Tướng: Rồng Bạo Năng

Rồng Bạo Năng

Rồng Bạo Năng Rồng Bạo Năng Rồng Bạo Năng

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:9800120160228560
Tấn công Tấn công:51040026781
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:110011001100
Di Chuyển Di Chuyển:320335335
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:888
Chính xác Chính xác:253354576
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Đài Hộ VệKỹ năng TướngKhả năng
Thần TựOKHãy chọn tài năngĐạn Năng Lượng
Rồng cổ đại dường như đã tái xuất ở Narcia, nhưng trong một hình dạng đặc biệt. Khẩu pháo năng lượng cực nguy hiểm. Không còn gì là an toàn khi năng lượng bùng nổ.
  • Đạn Năng Lượng
  • Tôtem Thần
  • Rồng Bạo Năng
  • Rồng Bạo Năng Tiến hóa 1
  • Rồng Bạo Năng Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
  • Skin
CấpPhí Sức MạnhThường Sức MạnhTiến hóa 1 Sức MạnhTiến hóa 2
1/15---597898
Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 20% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.) (Nghỉ: 7 giây. Khi Tướng có ít hơn 50% máu, mỗi giây phục hồi 6% máu, mỗi lần trúng đón không thể chịu hơn 40000 thiệt hại và miễn dịch tất cả điều kiện tiêu cực.)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 28% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.) (Nghỉ: 7 giây. Khi Tướng có ít hơn 50% máu, mỗi giây phục hồi 6% máu, mỗi lần trúng đón không thể chịu hơn 40000 thiệt hại và miễn dịch tất cả điều kiện tiêu cực.)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 36% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.) (Nghỉ: 7 giây. Khi Tướng có ít hơn 50% máu, mỗi giây phục hồi 6% máu, mỗi lần trúng đón không thể chịu hơn 40000 thiệt hại và miễn dịch tất cả điều kiện tiêu cực.)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 44% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.) (Nghỉ: 7 giây. Khi Tướng có ít hơn 50% máu, mỗi giây phục hồi 6% máu, mỗi lần trúng đón không thể chịu hơn 40000 thiệt hại và miễn dịch tất cả điều kiện tiêu cực.)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 52% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.) (Nghỉ: 7 giây. Khi Tướng có ít hơn 50% máu, mỗi giây phục hồi 6% máu, mỗi lần trúng đón không thể chịu hơn 40000 thiệt hại và miễn dịch tất cả điều kiện tiêu cực.)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 62% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.) (Nghỉ: 7 giây. Khi Tướng có ít hơn 50% máu, mỗi giây phục hồi 6% máu, mỗi lần trúng đón không thể chịu hơn 40000 thiệt hại và miễn dịch tất cả điều kiện tiêu cực.)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 72% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.) (Nghỉ: 7 giây. Khi Tướng có ít hơn 50% máu, mỗi giây phục hồi 6% máu, mỗi lần trúng đón không thể chịu hơn 40000 thiệt hại và miễn dịch tất cả điều kiện tiêu cực.)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 82% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.) (Nghỉ: 7 giây. Khi Tướng có ít hơn 50% máu, mỗi giây phục hồi 6% máu, mỗi lần trúng đón không thể chịu hơn 40000 thiệt hại và miễn dịch tất cả điều kiện tiêu cực.)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 95% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.) (Nghỉ: 7 giây. Khi Tướng có ít hơn 50% máu, mỗi giây phục hồi 6% máu, mỗi lần trúng đón không thể chịu hơn 40000 thiệt hại và miễn dịch tất cả điều kiện tiêu cực.)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 108% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.) (Nghỉ: 7 giây. Khi Tướng có ít hơn 50% máu, mỗi giây phục hồi 6% máu, mỗi lần trúng đón không thể chịu hơn 40000 thiệt hại và miễn dịch tất cả điều kiện tiêu cực.)
11/158600000 Vàng 5970 Pha Lê Xanh 154000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 74Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 16
6448581073
Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 121% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.) (Nghỉ: 7 giây. Khi Tướng có ít hơn 50% máu, mỗi giây phục hồi 6% máu, mỗi lần trúng đón không thể chịu hơn 40000 thiệt hại và miễn dịch tất cả điều kiện tiêu cực.)
12/15849790 Pha Lê Xanh 485000 Sao
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 54Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 22Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 8
7029361170
Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 135% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.) (Nghỉ: 7 giây. Khi Tướng có ít hơn 50% máu, mỗi giây phục hồi 6% máu, mỗi lần trúng đón không thể chịu hơn 40000 thiệt hại và miễn dịch tất cả điều kiện tiêu cực.)
13/153643000 Pha Lê Xanh 941000 Sao
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 14Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 27
76110141268
Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 149% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.) (Nghỉ: 7 giây. Khi Tướng có ít hơn 50% máu, mỗi giây phục hồi 6% máu, mỗi lần trúng đón không thể chịu hơn 40000 thiệt hại và miễn dịch tất cả điều kiện tiêu cực.)
14/158820000 Pha Lê Xanh 1581000 Sao
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 20
81910921365
Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 163% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.) (Nghỉ: 7 giây. Khi Tướng có ít hơn 50% máu, mỗi giây phục hồi 6% máu, mỗi lần trúng đón không thể chịu hơn 40000 thiệt hại và miễn dịch tất cả điều kiện tiêu cực.)
15/1517920000 Pha Lê Xanh 2985000 Sao
87811701463
Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 180% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.) (Nghỉ: 7 giây. Khi Tướng có ít hơn 50% máu, mỗi giây phục hồi 6% máu, mỗi lần trúng đón không thể chịu hơn 40000 thiệt hại và miễn dịch tất cả điều kiện tiêu cực.)
CấpTin tức
1Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 20% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.)
2Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 28% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.)
3Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 36% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.)
4Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 44% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.)
5Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 52% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.)
6Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 62% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.)
7Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 72% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.)
8Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 82% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.)
9Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 95% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.)
10Triệu hồi một Quả cầu năng lượng lên 2 mục tiêu địch ngẫu nhiên (với mỗi mục tiêu ở trung tâm của khu vực ảnh hưởng). Mỗi 0,2 giây trong 5 giây, từng Quả cầu năng lượng gây 108% thiệt hại tấn công cho mục tiêu và các mục tiêu xung quanh. (Thiệt hại này không chịu ảnh hưởng của các hiệu ứng chuyển Thiệt hại ra Máu và giới hạn thiệt hại của mục tiêu.)
Rồng Bạo Năng
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
198005103206
21010053132011
31040055232017
41070057332023
51100059432028
61130061532034
71160063632040
81190065732045
91220067832051
101250069932057
111280072032062
121310074132068
131340076232074
141370078332079
151400080432085
161430082532091
171460084632097
1814900867320102
1915200888320108
2015500909320114
20 (2 x Star)
1000 (1000Sao)
10000 (10000Vàng)
10Lửa
253001419325114
21256001440325120
22259001461325126
23262001482325131
24265001503325137
25268001524325143
26271001545325148
27274001566325154
28277001587325160
29280001608325165
30283001629325171
31286001650325177
32289001671325183
33292001692325188
34295001713325194
35298001734325200
36301001755325205
37304001776325211
38307001797325217
39310001818325223
40313001839325228
40 (3 x Star)
3000 (4000Sao)
30000 (40000Vàng)
50Lửa
411002349330229
41414002370330235
42417002391330241
43420002412330247
44423002433330252
45426002454330258
46429002475330264
47432002496330269
48435002517330275
49438002538330281
50441002559330287
51444002580330292
52447002601330298
53450002622330304
54453002643330310
55456002664330315
56459002685330321
57462002706330327
58465002727330333
59468002748330338
60471002769330344
60 (4 x Star)
10000 (14000Sao)
100000 (140000Vàng)
75Lửa
569003279335346
61572003300335351
62575003321335357
63578003342335363
64581003363335369
65584003384335374
66587003405335380
67590003426335386
68593003447335392
69596003468335398
70599003489335403
71602003510335409
72605003531335415
73608003552335421
74611003573335426
75614003594335432
76617003615335438
77620003636335444
78623003657335449
79626003678335455
80629003699335461
80 (5 x Star)
20000 (34000Sao)
200000 (340000Vàng)
105Lửa
727004209340463
81730004230340469
82733004251340475
83736004272340480
84739004293340486
85742004314340492
86745004335340498
87748004356340504
88751004377340509
89754004398340515
90757004419340521
91760004440340527
92763004461340533
93766004482340538
94769004503340544
95772004524340550
96775004545340556
97778004566340562
98781004587340567
99784004608340573
100787004629340579
100 (6 x Star)
30000 (64000Sao)
300000 (640000Vàng)
135Lửa
885005139345582
101888005160345587
102891005181345593
103894005202345599
104897005223345605
105900005244345611
106903005265345617
107906005286345622
108909005307345628
109912005328345634
110915005349345640
111918005370345646
112921005391345651
113924005412345657
114927005433345663
115930005454345669
116933005475345675
117936005496345681
118939005517345686
119942005538345692
120945005559345698
120 (7 x Star)
50000 (114000Sao)
500000 (1140000Vàng)
190Lửa
1043006069350701
1211046006090350707
1221049006111350713
1231052006132350719
1241055006153350725
1251058006174350731
1261061006195350736
1271064006216350742
1281067006237350748
1291070006258350754
1301073006279350760
1311076006300350766
1321079006321350771
1331082006342350777
1341085006363350783
1351088006384350789
1361091006405350795
1371094006426350801
1381097006447350807
1391100006468350812
1401103006489350818
140 (8 x Star)
100000 (214000Sao)
1000000 (2140000Vàng)
