Những gì anh hùng để đưa tài năng, rune hay ngắm cảnh.

Theo thông tin để bầu cử bởi khách của các trang web trên các trang anh hùng.
  • Kỹ năng Tướng
  • Bài
  • Kỹ Năng
  • Đặc Tính
  • Thú Nuôi
  • Tướng
Hồi Sinh
Hồi Sinh
Băng Phụng
173
Đấu Sĩ Rìu Thần
24
Mộc Tinh
13
Vua Hải Tặc
9
Kẻ Cuồng Bạo
9
Tiếp Sức
Tiếp Sức
Michael
27
Athena
22
Ngài Bí Ngô
16
Phù Thuỷ Bí Ngô
13
Ngưu Vương
9
Kỵ Sĩ Địa Ngục
9
Băng Phụng
8
Vệ Nữ Đại Dương
8
Pháp Sư Vũ Trụ
8
Thần Tình Yêu
8
Quỷ Xương
7
Râu Bạc
7
Ác Ma Mặt Hề
7
Người Tuyết
6
Rồng Băng
6
Thiêu Đốt
Thiêu Đốt
Lãng Khách
17
Chắn Lửa
Chắn Lửa
Đế Thần Sợ Hãi
101
Cáo Hàn Băng
88
Tinh Vũ Thánh Nữ
78
Vu Sĩ Độc
77
Anubis
64
Thợ Săn Bão Lửa
53
Bùa Đạo Sư
44
Ninja
39
Rồng Bão Táp
38
Quỷ Gương
37
Chủ Tế Quỷ
33
Viking
32
Sắc Quỷ
30
Robot Alpha
28
Sứ Giả Tự Do
16
Rồng Dung Nham
15
Michael
11
Kẻ Cuồng Bạo
8
Ma Sư Hắc Ám
8
Rồng Tu Hành
7
Thuật Sư Băng
7
Nữ Kiếm Sĩ
7
Kẻ Săn Quỷ
7
Ma Nữ Liềm Băng
6
Băng Phụng
6
Du Nữ Ma Thuật
6
Nữ Thủy Thần
6
Phù Thủy Tuyết
6
Phân Tán
Phân Tán
Diêm Vương
9
Làm Chậm
Làm Chậm
Quỷ Băng
8
Nổi Điên
Nổi Điên
Ngài Bí Ngô
22
Phù Thủy Băng
11
Hóa Đá
Hóa Đá
Quái Tuyết
28
Michael
6
Chiến Thần
Chiến Thần
Dũng Sĩ Tê Giác
8
Dracula
6
Anubis
6
Kiên Cường
Kiên Cường
Xạ Thủ Tình Yêu
17
Hút Máu
Hút Máu
Phù Thủy Băng
35
Quỷ Xương
19
Công Thủ
Công Thủ
Vua Hải Tặc
15
Mắt Quỷ
6
Ma Lực
Ma Lực
Athena
9
Dracula
6
Phẫn Nộ
Phẫn Nộ
Nick Hạt Tiêu
6
Siêu Lực
Siêu Lực
Lưỡng Long
20
Vệ Thần Lửa
7
Tái Sinh
Tái Sinh
Ngài Bí Ngô
69
Quỷ Cây
6
Thánh Quang
Thánh Quang
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
44
Đế Thần Sợ Hãi
40
Ripper
40
Chủ Tế Quỷ
40
Hiệp Sĩ
38
Rồng Xương
36
Pháp Sư Vũ Trụ
31
Nữ Kiếm Sĩ
30
Ma Nữ Liềm Băng
26
Băng Phụng
22
Thuật Sư Băng
19
Rồng Dung Nham
18
Sứ Giả Tự Do
16
Quỷ Sấm Sét
16
Đấu Sĩ Rìu Thần
15
Rồng Tu Hành
14
Athena
13
Kẻ Cuồng Bạo
12
Mắt Quỷ
12
Thiên Thần
11
Tinh Vũ Thánh Nữ
10
Michael
9
Asura
9
Nữ Thủy Thần
8
Colossus
8
Nữ Thiện Xạ
8
Du Nữ Ma Thuật
7
Vu Sĩ Độc
7
Sứ Giả Phán Xét
7
Hoàng Tử Sấm
7
Quái Tuyết
7
Cáo Hàn Băng
6
Rồng Bão Táp
6
Xác ướp quỷ
6
Frankenstein
6
Kẻ Diệt Rồng
6
Ngã Quỷ
Ngã Quỷ
Xạ Thủ Tình Yêu
51
Ác Ma Mặt Hề
30
Ngưu Vương
7
Thần Phạt
Thần Phạt
Pháp Sư Vũ Trụ
135
Sinh Tồn
Sinh Tồn
Asura
24
Chia Cắt
Chia Cắt
Quỷ Pha Lê
18
Phù Thuỷ Bí Ngô
9
Tia Sống
Tia Sống
Bò Cạp Băng
8
Ma Giáp
Ma Giáp
Rồng Bạo Năng
77
Colossus
35
Xác ướp quỷ
32
Hiệp Sĩ Đàn Ma
30
Pháp Sư Vũ Trụ
18
Cáo Hàn Băng
15
Kẻ Săn Quỷ
6
Vong Hồn Tử Sĩ
6
Vô Hình
Vô Hình
Rồng Bão Táp
9
Xạ Thủ Tình Yêu
8
Nộ Lửa
Nộ Lửa
Kẻ Diệt Rồng
44
Rồng Bão Táp
9
Độc Giác
6
Kiếm Bay
Kiếm Bay
Rồng Dung Nham
118
Nữ Thiện Xạ
53
Ma Trơi
45
Băng Phụng
39
Bác Học Điên
38
Xạ Thủ Tình Yêu
12
Cáo Hàn Băng
11
Tử Tước Cơ Khí
9
Niềm Tin
Niềm Tin
Xạ Thủ Tình Yêu
218
Rồng Bão Táp
164
Sứ Giả Tự Do
161
Nữ Vương Rắn
64
Lãng Khách
41
Nữ Hải Tướng
39
Pháp Sư
25
Võ Sĩ Vũ Trụ
11
Rồng Dung Nham
10
Bùa Đạo Sư
10
Cáo Hàn Băng
9
Ma Sư Hắc Ám
8
Du Nữ Ma Thuật
7
Bác Học Điên
7
Ông Kẹ
7
Hồn Mệnh
Hồn Mệnh
Chủ Tế Quỷ
84
Bùa Đạo Sư
64
Quỷ Gương
53
Tinh Vũ Thánh Nữ
33
Đế Thần Sợ Hãi
17
Rồng Bão Táp
16
Asura
7
Hỏa Thạch
Hỏa Thạch
Xạ Thủ Tình Yêu
12
Chén Tà Ác
Chén Tà Ác
Kẻ Cuồng Bạo
69
Hoàng Tử Sấm
59
Du Nữ Ma Thuật
57
Rồng Tu Hành
42
Thợ Săn Bão Lửa
23
Ma Sư Hắc Ám
22
Xạ Thủ Tình Yêu
15
Ong Chúa Sát Thủ
15
Phù Thủy Băng
11
Ngài Bí Ngô
11
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
10
Ác Quỷ Địa Ngục
9
Thần Sấm
8
Robot Alpha
7
Tinh Vũ Thánh Nữ
6
Rồng Bão Táp
6
Athena
6
Kẻ Hủy Diệt
6
Nhà Giả Kim
6
Khiên Rồng
Khiên Rồng
Rồng Bạo Năng
150
Kẻ Săn Quỷ
98
Cáo Hàn Băng
64
Nữ Thủy Thần
45
Rồng Cánh Đỏ
42
Cung Thủ Băng
29
Ripper
21
Sứ Giả Phán Xét
16
Kỵ Sĩ Dã Chiến
15
Pháp Sư Vũ Trụ
14
Hoàng Tử Sấm
10
Xác ướp quỷ
10
Bác Học Điên
9
Bá Tước Hòa Âm
8
Merksha
8
Rồng Dung Nham
8
Rồng Giáp Quỷ
7
Nữ Vương Rắn
6
Rồng Bão Táp
6
Bùa Đạo Sư
6
Linh Miêu Sư
6
Chủ Tế Quỷ
6
Đại Kết Giới
Đại Kết Giới
Bác Học Điên
7
Nữ Thủy Thần
7
Cung Thần Tự
Cung Thần Tự
Đấu Sĩ Rìu Thần
178
Cung Thủ Băng
110
Rồng Bạo Năng
55
Kỵ Sĩ Dã Chiến
16
Nữ Thủy Thần
6
Bá Tước Hòa Âm
6
Gậy Hắc Tôn
Gậy Hắc Tôn
Đao Phủ Tận Thế
67
Rồng Giáp Quỷ
28
Quý Cô Lõi Sắt
25
Người Đào Mộ
22
Linh Miêu Sư
22
Golem Cổ Đại
19
Liệt Hỏa Kỵ Sĩ
18
Kunoichi
15
Túy Thần Hầu
14
Rồng Cánh Đỏ
10
Bác Học Điên
7
Thuật Sư Băng
6
Xác ướp quỷ
6
Phép Thần Trị
Phép Thần Trị
Colossus
14
Rồng Bão Táp
7
Gió Chỉ Lệnh
Gió Chỉ Lệnh
Tử Tước Cơ Khí
9
Võ Sĩ Vũ Trụ
9
Lực Cấm Kỵ
Lực Cấm Kỵ
Bá Tước Hòa Âm
13
Cuồng Chiến
Cuồng Chiến
Rồng Bạo Năng
25
Rồng Giáp Quỷ
7
Bài Tái Sinh I
Bài Tái Sinh I
Ma Nữ Liềm Băng
17
Ngài Bí Ngô
6
Bài Thánh Quang I
Bài Thánh Quang I
Sứ Giả Tự Do
127
Đế Thần Sợ Hãi
85
Vu Sĩ Độc
83
Quỷ Gương
74
Anubis
69
Kẻ Cuồng Bạo
68
Bùa Đạo Sư
64
Tinh Vũ Thánh Nữ
63
Thợ Săn Bão Lửa
55
Nữ Vương Rắn
55
Rồng Tu Hành
48
Du Nữ Ma Thuật
47
Rồng Cánh Đỏ
45
Ninja
39
Lãng Khách
39
Rồng Dung Nham
37
Kẻ Diệt Rồng
37
Viking
33
Quái Tuyết
28
Robot Alpha
25
Rồng Bạo Năng
25
Asura
25
Ma Sư Hắc Ám
23
Pháp Sư
23
Đấu Sĩ Rìu Thần
22
Nữ Thủy Thần
21
Thuật Sư Băng
20
Ngài Bí Ngô
20
Kỵ Sĩ Dã Chiến
20
Rồng Giáp Quỷ
18
Colossus
15
Quỷ Xương
14
Hiệp Sĩ Đàn Ma
13
Băng Phụng
12
Kẻ Săn Quỷ
9
Cung Thủ Băng
9
Lưỡng Long
9
Người Đào Mộ
8
Rồng Bão Táp
8
Nữ Kiếm Sĩ
8
Phù Thuỷ Bí Ngô
8
Chủ Tế Quỷ
7
Hoàng Tử Sấm
7
Dũng Sĩ Tê Giác
7
Nữ Thiện Xạ
7
Pharaon
6
Michael
6
Gấu Thần Tộc
6
Xác ướp quỷ
6
Ripper
6
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
6
Bài Ngã Quỷ I
Bài Ngã Quỷ I
Rồng Dung Nham
68
Xạ Thủ Tình Yêu
43
Nữ Hải Tướng
37
Rồng Bạo Năng
22
Vua Hải Tặc
17
Phù Thủy Băng
10
Linh Hồn Sư
8
Ác Ma Mặt Hề
7
Bài Thần Phạt I
Bài Thần Phạt I
Hiệp Sĩ
38
Dracula
10
Merksha
6
Bài Sinh Tồn I
Bài Sinh Tồn I
Asura
8
Thiết Giáp Chiến
6
Bài Tia Sống I
Bài Tia Sống I
Xạ Thủ Tình Yêu
196
Rồng Bão Táp
138
Xác ướp quỷ
38
Rồng Xương
33
Quỷ Pha Lê
11
Rồng Dung Nham
9
Vệ Thần Lửa
8
Cáo Hàn Băng
6
Bài Linh Hoạt I
Bài Linh Hoạt I
Nữ Thiện Xạ
51
Ma Trơi
42
Băng Phụng
32
Nữ Hải Tướng
6
Bác Học Điên
6
Bài Ma Giáp I
Bài Ma Giáp I
Đao Phủ Tận Thế
53
Rồng Bạo Năng
52
Ripper
43
Sắc Quỷ
30
Quý Cô Lõi Sắt
19
Cung Thủ Băng
18
Golem Cổ Đại
17
Linh Miêu Sư
15
Kỵ Sĩ Dã Chiến
13
Rồng Bão Táp
11
Tinh Vũ Thánh Nữ
11
Sứ Giả Phán Xét
9
Quỷ Gương
8
Túy Thần Hầu
8
Nữ Kiếm Sĩ
7
Pháp Sư Vũ Trụ
7
Kẻ Diệt Rồng
7
Xác ướp quỷ
6
Kunoichi
6
Rồng Giáp Quỷ
6
Ma Sư Hắc Ám
6
Người Đào Mộ
6
Vô Hình I
Vô Hình I
Xạ Thủ Tình Yêu
7
Bài Nộ Lửa I
Bài Nộ Lửa I
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
42
Tinh Vũ Thánh Nữ
30
Rồng Bão Táp
18
Bài Kiếm Bay I
Bài Kiếm Bay I
Hoàng Tử Sấm
14
Rồng Bão Táp
7
Lưỡng Long
6
Bài Khiên Cấm I
Bài Khiên Cấm I
Quỷ Cây
8
Phù Thủy Tuyết
6
Tử Tước Cơ Khí
6
Sứ Giả Phán Xét
6
Rồng Cánh Đỏ
6
Bài Niềm Tin I
Bài Niềm Tin I
Chủ Tế Quỷ
30
Rồng Bão Táp
26
Thiện Xạ
6
Liệt Hỏa Kỵ Sĩ
6
Bài Hồn Mệnh I
Bài Hồn Mệnh I
Rồng Bão Táp
8
Robot Alpha
6
Colossus
6
Bài Chén Tà Ác I
Bài Chén Tà Ác I
Rồng Bạo Năng
8
Đội Phá Đảo
8
Quỷ Sấm Sét
7
Bài Khiên Rồng I
Bài Khiên Rồng I
Hoàng Tử Sấm
40
Bá Tước Hòa Âm
17
Võ Sĩ Vũ Trụ
11
Cung Thủ Băng
9
Nữ Kiếm Sĩ
8
Rồng Bạo Năng
6
Bài Cung Thần Tự I
Bài Cung Thần Tự I
Rồng Bạo Năng
6
Bài Hồi Sinh I
Bài Hồi Sinh I
Vệ Nữ Đại Dương
7
Bài Tiếp Sức I
Bài Tiếp Sức I
Băng Phụng
170
Ác Ma Mặt Hề
24
Đấu Sĩ Rìu Thần
17
Ngưu Vương
15
Mắt Quỷ
15
Pháp Sư Vũ Trụ
12
Mộc Tinh
11
Ông già Nổ
8
Bài Cảm Tử I
Bài Cảm Tử I
Ong Chúa Sát Thủ
6
Bài Chắn Lửa I
Bài Chắn Lửa I
Michael
32
Bài Nổi Điên I
Bài Nổi Điên I
Ngài Bí Ngô
49
Phù Thủy Băng
28
Bài Công Thủ I
Bài Công Thủ I
Nick Hạt Tiêu
6
Ma Lực
Ma Lực
Rồng Bạo Năng
161
Pháp Sư Vũ Trụ
159
Cáo Hàn Băng
137
Đấu Sĩ Rìu Thần
134
Chủ Tế Quỷ
94
Cung Thủ Băng
86
Kẻ Săn Quỷ
60
Bác Học Điên
48
Nữ Thủy Thần
44
Đế Thần Sợ Hãi
42
Athena
39
Bùa Đạo Sư
27
Sứ Giả Tự Do
23
Colossus
22
Băng Phụng
22
Ngài Bí Ngô
21
Ripper
12
Quỷ Sấm Sét
11
Thiên Thần
10
Frankenstein
10
Ong Chúa Sát Thủ
9
Du Nữ Ma Thuật
9
Ác Ma Mặt Hề
9
Michael
8
Thuật Sư Băng
8
Quý Cô Lõi Sắt
8
Sứ Giả Phán Xét
8
Rồng Bão Táp
7
Kỹ Sư
7
Quỷ Pha Lê
6
Xạ Thủ Tình Yêu
6
Hiệp Sĩ Đàn Ma
6
Thần Tình Yêu
6
Thần Sấm
6
Bá Tước Hòa Âm
6
Lá chắn xanh
Lá chắn xanh
Xạ Thủ Tình Yêu
29
Vua Hải Tặc
19
Quỷ Pha Lê
18
Ác Quỷ Địa Ngục
11
Khổng Lồ Đá
7
Rồng Xương
7
Xung Phong
Xung Phong
Ngài Bí Ngô
60
Michael
41
Xạ Thủ Tình Yêu
18
Ngưu Vương
12
Bò Cạp Băng
8
Băng Phụng
8
Rồng Dung Nham
6
Đội Phá Đảo
6
Tử Mạch
Tử Mạch
Ong Chúa Sát Thủ
9
Đoạt Mệnh
Đoạt Mệnh
Xạ Thủ Tình Yêu
8
Rồng Dung Nham
7
Rồng Bão Táp
7
Lôi Kích
Lôi Kích
Lưỡng Long
7
Lời nguyền
Lời nguyền
Nhà Giả Kim
6
Sự Im Lặng
Sự Im Lặng
Dracula
9
Nộ Chiến
Nộ Chiến
Quỷ Xương
11
Pháp Sư
Pháp Sư
Người Thú
6
Phù Thuỷ Bí Ngô
6
Thần Hộ
Thần Hộ
Rồng Bạo Năng
255
Băng Phụng
211
Đấu Sĩ Rìu Thần
161
Sứ Giả Tự Do
143
Cáo Hàn Băng
142
Đế Thần Sợ Hãi
120
Cung Thủ Băng
110
Chủ Tế Quỷ
93
Vu Sĩ Độc
86
Kẻ Cuồng Bạo
81
Quỷ Gương
78
Anubis
73
Bùa Đạo Sư
72
Hoàng Tử Sấm
67
Nữ Vương Rắn
64
Kẻ Săn Quỷ
62
Đao Phủ Tận Thế
58
Rồng Tu Hành
57
Rồng Dung Nham
57
Tinh Vũ Thánh Nữ
55
Nữ Thủy Thần
53
Nữ Hải Tướng
51
Bác Học Điên
48
Rồng Bão Táp
48
Rồng Cánh Đỏ
47
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
47
Xác ướp quỷ
47
Ma Trơi
45
Quái Tuyết
41
Athena
40
Ninja
39
Rồng Xương
39
Robot Alpha
38
Colossus
37
Phù Thủy Băng
36
Nữ Kiếm Sĩ
34
Kẻ Diệt Rồng
33
Asura
32
Sắc Quỷ
31
Viking
31
Rồng Giáp Quỷ
30
Ma Nữ Liềm Băng
29
Pháp Sư Vũ Trụ
25
Sứ Giả Phán Xét
25
Ma Sư Hắc Ám
24
Pháp Sư
24
Golem Cổ Đại
23
Bá Tước Hòa Âm
22
Thuật Sư Băng
22
Mắt Quỷ
20
Võ Sĩ Vũ Trụ
19
Quý Cô Lõi Sắt
19
Quỷ Sấm Sét
19
Kỵ Sĩ Dã Chiến
18
Hiệp Sĩ Đàn Ma
17
Du Nữ Ma Thuật
17
Lãng Khách
17
Vệ Thần Lửa
16
Frankenstein
16
Thợ Săn Bão Lửa
16
Linh Miêu Sư
15
Ripper
14
Xạ Thủ Tình Yêu
12
Thiên Thần
12
Michael
12
Merksha
12
Kunoichi
11
Người Đào Mộ
11
Túy Thần Hầu
10
Vệ Nữ Đại Dương
9
Ông Kẹ
8
Liệt Hỏa Kỵ Sĩ
8
Linh Hồn Sư
8
Tiến Sĩ Độc
7
Dũng Sĩ Tê Giác
7
Thần Tình Yêu
7
Quỷ Cây
7
Vua Hải Tặc
6
Lưỡng Long
6
Pharaon
6
Độc Trị Thuật
Độc Trị Thuật
Ripper
35
Xạ Thủ Tình Yêu
34
Lãng Khách
26
Rồng Bão Táp
21
Ngài Bí Ngô
19
Cung Thủ Băng
15
Đế Thần Sợ Hãi
15
Kẻ Cuồng Bạo
11
Phù Thuỷ Bí Ngô
9
Hoàng Tử Sấm
9
Pháp Sư Vũ Trụ
8
Ong Chúa Sát Thủ
8
Rồng Lửa
7
Rồng Bạo Năng
7
Cáo Hàn Băng
7
Đấu Sĩ Rìu Thần
7
Rồng Tu Hành
6
Bội Hóa
Bội Hóa
Pháp Sư Vũ Trụ
147
Hiệp Sĩ
39
Ác Ma Mặt Hề
30
Ngài Bí Ngô
17
Rồng Bạo Năng
16
Ngưu Vương
10
Mộc Tinh
9
Đấu Sĩ Rìu Thần
8
Đao Phủ Tận Thế
7
Kỵ Sĩ Dã Chiến
6
Quỷ Băng
6
Cáo Hàn Băng
6
Quỷ Sấm Sét
6
Nick Hạt Tiêu
6
Quý Cô Lõi Sắt
6
Bản Năng
Bản Năng
Xạ Thủ Tình Yêu
199
Rồng Bão Táp
170
Rồng Dung Nham
85
Nữ Thiện Xạ
55
Bùa Đạo Sư
40
Chủ Tế Quỷ
35
Tinh Vũ Thánh Nữ
20
Cáo Hàn Băng
8
Thần Kích
Thần Kích
Xạ Thủ Tình Yêu
9
Người Tuyết
6
Dị Năng
Dị Năng
Thợ Săn Bão Lửa
67
Tinh Vũ Thánh Nữ
60
Du Nữ Ma Thuật
56
Ripper
9
Kẻ Săn Quỷ
8
Ma Sư Hắc Ám
8
Colossus
8
Kỹ Sư
6
Xạ Thủ Tình Yêu
6
Dâng Trào
Dâng Trào
Bác Học Điên
10
Tử Tước Cơ Khí
7
Tham Vọng
Tham Vọng
Rồng Giáp Quỷ
6
Xạ Thủ Tình Yêu
11
Tôn Sư Kiếm Cổ
7
Rồng Bạo Năng
6
Merksha
6
Rồng Giáp Quỷ
6
Ác Ma Mặt Hề
33
Bác Học Điên
10
Xạ Thủ Tình Yêu
6
Đấu Sĩ Rìu Thần
6
Quỷ Xương
25
Đấu Sĩ Rìu Thần
24
Rồng Bạo Năng
22
Xạ Thủ Tình Yêu
21
Ngưu Vương
19
Ma Nữ Liềm Băng
12
Golem Cổ Đại
10
Mắt Quỷ
10
Kẻ Cuồng Bạo
9
Linh Hồn Sư
8
Pháp Sư Vũ Trụ
7
Đế Thần Sợ Hãi
7
Kẻ Săn Quỷ
7
Rồng Bão Táp
7
Rồng Tu Hành
6
Cung Thủ Băng
6
Xạ Thủ Tình Yêu
24
Rồng Bạo Năng
7
Băng Phụng
7
Michael
53
Phù Thủy Băng
39
Sứ Giả Tự Do
22
Băng Phụng
12
Dracula
12
Colossus
10
Nick Hạt Tiêu
9
Xác ướp quỷ
9
Ngài Bí Ngô
9
Hoàng Tử Sấm
9
Tinh Vũ Thánh Nữ
8
Cung Thủ Băng
7
Du Nữ Ma Thuật
7
Rồng Lửa
7
Đế Thần Sợ Hãi
7
Rồng Bạo Năng
7
Asura
6
Bùa Đạo Sư
6
Pháp Sư Vũ Trụ
6
Quỷ Xương
6
Rồng Bạo Năng
382
Rồng Bão Táp
100
Xạ Thủ Tình Yêu
77
Đao Phủ Tận Thế
58
Rồng Giáp Quỷ
50
Cung Thủ Băng
49
Bùa Đạo Sư
37
Quý Cô Lõi Sắt
36
Kỵ Sĩ Dã Chiến
36
Cáo Hàn Băng
33
Quỷ Sấm Sét
32
Sứ Giả Phán Xét
31
Đấu Sĩ Rìu Thần
28
Tinh Vũ Thánh Nữ
26
Băng Phụng
20
Xác ướp quỷ
16
Nữ Vương Rắn
15
Thợ Săn Bão Lửa
14
Kẻ Săn Quỷ
14
Hoàng Tử Sấm
13
Pháp Sư Vũ Trụ
13
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
12
Golem Cổ Đại
12
Liệt Hỏa Kỵ Sĩ
11
Kẻ Diệt Rồng
11
Quỷ Gương
10
Ma Sư Hắc Ám
9
Du Nữ Ma Thuật
8
Vệ Thần Lửa
8
Rồng Tu Hành
8
Kẻ Cuồng Bạo
8
Rồng Cánh Đỏ
7
Rồng Xương
7
Rồng Dung Nham
7
Robot Alpha
7
Đế Thần Sợ Hãi
7
Linh Nữ Pha Lê
6
Băng Phụng
320
Xạ Thủ Tình Yêu
289
Pháp Sư Vũ Trụ
229
Sứ Giả Tự Do
229
Rồng Bão Táp
222
Rồng Dung Nham
214
Đấu Sĩ Rìu Thần
213
Cáo Hàn Băng
207
Đế Thần Sợ Hãi
185
Chủ Tế Quỷ
182
Cung Thủ Băng
147
Tinh Vũ Thánh Nữ
127
Kẻ Cuồng Bạo
121
Bùa Đạo Sư
119
Ngài Bí Ngô
115
Vu Sĩ Độc
113
Kẻ Săn Quỷ
112
Quỷ Gương
93
Ripper
91
Du Nữ Ma Thuật
91
Thợ Săn Bão Lửa
89
Hoàng Tử Sấm
84
Anubis
81
Bác Học Điên
79
Nữ Vương Rắn
77
Nữ Thủy Thần
77
Lãng Khách
74
Nữ Thiện Xạ
70
Rồng Tu Hành
66
Nữ Hải Tướng
64
Rồng Bạo Năng
64
Rồng Xương
62
Rồng Cánh Đỏ
58
Xác ướp quỷ
57
Colossus
55
Athena
55
Robot Alpha
53
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
53
Ma Trơi
49
Quái Tuyết
49
Nữ Kiếm Sĩ
48
Hiệp Sĩ
42
Ninja
41
Hiệp Sĩ Đàn Ma
41
Kẻ Diệt Rồng
39
Asura
39
Ma Sư Hắc Ám
36
Viking
33
Bá Tước Hòa Âm
32
Sắc Quỷ
31
Đao Phủ Tận Thế
31
Vua Hải Tặc
29
Pháp Sư
26
Võ Sĩ Vũ Trụ
24
Lưỡng Long
24
Ong Chúa Sát Thủ
24
Quỷ Pha Lê
23
Thuật Sư Băng
22
Linh Miêu Sư
22
Golem Cổ Đại
21
Ma Nữ Liềm Băng
20
Phù Thuỷ Bí Ngô
19
Thiên Thần
19
Frankenstein
19
Gấu Thần Tộc
17
Michael
16
Vệ Thần Lửa
16
Tử Tước Cơ Khí
15
Túy Thần Hầu
15
Kunoichi
15
Vệ Nữ Đại Dương
15
Mộc Tinh
14
Mắt Quỷ
14
Phù Thủy Băng
14
Rồng Băng
14
Dũng Sĩ Tê Giác
14
Bò Cạp Băng
14
Merksha
12
Quỷ Cây
11
Diêm Vương
11
Pharaon
10
Kỵ Sĩ Dã Chiến
9
Quạ Đêm Sát Thủ
9
Ông Kẹ
9
Ác Ma Mặt Hề
9
Kỵ Sĩ Địa Ngục
8
Ác Quỷ Địa Ngục
8
Đội Phá Đảo
8
Người Thú
7
Kane Kẹo Ngọt
7
Người Đào Mộ
7
Sứ Giả Phán Xét
7
Tiên Nữ
7
Kỹ Sư
7
Nhà Giả Kim
7
Đao Phủ
7
Râu Bạc
6
Nick Hạt Tiêu
6
Rồng Giáp Quỷ
6
Quỷ Băng
6
Hồ Điệp
Hồ Điệp
Ong Chúa Sát Thủ
7
Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
Lãng Khách
20
Tử Tước Cơ Khí
7
Pharaon
6
Rồng Cánh Đỏ
6
Cú Mèo
Cú Mèo
Kẻ đốn tim
8
Tiểu Tiên
Tiểu Tiên
Sứ Giả Tự Do
52
Vu Sĩ Độc
47
Michael
34
Ngài Bí Ngô
10
Quỷ Băng
6
Pháp Sư
6
Băng Phụng
6
Robot Alpha
6
Khí Cầu Ma
Khí Cầu Ma
Xạ Thủ Tình Yêu
121
Sứ Giả Tự Do
20
Vua Hải Tặc
16
Lãng Khách
9
Ông già Nổ
6
Voi Còi
Voi Còi
Ngài Bí Ngô
62
Cá Bong Bóng
Cá Bong Bóng
Thiên Thần
8
Quỷ Sấm Sét
7
Robot Alpha
6
Gà Nổ
Gà Nổ
Nhà Giả Kim
6
Tuần Lộc
Tuần Lộc
Xạ Thủ Tình Yêu
9
Anubis
8
Mochi
Mochi
Tử Thần
7
Yêu Tinh Băng
Yêu Tinh Băng
Nữ Hải Tướng
38
Quỷ U Linh
Quỷ U Linh
Ác Ma Mặt Hề
21
Quỷ Sấm Sét
10
Võ Sĩ Quà
Võ Sĩ Quà
Rồng Bạo Năng
10
Ninja
9
Xạ Thủ Tình Yêu
6
Chồn Bay
Chồn Bay
Kỹ Sư
7
Rồng Tham Ăn
Rồng Tham Ăn
Đấu Sĩ Rìu Thần
58
Rồng Xương
37
Rồng Bạo Năng
35
Asura
25
Mắt Quỷ
10
Pháp Sư Vũ Trụ
9
Rồng Giáp Quỷ
8
Tôn Sư Kiếm Cổ
8
Sứ Thần Bướm
8
Linh Nữ Pha Lê
7
Quạ Đêm Sát Thủ
7
Đấu Sĩ Song Giáo
7
Ông Kẹ
7
Tinh Vũ Thánh Nữ
7
Túy Thần Hầu
6
Rồng Lửa
6
Linh Hồn Hoa Hồng
6
Chúa Tể Hỏa Ngục
6
Xạ Thủ Tuần Lộc
6
Colossus
6
Phán Quan Atula
6
Đao Phủ
6
Sứ Tộc Chim Sét
6
Họa Sư Ma Trận
6
Người Đào Mộ
6
Dơi Quý Tộc
Dơi Quý Tộc
Vệ Thần Lửa
7
Phù Thuỷ Bí Ngô
6
Chim ưng
Chim ưng
Thần Tình Yêu
6
Nữ Vương Rắn
6
Vệ Nữ Đại Dương
6
Rồng Băng
Rồng Băng
Băng Phụng
7
Ma Ngưu
Ma Ngưu
Tinh Vũ Thánh Nữ
36
Linh Hồn Sư
7
Hồ Ly Tinh
Hồ Ly Tinh
Golem Cổ Đại
8
Đao Phủ
6
Chimera
Chimera
Thợ Săn Bão Lửa
42
Anubis
26
Kỵ Sĩ Hồn Ma
Kỵ Sĩ Hồn Ma
Võ Sĩ Vũ Trụ
6
Tư Tế Tim Hồng
Tư Tế Tim Hồng
Quý Cô Lõi Sắt
12
Sói Đêm (B)
Sói Đêm (B)
Đế Thần Sợ Hãi
97
Rồng Dung Nham
80
Athena
27
Nữ Kiếm Sĩ
20
Ngài Bí Ngô
8
Quỷ Pha Lê
8
Chim ưng (B)
Chim ưng (B)
Đấu Sĩ Rìu Thần
79
Nữ Vương Rắn
51
Phù Thủy Băng
29
Chủ Tế Quỷ
21
Nữ Thiện Xạ
16
Xạ Thủ Tình Yêu
13
Thuật Sư Băng
13
Hiệp Sĩ Đàn Ma
9
Kỵ Sĩ Dã Chiến
8
Cung Thủ Băng
8
Hiệp Sĩ
7
Rồng Tu Hành
7
Robot Alpha
6
Ripper
6
Dracula
6
Sứ Giả Phán Xét
6
Merksha
6
Phi Sư (B)
Phi Sư (B)
Kẻ Diệt Rồng
21
Quỷ Gương
17
Ma Nữ Liềm Băng
17
Bùa Đạo Sư
13
Linh Miêu Sư
9
Gấu Thần Tộc
7
Cá Sấu (B)
Cá Sấu (B)
Băng Phụng
174
Pháp Sư Vũ Trụ
99
Xạ Thủ Tình Yêu
48
Rồng Bạo Năng
41
Rồng Bão Táp
20
Robot Alpha
12
Xác ướp quỷ
6
Liệt Hỏa Kỵ Sĩ
6
Rồng Băng (B)
Rồng Băng (B)
Chủ Tế Quỷ
65
Quái Tuyết
31
Quỷ Xương
18
Ngưu Vương
9
Cáo Hàn Băng
9
Mộc Tinh
8
Ma Ngưu (B)
Ma Ngưu (B)
Rồng Tu Hành
40
Rồng Bão Táp
20
Lưỡng Long
12
Rồng Bạo Năng
6
Thiết Giáp Chiến
6
Tinh Vũ Thánh Nữ
6
Túy Thần Hầu
6
Thần Hầu (B)
Thần Hầu (B)
Bùa Đạo Sư
76
Nữ Hải Tướng
6
Hồ Ly Tinh (B)
Hồ Ly Tinh (B)
Cáo Hàn Băng
141
Du Nữ Ma Thuật
66
Hoàng Tử Sấm
63
Kẻ Săn Quỷ
57
Ripper
49
Sứ Giả Tự Do
45
Xác ướp quỷ
38
Bác Học Điên
37
Sứ Giả Phán Xét
14
Golem Cổ Đại
14
Rồng Dung Nham
10
Ma Nữ Liềm Băng
7
Đấu Sĩ Rìu Thần
6
Cung Thủ Băng
6
Ma Trơi
6
Hiệp Sĩ
6
Chimera (B)
Chimera (B)
Rồng Bạo Năng
171
Rồng Bão Táp
107
Cung Thủ Băng
99
Kẻ Cuồng Bạo
75
Rồng Cánh Đỏ
31
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
20
Ma Sư Hắc Ám
12
Rồng Giáp Quỷ
10
Bá Tước Hòa Âm
9
Bò Cạp Băng
7
Frankenstein
6
Hải Xà Tinh (B)
Hải Xà Tinh (B)
Đao Phủ Tận Thế
55
Nữ Thủy Thần
50
Rồng Bạo Năng
10
Quỷ Pha Lê
6
Ma Sư Hắc Ám
6
Kỵ Sĩ Hồn Ma (B)
Kỵ Sĩ Hồn Ma (B)
Colossus
25
Titan Băng (B)
Titan Băng (B)
Rồng Bạo Năng
7
Tư Tế Tim Hồng (B)
Tư Tế Tim Hồng (B)
Võ Sĩ Vũ Trụ
9
Băng Phụng
Băng Phụng
Hồi Sinh
173
Tiếp Sức
8
Chắn Lửa
6
Thánh Quang
22
Kiếm Bay
39
Bài Thánh Quang I
12
Bài Linh Hoạt I
32
Bài Tiếp Sức I
170
Ma Lực
22
Xung Phong
8
Thần Hộ
211
Tiểu Tiên
6
Rồng Băng
7
Cá Sấu (B)
174

CRIT
7

Máu
12

Chính xác
20

Tránh né
320
Đấu Sĩ Rìu Thần
Đấu Sĩ Rìu Thần
Hồi Sinh
24
Thánh Quang
15
Cung Thần Tự
178
Bài Thánh Quang I
22
Bài Tiếp Sức I
17
Ma Lực
134
Thần Hộ
161
Độc Trị Thuật
7
Bội Hóa
8
Rồng Tham Ăn
58
Chim ưng (B)
79
Hồ Ly Tinh (B)
6

TH CRIT
6

Tấn công
24

Chính xác
28

Tránh né
213
Mộc Tinh
Mộc Tinh
Hồi Sinh
13
Bài Tiếp Sức I
11
Bội Hóa
9
Rồng Băng (B)
8

Tránh né
14
Vua Hải Tặc
Vua Hải Tặc
Hồi Sinh
9
Công Thủ
15
Bài Ngã Quỷ I
17
Lá chắn xanh
19
Thần Hộ
6
Khí Cầu Ma
16

Tránh né
29
Kẻ Cuồng Bạo
Kẻ Cuồng Bạo
Hồi Sinh
9
Chắn Lửa
8
Thánh Quang
12
Chén Tà Ác
69
Bài Thánh Quang I
68
Thần Hộ
81
Độc Trị Thuật
11
Chimera (B)
75

Tấn công
9

Chính xác
8

Tránh né
121
Michael
Michael
Tiếp Sức
27
Chắn Lửa
11
Hóa Đá
6
Thánh Quang
9
Bài Thánh Quang I
6
Bài Chắn Lửa I
32
Ma Lực
8
Xung Phong
41
Thần Hộ
12
Tiểu Tiên
34

Máu
53

Tránh né
16
Athena
Athena
Tiếp Sức
22
Ma Lực
9
Thánh Quang
13
Chén Tà Ác
6
Ma Lực
39
Thần Hộ
40
Sói Đêm (B)
27

Tránh né
55
Ngài Bí Ngô
Ngài Bí Ngô
Tiếp Sức
16
Nổi Điên
22
Tái Sinh
69
Chén Tà Ác
11
Bài Tái Sinh I
6
Bài Thánh Quang I
20
Bài Nổi Điên I
49
Ma Lực
21
Xung Phong
60
Độc Trị Thuật
19
Bội Hóa
17
Tiểu Tiên
10
Voi Còi
62
Sói Đêm (B)
8

Máu
9

Tránh né
115
Phù Thuỷ Bí Ngô
Phù Thuỷ Bí Ngô
Tiếp Sức
13
Chia Cắt
9
Bài Thánh Quang I
8
Pháp Sư
6
Độc Trị Thuật
9
Dơi Quý Tộc
6

Tránh né
19
Ngưu Vương
Ngưu Vương
Tiếp Sức
9
Ngã Quỷ
7
Bài Tiếp Sức I
15
Xung Phong
12
Bội Hóa
10
Rồng Băng (B)
9

Tấn công
19
Kỵ Sĩ Địa Ngục
Kỵ Sĩ Địa Ngục
Tiếp Sức
9

Tránh né
8
Vệ Nữ Đại Dương
Vệ Nữ Đại Dương
Tiếp Sức
8
Bài Hồi Sinh I
7
Thần Hộ
9
Chim ưng
6

Tránh né
15
Pháp Sư Vũ Trụ
Pháp Sư Vũ Trụ
Tiếp Sức
8
Thánh Quang
31
Thần Phạt
135
Ma Giáp
18
Khiên Rồng
14
Bài Ma Giáp I
7
Bài Tiếp Sức I
12
Ma Lực
159
Thần Hộ
25
Độc Trị Thuật
8
Bội Hóa
147
Rồng Tham Ăn
9
Cá Sấu (B)
99

Tấn công
7

Máu
6

Chính xác
13

Tránh né
229
Thần Tình Yêu
Thần Tình Yêu
Tiếp Sức
8
Ma Lực
6
Thần Hộ
7
Chim ưng
6
Quỷ Xương
Quỷ Xương
Tiếp Sức
7
Hút Máu
19
Bài Thánh Quang I
14
Nộ Chiến
11
Rồng Băng (B)
18

Tấn công
25

Máu
6
Râu Bạc
Râu Bạc
Tiếp Sức
7

Tránh né
6
Ác Ma Mặt Hề
Ác Ma Mặt Hề
Tiếp Sức
7
Ngã Quỷ
30
Bài Ngã Quỷ I
7
Bài Tiếp Sức I
24
Ma Lực
9
Bội Hóa
30
Quỷ U Linh
21

TH CRIT
33

Tránh né
9
Người Tuyết
Người Tuyết
Tiếp Sức
6
Thần Kích
6
Rồng Băng
Rồng Băng
Tiếp Sức
6

Tránh né
14
Lãng Khách
Lãng Khách
Thiêu Đốt
17
Niềm Tin
41
Bài Thánh Quang I
39
Thần Hộ
17
Độc Trị Thuật
26
Phượng Hoàng
20
Khí Cầu Ma
9

Tránh né
74
Đế Thần Sợ Hãi
Đế Thần Sợ Hãi
Chắn Lửa
101
Thánh Quang
40
Hồn Mệnh
17
Bài Thánh Quang I
85
Ma Lực
42
Thần Hộ
120
Độc Trị Thuật
15
Sói Đêm (B)
97

Tấn công
7

Máu
7

Chính xác
7

Tránh né
185
Cáo Hàn Băng
Cáo Hàn Băng
Chắn Lửa
88
Thánh Quang
6
Ma Giáp
15
Kiếm Bay
11
Niềm Tin
9
Khiên Rồng
64
Bài Tia Sống I
6
Ma Lực
137
Thần Hộ
142
Độc Trị Thuật
7
Bội Hóa
6
Bản Năng
8
Rồng Băng (B)
9
Hồ Ly Tinh (B)
141

Chính xác
33

Tránh né
207
Tinh Vũ Thánh Nữ
Tinh Vũ Thánh Nữ
Chắn Lửa
78
Thánh Quang
10
Hồn Mệnh
33
Chén Tà Ác
6
Bài Thánh Quang I
63
Bài Ma Giáp I
11
Bài Nộ Lửa I
30
Thần Hộ
55
Bản Năng
20
Dị Năng
60
Rồng Tham Ăn
7
Ma Ngưu
36
Ma Ngưu (B)
6

Máu
8

Chính xác
26

Tránh né
127
Vu Sĩ Độc
Vu Sĩ Độc
Chắn Lửa
77
Thánh Quang
7
Bài Thánh Quang I
83
Thần Hộ
86
Tiểu Tiên
47

Tránh né
113
Anubis
Anubis
Chắn Lửa
64
Chiến Thần
6
Bài Thánh Quang I
69
Thần Hộ
73
Tuần Lộc
8
Chimera
26

Tránh né
81
Thợ Săn Bão Lửa
Thợ Săn Bão Lửa
Chắn Lửa
53
Chén Tà Ác
23
Bài Thánh Quang I
55
Thần Hộ
16
Dị Năng
67
Chimera
42

Chính xác
14

Tránh né
89
Bùa Đạo Sư
Bùa Đạo Sư
Chắn Lửa
44
Niềm Tin
10
Hồn Mệnh
64
Khiên Rồng
6
Bài Thánh Quang I
64
Ma Lực
27
Thần Hộ
72
Bản Năng
40
Phi Sư (B)
13
Thần Hầu (B)
76

Máu
6

Chính xác
37

Tránh né
119
Ninja
Ninja
Chắn Lửa
39
Bài Thánh Quang I
39
Thần Hộ
39
Võ Sĩ Quà
9

Tránh né
41
Rồng Bão Táp
Rồng Bão Táp
Chắn Lửa
38
Thánh Quang
6
Vô Hình
9
Nộ Lửa
9
Niềm Tin
164
Hồn Mệnh
16
Chén Tà Ác
6
Khiên Rồng
6
Phép Thần Trị
7
Bài Thánh Quang I
8
Bài Tia Sống I
138
Bài Ma Giáp I
11
Bài Nộ Lửa I
18
Bài Kiếm Bay I
7
Bài Niềm Tin I
26
Bài Hồn Mệnh I
8
Ma Lực
7
Đoạt Mệnh
7
Thần Hộ
48
Độc Trị Thuật
21
Bản Năng
170
Cá Sấu (B)
20
Ma Ngưu (B)
20
Chimera (B)
107

Tấn công
7

Chính xác
100

Tránh né
222
Quỷ Gương
Quỷ Gương
Chắn Lửa
37
Hồn Mệnh
53
Bài Thánh Quang I
74
Bài Ma Giáp I
8
Thần Hộ
78
Phi Sư (B)
17

Chính xác
10

Tránh né
93
Chủ Tế Quỷ
Chủ Tế Quỷ
Chắn Lửa
33
Thánh Quang
40
Hồn Mệnh
84
Khiên Rồng
6
Bài Thánh Quang I
7
Bài Niềm Tin I
30
Ma Lực
94
Thần Hộ
93
Bản Năng
35
Chim ưng (B)
21
Rồng Băng (B)
65

Tránh né
182
Viking
Viking
Chắn Lửa
32
Bài Thánh Quang I
33
Thần Hộ
31

Tránh né
33
Sắc Quỷ
Sắc Quỷ
Chắn Lửa
30
Bài Ma Giáp I
30
Thần Hộ
31

Tránh né
31
Robot Alpha
Robot Alpha
Chắn Lửa
28
Chén Tà Ác
7
Bài Thánh Quang I
25
Bài Hồn Mệnh I
6
Thần Hộ
38
Tiểu Tiên
6
Cá Bong Bóng
6
Chim ưng (B)
6
Cá Sấu (B)
12

Chính xác
7

Tránh né
53
Sứ Giả Tự Do
Sứ Giả Tự Do
Chắn Lửa
16
Thánh Quang
16
Niềm Tin
161
Bài Thánh Quang I
127
Ma Lực
23
Thần Hộ
143
Tiểu Tiên
52
Khí Cầu Ma
20
Hồ Ly Tinh (B)
45

Máu
22

Tránh né
229
Rồng Dung Nham
Rồng Dung Nham
Chắn Lửa
15
Thánh Quang
18
Kiếm Bay
118
Niềm Tin
10
Khiên Rồng
8
Bài Thánh Quang I
37
Bài Ngã Quỷ I
68
Bài Tia Sống I
9
Xung Phong
6
Đoạt Mệnh
7
Thần Hộ
57
Bản Năng
85
Sói Đêm (B)
80
Hồ Ly Tinh (B)
10

Chính xác
7

Tránh né
214
Ma Sư Hắc Ám
Ma Sư Hắc Ám
Chắn Lửa
8
Niềm Tin
8
Chén Tà Ác
22
Bài Thánh Quang I
23
Bài Ma Giáp I
6
Thần Hộ
24
Dị Năng
8
Chimera (B)
12
Hải Xà Tinh (B)
6

Chính xác
9

Tránh né
36
Rồng Tu Hành
Rồng Tu Hành
Chắn Lửa
7
Thánh Quang
14
Chén Tà Ác
42
Bài Thánh Quang I
48
Thần Hộ
57
Độc Trị Thuật
6
Chim ưng (B)
7
Ma Ngưu (B)
40

Tấn công
6

Chính xác
8

Tránh né
66
Thuật Sư Băng
Thuật Sư Băng
Chắn Lửa
7
Thánh Quang
19
Gậy Hắc Tôn
6
Bài Thánh Quang I
20
Ma Lực
8
Thần Hộ
22
Chim ưng (B)
13

Tránh né
22
Nữ Kiếm Sĩ
Nữ Kiếm Sĩ
Chắn Lửa
7
Thánh Quang
30
Bài Thánh Quang I
8
Bài Ma Giáp I
7
Bài Khiên Rồng I
8
Thần Hộ
34
Sói Đêm (B)
20

Tránh né
48
Kẻ Săn Quỷ
Kẻ Săn Quỷ
Chắn Lửa
7
Ma Giáp
6
Khiên Rồng
98
Bài Thánh Quang I
9
Ma Lực
60
Thần Hộ
62
Dị Năng
8
Hồ Ly Tinh (B)
57

Tấn công
7

Chính xác
14

Tránh né
112
Ma Nữ Liềm Băng
Ma Nữ Liềm Băng
Chắn Lửa
6
Thánh Quang
26
Bài Tái Sinh I
17
Thần Hộ
29
Phi Sư (B)
17
Hồ Ly Tinh (B)
7

Tấn công
12

Tránh né
20
Du Nữ Ma Thuật
Du Nữ Ma Thuật
Chắn Lửa
6
Thánh Quang
7
Niềm Tin
7
Chén Tà Ác
57
Bài Thánh Quang I
47
Ma Lực
9
Thần Hộ
17
Dị Năng
56
Hồ Ly Tinh (B)
66

Máu
7

Chính xác
8

Tránh né
91
Nữ Thủy Thần
Nữ Thủy Thần
Chắn Lửa
6
Thánh Quang
8
Khiên Rồng
45
Đại Kết Giới
7
Cung Thần Tự
6
Bài Thánh Quang I
21
Ma Lực
44
Thần Hộ
53
Hải Xà Tinh (B)
50

Tránh né
77
Phù Thủy Tuyết
Phù Thủy Tuyết
Chắn Lửa
6
Bài Khiên Cấm I
6
Diêm Vương
Diêm Vương
Phân Tán
9

Tránh né
11
Quỷ Băng
Quỷ Băng
Làm Chậm
8
Bội Hóa
6
Tiểu Tiên
6

Tránh né
6
Phù Thủy Băng
Phù Thủy Băng
Nổi Điên
11
Hút Máu
35
Chén Tà Ác
11
Bài Ngã Quỷ I
10
Bài Nổi Điên I
28
Thần Hộ
36
Chim ưng (B)
29

Máu
39

Tránh né
14
Quái Tuyết
Quái Tuyết
Hóa Đá
28
Thánh Quang
7
Bài Thánh Quang I
28
Thần Hộ
41
Rồng Băng (B)
31

Tránh né
49
Dũng Sĩ Tê Giác
Dũng Sĩ Tê Giác
Chiến Thần
8
Bài Thánh Quang I
7
Thần Hộ
7

Tránh né
14
Dracula
Dracula
Chiến Thần
6
Ma Lực
6
Bài Thần Phạt I
10
Sự Im Lặng
9
Chim ưng (B)
6

Máu
12
Xạ Thủ Tình Yêu
Xạ Thủ Tình Yêu
Kiên Cường
17
Ngã Quỷ
51
Vô Hình
8
Kiếm Bay
12
Niềm Tin
218
Hỏa Thạch
12
Chén Tà Ác
15
Bài Ngã Quỷ I
43
Bài Tia Sống I
196
Vô Hình I
7
Ma Lực
6
Lá chắn xanh
29
Xung Phong
18
Đoạt Mệnh
8
Thần Hộ
12
Độc Trị Thuật
34
Bản Năng
199
Thần Kích
9
Dị Năng
6
Khí Cầu Ma
121
Tuần Lộc
9
Võ Sĩ Quà
6
Chim ưng (B)
13
Cá Sấu (B)
48

Chống CRIT
11

TH CRIT
6

Tấn công
21

CRIT
24

Chính xác
77

Tránh né
289
Mắt Quỷ
Mắt Quỷ
Công Thủ
6
Thánh Quang
12
Bài Tiếp Sức I
15
Thần Hộ
20
Rồng Tham Ăn
10

Tấn công
10

Tránh né
14
Nick Hạt Tiêu
Nick Hạt Tiêu
Phẫn Nộ
6
Bài Công Thủ I
6
Bội Hóa
6

Máu
9

Tránh né
6
Lưỡng Long
Lưỡng Long
Siêu Lực
20
Bài Thánh Quang I
9
Bài Kiếm Bay I
6
Lôi Kích
7
Thần Hộ
6
Ma Ngưu (B)
12

Tránh né
24
Vệ Thần Lửa
Vệ Thần Lửa
Siêu Lực
7
Bài Tia Sống I
8
Thần Hộ
16
Dơi Quý Tộc
7

Chính xác
8

Tránh né
16
Quỷ Cây
Quỷ Cây
Tái Sinh
6
Bài Khiên Cấm I
8
Thần Hộ
7

Tránh né
11
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
Thánh Quang
44
Chén Tà Ác
10
Bài Thánh Quang I
6
Bài Nộ Lửa I
42
Thần Hộ
47
Chimera (B)
20

Chính xác
12

Tránh né
53
Ripper
Ripper
Thánh Quang
40
Khiên Rồng
21
Bài Thánh Quang I
6
Bài Ma Giáp I
43
Ma Lực
12
Thần Hộ
14
Độc Trị Thuật
35
Dị Năng
9
Chim ưng (B)
6
Hồ Ly Tinh (B)
49

Tránh né
91
Hiệp Sĩ
Hiệp Sĩ
Thánh Quang
38
Bài Thần Phạt I
38
Bội Hóa
39
Chim ưng (B)
7
Hồ Ly Tinh (B)
6

Tránh né
42
Rồng Xương
Rồng Xương
Thánh Quang
36
Bài Tia Sống I
33
Lá chắn xanh
7
Thần Hộ
39
Rồng Tham Ăn
37

Chính xác
7

Tránh né
62
Quỷ Sấm Sét
Quỷ Sấm Sét
Thánh Quang
16
Bài Chén Tà Ác I
7
Ma Lực
11
Thần Hộ
19
Bội Hóa
6
Cá Bong Bóng
7
Quỷ U Linh
10

Chính xác
32
Thiên Thần
Thiên Thần
Thánh Quang
11
Ma Lực
10
Thần Hộ
12
Cá Bong Bóng
8

Tránh né
19
Asura
Asura
Thánh Quang
9
Sinh Tồn
24
Hồn Mệnh
7
Bài Thánh Quang I
25
Bài Sinh Tồn I
8
Thần Hộ
32
Rồng Tham Ăn
25

Máu
6

Tránh né
39
Colossus
Colossus
Thánh Quang
8
Ma Giáp
35
Phép Thần Trị
14
Bài Thánh Quang I
15
Bài Hồn Mệnh I
6
Ma Lực
22
Thần Hộ
37
Dị Năng
8
Rồng Tham Ăn
6
Kỵ Sĩ Hồn Ma (B)
25

Máu
10

Tránh né
55
Nữ Thiện Xạ
Nữ Thiện Xạ
Thánh Quang
8
Kiếm Bay
53
Bài Thánh Quang I
7
Bài Linh Hoạt I
51
Bản Năng
55
Chim ưng (B)
16

Tránh né
70
Sứ Giả Phán Xét
Sứ Giả Phán Xét
Thánh Quang
7
Khiên Rồng
16
Bài Ma Giáp I
9
Bài Khiên Cấm I
6
Ma Lực
8
Thần Hộ
25
Chim ưng (B)
6
Hồ Ly Tinh (B)
14

Chính xác
31

Tránh né
7
Hoàng Tử Sấm
Hoàng Tử Sấm
Thánh Quang
7
Chén Tà Ác
59
Khiên Rồng
10
Bài Thánh Quang I
7
Bài Kiếm Bay I
14
Bài Khiên Rồng I
40
Thần Hộ
67
Độc Trị Thuật
9
Hồ Ly Tinh (B)
63

Máu
9

Chính xác
13

Tránh né
84
Xác ướp quỷ
Xác ướp quỷ
Thánh Quang
6
Ma Giáp
32
Khiên Rồng
10
Gậy Hắc Tôn
6
Bài Thánh Quang I
6
Bài Tia Sống I
38
Bài Ma Giáp I
6
Thần Hộ
47
Cá Sấu (B)
6
Hồ Ly Tinh (B)
38

Máu
9

Chính xác
16

Tránh né
57
Frankenstein
Frankenstein
Thánh Quang
6
Ma Lực
10
Thần Hộ
16
Chimera (B)
6

Tránh né
19
Kẻ Diệt Rồng
Kẻ Diệt Rồng
Thánh Quang
6
Nộ Lửa
44
Bài Thánh Quang I
37
Bài Ma Giáp I
7
Thần Hộ
33
Phi Sư (B)
21

Chính xác
11

Tránh né
39
Quỷ Pha Lê
Quỷ Pha Lê
Chia Cắt
18
Bài Tia Sống I
11
Ma Lực
6
Lá chắn xanh
18
Sói Đêm (B)
8
Hải Xà Tinh (B)
6

Tránh né
23
Bò Cạp Băng
Bò Cạp Băng
Tia Sống
8
Xung Phong
8
Chimera (B)
7

Tránh né
14
Rồng Bạo Năng
Rồng Bạo Năng
Ma Giáp
77
Khiên Rồng
150
Cung Thần Tự
55
Cuồng Chiến
25
Bài Thánh Quang I
25
Bài Ngã Quỷ I
22
Bài Ma Giáp I
52
Bài Chén Tà Ác I
8
Bài Khiên Rồng I
6
Bài Cung Thần Tự I
6
Ma Lực
161
Thần Hộ
255
Độc Trị Thuật
7
Bội Hóa
16
Võ Sĩ Quà
10
Rồng Tham Ăn
35
Cá Sấu (B)
41
Ma Ngưu (B)
6
Chimera (B)
171
Hải Xà Tinh (B)
10
Titan Băng (B)
7

Chống CRIT
6

Tấn công
22

CRIT
7

Máu
7

Chính xác
382

Tránh né
64
Hiệp Sĩ Đàn Ma
Hiệp Sĩ Đàn Ma
Ma Giáp
30
Bài Thánh Quang I
13
Ma Lực
6
Thần Hộ
17
Chim ưng (B)
9

Tránh né
41
Vong Hồn Tử Sĩ
Vong Hồn Tử Sĩ
Ma Giáp
6
Độc Giác
Độc Giác
Nộ Lửa
6
Ma Trơi
Ma Trơi
Kiếm Bay
45
Bài Linh Hoạt I
42
Thần Hộ
45
Hồ Ly Tinh (B)
6

Tránh né
49
Bác Học Điên
Bác Học Điên
Kiếm Bay
38
Niềm Tin
7
Khiên Rồng
9
Đại Kết Giới
7
Gậy Hắc Tôn
7
Bài Linh Hoạt I
6
Ma Lực
48
Thần Hộ
48
Dâng Trào
10
Hồ Ly Tinh (B)
37

TH CRIT
10

Tránh né
79
Tử Tước Cơ Khí
Tử Tước Cơ Khí
Kiếm Bay
9
Gió Chỉ Lệnh
9
Bài Khiên Cấm I
6
Dâng Trào
7
Phượng Hoàng
7

Tránh né
15
Nữ Vương Rắn
Nữ Vương Rắn
Niềm Tin
64
Khiên Rồng
6
Bài Thánh Quang I
55
Thần Hộ
64
Chim ưng
6
Chim ưng (B)
51

Chính xác
15

Tránh né
77
Nữ Hải Tướng
Nữ Hải Tướng
Niềm Tin
39
Bài Ngã Quỷ I
37
Bài Linh Hoạt I
6
Thần Hộ
51
Yêu Tinh Băng
38
Thần Hầu (B)
6

Tránh né
64
Pháp Sư
Pháp Sư
Niềm Tin
25
Bài Thánh Quang I
23
Thần Hộ
24
Tiểu Tiên
6

Tránh né
26
Võ Sĩ Vũ Trụ
Võ Sĩ Vũ Trụ
Niềm Tin
11
Gió Chỉ Lệnh
9
Bài Khiên Rồng I
11
Thần Hộ
19
Kỵ Sĩ Hồn Ma
6
Tư Tế Tim Hồng (B)
9

Tránh né
24
Ông Kẹ
Ông Kẹ
Niềm Tin
7
Thần Hộ
8
Rồng Tham Ăn
7

Tránh né
9
Ong Chúa Sát Thủ
Ong Chúa Sát Thủ
Chén Tà Ác
15
Bài Cảm Tử I
6
Ma Lực
9
Tử Mạch
9
Độc Trị Thuật
8
Hồ Điệp
7

Tránh né
24
Ác Quỷ Địa Ngục
Ác Quỷ Địa Ngục
Chén Tà Ác
9
Lá chắn xanh
11

Tránh né
8
Thần Sấm
Thần Sấm
Chén Tà Ác
8
Ma Lực
6
Kẻ Hủy Diệt
Kẻ Hủy Diệt
Chén Tà Ác
6
Nhà Giả Kim
Nhà Giả Kim
Chén Tà Ác
6
Lời nguyền
6
Gà Nổ
6

Tránh né
7
Rồng Cánh Đỏ
Rồng Cánh Đỏ
Khiên Rồng
42
Gậy Hắc Tôn
10
Bài Thánh Quang I
45
Bài Khiên Cấm I
6
Thần Hộ
47
Phượng Hoàng
6
Chimera (B)
31

Chính xác
7

Tránh né
58
Cung Thủ Băng
Cung Thủ Băng
Khiên Rồng
29
Cung Thần Tự
110
Bài Thánh Quang I
9
Bài Ma Giáp I
18
Bài Khiên Rồng I
9
Ma Lực
86
Thần Hộ
110
Độc Trị Thuật
15
Chim ưng (B)
8
Hồ Ly Tinh (B)
6
Chimera (B)
99

Tấn công
6

Máu
7

Chính xác
49

Tránh né
147
Kỵ Sĩ Dã Chiến
Kỵ Sĩ Dã Chiến
Khiên Rồng
15
Cung Thần Tự
16
Bài Thánh Quang I
20
Bài Ma Giáp I
13
Thần Hộ
18
Bội Hóa
6
Chim ưng (B)
8

Chính xác
36

Tránh né
9
Bá Tước Hòa Âm
Bá Tước Hòa Âm
Khiên Rồng
8
Cung Thần Tự
6
Lực Cấm Kỵ
13
Bài Khiên Rồng I
17
Ma Lực
6
Thần Hộ
22
Chimera (B)
9

Tránh né
32
Merksha
Merksha
Khiên Rồng
8
Bài Thần Phạt I
6
Thần Hộ
12
Chim ưng (B)
6

Chống CRIT
6

Tránh né
12
Rồng Giáp Quỷ
Rồng Giáp Quỷ
Khiên Rồng
7
Gậy Hắc Tôn
28
Cuồng Chiến
7
Bài Thánh Quang I
18
Bài Ma Giáp I
6
Thần Hộ
30
Tham Vọng
6
Rồng Tham Ăn
8
Chimera (B)
10

Chống CRIT
6

Chính xác
50

Tránh né
6
Linh Miêu Sư
Linh Miêu Sư
Khiên Rồng
6
Gậy Hắc Tôn
22
Bài Ma Giáp I
15
Thần Hộ
15
Phi Sư (B)
9

Tránh né
22
Đao Phủ Tận Thế
Đao Phủ Tận Thế
Gậy Hắc Tôn
67
Bài Ma Giáp I
53
Thần Hộ
58
Bội Hóa
7
Hải Xà Tinh (B)
55

Chính xác
58

Tránh né
31
Quý Cô Lõi Sắt
Quý Cô Lõi Sắt
Gậy Hắc Tôn
25
Bài Ma Giáp I
19
Ma Lực
8
Thần Hộ
19
Bội Hóa
6
Tư Tế Tim Hồng
12

Chính xác
36
Người Đào Mộ
Người Đào Mộ
Gậy Hắc Tôn
22
Bài Thánh Quang I
8
Bài Ma Giáp I
6
Thần Hộ
11
Rồng Tham Ăn
6

Tránh né
7
Golem Cổ Đại
Golem Cổ Đại
Gậy Hắc Tôn
19
Bài Ma Giáp I
17
Thần Hộ
23
Hồ Ly Tinh
8
Hồ Ly Tinh (B)
14

Tấn công
10

Chính xác
12

Tránh né
21
Liệt Hỏa Kỵ Sĩ
Liệt Hỏa Kỵ Sĩ
Gậy Hắc Tôn
18
Bài Niềm Tin I
6
Thần Hộ
8
Cá Sấu (B)
6

Chính xác
11
Kunoichi
Kunoichi
Gậy Hắc Tôn
15
Bài Ma Giáp I
6
Thần Hộ
11

Tránh né
15
Túy Thần Hầu
Túy Thần Hầu
Gậy Hắc Tôn
14
Bài Ma Giáp I
8
Thần Hộ
10
Rồng Tham Ăn
6
Ma Ngưu (B)
6

Tránh né
15
Pharaon
Pharaon
Bài Thánh Quang I
6
Thần Hộ
6
Phượng Hoàng
6

Tránh né
10
Gấu Thần Tộc
Gấu Thần Tộc
Bài Thánh Quang I
6
Phi Sư (B)
7

Tránh né
17
Linh Hồn Sư
Linh Hồn Sư
Bài Ngã Quỷ I
8
Thần Hộ
8
Ma Ngưu
7

Tấn công
8
Thiết Giáp Chiến
Thiết Giáp Chiến
Bài Sinh Tồn I
6
Ma Ngưu (B)
6
Thiện Xạ
Thiện Xạ
Bài Niềm Tin I
6
Đội Phá Đảo
Đội Phá Đảo
Bài Chén Tà Ác I
8
Xung Phong
6

Tránh né
8
Ông già Nổ
Ông già Nổ
Bài Tiếp Sức I
8
Khí Cầu Ma
6
Kỹ Sư
Kỹ Sư
Ma Lực
7
Dị Năng
6
Chồn Bay
7

Tránh né
7
Khổng Lồ Đá
Khổng Lồ Đá
Lá chắn xanh
7
Người Thú
Người Thú
Pháp Sư
6

Tránh né
7
Tiến Sĩ Độc
Tiến Sĩ Độc
Thần Hộ
7
Rồng Lửa
Rồng Lửa
Độc Trị Thuật
7
Rồng Tham Ăn
6

Máu
7
Kẻ đốn tim
Kẻ đốn tim
Cú Mèo
8
Tử Thần
Tử Thần
Mochi
7
Tôn Sư Kiếm Cổ
Tôn Sư Kiếm Cổ
Rồng Tham Ăn
8

Chống CRIT
7
Sứ Thần Bướm
Sứ Thần Bướm
Rồng Tham Ăn
8
Linh Nữ Pha Lê
Linh Nữ Pha Lê
Rồng Tham Ăn
7

Chính xác
6
Quạ Đêm Sát Thủ
Quạ Đêm Sát Thủ
Rồng Tham Ăn
7

Tránh né
9
Đấu Sĩ Song Giáo
Đấu Sĩ Song Giáo
Rồng Tham Ăn
7
Linh Hồn Hoa Hồng
Linh Hồn Hoa Hồng
Rồng Tham Ăn
6
Chúa Tể Hỏa Ngục
Chúa Tể Hỏa Ngục
Rồng Tham Ăn
6
Xạ Thủ Tuần Lộc
Xạ Thủ Tuần Lộc
Rồng Tham Ăn
6
Phán Quan Atula
Phán Quan Atula
Rồng Tham Ăn
6
Đao Phủ
Đao Phủ
Rồng Tham Ăn
6
Hồ Ly Tinh
6

Tránh né
7
Sứ Tộc Chim Sét
Sứ Tộc Chim Sét
Rồng Tham Ăn
6
Họa Sư Ma Trận
Họa Sư Ma Trận
Rồng Tham Ăn
6
Kane Kẹo Ngọt
Kane Kẹo Ngọt

Tránh né
7
Tiên Nữ
Tiên Nữ

Tránh né
7