Cướp Đoạt

Không thể tấn công người chơi đang sử dụng khiên.
Không thể tấn công khi người chơi đang trong game.
Không thể tấn công khi người chơi đang chiến đấu.
1 = Sức mạnh / 100 + 50 Vàng(<= 500 Vàng)
Thời gian tuyển x 3 min.
Sức mạnh của đối phương phụ thuộc vào sức mạnh của các người và khoảng 5% trong hoặc xuống sức mạnh của các người.
Thiệt mạng trong cuộc TẤN công, các anh hùng sau thất bại sẽ được phục hồi các căn cứ của các ký tự. Thiệt mạng trong cuộc TẤN công, quân đội sẽ phải xây dựng lại.

Thưởng

< 50% 50% - 74% (1 Lửa Công Lý) 75% - 99% (2 Lửa Công Lý) 100% (3 Lửa Công Lý)
-12 Sao + Vàng + Dầu 1 Sao + Vàng + Dầu 2 Sao + Vàng + Dầu 4 Sao + Vàng + Dầu

Ngoài ra

Phép Tướng Quân sự