250Lửa
1201006999355822
1411204007020355828
1421207007041355834
1431210007062355840
1441213007083355846
1451216007104355851
1461219007125355857
1471222007146355863
1481225007167355869
1491228007188355875
1501231007209355881
1511234007230355887
1521237007251355893
1531240007272355898
1541243007293355904
1551246007314355910
1561249007335355916
1571252007356355922
1581255007377355928
1591258007398355934
1601261007419355940
160 (9 x Star)
200000 (414000Sao)
2000000 (4140000Vàng)
320Lửa
1359007929360944
1611362007950360950
1621365007971360956
1631368007992360962
1641371008013360968
1651374008034360974
1661377008055360979
1671380008076360985
1681383008097360991
1691386008118360997
17013890081393601003
17113920081603601009
17213950081813601015
17313980082023601021
17414010082233601027
17514040082443601033
17614070082653601038
17714100082863601044
17814130083073601050
17914160083283601056
18014190083493601062
180 (10 x Star)
400000 (814000Sao)
5000000 (9140000Vàng)
550Lửa
15170088593651067
18115200088803651073
18215230089013651079
18315260089223651085
18415290089433651091
18515320089643651097
18615350089853651103
18715380090063651108
18815410090273651114
18915440090483651120
19015470090693651126
19115500090903651132
19215530091113651138
19315560091323651144
19415590091533651150
19515620091743651156
19615650091953651162
19715680092163651168
19815710092373651174
19915740092583651180
20015770092793651186
Rồng Bạo Năng
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
112016040023357
2120610402333514
3121060404433521
4121510406533528
5121960408633535
6122410410733542
7122860412833549
8123310414933556
9123760417033564
10124210419133571
11124660421233578
12125110423333585
13125560425433592
14126010427533599
151264604296335106
161269104317335113
171273604338335120
181278104359335127
191282604380335134
201287104401335141
211291604422335148
221296104443335155
231300604464335162
241305104485335169
251309604506335177
261314104527335184
271318604548335191
281323104569335198
291327604590335205
301332104611335212
311336604632335219
321341104653335226
331345604674335233
341350104695335240
351354604716335247
361359104737335254
371363604758335261
381368104779335268
391372604800335275
401377104821335282
411381604842335290
421386104863335297
431390604884335304
441395104905335311
451399604926335318
461404104947335325
471408604968335332
481413104989335339
491417605010335346
501422105031335353
511426605052335360
521431105073335367
531435605094335374
541440105115335381
551444605136335388
561449105157335395
571453605178335402
581458105199335410
591462605220335417
601467105241335424
611471605262335431
621476105283335438
631480605304335445
641485105325335452
651489605346335459
661494105367335466
671498605388335473
681503105409335480
691507605430335487
701512105451335494
711516605472335501
721521105493335508
731525605514335515
741530105535335523
751534605556335530
761539105577335537
771543605598335544
781548105619335551
791552605640335558
801557105661335565
80 (5 x Star)
20000 (20000Sao)
200000 (200000Vàng)
105Lửa
1694306375340567
811698806396340574
821703306417340581
831707806438340588
841712306459340595
851716806480340603
861721306501340610
871725806522340617
881730306543340624
891734806564340631
901739306585340638
911743806606340645
921748306627340652
931752806648340659
941757306669340666
951761806690340673
961766306711340681
971770806732340688
981775306753340695
991779806774340702
1001784306795340709
100 (6 x Star)
30000 (50000Sao)
300000 (500000Vàng)
135Lửa
1921507509345712
1011926007530345719
1021930507551345726
1031935007572345733
1041939507593345740
1051944007614345747
1061948507635345754
1071953007656345761
1081957507677345769
1091962007698345776
1101966507719345783
1111971007740345790
1121975507761345797
1131980007782345804
1141984507803345811
1151989007824345818
1161993507845345826
1171998007866345833
1182002507887345840
1192007007908345847
1202011507929345854
120 (7 x Star)
50000 (100000Sao)
500000 (1000000Vàng)
190Lửa
2148708643350857
1212153208664350864
1222157708685350872
1232162208706350879
1242166708727350886
1252171208748350893
1262175708769350900
1272180208790350907
1282184708811350914
1292189208832350922
1302193708853350929
1312198208874350936
1322202708895350943
1332207208916350950
1342211708937350957
1352216208958350965
1362220708979350972
1372225209000350979
1382229709021350986
1392234209042350993
14022387090633501000
140 (8 x Star)
100000 (200000Sao)
1000000 (2000000Vàng)
250Lửa
23759097773551004
14123804097983551011
14223849098193551018
14323894098403551026
14423939098613551033
14523984098823551040
14624029099033551047
14724074099243551054
14824119099453551061
14924164099663551069
15024209099873551076
151242540100083551083
152242990100293551090
153243440100503551097
154243890100713551105
155244340100923551112
156244790101133551119
157245240101343551126
158245690101553551133
159246140101763551140
160246590101973551148
160 (9 x Star)
200000 (400000Sao)
2000000 (4000000Vàng)
320Lửa
260310109113601152
161260760109323601159
162261210109533601166
163261660109743601174
164262110109953601181
165262560110163601188
166263010110373601195
167263460110583601202
168263910110793601210
169264360111003601217
170264810111213601224
171265260111423601231
172265710111633601238
173266160111843601246
174266610112053601253
175267060112263601260
176267510112473601267
177267960112683601274
178268410112893601282
179268860113103601289
180269310113313601296
180 (10 x Star)
400000 (800000Sao)
5000000 (9000000Vàng)
550Lửa
283030120453651301
181283480120663651308
182283930120873651315
183284380121083651323
184284830121293651330
185285280121503651337
186285730121713651344
187286180121923651352
188286630122133651359
189287080122343651366
190287530122553651373
191287980122763651381
192288430122973651388
193288880123183651395
194289330123393651402
195289780123603651409
196290230123813651417
197290680124023651424
198291130124233651431
199291580124443651438
200292030124653651446
Rồng Bạo Năng
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạnh
125600082093358
2256675823033517
3257350825133525
4258025827233533
5258700829333542
6259375831433550
7260050833533559
8260725835633567
9261400837733575
10262075839833584
11262750841933592
122634258440335100
132641008461335109
142647758482335117
152654508503335125
162661258524335134
172668008545335142
182674758566335151
192681508587335159
202688258608335167
212695008629335176
222701758650335184
232708508671335192
242715258692335201
252722008713335209
262728758734335217
272735508755335226
282742258776335234
292749008797335242
302755758818335251
312762508839335259
322769258860335268
332776008881335276
342782758902335284
352789508923335293
362796258944335301
372803008965335309
382809758986335318
392816509007335326
402823259028335334
412830009049335343
422836759070335351
432843509091335360
442850259112335368
452857009133335376
462863759154335385
472870509175335393
482877259196335401
492884009217335410
502890759238335418
512897509259335426
522904259280335435
532911009301335443
542917759322335452
552924509343335460
562931259364335468
572938009385335477
582944759406335485
592951509427335493
602958259448335502
612965009469335510
622971759490335518
632978509511335527
642985259532335535
652992009553335543
662998759574335552
673005509595335560
683012259616335569
693019009637335577
703025759658335585
713032509679335594
723039259700335602
733046009721335610
743052759742335619
753059509763335627
763066259784335635
773073009805335644
783079759826335652
793086509847335661
803093259868335669
813100009889335677
823106759910335686
833113509931335694
843120259952335702
853127009973335711
863133759994335719
8731405010015335727
8831472510036335736
8931540010057335744
9031607510078335753
9131675010099335761
9231742510120335769
9331810010141335778
9431877510162335786
9531945010183335794
9632012510204335803
9732080010225335811
9832147510246335819
9932215010267335828
10032282510288335836
100 (6 x Star)
30000 (30000Sao)
300000 (300000Vàng)
135Lửa
35026511716345842
10135094011737345850
10235161511758345859
10335229011779345867
10435296511800345875
10535364011821345884
10635431511842345892
10735499011863345901
10835566511884345909
10935634011905345917
11035701511926345926
11135769011947345934
11235836511968345943
11335904011989345951
11435971512010345960
11536039012031345968
11636106512052345976
11736174012073345985
11836241512094345993
119363090121153451002
120363765121363451010
120 (7 x Star)
50000 (80000Sao)
500000 (800000Vàng)
190Lửa
391205135643501013
121391880135853501022
122392555136063501030
123393230136273501039
124393905136483501047
125394580136693501056
126395255136903501064
127395930137113501072
128396605137323501081
129397280137533501089
130397955137743501098
131398630137953501106
132399305138163501115
133399980138373501123
134400655138583501132
135401330138793501140
136402005139003501148
137402680139213501157
138403355139423501165
139404030139633501174
140404705139843501182
140 (8 x Star)
100000 (180000Sao)
1000000 (1800000Vàng)
250Lửa
432145154123551186
141432820154333551195
142433495154543551203
143434170154753551212
144434845154963551220
145435520155173551228
146436195155383551237
147436870155593551245
148437545155803551254
149438220156013551262
150438895156223551271
151439570156433551279
152440245156643551288
153440920156853551296
154441595157063551305
155442270157273551313
156442945157483551322
157443620157693551330
158444295157903551339
159444970158113551347
160445645158323551356
160 (9 x Star)
200000 (380000Sao)
2000000 (3800000Vàng)
320Lửa
473085172603601360
161473760172813601369
162474435173023601377
163475110173233601386
164475785173443601394
165476460173653601403
166477135173863601411
167477810174073601420
168478485174283601428
169479160174493601437
170479835174703601445
171480510174913601454
172481185175123601462
173481860175333601471
174482535175543601479
175483210175753601488
176483885175963601496
177484560176173601505
178485235176383601513
179485910176593601522
180486585176803601530
180 (10 x Star)
400000 (780000Sao)
5000000 (8800000Vàng)
550Lửa
514025191083651535
181514700191293651544
182515375191503651552
183516050191713651561
184516725191923651569
185517400192133651578
186518075192343651586
187518750192553651595
188519425192763651603
189520100192973651612
190520775193183651620
191521450193393651629
192522125193603651637
193522800193813651646
194523475194023651654
195524150194233651663
196524825194443651671
197525500194653651680
198526175194863651689
199526850195073651697
200527525195283651706
CấpChỉ Số Thú NuôiCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Rồng Bạo Năng x 1 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 569500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
Rồng Bạo Năng x 2 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 101040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
4841100
41110 Tấn côngPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241500
423890 MáuPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1241800
43150 Chính xácPha Lê Xanh x 125000
Sao x 45000
1242200
44150 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1242500
45330 Tấn côngPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
3542900
464240 MáuPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243200
4732 CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243600
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 179000
Sao x 52500
1243900
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
5011680 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
3544600
51130 Tấn côngPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445000
524490 MáuPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445300
53170 Chính xácPha Lê Xanh x 239000
Sao x 60500
1445700
54170 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1446000
55385 Tấn côngPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
4146400
564900 MáuPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1446700
5738 CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447100
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 304000
Sao x 69000
1447400
59145 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 15
Rồng Bạo Năng x 4 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 201447800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
6548200
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1548600
625090 MáuPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549000
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 380000
Sao x 78000
1549500
64191 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1550000
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
4650600
665550 MáuPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551200
6742 CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1551900
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 470000
Sao x 88000
1552600
69155 Tấn côngVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 2
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1553400
7015270 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
4654200
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1755100
725690 MáuPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1756000
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 570000
Sao x 100000
1757000
74213 Tránh néVận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1758000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
5159100
766200 MáuPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1760200
7747 CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1761400
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 680000
Sao x 115000
1762600
79173 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
Rồng Bạo Năng x 6 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 301763800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
8264300
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1964800
826290 MáuPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965300
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 800000
Sao x 135000
1965800
84236 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1966300
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
5766800
866850 MáuPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967300
8752 CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1967800
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 1000000
Sao x 165000
1968300
89194 Tấn côngVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
1968800
9018860 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
5769400
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170000
926890 MáuPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2170600
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 1280000
Sao x 210000
2171200
94258 Tránh néVận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
2171800
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
6272400
967510 MáuPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173000
9757 CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2173600
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 1600000
Sao x 270000
2174200
99211 Tấn côngVận Thạch VI - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 12
Rồng Bạo Năng x 8 / Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. x 402174800
100Khả năng 15 Cấp990

SkinSkin

  • Không Gian X
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Không Gian X
Không Gian X
Khi Rồng Bạo Năng nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Một sinh vật giáp sắt tân tiến, ra đời chỉ để chiến đấu.800 Tấn công
20000 Máu
*Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin. x 50
Cấp Máu Tấn công Chống CRIT CRIT Tránh né Chính xác TH CRIT Sức mạnh Quảng bá Cấp
1 20000 800 560 Ấn + 10 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
2 2625 105 6 840 Ấn + 15 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
3 15 15 6 1120 Ấn + 20 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
4 75 75 6 1400 Ấn + 25 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
5 3250 130 9 1680 Ấn + 30 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
6 25 25 9 1960 Ấn + 35 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
7 105 105 9 2240 Ấn + 40 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
8 4125 165 12 2520 Ấn + 45 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
9 35 35 12 2800 Ấn + 50 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
10 135 135 12 3080 Ấn + 55 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
11 5250 210 15 3360 Ấn + 60 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
12 45 45 15 3640 Ấn + 65 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
13 165 165 15 3920 Ấn + 70 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
14 6625 265 18 4200 Ấn + 75 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
15 55 55 18 4480 Ấn + 80 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
16 195 195 18 4760 Ấn + 85 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
17 8250 330 21 5040 Ấn + 90 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
18 55 55 21 5320 Ấn + 95 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
19 195 195 21 5600 Ấn + 100 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.
20 10125 405 24
Tổng 58520 Ấn1045 *Không Gian X - Đổi Skin của Rồng Bạo Năng. Dùng cường hóa Skin.

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Rồng Bạo Năng + Hoàng Tử Sấm + Nữ Thủy Thần + Đấu Sĩ Rìu Thần
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Đỉnh Công Lý
Đỉnh Công Lý
Tin tức Tướng Thưởng
Đỉnh Công Lý luôn nằm dưới ánh mặt trời rực rỡ. Ngay cả những người sinh sống đầu tiên nhất cũng phải kinh ngạc trước hiện tượng ánh sáng vĩnh cửu, đó là một món quà từ Tạo hóa. Bất kỳ sai lầm nhỏ nào sẽ mang lại bóng đêm hay hình phạt thiên đàng, họ đã thiết lập những luật lệ nghiêm ngặt mà các thế hệ con cháu phải tuân thủ: không gây chiến và không tồn tại những ý nghĩ xấu xa. Nhưng hòa bình của Đỉnh Công Lý đã bị phá vỡ khi một vết nứt hình thành trên tinh thể năng lượng. Có ai đó đã phá vỡ ...? 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Các trưởng giả không ngờ rằng những vết nứt của pha lê năng lượng lại bị phá hoại. Các hậu duệ, do Hoàng Tử Sấm dẫn đầu, không hài lòng với các luật lệ nghiêm ngặt của Đỉnh Công Lý. Họ không thể ngồi yên trong khi chiến tranh nổ ra ở Narcia, và rất muốn triển khai sức mạnh của pha lê năng lượng. Theo cách nhìn của họ, một vùng đất bị mắc kẹt vĩnh viễn dưới ánh sáng không phải là dấu hiệu tốt của Tạo hóa, mà là một sự trừng phạt tàn nhẫn. 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Tin tức
Lõi Năng Lượng
Lõi Năng Lượng
Dưới vẻ ngoài thô kệch là một nguồn sức mạnh cực lớn.

Lựa chọn tốt nhất đạt được cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
4
0

Bài

0
0
3
6
0
0
0
2
0
0
1
0
3
0
0
1
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
1

Kỹ Năng

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
29
3
2
0
0
0
3
0
0
0
0
0

Thú Nuôi

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
9
0
2
1
0
19
1

Đặc Tính

1
0
2
1
1
36
11

Lấy

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Chuyển sang Chế độ Vật phẩm trong "Đài Tướng" để lưu trữ các thẻ tướng và tinh chất trong Hộp đạo cụ của Nhà kho
Tuyển Tướng bằng cách sử dụng Ấn, Đá Hồn, Ngọc, hoặc Danh vọng
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Rồng Bạo Năng - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Rồng Bạo Năng. --- 100 %
Đồ Lượng Lượt *
Unknown - Unknown 1

* -Rất có thể là gần đúng.

3D người mẫu của những nhân vật

Ngoài ra

Hộ Vệ
Tuyển Tướng
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép