Tòa nhà: Nhà Phép

Giảm Giá Thành Xây Dựng
Tăng Tốc Độ Xây Dựng

Nhà Phép


Chứa phép thuật hỗ trợ chiến đấu.

MáuSức MạnhChỗThời gian nâng cấPhí Nâng cấp
Nhà Phépcấp 1
(Nhà chính x 2)
25005%3x3 10 sec.240Vàng
Nhà Phépcấp 2300010%3x3 1 min. 1100Vàng
Nhà Phépcấp 3350015%3x3 5 min. 3000Vàng
Nhà Phépcấp 4400020%3x3 15 min. 6000Vàng
cấp 5
(Nhà chính x 3)
450025%3x3 30 min. 13000Vàng
Nhà Phépcấp 6550030%3x3 60 min. 22000Vàng
cấp 7650035%3x3 2 giờ. 38000Vàng
Nhà Phépcấp 8
(Nhà chính x 6)
750040%3x3 4 giờ. 63000Vàng
cấp 9850045%3x3 8 giờ. 110000Vàng
Nhà Phépcấp 101000050%3x3 12 giờ. 150000Vàng
cấp 11
(Nhà chính x 9)
1150055%3x3 24 giờ. 270000Vàng
Nhà Phépcấp 121350060%3x32 ngày. 380000Vàng
cấp 131550065%3x33 ngày. 520000Vàng
cấp 14
(Nhà chính x 12)
1800070%3x34 ngày. 690000Vàng
Nhà Phépcấp 152050075%3x35 ngày. 890000Vàng
cấp 162400080%3x36 ngày. 1300000Vàng
cấp 17
(Nhà chính x 15)
2750085%3x37 ngày. 1800000Vàng
Nhà Phépcấp 183250090%3x38 ngày. 2400000Vàng
cấp 193750095%3x310 ngày. 3000000Vàng
cấp 20
(Nhà chính x 18)
45000100%3x312 ngày. 3600000Vàng
Nhà Phépcấp 2160000105%3x313 ngày. 4100000Vàng
cấp 2280000110%3x314 ngày. 4700000Vàng
cấp 23
(Nhà chính x 21)
100000115%3x315 ngày. 5200000Vàng
cấp 24120000120%3x316 ngày. 5700000Vàng
cấp 25140000125%3x317 ngày. 6200000Vàng
Tổng 134 ngày. 3 giờ. 51 min. 10 sec. 41156340 Vàng

Tộc Rồng

Cấp Máu Chi phí sản xuất Phí Nâng cấp Sức Mạnh
1 +18% Tộc Rồng - Nhà Phép - Đổi Nhà Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 50 Tộc Rồng - Nhà Phép - Đổi Nhà Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 5 180 Mỗi 0.5 giây gây 2500 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 15% tốc độ tấn công và 25% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
2 +20% Tộc Rồng - Nhà Phép - Đổi Nhà Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 10 200 Mỗi 0.5 giây gây 4000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 20% tốc độ tấn công và 30% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
3 +24% Tộc Rồng - Nhà Phép - Đổi Nhà Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 20 240 Mỗi 0.5 giây gây 6000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 25% tốc độ tấn công và 35% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
4 +32% Tộc Rồng - Nhà Phép - Đổi Nhà Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 40 320 Mỗi 0.5 giây gây 8000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 30% tốc độ tấn công và 40% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
5 +44% Tộc Rồng - Nhà Phép - Đổi Nhà Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 60 440 Mỗi 0.5 giây gây 10000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 35% tốc độ tấn công và 45% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
6 +60% Tộc Rồng - Nhà Phép - Đổi Nhà Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 80 600 Mỗi 0.5 giây gây 13000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 40% tốc độ tấn công và 50% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
7 +80% Tộc Rồng - Nhà Phép - Đổi Nhà Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 100 800 Mỗi 0.5 giây gây 16000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 50% tốc độ tấn công và 60% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
8 +105% Tộc Rồng - Nhà Phép - Đổi Nhà Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 125 1050 Mỗi 0.5 giây gây 20000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 60% tốc độ tấn công và 70% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
9 +135% Tộc Rồng - Nhà Phép - Đổi Nhà Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 150 1350 Mỗi 0.5 giây gây 25000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 70% tốc độ tấn công và 80% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
10 +170% 1700 Mỗi 0.5 giây gây 30000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 80% tốc độ tấn công và 90% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
Mua hoặc nâng cấp Phéo trong Nhà phép để giành lợi thế khi chiến đấu.
Bạn có thể mua tối đa 4 Phép trong Nhà Phép
Bạn nhận lại 50% giá mua một Phép khi xóa nó.
  • Mưa Tên
  • Phục Hồi
  • Hào Khí
  • Cuồng Phong
  • Hộ Thần
  • Thiên Thạch
  • Thảm Họa
  • Sát Giới
  • Phượng Hoàng
  • Bão Tuyết
Mưa Tên Mưa Tên (Nhà Phép Cấp 1 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 1200 Vàng 5000 Vàng 30 min. (Nhà Phép Cấp 2) 10
Bắn mưa tên, gây thiệt hại bằng 8% Máu tối đa +120 cho tất cả quân địch trong khu vực trong 8 giây. Không có tác dụng với kiến trúc.
2 2400 Vàng 10000 Vàng 1 giờ. 43 min. (Nhà Phép Cấp 3) 30
Bắn mưa tên, gây thiệt hại bằng 8% Máu tối đa +240 cho tất cả quân địch trong khu vực trong 8 giây. Không có tác dụng với kiến trúc.
3 3600 Vàng 19000 Vàng 4 giờ. 5 min. (Nhà Phép Cấp 4) 60
Bắn mưa tên, gây thiệt hại bằng 8% Máu tối đa +360 cho tất cả quân địch trong khu vực trong 8 giây. Không có tác dụng với kiến trúc.
4 4800 Vàng 32000 Vàng 7 giờ. 59 min. (Nhà Phép Cấp 5) 100
Bắn mưa tên, gây thiệt hại bằng 8% Máu tối đa +480 cho tất cả quân địch trong khu vực trong 8 giây. Không có tác dụng với kiến trúc.
5 6000 Vàng 150
Bắn mưa tên, gây thiệt hại bằng 8% Máu tối đa +600 cho tất cả quân địch trong khu vực trong 8 giây. Không có tác dụng với kiến trúc.
Phục Hồi Phục Hồi (Nhà Phép Cấp 1 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 1200 Vàng 5000 Vàng 30 min. (Nhà Phép Cấp 2) 15
Đặt vòng tròn chữa thương, quân ta đứng trong vòng tròn được hồi phục 6% Máu tối đa +10 Máu mỗi giây trong 8 giây.
2 2400 Vàng 10000 Vàng 1 giờ. 43 min. (Nhà Phép Cấp 3) 45
Đặt vòng tròn chữa thương, quân ta đứng trong vòng tròn được hồi phục 8% Máu tối đa +20 Máu mỗi giây trong 8 giây.
3 3600 Vàng 19000 Vàng 4 giờ. 5 min. (Nhà Phép Cấp 4) 90
Đặt vòng tròn chữa thương, quân ta đứng trong vòng tròn được hồi phục 10% Máu tối đa +30 Máu mỗi giây trong 8 giây.
4 4800 Vàng 35000 Vàng 13 giờ. 48 min. (Nhà Phép Cấp 6) 150
Đặt vòng tròn chữa thương, quân ta đứng trong vòng tròn được hồi phục 12% Máu tối đa +40 Máu mỗi giây trong 8 giây.
5 6000 Vàng 225
Đặt vòng tròn chữa thương, quân ta đứng trong vòng tròn được hồi phục 15% Máu tối đa +50 Máu mỗi giây trong 8 giây.
Hào Khí Hào Khí (Nhà Phép Cấp 5 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 6000 Vàng 80000 Vàng 13 giờ. 48 min. (Nhà Phép Cấp 6) 20
Khơi dậy hào khí của quân đội, +5% Sức tấn công cho tất cả đến khi trận chiến kết thúc.
2 8000 Vàng 120000 Vàng 21 giờ. 54 min. (Nhà Phép Cấp 7) 60
Khơi dậy hào khí của quân đội, +8% Sức tấn công cho tất cả đến khi trận chiến kết thúc.
3 10000 Vàng 150000 Vàng 1 ngày. 8 giờ. 42 min. (Nhà Phép Cấp 8) 120
Khơi dậy hào khí của quân đội, +11% Sức tấn công cho tất cả đến khi trận chiến kết thúc.
4 12000 Vàng 190000 Vàng 1 ngày. 22 giờ. 34 min. (Nhà Phép Cấp 9) 200
Khơi dậy hào khí của quân đội, +14% Sức tấn công cho tất cả đến khi trận chiến kết thúc.
5 14000 Vàng 300
Khơi dậy hào khí của quân đội, +17% Sức tấn công cho tất cả đến khi trận chiến kết thúc.
Cuồng Phong Cuồng Phong (Nhà Phép Cấp 7 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 15000 Vàng 230000 Vàng 2 ngày. 15 giờ. 53 min. (Nhà Phép Cấp 10) 25
Gọi gió bão tấn công lâu đài địch, gây thiệt hại bằng 8% Máu tối đa +800 trong 8 giây cho tất cả kiến trúc nằm trên đường đi của nó. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường đi của bão.
2 35000 Vàng 380000 Vàng 3 ngày. 13 giờ. 2 min. (Nhà Phép Cấp 11) 75
Gọi gió bão tấn công lâu đài địch, gây thiệt hại bằng 16% Máu tối đa +1.040 trong 8 giây cho tất cả kiến trúc nằm trên đường đi của nó. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường đi của bão.
3 55000 Vàng 500000 Vàng 4 ngày. 14 giờ. 24 min. (Nhà Phép Cấp 12) 150
Gọi gió bão tấn công lâu đài địch, gây thiệt hại bằng 24% Máu tối đa +1.280 trong 8 giây cho tất cả kiến trúc nằm trên đường đi của nó. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường đi của bão.
4 75000 Vàng 630000 Vàng 5 ngày. 20 giờ. 21 min. (Nhà Phép Cấp 13) 250
Gọi gió bão tấn công lâu đài địch, gây thiệt hại bằng 32% Máu tối đa +1.520 trong 8 giây cho tất cả kiến trúc nằm trên đường đi của nó. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường đi của bão.
5 95000 Vàng 375
Gọi gió bão tấn công lâu đài địch, gây thiệt hại bằng 40% Máu tối đa +1.760 trong 8 giây cho tất cả kiến trúc nằm trên đường đi của nó. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường đi của bão.
Hộ Thần Hộ Thần (Nhà Phép Cấp 8 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 10000 Vàng 190000 Vàng 1 ngày. 22 giờ. 34 min. (Nhà Phép Cấp 9) 30
Thần Bảo Hộ, 6 Lính/Tướng đồng minh trong phạm vi hiệu lực được miễn nhiễm với mọi tấn công trong 6 giây.
2 15000 Vàng 230000 Vàng 2 ngày. 15 giờ. 53 min. (Nhà Phép Cấp 10) 90
Thần Bảo Hộ, 8 Lính/Tướng đồng minh trong phạm vi hiệu lực được miễn nhiễm với mọi tấn công trong 6 giây.
3 20000 Vàng 380000 Vàng 3 ngày. 13 giờ. 2 min. (Nhà Phép Cấp 11) 180
Thần Bảo Hộ, 10 Lính/Tướng đồng minh trong phạm vi hiệu lực được miễn nhiễm với mọi tấn công trong 6 giây.
4 25000 Vàng 630000 Vàng 5 ngày. 20 giờ. 21 min. (Nhà Phép Cấp 13) 300
Thần Bảo Hộ, 12 Lính/Tướng đồng minh trong phạm vi hiệu lực được miễn nhiễm với mọi tấn công trong 6 giây.
5 30000 Vàng 450
Thần Bảo Hộ, 14 Lính/Tướng đồng minh trong phạm vi hiệu lực được miễn nhiễm với mọi tấn công trong 6 giây.
Thiên Thạch Thiên Thạch (Nhà Phép Cấp 9 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 15000 Vàng 230000 Vàng 2 ngày. 15 giờ. 53 min. (Nhà Phép Cấp 10) 35
Mưa thiên thạch, gây thiệt hại bằng 12% Máu tối đa cho tất cả quân địch trong khu vực trong 6 giây.
2 35000 Vàng 500000 Vàng 4 ngày. 14 giờ. 24 min. (Nhà Phép Cấp 12) 105
Mưa thiên thạch, gây thiệt hại bằng 18% Máu tối đa cho tất cả quân địch trong khu vực trong 6 giây.
3 55000 Vàng 750000 Vàng 7 ngày. 7 giờ. 18 min. (Nhà Phép Cấp 14) 210
Mưa thiên thạch, gây thiệt hại bằng 24% Máu tối đa cho tất cả quân địch trong khu vực trong 6 giây.
4 75000 Vàng 1000000 Vàng 8 ngày. 23 giờ. 37 min. (Nhà Phép Cấp 18) 350
Mưa thiên thạch, gây thiệt hại bằng 30% Máu tối đa cho tất cả quân địch trong khu vực trong 6 giây.
5 95000 Vàng 525
Mưa thiên thạch, gây thiệt hại bằng 36% Máu tối đa cho tất cả quân địch trong khu vực trong 6 giây.
Thảm Họa Thảm Họa (Nhà Phép Cấp 11 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 35000 Vàng 500000 Vàng 4 ngày. 14 giờ. 24 min. (Nhà Phép Cấp 12) 40
Đá lở, gây thiệt hại bằng 15% Máu tối đa +300 và giảm 30% Sức tấn công của tất cả kẻ địch trên đường lăn của đá trong vòng 5 giây. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường lăn của đá.
2 40000 Vàng 630000 Vàng 5 ngày. 20 giờ. 21 min. (Nhà Phép Cấp 13) 120
Đá lở, gây thiệt hại bằng 15% Máu tối đa +500 và giảm 35% Sức tấn công của tất cả kẻ địch trên đường lăn của đá trong vòng 5 giây. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường lăn của đá.
3 45000 Vàng 750000 Vàng 7 ngày. 7 giờ. 18 min. (Nhà Phép Cấp 14) 240
Đá lở, gây thiệt hại bằng 15% Máu tối đa +700 và giảm 40% Sức tấn công của tất cả kẻ địch trên đường lăn của đá trong vòng 5 giây. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường lăn của đá.
4 50000 Vàng 880000 Vàng 10 ngày. 21 giờ. 41 min. (Nhà Phép Cấp 15) 400
Đá lở, gây thiệt hại bằng 15% Máu tối đa +900 và giảm 45% Sức tấn công của tất cả kẻ địch trên đường lăn của đá trong vòng 5 giây. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường lăn của đá.
5 55000 Vàng 600
Đá lở, gây thiệt hại bằng 15% Máu tối đa +1200 và giảm 50% Sức tấn công của tất cả kẻ địch trên đường lăn của đá trong vòng 5 giây. Nghiêng thiết bị để kiểm soát đường lăn của đá.
Sát Giới Sát Giới (Nhà Phép Cấp 13 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 30000 Vàng 900000 Vàng 7 ngày. 7 giờ. 18 min. (Nhà Phép Cấp 14) 45
Đại khai sát giới, +20% Sức tấn công, Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển cho lính trong khu vực trong vòng 8 giây.
2 35000 Vàng 1050000 Vàng 8 ngày. 23 giờ. 37 min. (Nhà Phép Cấp 15) 135
Đại khai sát giới, +30% Sức tấn công, Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển cho lính trong khu vực trong vòng 9 giây.
3 40000 Vàng 1500000 Vàng 13 ngày. 1 giờ. 53 min. (Nhà Phép Cấp 16) 270
Đại khai sát giới, +40% Sức tấn công, Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển cho lính trong khu vực trong vòng 11 giây.
4 45000 Vàng 1900000 Vàng 15 ngày. 12 giờ. 36 min. (Nhà Phép Cấp 17) 450
Đại khai sát giới, +50% Sức tấn công, Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển cho lính trong khu vực trong vòng 12 giây.
5 50000 Vàng 675
Đại khai sát giới, +60% Sức tấn công, Tốc độ tấn công và Tốc độ di chuyển cho lính trong khu vực trong vòng 15 giây.
Phượng Hoàng Phượng Hoàng (Nhà Phép Cấp 15 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 40000 Vàng 1500000 Vàng 10 ngày. 21 giờ. 41 min. (Nhà Phép Cấp 16) 50
Gọi phượng hoàng tới giúp trong 10 giây, hồi sinh ngẫu nhiên 6 lính trên đường bay của nó. Không có tác dụng với Tướng. Dẫn đường cho phượng hoàng bằng cách di ngón tay trên màn hình.
2 55000 Vàng 1900000 Vàng 13 ngày. 1 giờ. 53 min. (Nhà Phép Cấp 17) 150
Gọi phượng hoàng tới giúp trong 10 giây, hồi sinh ngẫu nhiên 12 lính trên đường bay của nó. Không có tác dụng với Tướng. Dẫn đường cho phượng hoàng bằng cách di ngón tay trên màn hình.
3 70000 Vàng 2650000 Vàng 15 ngày. 12 giờ. 36 min. (Nhà Phép Cấp 19) 300
Gọi phượng hoàng tới giúp trong 10 giây, hồi sinh ngẫu nhiên 18 lính trên đường bay của nó. Không có tác dụng với Tướng. Dẫn đường cho phượng hoàng bằng cách di ngón tay trên màn hình.
4 85000 Vàng 3000000 Vàng 18 ngày. 6 giờ. 12 min. (Nhà Phép Cấp 20) 500
Gọi phượng hoàng tới giúp trong 10 giây, hồi sinh ngẫu nhiên 24 lính trên đường bay của nó. Không có tác dụng với Tướng. Dẫn đường cho phượng hoàng bằng cách di ngón tay trên màn hình.
5 100000 Vàng 750
Gọi phượng hoàng tới giúp trong 10 giây, hồi sinh ngẫu nhiên 30 lính trên đường bay của nó. Không có tác dụng với Tướng. Dẫn đường cho phượng hoàng bằng cách di ngón tay trên màn hình.
Bão Tuyết Bão Tuyết (Nhà Phép Cấp 16 +)
Cấp Phí Quảng bá Cấp Sức mạnh
1 90000 Vàng 1900000 Vàng 13 ngày. 1 giờ. 53 min. (Nhà Phép Cấp 17) 55
Bao phủ một khu vực bằng một trận bão tuyết, gây thiệt hại bằng 6% Máu tối đa +200 và đóng băng tất cả đối thủ trong khu vực trong 6 giây. Kẻ thù bước vào khu vực sau khi ra đòn vẫn phải chịu thiệt hại nhưng không bị đóng băng.
2 105000 Vàng 2250000 Vàng 15 ngày. 12 giờ. 36 min. (Nhà Phép Cấp 18) 165
Bao phủ một khu vực bằng một trận bão tuyết, gây thiệt hại bằng 7% Máu tối đa +400 và đóng băng tất cả đối thủ trong khu vực trong 7 giây. Kẻ thù bước vào khu vực sau khi ra đòn vẫn phải chịu thiệt hại nhưng không bị đóng băng.
3 120000 Vàng 2650000 Vàng 18 ngày. 6 giờ. 12 min. (Nhà Phép Cấp 19) 330
Bao phủ một khu vực bằng một trận bão tuyết, gây thiệt hại bằng 8% Máu tối đa +600 và đóng băng tất cả đối thủ trong khu vực trong 9 giây. Kẻ thù bước vào khu vực sau khi ra đòn vẫn phải chịu thiệt hại nhưng không bị đóng băng.
4 135000 Vàng 3000000 Vàng 21 ngày. 7 giờ. 6 min. (Nhà Phép Cấp 20) 550
Bao phủ một khu vực bằng một trận bão tuyết, gây thiệt hại bằng 9% Máu tối đa +800 và đóng băng tất cả đối thủ trong khu vực trong 11 giây. Kẻ thù bước vào khu vực sau khi ra đòn vẫn phải chịu thiệt hại nhưng không bị đóng băng.
5 150000 Vàng 825
Bao phủ một khu vực bằng một trận bão tuyết, gây thiệt hại bằng 10% Máu tối đa +1000 và đóng băng tất cả đối thủ trong khu vực trong 13 giây. Kẻ thù bước vào khu vực sau khi ra đòn vẫn phải chịu thiệt hại nhưng không bị đóng băng.