Đồ - Túi quà

Nâng cấp Nhà Kho để mở rộng sức chứa Hộp Đạo Cụ.
Đồ Thông tin Bán
Trứng Thường Trứng Thường
Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường.
5000
Vàng
Trứng Hiếm Trứng Hiếm
Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm
10000
Vàng
Trứng Huyền Thoại Trứng Huyền Thoại
Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại
15000
Vàng
Thuỷ tinh Thuỷ tinh
Khoáng vật hiếm chứa phép thuật.
10
Dầu
Pha Lê Sói Đêm Pha Lê Sói Đêm
Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
10
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Pha Lê Chim ưng Pha Lê Chim ưng
Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
10
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Thức Ăn Siêu Thú Thức Ăn Siêu Thú
Tăng Cấp Siêu Thú và Cấp chiêu thức. Tiến Hóa Thú để nhận.
10
Ấn
Chất Tiến Hóa Chất Tiến Hóa
Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm.
10
Ấn
Tinh Chất Thú Tinh Chất Thú
Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa.
10
Ấn
Chiêu Thức Siêu Thú Chiêu Thức Siêu Thú
Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.
10
Ấn
Pha Lê Phi Sư Pha Lê Phi Sư
Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
10
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Pha Lê Cá Sấu Pha Lê Cá Sấu
Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
10
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Pha Lê Rồng Băng Pha Lê Rồng Băng
Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
10
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Pha Lê Ma Ngưu Pha Lê Ma Ngưu
Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
10
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Pha Lê Thần Hầu Pha Lê Thần Hầu
Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
10
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Pha Lê Hồ Ly Pha Lê Hồ Ly
Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
10
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Pha Lê Chimera Pha Lê Chimera
Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
10
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Pha Lê Hải Xà Tinh Pha Lê Hải Xà Tinh
Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
10
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Đồ Thông tin Bán
Thẻ Tướng Thẻ Tướng
Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên.
3
Ấn
Thẻ Tướng Cao cấp Thẻ Tướng Cao cấp
Tuyển 1 Tướng Cao cấp ngẫu nhiên.
12
Ấn
Thẻ Tướng Huyền thoại Thẻ Tướng Huyền thoại
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
200
Ấn
Thẻ Sên Thẻ Sên
Ngẫu nhiên nhận được Tinh chất Sên Còi
30
Ấn
Thẻ Thần Sấm Thẻ Thần Sấm
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm.
500
Sao
Thẻ Đại Thánh Thẻ Đại Thánh
Tuyển Tướng Huyền thoại Đại Thánh.
500
Sao
Thẻ Hiệp Sĩ Thẻ Hiệp Sĩ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ.
500
Sao
Thẻ Ninja Thẻ Ninja
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja.
500
Sao
Thẻ Sắc Quỷ Thẻ Sắc Quỷ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ.
500
Sao
Thẻ Viking Thẻ Viking
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Viking.
500
Sao
Thẻ Pháp Sư Thẻ Pháp Sư
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư.
500
Sao
Thẻ Ngài Bí Ngô Thẻ Ngài Bí Ngô
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô.
500
Sao
Thẻ Tử Thần Thẻ Tử Thần
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần.
500
Sao
Thẻ Bọ Cạp Băng Thẻ Bọ Cạp Băng
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng.
500
Sao
Thẻ Người Tuyết Thẻ Người Tuyết
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết.
500
Sao
Thẻ Thần Tình Yêu Thẻ Thần Tình Yêu
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu.
500
Sao
Thẻ Bóng Ma Thẻ Bóng Ma
Tuyển Tướng Huyền thoại Bóng Ma .
500
Sao
Thẻ Pharaon Thẻ Pharaon
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon.
500
Sao
Thẻ Tu Sĩ Thẻ Tu Sĩ
Tuyển Tướng Huyền thoại Tu Sĩ
500
Sao
Thẻ Rồng Lửa Thẻ Rồng Lửa
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Lửa.
500
Sao
Thẻ Ngưu Vương Thẻ Ngưu Vương
Tuyển Tướng Huyền thoại Ngưu Vương.
500
Sao
Thẻ Kỵ Sĩ Địa Ngục Thẻ Kỵ Sĩ Địa Ngục
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục.
500
Sao
Thẻ Dracula Thẻ Dracula
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dracula.
500
Sao
Thẻ Độc Giác Thẻ Độc Giác
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc Giác
500
Sao
Thẻ Ông già Nổ Thẻ Ông già Nổ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ông già Nổ.
500
Sao
Thẻ Tướng Đặc Biệt Thẻ Tướng Đặc Biệt
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
200
Ấn
Thẻ Kỵ Sĩ Quỷ Thẻ Kỵ Sĩ Quỷ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ.
500
Sao
Thẻ Tiên Nữ Thẻ Tiên Nữ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ.
500
Sao
Thẻ Tướng Huyền thoại Thẻ Tướng Huyền thoại
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
200
Ấn
Thẻ Tướng Chí Tôn I Thẻ Tướng Chí Tôn I
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
200
Ấn
Thẻ Tướng Chí Tôn II Thẻ Tướng Chí Tôn II
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
200
Ấn
Tướng Chí Tôn III Tướng Chí Tôn III
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
200
Ấn
Túi Tiến Sĩ I Túi Tiến Sĩ I
Nhận Thẻ hoặc Đá hồn tướng Tiến Sĩ Độc.
100
Ấn
Túi Tiến Sĩ II Túi Tiến Sĩ II
Nhận Thẻ hoặc Đá hồn tướng Tiến Sĩ Độc.
100
Ấn
Gói Dung Nham I Gói Dung Nham I
Nhận ngẫu nhiên Đá Hồn Rồng Dung Nham.
100
Ấn
Gói Dung Nham II Gói Dung Nham II
Nhận ngẫu nhiên Đá Hồn Rồng Dung Nham.
100
Ấn
Túi Bão Táp I Túi Bão Táp I
Nhận ngẫu nhiên Đá Hồn Rồng Bão Táp.
100
Ấn
Túi Bão Táp II Túi Bão Táp II
Nhận ngẫu nhiên Đá Hồn Rồng Bão Táp.
100
Ấn
Túi Cáo Băng I Túi Cáo Băng I
Nhận ngẫu nhiên Đá Hồn Cáo Hàn Băng.
100
Ấn
Túi Cáo Băng II Túi Cáo Băng II
Nhận ngẫu nhiên Đá Hồn Cáo Hàn Băng.
100
Ấn
Thẻ Tướng Chí Tôn IV Thẻ Tướng Chí Tôn IV
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
200
Ấn
Thẻ Tướng (Sự kiện) Thẻ Tướng (Sự kiện)
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
200
Ấn
Thẻ Tướng Chí Tôn V Thẻ Tướng Chí Tôn V
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
200
Ấn
Túi Bạo Năng I Túi Bạo Năng I
Nhận ngẫu nhiên Đá Hồn Rồng Bạo Băng.
100
Ấn
Túi Bạo Năng II Túi Bạo Năng II
Nhận ngẫu nhiên Đá Hồn Rồng Bạo Băng.
100
Ấn
Thẻ Huyền Thoại Hiếm Thẻ Huyền Thoại Hiếm
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
200
Ấn
Đồ Thông tin Bán
Túi Bài Túi Bài
Chứa 1 số Bài.
2000
Pha Lê Xanh
Túi Bài Hiếm Túi Bài Hiếm
Chứa 1 số Bài.
8000
Pha Lê Xanh
Túi Bài Thần Túi Bài Thần
Chứa 1 số Bài.
18000
Pha Lê Xanh
Hộp Bài Hộp Bài
Chứa 1 số Bài.
2000
Pha Lê Xanh
Hộp Bài Hiếm Hộp Bài Hiếm
Chứa 1 số Bài.
8000
Pha Lê Xanh
Hộp Bài Kỳ Bí Hộp Bài Kỳ Bí
Chứa 1 số Bài.
18000
Pha Lê Xanh
Hộp Bài Hộp Bài
Chứa 1 số Bài.
2000
Pha Lê Xanh
Hộp Bài Hiếm Hộp Bài Hiếm
Chứa 1 số Bài.
8000
Pha Lê Xanh
Hộp Bài Thần Hộp Bài Thần
Chứa 1 số Bài.
18000
Pha Lê Xanh
Hộp Bài Chí Tôn Lv3 I Hộp Bài Chí Tôn Lv3 I
Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.
72000
Pha Lê Xanh
Hộp Bài Chí Tôn Lv4 I Hộp Bài Chí Tôn Lv4 I
Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.
128000
Pha Lê Xanh
Hộp Bài Chí Tôn Lv5 I Hộp Bài Chí Tôn Lv5 I
Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Chia Cắt cấp 1 Bộ Chia Cắt cấp 1
Bộ bài Chia Cắt.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Chia Cắt cấp 2 Bộ Chia Cắt cấp 2
Bộ bài Chia Cắt.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Chia Cắt cấp 3 Bộ Chia Cắt cấp 3
Bộ bài Chia Cắt.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Chia Cắt cấp 4 Bộ Chia Cắt cấp 4
Bộ bài Chia Cắt.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Chia Cắt cấp 5 Bộ Chia Cắt cấp 5
Bộ bài Chia Cắt.
200000
Pha Lê Xanh
Gói Đá Tinh Lv5 Gói Đá Tinh Lv5
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5.
200000
Pha Lê Xanh
Gói Đá Tinh Lv6 Gói Đá Tinh Lv6
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6.
288000
Pha Lê Xanh
Gói Đá Tinh Lv7 Gói Đá Tinh Lv7
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv7.
338000
Pha Lê Xanh
Bộ bài cấp 1 Bộ bài cấp 1
Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.
8000
Pha Lê Xanh
Hòm Đá Tinh Chí Tôn I Hòm Đá Tinh Chí Tôn I
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5-7.
288000
Pha Lê Xanh
Bộ Tia Sống cấp 1 Bộ Tia Sống cấp 1
Bộ bài Tia Sống.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Tia Sống cấp 2 Bộ Tia Sống cấp 2
Bộ bài Tia Sống.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Tia Sống cấp 3 Bộ Tia Sống cấp 3
Bộ bài Tia Sống.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Tia Sống cấp 4 Bộ Tia Sống cấp 4
Bộ bài Tia Sống.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Tia Sống cấp 5 Bộ Tia Sống cấp 5
Bộ bài Tia Sống.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ bài cấp 2 Bộ bài cấp 2
Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.
32000
Pha Lê Xanh
Gói Đá Tinh Lv8 Gói Đá Tinh Lv8
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv8.
388000
Pha Lê Xanh
Bộ bài cấp 3 Bộ bài cấp 3
Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.
72000
Pha Lê Xanh
Hòm Đá Tinh Chí Tôn II Hòm Đá Tinh Chí Tôn II
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv7 hoặc Lv8.
338000
Pha Lê Xanh
Túi Đá Tinh I Túi Đá Tinh I
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.
8000
Pha Lê Xanh
Túi Đá Tinh Hiếm I Túi Đá Tinh Hiếm I
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.
8000
Pha Lê Xanh
Túi Đá Tinh Siêu I Túi Đá Tinh Siêu I
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ bài cấp 4 Bộ bài cấp 4
Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.
128000
Pha Lê Xanh
Túi Đá Tinh II Túi Đá Tinh II
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.
32000
Pha Lê Xanh
Túi Đá Tinh Hiếm II Túi Đá Tinh Hiếm II
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.
32000
Pha Lê Xanh
Túi Đá Tinh Siêu II Túi Đá Tinh Siêu II
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.
32000
Pha Lê Xanh
Túi Đá Tinh III Túi Đá Tinh III
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.
72000
Pha Lê Xanh
Túi Đá Tinh Hiếm III Túi Đá Tinh Hiếm III
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.
72000
Pha Lê Xanh
Túi Đá Tinh Siêu III Túi Đá Tinh Siêu III
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ bài cấp 5 Bộ bài cấp 5
Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.
200000
Pha Lê Xanh
Đá Tinh Thánh Địa Đá Tinh Thánh Địa
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.
8000
Pha Lê Xanh
Đá Tinh Thánh Địa Hiếm Đá Tinh Thánh Địa Hiếm
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.
32000
Pha Lê Xanh
Đá Tinh Thánh Địa Thần Đá Tinh Thánh Địa Thần
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ bài hiếm cấp 1 Bộ bài hiếm cấp 1
Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.
8000
Pha Lê Xanh
Gói Đá Tinh Lv9 Gói Đá Tinh Lv9
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv9.
438000
Pha Lê Xanh
Bộ bài hiếm cấp 2 Bộ bài hiếm cấp 2
Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ bài hiếm cấp 3 Bộ bài hiếm cấp 3
Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ bài hiếm cấp 4 Bộ bài hiếm cấp 4
Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ bài hiếm cấp 5 Bộ bài hiếm cấp 5
Nhận 1 bộ thẻ ngẫu nhiên.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Chắn Lửa cấp 1 Bộ Chắn Lửa cấp 1
Nhận 1 bộ bài Chắn Lửa.
8000
Pha Lê Xanh
Túi Đá Tinh Siêu IV Túi Đá Tinh Siêu IV
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.
72000
Pha Lê Xanh
Rương Đá Tinh Quỷ Tham Lv3 Rương Đá Tinh Quỷ Tham Lv3
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv3.
72000
Pha Lê Xanh
Rương Đá Tinh Quỷ Tham Lv4 Rương Đá Tinh Quỷ Tham Lv4
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Thiêu Đốt cấp 1 Bộ Thiêu Đốt cấp 1
Nhận 1 bộ bài Thiêu Đốt.
8000
Pha Lê Xanh
Rương Đá Tinh Quỷ Tham Lv5 Rương Đá Tinh Quỷ Tham Lv5
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5.
200000
Pha Lê Xanh
Rương Đá Tinh Quỷ Tham Lv6 Rương Đá Tinh Quỷ Tham Lv6
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6.
288000
Pha Lê Xanh
Gói Đá Tinh Lv10 Gói Đá Tinh Lv10
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv10.
488000
Pha Lê Xanh
Bộ Gai Nhím cấp 1 Bộ Gai Nhím cấp 1
Nhận 1 bộ bài Gai Nhím.
8000
Pha Lê Xanh
Đá Tinh Thánh Địa Siêu Đá Tinh Thánh Địa Siêu
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.
72000
Pha Lê Xanh
Đá Tinh Thánh Địa Thánh Đá Tinh Thánh Địa Thánh
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Phân Tán cấp 1 Bộ Phân Tán cấp 1
Nhận 1 bộ bài Phân Tán.
8000
Pha Lê Xanh
Đá Tinh Thánh Địa Chí Tôn Đá Tinh Thánh Địa Chí Tôn
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6.
288000
Pha Lê Xanh
Bộ Làm Chậm cấp 1 Bộ Làm Chậm cấp 1
Nhận 1 bộ bài Làm Chậm.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Cảm Tử cấp 1 Bộ Cảm Tử cấp 1
Nhận 1 bộ bài Cảm Tử.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Chắn Lửa cấp 2 Bộ Chắn Lửa cấp 2
Nhận 1 bộ bài Chắn Lửa.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Thiêu Đốt cấp 2 Bộ Thiêu Đốt cấp 2
Nhận 1 bộ bài Thiêu Đốt.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Gai Nhím cấp 2 Bộ Gai Nhím cấp 2
Nhận 1 bộ bài Gai Nhím.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Phân Tán cấp 2 Bộ Phân Tán cấp 2
Nhận 1 bộ bài Phân Tán.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Làm Chậm cấp 2 Bộ Làm Chậm cấp 2
Nhận 1 bộ bài Làm Chậm.
