Tòa nhà: Đấu Trường

Giảm Giá Thành Xây Dựng
Tăng Tốc Độ Xây Dựng

Đấu Trường


Tham gia Sàn đấu để góp mặt trong Bảng xếp hạng và thắng nhiều phần thưởng lớn!

MáuSức MạnhChỗThời gian nâng cấChi phí sản xuất
Đấu Trường300053x3 10 sec.5000Dầu

Tộc Rồng

Cấp Máu Chi phí sản xuất Phí Nâng cấp Sức Mạnh
1 +18% Tộc Rồng - Sàn Đấu - Đổi Sàn đấu. Dùng cường hóa kiến trúc x 50 Tộc Rồng - Sàn Đấu - Đổi Sàn đấu. Dùng cường hóa kiến trúc x 5 180 Mỗi 0.5 giây gây 2500 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 15% tốc độ tấn công và 25% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
2 +20% Tộc Rồng - Sàn Đấu - Đổi Sàn đấu. Dùng cường hóa kiến trúc x 10 200 Mỗi 0.5 giây gây 4000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 20% tốc độ tấn công và 30% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
3 +24% Tộc Rồng - Sàn Đấu - Đổi Sàn đấu. Dùng cường hóa kiến trúc x 20 240 Mỗi 0.5 giây gây 6000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 25% tốc độ tấn công và 35% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
4 +32% Tộc Rồng - Sàn Đấu - Đổi Sàn đấu. Dùng cường hóa kiến trúc x 40 320 Mỗi 0.5 giây gây 8000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 30% tốc độ tấn công và 40% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
5 +44% Tộc Rồng - Sàn Đấu - Đổi Sàn đấu. Dùng cường hóa kiến trúc x 60 440 Mỗi 0.5 giây gây 10000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 35% tốc độ tấn công và 45% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
6 +60% Tộc Rồng - Sàn Đấu - Đổi Sàn đấu. Dùng cường hóa kiến trúc x 80 600 Mỗi 0.5 giây gây 13000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 40% tốc độ tấn công và 50% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
7 +80% Tộc Rồng - Sàn Đấu - Đổi Sàn đấu. Dùng cường hóa kiến trúc x 100 800 Mỗi 0.5 giây gây 16000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 50% tốc độ tấn công và 60% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
8 +105% Tộc Rồng - Sàn Đấu - Đổi Sàn đấu. Dùng cường hóa kiến trúc x 125 1050 Mỗi 0.5 giây gây 20000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 60% tốc độ tấn công và 70% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
9 +135% Tộc Rồng - Sàn Đấu - Đổi Sàn đấu. Dùng cường hóa kiến trúc x 150 1350 Mỗi 0.5 giây gây 25000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 70% tốc độ tấn công và 80% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
10 +170% 1700 Mỗi 0.5 giây gây 30000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 80% tốc độ tấn công và 90% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
1. Hãy lập đội để thi đấu với những người chơi khác. 2. Người đầu tiên phá hủy Pha lê của đối thủ sẽ chiến thắng. 3. Sàn Đấu sẽ tạm nghỉ trong thời gian 23:50-0:10. 4. Mỗi mùa Sàn Đấu kéo dài 1 tuần. 5. Trong mỗi mùa, người chơi có thể tranh đoạt thứ Hạng server và thứ hạng trong cùng 1 tước vị. Hạng tước vị được cập nhật vào 0:10 mỗi ngày. 6. Mỗi ngày có thể dùng tối đa 10 thẻ Sàn Đấu.

1. Mỗi trận thắng hoặc bại, đều sẽ có phần thưởng căn cứ vào Hạng server trước trận đấu. 2. Sau khi mùa giải kết thúc, người chơi sẽ được nhận thưởng dựa vào thứ Hạng server. 3. Hãy nhận phần thưởng mùa, trước khi mùa giải sau kết thúc. 4. Hạng Server càng cao, phần thưởng càng nhiều!
Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu

Sàn Đấu Thưởng

Hạng Thưởng
Thắng
Thưởng
Thua
Thưởng Mù
1 8000Sao 1600Sao 180000Sao + 600Vinh quang trận mạc
2 5500Sao 1100Sao 180000Sao + 600Vinh quang trận mạc
3 4500Sao 900Sao 180000Sao + 600Vinh quang trận mạc
4 3700Sao 800Sao 180000Sao + 600Vinh quang trận mạc
5 3000Sao 700Sao 180000Sao + 600Vinh quang trận mạc
6 2500Sao 600Sao 180000Sao + 600Vinh quang trận mạc
11 2000Sao 500Sao 180000Sao + 600Vinh quang trận mạc
21 1750Sao 440Sao 150000Sao + 600Vinh quang trận mạc
51 1520Sao 380Sao 120000Sao + 600Vinh quang trận mạc
101 1360Sao 340Sao 100000Sao + 600Vinh quang trận mạc
201 1200Sao 300Sao 90000Sao + 550Vinh quang trận mạc
301 1080Sao 270Sao 80000Sao + 500Vinh quang trận mạc
501 960Sao 240Sao 70000Sao + 450Vinh quang trận mạc
801 840Sao 210Sao 60000Sao + 400Vinh quang trận mạc
1501 540Sao 180Sao 50000Sao + 350Vinh quang trận mạc
3001 480Sao 160Sao 45000Sao + 300Vinh quang trận mạc
6001 420Sao 140Sao 40000Sao + 260Vinh quang trận mạc
15001 360Sao 120Sao 35000Sao + 220Vinh quang trận mạc
50001 200Sao 100Sao 30000Sao + 180Vinh quang trận mạc
120001 180Sao 90Sao 25000Sao + 150Vinh quang trận mạc
250001 160Sao 80Sao 20000Sao + 120Vinh quang trận mạc
500001 140Sao 70Sao 15000Sao + 100Vinh quang trận mạc