Đế Chế Khủng Hoảng

Quỷ VươngQuỷ Vương
1. Các Quỷ Vương và thế lực ma quỷ đang xâm chiếm vùng đất! Đoàn kết chống lại chúng! 2. Quỷ Vương có 3 thế lực: Quân Đoàn Tro Tàn, Quỷ Tham Lam và Vong Hồn Xảo Trá. Mỗi ngày, có 2 cơ hội để thách đấu tất cả các ải. (Ngoại trừ Quỷ Tham Lam) 3. Đánh bại cả tất cả thế lực để vào đấu Quỷ Vương. 4. Sau khi bạn đánh bại Quỷ Vương, chúng sẽ trở lại sau 7 ngày. Nếu không thể đánh bại Quỷ Vương trong thời gian xâm chiếm, chúng sẽ rời khỏi và trở lại sau 7 ngày. 5. Ngoại trừ ải Quỷ Tham Lam, phần thưởng ải được trao dựa trên thành tích thứ hạng. Phần thưởng ải có thể nhận sau khi kết thúc.
Quỷ Tham LamQuỷ Tham Lam
1. Kiếm Điểm Quyên góp bằng cách quyên góp những tài nguyên nhất định. 2. Tài nguyên khác nhau cho số điểm khác nhau. Mỗi loại tài nguyên có giới hạn quyên góp hàng ngày. 3. Tổng điểm xác định thứ hạng của bạn. 4. Tổng điểm càng cao, thưởng bạn nhận được sẽ càng nhiều. 5. Xếp hạng của Top 4000 được cập nhật mỗi 3 phút. Những xếp hạng khác sẽ được cập nhật mỗi 3 giờ. 6. Bạn có thể nhận được thưởng thêm Điểm Quyên góp khi quyên góp.
Vong Hồn Xảo TráVong Hồn Xảo Trá
1. Bạn có thể rút 5 thẻ mỗi lần bạn thách thức Vong Hồn Xảo Trá. Mỗi thẻ sẽ khởi động 1 mini-game. Kiếm điểm bằng cách hoàn thành mini-game. 2. Điểm bạn kiếm được sẽ xác định thứ hạng của bạn. 3. Xếp hạng của Top 4000 được cập nhật mỗi 3 phút. Những xếp hạng khác sẽ được cập nhật mỗi 3 giờ.
Quân Đoàn Tro TànQuân Đoàn Tro Tàn
1. Thiết kế nhà và đặt Tướng để phòng thủ trước những đợt quái mạnh mẽ đang xâm chiếm. 2. Thời gian chờ giữa các đợt quái có thể lên tới 15 giây. 3. Gây thiệt hại càng nhiều càng tốt để đạt một thứ hạng 4. Xếp hạng của Top 4000 được cập nhật mỗi 3 phút. Những xếp hạng khác sẽ được cập nhật mỗi 3 giờ.