Tài liệu tham khảo

Sư Tử Bay

Sư Tử Bay

Tính năng:

Máu Máu:2050
Tấn công Tấn công:220
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:1000
Di Chuyển Di Chuyển:240
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:2
Chính xác Chính xác:165
Tránh né Tránh né:0
CRIT CRIT:0
TH CRIT TH CRIT:0
Chống CRIT Chống CRIT:0
Thần Quang
CấpTin tức
1/10 Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 180% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 1.5 giây và giảm 15 năng lượng. Nghỉ: 4 giây.
2/10 Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 220% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 1.5 giây và giảm 20 năng lượng. Nghỉ: 4 giây.
3/10 Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 260% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 1.8 giây và giảm 25 năng lượng. Nghỉ: 4 giây.
4/10 Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 300% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 1.8 giây và giảm 35 năng lượng. Nghỉ: 4 giây.
5/10 Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 340% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 2.1 giây và giảm 45 năng lượng. Nghỉ: 4 giây.
6/10 Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 380% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 2.1 giây và giảm 55 năng lượng. Nghỉ: 4 giây.
7/10 Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 440% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 2.3 giây và giảm 65 năng lượng. Nghỉ: 4 giây.
8/10 Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 520% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 2.6 giây và giảm 75 năng lượng. Nghỉ: 4 giây.
9/10 Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 600% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 2.9 giây và giảm 85 năng lượng. Nghỉ: 4 giây.
10/10 Phóng một tia sáng thần vào một mục tiêu ngẫu nhiên, gây 720% thiệt hại công thường cho mục tiêu và 6 đơn vị địch ở gần. Đồng thời gây Choáng chúng trong 3.2 giây và giảm 100 năng lượng. Nghỉ: 4 giây.