Tòa nhà: Sở Thú

Giảm Giá Thành Xây Dựng
Tăng Tốc Độ Xây Dựng

Sở Thú


Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi

MáuSức MạnhChỗThời gian nâng cấPhí Nâng cấp
Sở Thúcấp 1
(Đài Tướng x 1)
5000100%3x3 1 min. 500Vàng
Tổng 1 min. 500 Vàng

Tộc Rồng

Cấp Máu Chi phí sản xuất Phí Nâng cấp Sức Mạnh
1 +18% Tộc Rồng - Sở Thú - Đổi Sở Thú Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 50 Tộc Rồng - Sở Thú - Đổi Sở Thú Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 5 180 Mỗi 0.5 giây gây 2500 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 15% tốc độ tấn công và 25% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
2 +20% Tộc Rồng - Sở Thú - Đổi Sở Thú Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 10 200 Mỗi 0.5 giây gây 4000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 20% tốc độ tấn công và 30% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
3 +24% Tộc Rồng - Sở Thú - Đổi Sở Thú Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 20 240 Mỗi 0.5 giây gây 6000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 25% tốc độ tấn công và 35% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
4 +32% Tộc Rồng - Sở Thú - Đổi Sở Thú Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 40 320 Mỗi 0.5 giây gây 8000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 30% tốc độ tấn công và 40% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
5 +44% Tộc Rồng - Sở Thú - Đổi Sở Thú Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 60 440 Mỗi 0.5 giây gây 10000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 35% tốc độ tấn công và 45% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
6 +60% Tộc Rồng - Sở Thú - Đổi Sở Thú Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 80 600 Mỗi 0.5 giây gây 13000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 40% tốc độ tấn công và 50% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
7 +80% Tộc Rồng - Sở Thú - Đổi Sở Thú Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 100 800 Mỗi 0.5 giây gây 16000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 50% tốc độ tấn công và 60% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
8 +105% Tộc Rồng - Sở Thú - Đổi Sở Thú Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 125 1050 Mỗi 0.5 giây gây 20000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 60% tốc độ tấn công và 70% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
9 +135% Tộc Rồng - Sở Thú - Đổi Sở Thú Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 150 1350 Mỗi 0.5 giây gây 25000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 70% tốc độ tấn công và 80% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
10 +170% 1700 Mỗi 0.5 giây gây 30000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 80% tốc độ tấn công và 90% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.

Nhận

1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Nhận Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại
Lượt: 73% 21% 6%

Ấp

Thú Nuôi Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại
Lượng 3 6 9
Thời gian: 4 giờ. 8 giờ. 12 giờ.
Nở Ngay 1 Ngọc = 1 min.
Hiếm Vật Nuôi 0-1 0-3 1-6
Tiểu Long 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Hồ Điệp 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Phượng Hoàng 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Cú Mèo 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Khí Cầu Ma 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Kỳ Lân 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Cá Bong Bóng 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Sói Đêm 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Chim ưng 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Phi Sư 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Cá Sấu 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Rồng Băng 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Ma Ngưu 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Thần Hầu 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Hồ Ly Tinh 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Chimera 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Hải Xà Tinh 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Kỵ Sĩ Hồn Ma 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Titan Băng 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Tư Tế Tim Hồng 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Sứ Giả Độ Hồn 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Sói Ma Trăng 4.32 % 3.95 % 3.34 %
Tiểu Tiên 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Voi Còi 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Tiểu Quỷ 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Gà Nổ 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Hổ Bay 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Tuần Lộc 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Mochi 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Yêu Tinh Băng 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Quỷ U Linh 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Võ Sĩ Quà 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Chồn Bay 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Thỏ Bay 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Rồng Tham Ăn 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Dơi Quý Tộc 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Sói Đêm (B) 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Chim ưng (B) 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Phi Sư (B) 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Cá Sấu (B) 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Rồng Băng (B) 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Ma Ngưu (B) 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Thần Hầu (B) 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Hồ Ly Tinh (B) 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Chimera (B) 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Hải Xà Tinh (B) 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Kỵ Sĩ Hồn Ma (B) 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Titan Băng (B) 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Tư Tế Tim Hồng (B) 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Sứ Giả Độ Hồn (B) 0.17 % 0.45 % 0.91 %
Sói Ma Trăng (B) 0.17 % 0.45 % 0.91 %

Bộ Sưu Tập

Tăng KN Công Thành Tăng KN Công Thành
Cấp1611162126
Thưởng!10%14%18%22%26%30%
Thú NuôiKhí Cầu MaCá Bong Bóng
Tăng cường KN Hang Quái Thú Tăng cường KN Hang Quái Thú
Cấp1611162126
Thưởng!1%2%3%4%5%6%
Thú NuôiVoi CòiCá Bong BóngTiểu Long
Diệt Quái Thánh Địa tặng Pha Lê Đỏ Diệt Quái Thánh Địa tặng Pha Lê Đỏ
Cấp1611162126
Thưởng!3Pha Lê Đỏ6Pha Lê Đỏ9Pha Lê Đỏ12Pha Lê Đỏ15Pha Lê Đỏ18Pha Lê Đỏ
Thú NuôiTiểu LongPhượng HoàngTiểu TiênTiểu Quỷ
Tăng Cường Ấn Công Thành Tăng Cường Ấn Công Thành
Cấp1611162126
Thưởng!2Ấn4Ấn6Ấn8Ấn10Ấn12Ấn
Thú NuôiTiểu LongKỳ LânTiểu QuỷCú Mèo
Tăng tốc Ấp Trứng Tăng tốc Ấp Trứng
Cấp1611162126
Thưởng!30%34%38%42%46%50%
Thú NuôiVoi Còi
Thưởng số lần vào phó bản Thưởng số lần vào phó bản
Cấp1611162126
Thưởng!
Thú NuôiKhí Cầu MaHồ ĐiệpGà Nổ
Tăng Điểm Mê Cung Tăng Điểm Mê Cung
Cấp1611162126
Thưởng!6%9%12%16%20%24%
Thú NuôiMochiTuần LộcHổ BayCú Mèo
Tăng Tốc Độ Xây Dựng Tăng Tốc Độ Xây Dựng
Cấp1611162126
Thưởng!6%8%10%12%15%18%
Thú NuôiKhí Cầu MaTiểu TiênKỳ Lân
Giảm Giá Thành Xây Dựng Giảm Giá Thành Xây Dựng
Cấp1611162126
Thưởng!6%8%10%12%15%18%
Thú NuôiTiểu TiênKhí Cầu Ma
Tăng Cường Cướp Tài Nguyên Tăng Cường Cướp Tài Nguyên
Cấp1611162126
Thưởng!6%8%10%12%15%18%
Thú NuôiTiểu Quỷ
Tăng Cường Bảo vệ Tài Nguyên Tăng Cường Bảo vệ Tài Nguyên
Cấp1611162126
Thưởng!6%8%10%12%15%18%
Thú NuôiCú Mèo
Tăng Cường Tốc Độ Hồi Sinh Tướng Tăng Cường Tốc Độ Hồi Sinh Tướng
Cấp1611162126
Thưởng!25%30%35%40%45%50%
Thú NuôiPhượng HoàngCá Bong Bóng

Ngoài ra

Thú Nuôi