Những gì anh hùng để đưa tài năng, rune hay ngắm cảnh.

Theo thông tin để bầu cử bởi khách của các trang web trên các trang anh hùng.
  • Kỹ năng Tướng
  • Bài
  • Kỹ Năng
  • Đặc Tính
  • Thú Nuôi
  • Tướng
Hồi Sinh
Hồi Sinh
Băng Phụng
190
Đấu Sĩ Rìu Thần
30
Mộc Tinh
13
Vua Hải Tặc
10
Kẻ Cuồng Bạo
9
Tiếp Sức
Tiếp Sức
Michael
30
Athena
23
Ngài Bí Ngô
18
Phù Thuỷ Bí Ngô
14
Ngưu Vương
11
Thần Tình Yêu
9
Kỵ Sĩ Địa Ngục
9
Băng Phụng
8
Vệ Nữ Đại Dương
8
Ác Ma Mặt Hề
8
Pháp Sư Vũ Trụ
8
Quỷ Xương
7
Râu Bạc
7
Rồng Băng
7
Người Tuyết
6
Thiêu Đốt
Thiêu Đốt
Lãng Khách
19
Chắn Lửa
Chắn Lửa
Đế Thần Sợ Hãi
105
Cáo Hàn Băng
89
Vu Sĩ Độc
80
Tinh Vũ Thánh Nữ
78
Anubis
64
Thợ Săn Bão Lửa
55
Bùa Đạo Sư
45
Quỷ Gương
41
Ninja
40
Rồng Bão Táp
38
Viking
33
Chủ Tế Quỷ
33
Sắc Quỷ
30
Robot Alpha
28
Sứ Giả Tự Do
17
Rồng Dung Nham
16
Michael
11
Ma Sư Hắc Ám
8
Kẻ Cuồng Bạo
8
Rồng Tu Hành
7
Thuật Sư Băng
7
Nữ Kiếm Sĩ
7
Kẻ Săn Quỷ
7
Nữ Thủy Thần
6
Du Nữ Ma Thuật
6
Quái Tuyết
6
Băng Phụng
6
Ma Nữ Liềm Băng
6
Phù Thủy Tuyết
6
Phân Tán
Phân Tán
Diêm Vương
10
Làm Chậm
Làm Chậm
Quỷ Băng
9
Nổi Điên
Nổi Điên
Ngài Bí Ngô
24
Phù Thủy Băng
11
Thần Tế
7
Hóa Đá
Hóa Đá
Quái Tuyết
29
Michael
6
Chiến Thần
Chiến Thần
Dũng Sĩ Tê Giác
8
Dracula
6
Kẻ đốn tim
6
Anubis
6
Kiên Cường
Kiên Cường
Xạ Thủ Tình Yêu
17
Hút Máu
Hút Máu
Phù Thủy Băng
35
Quỷ Xương
20
Công Thủ
Công Thủ
Vua Hải Tặc
18
Mắt Quỷ
6
Ma Lực
Ma Lực
Athena
9
Dracula
6
Phẫn Nộ
Phẫn Nộ
Nick Hạt Tiêu
6
Siêu Lực
Siêu Lực
Lưỡng Long
23
Vệ Thần Lửa
7
Tái Sinh
Tái Sinh
Ngài Bí Ngô
76
Quỷ Cây
6
Thánh Quang
Thánh Quang
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
44
Hiệp Sĩ
42
Ripper
41
Chủ Tế Quỷ
41
Đế Thần Sợ Hãi
40
Rồng Xương
38
Pháp Sư Vũ Trụ
33
Nữ Kiếm Sĩ
31
Ma Nữ Liềm Băng
26
Băng Phụng
23
Thuật Sư Băng
20
Rồng Dung Nham
18
Quỷ Sấm Sét
17
Sứ Giả Tự Do
17
Đấu Sĩ Rìu Thần
16
Tôn Sư Kiếm Cổ
15
Mắt Quỷ
14
Kẻ Cuồng Bạo
14
Rồng Tu Hành
14
Athena
13
Thiên Thần
12
Tinh Vũ Thánh Nữ
10
Asura
9
Michael
9
Colossus
8
Nữ Thiện Xạ
8
Nữ Thủy Thần
8
Vu Sĩ Độc
7
Sứ Giả Phán Xét
7
Du Nữ Ma Thuật
7
Sứ Thần Bướm
7
Quái Tuyết
7
Hoàng Tử Sấm
7
Linh Hồn Hoa Hồng
6
Khổng Lồ Đá
6
Rồng Bão Táp
6
Rồng Bạo Năng
6
Kẻ Diệt Rồng
6
Xác ướp quỷ
6
Cáo Hàn Băng
6
Frankenstein
6
Ngã Quỷ
Ngã Quỷ
Xạ Thủ Tình Yêu
53
Ác Ma Mặt Hề
30
Ngưu Vương
7
Thần Phạt
Thần Phạt
Pháp Sư Vũ Trụ
143
Sinh Tồn
Sinh Tồn
Asura
25
Chia Cắt
Chia Cắt
Quỷ Pha Lê
19
Phù Thuỷ Bí Ngô
9
Tia Sống
Tia Sống
Bò Cạp Băng
9
Ma Giáp
Ma Giáp
Rồng Bạo Năng
80
Colossus
36
Xác ướp quỷ
34
Hiệp Sĩ Đàn Ma
34
Pháp Sư Vũ Trụ
18
Cáo Hàn Băng
18
Cung Thủ Băng
7
Kẻ Săn Quỷ
6
Vong Hồn Tử Sĩ
6
Vô Hình
Vô Hình
Rồng Bão Táp
9
Xạ Thủ Tình Yêu
8
Kỹ Sư
6
Nộ Lửa
Nộ Lửa
Kẻ Diệt Rồng
49
Rồng Bão Táp
9
Độc Giác
6
Kiếm Bay
Kiếm Bay
Rồng Dung Nham
125
Nữ Thiện Xạ
54
Ma Trơi
46
Băng Phụng
40
Bác Học Điên
39
Xạ Thủ Tình Yêu
12
Cáo Hàn Băng
11
Tử Tước Cơ Khí
9
Niềm Tin
Niềm Tin
Xạ Thủ Tình Yêu
225
Sứ Giả Tự Do
174
Rồng Bão Táp
168
Nữ Vương Rắn
72
Lãng Khách
43
Nữ Hải Tướng
42
Pháp Sư
26
Võ Sĩ Vũ Trụ
15
Rồng Dung Nham
10
Bùa Đạo Sư
10
Cáo Hàn Băng
9
Ma Sư Hắc Ám
8
Ông Kẹ
8
Du Nữ Ma Thuật
7
Bác Học Điên
7
Hồn Mệnh
Hồn Mệnh
Chủ Tế Quỷ
87
Bùa Đạo Sư
66
Quỷ Gương
54
Tinh Vũ Thánh Nữ
33
Rồng Bão Táp
17
Đế Thần Sợ Hãi
17
Asura
7
Hỏa Thạch
Hỏa Thạch
Xạ Thủ Tình Yêu
12
Chén Tà Ác
Chén Tà Ác
Kẻ Cuồng Bạo
72
Hoàng Tử Sấm
60
Du Nữ Ma Thuật
58
Rồng Tu Hành
44
Thợ Săn Bão Lửa
23
Ma Sư Hắc Ám
22
Xạ Thủ Tình Yêu
15
Ong Chúa Sát Thủ
15
Ngài Bí Ngô
13
Phù Thủy Băng
11
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
10
Thần Sấm
10
Ác Quỷ Địa Ngục
9
Robot Alpha
7
Tinh Vũ Thánh Nữ
6
Rồng Bão Táp
6
Athena
6
Kẻ Hủy Diệt
6
Nhà Giả Kim
6
Khiên Rồng
Khiên Rồng
Rồng Bạo Năng
175
Kẻ Săn Quỷ
104
Cáo Hàn Băng
64
Nữ Thủy Thần
50
Rồng Cánh Đỏ
49
Cung Thủ Băng
31
Ripper
21
Sứ Giả Phán Xét
18
Kỵ Sĩ Dã Chiến
15
Pháp Sư Vũ Trụ
14
Hoàng Tử Sấm
10
Xác ướp quỷ
10
Bác Học Điên
9
Bá Tước Hòa Âm
8
Merksha
8
Rồng Dung Nham
8
Rồng Giáp Quỷ
7
Nữ Vương Rắn
6
Rồng Bão Táp
6
Bùa Đạo Sư
6
Golem Cổ Đại
6
Linh Miêu Sư
6
Chủ Tế Quỷ
6
Đại Kết Giới
Đại Kết Giới
Bác Học Điên
7
Nữ Thủy Thần
7
Cung Thần Tự
Cung Thần Tự
Đấu Sĩ Rìu Thần
195
Cung Thủ Băng
129
Rồng Bạo Năng
58
Kỵ Sĩ Dã Chiến
16
Nữ Thủy Thần
6
Bá Tước Hòa Âm
6
Gậy Hắc Tôn
Gậy Hắc Tôn
Đao Phủ Tận Thế
70
Rồng Giáp Quỷ
37
Quý Cô Lõi Sắt
27
Người Đào Mộ
26
Linh Miêu Sư
25
Liệt Hỏa Kỵ Sĩ
21
Golem Cổ Đại
21
Kunoichi
18
Túy Thần Hầu
16
Rồng Cánh Đỏ
13
Bác Học Điên
7
Thuật Sư Băng
6
Xác ướp quỷ
6
Phép Thần Trị
Phép Thần Trị
Colossus
15
Rồng Bão Táp
7
Gió Chỉ Lệnh
Gió Chỉ Lệnh
Tử Tước Cơ Khí
11
Võ Sĩ Vũ Trụ
9
Lực Cấm Kỵ
Lực Cấm Kỵ
Bá Tước Hòa Âm
15
Cuồng Chiến
Cuồng Chiến
Rồng Bạo Năng
42
Rồng Giáp Quỷ
23
Phán Quan Atula
7
Linh Nữ Pha Lê
7
Khiên Thần Trị
Khiên Thần Trị
Chúa Tể Hỏa Ngục
7
Sứ Thần Bướm
6
Siêu Không
Siêu Không
Quạ Đêm Sát Thủ
15
Bài Bất Bại I
Bài Bất Bại I
Khổng Lồ Đá
6
Bài Tái Sinh I
Bài Tái Sinh I
Ma Nữ Liềm Băng
17
Thần Tế
7
Ngài Bí Ngô
6
Bài Thánh Quang I
Bài Thánh Quang I
Sứ Giả Tự Do
138
Vu Sĩ Độc
86
Đế Thần Sợ Hãi
85
Quỷ Gương
76
Kẻ Cuồng Bạo
72
Anubis
69
Bùa Đạo Sư
65
Tinh Vũ Thánh Nữ
63
Nữ Vương Rắn
59
Thợ Săn Bão Lửa
56
Rồng Cánh Đỏ
54
Du Nữ Ma Thuật
49
Rồng Tu Hành
48
Kẻ Diệt Rồng
41
Lãng Khách
41
Ninja
40
Rồng Dung Nham
37
Viking
34
Rồng Bạo Năng
32
Rồng Giáp Quỷ
29
Quái Tuyết
29
Đấu Sĩ Rìu Thần
28
Asura
26
Robot Alpha
25
Pháp Sư
24
Ma Sư Hắc Ám
23
Ngài Bí Ngô
22
Nữ Thủy Thần
22
Thuật Sư Băng
21
Kỵ Sĩ Dã Chiến
20
Quỷ Xương
17
Colossus
15
Hiệp Sĩ Đàn Ma
14
Băng Phụng
13
Lưỡng Long
12
Quạ Đêm Sát Thủ
11
Người Đào Mộ
10
Cung Thủ Băng
10
Kẻ Săn Quỷ
9
Phù Thuỷ Bí Ngô
8
Rồng Bão Táp
8
Nữ Kiếm Sĩ
8
Gấu Thần Tộc
7
Unknown
7
Nữ Thiện Xạ
7
Dũng Sĩ Tê Giác
7
Chủ Tế Quỷ
7
Unknown
7
Hoàng Tử Sấm
7
Unknown
7
Unknown
7
Unknown
6
Ninja
6
Unknown
6
Unknown
6
Unknown
6
Unknown
6
Unknown
6
Unknown
6
Unknown
6
Thiên Thần
6
Unknown
6
Unknown
6
Unknown
6
Ripper
6
Xác ướp quỷ
6
Athena
6
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
6
Michael
6
Tôn Sư Kiếm Cổ
6
Pharaon
6
Sứ Thần Bướm
6
Unknown
6
Ma Trơi
6
Unknown
6
Unknown
6
Unknown
6
Unknown
6
Unknown
6
Bài Ngã Quỷ I
Bài Ngã Quỷ I
Rồng Dung Nham
74
Xạ Thủ Tình Yêu
43
Nữ Hải Tướng
39
Rồng Bạo Năng
22
Vua Hải Tặc
20
Phù Thủy Băng
10
Linh Hồn Sư
9
Ác Ma Mặt Hề
7
Bài Thần Phạt I
Bài Thần Phạt I
Hiệp Sĩ
41
Dracula
10
Merksha
6
Bài Sinh Tồn I
Bài Sinh Tồn I
Asura
8
Thiết Giáp Chiến
7
Bài Tia Sống I
Bài Tia Sống I
Xạ Thủ Tình Yêu
209
Rồng Bão Táp
139
Xác ướp quỷ
41
Rồng Xương
35
Quỷ Pha Lê
12
Rồng Dung Nham
9
Vệ Thần Lửa
8
Cáo Hàn Băng
6
Bài Linh Hoạt I
Bài Linh Hoạt I
Nữ Thiện Xạ
52
Ma Trơi
43
Băng Phụng
33
Nữ Hải Tướng
7
Bác Học Điên
6
Bài Ma Giáp I
Bài Ma Giáp I
Rồng Bạo Năng
63
Đao Phủ Tận Thế
56
Ripper
44
Sắc Quỷ
30
Cung Thủ Băng
22
Quý Cô Lõi Sắt
21
Golem Cổ Đại
19
Linh Miêu Sư
17
Kỵ Sĩ Dã Chiến
13
Rồng Bão Táp
11
Tinh Vũ Thánh Nữ
11
Túy Thần Hầu
10
Sứ Giả Phán Xét
9
Người Đào Mộ
9
Rồng Giáp Quỷ
8
Quỷ Gương
8
Nữ Kiếm Sĩ
7
Pháp Sư Vũ Trụ
7
Kẻ Diệt Rồng
7
Xác ướp quỷ
6
Ma Sư Hắc Ám
6
Liệt Hỏa Kỵ Sĩ
6
Kunoichi
6
Vô Hình I
Vô Hình I
Xạ Thủ Tình Yêu
7
Bài Nộ Lửa I
Bài Nộ Lửa I
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
42
Tinh Vũ Thánh Nữ
30
Rồng Bão Táp
18
Bài Kiếm Bay I
Bài Kiếm Bay I
Hoàng Tử Sấm
15
Lưỡng Long
7
Rồng Bão Táp
7
Ông Kẹ
6
Quạ Đêm Sát Thủ
6
Bài Khiên Cấm I
Bài Khiên Cấm I
Quỷ Cây
8
Phù Thủy Tuyết
7
Sứ Giả Phán Xét
7
Tử Tước Cơ Khí
6
Rồng Cánh Đỏ
6
Bài Niềm Tin I
Bài Niềm Tin I
Chủ Tế Quỷ
30
Rồng Bão Táp
26
Thiện Xạ
8
Vua Hải Tặc
6
Liệt Hỏa Kỵ Sĩ
6
Bài Hồn Mệnh I
Bài Hồn Mệnh I
Rồng Bão Táp
8
Robot Alpha
7
Colossus
6
Bài Chén Tà Ác I
Bài Chén Tà Ác I
Rồng Bạo Năng
8
Quỷ Sấm Sét
8
Đội Phá Đảo
8
Bài Khiên Rồng I
Bài Khiên Rồng I
Hoàng Tử Sấm
40
Bá Tước Hòa Âm
17
Võ Sĩ Vũ Trụ
15
Cung Thủ Băng
11
Nữ Kiếm Sĩ
10
Rồng Bạo Năng
6
Bài Cung Thần Tự I
Bài Cung Thần Tự I
Rồng Bạo Năng
6
Bài Gậy Hắc Tôn I
Bài Gậy Hắc Tôn I
Sát Thủ
6
Bài Hồi Sinh I
Bài Hồi Sinh I
Vệ Nữ Đại Dương
7
Bài Tiếp Sức I
Bài Tiếp Sức I
Băng Phụng
182
Ác Ma Mặt Hề
25
Mắt Quỷ
17
Đấu Sĩ Rìu Thần
17
Ngưu Vương
15
Pháp Sư Vũ Trụ
13
Mộc Tinh
11
Ông già Nổ
9
Bài Cảm Tử I
Bài Cảm Tử I
Ong Chúa Sát Thủ
6
Bài Chắn Lửa I
Bài Chắn Lửa I
Michael
35
Bài Nổi Điên I
Bài Nổi Điên I
Ngài Bí Ngô
59
Phù Thủy Băng
28
Bài Công Thủ I
Bài Công Thủ I
Nick Hạt Tiêu
6
Ma Lực
Ma Lực
Rồng Bạo Năng
179
Pháp Sư Vũ Trụ
166
Đấu Sĩ Rìu Thần
147
Cáo Hàn Băng
140
Cung Thủ Băng
100
Chủ Tế Quỷ
95
Kẻ Săn Quỷ
64
Nữ Thủy Thần
49
Bác Học Điên
49
Đế Thần Sợ Hãi
44
Athena
39
Bùa Đạo Sư
28
Sứ Giả Tự Do
25
Ngài Bí Ngô
23
Băng Phụng
23
Colossus
23
Ripper
12
Thiên Thần
11
Sứ Thần Bướm
11
Quỷ Sấm Sét
11
Frankenstein
10
Tôn Sư Kiếm Cổ
9
Kỹ Sư
9
Thần Sấm
9
Du Nữ Ma Thuật
9
Ác Ma Mặt Hề
9
Ong Chúa Sát Thủ
9
Thuật Sư Băng
8
Michael
8
Rồng Giáp Quỷ
8
Sứ Giả Phán Xét
8
Quý Cô Lõi Sắt
8
Rồng Bão Táp
7
Quỷ Băng
7
Hiệp Sĩ Đàn Ma
6
Bá Tước Hòa Âm
6
Quỷ Pha Lê
6
Thần Tình Yêu
6
Xạ Thủ Tình Yêu
6
Lá chắn xanh
Lá chắn xanh
Xạ Thủ Tình Yêu
29
Vua Hải Tặc
23
Quỷ Pha Lê
18
Ác Quỷ Địa Ngục
11
Khổng Lồ Đá
8
Rồng Xương
7
Xung Phong
Xung Phong
Ngài Bí Ngô
69
Michael
43
Xạ Thủ Tình Yêu
18
Ngưu Vương
13
Bò Cạp Băng
8
Băng Phụng
8
Rồng Dung Nham
6
Đội Phá Đảo
6
Tử Mạch
Tử Mạch
Ong Chúa Sát Thủ
9
Sát Thủ
6
Đoạt Mệnh
Đoạt Mệnh
Xạ Thủ Tình Yêu
8
Rồng Dung Nham
7
Rồng Bão Táp
7
Lôi Kích
Lôi Kích
Lưỡng Long
8
Thần Sấm
7
Lời nguyền
Lời nguyền
Nhà Giả Kim
6
Sự Im Lặng
Sự Im Lặng
Dracula
9
Nộ Chiến
Nộ Chiến
Quỷ Xương
13
Thiết Giáp Chiến
6
Đốt đĩa
Đốt đĩa
Thiện Xạ
6
Pháp Sư
Pháp Sư
Người Thú
6
Phù Thuỷ Bí Ngô
6
Thần Hộ
Thần Hộ
Rồng Bạo Năng
288
Băng Phụng
225
Đấu Sĩ Rìu Thần
178
Sứ Giả Tự Do
156
Cáo Hàn Băng
144
Cung Thủ Băng
129
Đế Thần Sợ Hãi
123
Chủ Tế Quỷ
94
Vu Sĩ Độc
89
Kẻ Cuồng Bạo
84
Quỷ Gương
81
Bùa Đạo Sư
74
Anubis
73
Hoàng Tử Sấm
69
Nữ Vương Rắn
67
Kẻ Săn Quỷ
65
Nữ Thủy Thần
59
Đao Phủ Tận Thế
59
Rồng Dung Nham
57
Rồng Tu Hành
57
Rồng Cánh Đỏ
56
Tinh Vũ Thánh Nữ
55
Nữ Hải Tướng
53
Xác ướp quỷ
49
Bác Học Điên
49
Rồng Bão Táp
48
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
47
Ma Trơi
46
Quái Tuyết
43
Athena
42
Rồng Xương
42
Rồng Giáp Quỷ
40
Ninja
40
Colossus
39
Robot Alpha
38
Phù Thủy Băng
37
Kẻ Diệt Rồng
36
Nữ Kiếm Sĩ
35
Asura
33
Viking
33
Sắc Quỷ
31
Ma Nữ Liềm Băng
29
Sứ Giả Phán Xét
28
Golem Cổ Đại
26
Pháp Sư Vũ Trụ
26
Pháp Sư
25
Ma Sư Hắc Ám
24
Mắt Quỷ
23
Bá Tước Hòa Âm
22
Thuật Sư Băng
22
Võ Sĩ Vũ Trụ
22
Quý Cô Lõi Sắt
20
Quỷ Sấm Sét
20
Hiệp Sĩ Đàn Ma
19
Lãng Khách
19
Kỵ Sĩ Dã Chiến
18
Người Đào Mộ
17
Du Nữ Ma Thuật
17
Vệ Thần Lửa
17
Thợ Săn Bão Lửa
17
Linh Miêu Sư
17
Frankenstein
16
Tôn Sư Kiếm Cổ
15
Thiên Thần
14
Merksha
14
Sứ Thần Bướm
14
Ripper
14
Túy Thần Hầu
13
Kunoichi
13
Xạ Thủ Tình Yêu
12
Michael
12
Liệt Hỏa Kỵ Sĩ
10
Vệ Nữ Đại Dương
10
Ông Kẹ
9
Dũng Sĩ Tê Giác
9
Linh Hồn Hoa Hồng
8
Linh Hồn Sư
8
Tiến Sĩ Độc
7
Thần Tình Yêu
7
Pharaon
7
Quỷ Cây
7
Linh Nữ Pha Lê
6
Đấu Sĩ Song Giáo
6
Vua Hải Tặc
6
Lưỡng Long
6
Độc Trị Thuật
Độc Trị Thuật
Ripper
36
Xạ Thủ Tình Yêu
35
Lãng Khách
26
Rồng Bão Táp
21
Ngài Bí Ngô
20
Cung Thủ Băng
17
Đế Thần Sợ Hãi
15
Kẻ Cuồng Bạo
11
Hoàng Tử Sấm
9
Phù Thuỷ Bí Ngô
9
Ong Chúa Sát Thủ
8
Pháp Sư Vũ Trụ
8
Rồng Bạo Năng
8
Cáo Hàn Băng
7
Rồng Lửa
7
Đấu Sĩ Rìu Thần
7
Kẻ đốn tim
6
Diêm Vương
6
Rồng Tu Hành
6
Độc Nhãn
6
Bội Hóa
Bội Hóa
Pháp Sư Vũ Trụ
152
Hiệp Sĩ
41
Ác Ma Mặt Hề
32
Ngài Bí Ngô
18
Rồng Bạo Năng
17
Ngưu Vương
11
Mộc Tinh
9
Đấu Sĩ Rìu Thần
8
Quỷ Băng
8
Đao Phủ Tận Thế
7
Quý Cô Lõi Sắt
7
Kỵ Sĩ Dã Chiến
6
Cáo Hàn Băng
6
Quỷ Sấm Sét
6
Nick Hạt Tiêu
6
Thần Tế
6
Bản Năng
Bản Năng
Xạ Thủ Tình Yêu
206
Rồng Bão Táp
173
Rồng Dung Nham
90
Nữ Thiện Xạ
56
Bùa Đạo Sư
40
Chủ Tế Quỷ
35
Tinh Vũ Thánh Nữ
20
Cáo Hàn Băng
8
Cung Thủ Băng
6
Tôn Sư Kiếm Cổ
6
Thần Kích
Thần Kích
Xạ Thủ Tình Yêu
9
Người Tuyết
7
Dị Năng
Dị Năng
Thợ Săn Bão Lửa
67
Tinh Vũ Thánh Nữ
60
Du Nữ Ma Thuật
58
Kỹ Sư
9
Ripper
9
Kẻ Săn Quỷ
8
Ma Sư Hắc Ám
8
Colossus
8
Xạ Thủ Tình Yêu
6
Dâng Trào
Dâng Trào
Bác Học Điên
10
Tử Tước Cơ Khí
8
Cát Hư Không
Cát Hư Không
Thần Rừng
6
Bạo Phép
Bạo Phép
Người Sói
6
Tham Vọng
Tham Vọng
Rồng Giáp Quỷ
18
Gió Xoáy
Gió Xoáy
Quạ Đêm Sát Thủ
15
Tôn Sư Kiếm Cổ
22
Xạ Thủ Tình Yêu
11
Rồng Giáp Quỷ
7
Rồng Bạo Năng
6
Nữ Thủy Thần
6
Merksha
6
Ác Ma Mặt Hề
35
Bác Học Điên
10
Xạ Thủ Tình Yêu
7
Đấu Sĩ Rìu Thần
6
Quỷ Xương
27
Rồng Bạo Năng
26
Đấu Sĩ Rìu Thần
25
Xạ Thủ Tình Yêu
23
Ngưu Vương
21
Ma Nữ Liềm Băng
12
Golem Cổ Đại
10
Mắt Quỷ
10
Kẻ Cuồng Bạo
9
Linh Hồn Sư
9
Đế Thần Sợ Hãi
8
Cung Thủ Băng
7
Rồng Bão Táp
7
Pháp Sư Vũ Trụ
7
Kẻ Săn Quỷ
7
Thần Sấm
7
Rồng Tu Hành
6
Xạ Thủ Tình Yêu
24
Rồng Bạo Năng
7
Băng Phụng
7
Sát Thủ
6
Người Tuyết
6
Michael
55
Phù Thủy Băng
39
Sứ Giả Tự Do
24
Băng Phụng
13
Dracula
13
Colossus
11
Ngài Bí Ngô
10
Xác ướp quỷ
9
Nick Hạt Tiêu
9
Hoàng Tử Sấm
9
Rồng Lửa
8
Cung Thủ Băng
8
Tinh Vũ Thánh Nữ
8
Rồng Bạo Năng
8
Đế Thần Sợ Hãi
7
Du Nữ Ma Thuật
7
Asura
6
Bùa Đạo Sư
6
Pháp Sư Vũ Trụ
6
Quỷ Xương
6
Rồng Bạo Năng
432
Rồng Bão Táp
100
Rồng Giáp Quỷ
89
Xạ Thủ Tình Yêu
78
Đao Phủ Tận Thế
62
Cung Thủ Băng
61
Quý Cô Lõi Sắt
39
Bùa Đạo Sư
37
Kỵ Sĩ Dã Chiến
36
Quỷ Sấm Sét
34
Sứ Giả Phán Xét
34
Cáo Hàn Băng
34
Đấu Sĩ Rìu Thần
30
Tinh Vũ Thánh Nữ
26
Băng Phụng
22
Sứ Thần Bướm
17
Nữ Vương Rắn
16
Xác ướp quỷ
16
Liệt Hỏa Kỵ Sĩ
16
Pháp Sư Vũ Trụ
15
Kẻ Săn Quỷ
15
Golem Cổ Đại
14
Hoàng Tử Sấm
14
Thợ Săn Bão Lửa
14
Linh Nữ Pha Lê
12
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
12
Kẻ Diệt Rồng
11
Quỷ Gương
11
Kẻ Cuồng Bạo
9
Ma Sư Hắc Ám
9
Đế Thần Sợ Hãi
9
Rồng Cánh Đỏ
8
Rồng Tu Hành
8
Du Nữ Ma Thuật
8
Vệ Thần Lửa
8
Thiện Xạ
8
Rồng Xương
7
Rồng Dung Nham
7
Robot Alpha
7
Băng Phụng
343
Xạ Thủ Tình Yêu
301
Sứ Giả Tự Do
244
Pháp Sư Vũ Trụ
240
Đấu Sĩ Rìu Thần
240
Rồng Bão Táp
227
Rồng Dung Nham
224
Cáo Hàn Băng
213
Đế Thần Sợ Hãi
187
Chủ Tế Quỷ
183
Cung Thủ Băng
178
Ngài Bí Ngô
131
Tinh Vũ Thánh Nữ
128
Kẻ Cuồng Bạo
123
Bùa Đạo Sư
120
Kẻ Săn Quỷ
119
Vu Sĩ Độc
117
Quỷ Gương
97
Du Nữ Ma Thuật
93
Ripper
91
Thợ Săn Bão Lửa
91
Hoàng Tử Sấm
87
Nữ Thủy Thần
84
Nữ Vương Rắn
84
Anubis
81
Bác Học Điên
80
Lãng Khách
78
Rồng Bạo Năng
73
Nữ Thiện Xạ
70
Rồng Cánh Đỏ
70
Rồng Tu Hành
69
Rồng Xương
67
Nữ Hải Tướng
66
Xác ướp quỷ
60
Athena
59
Colossus
57
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
53
Robot Alpha
53
Quái Tuyết
52
Ma Trơi
50
Nữ Kiếm Sĩ
49
Hiệp Sĩ Đàn Ma
47
Kẻ Diệt Rồng
45
Hiệp Sĩ
44
Ninja
42
Asura
39
Ma Sư Hắc Ám
36
Viking
35
Bá Tước Hòa Âm
33
Sắc Quỷ
32
Đao Phủ Tận Thế
32
Vua Hải Tặc
31
Võ Sĩ Vũ Trụ
30
Pháp Sư
28
Lưỡng Long
28
Linh Miêu Sư
26
Ong Chúa Sát Thủ
25
Thuật Sư Băng
25
Golem Cổ Đại
24
Quỷ Pha Lê
23
Quạ Đêm Sát Thủ
23
Ma Nữ Liềm Băng
20
Phù Thuỷ Bí Ngô
20
Thiên Thần
20
Frankenstein
19
Túy Thần Hầu
19
Kunoichi
18
Gấu Thần Tộc
18
Mắt Quỷ
17
Tử Tước Cơ Khí
17
Vệ Thần Lửa
17
Michael
17
Phù Thủy Băng
17
Vệ Nữ Đại Dương
16
Dũng Sĩ Tê Giác
15
Rồng Băng
15
Bò Cạp Băng
15
Mộc Tinh
14
Diêm Vương
13
Merksha
12
Người Đào Mộ
12
Pharaon
11
Ác Quỷ Địa Ngục
11
Tôn Sư Kiếm Cổ
11
Quỷ Cây
11
Ông Kẹ
10
Đao Phủ
9
Kỹ Sư
9
Kỵ Sĩ Dã Chiến
9
Kane Kẹo Ngọt
9
Kỵ Sĩ Địa Ngục
9
Ác Ma Mặt Hề
9
Đội Phá Đảo
8
Đấu Sĩ Song Giáo
8
Quỷ Băng
8
Tiên Nữ
8
Rồng Giáp Quỷ
7
Nhà Giả Kim
7
Người Thú
7
Sứ Giả Phán Xét
7
Nick Hạt Tiêu
6
Thần Tình Yêu
6
Râu Bạc
6
Quỷ Xương
6
Tiểu Long
Tiểu Long
Khổng Lồ Đá
6
Hồ Điệp
Hồ Điệp
Ong Chúa Sát Thủ
7
Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
Lãng Khách
22
Tử Tước Cơ Khí
7
Phù Thủy Tuyết
6
Pharaon
6
Rồng Cánh Đỏ
6
Cú Mèo
Cú Mèo
Kẻ đốn tim
8
Tiểu Tiên
Tiểu Tiên
Sứ Giả Tự Do
60
Vu Sĩ Độc
50
Michael
36
Ngài Bí Ngô
10
Quỷ Băng
7
Pháp Sư
7
Ác Quỷ Địa Ngục
6
Băng Phụng
6
Robot Alpha
6
Khí Cầu Ma
Khí Cầu Ma
Xạ Thủ Tình Yêu
123
Sứ Giả Tự Do
20
Vua Hải Tặc
18
Lãng Khách
9
Ông già Nổ
6
Voi Còi
Voi Còi
Ngài Bí Ngô
72
Cá Bong Bóng
Cá Bong Bóng
Thiên Thần
9
Quỷ Sấm Sét
7
Robot Alpha
6
Gà Nổ
Gà Nổ
Nhà Giả Kim
6
Tuần Lộc
Tuần Lộc
Xạ Thủ Tình Yêu
9
Anubis
8
Mochi
Mochi
Sát Thủ
7
Tử Thần
7
Độc Nhãn
6
Yêu Tinh Băng
Yêu Tinh Băng
Nữ Hải Tướng
40
Quỷ U Linh
Quỷ U Linh
Ác Ma Mặt Hề
22
Quỷ Sấm Sét
10
Võ Sĩ Quà
Võ Sĩ Quà
Ninja
10
Rồng Bạo Năng
10
Xạ Thủ Tình Yêu
6
Chồn Bay
Chồn Bay
Kỹ Sư
10
Rồng Tham Ăn
Rồng Tham Ăn
Đấu Sĩ Rìu Thần
60
Rồng Bạo Năng
40
Rồng Xương
39
Asura
25
Quạ Đêm Sát Thủ
14
Tôn Sư Kiếm Cổ
13
Sứ Thần Bướm
12
Linh Nữ Pha Lê
11
Mắt Quỷ
11
Pháp Sư Vũ Trụ
10
Chúa Tể Hỏa Ngục
9
Rồng Giáp Quỷ
9
Đấu Sĩ Song Giáo
8
Linh Hồn Hoa Hồng
8
Phán Quan Atula
8
Tinh Vũ Thánh Nữ
7
Ông Kẹ
7
Sứ Tộc Chim Sét
6
Rồng Lửa
6
Colossus
6
Túy Thần Hầu
6
Xạ Thủ Tuần Lộc
6
Họa Sư Ma Trận
6
Đao Phủ
6
Người Đào Mộ
6
Dơi Quý Tộc
Dơi Quý Tộc
Vệ Thần Lửa
8
Thần Tế
7
Phù Thuỷ Bí Ngô
6
Chim ưng
Chim ưng
Vệ Nữ Đại Dương
7
Thần Tình Yêu
6
Nữ Vương Rắn
6
Rồng Băng
Rồng Băng
Băng Phụng
7
Ma Ngưu
Ma Ngưu
Tinh Vũ Thánh Nữ
36
Linh Hồn Sư
8
Hồ Ly Tinh
Hồ Ly Tinh
Golem Cổ Đại
8
Đao Phủ
6
Chimera
Chimera
Thợ Săn Bão Lửa
42
Anubis
26
Kỵ Sĩ Hồn Ma
Kỵ Sĩ Hồn Ma
Võ Sĩ Vũ Trụ
6
Tư Tế Tim Hồng
Tư Tế Tim Hồng
Quý Cô Lõi Sắt
14
Sói Đêm (B)
Sói Đêm (B)
Đế Thần Sợ Hãi
99
Rồng Dung Nham
84
Athena
28
Nữ Kiếm Sĩ
21
Quỷ Pha Lê
9
Ngài Bí Ngô
8
Chim ưng (B)
Chim ưng (B)
Đấu Sĩ Rìu Thần
91
Nữ Vương Rắn
55
Phù Thủy Băng
29
Chủ Tế Quỷ
21
Nữ Thiện Xạ
16
Xạ Thủ Tình Yêu
14
Thuật Sư Băng
13
Cung Thủ Băng
10
Hiệp Sĩ Đàn Ma
9
Kỵ Sĩ Dã Chiến
8
Hiệp Sĩ
8
Rồng Tu Hành
7
Merksha
7
Robot Alpha
6
Ripper
6
Dracula
6
Sứ Giả Phán Xét
6
Phi Sư (B)
Phi Sư (B)
Kẻ Diệt Rồng
23
Quỷ Gương
20
Ma Nữ Liềm Băng
17
Bùa Đạo Sư
14
Linh Miêu Sư
9
Gấu Thần Tộc
8
Cá Sấu (B)
Cá Sấu (B)
Băng Phụng
186
Pháp Sư Vũ Trụ
105
Xạ Thủ Tình Yêu
48
Rồng Bạo Năng
45
Rồng Bão Táp
20
Robot Alpha
12
Liệt Hỏa Kỵ Sĩ
7
Xác ướp quỷ
6
Rồng Băng (B)
Rồng Băng (B)
Chủ Tế Quỷ
66
Quái Tuyết
32
Quỷ Xương
20
Ngưu Vương
10
Cáo Hàn Băng
9
Mộc Tinh
8
Ma Ngưu (B)
Ma Ngưu (B)
Rồng Tu Hành
44
Rồng Bão Táp
21
Lưỡng Long
14
Túy Thần Hầu
8
Thiết Giáp Chiến
7
Rồng Bạo Năng
6
Tinh Vũ Thánh Nữ
6
Thần Hầu (B)
Thần Hầu (B)
Bùa Đạo Sư
76
Nữ Hải Tướng
6
Hồ Ly Tinh (B)
Hồ Ly Tinh (B)
Cáo Hàn Băng
144
Du Nữ Ma Thuật
69
Hoàng Tử Sấm
65
Kẻ Săn Quỷ
60
Ripper
50
Sứ Giả Tự Do
49
Xác ướp quỷ
41
Bác Học Điên
38
Sứ Giả Phán Xét
17
Golem Cổ Đại
16
Rồng Dung Nham
10
Đấu Sĩ Rìu Thần
8
Cung Thủ Băng
7
Ma Nữ Liềm Băng
7
Ma Trơi
6
Hiệp Sĩ
6
Chimera (B)
Chimera (B)
Rồng Bạo Năng
203
Cung Thủ Băng
123
Rồng Bão Táp
107
Kẻ Cuồng Bạo
79
Rồng Cánh Đỏ
40
Rồng Giáp Quỷ
26
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
20
Ma Sư Hắc Ám
12
Bá Tước Hòa Âm
9
Bò Cạp Băng
8
Thần Sấm
7
Frankenstein
6
Người Tuyết
6
Người Sói
6
Hải Xà Tinh (B)
Hải Xà Tinh (B)
Nữ Thủy Thần
59
Đao Phủ Tận Thế
57
Rồng Bạo Năng
10
Thiện Xạ
7
Quỷ Pha Lê
6
Ma Sư Hắc Ám
6
Kỵ Sĩ Hồn Ma (B)
Kỵ Sĩ Hồn Ma (B)
Colossus
27
Hiệp Sĩ Đàn Ma
6
Titan Băng (B)
Titan Băng (B)
Người Đào Mộ
8
Rồng Bạo Năng
7
Tư Tế Tim Hồng (B)
Tư Tế Tim Hồng (B)
Võ Sĩ Vũ Trụ
12
Sứ Giả Độ Hồn (B)
Sứ Giả Độ Hồn (B)
Rồng Giáp Quỷ
9
Sói Ma Trăng (B)
Sói Ma Trăng (B)
Tôn Sư Kiếm Cổ
9
Băng Phụng
Băng Phụng
Hồi Sinh
190
Tiếp Sức
8
Chắn Lửa
6
Thánh Quang
23
Kiếm Bay
40
Bài Thánh Quang I
13
Bài Linh Hoạt I
33
Bài Tiếp Sức I
182
Ma Lực
23
Xung Phong
8
Thần Hộ
225
Tiểu Tiên
6
Rồng Băng
7
Cá Sấu (B)
186

CRIT
7

Máu
13

Chính xác
22

Tránh né
343
Đấu Sĩ Rìu Thần
Đấu Sĩ Rìu Thần
Hồi Sinh
30
Thánh Quang
16
Cung Thần Tự
195
Bài Thánh Quang I
28
Bài Tiếp Sức I
17
Ma Lực
147
Thần Hộ
178
Độc Trị Thuật
7
Bội Hóa
8
Rồng Tham Ăn
60
Chim ưng (B)
91
Hồ Ly Tinh (B)
8

TH CRIT
6

Tấn công
25

Chính xác
30

Tránh né
240
Mộc Tinh
Mộc Tinh
Hồi Sinh
13
Bài Tiếp Sức I
11
Bội Hóa
9
Rồng Băng (B)
8

Tránh né
14
Vua Hải Tặc
Vua Hải Tặc
Hồi Sinh
10
Công Thủ
18
Bài Ngã Quỷ I
20
Bài Niềm Tin I
6
Lá chắn xanh
23
Thần Hộ
6
Khí Cầu Ma
18

Tránh né
31
Kẻ Cuồng Bạo
Kẻ Cuồng Bạo
Hồi Sinh
9
Chắn Lửa
8
Thánh Quang
14
Chén Tà Ác
72
Bài Thánh Quang I
72
Thần Hộ
84
Độc Trị Thuật
11
Chimera (B)
79

Tấn công
9

Chính xác
9

Tránh né
123
Michael
Michael
Tiếp Sức
30
Chắn Lửa
11
Hóa Đá
6
Thánh Quang
9
Bài Thánh Quang I
6
Bài Chắn Lửa I
35
Ma Lực
8
Xung Phong
43
Thần Hộ
12
Tiểu Tiên
36

Máu
55

Tránh né
17
Athena
Athena
Tiếp Sức
23
Ma Lực
9
Thánh Quang
13
Chén Tà Ác
6
Bài Thánh Quang I
6
Ma Lực
39
Thần Hộ
42
Sói Đêm (B)
28

Tránh né
59
Ngài Bí Ngô
Ngài Bí Ngô
Tiếp Sức
18
Nổi Điên
24
Tái Sinh
76
Chén Tà Ác
13
Bài Tái Sinh I
6
Bài Thánh Quang I
22
Bài Nổi Điên I
59
Ma Lực
23
Xung Phong
69
Độc Trị Thuật
20
Bội Hóa
18
Tiểu Tiên
10
Voi Còi
72
Sói Đêm (B)
8

Máu
10

Tránh né
131
Phù Thuỷ Bí Ngô
Phù Thuỷ Bí Ngô
Tiếp Sức
14
Chia Cắt
9
Bài Thánh Quang I
8
Pháp Sư
6
Độc Trị Thuật
9
Dơi Quý Tộc
6

Tránh né
20
Ngưu Vương
Ngưu Vương
Tiếp Sức
11
Ngã Quỷ
7
Bài Tiếp Sức I
15
Xung Phong
13
Bội Hóa
11
Rồng Băng (B)
10

Tấn công
21
Thần Tình Yêu
Thần Tình Yêu
Tiếp Sức
9
Ma Lực
6
Thần Hộ
7
Chim ưng
6

Tránh né
6
Kỵ Sĩ Địa Ngục
Kỵ Sĩ Địa Ngục
Tiếp Sức
9

Tránh né
9
Vệ Nữ Đại Dương
Vệ Nữ Đại Dương
Tiếp Sức
8
Bài Hồi Sinh I
7
Thần Hộ
10
Chim ưng
7

Tránh né
16
Ác Ma Mặt Hề
Ác Ma Mặt Hề
Tiếp Sức
8
Ngã Quỷ
30
Bài Ngã Quỷ I
7
Bài Tiếp Sức I
25
Ma Lực
9
Bội Hóa
32
Quỷ U Linh
22

TH CRIT
35

Tránh né
9
Pháp Sư Vũ Trụ
Pháp Sư Vũ Trụ
Tiếp Sức
8
Thánh Quang
33
Thần Phạt
143
Ma Giáp
18
Khiên Rồng
14
Bài Ma Giáp I
7
Bài Tiếp Sức I
13
Ma Lực
166
Thần Hộ
26
Độc Trị Thuật
8
Bội Hóa
152
Rồng Tham Ăn
10
Cá Sấu (B)
105

Tấn công
7

Máu
6

Chính xác
15

Tránh né
240
Quỷ Xương
Quỷ Xương
Tiếp Sức
7
Hút Máu
20
Bài Thánh Quang I
17
Nộ Chiến
13
Rồng Băng (B)
20

Tấn công
27

Máu
6

Tránh né
6
Râu Bạc
Râu Bạc
Tiếp Sức
7

Tránh né
6
Rồng Băng
Rồng Băng
Tiếp Sức
7

Tránh né
15
Người Tuyết
Người Tuyết
Tiếp Sức
6
Thần Kích
7
Chimera (B)
6

CRIT
6
Lãng Khách
Lãng Khách
Thiêu Đốt
19
Niềm Tin
43
Bài Thánh Quang I
41
Thần Hộ
19
Độc Trị Thuật
26
Phượng Hoàng
22
Khí Cầu Ma
9

Tránh né
78
Đế Thần Sợ Hãi
Đế Thần Sợ Hãi
Chắn Lửa
105
Thánh Quang
40
Hồn Mệnh
17
Bài Thánh Quang I
85
Ma Lực
44
Thần Hộ
123
Độc Trị Thuật
15
Sói Đêm (B)
99

Tấn công
8

Máu
7

Chính xác
9

Tránh né
187
Cáo Hàn Băng
Cáo Hàn Băng
Chắn Lửa
89
Thánh Quang
6
Ma Giáp
18
Kiếm Bay
11
Niềm Tin
9
Khiên Rồng
64
Bài Tia Sống I
6
Ma Lực
140
Thần Hộ
144
Độc Trị Thuật
7
Bội Hóa
6
Bản Năng
8
Rồng Băng (B)
9
Hồ Ly Tinh (B)
144

Chính xác
34

Tránh né
213
Vu Sĩ Độc
Vu Sĩ Độc
Chắn Lửa
80
Thánh Quang
7
Bài Thánh Quang I
86
Thần Hộ
89
Tiểu Tiên
50

Tránh né
117
Tinh Vũ Thánh Nữ
Tinh Vũ Thánh Nữ
Chắn Lửa
78
Thánh Quang
10
Hồn Mệnh
33
Chén Tà Ác
6
Bài Thánh Quang I
63
Bài Ma Giáp I
11
Bài Nộ Lửa I
30
Thần Hộ
55
Bản Năng
20
Dị Năng
60
Rồng Tham Ăn
7
Ma Ngưu
36
Ma Ngưu (B)
6

Máu
8

Chính xác
26

Tránh né
128
Anubis
Anubis
Chắn Lửa
64
Chiến Thần
6
Bài Thánh Quang I
69
Thần Hộ
73
Tuần Lộc
8
Chimera
26

Tránh né
81
Thợ Săn Bão Lửa
Thợ Săn Bão Lửa
Chắn Lửa
55
Chén Tà Ác
23
Bài Thánh Quang I
56
Thần Hộ
17
Dị Năng
67
Chimera
42

Chính xác
14

Tránh né
91
Bùa Đạo Sư
Bùa Đạo Sư
Chắn Lửa
45
Niềm Tin
10
Hồn Mệnh
66
Khiên Rồng
6
Bài Thánh Quang I
65
Ma Lực
28
Thần Hộ
74
Bản Năng
40
Phi Sư (B)
14
Thần Hầu (B)
76

Máu
6

Chính xác
37

Tránh né
120
Quỷ Gương
Quỷ Gương
Chắn Lửa
41
Hồn Mệnh
54
Bài Thánh Quang I
76
Bài Ma Giáp I
8
Thần Hộ
81
Phi Sư (B)
20

Chính xác
11

Tránh né
97
Ninja
Ninja
Chắn Lửa
40
Bài Thánh Quang I
40
Bài Thánh Quang I
6
Thần Hộ
40
Võ Sĩ Quà
10

Tránh né
42
Rồng Bão Táp
Rồng Bão Táp
Chắn Lửa
38
Thánh Quang
6
Vô Hình
9
Nộ Lửa
9
Niềm Tin
168
Hồn Mệnh
17
Chén Tà Ác
6
Khiên Rồng
6
Phép Thần Trị
7
Bài Thánh Quang I
8
Bài Tia Sống I
139
Bài Ma Giáp I
11
Bài Nộ Lửa I
18
Bài Kiếm Bay I
7
Bài Niềm Tin I
26
Bài Hồn Mệnh I
8
Ma Lực
7
Đoạt Mệnh
7
Thần Hộ
48
Độc Trị Thuật
21
Bản Năng
173
Cá Sấu (B)
20
Ma Ngưu (B)
21
Chimera (B)
107

Tấn công
7

Chính xác
100

Tránh né
227
Viking
Viking
Chắn Lửa
33
Bài Thánh Quang I
34
Thần Hộ
33

Tránh né
35
Chủ Tế Quỷ
Chủ Tế Quỷ
Chắn Lửa
33
Thánh Quang
41
Hồn Mệnh
87
Khiên Rồng
6
Bài Thánh Quang I
7
Bài Niềm Tin I
30
Ma Lực
95
Thần Hộ
94
Bản Năng
35
Chim ưng (B)
21
Rồng Băng (B)
66

Tránh né
183
Sắc Quỷ
Sắc Quỷ
Chắn Lửa
30
Bài Ma Giáp I
30
Thần Hộ
31

Tránh né
32
Robot Alpha
Robot Alpha
Chắn Lửa
28
Chén Tà Ác
7
Bài Thánh Quang I
25
Bài Hồn Mệnh I
7
Thần Hộ
38
Tiểu Tiên
6
Cá Bong Bóng
6
Chim ưng (B)
6
Cá Sấu (B)
12

Chính xác
7

Tránh né
53
Sứ Giả Tự Do
Sứ Giả Tự Do
Chắn Lửa
17
Thánh Quang
17
Niềm Tin
174
Bài Thánh Quang I
138
Ma Lực
25
Thần Hộ
156
Tiểu Tiên
60
Khí Cầu Ma
20
Hồ Ly Tinh (B)
49

Máu
24

Tránh né
244
Rồng Dung Nham
Rồng Dung Nham
Chắn Lửa
16
Thánh Quang
18
Kiếm Bay
125
Niềm Tin
10
Khiên Rồng
8
Bài Thánh Quang I
37
Bài Ngã Quỷ I
74
Bài Tia Sống I
9
Xung Phong
6
Đoạt Mệnh
7
Thần Hộ
57
Bản Năng
90
Sói Đêm (B)
84
Hồ Ly Tinh (B)
10

Chính xác
7

Tránh né
224
Ma Sư Hắc Ám
Ma Sư Hắc Ám
Chắn Lửa
8
Niềm Tin
8
Chén Tà Ác
22
Bài Thánh Quang I
23
Bài Ma Giáp I
6
Thần Hộ
24
Dị Năng
8
Chimera (B)
12
Hải Xà Tinh (B)
6

Chính xác
9

Tránh né
36
Rồng Tu Hành
Rồng Tu Hành
Chắn Lửa
7
Thánh Quang
14
Chén Tà Ác
44
Bài Thánh Quang I
48
Thần Hộ
57
Độc Trị Thuật
6
Chim ưng (B)
7
Ma Ngưu (B)
44

Tấn công
6

Chính xác
8

Tránh né
69
Thuật Sư Băng
Thuật Sư Băng
Chắn Lửa
7
Thánh Quang
20
Gậy Hắc Tôn
6
Bài Thánh Quang I
21
Ma Lực
8
Thần Hộ
22
Chim ưng (B)
13

Tránh né
25
Nữ Kiếm Sĩ
Nữ Kiếm Sĩ
Chắn Lửa
7
Thánh Quang
31
Bài Thánh Quang I
8
Bài Ma Giáp I
7
Bài Khiên Rồng I
10
Thần Hộ
35
Sói Đêm (B)
21

Tránh né
49
Kẻ Săn Quỷ
Kẻ Săn Quỷ
Chắn Lửa
7
Ma Giáp
6
Khiên Rồng
104
Bài Thánh Quang I
9
Ma Lực
64
Thần Hộ
65
Dị Năng
8
Hồ Ly Tinh (B)
60

Tấn công
7

Chính xác
15

Tránh né
119
Nữ Thủy Thần
Nữ Thủy Thần
Chắn Lửa
6
Thánh Quang
8
Khiên Rồng
50
Đại Kết Giới
7
Cung Thần Tự
6
Bài Thánh Quang I
22
Ma Lực
49
Thần Hộ
59
Hải Xà Tinh (B)
59

Chống CRIT
6

Tránh né
84
Du Nữ Ma Thuật
Du Nữ Ma Thuật
Chắn Lửa
6
Thánh Quang
7
Niềm Tin
7
Chén Tà Ác
58
Bài Thánh Quang I
49
Ma Lực
9
Thần Hộ
17
Dị Năng
58
Hồ Ly Tinh (B)
69

Máu
7

Chính xác
8

Tránh né
93
Quái Tuyết
Quái Tuyết
Chắn Lửa
6
Hóa Đá
29
Thánh Quang
7
Bài Thánh Quang I
29
Thần Hộ
43
Rồng Băng (B)
32

Tránh né
52
Ma Nữ Liềm Băng
Ma Nữ Liềm Băng
Chắn Lửa
6
Thánh Quang
26
Bài Tái Sinh I
17
Thần Hộ
29
Phi Sư (B)
17
Hồ Ly Tinh (B)
7

Tấn công
12

Tránh né
20
Phù Thủy Tuyết
Phù Thủy Tuyết
Chắn Lửa
6
Bài Khiên Cấm I
7
Phượng Hoàng
6
Diêm Vương
Diêm Vương
Phân Tán
10
Độc Trị Thuật
6

Tránh né
13
Quỷ Băng
Quỷ Băng
Làm Chậm
9
Ma Lực
7
Bội Hóa
8
Tiểu Tiên
7

Tránh né
8
Phù Thủy Băng
Phù Thủy Băng
Nổi Điên
11
Hút Máu
35
Chén Tà Ác
11
Bài Ngã Quỷ I
10
Bài Nổi Điên I
28
Thần Hộ
37
Chim ưng (B)
29

Máu
39

Tránh né
17
Thần Tế
Thần Tế
Nổi Điên
7
Bài Tái Sinh I
7
Bội Hóa
6
Dơi Quý Tộc
7
Dũng Sĩ Tê Giác
Dũng Sĩ Tê Giác
Chiến Thần
8
Bài Thánh Quang I
7
Thần Hộ
9

Tránh né
15
Dracula
Dracula
Chiến Thần
6
Ma Lực
6
Bài Thần Phạt I
10
Sự Im Lặng
9
Chim ưng (B)
6

Máu
13
Kẻ đốn tim
Kẻ đốn tim
Chiến Thần
6
Độc Trị Thuật
6
Cú Mèo
8
Xạ Thủ Tình Yêu
Xạ Thủ Tình Yêu
Kiên Cường
17
Ngã Quỷ
53
Vô Hình
8
Kiếm Bay
12
Niềm Tin
225
Hỏa Thạch
12
Chén Tà Ác
15
Bài Ngã Quỷ I
43
Bài Tia Sống I
209
Vô Hình I
7
Ma Lực
6
Lá chắn xanh
29
Xung Phong
18
Đoạt Mệnh
8
Thần Hộ
12
Độc Trị Thuật
35
Bản Năng
206
Thần Kích
9
Dị Năng
6
Khí Cầu Ma
123
Tuần Lộc
9
Võ Sĩ Quà
6
Chim ưng (B)
14
Cá Sấu (B)
48

Chống CRIT
11

TH CRIT
7

Tấn công
23

CRIT
24

Chính xác
78

Tránh né
301
Mắt Quỷ
Mắt Quỷ
Công Thủ
6
Thánh Quang
14
Bài Tiếp Sức I
17
Thần Hộ
23
Rồng Tham Ăn
11

Tấn công
10

Tránh né
17
Nick Hạt Tiêu
Nick Hạt Tiêu
Phẫn Nộ
6
Bài Công Thủ I
6
Bội Hóa
6

Máu
9

Tránh né
6
Lưỡng Long
Lưỡng Long
Siêu Lực
23
Bài Thánh Quang I
12
Bài Kiếm Bay I
7
Lôi Kích
8
Thần Hộ
6
Ma Ngưu (B)
14

Tránh né
28
Vệ Thần Lửa
Vệ Thần Lửa
Siêu Lực
7
Bài Tia Sống I
8
Thần Hộ
17
Dơi Quý Tộc
8

Chính xác
8

Tránh né
17
Quỷ Cây
Quỷ Cây
Tái Sinh
6
Bài Khiên Cấm I
8
Thần Hộ
7

Tránh né
11
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
Thánh Quang
44
Chén Tà Ác
10
Bài Thánh Quang I
6
Bài Nộ Lửa I
42
Thần Hộ
47
Chimera (B)
20

Chính xác
12

Tránh né
53
Hiệp Sĩ
Hiệp Sĩ
Thánh Quang
42
Bài Thần Phạt I
41
Bội Hóa
41
Chim ưng (B)
8
Hồ Ly Tinh (B)
6

Tránh né
44
Ripper
Ripper
Thánh Quang
41
Khiên Rồng
21
Bài Thánh Quang I
6
Bài Ma Giáp I
44
Ma Lực
12
Thần Hộ
14
Độc Trị Thuật
36
Dị Năng
9
Chim ưng (B)
6
Hồ Ly Tinh (B)
50

Tránh né
91
Rồng Xương
Rồng Xương
Thánh Quang
38
Bài Tia Sống I
35
Lá chắn xanh
7
Thần Hộ
42
Rồng Tham Ăn
39

Chính xác
7

Tránh né
67
Quỷ Sấm Sét
Quỷ Sấm Sét
Thánh Quang
17
Bài Chén Tà Ác I
8
Ma Lực
11
Thần Hộ
20
Bội Hóa
6
Cá Bong Bóng
7
Quỷ U Linh
10

Chính xác
34
Tôn Sư Kiếm Cổ
Tôn Sư Kiếm Cổ
Thánh Quang
15
Bài Thánh Quang I
6
Ma Lực
9
Thần Hộ
15
Bản Năng
6
Rồng Tham Ăn
13
Sói Ma Trăng (B)
9

Chống CRIT
22

Tránh né
11
Thiên Thần
Thiên Thần
Thánh Quang
12
Bài Thánh Quang I
6
Ma Lực
11
Thần Hộ
14
Cá Bong Bóng
9

Tránh né
20
Asura
Asura
Thánh Quang
9
Sinh Tồn
25
Hồn Mệnh
7
Bài Thánh Quang I
26
Bài Sinh Tồn I
8
Thần Hộ
33
Rồng Tham Ăn
25

Máu
6

Tránh né
39
Colossus
Colossus
Thánh Quang
8
Ma Giáp
36
Phép Thần Trị
15
Bài Thánh Quang I
15
Bài Hồn Mệnh I
6
Ma Lực
23
Thần Hộ
39
Dị Năng
8
Rồng Tham Ăn
6
Kỵ Sĩ Hồn Ma (B)
27

Máu
11

Tránh né
57
Nữ Thiện Xạ
Nữ Thiện Xạ
Thánh Quang
8
Kiếm Bay
54
Bài Thánh Quang I
7
Bài Linh Hoạt I
52
Bản Năng
56
Chim ưng (B)
16

Tránh né
70
Sứ Giả Phán Xét
Sứ Giả Phán Xét
Thánh Quang
7
Khiên Rồng
18
Bài Ma Giáp I
9
Bài Khiên Cấm I
7
Ma Lực
8
Thần Hộ
28
Chim ưng (B)
6
Hồ Ly Tinh (B)
17

Chính xác
34

Tránh né
7
Sứ Thần Bướm
Sứ Thần Bướm
Thánh Quang
7
Khiên Thần Trị
6
Bài Thánh Quang I
6
Ma Lực
11
Thần Hộ
14
Rồng Tham Ăn
12

Chính xác
17
Hoàng Tử Sấm
Hoàng Tử Sấm
Thánh Quang
7
Chén Tà Ác
60
Khiên Rồng
10
Bài Thánh Quang I
7
Bài Kiếm Bay I
15
Bài Khiên Rồng I
40
Thần Hộ
69
Độc Trị Thuật
9
Hồ Ly Tinh (B)
65

Máu
9

Chính xác
14

Tránh né
87
Linh Hồn Hoa Hồng
Linh Hồn Hoa Hồng
Thánh Quang
6
Thần Hộ
8
Rồng Tham Ăn
8
Khổng Lồ Đá
Khổng Lồ Đá
Thánh Quang
6
Bài Bất Bại I
6
Lá chắn xanh
8
Tiểu Long
6
Rồng Bạo Năng
Rồng Bạo Năng
Thánh Quang
6
Ma Giáp
80
Khiên Rồng
175
Cung Thần Tự
58
Cuồng Chiến
42
Bài Thánh Quang I
32
Bài Ngã Quỷ I
22
Bài Ma Giáp I
63
Bài Chén Tà Ác I
8
Bài Khiên Rồng I
6
Bài Cung Thần Tự I
6
Ma Lực
179
Thần Hộ
288
Độc Trị Thuật
8
Bội Hóa
17
Võ Sĩ Quà
10
Rồng Tham Ăn
40
Cá Sấu (B)
45
Ma Ngưu (B)
6
Chimera (B)
203
Hải Xà Tinh (B)
10
Titan Băng (B)
7

Chống CRIT
6

Tấn công
26

CRIT
7

Máu
8

Chính xác
432

Tránh né
73
Kẻ Diệt Rồng
Kẻ Diệt Rồng
Thánh Quang
6
Nộ Lửa
49
Bài Thánh Quang I
41
Bài Ma Giáp I
7
Thần Hộ
36
Phi Sư (B)
23

Chính xác
11

Tránh né
45
Xác ướp quỷ
Xác ướp quỷ
Thánh Quang
6
Ma Giáp
34
Khiên Rồng
10
Gậy Hắc Tôn
6
Bài Thánh Quang I
6
Bài Tia Sống I
41
Bài Ma Giáp I
6
Thần Hộ
49
Cá Sấu (B)
6
Hồ Ly Tinh (B)
41

Máu
9

Chính xác
16

Tránh né
60
Frankenstein
Frankenstein
Thánh Quang
6
Ma Lực
10
Thần Hộ
16
Chimera (B)
6

Tránh né
19
Quỷ Pha Lê
Quỷ Pha Lê
Chia Cắt
19
Bài Tia Sống I
12
Ma Lực
6
Lá chắn xanh
18
Sói Đêm (B)
9
Hải Xà Tinh (B)
6

Tránh né
23
Bò Cạp Băng
Bò Cạp Băng
Tia Sống
9
Xung Phong
8
Chimera (B)
8

Tránh né
15
Hiệp Sĩ Đàn Ma
Hiệp Sĩ Đàn Ma
Ma Giáp
34
Bài Thánh Quang I
14
Ma Lực
6
Thần Hộ
19
Chim ưng (B)
9
Kỵ Sĩ Hồn Ma (B)
6

Tránh né
47
Cung Thủ Băng
Cung Thủ Băng
Ma Giáp
7
Khiên Rồng
31
Cung Thần Tự
129
Bài Thánh Quang I
10
Bài Ma Giáp I
22
Bài Khiên Rồng I
11
Ma Lực
100
Thần Hộ
129
Độc Trị Thuật
17
Bản Năng
6
Chim ưng (B)
10
Hồ Ly Tinh (B)
7
Chimera (B)
123

Tấn công
7

Máu
8

Chính xác
61

Tránh né
178
Vong Hồn Tử Sĩ
Vong Hồn Tử Sĩ
Ma Giáp
6
Kỹ Sư
Kỹ Sư
Vô Hình
6
Ma Lực
9
Dị Năng
9
Chồn Bay
10

Tránh né
9
Độc Giác
Độc Giác
Nộ Lửa
6
Ma Trơi
Ma Trơi
Kiếm Bay
46
Bài Thánh Quang I
6
Bài Linh Hoạt I
43
Thần Hộ
46
Hồ Ly Tinh (B)
6

Tránh né
50
Bác Học Điên
Bác Học Điên
Kiếm Bay
39
Niềm Tin
7
Khiên Rồng
9
Đại Kết Giới
7
Gậy Hắc Tôn
7
Bài Linh Hoạt I
6
Ma Lực
49
Thần Hộ
49
Dâng Trào
10
Hồ Ly Tinh (B)
38

TH CRIT
10

Tránh né
80
Tử Tước Cơ Khí
Tử Tước Cơ Khí
Kiếm Bay
9
Gió Chỉ Lệnh
11
Bài Khiên Cấm I
6
Dâng Trào
8
Phượng Hoàng
7

Tránh né
17
Nữ Vương Rắn
Nữ Vương Rắn
Niềm Tin
72
Khiên Rồng
6
Bài Thánh Quang I
59
Thần Hộ
67
Chim ưng
6
Chim ưng (B)
55

Chính xác
16

Tránh né
84
Nữ Hải Tướng
Nữ Hải Tướng
Niềm Tin
42
Bài Ngã Quỷ I
39
Bài Linh Hoạt I
7
Thần Hộ
53
Yêu Tinh Băng
40
Thần Hầu (B)
6

Tránh né
66
Pháp Sư
Pháp Sư
Niềm Tin
26
Bài Thánh Quang I
24
Thần Hộ
25
Tiểu Tiên
7

Tránh né
28
Võ Sĩ Vũ Trụ
Võ Sĩ Vũ Trụ
Niềm Tin
15
Gió Chỉ Lệnh
9
Bài Khiên Rồng I
15
Thần Hộ
22
Kỵ Sĩ Hồn Ma
6
Tư Tế Tim Hồng (B)
12

Tránh né
30
Ông Kẹ
Ông Kẹ
Niềm Tin
8
Bài Kiếm Bay I
6
Thần Hộ
9
Rồng Tham Ăn
7

Tránh né
10
Ong Chúa Sát Thủ
Ong Chúa Sát Thủ
Chén Tà Ác
15
Bài Cảm Tử I
6
Ma Lực
9
Tử Mạch
9
Độc Trị Thuật
8
Hồ Điệp
7

Tránh né
25
Thần Sấm
Thần Sấm
Chén Tà Ác
10
Ma Lực
9
Lôi Kích
7
Chimera (B)
7

Tấn công
7
Ác Quỷ Địa Ngục
Ác Quỷ Địa Ngục
Chén Tà Ác
9
Lá chắn xanh
11
Tiểu Tiên
6

Tránh né
11
Kẻ Hủy Diệt
Kẻ Hủy Diệt
Chén Tà Ác
6
Nhà Giả Kim
Nhà Giả Kim
Chén Tà Ác
6
Lời nguyền
6
Gà Nổ
6

Tránh né
7
Rồng Cánh Đỏ
Rồng Cánh Đỏ
Khiên Rồng
49
Gậy Hắc Tôn
13
Bài Thánh Quang I
54
Bài Khiên Cấm I
6
Thần Hộ
56
Phượng Hoàng
6
Chimera (B)
40

Chính xác
8

Tránh né
70
Kỵ Sĩ Dã Chiến
Kỵ Sĩ Dã Chiến
Khiên Rồng
15
Cung Thần Tự
16
Bài Thánh Quang I
20
Bài Ma Giáp I
13
Thần Hộ
18
Bội Hóa
6
Chim ưng (B)
8

Chính xác
36

Tránh né
9
Bá Tước Hòa Âm
Bá Tước Hòa Âm
Khiên Rồng
8
Cung Thần Tự
6
Lực Cấm Kỵ
15
Bài Khiên Rồng I
17
Ma Lực
6
Thần Hộ
22
Chimera (B)
9

Tránh né
33
Merksha
Merksha
Khiên Rồng
8
Bài Thần Phạt I
6
Thần Hộ
14
Chim ưng (B)
7

Chống CRIT
6

Tránh né
12
Rồng Giáp Quỷ
Rồng Giáp Quỷ
Khiên Rồng
7
Gậy Hắc Tôn
37
Cuồng Chiến
23
Bài Thánh Quang I
29
Bài Ma Giáp I
8
Ma Lực
8
Thần Hộ
40
Tham Vọng
18
Rồng Tham Ăn
9
Chimera (B)
26
Sứ Giả Độ Hồn (B)
9

Chống CRIT
7

Chính xác
89

Tránh né
7
Golem Cổ Đại
Golem Cổ Đại
Khiên Rồng
6
Gậy Hắc Tôn
21
Bài Ma Giáp I
19
Thần Hộ
26
Hồ Ly Tinh
8
Hồ Ly Tinh (B)
16

Tấn công
10

Chính xác
14

Tránh né
24
Linh Miêu Sư
Linh Miêu Sư
Khiên Rồng
6
Gậy Hắc Tôn
25
Bài Ma Giáp I
17
Thần Hộ
17
Phi Sư (B)
9

Tránh né
26
Đao Phủ Tận Thế
Đao Phủ Tận Thế
Gậy Hắc Tôn
70
Bài Ma Giáp I
56
Thần Hộ
59
Bội Hóa
7
Hải Xà Tinh (B)
57

Chính xác
62

Tránh né
32
Quý Cô Lõi Sắt
Quý Cô Lõi Sắt
Gậy Hắc Tôn
27
Bài Ma Giáp I
21
Ma Lực
8
Thần Hộ
20
Bội Hóa
7
Tư Tế Tim Hồng
14

Chính xác
39
Người Đào Mộ
Người Đào Mộ
Gậy Hắc Tôn
26
Bài Thánh Quang I
10
Bài Ma Giáp I
9
Thần Hộ
17
Rồng Tham Ăn
6
Titan Băng (B)
8

Tránh né
12
Liệt Hỏa Kỵ Sĩ
Liệt Hỏa Kỵ Sĩ
Gậy Hắc Tôn
21
Bài Ma Giáp I
6
Bài Niềm Tin I
6
Thần Hộ
10
Cá Sấu (B)
7

Chính xác
16
Kunoichi
Kunoichi
Gậy Hắc Tôn
18
Bài Ma Giáp I
6
Thần Hộ
13

Tránh né
18
Túy Thần Hầu
Túy Thần Hầu
Gậy Hắc Tôn
16
Bài Ma Giáp I
10
Thần Hộ
13
Rồng Tham Ăn
6
Ma Ngưu (B)
8

Tránh né
19
Phán Quan Atula
Phán Quan Atula
Cuồng Chiến
7
Rồng Tham Ăn
8
Linh Nữ Pha Lê
Linh Nữ Pha Lê
Cuồng Chiến
7
Thần Hộ
6
Rồng Tham Ăn
11

Chính xác
12
Chúa Tể Hỏa Ngục
Chúa Tể Hỏa Ngục
Khiên Thần Trị
7
Rồng Tham Ăn
9
Quạ Đêm Sát Thủ
Quạ Đêm Sát Thủ
Siêu Không
15
Bài Thánh Quang I
11
Bài Kiếm Bay I
6
Gió Xoáy
15
Rồng Tham Ăn
14

Tránh né
23
Gấu Thần Tộc
Gấu Thần Tộc
Bài Thánh Quang I
7
Phi Sư (B)
8

Tránh né
18
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
7
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
7
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
7
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
7
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
6
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
6
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
6
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
6
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
6
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
6
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
6
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
6
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
6
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
6
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
6
Pharaon
Pharaon
Bài Thánh Quang I
6
Thần Hộ
7
Phượng Hoàng
6

Tránh né
11
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
6
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
6
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
6
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
6
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
6
Unknown
Unknown
Bài Thánh Quang I
6
Linh Hồn Sư
Linh Hồn Sư
Bài Ngã Quỷ I
9
Thần Hộ
8
Ma Ngưu
8

Tấn công
9
Thiết Giáp Chiến
Thiết Giáp Chiến
Bài Sinh Tồn I
7
Nộ Chiến
6
Ma Ngưu (B)
7
Thiện Xạ
Thiện Xạ
Bài Niềm Tin I
8
Đốt đĩa
6
Hải Xà Tinh (B)
7

Chính xác
8
Đội Phá Đảo
Đội Phá Đảo
Bài Chén Tà Ác I
8
Xung Phong
6

Tránh né
8
Sát Thủ
Sát Thủ
Bài Gậy Hắc Tôn I
6
Tử Mạch
6
Mochi
7

CRIT
6
Ông già Nổ
Ông già Nổ
Bài Tiếp Sức I
9
Khí Cầu Ma
6
Người Thú
Người Thú
Pháp Sư
6

Tránh né
7
Tiến Sĩ Độc
Tiến Sĩ Độc
Thần Hộ
7
Đấu Sĩ Song Giáo
Đấu Sĩ Song Giáo
Thần Hộ
6
Rồng Tham Ăn
8

Tránh né
8
Rồng Lửa
Rồng Lửa
Độc Trị Thuật
7
Rồng Tham Ăn
6

Máu
8
Độc Nhãn
Độc Nhãn
Độc Trị Thuật
6
Mochi
6
Thần Rừng
Thần Rừng
Cát Hư Không
6
Người Sói
Người Sói
Bạo Phép
6
Chimera (B)
6
Tử Thần
Tử Thần
Mochi
7
Sứ Tộc Chim Sét
Sứ Tộc Chim Sét
Rồng Tham Ăn
6
Xạ Thủ Tuần Lộc
Xạ Thủ Tuần Lộc
Rồng Tham Ăn
6
Họa Sư Ma Trận
Họa Sư Ma Trận
Rồng Tham Ăn
6
Đao Phủ
Đao Phủ
Rồng Tham Ăn
6
Hồ Ly Tinh
6

Tránh né
9
Kane Kẹo Ngọt
Kane Kẹo Ngọt

Tránh né
9
Tiên Nữ
Tiên Nữ

Tránh né
8