Kỹ Năng

Đột phá vũ khí để nhận.

Kỹ Năng

 • Lá chắn xanh
 • Xung Phong
 • Tử Mạch
 • Đoạt Mệnh
 • Lôi Kích
 • Lời nguyền
 • Sự Im Lặng
 • Dịch Năng
 • Nộ Chiến
 • Từ Trường
 • Đốt đĩa
 • Kiếm Sĩ
 • Kỵ Sĩ Thần
 • Pháp Sư
 • Thần Hộ
 • Độc Trị Thuật
 • Bội Hóa
 • Vòng Tiên Tri
 • Vòng Sứ Giả
 • Vòng Chiến Thú
 • Unknown
Lá chắn xanh Lá chắn xanh
Cấp Tin tức
1 Khi bị tấn công có 8% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 8% HP. Nghỉ: 8s.
2 Khi bị tấn công có 12% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 12% HP. Nghỉ: 8s.
3 Khi bị tấn công có 16% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 16% HP. Nghỉ: 8s.
4 Khi bị tấn công có 20% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 20% HP. Nghỉ: 8s.
5 Khi bị tấn công có 30% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 30% HP. Nghỉ: 8s.
6 Khi bị tấn công có 40% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 45% HP. Nghỉ: 8s.
7 Khi bị tấn công có 50% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 60% HP. Nghỉ: 8s.
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Michael
412
Rồng Xương
257
Linh Hồn Sư
228
Ác Ma Mặt Hề
164
Nữ Hải Tướng
114
Đội Phá Đảo
98
Mộc Tinh
82
Xạ Thủ Tình Yêu
75
Nữ Thiện Xạ
66
Lãng Khách
59
Rồng Dung Nham
50
Băng Phụng
47
Quỷ Sấm Sét
36
Gấu Thần Tộc
36
Quái Tuyết
36
Asura
32
Chủ Tế Quỷ
29
Thần Rừng
24
Xung Phong Xung Phong
Cấp Tin tức
1 Tăng 6% tấn công và 5% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
2 Tăng 9% tấn công và 7% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
3 Tăng 12% tấn công và 9% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
4 Tăng 16% tấn công và 11% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
5 Tăng 25% tấn công và 15% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
6 Tăng 40% tấn công và 17% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
7 Tăng 55% tấn công và 20% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Xạ Thủ Tình Yêu
929
Chủ Tế Quỷ
673
Anubis
553
Quái Tuyết
518
Athena
404
Rồng Dung Nham
359
Asura
287
Dũng Sĩ Tê Giác
286
Quỷ Sấm Sét
286
Ngài Bí Ngô
269
Pháp Sư Vũ Trụ
233
Vệ Nữ Đại Dương
219
Ngưu Vương
195
Lưỡng Long
190
Phù Thủy Băng
163
Nick Hạt Tiêu
152
Băng Phụng
135
Ripper
123
Nữ Kiếm Sĩ
120
Phù Thuỷ Bí Ngô
119
Thiết Giáp Chiến
96
Tiến Sĩ Độc
94
Ông già Nổ
83
Ác Ma Mặt Hề
70
Diêm Vương
65
Râu Bạc
54
Rồng Xương
52
Ác Quỷ Địa Ngục
49
Pháp Sư
44
Linh Hồn Sư
42
Mắt Quỷ
38
Frankenstein
37
Nữ Thiện Xạ
34
Kị Sĩ Quỷ
34
Medusa
32
Kẻ Hủy Diệt
32
Quỷ Cây
32
Nữ Hải Tướng
27
Tử Mạch Tử Mạch
Cấp Tin tức
1 Có 8% cơ hội gây ra 280% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
2 Có 11% cơ hội gây ra 360% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
3 Có 15% cơ hội gây ra 440% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
4 Có 20% cơ hội gây ra 520% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
5 Có 32% cơ hội gây ra 600% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
6 Có 45% cơ hội gây ra 700% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
7 Có 60% cơ hội gây ra 800% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Phù Thủy Băng
211
Rồng Dung Nham
95
Thần Sấm
28
Đoạt Mệnh Đoạt Mệnh
Cấp Tin tức
1 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 1.2s. Nghỉ: 8s
2 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 1.6s. Nghỉ: 8s
3 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 2.2s. Nghỉ: 8s
4 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 3s. Nghỉ: 8s
5 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 5s. Nghỉ: 8s
6 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 6s. Nghỉ: 8s
7 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 7s. Nghỉ: 8s
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Rồng Dung Nham
30
