Tòa nhà: Bẫy Tướng

Bẫy Tướng


Phát nổ và gây TH bằng 10% Máu của Tướng đối thủ trong phạm vi. Đặt nhiều Bẫy Tướng gần nhau để tăng sức công phá. Không có tác dụng với Tướng bay.

Phạm vi tấn côngTấn côngSức MạnhChỗChi phí sản xuất
Bẫy Tướng810%01x12000Dầu