Help us on Patreon, please!

Kỹ Năng

Đột phá vũ khí để nhận.

Kỹ Năng

 • Lá chắn xanh
 • Xung Phong
 • Tử Mạch
 • Đoạt Mệnh
 • Lôi Kích
 • Lời nguyền
 • Sự Im Lặng
 • Dịch Năng
 • Nộ Chiến
 • Từ Trường
 • Đốt đĩa
 • Kiếm Sĩ
 • Kỵ Sĩ Thần
 • Pháp Sư
 • Thần Hộ
 • Unknown
Lá chắn xanh Lá chắn xanh
Cấp Tin tức
1 Khi bị tấn công có 8% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 8% HP. Nghỉ: 8s.
2 Khi bị tấn công có 12% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 12% HP. Nghỉ: 8s.
3 Khi bị tấn công có 16% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 16% HP. Nghỉ: 8s.
4 Khi bị tấn công có 20% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 20% HP. Nghỉ: 8s.
5 Khi bị tấn công có 30% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 30% HP. Nghỉ: 8s.
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Michael
402
Rồng Xương
243
Linh Hồn Sư
216
Ác Ma Mặt Hề
148
Nữ Hải Tướng
105
Đội Phá Đảo
89
Mộc Tinh
78
Xạ Thủ Tình Yêu
68
Nữ Thiện Xạ
61
Lãng Khách
54
Rồng Dung Nham
48
Băng Phụng
42
Quỷ Sấm Sét
36
Quái Tuyết
33
Asura
32
Chủ Tế Quỷ
29
Thần Rừng
22
Xung Phong Xung Phong
Cấp Tin tức
1 Tăng 6% tấn công và 5% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
2 Tăng 9% tấn công và 7% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
3 Tăng 12% tấn công và 9% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
4 Tăng 16% tấn công và 11% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
5 Tăng 25% tấn công và 15% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Xạ Thủ Tình Yêu
894
Chủ Tế Quỷ
631
Anubis
529
Quái Tuyết
485
Athena
392
Rồng Dung Nham
333
Quỷ Sấm Sét
280
Dũng Sĩ Tê Giác
280
Asura
269
Ngài Bí Ngô
264
Vệ Nữ Đại Dương
205
Ngưu Vương
185
Pháp Sư Vũ Trụ
180
Lưỡng Long
173
Phù Thủy Băng
160
Nick Hạt Tiêu
143
Băng Phụng
124
Phù Thuỷ Bí Ngô
113
Nữ Kiếm Sĩ
104
Ripper
98
Thiết Giáp Chiến
92
Tiến Sĩ Độc
88
Ông già Nổ
80
Ác Ma Mặt Hề
66
Diêm Vương
61
Râu Bạc
52
Rồng Xương
48
Ác Quỷ Địa Ngục
45
Linh Hồn Sư
42
Pháp Sư
41
Mắt Quỷ
37
Frankenstein
35
Kẻ Hủy Diệt
31
Kị Sĩ Quỷ
31
Medusa
30
Quỷ Cây
30
Nữ Thiện Xạ
29
Nữ Hải Tướng
24
Tử Mạch Tử Mạch
Cấp Tin tức
1 Có 8% cơ hội gây ra 280% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
2 Có 11% cơ hội gây ra 360% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
3 Có 15% cơ hội gây ra 440% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
4 Có 20% cơ hội gây ra 520% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
5 Có 32% cơ hội gây ra 600% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Phù Thủy Băng
202
Rồng Dung Nham
95
Thần Sấm
24
Đoạt Mệnh Đoạt Mệnh
Cấp Tin tức
1 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 1.2s. Nghỉ: 8s
2 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 1.6s. Nghỉ: 8s
3 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 2.2s. Nghỉ: 8s
4 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 3s. Nghỉ: 8s
5 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 5s. Nghỉ: 8s
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Rồng Dung Nham
22
Lôi Kích Lôi Kích
Cấp Tin tức
1 Khi bị tấn công, có 7% cơ hội gây 240% thiệt hại tấn công và gây mù 1 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
2 Khi bị tấn công, có 10% cơ hội gây 320% thiệt hại tấn công và gây mù 1.2 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
3 Khi bị tấn công, có 14% cơ hội gây 400% thiệt hại tấn công và gây mù 1.4 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
4 Khi bị tấn công, có 18% cơ hội gây 480% thiệt hại tấn công và gây mù 1.6 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
5 Khi bị tấn công, có 25% cơ hội gây 560% thiệt hại tấn công và gây mù 2 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Rồng Dung Nham
413
Quỷ Xương
38
Lời nguyền Lời nguyền
Cấp Tin tức
1 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 4% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
2 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 5% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
3 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 6% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
4 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 8% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
5 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 10% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Quỷ Sấm Sét
433
Băng Phụng
181
Quỷ Cây
51
Sự Im Lặng Sự Im Lặng
Cấp Tin tức
1 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 8% cơ hội gây câm nín trong 1s. Nghỉ: 7s
2 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 12% cơ hội gây câm nín trong 1.2s. Nghỉ: 7s
3 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 16% cơ hội gây câm nín trong 1.6s. Nghỉ: 7s
4 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 20% cơ hội gây câm nín trong 1.8s. Nghỉ: 7s
5 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 26% cơ hội gây câm nín trong 2.2s. Nghỉ: 7s
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Băng Phụng
471
Kẻ đốn tim
151
Kỵ Sĩ Địa Ngục
136
Vệ Nữ Đại Dương
119
Linh Hồn Sư
85
Asura
40
Tử Thần
32
Thiện Xạ
23
Dịch Năng Dịch Năng
Cấp Tin tức
1 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 5%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 2% trong 7 giây. Nghỉ: 1 giây.
2 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 8%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 3% trong 7 giây. Nghỉ: 1 giây.
3 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 11%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 3% trong 8 giây. Nghỉ: 1 giây.
4 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 15%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 4% trong 8 giây. Nghỉ: 1 giây.
5 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 20%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 5% trong 9 giây. Nghỉ: 1 giây.
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Xạ Thủ Tình Yêu
35
Anubis
29
Khổng Lồ Đá
23
Nộ Chiến Nộ Chiến
Cấp Tin tức
1 Tăng 10% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 6% làm choáng 1 mục tiêu trong 1s. Nghỉ:8s
2 Tăng 14% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 8% làm choáng 1 mục tiêu trong 1.2s. Nghỉ:8s
3 Tăng 19% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 10% làm choáng 1 mục tiêu trong 1.4s. Nghỉ:8s
4 Tăng 24% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 14% làm choáng 1 mục tiêu trong 1.6s. Nghỉ:8s
5 Tăng 30% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 20% làm choáng 1 mục tiêu trong 2s. Nghỉ:8s
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Ngài Bí Ngô
617
Quỷ Sấm Sét
530
Băng Phụng
205
Mắt Quỷ
106
Độc Giác
103
Rồng Băng
73
Rồng Lửa
65
Ma Trơi
53
Phù Thủy Băng
43
Chủ Tế Quỷ
41
Kỵ Sĩ Rồng
37
Sắc Quỷ
33
Người Tuyết
30
Kình Ngư
21
Từ Trường Từ Trường
Cấp Tin tức
1 Khi bị tấn công, có 6% cơ hội gây 240% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
2 Khi bị tấn công, có 8% cơ hội gây 320% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
3 Khi bị tấn công, có 10% cơ hội gây 400% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
4 Khi bị tấn công, có 14% cơ hội gây 480% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
5 Khi bị tấn công, có 20% cơ hội gây 560% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Lãng Khách
179
Ông Kẹ
40
Đốt đĩa Đốt đĩa
Cấp Tin tức
1 Tăng 8% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 40% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
2 Tăng 10% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 50% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
3 Tăng 13% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 65% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
4 Tăng 17% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 80% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
5 Tăng 25% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 100% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Quỷ Xương
396
Frankenstein
156
Ác Quỷ Địa Ngục
131
Vua Hải Tặc
126
Michael
121
Dracula
103
Quái Tuyết
65
Anubis
55
Chủ Tế Quỷ
52
Hiệp Sĩ
52
Lãng Khách
49
Dũng Sĩ Tê Giác
48
Ác Ma Mặt Hề
45
Rồng Dung Nham
45
Quỷ Sấm Sét
43
Vong Hồn Tử Sĩ
41
Người Thú
40
Asura
35
Valentina
35
Bò Cạp Băng
34
Nữ Thiện Xạ
28
Linh Hồn Sư
28
Quỷ Băng
26
Quý Cô Leo
24
Xạ Thủ Tình Yêu
22
Băng Phụng
22
Tiên Điểu
21
Kiếm Sĩ Kiếm Sĩ
Cấp Tin tức
1 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 240% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
2 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 300% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
3 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 360% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
4 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 420% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
5 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 480% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Ninja
22
Kỵ Sĩ Thần Kỵ Sĩ Thần
Cấp Tin tức
1 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 380% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 1s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
2 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 460% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 1.2s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
3 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 540% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 1.4s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
4 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 620% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 1.7s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
5 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 700% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 2s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Thần Tình Yêu
73
Băng Phụng
35
Pháp Sư Pháp Sư
Cấp Tin tức
1 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 260% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
2 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 340% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
3 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 420% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
4 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 500% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
5 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 580% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Nữ Thiện Xạ
474
Ngài Bí Ngô
39
Thiên Thần
26
Tiên Nữ
21
Thần Hộ Thần Hộ
Cấp Tin tức
1 Giảm 5% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 25% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
2 Giảm 10% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 35% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
3 Giảm 15% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 50% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
4 Giảm 25% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 70% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
5 Giảm 40% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 100% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Xạ Thủ Tình Yêu
942
Kẻ Đồ Long
142
Rồng Dung Nham
24
Unknown
24
Unknown Unknown
Cấp Tin tức
1 Unknown
2 Unknown
3 Unknown
4 Unknown
5 Unknown
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Unknown
25

Ngoài ra

Vũ khí
Đặc Tính