Tòa nhà: Đài Hộ Vệ

Giảm Giá Thành Xây Dựng
Tăng Tốc Độ Xây Dựng

Đài Hộ Vệ


Công trình mở khóa Phe và Thí Luyện.

MáuSức MạnChỗThời gian nâng cấChi phí sản xuất
Đài Hộ Vệ500020002x2 5 sec.500Vàng

Ngoài ra

Hộ Vệ
Thí Luyện