Trận chiến

Thành

Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.
Thành được đánh dấu có tỉ lệ rơi Ấn cao hơn!
Vượt qua cấp cuối cùng của Thành khó 8 để mở khóa Thành Siêu Cấp.
Nâng cấp tướng sẽ yêu cầu Lửa. Vượt qua càng nhiều Thành, nhận được càng nhiều lửa.
Bạn có thể mua thêm lượt đi Công Thành bằng Ngọc.
Bạn có thể kiếm KN cho Tướng khi Công Thành
Tướng mạnh hơn mỗi lần lên cấp. Tăng cấp độ cho Tướng bằng cách Công thành, Cướp và Hang Quái Thú.
Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành