Help us on Patreon, please!

Kỹ Năng

Các Kỹ năng cấp cao hơn chỉ kích hoạt khi Kỹ năng Bài tương tự như Kỹ Năng tướng.
Kỹ năng chưa ấn định có thể đổi cho bất kỳ Tướng nào
(Mỗi lần làm mới Kĩ năng tốn 300 Ngọc)
Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!
 • Hồi Sinh
 • Đấm Mạnh
 • Tiếp Sức
 • Thiêu Đốt
 • Cảm Tử
 • Đòn Chết
 • Chắn Lửa
 • Gai Nhím
 • Phân Tán
 • Làm Chậm
 • Ngáng Chân
 • Nổi Điên
 • Hóa Đá
 • Chiến Thần
 • Kiên Cường
 • Hút Máu
 • Khai Sáng
 • Công Thủ
 • Thần Khí
 • Ăn Mòn
 • Trời Giáng
 • Ngăn chặn
 • Ma Lực
 • Phẫn Nộ
 • Hư Ảo
 • Siêu Lực
 • Bất Bại
 • Tái Sinh
 • Thánh Quang
 • Ngã Quỷ
 • Thần Phạt
 • Sinh Tồn
 • Chia Cắt
 • Tia Sống
 • Linh Hoạt
 • Nộ Thú
 • Hồn Tiên
 • Lực Thánh
 • Ma Giáp
 • Vô Hình
 • Nộ Lửa
 • Unknown
Hồi Sinh Hồi Sinh
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Hồi sinh với 10% máu được phục hồi. 20
2 Hồi sinh với 15% máu được phục hồi. 40
3 Hồi sinh với 20% máu được phục hồi. 60
4 Hồi sinh với 25% máu được phục hồi. 80
5 Hồi sinh với 30% máu được phục hồi. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Hồi sinh với 45% máu được phục hồi. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Hồi sinh với 65% máu được phục hồi. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Hồi sinh với 100% máu được phục hồi. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Hồi sinh 2 lần, mỗi lần hồi phục 70% máu. Unknown - Unknown x 10 180
10 Hồi sinh 2 lần, mỗi lần hồi phục 100% máu. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Băng Phụng
116
Mộc Tinh
101
Bò Cạp Băng
38
Michael
33
Rồng Dung Nham
31
Valentina
25
Đấm Mạnh Đấm Mạnh
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Có 10% khả năng làm ngất 1 giây mục tiêu khi tấn công. 1 sec. 20
2 Có 10% khả năng làm ngất 1,5 giây mục tiêu khi tấn công. 1 sec. 40
3 Có 10% khả năng làm ngất 2 giây mục tiêu khi tấn công. 2 sec. 60
4 Có 10% khả năng làm ngất 2,5 giây mục tiêu khi tấn công. 2 sec. 80
5 Có 10% khả năng làm ngất 3 giây mục tiêu khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 3 sec. 100
6 Có 15% khả năng làm ngất 3 giây mục tiêu khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 3 sec. 120
7 Có 20% khả năng làm ngất 3 giây mục tiêu khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 3 sec. 140
8 Có 25% khả năng làm ngất 3 giây mục tiêu khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 3 sec. 160
9 Có 35% khả năng làm ngất 3 giây mục tiêu khi tấn công. Unknown - Unknown x 10 3 sec. 180
10 Có 40% khả năng làm ngất 3.5 giây mục tiêu khi tấn công. 3 sec. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Viking
33
Tiếp Sức Tiếp Sức
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Có 20% năng lượng khi bắt đầu trận đấu. 20
2 Có 40% năng lượng khi bắt đầu trận đấu. 40
3 Có 60% năng lượng khi bắt đầu trận đấu. 60
4 Có 80% năng lượng khi bắt đầu trận đấu. 80
5 Có 100% năng lượng khi bắt đầu trận đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Khi trận đấu bắt đầu có 100% năng lượng, tăng 30% tấn công trong 10 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Khi trận đấu bắt đầu có 100% năng lượng, tăng 50% tấn công trong 10 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Khi trận đấu bắt đầu có 100% năng lượng, tăng 70% tấn công trong 10 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Khi trận đấu bắt đầu có 100% năng lượng, tăng 90% tấn công trong 10 giây. Unknown - Unknown x 10 180
10 Khi trận đấu bắt đầu có 100% năng lượng, tăng 120% tấn công trong 10 giây. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Ngài Bí Ngô
189
Rồng Dung Nham
184
Kỵ Sĩ Địa Ngục
167
Thần Tình Yêu
138
Vệ Nữ Đại Dương
126
Valentina
83
Michael
72
Quỷ Cây
60
Phù Thuỷ Bí Ngô
50
Athena
46
Rồng Băng
41
Mộc Tinh
38
Băng Phụng
36
Bò Cạp Băng
35
Medusa
33
Anubis
32
Chủ Tế Quỷ
26
Nữ Kiếm Sĩ
25
Nữ Thiện Xạ
24
Quỷ Sấm Sét
22
Thiêu Đốt Thiêu Đốt
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Có 5% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. 1 sec. 2 sec. 20
2 Có 6% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. 1 sec. 2 sec. 40
3 Có 7% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. 1 sec. 2 sec. 60
4 Có 8% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. 1 sec. 2 sec. 80
5 Có 9% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 1 sec. 2 sec. 100
6 Có 15% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 1 sec. 2 sec. 120
7 Có 35% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 1 sec. 2 sec. 140
8 Có 50% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 1 sec. 2 sec. 160
9 Có 65% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. Unknown - Unknown x 10 1 sec. 2 sec. 180
10 Có 85% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công. 1 sec. 2 sec. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Lãng Khách
203
Rồng Xương
30
Cảm Tử Cảm Tử
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Gây 100% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. 20
2 Gây 175% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. 40
3 Gây 250% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. 60
4 Gây 325% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. 80
5 Gây 400% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Gây 500% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Gây 700% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Gây 1000% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Gây 1400% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. Unknown - Unknown x 10 180
10 Gây 1900% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh. 200
Đòn Chết Đòn Chết
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Có 10% khả năng gây thêm 3x thiệt hại khi tấn công. 20
