038 8044 220 1506
196 284465 8054 220 1514
197 284892 8064 220 1521
198 285319 8074 220 1529
199 285746 8084 220 1537
200 286173 8094 220 1544
Cấp Chỉ Số Thú Nuôi Cần tốn Tướng Sức mạnh Vận Mệnh
1 40 Tấn công 5 30
2 1495 Máu Vàng x 100000
Sao x 3000
5 600
3 56 Chính xác Vàng x 100000
Sao x 3000
5 1000
4 56 Tránh né Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16 5 1500
5 127 Tấn công Vàng x 300000
Sao x 6500
14 1900
6 1635 Máu Vàng x 300000
Sao x 6500
5 2200
7 12 CRIT Vàng x 300000
Sao x 6500
5 2700
8 12 Chống CRIT Vàng x 300000
Sao x 6500
5 3100
9 49 Tấn công Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16 5 3600
10 4490 Máu Vàng x 600000
Sao x 10500
14 4000
11 59 Tấn công Vàng x 600000
Sao x 10500
6 4500
12 2095 Máu Vàng x 600000
Sao x 10500
6 5100
13 79 Chính xác Vàng x 600000
Sao x 10500
6 5600
14 79 Tránh né Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18 6 6200
15 178 Tấn công Vàng x 1200000
Sao x 15000
19 6800
16 2285 Máu Vàng x 1200000
Sao x 15000
6 7400
17 17 CRIT Vàng x 1200000
Sao x 15000
6 8100
18 17 Chống CRIT Vàng x 1200000
Sao x 15000
6 8800
19 65 Tấn công Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
x 1 6 9500
20 Khả năng 11 Cấp Pha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
30 10500
21 76 Tấn công Pha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
8 11700
22 2695 Máu Pha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
8 13000
23 101 Chính xác Pha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
8 14400
24 101 Tránh né Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20 8 15900
25 229 Tấn công Pha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
24 17500
26 2940 Máu Pha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
8 20000
27 22 CRIT Pha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
8 21600
28 22 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
8 23200
29 83 Tấn công Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20 8 24800
30 8085 Máu Pha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
24 26400
31 92 Tấn công Pha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
10 28000
32 3290 Máu Pha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
10 29600
33 124 Chính xác Pha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
10 31200
34 124 Tránh né Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
10 32800
35 280 Tấn công Pha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
30 34400
36 3590 Máu Pha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
10 36000
37 29 CRIT Pha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
10 37600
38 29 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
10 39200
39 102 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
x 2 10 40800
40 Khả năng 12 Cấp Pha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
48 41500
41 108 Tấn công Pha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
12 42200
42 3895 Máu Pha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
12 42900
43 146 Chính xác Pha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
12 43600
44 146 Tránh né Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
12 44300
45 331 Tấn công Pha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
35 45000
46 4245 Máu Pha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
12 45700
47 32 CRIT Pha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
12 46400
48 32 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
12 47100
49 120 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
12 47800
50 11680 Máu Pha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
35 48500
51 127 Tấn công Pha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
14 49200
52 4490 Máu Pha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
14 49900
53 168 Chính xác Pha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
14 50600
54 168 Tránh né Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
14 51300
55 381 Tấn công Pha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
41 52000
56 4895 Máu Pha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
14 52700
57 38 CRIT Pha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
14 53400
58 38 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
14 54100
59 139 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
x 2 14 54800
60 Khả năng 13 Cấp Pha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
65 55100
61 144 Tấn công Pha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
15 55500
62 5090 Máu Pha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
15 55800
63 191 Chính xác Pha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
15 56200
64 191 Tránh né Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
15 56500
65 432 Tấn công Pha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
46 56900
66 5550 Máu Pha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
15 57200
67 42 CRIT Pha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
15 57600
68 42 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
15 57900
69 155 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
15 58300
70 15270 Máu Pha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
46 58600
71 161 Tấn công Pha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
17 59000
72 5690 Máu Pha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
17 59300
73 213 Chính xác Pha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
17 59700
74 213 Tránh né Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
17 60000
75 483 Tấn công Pha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
51 60400
76 6200 Máu Pha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
17 60700
77 47 CRIT Pha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
17 61100
78 47 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
17 61400
79 173 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
x 3 17 61800
80 Khả năng 14 Cấp Pha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
82 62100
81 178 Tấn công Pha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
19 62500
82 6290 Máu Pha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
19 62800
83 236 Chính xác Pha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
19 63200
84 236 Tránh né Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10 19 63500
85 534 Tấn công Pha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
57 63900
86 6855 Máu Pha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
19 64200
87 52 CRIT Pha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
19 64600
88 52 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
19 64900
89 194 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10 19 65300
90 18865 Máu Pha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
57 65600
91 193 Tấn công Pha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
21 66000
92 6885 Máu Pha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
21 66300
93 258 Chính xác Pha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
21 66700
94 258 Tránh né Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10 21 67000
95 585 Tấn công Pha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
62 67400
96 7505 Máu Pha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
21 67700
97 57 CRIT Pha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
21 68100
98 57 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
21 68400
99 211 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18 x 3 21 68800
100 Khả năng 15 Cấp 99 0

