Tài nguyên

Tin tức
Vàng
Vàng
Tài nguyên để nâng cấp công trình, mua vật phẩm, tăng cấp phép. Sản xuất Vàng từ Mỏ, hoặc nhận được khi Cướp đoạt và từ Hang Quái Thú.
Dầu
Dầu
Tài nguyên để nâng cấp công trình, mua lính. Sản xuất Dầu từ Mỏ, hoặc nhận được khi Cướp đoạt và từ Hang Quái Thú.
Ngọc
Ngọc
Tài nguyên quan trọng nhất game. Có thể mua không giới hạn, hoặc nhận được từ một số tính năng trong game.
DV (Danh Vọng)
DV (Danh Vọng)
Tài nguyên dùng để nâng cấp Tướng, công trình trong Nhóm Hang Quái Thú và Lĩnh Hội thuộc tính cấp Siêu Hóa. Nhận được khi tham gia Sàn Đấu, Đột Kích và Sự kiện Liên Minh.
Ấn
Ấn
Dùng để đổi lấy Sên và Tướng. Nhận được chủ yếu khi Vượt Thành, Hang Quái Thú, Đối Chiến và Đoạt Lửa.
Huy Hiệu
Huy Hiệu
Dùng để mua vật phẩm trong Nhà Kho, khi đổi Đặc Tính và tăng cấp Hộ Vệ. Nhận được từ Thù Lao Liên Minh, Công Thành Nhóm, Đột Kích và Đế Chế Khủng Hoảng.
Pha Lê Xanh
Pha Lê Xanh
Được dùng chủ yếu để Khảm và Luyện Bài. Nhận được từ Thánh Địa và Mê Cung.
Pha Lê Đỏ
Pha Lê Đỏ
Dùng để tăng Cấp Siêu Hóa, Bài và Đá Tinh. Và để tăng cấp Mỏ Pha Lê và Tế Đàn trong Thánh Địa. Nhận chủ yếu trong Thánh Địa.
Xèng
Xèng
Dùng để mua vật phẩm trong Nhà Kho. Nhận được từ Đại Chiến Liên Minh, Pháo Đài Thù Hận, Đế Chế Khủng Hoảng và Chiến Địa.
Thưởng Xèng
Thưởng Xèng
Thứ hạng Chiến Địa càng cao, càng nhận được nhiều Xèng.
Chiến Thạch
Chiến Thạch
Dùng để nâng cấp Vũ Khí. Mỗi ngày sẽ tự sinh ra. Nhận được trong trận chiến hoặc hấp thụ Sách kinh nghiệm trong Kho Vũ Khí.
Sức mạnh
Sức mạnh
Sức mạnh đại diện cho năng lực cũng là tiêu chí để tìm đối thủ khi cướp. Hãy nâng cấp Nhà, huấn luyện lính, tiến hóa Tướng … để tăng sức mạnh.
Lửa
Lửa
Nâng cấp tướng sẽ yêu cầu Lửa. Vượt qua càng nhiều Thành, nhận được càng nhiều lửa.
Đuốc
Đuốc
Tổng số Đuốc cướp được của Liên Minh. Sau khi hoạt động Đoạt Lửa kết thúc, Liên Minh có Đuốc càng nhiều, phần thưởng càng lớn.
Điểm Chiến Địa
Điểm Chiến Địa
Điểm thành tích Chiến Địa, đánh bại người chơi có điểm cao hơn, càng được nhiều điểm.
Sức mạnh LM
Sức mạnh LM
Tổng sức mạnh Liên Minh
Số thành viên
Số thành viên
Số thành viên
Quỹ LM
Quỹ LM
Được dùng chủ yếu để nâng cấp các công trình và Phép trong Liên Minh. Nhận được khi Điểm danh Liên Minh, khi đóng góp Ấn cho Liên Minh và từ Đại chiến.
Quỹ cá nhân
Quỹ cá nhân
Được dùng để mua Phép trong Liên Minh. Nhận được khi Điểm danh Liên Minh, hoặc khi đóng góp Ấn cho Liên Minh.
Điểm Đại Chiến
Điểm Đại Chiến
Tổng điểm: Sau khi Đại Chiến kết thúc, Liên Minh có điểm càng cao, phần thưởng càng lớn.
Vé mua Skin
Vé mua Skin
Dùng để mua Skin nền. Nhận được khi tham gia Sự kiện.
Vé mua Skin (24 giờ)
Vé mua Skin (24 giờ)
Dùng để mua Skin nền có thời hạn. Nhận được khi tham gia sự kiện.
Cấp Thánh Địa
Cấp Thánh Địa
Khám phá và đánh bại quái vật để tăng cấp. Và mở khóa nhiều khu vực hoàn toàn mới.
Gia Tăng
Gia Tăng
Tỷ lệ tăng trưởng của tấn công và máu trong Sàn Đấu. Nâng tước vị để tăng trưởng trong Sàn Đấu.
Bài ngẫu nhiên
Bài ngẫu nhiên
Dùng để tăng chỉ số một tướng. Sau khi kích hoạt đạt yêu cầu sẽ nhận được một kỹ năng tướng. Nhận được khi ngẫu nhiên mở rương từ Thánh Địa và Nhóm Hang Quái Thú.
Kinh nghiệm
Kinh nghiệm
Dùng để nâng cấp tướng. Nhận được chủ yếu khi công Thành và Hang Quái Thú.
Tướng tím
Tướng tím
Nhận một tướng huyền thoại ngẫu nhiên. Nhận khi tham gia Thử Thách Anh Hùng.
Rương
Rương
Mở ra phần thưởng ngẫu nhiên. Nhận được chủ yếu khi Công Thành Nhóm, Đế Chế Khủng Hoảng và Mê Cung.
Điểm Chiến Đấu
Điểm Chiến Đấu
Số điểm nhận được khi đánh bại kẻ thù trong Pháo Đài Thù Hận.
Điểm Chiếm Cứ
Điểm Chiếm Cứ
Số điểm nhận được khi chiếm cứ điểm trong Pháo Đài Thù Hận.
Điểm LM Pháo Đài
Điểm LM Pháo Đài
Tổng điểm chiến đấu của các thành viên Liên Minh. Sau khi sự kiện Pháo Đài kết thúc, tổng điểm Liên Minh càng cao, phần thưởng càng lớn.
Tấn công
Tấn công
Tấn công là chỉ số quan trọng của tướng. Để tăng Tấn công một tướng có thể nâng cấp Sao của tướng, tiến hóa Tướng, khảm Bài, dùng vũ khí, tăng cấp Hộ Vệ …
Thể Lực
Thể Lực
Dùng để di chuyển và tấn công quái trong Mê Cung. Nhận được khi đánh bại Quái hoặc làm mới Mê Cung.
Điểm Mê Cung
Điểm Mê Cung
Số điểm hiện tại trong Mê Cung, sau khi vòng đấu kết thúc, điểm càng cao, phần thưởng càng lớn. Nhận điểm khi đánh bại Quái và Boss Quỷ trong Mê Cung.
Điểm Đại Chiến
Điểm Đại Chiến
Tổng điểm nhận được trong Liên Minh Đại Chiến
Đại Chiến: Cá nhân
Đại Chiến: Cá nhân
Điểm nhận được trong một trận Đại Chiến
Xu Sự Kiện
Xu Sự Kiện
Dùng tham gia Sự Kiện. Nhận được khi mua Ngọc.
Tăng Cường
Tăng Cường
Tỷ lệ gia tăng khai thác. Nâng chức vị để tăng cường tỷ lệ. (Sức mạnh đạt 7000 sẽ mở Khu mỏ)
Tổng Lực Chiến
Tổng Lực Chiến
Sức mạnh trung bình của 10 Tướng tham chiến. Tổng sức mạnh của Ngài và đồng đội sẽ quyết định độ khó của ải.
Tim May Mắn
Tim May Mắn
Dùng để tham gia Vòng Quay nhận Đá Hồn, có được khi nhận và tặng Bạn bè.
Pha Lê Tướng
Pha Lê Tướng
Dùng để tuyển Tướng và Đá Hồn từ một số sự kiện tại Đài Tướng. Có thể nhận từ các sự kiện chính thức.
Tầng cao nhất
Tầng cao nhất
Tầng Thí Luyện cao nhất đã vượt.
Thời gian vượt ải
Thời gian vượt ải
Thời gian ngắn nhất khi vượt ải hiện tại.
Phe Tiên Tri
Phe Tiên Tri
Tiên Tri khắc chế Sứ Giả. Tướng Phe Tiên Tri gây nhiều thiệt hại và nhận ít thiệt hại khi giao đấu với Tướng Phe Sứ Giả.
Phe Sứ Giả
Phe Sứ Giả
Sứ Giả khắc chế Chiến Thú. Tướng Phe Sứ Giả gây nhiều thiệt hại và nhận ít thiệt hại khi giao đấu với Tướng Phe Chiến Thú.
Phe Chiến Thú
Phe Chiến Thú
Chiến Thú khắc chế Tiên Tri. Tướng Phe Chiến Thú gây nhiều thiệt hại và nhận ít thiệt hại khi giao đấu với Tướng Phe Tiên Tri.
Đá Tiên Tri
Đá Tiên Tri
Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện.
Đá Sứ Giả
Đá Sứ Giả
Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện.
Đá Chiến Thú
Đá Chiến Thú
Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.
Nguyên Thạch
Nguyên Thạch
Nhận 1 Nguyên Thạch Hộ Vệ.
Cống Hiến
Cống Hiến
Mua vật phẩm tại Shop LM; Nhận khi nâng cấp Hộ Thú hoặc phần thưởng ngày trong Lãnh Địa Chiến.
Bụi Phép
Bụi Phép
Dùng để tham gia và gọi phép trong sự kiện Đảo Nổi. Nhận từ các sự kiện chính thức.
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown