Những gì anh hùng để đưa tài năng, rune hay ngắm cảnh.

Theo thông tin để bầu cử bởi khách của các trang web trên các trang anh hùng.
  • Kỹ năng Tướng
  • Bài
  • Kỹ Năng
  • Đặc Tính
  • Thú Nuôi
  • Tướng
Hồi Sinh
Hồi Sinh
Băng Phụng
49
Kẻ Cuồng Bạo
6
Tiếp Sức
Tiếp Sức
Ngài Bí Ngô
7
Michael
7
Thiêu Đốt
Thiêu Đốt
Lãng Khách
9
Chắn Lửa
Chắn Lửa
Tinh Vũ Thánh Nữ
56
Đế Thần Sợ Hãi
53
Vu Sĩ Độc
49
Cáo Hàn Băng
41
Anubis
40
Thợ Săn Bão Lửa
40
Ninja
32
Quỷ Gương
30
Viking
29
Bùa Đạo Sư
27
Sắc Quỷ
26
Rồng Bão Táp
24
Chủ Tế Quỷ
16
Robot Alpha
14
Sứ Giả Tự Do
9
Ma Sư Hắc Ám
6
Kẻ Cuồng Bạo
6
Du Nữ Ma Thuật
6
Nổi Điên
Nổi Điên
Ngài Bí Ngô
13
Phù Thủy Băng
8
Hóa Đá
Hóa Đá
Quái Tuyết
10
Kiên Cường
Kiên Cường
Xạ Thủ Tình Yêu
7
Hút Máu
Hút Máu
Phù Thủy Băng
12
Tái Sinh
Tái Sinh
Ngài Bí Ngô
26
Thánh Quang
Thánh Quang
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
32
Hiệp Sĩ
28
Ripper
19
Đế Thần Sợ Hãi
17
Chủ Tế Quỷ
15
Pháp Sư Vũ Trụ
14
Nữ Kiếm Sĩ
12
Ma Nữ Liềm Băng
12
Băng Phụng
11
Rồng Xương
8
Kẻ Cuồng Bạo
8
Asura
7
Rồng Tu Hành
7
Rồng Dung Nham
6
Ngã Quỷ
Ngã Quỷ
Xạ Thủ Tình Yêu
23
Ác Ma Mặt Hề
13
Thần Phạt
Thần Phạt
Pháp Sư Vũ Trụ
64
Sinh Tồn
Sinh Tồn
Asura
6
Ma Giáp
Ma Giáp
Rồng Bạo Năng
20
Cáo Hàn Băng
10
Pháp Sư Vũ Trụ
7
Vô Hình
Vô Hình
Xạ Thủ Tình Yêu
6
Nộ Lửa
Nộ Lửa
Kẻ Diệt Rồng
15
Kiếm Bay
Kiếm Bay
Rồng Dung Nham
50
Ma Trơi
34
Nữ Thiện Xạ
31
Băng Phụng
15
Cáo Hàn Băng
8
Niềm Tin
Niềm Tin
Xạ Thủ Tình Yêu
103
Rồng Bão Táp
82
Sứ Giả Tự Do
60
Nữ Vương Rắn
20
Pháp Sư
18
Nữ Hải Tướng
17
Lãng Khách
17
Rồng Dung Nham
8
Bùa Đạo Sư
8
Cáo Hàn Băng
7
Hồn Mệnh
Hồn Mệnh
Quỷ Gương
41
Chủ Tế Quỷ
40
Tinh Vũ Thánh Nữ
22
Bùa Đạo Sư
21
Đế Thần Sợ Hãi
8
Hỏa Thạch
Hỏa Thạch
Xạ Thủ Tình Yêu
10
Chén Tà Ác
Chén Tà Ác
Du Nữ Ma Thuật
41
Kẻ Cuồng Bạo
18
Hoàng Tử Sấm
17
Thợ Săn Bão Lửa
14
Rồng Tu Hành
12
Xạ Thủ Tình Yêu
9
Phù Thủy Băng
9
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
7
Robot Alpha
6
Khiên Rồng
Khiên Rồng
Kẻ Săn Quỷ
34
Cáo Hàn Băng
19
Rồng Bạo Năng
12
Hoàng Tử Sấm
8
Gậy Hắc Tôn
Gậy Hắc Tôn
Đao Phủ Tận Thế
7
Bài Tái Sinh I
Bài Tái Sinh I
Ma Nữ Liềm Băng
8
Bài Thánh Quang I
Bài Thánh Quang I
Quỷ Gương
61
Vu Sĩ Độc
50
Tinh Vũ Thánh Nữ
50
Đế Thần Sợ Hãi
49
Sứ Giả Tự Do
47
Anubis
47
Thợ Săn Bão Lửa
40
Du Nữ Ma Thuật
33
Ninja
32
Bùa Đạo Sư
30
Viking
28
Kẻ Cuồng Bạo
25
Rồng Tu Hành
21
Nữ Vương Rắn
19
Pháp Sư
18
Lãng Khách
17
Rồng Dung Nham
14
Robot Alpha
14
Kẻ Diệt Rồng
11
Asura
8
Ma Sư Hắc Ám
8
Quái Tuyết
7
Ngài Bí Ngô
7
Nữ Thiện Xạ
7
Bài Ngã Quỷ I
Bài Ngã Quỷ I
Rồng Dung Nham
36
Xạ Thủ Tình Yêu
17
Nữ Hải Tướng
13
Phù Thủy Băng
9
Rồng Bạo Năng
6
Bài Thần Phạt I
Bài Thần Phạt I
Hiệp Sĩ
27
Bài Tia Sống I
Bài Tia Sống I
Xạ Thủ Tình Yêu
98
Rồng Bão Táp
70
Rồng Xương
10
Bài Linh Hoạt I
Bài Linh Hoạt I
Ma Trơi
33
Nữ Thiện Xạ
33
Băng Phụng
10
Bài Ma Giáp I
Bài Ma Giáp I
Sắc Quỷ
26
Ripper
16
Đao Phủ Tận Thế
7
Kẻ Diệt Rồng
6
Quỷ Gương
6
Bài Nộ Lửa I
Bài Nộ Lửa I
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
30
Tinh Vũ Thánh Nữ
24
Rồng Bão Táp
8
Bài Kiếm Bay I
Bài Kiếm Bay I
Hoàng Tử Sấm
9
Rồng Bão Táp
6
Bài Niềm Tin I
Bài Niềm Tin I
Chủ Tế Quỷ
21
Rồng Bão Táp
19
Bài Khiên Rồng I
Bài Khiên Rồng I
Hoàng Tử Sấm
8
Bài Tiếp Sức I
Bài Tiếp Sức I
Băng Phụng
51
Ác Ma Mặt Hề
13
Pháp Sư Vũ Trụ
8
Bài Chắn Lửa I
Bài Chắn Lửa I
Michael
8
Bài Nổi Điên I
Bài Nổi Điên I
Ngài Bí Ngô
16
Phù Thủy Băng
11
Ma Lực
Ma Lực
Pháp Sư Vũ Trụ
74
Cáo Hàn Băng
70
Chủ Tế Quỷ
33
Đế Thần Sợ Hãi
19
Rồng Bạo Năng
16
Kẻ Săn Quỷ
15
Bùa Đạo Sư
15
Bác Học Điên
10
Nữ Thủy Thần
10
Athena
9
Sứ Giả Tự Do
8
Băng Phụng
7
Du Nữ Ma Thuật
6
Ngài Bí Ngô
6
Lá chắn xanh
Lá chắn xanh
Xạ Thủ Tình Yêu
16
Quỷ Pha Lê
6
Xung Phong
Xung Phong
Ngài Bí Ngô
23
Michael
9
Xạ Thủ Tình Yêu
7
Băng Phụng
6
Thần Hộ
Thần Hộ
Cáo Hàn Băng
67
Đế Thần Sợ Hãi
64
Băng Phụng
61
Quỷ Gương
61
Sứ Giả Tự Do
55
Vu Sĩ Độc
50
Anubis
48
Ma Trơi
34
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
34
Bùa Đạo Sư
32
Ninja
31
Chủ Tế Quỷ
30
Kẻ Cuồng Bạo
29
Rồng Bạo Năng
29
Viking
28
Tinh Vũ Thánh Nữ
28
Sắc Quỷ
27
Nữ Vương Rắn
27
Rồng Dung Nham
23
Rồng Bão Táp
22
Hoàng Tử Sấm
22
Rồng Tu Hành
21
Nữ Hải Tướng
18
Robot Alpha
18
Pháp Sư
18
Phù Thủy Băng
16
Quái Tuyết
15
Kẻ Săn Quỷ
14
Đấu Sĩ Rìu Thần
14
Du Nữ Ma Thuật
13
Đao Phủ Tận Thế
13
Asura
13
Ma Nữ Liềm Băng
13
Vệ Thần Lửa
12
Athena
12
Nữ Kiếm Sĩ
12
Kẻ Diệt Rồng
11
Rồng Xương
10
Thợ Săn Bão Lửa
10
Pháp Sư Vũ Trụ
10
Frankenstein
9
Lãng Khách
8
Ma Sư Hắc Ám
7
Ripper
6
Xạ Thủ Tình Yêu
6
Độc Trị Thuật
Độc Trị Thuật
Ripper
14
Xạ Thủ Tình Yêu
12
Lãng Khách
11
Đế Thần Sợ Hãi
8
Hoàng Tử Sấm
7
Rồng Bão Táp
7
Kẻ Cuồng Bạo
7
Ngài Bí Ngô
6
Bội Hóa
Bội Hóa
Pháp Sư Vũ Trụ
73
Hiệp Sĩ
30
Ác Ma Mặt Hề
14
Ngưu Vương
6
Bản Năng
Bản Năng
Rồng Bão Táp
86
Xạ Thủ Tình Yêu
84
Rồng Dung Nham
45
Nữ Thiện Xạ
33
Chủ Tế Quỷ
30
Tinh Vũ Thánh Nữ
18
Bùa Đạo Sư
18
Thần Kích
Thần Kích
Xạ Thủ Tình Yêu
7
Dị Năng
Dị Năng
Thợ Săn Bão Lửa
49
Tinh Vũ Thánh Nữ
45
Du Nữ Ma Thuật
38
Kẻ Săn Quỷ
8
Ripper
7
Ma Sư Hắc Ám
6
Xạ Thủ Tình Yêu
9
Ác Ma Mặt Hề
14
Bác Học Điên
8
Ma Nữ Liềm Băng
9
Kẻ Cuồng Bạo
8
Xạ Thủ Tình Yêu
7
Xạ Thủ Tình Yêu
21
Phù Thủy Băng
21
Michael
12
Ngài Bí Ngô
8
Nick Hạt Tiêu
8
Sứ Giả Tự Do
7
Rồng Bão Táp
44
Rồng Bạo Năng
36
Xạ Thủ Tình Yêu
31
Cáo Hàn Băng
17
Quỷ Sấm Sét
16
Bùa Đạo Sư
15
Tinh Vũ Thánh Nữ
12
Kẻ Diệt Rồng
9
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
8
Thợ Săn Bão Lửa
8
Vệ Thần Lửa
7
Rồng Tu Hành
7
Quỷ Gương
7
Nữ Vương Rắn
7
Hoàng Tử Sấm
7
Đao Phủ Tận Thế
7
Băng Phụng
6
Robot Alpha
6
Kẻ Săn Quỷ
6
Đấu Sĩ Rìu Thần
6
Xạ Thủ Tình Yêu
139
Rồng Bão Táp
114
Cáo Hàn Băng
100
Băng Phụng
93
Tinh Vũ Thánh Nữ
92
Đế Thần Sợ Hãi
91
Pháp Sư Vũ Trụ
86
Sứ Giả Tự Do
86
Rồng Dung Nham
84
Chủ Tế Quỷ
78
Quỷ Gương
69
Vu Sĩ Độc
65
Thợ Săn Bão Lửa
60
Du Nữ Ma Thuật
57
Bùa Đạo Sư
54
Anubis
49
Kẻ Cuồng Bạo
48
Ripper
42
Nữ Thiện Xạ
41
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
40
Ngài Bí Ngô
39
Kẻ Săn Quỷ
39
Lãng Khách
37
Ma Trơi
36
Ninja
32
Hiệp Sĩ
32
Viking
28
Sắc Quỷ
27
Nữ Vương Rắn
27
Hoàng Tử Sấm
27
Robot Alpha
23
Rồng Xương
22
Nữ Hải Tướng
21
Rồng Tu Hành
21
Quái Tuyết
20
Nữ Kiếm Sĩ
19
Pháp Sư
18
Athena
14
Asura
14
Ma Sư Hắc Ám
12
Frankenstein
11
Nữ Thủy Thần
11
Rồng Bạo Năng
11
Quỷ Pha Lê
11
Ong Chúa Sát Thủ
10
Gấu Thần Tộc
9
Phù Thủy Băng
9
Vệ Thần Lửa
7
Vua Hải Tặc
7
Bác Học Điên
6
Đấu Sĩ Rìu Thần
6
Tiểu Tiên
Tiểu Tiên
Vu Sĩ Độc
17
Sứ Giả Tự Do
16
Michael
8
Ngài Bí Ngô
7
Khí Cầu Ma
Khí Cầu Ma
Xạ Thủ Tình Yêu
50
Sứ Giả Tự Do
12
Lãng Khách
7
Voi Còi
Voi Còi
Ngài Bí Ngô
11
Tuần Lộc
Tuần Lộc
Anubis
6
Yêu Tinh Băng
Yêu Tinh Băng
Nữ Hải Tướng
8
Quỷ U Linh
Quỷ U Linh
Ác Ma Mặt Hề
9
Rồng Tham Ăn
Rồng Tham Ăn
Rồng Xương
9
Asura
9
Pháp Sư Vũ Trụ
7
Tinh Vũ Thánh Nữ
6
Ma Ngưu
Ma Ngưu
Tinh Vũ Thánh Nữ
16
Chimera
Chimera
Thợ Săn Bão Lửa
18
Anubis
8
Sói Đêm (B)
Sói Đêm (B)
Đế Thần Sợ Hãi
37
Rồng Dung Nham
22
Ngài Bí Ngô
8
Chim ưng (B)
Chim ưng (B)
Nữ Vương Rắn
18
Phù Thủy Băng
12
Chủ Tế Quỷ
8
Nữ Thiện Xạ
6
Xạ Thủ Tình Yêu
6
Ripper
6
Phi Sư (B)
Phi Sư (B)
Quỷ Gương
8
Ma Nữ Liềm Băng
8
Bùa Đạo Sư
6
Cá Sấu (B)
Cá Sấu (B)
Băng Phụng
34
Pháp Sư Vũ Trụ
25
Xạ Thủ Tình Yêu
20
Rồng Bạo Năng
9
Rồng Bão Táp
6
Rồng Băng (B)
Rồng Băng (B)
Chủ Tế Quỷ
15
Quái Tuyết
8
Cáo Hàn Băng
8
Ma Ngưu (B)
Ma Ngưu (B)
Rồng Bão Táp
10
Rồng Tu Hành
8
Thần Hầu (B)
Thần Hầu (B)
Bùa Đạo Sư
34
Hồ Ly Tinh (B)
Hồ Ly Tinh (B)
Cáo Hàn Băng
61
Du Nữ Ma Thuật
42
Kẻ Săn Quỷ
18
Ripper
18
Hoàng Tử Sấm
16
Sứ Giả Tự Do
11
Rồng Dung Nham
9
Chimera (B)
Chimera (B)
Rồng Bão Táp
35
Kẻ Cuồng Bạo
25
Rồng Bạo Năng
19
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
9
Hải Xà Tinh (B)
Hải Xà Tinh (B)
Đao Phủ Tận Thế
6
Băng Phụng
Băng Phụng
Hồi Sinh
49
Thánh Quang
11
Kiếm Bay
15
Bài Linh Hoạt I
10
Bài Tiếp Sức I
51
Ma Lực
7
Xung Phong
6
Thần Hộ
61
Cá Sấu (B)
34

Chính xác
6

Tránh né
93
Kẻ Cuồng Bạo
Kẻ Cuồng Bạo
Hồi Sinh
6
Chắn Lửa
6
Thánh Quang
8
Chén Tà Ác
18
Bài Thánh Quang I
25
Thần Hộ
29
Độc Trị Thuật
7
Chimera (B)
25

Tấn công
8

Tránh né
48
Ngài Bí Ngô
Ngài Bí Ngô
Tiếp Sức
7
Nổi Điên
13
Tái Sinh
26
Bài Thánh Quang I
7
Bài Nổi Điên I
16
Ma Lực
6
Xung Phong
23
Độc Trị Thuật
6
Tiểu Tiên
7
Voi Còi
11
Sói Đêm (B)
8

Máu
8

Tránh né
39
Michael
Michael
Tiếp Sức
7
Bài Chắn Lửa I
8
Xung Phong
9
Tiểu Tiên
8

Máu
12
Lãng Khách
Lãng Khách
Thiêu Đốt
9
Niềm Tin
17
Bài Thánh Quang I
17
Thần Hộ
8
Độc Trị Thuật
11
Khí Cầu Ma
7

Tránh né
37
Tinh Vũ Thánh Nữ
Tinh Vũ Thánh Nữ
Chắn Lửa
56
Hồn Mệnh
22
Bài Thánh Quang I
50
Bài Nộ Lửa I
24
Thần Hộ
28
Bản Năng
18
Dị Năng
45
Rồng Tham Ăn
6
Ma Ngưu
16

Chính xác
12

Tránh né
92
Đế Thần Sợ Hãi
Đế Thần Sợ Hãi
Chắn Lửa
53
Thánh Quang
17
Hồn Mệnh
8
Bài Thánh Quang I
49
Ma Lực
19
Thần Hộ
64
Độc Trị Thuật
8
Sói Đêm (B)
37

Tránh né
91
Vu Sĩ Độc
Vu Sĩ Độc
Chắn Lửa
49
Bài Thánh Quang I
50
Thần Hộ
50
Tiểu Tiên
17

Tránh né
65
Cáo Hàn Băng
Cáo Hàn Băng
Chắn Lửa
41
Ma Giáp
10
Kiếm Bay
8
Niềm Tin
7
Khiên Rồng
19
Ma Lực
70
Thần Hộ
67
Rồng Băng (B)
8
Hồ Ly Tinh (B)
61

Chính xác
17

Tránh né
100
Anubis
Anubis
Chắn Lửa
40
Bài Thánh Quang I
47
Thần Hộ
48
Tuần Lộc
6
Chimera
8

Tránh né
49
Thợ Săn Bão Lửa
Thợ Săn Bão Lửa
Chắn Lửa
40
Chén Tà Ác
14
Bài Thánh Quang I
40
Thần Hộ
10
Dị Năng
49
Chimera
18

Chính xác
8

Tránh né
60
Ninja
Ninja
Chắn Lửa
32
Bài Thánh Quang I
32
Thần Hộ
31

Tránh né
32
Quỷ Gương
Quỷ Gương
Chắn Lửa
30
Hồn Mệnh
41
Bài Thánh Quang I
61
Bài Ma Giáp I
6
Thần Hộ
61
Phi Sư (B)
8

Chính xác
7

Tránh né
69
Viking
Viking
Chắn Lửa
29
Bài Thánh Quang I
28
Thần Hộ
28

Tránh né
28
Bùa Đạo Sư
Bùa Đạo Sư
Chắn Lửa
27
Niềm Tin
8
Hồn Mệnh
21
Bài Thánh Quang I
30
Ma Lực
15
Thần Hộ
32
Bản Năng
18
Phi Sư (B)
6
Thần Hầu (B)
34

Chính xác
15

Tránh né
54
Sắc Quỷ
Sắc Quỷ
Chắn Lửa
26
Bài Ma Giáp I
26
Thần Hộ
27

Tránh né
27
Rồng Bão Táp
Rồng Bão Táp
Chắn Lửa
24
Niềm Tin
82
Bài Tia Sống I
70
Bài Nộ Lửa I
8
Bài Kiếm Bay I
6
Bài Niềm Tin I
19
Thần Hộ
22
Độc Trị Thuật
7
Bản Năng
86
Cá Sấu (B)
6
Ma Ngưu (B)
10
Chimera (B)
35

Chính xác
44

Tránh né
114
Chủ Tế Quỷ
Chủ Tế Quỷ
Chắn Lửa
16
Thánh Quang
15
Hồn Mệnh
40
Bài Niềm Tin I
21
Ma Lực
33
Thần Hộ
30
Bản Năng
30
Chim ưng (B)
8
Rồng Băng (B)
15

Tránh né
78
Robot Alpha
Robot Alpha
Chắn Lửa
14
Chén Tà Ác
6
Bài Thánh Quang I
14
Thần Hộ
18

Chính xác
6

Tránh né
23
Sứ Giả Tự Do
Sứ Giả Tự Do
Chắn Lửa
9
Niềm Tin
60
Bài Thánh Quang I
47
Ma Lực
8
Thần Hộ
55
Tiểu Tiên
16
Khí Cầu Ma
12
Hồ Ly Tinh (B)
11

Máu
7

Tránh né
86
Ma Sư Hắc Ám
Ma Sư Hắc Ám
Chắn Lửa
6
Bài Thánh Quang I
8
Thần Hộ
7
Dị Năng
6

Tránh né
12
Du Nữ Ma Thuật
Du Nữ Ma Thuật
Chắn Lửa
6
Chén Tà Ác
41
Bài Thánh Quang I
33
Ma Lực
6
Thần Hộ
13
Dị Năng
38
Hồ Ly Tinh (B)
42

Tránh né
57
Phù Thủy Băng
Phù Thủy Băng
Nổi Điên
8
Hút Máu
12
Chén Tà Ác
9
Bài Ngã Quỷ I
9
Bài Nổi Điên I
11
Thần Hộ
16
Chim ưng (B)
12

Máu
21

Tránh né
9
Quái Tuyết
Quái Tuyết
Hóa Đá
10
Bài Thánh Quang I
7
Thần Hộ
15
Rồng Băng (B)
8

Tránh né
20
Xạ Thủ Tình Yêu
Xạ Thủ Tình Yêu
Kiên Cường
7
Ngã Quỷ
23
Vô Hình
6
Niềm Tin
103
Hỏa Thạch
10
Chén Tà Ác
9
Bài Ngã Quỷ I
17
Bài Tia Sống I
98
Lá chắn xanh
16
Xung Phong
7
Thần Hộ
6
Độc Trị Thuật
12
Bản Năng
84
Thần Kích
7
Khí Cầu Ma
50
Chim ưng (B)
6
Cá Sấu (B)
20

Chống CRIT
9

Tấn công
7

CRIT
21

Chính xác
31

Tránh né
139
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
Thánh Quang
32
Chén Tà Ác
7
Bài Nộ Lửa I
30
Thần Hộ
34
Chimera (B)
9

Chính xác
8

Tránh né
40
Hiệp Sĩ
Hiệp Sĩ
Thánh Quang
28
Bài Thần Phạt I
27
Bội Hóa
30

Tránh né
32
Ripper
Ripper
Thánh Quang
19
Bài Ma Giáp I
16
Thần Hộ
6
Độc Trị Thuật
14
Dị Năng
7
Chim ưng (B)
6
Hồ Ly Tinh (B)
18

Tránh né
42
Pháp Sư Vũ Trụ
Pháp Sư Vũ Trụ
Thánh Quang
14
Thần Phạt
64
Ma Giáp
7
Bài Tiếp Sức I
8
Ma Lực
74
Thần Hộ
10
Bội Hóa
73
Rồng Tham Ăn
7
Cá Sấu (B)
25

Tránh né
86
Nữ Kiếm Sĩ
Nữ Kiếm Sĩ
Thánh Quang
12
Thần Hộ
12

Tránh né
19
Ma Nữ Liềm Băng
Ma Nữ Liềm Băng
Thánh Quang
12
Bài Tái Sinh I
8
Thần Hộ
13
Phi Sư (B)
8

Tấn công
9
Rồng Xương
Rồng Xương
Thánh Quang
8
Bài Tia Sống I
10
Thần Hộ
10
Rồng Tham Ăn
9

Tránh né
22
Asura
Asura
Thánh Quang
7
Sinh Tồn
6
Bài Thánh Quang I
8
Thần Hộ
13
Rồng Tham Ăn
9

Tránh né
14
Rồng Tu Hành
Rồng Tu Hành
Thánh Quang
7
Chén Tà Ác
12
Bài Thánh Quang I
21
Thần Hộ
21
Ma Ngưu (B)
8

Chính xác
7

Tránh né
21
Rồng Dung Nham
Rồng Dung Nham
Thánh Quang
6
Kiếm Bay
50
Niềm Tin
8
Bài Thánh Quang I
14
Bài Ngã Quỷ I
36
Thần Hộ
23
Bản Năng
45
Sói Đêm (B)
22
Hồ Ly Tinh (B)
9

Tránh né
84
Ác Ma Mặt Hề
Ác Ma Mặt Hề
Ngã Quỷ
13
Bài Tiếp Sức I
13
Bội Hóa
14
Quỷ U Linh
9

TH CRIT
14
Rồng Bạo Năng
Rồng Bạo Năng
Ma Giáp
20
Khiên Rồng
12
Bài Ngã Quỷ I
6
Ma Lực
16
Thần Hộ
29
Cá Sấu (B)
9
Chimera (B)
19

Chính xác
36

Tránh né
11
Kẻ Diệt Rồng
Kẻ Diệt Rồng
Nộ Lửa
15
Bài Thánh Quang I
11
Bài Ma Giáp I
6
Thần Hộ
11

Chính xác
9
Ma Trơi
Ma Trơi
Kiếm Bay
34
Bài Linh Hoạt I
33
Thần Hộ
34

Tránh né
36
Nữ Thiện Xạ
Nữ Thiện Xạ
Kiếm Bay
31
Bài Thánh Quang I
7
Bài Linh Hoạt I
33
Bản Năng
33
Chim ưng (B)
6

Tránh né
41
Nữ Vương Rắn
Nữ Vương Rắn
Niềm Tin
20
Bài Thánh Quang I
19
Thần Hộ
27
Chim ưng (B)
18

Chính xác
7

Tránh né
27
Pháp Sư
Pháp Sư
Niềm Tin
18
Bài Thánh Quang I
18
Thần Hộ
18

Tránh né
18
Nữ Hải Tướng
Nữ Hải Tướng
Niềm Tin
17
Bài Ngã Quỷ I
13
Thần Hộ
18
Yêu Tinh Băng
8

Tránh né
21
Hoàng Tử Sấm
Hoàng Tử Sấm
Chén Tà Ác
17
Khiên Rồng
8
Bài Kiếm Bay I
9
Bài Khiên Rồng I
8
Thần Hộ
22
Độc Trị Thuật
7
Hồ Ly Tinh (B)
16

Chính xác
7

Tránh né
27
Kẻ Săn Quỷ
Kẻ Săn Quỷ
Khiên Rồng
34
Ma Lực
15
Thần Hộ
14
Dị Năng
8
Hồ Ly Tinh (B)
18

Chính xác
6

Tránh né
39
Đao Phủ Tận Thế
Đao Phủ Tận Thế
Gậy Hắc Tôn
7
Bài Ma Giáp I
7
Thần Hộ
13
Hải Xà Tinh (B)
6

Chính xác
7
Bác Học Điên
Bác Học Điên
Ma Lực
10

TH CRIT
8

Tránh né
6
Nữ Thủy Thần
Nữ Thủy Thần
Ma Lực
10

Tránh né
11
Athena
Athena
Ma Lực
9
Thần Hộ
12

Tránh né
14
Quỷ Pha Lê
Quỷ Pha Lê
Lá chắn xanh
6

Tránh né
11
Đấu Sĩ Rìu Thần
Đấu Sĩ Rìu Thần
Thần Hộ
14

Chính xác
6

Tránh né
6
Vệ Thần Lửa
Vệ Thần Lửa
Thần Hộ
12

Chính xác
7

Tránh né
7
Frankenstein
Frankenstein
Thần Hộ
9

Tránh né
11
Ngưu Vương
Ngưu Vương
Bội Hóa
6
Nick Hạt Tiêu
Nick Hạt Tiêu

Máu
8
Quỷ Sấm Sét
Quỷ Sấm Sét

Chính xác
16
Ong Chúa Sát Thủ
Ong Chúa Sát Thủ

Tránh né
10
Gấu Thần Tộc
Gấu Thần Tộc

Tránh né
9
Vua Hải Tặc
Vua Hải Tặc

Tránh né
7