Thời trang

Thời trang Tin tức Tính năng Phí
Mắt Robot
Mắt Robot
Trang phục đến từ tương lai dành riêng những quái vật thiện chiến! 10000 Máu
Mảnh Mắt Robot - Dùng để đổi Skin Mắt Quỷ Robot. x 50

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.

” Này, ngài Quái tuyết lông lá, ngài có biết sự thật đằng sau sự thịnh vượng của Hoàng Thành không? Đó là ký ức về cuộc chiến không thể nào phai mờ! Trong khi Valentina, Hiệp Sĩ cùng Râu Bạc đang cố bảo vệ thành thì vẫn còn rất nhiều người bị bỏ lại bên ngoài và chống lại Hội Bất Tử để sống sót. À! Mà ngài dời cái cây tránh qua chút được không? “
” Trong cơn tuyệt vọng, một vị hiệp sĩ mặt nạ đã xuất hiện và giúp không ít người thoát khỏi sự truy đuổi của Hội Bất Tử. Hành động của cô được tung hô nhưng cũng có không ít lời chê trách bản tính tàn bạo của cô” ” Grmm??” ” Bạn có đứng về phía của Valentina không nào.”
” Là người đầu tiên chứng kiến cuộc chiến, sẽ còn rất nhiều câu chuyện mờ dần vào quá khứ, nhưng ta sẽ kể lại vào một dịp khác. Có lẽ ngươi sẽ là một thính giả trung thành cho các câu chuyện của ta. Mà thôi, ta phải đi nghỉ đây trước khi trở về với nhiệm vụ giám sát của ta. “

Mắt Quỷ + Hiệp Sĩ + Quái Tuyết + Valentina + Râu Bạc + Thiện Xạ

Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Tinh Hồng
Tinh Hồng
Máu dường như quyện trong viên hồng ngọc mang lại sự sống thần kỳ.

Chọn tài năng tốt nhất, rune và tả cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

2
0
0
2
27
24
4
1
100
0
4
0
0
0
2
1
3
0
0
0
0
0

Bài

25
1
0
15
3
7
0
1
7
0
89
1
0
0
1
0
0
1
0
0

Kỹ Năng

2
11
0
0
1
0
0
0
24
1
8
0
1
2

Lấy

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Tuyển tướng ở chế độ Nhà kho để nhận Thẻ Tướng và Tinh chất sên trong Nhà Kho.
Có thể Tuyển Tướng bằng cách dùng Ấn, Ngọc, hoặc Danh Vọng.

Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Tuyển bằng Ngọc 150 Ngọc / 450 Ngọc 0.15%
Mắt Quỷ - Tuyển Tướng huyền thoại Mắt Quỷ. 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Thẻ Tướng Huyền Thoại (Sự kiện) - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 1.2%
Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 2.5%
Đá Hồn Mắt Quỷ Lượng Lượt *
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 1 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 2 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 3 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 4 / 200 0.1%
Túi Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 5 / 200 0.1%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 3 / 200 0.35%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 4 / 200 0.35%
Rương Đá Hồn - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 5 / 200 0.35%
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

Ngoài ra

Tuyển Tướng
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Cổ Vật
Đồ – Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép