Tòa nhà: Liên minh

Giảm Giá Thành Xây Dựng
Tăng Tốc Độ Xây Dựng

Liên minh


Kiến trúc yêu cầu để tham gia hoặc thành lập một Liên Minh. Gia nhập Liên Minh để tham dự sự kiện Liên Minh và nhận thưởng.

MáuSức MạnhChỗThời gian nâng cấPhí Nâng cấp
Liên minhcấp 1350010%3x3 30 sec.3000Dầu
Liên minhcấp 2400020%3x3 2 min. 30 sec.12000Dầu
Liên minhcấp 3500030%3x3 5 min. 27000Dầu
Liên minhcấp 4550040%3x3 15 min. 48000Dầu
cấp 5650050%3x3 30 min. 75000Dầu
Liên minhcấp 6750060%3x3 60 min. 108000Dầu
cấp 7900070%3x3 2 giờ. 147000Dầu
Liên minhcấp 81050080%3x3 4 giờ. 192000Dầu
cấp 91200090%3x3 8 giờ. 243000Dầu
Liên minhcấp 1014000100%3x3 12 giờ. 300000Dầu
cấp 1116500110%3x3 24 giờ. 363000Dầu
Liên minhcấp 1219000120%3x32 ngày. 432000Dầu
cấp 1321500130%3x33 ngày. 507000Dầu
cấp 1425000140%3x34 ngày. 588000Dầu
Liên minhcấp 1529000150%3x35 ngày. 675000Dầu
cấp 1633500160%3x36 ngày. 768000Dầu
cấp 1738500170%3x37 ngày. 867000Dầu
Liên minhcấp 1845500180%3x38 ngày. 972000Dầu
cấp 1952500190%3x310 ngày. 1083000Dầu
cấp 2063000200%3x312 ngày. 1200000Dầu
Tổng 59 ngày. 3 giờ. 53 min. 8610000 Dầu

Tộc Rồng

Cấp Máu Chi phí sản xuất Phí Nâng cấp Sức Mạnh
1 +18% Tộc Rồng - Nhà Liên Minh - Đổi Nhà Liên minh. Dùng cường hóa kiến trúc x 50 Tộc Rồng - Nhà Liên Minh - Đổi Nhà Liên minh. Dùng cường hóa kiến trúc x 5 180 Mỗi 0.5 giây gây 2500 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 15% tốc độ tấn công và 25% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
2 +20% Tộc Rồng - Nhà Liên Minh - Đổi Nhà Liên minh. Dùng cường hóa kiến trúc x 10 200 Mỗi 0.5 giây gây 4000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 20% tốc độ tấn công và 30% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
3 +24% Tộc Rồng - Nhà Liên Minh - Đổi Nhà Liên minh. Dùng cường hóa kiến trúc x 20 240 Mỗi 0.5 giây gây 6000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 25% tốc độ tấn công và 35% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
4 +32% Tộc Rồng - Nhà Liên Minh - Đổi Nhà Liên minh. Dùng cường hóa kiến trúc x 40 320 Mỗi 0.5 giây gây 8000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 30% tốc độ tấn công và 40% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
5 +44% Tộc Rồng - Nhà Liên Minh - Đổi Nhà Liên minh. Dùng cường hóa kiến trúc x 60 440 Mỗi 0.5 giây gây 10000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 35% tốc độ tấn công và 45% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
6 +60% Tộc Rồng - Nhà Liên Minh - Đổi Nhà Liên minh. Dùng cường hóa kiến trúc x 80 600 Mỗi 0.5 giây gây 13000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 40% tốc độ tấn công và 50% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
7 +80% Tộc Rồng - Nhà Liên Minh - Đổi Nhà Liên minh. Dùng cường hóa kiến trúc x 100 800 Mỗi 0.5 giây gây 16000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 50% tốc độ tấn công và 60% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
8 +105% Tộc Rồng - Nhà Liên Minh - Đổi Nhà Liên minh. Dùng cường hóa kiến trúc x 125 1050 Mỗi 0.5 giây gây 20000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 60% tốc độ tấn công và 70% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
9 +135% Tộc Rồng - Nhà Liên Minh - Đổi Nhà Liên minh. Dùng cường hóa kiến trúc x 150 1350 Mỗi 0.5 giây gây 25000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 70% tốc độ tấn công và 80% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
10 +170% 1700 Mỗi 0.5 giây gây 30000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 80% tốc độ tấn công và 90% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.

Đại Chiến

1. Liên minh trong Top 4000 xếp hạng sức mạnh trước khi Đại Chiến bắt đầu sẽ được chia thành các nhóm. Mỗi nhóm gồm 5 Liên Minh 2. Tấn công nhà của các thành viên của Liên minh khác trong nhóm của bạn để nhận điểm. Đối thủ có Sức mạnh cao trị giá nhiều điểm hơn. 3. Tướng và Lính hy sinh trong trận chiến thất bại vẫn có thể được sử dụng tiếp sau đó. 4. Người chơi mới tham gia Liên minh trong khi sự kiện đang diễn ra không được tham gia vào Đại chiến. 5. Người chơi phải nhận thưởng trước khi lần Đại chiến tiếp theo diễn ra nếu không sẽ mất thưởng.
1. Sau khi kết thúc, phần thưởng sẽ được trao dựa trên số điểm mà bạn có. Thưởng bao gồm Vinh Dự, Danh Vọng và Cống Hiến. Có thể nhận thêm Vinh Dự dựa trên xếp hạng Điểm Liên Minh. 2. Tổng số Vinh Dự được trao dựa trên xếp hạng Điểm Liên Minh của cá nhân. (Hạng 1: Tối đa 4000 Vinh Dự. Hạng 2: Tối đa 3400 Vinh Dự. Hạng 3: Tối đa 3000 Vinh Dự. Hạng 4: Tối đa 2700 Vinh Dự. Hạng 5: Tối đa 2200 Vinh Dự) 3. "Điểm Liên Minh" là tổng điểm của tất cả thành viên trong Liên minh. 10% của Điểm Liên Minh sẽ chuyển thành Quỹ Liên Minh (Tối đa 25000 Tiền Quỹ).
Sức mạnh Số lượng người chơi
Tổng điểm Điểm với một máy nghe nhạc
0-30000
30001-50000
50001-70000
70001-90000
90001-110000
110001-130000
130001-150000
180000+
Tấn công Bảo vệ Điểm chiến đấu
Vị trí Tổng điểm Thưởng
Vinh quang trận mạcSao

Pháo Đài Thù Hận

1. Sự kiện được chia làm 3 vòng, mỗi vòng kéo dài 20 phút. 2. Cứ điểm có giá trị 20 Điểm chiếm cứ. Cứ điểm trọng yếu có giá trị 50 Điểm chiếm cứ. Pháo đài có giá trị 160 Điểm chiếm cứ! 3. Tổng điểm chiếm cứ sẽ được cập nhật sau mỗi vòng. Khi sự kiện kết thúc, liên minh sẽ được xếp hạng trong khu vực của mình dựa trên tổng điểm cuối cùng. 4. Điểm chiến đấu sẽ nhận được khi chiến đấu. 5. Khi 2 Liên minh có Điểm chiếm cứ bằng nhau, xếp hạng liên minh sẽ được dựa trên Điểm chiến đấu. 6. Tướng bị chết sẽ được hồi sinh sau mỗi vòng. 7. Tướng chưa tiến hóa có cấp độ dưới 100 sẽ không thể tham gia vào sự kiện này.
Chỉ Thủ Lính và Phó Thủ Lĩnh mới có thể đăng ký.
Không thể đi qua khu vực kẻ thù đang chiếm giữ!
Không thể gửi Tướng tới trận chiến mà Liên minh của bạn không tham gia!
Không thể sửa đội hình trong trận đấu!

Thưởng

Rương Pháo Đài - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên. x 5 - 12
Khu vực 1 2 3 4
Rương Pháo Đài - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên. 8 7 6 5
Sức mạnh 30000 - 80000 80000 - 120000 120000 - 180000 > 180000
Rương Pháo Đài - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên. 1 2 3 4

Trùm Liên Minh

Lính Nhân mã - Gây TH mạnh tới các Tướng ở đăng trước. Giới hạn TH tiếp nhật ở 35.000.
Lính Nhân mã
Chỉ huy Nhân mã - Gây TH mạnh tới các Tướng ở đăng trước. Giới hạn TH tiếp nhật ở 35.000.
Chỉ huy Nhân mã
Vua Nhân mã - Gây TH mạnh tới các Tướng ở gần, gây choáng trong 2 giây. Giới hạn TH tiếp nhật ở 35.000.
Vua Nhân mã
Hỏa Nhân Mã - Gây TH mạnh tới 1 Tướng ở gần bất kỳ. Giới hạn TH tiếp nhật ở 20.000. Miễn nhiễm với chóa và hồi năng lượng nhanh. Đồng thời tạo khiên chắn 1 hiệu ứng xấu mỗi 0,2 giây.
Hỏa Nhân Mã
Vua Nhân Mã & Yêu Tinh Cuồng Nộ - Vua Nhân Mã: Gây TH cho các đối thủ trong một khu vực và loại bỏ hiệu ứng từ chúng. Giúp giảm TH tiếp nhận cho Yêu Tinh Cuồng Nộ. Yêu Tinh Cuồng Nộ: Gây Choáng cho các đối thủ trong một khu vực và loại bỏ hiệu ứng từ chúng. Tăng TC và Tốc Độ TC của Vua Nhân Mã (Cả hai đều giới hạn TH tiếp nhận tại mức 30.000 và miễn nhiễm với choáng.)Vua Nhân Mã & Yêu Tinh Cuồng Nộ - Vua Nhân Mã: Gây TH cho các đối thủ trong một khu vực và loại bỏ hiệu ứng từ chúng. Giúp giảm TH tiếp nhận cho Yêu Tinh Cuồng Nộ. Yêu Tinh Cuồng Nộ: Gây Choáng cho các đối thủ trong một khu vực và loại bỏ hiệu ứng từ chúng. Tăng TC và Tốc Độ TC của Vua Nhân Mã (Cả hai đều giới hạn TH tiếp nhận tại mức 30.000 và miễn nhiễm với choáng.)
Vua Nhân Mã & Yêu Tinh Cuồng Nộ
Cấp Liên Minh13588
Phí50 Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.300 Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.600 Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.1000 Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.1500 Tiền Quỹ: Kiếm từ quyên góp của thành viên Liên Minh.
Thời gian 3 min. 3 min. 3 min. 3 min. 3 min.
Vào ngay5 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.10 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.15 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.30 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.30 Quỹ của tôi: Kiếm được bằng cách đóng góp cho Liên Minh.
Máu24000000 Máu80000000 Máu120000000 Máu800000000 Máu1200000000 Máu
900000000 Máu
Thưởng
Tấn Công
35 Sao
( Tấn Công: 1%)
1050 Sao
( Tấn Công: 30%)
70 Sao
( Tấn Công: 1%)
2100 Sao
( Tấn Công: 30%)
140 Sao
( Tấn Công: 1%)
4200 Sao
( Tấn Công: 30%)
1000 Sao
( Tấn Công: 1%)
30000 Sao
( Tấn Công: 30%)
1500 Sao
( Tấn Công: 1%)
45000 Sao
( Tấn Công: 30%)
Thưởng
Lượt
85 Sao170 Sao340 Sao40 Sao60 Sao
Thưởng
Ám Sát
105 Sao
( Tấn Công: 1%)
3150 Sao
( Tấn Công: 30%)
210 Sao
( Tấn Công: 1%)
6300 Sao
( Tấn Công: 30%)
420 Sao
( Tấn Công: 1%)
12600 Sao
( Tấn Công: 30%)
60 Sao
( Tấn Công: 1%)
1800 Sao
( Tấn Công: 30%)
90 Sao
( Tấn Công: 1%)
2700 Sao
( Tấn Công: 30%)
Thưởng
Lượt
Ám Sát
425 Sao850 Sao1700 Sao200 Sao300 Sao
Thưởng
Tổng
3575 Sao7150 Sao14300 Sao2000 Sao3000 Sao

Phép - Trùm Liên Minh

Vô Địch Vô Địch - Tướng vừa ra trận sẽ bất khả chiến bại trong 8 giây!
Cổ Vũ Cổ Vũ - Tăng 30% Sức tấn công cho Tướng vừa ra trận trong 10 giây!

Đoạt Lửa

Cướp Đuốc: Gửi Tướng đi cướp đuốc của Liên minh địch.
Bảo vệ Đuốc: Cản trở Liên minh địch cướp đuốc.
Thưởng: Thưởng nhận được phụ thuộc vào số Đuốc sở hữu sau khi kết thúc sự kiện.
Tướng cần đạt cấp 20 trở lên để tham gia Đoạt Lửa.
Tổng số Đuốc cướp được của Liên Minh. Sau khi hoạt động Đoạt Lửa kết thúc, Liên Minh có Đuốc càng nhiều, phần thưởng càng lớn.
Hội Trường Cướp đuốc 0-24% 25-49% 50-74% 75-89% 90-99% 100%
1 20 200Sao
20Ấn
240Sao
20Ấn
280Sao
20Ấn
360Sao
20Ấn
600Sao
60Ấn
1000Sao
80Ấn
2 40 400Sao
40Ấn
480Sao
40Ấn
560Sao
40Ấn
720Sao
40Ấn
1200Sao
120Ấn
2000Sao
160Ấn
3 60 600Sao
60Ấn
720Sao
60Ấn
840Sao
60Ấn
1080Sao
60Ấn
1800Sao
180Ấn
3000Sao
240Ấn
4 80 800Sao
80Ấn
960Sao
80Ấn
1120Sao
80Ấn
1440Sao
80Ấn
2400Sao
240Ấn
4000Sao
320Ấn
5 100 1000Sao
100Ấn
1200Sao
100Ấn
1400Sao
100Ấn
1800Sao
100Ấn
3000Sao
300Ấn
5000Sao
400Ấn
6 120 1200Sao
120Ấn
1440Sao
120Ấn
1680Sao
120Ấn
2160Sao
120Ấn
3600Sao
360Ấn
6000Sao
480Ấn
7 140 1400Sao
140Ấn
1680Sao
140Ấn
1960Sao
140Ấn
2520Sao
140Ấn
4200Sao
420Ấn
7000Sao
560Ấn
8 160 1600Sao
160Ấn
1920Sao
160Ấn
2240Sao
160Ấn
2880Sao
160Ấn
4800Sao
480Ấn
8000Sao
640Ấn
9 180 1800Sao
180Ấn
2160Sao
180Ấn
2520Sao
180Ấn
3240Sao
180Ấn
5400Sao
540Ấn
9000Sao
720Ấn
10 200 2000Sao
200Ấn
2400Sao
200Ấn
2800Sao
200Ấn
3600Sao
200Ấn
6000Sao
600Ấn
10000Sao
800Ấn
11 220 2200Sao
220Ấn
2640Sao
220Ấn
3080Sao
220Ấn
3960Sao
220Ấn
6600Sao
660Ấn
11000Sao
880Ấn
12 240 2400Sao
240Ấn
2880Sao
240Ấn
3360Sao
240Ấn
4320Sao
240Ấn
7200Sao
720Ấn
12000Sao
960Ấn