2 Có 10% khả năng gây thêm 4x thiệt hại khi tấn công. 40
3 Có 10% khả năng gây thêm 5x thiệt hại khi tấn công. 60
4 Có 10% khả năng gây thêm 6x thiệt hại khi tấn công. 80
5 Có 10% khả năng gây thêm 7x thiệt hại khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Có 10% khả năng gây thêm 9x thiệt hại khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Có 10% khả năng gây thêm 12x thiệt hại khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Có 10% khả năng gây thêm 15x thiệt hại khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Có 15% khả năng gây thêm 18x thiệt hại khi tấn công. Unknown - Unknown x 10 180
10 Có 20% khả năng gây thêm 21x thiệt hại khi tấn công. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Quỷ Xương
70
Sắc Quỷ
29
Chắn Lửa Chắn Lửa
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Phản lại 8% thiệt hại tiếp nhận. 20
2 Phản lại 11% thiệt hại tiếp nhận. 40
3 Phản lại 14% thiệt hại tiếp nhận. 60
4 Phản lại 17% thiệt hại tiếp nhận. 80
5 Phản lại 20% thiệt hại tiếp nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Phản lại 25% thiệt hại tiếp nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Phản lại 30% thiệt hại tiếp nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Phản lại 45% thiệt hại tiếp nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Tăng 40% máu và phản lại 50% thiệt hại phải chịu. Unknown - Unknown x 10 180
10 Tăng 80% máu và phản lại 55% thiệt hại phải chịu. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Michael
138
Chủ Tế Quỷ
112
Quái Tuyết
78
Dũng Sĩ Tê Giác
54
Quỷ Sấm Sét
49
Ác Ma Mặt Hề
36
Gai Nhím Gai Nhím
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Có 5% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. 20
2 Có 6% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. 40
3 Có 7% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. 60
4 Có 8% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. 80
5 Có 10% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Có 15% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Có 20% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Có 30% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Có 40% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. Unknown - Unknown x 10 180
10 Có 50% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Ông Kẹ
29
Michael
22
Phân Tán Phân Tán
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Giảm 5 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. 20
2 Giảm 10 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. 40
3 Giảm 15 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. 60
4 Giảm 20 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. 80
5 Giảm 25 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Giảm 40 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Giảm 60 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Giảm 80 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Giảm 60 năng lượng của 4 tướng địch khi vào trận. Giảm 90 năng lượng các mục tiêu khi tấn công. Unknown - Unknown x 10 180
10 Giảm 100 năng lượng của 4 tướng địch khi vào trận. Giảm 100 năng lượng các mục tiêu khi tấn công. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Quỷ Xương
151
Ác Quỷ Địa Ngục
144
Diêm Vương
127
Rồng Lửa
74
Rồng Băng
63
Tiên Điểu
52
Phù Thủy Tuyết
41
Người Tuyết
29
Nữ Thiện Xạ
26
Thần Tế
25
Làm Chậm Làm Chậm
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Có 25% cơ hội làm giảm 30% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. 5 sec. 20
2 Có 25% cơ hội làm giảm 40% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. 5 sec. 40
3 Có 25% cơ hội làm giảm 50% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. 5 sec. 60
4 Có 25% cơ hội làm giảm 60% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. 5 sec. 80
5 Có 25% cơ hội làm giảm 70% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 5 sec. 100
6 Có 30% cơ hội làm giảm 70% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 5 sec. 120
7 Có 35% cơ hội làm giảm 70% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 5 sec. 140
8 Có 40% cơ hội làm giảm 70% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 5 sec. 160
9 Có 50% cơ hội làm giảm 70% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. Unknown - Unknown x 10 5 sec. 180
10 Có 60% cơ hội làm giảm 70% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công. 5 sec. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Quỷ Băng
68
Pháp Sư
29
Người Thú
23
Ngáng Chân Ngáng Chân
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng tốc độ di chuyển thêm 10%. 50 min. 20
2 Tăng tốc độ di chuyển thêm 20%. 50 min. 40
3 Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%. 50 min. 60
4 Tăng tốc độ di chuyển thêm 40%. 50 min. 80
5 Tăng tốc độ di chuyển thêm 50%. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng tốc độ di chuyển thêm 55%. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng tốc độ di chuyển thêm 60%. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng tốc độ di chuyển thêm 65%. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng tốc độ di chuyển thêm 75%. Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Tăng tốc độ di chuyển thêm 90%. 50 min. 200
Nổi Điên Nổi Điên
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng tốc độ tấn công thêm 10%. 50 min. 20
2 Tăng tốc độ tấn công thêm 15%. 50 min. 40
3 Tăng tốc độ tấn công thêm 20%. 50 min. 60
4 Tăng tốc độ tấn công thêm 25%. 50 min. 80
5 Tăng tốc độ tấn công thêm 30%. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng tốc độ tấn công thêm 40%. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng tốc độ tấn công thêm 50%. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng tốc độ tấn công thêm 70%. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng tốc độ tấn công thêm 90%. Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Tăng tốc độ tấn công thêm 120%. 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Ngài Bí Ngô
665
Quỷ Sấm Sét
318
Phù Thủy Băng
208
Băng Phụng
155
Pháp Sư
80
Kẻ Hủy Diệt
46
Thiên Thần
42
Người Sói
32
Pharaon
28
Ông Kẹ
28
Ma Trơi
24
Tiên Nữ
21
Thần Tình Yêu
21
Hóa Đá Hóa Đá
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 5%. 50 min. 20
2 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 10%. 50 min. 40
3 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%. 50 min. 60
4 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 20%. 50 min. 80
5 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 25%. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 35%. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 45%. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 60%. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 70%. Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 80%. 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Nữ Thiện Xạ
538
Quái Tuyết
302
Chủ Tế Quỷ
185
Michael
167
Dũng Sĩ Tê Giác
117
Linh Hồn Sư
97
Rồng Xương
88
Hiệp Sĩ
73
Mắt Quỷ
47
Vệ Nữ Đại Dương
36
Frankenstein
33
Tiến Sĩ Độc
32
Anubis
31
Vua Hải Tặc
28
Quỷ Sấm Sét
26
Chiến Thần Chiến Thần
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 10% Sức tấn công. 50 min. 20
2 Tăng 15% Sức tấn công. 50 min. 40
3 Tăng 20% Sức tấn công. 50 min. 60
4 Tăng 25% Sức tấn công. 50 min. 80
5 Tăng 30% Sức tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng 45% Sức tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng 65% Sức tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng 90% Sức tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng 140% Sức tấn công. Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Tăng 190% Sức tấn công. 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Anubis
537
Chủ Tế Quỷ
338
Xạ Thủ Tình Yêu
335
Dũng Sĩ Tê Giác
255
Nick Hạt Tiêu
231
Lãng Khách
174
Dracula
170
Ngưu Vương
169
Kẻ đốn tim
166
Linh Hồn Sư
150
Lưỡng Long
149
Frankenstein
145
Nữ Thiện Xạ
134
Quỷ Sấm Sét
120
Rồng Xương
110
Ông già Nổ
110
Râu Bạc
92
Quái Tuyết
85
Ma Trơi
72
Kỵ Sĩ Địa Ngục
67
Tử Thần
66
Vua Hải Tặc
65
Ác Quỷ Địa Ngục
62
Thiết Giáp Chiến
61
Medusa
56
Thần Sấm
56
Kỵ Sĩ Rồng
55
Tiến Sĩ Độc
55
Athena
53
Quý Cô Leo
52
Người Thú
47
Tiên Nữ
46
Kị Sĩ Quỷ
44
Thiện Xạ
39
Ninja
37
Thủy Thần
35
Mắt Quỷ
34
Kình Ngư
32
Nữ Hải Tướng
32
Gấu Trúc
26
Kane Kẹo Ngọt
26
Nhà Giả Kim
26
Khổng Lồ Đá
24
Sát Thủ
23
Kỹ Sư
23
Kiên Cường Kiên Cường
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng máu lên 10%. 50 min. 20
2 Tăng máu lên 15%. 50 min. 40
3 Tăng máu lên 20%. 50 min. 60
4 Tăng máu lên 25%. 50 min. 80
5 Tăng máu lên 30%. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng máu lên 45%. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng máu lên 65%. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng máu lên 100%. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng máu lên 160%. Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Tăng máu lên 220%. 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Michael
337
Nữ Thiện Xạ
36
Hút Máu Hút Máu
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công. 20
2 Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công. 40
3 Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công. 60
4 Hồi 4% Máu mỗi lần tấn công. 80
5 Hồi 5% Máu mỗi lần tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Hồi 7% Máu mỗi lần tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Hồi 10% Máu mỗi lần tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Hồi 15% Máu mỗi lần tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Hồi 20% Máu mỗi lần tấn công. Unknown - Unknown x 10 180
10 Hồi 25% Máu mỗi lần tấn công. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Quỷ Xương
350
Phù Thủy Băng
64
Vua Hải Tặc
52
Độc Giác
41
Khai Sáng Khai Sáng
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 20% 20
2 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 40% 40
3 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 60% 60
4 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 80% 80
5 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 100% Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 105%. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 110%. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 115%. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 125%. Unknown - Unknown x 10 180
10 Tăng Kinh nghiệm từ trận chiến lên 135%. 200
Công Thủ Công Thủ
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4% 50 min. 20
2 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8% 50 min. 40
3 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 12% 50 min. 60
4 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 16% 50 min. 80
5 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 20% Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 30% Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 40% Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 60% Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 90% Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 120% 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Mắt Quỷ
203
Athena
195
Phù Thuỷ Bí Ngô
168
Xạ Thủ Tình Yêu
148
Anubis
118
Vua Hải Tặc
112
Nữ Thiện Xạ
99
Rồng Dung Nham
97
Ác Quỷ Địa Ngục
90
Chủ Tế Quỷ
88
Quái Tuyết
68
Vệ Nữ Đại Dương
66
Vong Hồn Tử Sĩ
54
Dracula
53
Dũng Sĩ Tê Giác
52
Linh Hồn Sư
41
Lãng Khách
37
Quỷ Sấm Sét
37
Kẻ đốn tim
32
Asura
31
Rồng Xương
29
Michael
26
Nick Hạt Tiêu
24
Frankenstein
23
Xà Nữ
22
Đao Phủ
21
Thần Khí Thần Khí
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng Máu Tối Đa lên 4%. Mỗi 15 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú. 50 min. 20
2 Tăng Máu Tối Đa lên 8%. Mỗi 12 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú. 50 min. 40
3 Tăng Máu Tối Đa lên 12%. Mỗi 9 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú. 50 min. 60
4 Tăng Máu Tối Đa lên 16%. Mỗi 6 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú. 50 min. 80
5 Tăng Máu Tối Đa lên 20%. Mỗi 4 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng Máu Tối Đa lên 30%. Mỗi 4 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng Máu Tối Đa lên 50%. Mỗi 4 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng Máu Tối Đa lên 70%. Mỗi 4 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng Máu Tối Đa lên 90%. Mỗi 4 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú. Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Tăng Máu Tối Đa lên 120%. Mỗi 4 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú. 50 min. 200
Ăn Mòn Ăn Mòn
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Có 20% cơ hội giảm 10 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. 20
2 Có 20% cơ hội giảm 20 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. 40
3 Có 20% cơ hội giảm 30 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. 60
4 Có 20% cơ hội giảm 40 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. 80
5 Có 20% cơ hội giảm 50 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Có 20% cơ hội giảm 60 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Có 25% cơ hội giảm 70 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Có 30% cơ hội giảm 80 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Có 35% cơ hội giảm 90 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. Unknown - Unknown x 10 180
10 Có 40% cơ hội giảm 100 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Quỷ Xương
152
Michael
25
Trời Giáng Trời Giáng
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Có 10% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 0.5 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. 3 sec. 20
2 Có 10% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 1 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. 1 sec. 3 sec. 40
3 Có 10% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. 2 sec. 3 sec. 60
4 Có 15% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. 2 sec. 3 sec. 80
5 Có 20% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 2 sec. 3 sec. 100
6 Có 25% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 2 sec. 3 sec. 120
7 Có 30% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 2 sec. 3 sec. 140
8 Có 35% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 2 sec. 3 sec. 160
9 Có 40% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. Unknown - Unknown x 10 2 sec. 3 sec. 180
10 Có 45% cơ hội làm choáng 3 kẻ thù ở gần trong 2 giây khi bị tấn công. Nghỉ: 3 giây. 2 sec. 3 sec. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Băng Phụng
63
Thần Rừng
37
Ngăn chặn Ngăn chặn
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Khi bị tấn công, có 10% cơ hội giảm 10% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. 4 sec. 2 sec. 20
2 Khi bị tấn công, có 10% cơ hội giảm 20% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. 4 sec. 2 sec. 40
3 Khi bị tấn công, có 10% cơ hội giảm 30% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. 4 sec. 2 sec. 60
4 Khi bị tấn công, có 15% cơ hội giảm 35% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. 4 sec. 2 sec. 80
5 Khi bị tấn công, có 20% cơ hội giảm 40% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 4 sec. 2 sec. 100
6 Khi bị tấn công, có 20% cơ hội giảm 50% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 4 sec. 2 sec. 120
7 Khi bị tấn công, có 25% cơ hội giảm 55% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 4 sec. 2 sec. 140
8 Khi bị tấn công, có 25% cơ hội giảm 65% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 4 sec. 2 sec. 160
9 Khi bị tấn công, có 30% cơ hội giảm 70% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. Unknown - Unknown x 10 4 sec. 2 sec. 180
10 Khi bị tấn công, có 30% cơ hội giảm 80% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây. 4 sec. 2 sec. 180
Ma Lực Ma Lực
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 5Đ Năng lượng. 50 min. 20
2 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 7Đ Năng lượng. 50 min. 40
3 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 9Đ Năng lượng. 50 min. 60
4 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 12Đ Năng lượng. 50 min. 80
5 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 15Đ Năng lượng. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 18Đ Năng lượng. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 22Đ Năng lượng. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 33Đ Năng lượng. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 45Đ Năng lượng. Đồng thời tăng 40% máu. Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Khi chiến đấu mỗi giây nhận 60Đ Năng lượng. Đồng thời tăng 80% máu. 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Xạ Thủ Tình Yêu
932
Ngài Bí Ngô
412
Athena
171
Vệ Nữ Đại Dương
105
Chủ Tế Quỷ
66
Asura
33
Linh Hồn Sư
29
Anubis
27
Phẫn Nộ Phẫn Nộ
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 5% CRIT và 4% Chính xác khi chiến đấu. 50 min. 20
2 Tăng 6% CRIT và 5% Chính xác khi chiến đấu. 50 min. 40
3 Tăng 8% CRIT và 7% Chính xác khi chiến đấu. 50 min. 60
4 Tăng 10% CRIT và 9% Chính xác khi chiến đấu. 50 min. 80
5 Tăng 12% CRIT và 11% Chính xác khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng 15% CRIT và 13% Chính xác khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng 20% CRIT và 16% Chính xác khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng 30% CRIT và 20% Chính xác khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng 40% CRIT và 30% Chính xác khi chiến đấu. Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Tăng 50% CRIT và 40% Chính xác khi chiến đấu. 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Băng Phụng
417
Kẻ đốn tim
70
Quái Tuyết
34
Nick Hạt Tiêu
22
Hư Ảo Hư Ảo
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 9% tấn công và 2% tránh né khi chiến đấu. 50 min. 20
2 Tăng 13% tấn công và 2% tránh né khi chiến đấu. 50 min. 40
3 Tăng 17% tấn công và 3% tránh né khi chiến đấu. 50 min. 60
4 Tăng 21% tấn công và 3% tránh né khi chiến đấu. 50 min. 80
5 Tăng 26% tấn công và 4% tránh né khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng 38% tấn công và 5% tránh né khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng 50% tấn công và 6% tránh né khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng 75% tấn công và 8% tránh né khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng 110% tấn công và 10% tránh né khi chiến đấu. Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Tăng 150% tấn công và 12% tránh né khi chiến đấu. 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Rồng Dung Nham
100
Linh Hồn Sư
84
Xạ Thủ Tình Yêu
31
Anubis
25
Lãng Khách
25
Siêu Lực Siêu Lực
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 8% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.1 lần. 50 min. 20
2 Tăng 12% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.2 lần. 50 min. 40
3 Tăng 16% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.3 lần. 50 min. 60
4 Tăng 20% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.4 lần. 50 min. 80
5 Tăng 24% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.5 lần. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng 35% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.6 lần. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng 48% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 0.8 lần. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng 70% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1 lần. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng 100% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1.2 lần. Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Tăng 130% tấn công khi chiến đấu. Thiệt hại gây ra do CRIT khi công thường và chiêu thức tăng 1.5 lần. 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Quỷ Sấm Sét
76
Xạ Thủ Tình Yêu
71
Lưỡng Long
52
Tiến Sĩ Độc
23
Bất Bại Bất Bại
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 10% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. 10 sec. 20
2 Tăng 15% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. 10 sec. 40
3 Tăng 20% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. 10 sec. 60
4 Tăng 25% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. 10 sec. 80
5 Tăng 30% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 10 giây đầu. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 10 sec. 100
6 Tăng 45% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 12 giây đầu. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 12 sec. 120
7 Tăng 60% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 14 giây đầu. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 14 sec. 140
8 Tăng 90% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 18 giây đầu. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 18 sec. 160
9 Tăng 140% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 22 giây đầu. Unknown - Unknown x 10 22 sec. 180
10 Tăng 190% sức công, miễn dịch Choáng, Sợ hãi và Giảm năng lượng vào 27 giây đầu. 27 sec. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Quỷ Sấm Sét
138
Ngưu Vương
64
Tái Sinh Tái Sinh
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 10% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 20% hiệu quả hồi máu. 50 min. 20
2 Tăng 15% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 25% hiệu quả hồi máu. 50 min. 40
3 Tăng 20% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 30% hiệu quả hồi máu. 50 min. 60
4 Tăng 28% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 40% hiệu quả hồi máu. 50 min. 80
5 Tăng 38% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 50% hiệu quả hồi máu. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng 50% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 65% hiệu quả hồi máu. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng 70% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 80% hiệu quả hồi máu. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng 100% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 100% hiệu quả hồi máu. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng 130% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 130% hiệu quả hồi máu. Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Tăng 160% tốc độ hồi năng (nhận khi đánh thường và bị công) và 160% hiệu quả hồi máu. 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Ngài Bí Ngô
123
Quái Tuyết
40
Thánh Quang Thánh Quang
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 5% máu tối đa và giảm 5% thiệt hại phải nhận. 50 min. 20
2 Tăng 10% máu tối đa và giảm 8% thiệt hại phải nhận. 50 min. 40
3 Tăng 15% máu tối đa và giảm 12% thiệt hại phải nhận. 50 min. 60
4 Tăng 20% máu tối đa và giảm 16% thiệt hại phải nhận. 50 min. 80
5 Tăng 26% máu tối đa và giảm 20% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng 35% máu tối đa và giảm 26% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng 48% máu tối đa và giảm 36% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng 65% máu tối đa và giảm 50% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng 90% máu tối đa và giảm 60% thiệt hại phải nhận. Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Tăng 120% máu tối đa và giảm 70% thiệt hại phải nhận. 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Chủ Tế Quỷ
157
Pháp Sư Vũ Trụ
142
Rồng Dung Nham
106
Ripper
103
Asura
93
Rồng Xương
62
Nữ Thiện Xạ
57
Unknown
53
Quái Tuyết
52
Nữ Kiếm Sĩ
52
Ác Ma Mặt Hề
48
Michael
44
Băng Phụng
40
Unknown
36
Vệ Nữ Đại Dương
29
Ngã Quỷ Ngã Quỷ
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 20% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận. 50 min. 20
2 Tăng 30% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận. 50 min. 40
3 Tăng 40% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận. 50 min. 60
4 Tăng 55% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận. 50 min. 80
5 Tăng 70% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng 85% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng 110% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng 150% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng 190% sức tấn công nhưng cũng tăng 15% thiệt hại phải nhận. Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Tăng 240% sức tấn công nhưng cũng tăng 15% thiệt hại phải nhận. 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Xạ Thủ Tình Yêu
516
Asura
204
Quỷ Sấm Sét
203
Ác Ma Mặt Hề
156
Phù Thủy Băng
100
Rồng Dung Nham
88
Băng Phụng
70
Anubis
50
Nữ Thiện Xạ
35
Ngưu Vương
33
Thần Phạt Thần Phạt
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 5% lực tấn công và giảm 5% thiệt hại phải nhận. 50 min. 20
2 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 10% lực tấn công và giảm 10% thiệt hại phải nhận. 50 min. 40
3 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 15% lực tấn công và giảm 15% thiệt hại phải nhận. 50 min. 60
4 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 20% lực tấn công và giảm 20% thiệt hại phải nhận. 50 min. 80
5 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 30% lực tấn công và giảm 25% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 40% lực tấn công và giảm 30% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 50% lực tấn công và giảm 35% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 65% lực tấn công và giảm 40% thiệt hại phải nhận. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 90% lực tấn công và giảm 45% thiệt hại phải nhận. Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Tầm ảnh hưởng +1, tăng 120% lực tấn công và giảm 50% thiệt hại phải nhận. 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Đội Phá Đảo
114
Nữ Hải Tướng
80
Phù Thủy Băng
71
Sinh Tồn Sinh Tồn
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tự tăng 8% Máu. Khi bị tấn công có 15% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 kẻ địch ở gần. 50 min. 20
2 Tự tăng 12% Máu. Khi bị tấn công có 15% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 kẻ địch ở gần. 50 min. 40
3 Tự tăng 16% Máu. Khi bị tấn công có 15% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 kẻ địch ở gần. 50 min. 60
4 Tự tăng 20% Máu. Khi bị tấn công có 15% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 kẻ địch ở gần. 50 min. 80
5 Tự tăng 24% Máu. Khi bị tấn công có 15% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 2 kẻ địch ở gần. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tự tăng 36% Máu. Khi bị tấn công có 25% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 2 kẻ địch ở gần. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tự tăng 52% Máu. Khi bị tấn công có 35% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 2 kẻ địch ở gần. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tự tăng 80% Máu. Khi bị tấn công có 50% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 3 kẻ địch ở gần. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tự tăng 120% Máu. Khi bị tấn công có 60% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 3 kẻ địch ở gần. Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Tự tăng 160% Máu. Khi bị tấn công có 70% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 3 kẻ địch ở gần. 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Asura
31
Chia Cắt Chia Cắt
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tấn công gây 100%+1000Đ thiệt hại công thường. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 5% HP tối đa. 20
2 Tấn công gây 100%+1200Đ thiệt hại công thường. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 6% HP tối đa. 40
3 Tấn công gây 100%+1600Đ thiệt hại công thường. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 7% HP tối đa. 60
4 Tấn công gây 100%+2200Đ thiệt hại công thường. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 8% HP tối đa. 80
5 Tấn công gây 100%+2800Đ thiệt hại công thường. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 10% HP tối đa. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Tấn công gây 100%+3800Đ thiệt hại công thường. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 12% HP tối đa. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Tấn công gây 100%+4800Đ thiệt hại công thường. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 14% HP tối đa. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Tấn công gây 100%+6000Đ thiệt hại công thường. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 18% HP tối đa. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Tấn công gây 100%+8000Đ thiệt hại công thường. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 22% HP tối đa. Unknown - Unknown x 10 180
10 Tấn công gây 100%+10000Đ thiệt hại công thường. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 26% HP tối đa. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Quỷ Sấm Sét
188
Tia Sống Tia Sống
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Hồi máu của 350% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 1 giây. (Nghỉ 7,5 giây) 1 sec. 7 sec. 20
2 Hồi máu của 500% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 1 giây. (Nghỉ 7,5 giây) 1 sec. 7 sec. 40
3 Hồi máu của 650% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 1,5 giây. (Nghỉ 7,5 giây) 1 sec. 7 sec. 60
4 Hồi máu của 800% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 1,5 giây. (Nghỉ 7,5 giây) 1 sec. 7 sec. 80
5 Hồi máu của 1000% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 2 giây. (Nghỉ 7,5 giây) Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 2 sec. 7 sec. 100
6 Hồi máu của 1200% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 2 giây. (Nghỉ 7,5 giây) Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 2 sec. 7 sec. 120
7 Hồi máu của 1450% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 2,5 giây. (Nghỉ 7,5 giây) Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 2 sec. 7 sec. 140
8 Hồi máu của 1700% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 3 giây. (Nghỉ 7,5 giây) Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 3 sec. 7 sec. 160
9 Hồi máu của 2000% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 3 giây. (Nghỉ 7,5 giây) Unknown - Unknown x 10 3 sec. 7 sec. 180
10 Hồi máu của 2400% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 3 giây. (Nghỉ 7,5 giây) 3 sec. 7 sec. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Rồng Dung Nham
138
Xạ Thủ Tình Yêu
33
Băng Phụng
21
Linh Hoạt Linh Hoạt
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Khi bị tấn công nhận 3 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 4% Né khi chiến đấu. 50 min. 20
2 Khi bị tấn công nhận 6 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 5% Né khi chiến đấu. 50 min. 40
3 Khi bị tấn công nhận 10 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 7% Né khi chiến đấu. 50 min. 60
4 Khi bị tấn công nhận 15 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 9% Né khi chiến đấu. 50 min. 80
5 Khi bị tấn công nhận 25 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 11% Né khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Khi bị tấn công nhận 35 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 13% Né khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Khi bị tấn công nhận 45 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 16% Né khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Khi bị tấn công nhận 60 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 20% Né khi chiến đấu. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Khi bị tấn công nhận 80 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 25% Né khi chiến đấu. Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Khi bị tấn công nhận 100 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 30% Né khi chiến đấu. 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Rồng Dung Nham
247
Băng Phụng
216
Ngài Bí Ngô
56
Nộ Thú Nộ Thú
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Khi công gây 200% thiệt hại công thường và 200% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. 20
2 Khi công gây 240% thiệt hại công thường và 240% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. 40
3 Khi công gây 280% thiệt hại công thường và 280% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. 60
4 Khi công gây 320% thiệt hại công thường và 320% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. 80
5 Khi công gây 380% thiệt hại công thường và 380% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Khi công gây 440% thiệt hại công thường và 440% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Khi công gây 540% thiệt hại công thường và 540% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Khi công gây 680% thiệt hại công thường và 680% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Khi công gây 900% thiệt hại công thường và 900% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. Unknown - Unknown x 10 180
10 Khi công gây 1200% thiệt hại công thường và 1200% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Ngài Bí Ngô
37
Hồn Tiên Hồn Tiên
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Khi công gây 200% thiệt hại công thường và 200% thiệt hại công thường lên 1 địch Sứ Giả gần. 20
2 Khi công gây 240% thiệt hại công thường và 240% thiệt hại công thường lên 1 địch Sứ Giả gần. 40
3 Khi công gây 280% thiệt hại công thường và 280% thiệt hại công thường lên 1 địch Sứ Giả gần. 60
4 Khi công gây 320% thiệt hại công thường và 320% thiệt hại công thường lên 1 địch Sứ Giả gần. 80
5 Khi công gây 380% thiệt hại công thường và 380% thiệt hại công thường lên 1 địch Sứ Giả gần. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Khi công gây 440% thiệt hại công thường và 440% thiệt hại công thường lên 1 địch Sứ Giả gần. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Khi công gây 540% thiệt hại công thường và 540% thiệt hại công thường lên 1 địch Sứ Giả gần. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Khi công gây 680% thiệt hại công thường và 680% thiệt hại công thường lên 1 địch Sứ Giả gần. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Khi công gây 900% thiệt hại công thường và 900% thiệt hại công thường lên 1 địch Sứ Giả gần. Unknown - Unknown x 10 180
10 Khi công gây 1200% thiệt hại công thường và 1200% thiệt hại công thường lên 1 địch Sứ Giả gần. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Độc Giác
72
Lực Thánh Lực Thánh
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Khi công gây 200% thiệt hại công thường và 200% thiệt hại công thường lên 1 địch Chiến Thú gần. 20
2 Khi công gây 240% thiệt hại công thường và 240% thiệt hại công thường lên 1 địch Chiến Thú gần. 40
3 Khi công gây 280% thiệt hại công thường và 280% thiệt hại công thường lên 1 địch Chiến Thú gần. 60
4 Khi công gây 320% thiệt hại công thường và 320% thiệt hại công thường lên 1 địch Chiến Thú gần. 80
5 Khi công gây 380% thiệt hại công thường và 380% thiệt hại công thường lên 1 địch Chiến Thú gần. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 100
6 Khi công gây 440% thiệt hại công thường và 440% thiệt hại công thường lên 1 địch Chiến Thú gần. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 120
7 Khi công gây 540% thiệt hại công thường và 540% thiệt hại công thường lên 1 địch Chiến Thú gần. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 140
8 Khi công gây 680% thiệt hại công thường và 680% thiệt hại công thường lên 1 địch Chiến Thú gần. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 160
9 Khi công gây 900% thiệt hại công thường và 900% thiệt hại công thường lên 1 địch Chiến Thú gần. Unknown - Unknown x 10 180
10 Khi công gây 1200% thiệt hại công thường và 1200% thiệt hại công thường lên 1 địch Chiến Thú gần. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Quỷ Sấm Sét
146
Ma Giáp Ma Giáp
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 9% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 50000. 50 min. 20
2 Tăng 13% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 42000. 50 min. 40
3 Tăng 17% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 34000. 50 min. 60
4 Tăng 21% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 27000. 50 min. 80
5 Tăng 26% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 21000. Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng 38% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 16000. Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng 50% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 12000. Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng 75% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 9000. Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng 110% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 7000. Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Tăng 150% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 5000. 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Nữ Kiếm Sĩ
80
Pháp Sư Vũ Trụ
63
Ripper
26
Vô Hình Vô Hình
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Khi HP dưới 30%, tăng 30% tấn công, tăng 10% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) 4 sec. 9 sec. 20
2 Khi HP dưới 30%, tăng 40% tấn công, tăng 15% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) 4 sec. 9 sec. 40
3 Khi HP dưới 30%, tăng 50% tấn công, tăng 20% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) 4 sec. 9 sec. 60
4 Khi HP dưới 30%, tăng 65% tấn công, tăng 25% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) 4 sec. 9 sec. 80
5 Khi HP dưới 30%, tăng 80% tấn công, tăng 30% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 4 sec. 9 sec. 100
6 Khi HP dưới 30%, tăng 95% tấn công, tăng 40% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 4 sec. 9 sec. 120
7 Khi HP dưới 30%, tăng 120% tấn công, tăng 50% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 4 sec. 9 sec. 140
8 Khi HP dưới 30%, tăng 155% tấn công, tăng 70% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 4 sec. 9 sec. 160
9 Khi HP dưới 30%, tăng 200% tấn công, tăng 90% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) Unknown - Unknown x 10 4 sec. 9 sec. 180
10 Khi HP dưới 30%, tăng 250% tấn công, tăng 120% tốc độ tấn công và ẩn hình trong 4,5 giây. (Nghỉ: 9s) 4 sec. 9 sec. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Xạ Thủ Tình Yêu
42
Nộ Lửa Nộ Lửa
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 8% Máu. Tăng 15% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây) 50 min. 20
2 Tăng 12% Máu. Tăng 20% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây) 50 min. 40
3 Tăng 16% Máu. Tăng 25% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây) 50 min. 60
4 Tăng 20% Máu. Tăng 30% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây) 50 min. 80
5 Tăng 24% Máu. Tăng 40% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây) Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Tăng 36% Máu. Tăng 50% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây) Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Tăng 52% Máu. Tăng 60% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây) Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Tăng 80% Máu. Tăng 70% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây) Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Tăng 120% Máu. Tăng 80% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây) Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Tăng 160% Máu. Tăng 90% tỷ lệ CRIT nếu Tướng còn ít nhất 45% Máu. Duy trì 2.5 giây. (Nghỉ: 2 giây) 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Kẻ Đồ Long
136
Unknown Unknown
Cấp Tin tức Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Unknown 50 min. 20
2 Unknown 50 min. 40
3 Unknown 50 min. 60
4 Unknown 50 min. 80
5 Unknown Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 x 10 50 min. 100
6 Unknown Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 x 10 50 min. 120
7 Unknown Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 x 10 50 min. 140
8 Unknown Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. x 10 50 min. 160
9 Unknown Unknown - Unknown x 10 50 min. 180
10 Unknown 50 min. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Rồng Dung Nham
26

Ngoài ra

Những gì anh hùng để đưa tài năng, rune hay ngắm cảnh.