Lôi Kích Lôi Kích
Cấp Tin tức
1 Khi bị tấn công, có 7% cơ hội gây 240% thiệt hại tấn công và gây mù 1 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
2 Khi bị tấn công, có 10% cơ hội gây 320% thiệt hại tấn công và gây mù 1.2 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
3 Khi bị tấn công, có 14% cơ hội gây 400% thiệt hại tấn công và gây mù 1.4 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
4 Khi bị tấn công, có 18% cơ hội gây 480% thiệt hại tấn công và gây mù 1.6 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
5 Khi bị tấn công, có 25% cơ hội gây 560% thiệt hại tấn công và gây mù 2 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
6 Khi bị tấn công, có 35% cơ hội gây 640% thiệt hại tấn công và gây mù 2.4 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
7 Khi bị tấn công, có 45% cơ hội gây 720% thiệt hại tấn công và gây mù 2.8 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Rồng Dung Nham
448
Quỷ Xương
39
Lời nguyền Lời nguyền
Cấp Tin tức
1 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 4% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
2 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 5% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
3 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 6% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
4 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 8% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
5 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 10% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
6 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 13% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
7 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 16% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Quỷ Sấm Sét
437
Băng Phụng
182
Quỷ Cây
54
Sự Im Lặng Sự Im Lặng
Cấp Tin tức
1 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 8% cơ hội gây câm nín trong 1s. Nghỉ: 7s
2 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 12% cơ hội gây câm nín trong 1.2s. Nghỉ: 7s
3 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 16% cơ hội gây câm nín trong 1.6s. Nghỉ: 7s
4 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 20% cơ hội gây câm nín trong 1.8s. Nghỉ: 7s
5 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 26% cơ hội gây câm nín trong 2.2s. Nghỉ: 7s
6 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 35% cơ hội gây câm nín trong 2.6s. Nghỉ: 7s
7 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 45% cơ hội gây câm nín trong 3s. Nghỉ: 7s
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Băng Phụng
536
Kẻ đốn tim
160
Kỵ Sĩ Địa Ngục
143
Vệ Nữ Đại Dương
123
Linh Hồn Sư
85
Asura
40
Tử Thần
36
Thiện Xạ
26
Dịch Năng Dịch Năng
Cấp Tin tức
1 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 5%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 2% trong 7 giây. Nghỉ: 1 giây.
2 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 8%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 3% trong 7 giây. Nghỉ: 1 giây.
3 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 11%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 3% trong 8 giây. Nghỉ: 1 giây.
4 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 15%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 4% trong 8 giây. Nghỉ: 1 giây.
5 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 20%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 5% trong 9 giây. Nghỉ: 1 giây.
6 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 35%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 6% trong 9 giây. Nghỉ: 1 giây.
7 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 50%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 7% trong 9 giây. Nghỉ: 1 giây.
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Xạ Thủ Tình Yêu
37
Anubis
30
Khổng Lồ Đá
24
Nộ Chiến Nộ Chiến
Cấp Tin tức
1 Tăng 10% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 6% làm choáng 1 mục tiêu trong 1s. Nghỉ:8s
2 Tăng 14% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 8% làm choáng 1 mục tiêu trong 1.2s. Nghỉ:8s
3 Tăng 19% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 10% làm choáng 1 mục tiêu trong 1.4s. Nghỉ:8s
4 Tăng 24% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 14% làm choáng 1 mục tiêu trong 1.6s. Nghỉ:8s
5 Tăng 30% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 20% làm choáng 1 mục tiêu trong 2s. Nghỉ:8s
6 Tăng 40% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 30% làm choáng 1 mục tiêu trong 2.5s. Nghỉ:8s
7 Tăng 50% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 40% làm choáng 1 mục tiêu trong 3s. Nghỉ:8s
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Ngài Bí Ngô
662
Quỷ Sấm Sét
544
Băng Phụng
207
Mắt Quỷ
111
Độc Giác
109
Rồng Băng
76
Rồng Lửa
67
Ma Trơi
58
Phù Thủy Băng
47
Chủ Tế Quỷ
44
Kỵ Sĩ Rồng
39
Sắc Quỷ
35
Người Tuyết
31
Viking
24
Kình Ngư
22
Nhà Giả Kim
22
Phù Thủy Tuyết
22
Từ Trường Từ Trường
Cấp Tin tức
1 Khi bị tấn công, có 6% cơ hội gây 240% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
2 Khi bị tấn công, có 8% cơ hội gây 320% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
3 Khi bị tấn công, có 10% cơ hội gây 400% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
4 Khi bị tấn công, có 14% cơ hội gây 480% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
5 Khi bị tấn công, có 20% cơ hội gây 560% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
6 Khi bị tấn công, có 30% cơ hội gây 650% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
7 Khi bị tấn công, có 40% cơ hội gây 750% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Lãng Khách
200
Ông Kẹ
42
Đốt đĩa Đốt đĩa
Cấp Tin tức
1 Tăng 8% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 40% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
2 Tăng 10% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 50% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
3 Tăng 13% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 65% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
4 Tăng 17% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 80% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
5 Tăng 25% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 100% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
6 Tăng 35% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 120% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
7 Tăng 45% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 140% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Quỷ Xương
411
Frankenstein
165
Ác Quỷ Địa Ngục
137
Vua Hải Tặc
130
Michael
125
Dracula
107
Quái Tuyết
66
Hiệp Sĩ
60
Anubis
57
Chủ Tế Quỷ
55
Lãng Khách
53
Dũng Sĩ Tê Giác
51
Rồng Dung Nham
45
Ác Ma Mặt Hề
45
Người Thú
44
Quỷ Sấm Sét
43
Vong Hồn Tử Sĩ
43
Asura
39
Bò Cạp Băng
39
Valentina
37
Nữ Thiện Xạ
28
Linh Hồn Sư
28
Quỷ Băng
27
Quý Cô Leo
25
Xạ Thủ Tình Yêu
23
Mắt Quỷ
22
Tiên Điểu
22
Băng Phụng
22
Kiếm Sĩ Kiếm Sĩ
Cấp Tin tức
1 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 240% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
2 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 300% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
3 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 360% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
4 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 420% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
5 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 480% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
6 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 560% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
7 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 660% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Ninja
24
Kane Kẹo Ngọt
22
Kỵ Sĩ Thần Kỵ Sĩ Thần
Cấp Tin tức
1 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 380% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 1s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
2 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 460% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 1.2s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
3 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 540% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 1.4s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
4 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 620% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 1.7s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
5 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 700% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 2s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
6 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 800% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 2.5s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có Hóa Đá Lv5)
7 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 920% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 3s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có Hóa Đá Lv5)
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Thần Tình Yêu
75
Băng Phụng
35
Pháp Sư Pháp Sư
Cấp Tin tức
1 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 260% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
2 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 340% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
3 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 420% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
4 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 500% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
5 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 580% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
6 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 680% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
7 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 800% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Nữ Thiện Xạ
499
Ngài Bí Ngô
40
Thiên Thần
29
Tiên Nữ
22
Thần Hộ Thần Hộ
Cấp Tin tức
1 Giảm 5% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 25% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
2 Giảm 10% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 35% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
3 Giảm 15% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 50% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
4 Giảm 25% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 70% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
5 Giảm 40% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 100% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
6 Giảm 48% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 140% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
7 Giảm 55% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 180% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Xạ Thủ Tình Yêu
1035
Kẻ Diệt Rồng
160
Rồng Bão Táp
68
Rồng Tu Hành
51
Rồng Dung Nham
48
Vu Sĩ Độc
46
Ripper
40
Chủ Tế Quỷ
37
Quái Tuyết
29
Nữ Kiếm Sĩ
26
Băng Phụng
24
Pháp Sư Vũ Trụ
24
Độc Trị Thuật Độc Trị Thuật
Cấp Tin tức
1 Tăng 12% HP trong trận chiến. Hồi phục 1% HP tối đa khi tấn công.
2 Tăng 18% HP trong trận chiến. Hồi phục 2% HP tối đa khi tấn công.
3 Tăng 25% HP trong trận chiến. Hồi phục 3% HP tối đa khi tấn công.
4 Tăng 35% HP trong trận chiến. Hồi phục 4% HP tối đa khi tấn công.
5 Tăng 50% HP trong trận chiến. Hồi phục 6% HP tối đa khi tấn công.
6 Tăng 60% HP trong trận chiến. Hồi phục 8% HP tối đa khi tấn công.
7 Tăng 70% HP trong trận chiến. Hồi phục 10% HP tối đa khi tấn công.
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Đế Thần Sợ Hãi
70
Vu Sĩ Độc
60
Xạ Thủ Tình Yêu
35
Rồng Bão Táp
25
Bội Hóa Bội Hóa
Cấp Tin tức
1 Tăng 10% lực tấn công và 10% tốc độ nhận Năng Lượng của Tướng khi chiến đấu.
2 Tăng 14% lực tấn công và 15% tốc độ nhận Năng Lượng của Tướng khi chiến đấu.
3 Tăng 18% lực tấn công và 20% tốc độ nhận Năng Lượng của Tướng khi chiến đấu.
4 Tăng 24% lực tấn công và 30% tốc độ nhận Năng Lượng của Tướng khi chiến đấu.
5 Tăng 35% lực tấn công và 40% tốc độ nhận Năng Lượng của Tướng khi chiến đấu.
6 Tăng 50% lực tấn công và 50% tốc độ nhận Năng Lượng của Tướng khi chiến đấu.
7 Tăng 65% lực tấn công và 70% tốc độ nhận Năng Lượng của Tướng khi chiến đấu.
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Quỷ Gương
22
Vòng Tiên Tri Vòng Tiên Tri
Cấp Tin tức
1 Tăng 4% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 4% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Tiên Tri ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 6 giây.
2 Tăng 5% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 6% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Tiên Tri ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 6 giây.
3 Tăng 6% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 8% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Tiên Tri ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
4 Tăng 8% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 11% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Tiên Tri ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
5 Tăng 10% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 14% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Tiên Tri ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
6 Tăng 13% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 18% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Tiên Tri ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
7 Tăng 17% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 22% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Tiên Tri ở gần trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây.
Vòng Sứ Giả Vòng Sứ Giả
Cấp Tin tức
1 Tăng 4% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 4% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Sứ Giả ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 6 giây.
2 Tăng 5% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 6% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Sứ Giả ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 6 giây.
3 Tăng 6% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 8% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Sứ Giả ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
4 Tăng 8% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 11% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Sứ Giả ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
5 Tăng 10% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 14% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Sứ Giả ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
6 Tăng 13% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 18% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Sứ Giả ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
7 Tăng 17% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 22% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Sứ Giả ở gần trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây.
Vòng Chiến Thú Vòng Chiến Thú
Cấp Tin tức
1 Tăng 4% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 4% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Chiến Thú ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 6 giây.
2 Tăng 5% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 6% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Chiến Thú ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 6 giây.
3 Tăng 6% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 8% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Chiến Thú ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
4 Tăng 8% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 11% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Chiến Thú ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
5 Tăng 10% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 14% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Chiến Thú ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
6 Tăng 13% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 18% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Chiến Thú ở gần trong 5 giây. Nghỉ: 6 giây.
7 Tăng 17% Chính Xác cho bản thân. Đồng thời tăng 22% lực tấn công cho 3 Tướng Phe Chiến Thú ở gần trong 6 giây. Nghỉ: 6 giây.
Unknown Unknown
Cấp Tin tức
1 Unknown
2 Unknown
3 Unknown
4 Unknown
5 Unknown
6 Unknown
7 Unknown

Ngoài ra

Vũ khí
Đặc Tính