Kỹ Năng

Đột phá vũ khí để nhận.

Kỹ Năng

 • Lá chắn xanh
 • Xung Phong
 • Tử Mạch
 • Đoạt Mệnh
 • Lôi Kích
 • Lời nguyền
 • Sự Im Lặng
 • Dịch Năng
 • Nộ Chiến
 • Từ Trường
 • Đốt đĩa
 • Kiếm Sĩ
 • Kỵ Sĩ Thần
 • Pháp Sư
 • Thần Hộ
 • Unknown
 • Unknown
Lá chắn xanh Lá chắn xanh
Cấp Tin tức
1 Khi bị tấn công có 8% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 8% HP. Nghỉ: 8s.
2 Khi bị tấn công có 12% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 12% HP. Nghỉ: 8s.
3 Khi bị tấn công có 16% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 16% HP. Nghỉ: 8s.
4 Khi bị tấn công có 20% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 20% HP. Nghỉ: 8s.
5 Khi bị tấn công có 30% cơ hội miễn các điều kiện tiêu cực và hồi 30% HP. Nghỉ: 8s.
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Michael
405
Rồng Xương
247
Linh Hồn Sư
221
Ác Ma Mặt Hề
158
Nữ Hải Tướng
110
Đội Phá Đảo
97
Mộc Tinh
81
Xạ Thủ Tình Yêu
73
Nữ Thiện Xạ
62
Lãng Khách
56
Rồng Dung Nham
50
Băng Phụng
42
Quỷ Sấm Sét
36
Quái Tuyết
35
Asura
32
Chủ Tế Quỷ
29
Thần Rừng
24
Xung Phong Xung Phong
Cấp Tin tức
1 Tăng 6% tấn công và 5% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
2 Tăng 9% tấn công và 7% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
3 Tăng 12% tấn công và 9% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
4 Tăng 16% tấn công và 11% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
5 Tăng 25% tấn công và 15% phản thiệt hại. Hiệu ứng duy trì cả trận.
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Xạ Thủ Tình Yêu
906
Chủ Tế Quỷ
645
Anubis
542
Quái Tuyết
497
Athena
395
Rồng Dung Nham
347
Dũng Sĩ Tê Giác
284
Quỷ Sấm Sét
282
Asura
276
Ngài Bí Ngô
266
Vệ Nữ Đại Dương
212
Pháp Sư Vũ Trụ
203
Ngưu Vương
191
Lưỡng Long
179
Phù Thủy Băng
161
Nick Hạt Tiêu
146
Băng Phụng
128
Phù Thuỷ Bí Ngô
117
Nữ Kiếm Sĩ
109
Ripper
108
Thiết Giáp Chiến
92
Tiến Sĩ Độc
91
Ông già Nổ
83
Ác Ma Mặt Hề
69
Diêm Vương
63
Râu Bạc
54
Rồng Xương
49
Ác Quỷ Địa Ngục
47
Pháp Sư
43
Linh Hồn Sư
42
Mắt Quỷ
38
Frankenstein
36
Kẻ Hủy Diệt
32
Quỷ Cây
32
Nữ Thiện Xạ
32
Kị Sĩ Quỷ
32
Medusa
31
Nữ Hải Tướng
25
Tử Mạch Tử Mạch
Cấp Tin tức
1 Có 8% cơ hội gây ra 280% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
2 Có 11% cơ hội gây ra 360% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
3 Có 15% cơ hội gây ra 440% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
4 Có 20% cơ hội gây ra 520% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
5 Có 32% cơ hội gây ra 600% tấn công thiệt hại cho 2 mục tiêu xung quanh khi tấn công. Nghỉ: 9 giây.
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Phù Thủy Băng
205
Rồng Dung Nham
95
Thần Sấm
27
Đoạt Mệnh Đoạt Mệnh
Cấp Tin tức
1 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 1.2s. Nghỉ: 8s
2 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 1.6s. Nghỉ: 8s
3 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 2.2s. Nghỉ: 8s
4 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 3s. Nghỉ: 8s
5 Giảm trị liệu 100% cho 2 tướng địch ngẫu nhiên trong 5s. Nghỉ: 8s
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Rồng Dung Nham
26
Lôi Kích Lôi Kích
Cấp Tin tức
1 Khi bị tấn công, có 7% cơ hội gây 240% thiệt hại tấn công và gây mù 1 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
2 Khi bị tấn công, có 10% cơ hội gây 320% thiệt hại tấn công và gây mù 1.2 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
3 Khi bị tấn công, có 14% cơ hội gây 400% thiệt hại tấn công và gây mù 1.4 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
4 Khi bị tấn công, có 18% cơ hội gây 480% thiệt hại tấn công và gây mù 1.6 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
5 Khi bị tấn công, có 25% cơ hội gây 560% thiệt hại tấn công và gây mù 2 giây cho 1 tướng đối phương. (Nghỉ: 9 giây)
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Rồng Dung Nham
433
Quỷ Xương
38
Lời nguyền Lời nguyền
Cấp Tin tức
1 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 4% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
2 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 5% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
3 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 6% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
4 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 8% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
5 Tất cả mục tiêu địch sẽ nhận thêm 10% thiệt hại trong 10 giây khi tướng này bị tấn công. Nghỉ: 10 giây.
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Quỷ Sấm Sét
436
Băng Phụng
181
Quỷ Cây
53
Sự Im Lặng Sự Im Lặng
Cấp Tin tức
1 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 8% cơ hội gây câm nín trong 1s. Nghỉ: 7s
2 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 12% cơ hội gây câm nín trong 1.2s. Nghỉ: 7s
3 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 16% cơ hội gây câm nín trong 1.6s. Nghỉ: 7s
4 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 20% cơ hội gây câm nín trong 1.8s. Nghỉ: 7s
5 Tăng phạm vi bắn lên 1 suốt trận. Khi tấn công 1 tướng có 26% cơ hội gây câm nín trong 2.2s. Nghỉ: 7s
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Băng Phụng
495
Kẻ đốn tim
158
Kỵ Sĩ Địa Ngục
141
Vệ Nữ Đại Dương
121
Linh Hồn Sư
85
Asura
40
Tử Thần
35
Thiện Xạ
25
Dịch Năng Dịch Năng
Cấp Tin tức
1 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 5%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 2% trong 7 giây. Nghỉ: 1 giây.
2 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 8%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 3% trong 7 giây. Nghỉ: 1 giây.
3 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 11%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 3% trong 8 giây. Nghỉ: 1 giây.
4 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 15%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 4% trong 8 giây. Nghỉ: 1 giây.
5 Khi chiến đấu tăng tấn công bản thân 20%. Mỗi lần tấn công sẽ làm mục tiêu địch giảm tấn công 5% trong 9 giây. Nghỉ: 1 giây.
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Xạ Thủ Tình Yêu
36
Anubis
30
Khổng Lồ Đá
24
Nộ Chiến Nộ Chiến
Cấp Tin tức
1 Tăng 10% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 6% làm choáng 1 mục tiêu trong 1s. Nghỉ:8s
2 Tăng 14% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 8% làm choáng 1 mục tiêu trong 1.2s. Nghỉ:8s
3 Tăng 19% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 10% làm choáng 1 mục tiêu trong 1.4s. Nghỉ:8s
4 Tăng 24% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 14% làm choáng 1 mục tiêu trong 1.6s. Nghỉ:8s
5 Tăng 30% tốc độ tấn công. Khi bị tấn công có 20% làm choáng 1 mục tiêu trong 2s. Nghỉ:8s
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Ngài Bí Ngô
635
Quỷ Sấm Sét
533
Băng Phụng
205
Mắt Quỷ
107
Độc Giác
106
Rồng Băng
75
Rồng Lửa
67
Ma Trơi
57
Phù Thủy Băng
46
Chủ Tế Quỷ
41
Kỵ Sĩ Rồng
39
Sắc Quỷ
35
Người Tuyết
31
Kình Ngư
22
Nhà Giả Kim
22
Viking
22
Phù Thủy Tuyết
22
Từ Trường Từ Trường
Cấp Tin tức
1 Khi bị tấn công, có 6% cơ hội gây 240% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
2 Khi bị tấn công, có 8% cơ hội gây 320% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
3 Khi bị tấn công, có 10% cơ hội gây 400% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
4 Khi bị tấn công, có 14% cơ hội gây 480% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
5 Khi bị tấn công, có 20% cơ hội gây 560% thiệt hại tấn công và xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 tướng từ đối phương. (Nghỉ: 8 giây)
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Lãng Khách
186
Ông Kẹ
41
Đốt đĩa Đốt đĩa
Cấp Tin tức
1 Tăng 8% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 40% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
2 Tăng 10% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 50% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
3 Tăng 13% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 65% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
4 Tăng 17% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 80% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
5 Tăng 25% HP tối đa của tướng, mỗi giây thiêu đốt và gây 100% TC thiệt hại cho các mục tiêu gần trong cả trận.
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Quỷ Xương
408
Frankenstein
160
Ác Quỷ Địa Ngục
134
Vua Hải Tặc
130
Michael
123
Dracula
105
Quái Tuyết
65
Anubis
56
Hiệp Sĩ
56
Chủ Tế Quỷ
53
Lãng Khách
51
Dũng Sĩ Tê Giác
49
Rồng Dung Nham
45
Ác Ma Mặt Hề
45
Quỷ Sấm Sét
43
Người Thú
43
Vong Hồn Tử Sĩ
42
Asura
39
Bò Cạp Băng
39
Valentina
36
Nữ Thiện Xạ
28
Linh Hồn Sư
28
Quỷ Băng
27
Quý Cô Leo
25
Xạ Thủ Tình Yêu
23
Mắt Quỷ
22
Tiên Điểu
22
Băng Phụng
22
Kiếm Sĩ Kiếm Sĩ
Cấp Tin tức
1 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 240% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
2 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 300% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
3 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 360% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
4 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 420% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
5 Khi tấn công triệu hồi 1 Kiếm Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kiếm Sĩ cũng tử trận. (Nghỉ:16s) Gây 480% TC Thiệt hại của Kiếm Sĩ lên từng mục tiêu trong phạm vi vòng cung (Nghỉ:6s)
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Ninja
23
Kane Kẹo Ngọt
21
Kỵ Sĩ Thần Kỵ Sĩ Thần
Cấp Tin tức
1 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 380% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 1s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
2 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 460% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 1.2s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
3 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 540% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 1.4s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
4 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 620% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 1.7s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
5 Khi bị tấn công triệu hồi 1 Kỵ Sĩ trong 15s. Khi tướng tử trận thì Kỵ Sĩ cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Gây 700% TC Thiệt hại Kỵ Sĩ và làm choáng 1 mục tiêu trong 2s. (Nghỉ:5s, Kỵ Sĩ có skin đá Lv5)
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Thần Tình Yêu
74
Băng Phụng
35
Pháp Sư Pháp Sư
Cấp Tin tức
1 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 260% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
2 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 340% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
3 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 420% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
4 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 500% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
5 Khi tấn công triệu hồi 1 Pháp sư trong 15s. Khi tướng tử trận thì Pháp sư cũng tự hủy. (Nghỉ:16s) Kêu gọi sao chổi và gây 580% TC Thiệt hại cho tất cả mục tiêu trong phạm vi. (Nghỉ:6s)
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Nữ Thiện Xạ
482
Ngài Bí Ngô
39
Thiên Thần
27
Tiên Nữ
22
Thần Hộ Thần Hộ
Cấp Tin tức
1 Giảm 5% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 25% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
2 Giảm 10% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 35% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
3 Giảm 15% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 50% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
4 Giảm 25% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 70% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
5 Giảm 40% thiệt hại phải chịu khi chiến đấu. Đồng thời tăng 100% hiệu ứng trị liệu của bản thân Tướng.
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Xạ Thủ Tình Yêu
970
Kẻ Đồ Long
147
Rồng Bão Táp
42
Rồng Dung Nham
39
Unknown
34
Ripper
26
Chủ Tế Quỷ
25
Nữ Kiếm Sĩ
23
Quái Tuyết
21
Unknown Unknown
Cấp Tin tức
1 Unknown
2 Unknown
3 Unknown
4 Unknown
5 Unknown
6 Unknown
7 Unknown
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Unknown
39
Unknown
38
Unknown Unknown
Cấp Tin tức
1 Unknown
2 Unknown
3 Unknown
4 Unknown
5 Unknown
6 Unknown
7 Unknown

Ngoài ra

Vũ khí
Đặc Tính