32000
Pha Lê Xanh
Gói Đá Tinh Lv4 Gói Đá Tinh Lv4
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv4.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Cảm Tử cấp 2 Bộ Cảm Tử cấp 2
Nhận 1 bộ bài Cảm Tử.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Chắn Lửa cấp 3 Bộ Chắn Lửa cấp 3
Nhận 1 bộ bài Chắn Lửa.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Thiêu Đốt cấp 3 Bộ Thiêu Đốt cấp 3
Nhận 1 bộ bài Thiêu Đốt.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Gai Nhím cấp 3 Bộ Gai Nhím cấp 3
Nhận 1 bộ bài Gai Nhím.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Phân Tán cấp 3 Bộ Phân Tán cấp 3
Nhận 1 bộ bài Phân Tán.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Làm Chậm cấp 3 Bộ Làm Chậm cấp 3
Nhận 1 bộ bài Làm Chậm.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Cảm Tử cấp 3 Bộ Cảm Tử cấp 3
Nhận 1 bộ bài Cảm Tử.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Chắn Lửa cấp 4 Bộ Chắn Lửa cấp 4
Nhận 1 bộ bài Chắn Lửa.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Thiêu Đốt cấp 4 Bộ Thiêu Đốt cấp 4
Nhận 1 bộ bài Thiêu Đốt.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Gai Nhím cấp 4 Bộ Gai Nhím cấp 4
Nhận 1 bộ bài Gai Nhím.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Phân Tán cấp 4 Bộ Phân Tán cấp 4
Nhận 1 bộ bài Phân Tán.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Làm Chậm cấp 4 Bộ Làm Chậm cấp 4
Nhận 1 bộ bài Làm Chậm.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Cảm Tử cấp 4 Bộ Cảm Tử cấp 4
Nhận 1 bộ bài Cảm Tử.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Chắn Lửa cấp 5 Bộ Chắn Lửa cấp 5
Nhận 1 bộ bài Chắn Lửa.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Thiêu Đốt cấp 5 Bộ Thiêu Đốt cấp 5
Nhận 1 bộ bài Thiêu Đốt.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Gai Nhím cấp 5 Bộ Gai Nhím cấp 5
Nhận 1 bộ bài Gai Nhím.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Phân Tán cấp 5 Bộ Phân Tán cấp 5
Nhận 1 bộ bài Phân Tán.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Làm Chậm cấp 5 Bộ Làm Chậm cấp 5
Nhận 1 bộ bài Làm Chậm.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Cảm Tử cấp 5 Bộ Cảm Tử cấp 5
Nhận 1 bộ bài Cảm Tử.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Hồi Sinh cấp 1 Bộ Hồi Sinh cấp 1
Nhận 1 bộ bài Hồi Sinh.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Đấm Mạnh cấp 1 Bộ Đấm Mạnh cấp 1
Nhận 1 bộ bài Đấm Mạnh
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Chạy Nhanh cấp 1 Bộ Chạy Nhanh cấp 1
Nhận 1 bộ bài Chạy Nhanh.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Đòn Chết cấp 1 Bộ Đòn Chết cấp 1
Nhận 1 bộ bài Đòn Chết.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Hoá Đá cấp 1 Bộ Hoá Đá cấp 1
Nhận 1 bộ bài Hoá Đá.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Kiên Cường cấp 1 Bộ Kiên Cường cấp 1
Nhận 1 bộ bài Kiên Cường.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Hồi Sinh cấp 2 Bộ Hồi Sinh cấp 2
Nhận 1 bộ bài Hồi Sinh.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Đấm Mạnh cấp 2 Bộ Đấm Mạnh cấp 2
Nhận 1 bộ bài Đấm Mạnh
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Chạy Nhanh cấp 2 Bộ Chạy Nhanh cấp 2
Nhận 1 bộ bài Chạy Nhanh.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Đòn Chết cấp 2 Bộ Đòn Chết cấp 2
Nhận 1 bộ bài Đòn Chết.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Hoá Đá cấp 2 Bộ Hoá Đá cấp 2
Nhận 1 bộ bài Hoá Đá.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Kiên Cường cấp 2 Bộ Kiên Cường cấp 2
Nhận 1 bộ bài Kiên Cường.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Hồi Sinh cấp 3 Bộ Hồi Sinh cấp 3
Nhận 1 bộ bài Hồi Sinh.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Đấm Mạnh cấp 3 Bộ Đấm Mạnh cấp 3
Nhận 1 bộ bài Đấm Mạnh
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Chạy Nhanh cấp 3 Bộ Chạy Nhanh cấp 3
Nhận 1 bộ bài Chạy Nhanh.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Đòn Chết cấp 3 Bộ Đòn Chết cấp 3
Nhận 1 bộ bài Đòn Chết.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Hoá Đá cấp 3 Bộ Hoá Đá cấp 3
Nhận 1 bộ bài Hoá Đá.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Kiên Cường cấp 3 Bộ Kiên Cường cấp 3
Nhận 1 bộ bài Kiên Cường.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Hồi Sinh cấp 4 Bộ Hồi Sinh cấp 4
Nhận 1 bộ bài Hồi Sinh.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Đấm Mạnh cấp 4 Bộ Đấm Mạnh cấp 4
Nhận 1 bộ bài Đấm Mạnh
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Chạy Nhanh cấp 4 Bộ Chạy Nhanh cấp 4
Nhận 1 bộ bài Chạy Nhanh.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Đòn Chết cấp 4 Bộ Đòn Chết cấp 4
Nhận 1 bộ bài Đòn Chết.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Hoá Đá cấp 4 Bộ Hoá Đá cấp 4
Nhận 1 bộ bài Hoá Đá.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Kiên Cường cấp 4 Bộ Kiên Cường cấp 4
Nhận 1 bộ bài Kiên Cường.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Hồi Sinh cấp 5 Bộ Hồi Sinh cấp 5
Nhận 1 bộ bài Hồi Sinh.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Đấm Mạnh cấp 5 Bộ Đấm Mạnh cấp 5
Nhận 1 bộ bài Đấm Mạnh
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Chạy Nhanh cấp 5 Bộ Chạy Nhanh cấp 5
Nhận 1 bộ bài Chạy Nhanh.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Đòn Chết cấp 5 Bộ Đòn Chết cấp 5
Nhận 1 bộ bài Đòn Chết.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Hoá Đá cấp 5 Bộ Hoá Đá cấp 5
Nhận 1 bộ bài Hoá Đá.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Kiên Cường cấp 5 Bộ Kiên Cường cấp 5
Nhận 1 bộ bài Kiên Cường.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Tiếp Sức cấp 1 Bộ Tiếp Sức cấp 1
Nhận 1 bộ bài Tiếp Sức.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Nổi Điên cấp 1 Bộ Nổi Điên cấp 1
Nhận 1 bộ bài Nổi Điên.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Chiến Thần cấp 1 Bộ Chiến Thần cấp 1
Nhận 1 bộ bài Chiến Thần.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Hút Máu cấp 1 Bộ Hút Máu cấp 1
Nhận 1 bộ bài Hút Máu.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Công Thủ cấp 1 Bộ Công Thủ cấp 1
Nhận 1 bộ bài Công Thủ.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Thần Khí cấp 1 Bộ Thần Khí cấp 1
Nhận 1 bộ bài Thần Khí.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Tiếp Sức cấp 2 Bộ Tiếp Sức cấp 2
Nhận 1 bộ bài Tiếp Sức.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Nổi Điên cấp 2 Bộ Nổi Điên cấp 2
Nhận 1 bộ bài Nổi Điên.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Chiến Thần cấp 2 Bộ Chiến Thần cấp 2
Nhận 1 bộ bài Chiến Thần.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Hút Máu cấp 2 Bộ Hút Máu cấp 2
Nhận 1 bộ bài Hút Máu.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Công Thủ cấp 2 Bộ Công Thủ cấp 2
Nhận 1 bộ bài Công Thủ.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Thần Khí cấp 2 Bộ Thần Khí cấp 2
Nhận 1 bộ bài Thần Khí.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Tiếp Sức cấp 3 Bộ Tiếp Sức cấp 3
Nhận 1 bộ bài Tiếp Sức.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Nổi Điên cấp 3 Bộ Nổi Điên cấp 3
Nhận 1 bộ bài Nổi Điên.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Chiến Thần cấp 3 Bộ Chiến Thần cấp 3
Nhận 1 bộ bài Chiến Thần.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Hút Máu cấp 3 Bộ Hút Máu cấp 3
Nhận 1 bộ bài Hút Máu.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Công Thủ cấp 3 Bộ Công Thủ cấp 3
Nhận 1 bộ bài Công Thủ.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Thần Khí cấp 3 Bộ Thần Khí cấp 3
Nhận 1 bộ bài Thần Khí.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Tiếp Sức cấp 4 Bộ Tiếp Sức cấp 4
Nhận 1 bộ bài Tiếp Sức.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Nổi Điên cấp 4 Bộ Nổi Điên cấp 4
Nhận 1 bộ bài Nổi Điên.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Chiến Thần cấp 4 Bộ Chiến Thần cấp 4
Nhận 1 bộ bài Chiến Thần.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Hút Máu cấp 4 Bộ Hút Máu cấp 4
Nhận 1 bộ bài Hút Máu.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Công Thủ cấp 4 Bộ Công Thủ cấp 4
Nhận 1 bộ bài Công Thủ.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Thần Khí cấp 4 Bộ Thần Khí cấp 4
Nhận 1 bộ bài Thần Khí.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Tiếp Sức cấp 5 Bộ Tiếp Sức cấp 5
Nhận 1 bộ bài Tiếp Sức.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Nổi Điên cấp 5 Bộ Nổi Điên cấp 5
Nhận 1 bộ bài Nổi Điên.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Chiến Thần cấp 5 Bộ Chiến Thần cấp 5
Nhận 1 bộ bài Chiến Thần.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Hút Máu cấp 5 Bộ Hút Máu cấp 5
Nhận 1 bộ bài Hút Máu.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Công Thủ cấp 5 Bộ Công Thủ cấp 5
Nhận 1 bộ bài Công Thủ.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Thần Khí cấp 5 Bộ Thần Khí cấp 5
Nhận 1 bộ bài Thần Khí.
200000
Pha Lê Xanh
Hộp Vực Thẳm Hộp Vực Thẳm
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
5000
Pha Lê Xanh
Túi bài ngẫu nhiên cấp 1 Túi bài ngẫu nhiên cấp 1
Nhận 1 thẻ bài bất kỳ.
5000
Pha Lê Xanh
Túi bài ngẫu nhiên cấp 2 Túi bài ngẫu nhiên cấp 2
Nhận 1 thẻ bài bất kỳ.
5000
Pha Lê Xanh
Túi bài ngẫu nhiên cấp 3 Túi bài ngẫu nhiên cấp 3
Nhận 1 thẻ bài bất kỳ.
5000
Pha Lê Xanh
Túi bài ngẫu nhiên cấp 4 Túi bài ngẫu nhiên cấp 4
Nhận 1 thẻ bài bất kỳ.
5000
Pha Lê Xanh
Túi bài ngẫu nhiên cấp 5 Túi bài ngẫu nhiên cấp 5
Nhận 1 thẻ bài bất kỳ.
5000
Pha Lê Xanh
Bộ Ma Lực cấp 1 Bộ Ma Lực cấp 1
Nhận Bộ Bài Ma Lực
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Ma Lực cấp 2 Bộ Ma Lực cấp 2
Nhận Bộ Bài Ma Lực
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Ma Lực cấp 3 Bộ Ma Lực cấp 3
Nhận Bộ Bài Ma Lực
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Ma Lực cấp 4 Bộ Ma Lực cấp 4
Nhận Bộ Bài Ma Lực
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Ma Lực cấp 5 Bộ Ma Lực cấp 5
Nhận Bộ Bài Ma Lực
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Phẫn Nộ cấp 1 Bộ Phẫn Nộ cấp 1
Nhận Bộ Bài Phẫn Nộ
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Phẫn Nộ cấp 2 Bộ Phẫn Nộ cấp 2
Nhận Bộ Bài Phẫn Nộ
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Phẫn Nộ cấp 3 Bộ Phẫn Nộ cấp 3
Nhận Bộ Bài Phẫn Nộ
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Phẫn Nộ cấp 4 Bộ Phẫn Nộ cấp 4
Nhận Bộ Bài Phẫn Nộ
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Phẫn Nộ cấp 5 Bộ Phẫn Nộ cấp 5
Nhận Bộ Bài Phẫn Nộ
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Ăn Mòn cấp 3 Bộ Ăn Mòn cấp 3
Bộ bài Ăn Mòn.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Ăn Mòn cấp 4 Bộ Ăn Mòn cấp 4
Bộ bài Ăn Mòn.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Ăn Mòn cấp 5 Bộ Ăn Mòn cấp 5
Bộ bài Ăn Mòn.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Trời Giáng cấp 3 Bộ Trời Giáng cấp 3
Bộ bài Trời Giáng.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Trời Giáng cấp 4 Bộ Trời Giáng cấp 4
Bộ bài Trời Giáng.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Trời Giáng cấp 5 Bộ Trời Giáng cấp 5
Bộ bài Trời Giáng.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Ngăn Chặn cấp 3 Bộ Ngăn Chặn cấp 3
Bộ bài Ngăn Chặn.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Ngăn Chặn cấp 4 Bộ Ngăn Chặn cấp 4
Bộ bài Ngăn Chặn.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Ngăn Chặn cấp 5 Bộ Ngăn Chặn cấp 5
Bộ bài Ngăn Chặn.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Hư Ảo cấp 1 Bộ Hư Ảo cấp 1
Bộ bài Hư Ảo.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Hư Ảo cấp 2 Bộ Hư Ảo cấp 2
Bộ bài Hư Ảo.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Hư Ảo cấp 3 Bộ Hư Ảo cấp 3
Bộ bài Hư Ảo.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Hư Ảo cấp 4 Bộ Hư Ảo cấp 4
Bộ bài Hư Ảo.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Hư Ảo cấp 5 Bộ Hư Ảo cấp 5
Bộ bài Hư Ảo.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Siêu Lực cấp 1 Bộ Siêu Lực cấp 1
Bộ bài Siêu Lực.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Siêu Lực cấp 2 Bộ Siêu Lực cấp 2
Bộ bài Siêu Lực.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Siêu Lực cấp 3 Bộ Siêu Lực cấp 3
Bộ bài Siêu Lực.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Siêu Lực cấp 4 Bộ Siêu Lực cấp 4
Bộ bài Siêu Lực.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Siêu Lực cấp 5 Bộ Siêu Lực cấp 5
Bộ bài Siêu Lực.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Bất Bại cấp 1 Bộ Bất Bại cấp 1
Bộ bài Bất Bại.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Bất Bại cấp 2 Bộ Bất Bại cấp 2
Bộ bài Bất Bại.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Bất Bại cấp 3 Bộ Bất Bại cấp 3
Bộ bài Bất Bại.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Bất Bại cấp 4 Bộ Bất Bại cấp 4
Bộ bài Bất Bại.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Bất Bại cấp 5 Bộ Bất Bại cấp 5
Bộ bài Bất Bại.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Tái Sinh cấp 1 Bộ Tái Sinh cấp 1
Bộ bài Tái Sinh.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Tái Sinh cấp 2 Bộ Tái Sinh cấp 2
Bộ bài Tái Sinh.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Tái Sinh cấp 3 Bộ Tái Sinh cấp 3
Bộ bài Tái Sinh.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Tái Sinh cấp 4 Bộ Tái Sinh cấp 4
Bộ bài Tái Sinh.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Tái Sinh cấp 5 Bộ Tái Sinh cấp 5
Bộ bài Tái Sinh.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Thánh Quang cấp 1 Bộ Thánh Quang cấp 1
Bộ bài Thánh Quang.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Thánh Quang cấp 2 Bộ Thánh Quang cấp 2
Bộ bài Thánh Quang.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Thánh Quang cấp 3 Bộ Thánh Quang cấp 3
Bộ bài Thánh Quang.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Thánh Quang cấp 4 Bộ Thánh Quang cấp 4
Bộ bài Thánh Quang.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Thánh Quang cấp 5 Bộ Thánh Quang cấp 5
Bộ bài Thánh Quang.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Ngã Quỷ cấp 1 Bộ Ngã Quỷ cấp 1
Bộ bài Ngã Quỷ.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Ngã Quỷ cấp 2 Bộ Ngã Quỷ cấp 2
Bộ bài Ngã Quỷ.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Ngã Quỷ cấp 3 Bộ Ngã Quỷ cấp 3
Bộ bài Ngã Quỷ.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Ngã Quỷ cấp 4 Bộ Ngã Quỷ cấp 4
Bộ bài Ngã Quỷ.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Ngã Quỷ cấp 5 Bộ Ngã Quỷ cấp 5
Bộ bài Ngã Quỷ.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Thần Phạt cấp 1 Bộ Thần Phạt cấp 1
Bộ bài Thần Phạt.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Thần Phạt cấp 2 Bộ Thần Phạt cấp 2
Bộ bài Thần Phạt.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Thần Phạt cấp 3 Bộ Thần Phạt cấp 3
Bộ bài Thần Phạt.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Thần Phạt cấp 4 Bộ Thần Phạt cấp 4
Bộ bài Thần Phạt.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Thần Phạt cấp 5 Bộ Thần Phạt cấp 5
Bộ bài Thần Phạt.
200000
Pha Lê Xanh
Bộ Sinh Tồn cấp 1 Bộ Sinh Tồn cấp 1
Bộ bài Sinh Tồn.
8000
Pha Lê Xanh
Bộ Sinh Tồn cấp 2 Bộ Sinh Tồn cấp 2
Bộ bài Sinh Tồn.
32000
Pha Lê Xanh
Bộ Sinh Tồn cấp 3 Bộ Sinh Tồn cấp 3
Bộ bài Sinh Tồn.
72000
Pha Lê Xanh
Bộ Sinh Tồn cấp 4 Bộ Sinh Tồn cấp 4
Bộ bài Sinh Tồn.
128000
Pha Lê Xanh
Bộ Sinh Tồn cấp 5 Bộ Sinh Tồn cấp 5
Bộ bài Sinh Tồn.
200000
Pha Lê Xanh
Đồ Thông tin Bán
Thẻ Trứng Thú Nuôi Thẻ Trứng Thú Nuôi
Cho 1 Trứng Thú Nuôi ngẫu nhiên
12000
Vàng
Túi Kinh nghiệm I Túi Kinh nghiệm I
Nhận ít Kinh nghiệm.
200
Sao
Túi Kinh nghiệm II Túi Kinh nghiệm II
Nhận nhiều Kinh nghiệm.
760
Sao
Túi Kinh nghiệm III Túi Kinh nghiệm III
Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm.
1800
Sao
Túi Đá Hồn Túi Đá Hồn
Cho Đá Hồn ngẫu nhiên.
500
Sao
Rương Đá Hồn Rương Đá Hồn
Cho Đá Hồn ngẫu nhiên.
500
Sao
Túi Thú I Túi Thú I
Nhận 1 Thú ngẫu nhiên
8000
Dầu
Đá Hồn Chí Tôn I Đá Hồn Chí Tôn I
Cho Đá Hồn ngẫu nhiên.
500
Sao
Hòm Chiến I Hòm Chiến I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Hòm Chiến II Hòm Chiến II
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Túi Chí Tôn I Túi Chí Tôn I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Túi Chí Tôn II Túi Chí Tôn II
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Hòm Chiến III Hòm Chiến III
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Hòm Chiến IV Hòm Chiến IV
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Túi Thú III Túi Thú III
Nhận 1 Thú ngẫu nhiên
8000
Dầu
Quà Mùa Đông Quà Mùa Đông
Mở để nhận thưởng lớn.
2000
Vàng
Túi Chí Tôn III Túi Chí Tôn III
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Túi Chí Tôn IV Túi Chí Tôn IV
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Hòm Chiến V Hòm Chiến V
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Túi Thú IV Túi Thú IV
Nhận 1 Thú ngẫu nhiên
8000
Dầu
Quà Giáng Sinh Quà Giáng Sinh
Mở để nhận thưởng lớn.
2000
Vàng
Túi Chí Tôn V Túi Chí Tôn V
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Túi Tình Yêu I Túi Tình Yêu I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
10000
Dầu
Quà Tình Nhân Quà Tình Nhân
Mở để nhận thưởng lớn.
2000
Vàng
Hòm Chiến VI Hòm Chiến VI
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Túi Tình Yêu II Túi Tình Yêu II
Cho Đá Hồn ngẫu nhiên.
500
Sao
Túi Thú V Túi Thú V
Nhận 1 Thú ngẫu nhiên
8000
Dầu
Túi Chí Tôn VI Túi Chí Tôn VI
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Giỏ Dã Ngoại Giỏ Dã Ngoại
Mở để nhận thưởng lớn.
2000
Vàng
Trứng Phục Sinh I Trứng Phục Sinh I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Trứng Phục Sinh II Trứng Phục Sinh II
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Giỏ Phục Sinh Giỏ Phục Sinh
Mở để nhận thưởng lớn.
2000
Vàng
Xe Nhựa Xe Nhựa
Mở để nhận thưởng lớn.
2000
Vàng
Túi Chí Tôn VII Túi Chí Tôn VII
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Túi Chí Tôn VIII Túi Chí Tôn VIII
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Hộp Hồn Khí Lv5 I Hộp Hồn Khí Lv5 I
Nhận 1 Hồn Khí Lv5.
20000
Vàng
Hòm Ấn Hộ Thú Hòm Ấn Hộ Thú
Nhận vật phẩm ngẫu nhiên.
5000
Sao
Hộp Quà 6 Tuổi Hộp Quà 6 Tuổi
Mở để nhận thưởng lớn.
2000
Vàng
Túi Quà 6 Tuổi Túi Quà 6 Tuổi
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Túi Lễ Bái Túi Lễ Bái
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
500
Sao
Túi Quà 6 Tuổi I Túi Quà 6 Tuổi I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Thẻ Skin Tướng (24H) Thẻ Skin Tướng (24H)
Nhận một Thẻ Skin Tướng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Hộp Skin Tướng I Hộp Skin Tướng I
Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Túi Chí Tôn IX Túi Chí Tôn IX
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Hòm Đá Siêu Hóa I Hòm Đá Siêu Hóa I
Nhận 1000 Đá Siêu Hóa
160000
Pha Lê Xanh
Hòm Pha Lê Siêu Hóa I Hòm Pha Lê Siêu Hóa I
Nhận 1000 Pha Lê Siêu Hóa
640000
Pha Lê Xanh
Hòm Đá Lĩnh Hội I Hòm Đá Lĩnh Hội I
Nhận 1000 Đá Lĩnh Hội
160000
Pha Lê Xanh
Hòm Biển I Hòm Biển I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Biển Hiếm I Hòm Biển Hiếm I
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Biển Thần I Hòm Biển Thần I
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Biển Siêu I Hòm Biển Siêu I
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
100000
Vàng
Hòm Vực Sâu I Hòm Vực Sâu I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Vực Sâu Hiếm I Hòm Vực Sâu Hiếm I
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Vực Sâu Thần I Hòm Vực Sâu Thần I
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Vực Sâu Siêu I Hòm Vực Sâu Siêu I
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
100000
Vàng
Unknown Unknown
Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.
10000
Vàng
Unknown Unknown
Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.
12000
Vàng
Unknown Unknown
Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.
14000
Vàng
Túi Chí Tôn X Túi Chí Tôn X
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Gói Thu Hoạch Gói Thu Hoạch
Mở để nhận thưởng lớn.
2000
Vàng
Hòm Quỷ Thét I Hòm Quỷ Thét I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Quỷ Thét Hiếm I Hòm Quỷ Thét Hiếm I
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Quỷ Thét Thần I Hòm Quỷ Thét Thần I
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Quỷ Thét Siêu I Hòm Quỷ Thét Siêu I
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
100000
Vàng
Hòm Quỷ Thét II Hòm Quỷ Thét II
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Quỷ Thét Hiếm II Hòm Quỷ Thét Hiếm II
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Quỷ Thét Thần II Hòm Quỷ Thét Thần II
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Quỷ Thét Siêu III Hòm Quỷ Thét Siêu III
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
100000
Vàng
Hòm Đơn Độc I Hòm Đơn Độc I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Đơn Độc Hiếm I Hòm Đơn Độc Hiếm I
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Đơn Độc Thần I Hòm Đơn Độc Thần I
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Đơn Độc Siêu I Hòm Đơn Độc Siêu I
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
100000
Vàng
Hòm Đơn Độc II Hòm Đơn Độc II
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Đơn Độc Hiếm II Hòm Đơn Độc Hiếm II
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Đơn Độc Thần II Hòm Đơn Độc Thần II
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Đơn Độc Siêu II Hòm Đơn Độc Siêu II
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
100000
Vàng
Lọ Ma Thuât Lọ Ma Thuât
Mở để nhận thưởng lớn.
2000
Vàng
Rương Halloween I Rương Halloween I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Hộp Skin Nhà I Hộp Skin Nhà I
Nhận mảnh Skin Nhà ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Hộp Skin Tướng II Hộp Skin Tướng II
Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Rương tạ ơn I Rương tạ ơn I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Hộp Skin Tướng III Hộp Skin Tướng III
Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Sừng Tụ Bảo Sừng Tụ Bảo
Mở để nhận thưởng lớn.
2000
Vàng
Rương Ảo Ảnh I Rương Ảo Ảnh I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Rương Ảo Ảnh II Rương Ảo Ảnh II
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Rương Ảo Ảnh III Rương Ảo Ảnh III
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Rương Ảo Ảnh Hiếm I Rương Ảo Ảnh Hiếm I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Rương Ảo Ảnh Hiếm II Rương Ảo Ảnh Hiếm II
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Rương Ảo Ảnh Hiếm III Rương Ảo Ảnh Hiếm III
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Rương Ảo Ảnh Thần I Rương Ảo Ảnh Thần I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Rương Ảo Ảnh Thần II Rương Ảo Ảnh Thần II
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Rương Ảo Ảnh Thần III Rương Ảo Ảnh Thần III
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Gói Quà Lễ Noel Gói Quà Lễ Noel
Mở để nhận thưởng lớn.
2000
Vàng
Gói Lễ Noel I Gói Lễ Noel I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Rương Phòng Vệ I Rương Phòng Vệ I
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Rương Phòng Vệ Hiếm I Rương Phòng Vệ Hiếm I
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Rương Phòng Vệ Thần I Rương Phòng Vệ Thần I
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
100000
Vàng
Hộp Tình Nhân Hộp Tình Nhân
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Rương Phòng Vệ Thần II Rương Phòng Vệ Thần II
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
100000
Vàng
Hòm Quỷ Thét III Hòm Quỷ Thét III
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Quỷ Thét Hiếm III Hòm Quỷ Thét Hiếm III
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Quỷ Thét Thần III Hòm Quỷ Thét Thần III
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Quỷ Thét Siêu III Hòm Quỷ Thét Siêu III
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
100000
Vàng
Hòm Đơn Độc III Hòm Đơn Độc III
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Đơn Độc Hiếm III Hòm Đơn Độc Hiếm III
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Đơn Độc Thần III Hòm Đơn Độc Thần III
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Đơn Độc Siêu III Hòm Đơn Độc Siêu III
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
100000
Vàng
Hòm Vương Tộc I Hòm Vương Tộc I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Vương Tộc II Hòm Vương Tộc II
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Vương Tộc III Hòm Vương Tộc III
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Vương Tộc IV Hòm Vương Tộc IV
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Vương Tộc V Hòm Vương Tộc V
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Vương Tộc VI Hòm Vương Tộc VI
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
100000
Vàng
Hòm Vinh Dự I Hòm Vinh Dự I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Vinh Dự II Hòm Vinh Dự II
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Vinh Dự III Hòm Vinh Dự III
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Vinh Dự IV Hòm Vinh Dự IV
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Vinh Dự V Hòm Vinh Dự V
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Vinh Dự VI Hòm Vinh Dự VI
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Vinh Dự Hiếm I Hòm Vinh Dự Hiếm I
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Vinh Dự Hiếm II Hòm Vinh Dự Hiếm II
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Vinh Dự Hiếm III Hòm Vinh Dự Hiếm III
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Vinh Dự Hiếm IV Hòm Vinh Dự Hiếm IV
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Vinh Dự Hiếm V Hòm Vinh Dự Hiếm V
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Vinh Dự Hiếm VI Hòm Vinh Dự Hiếm VI
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Vinh Dự Thần I Hòm Vinh Dự Thần I
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Vinh Dự Thần II Hòm Vinh Dự Thần II
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Vinh Dự Thần III Hòm Vinh Dự Thần III
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Vinh Dự Thần IV Hòm Vinh Dự Thần IV
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Vinh Dự Thần V Hòm Vinh Dự Thần V
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Vinh Dự Thần VI Hòm Vinh Dự Thần VI
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hộp Phục Sinh Hộp Phục Sinh
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Pha Lê Siêu Thú I Pha Lê Siêu Thú I
Nhận Pha lê Siêu Thú ngẫu nhiên
20000
Vàng
Hộp Skin Tướng IV Hộp Skin Tướng IV
Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Hộp Skin Tướng V Hộp Skin Tướng V
Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Unknown Unknown
Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.
10000
Vàng
Hòm Vương Tộc I Hòm Vương Tộc I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Vương Tộc II Hòm Vương Tộc II
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Vương Tộc III Hòm Vương Tộc III
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Vương Tộc IV Hòm Vương Tộc IV
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Vương Tộc V Hòm Vương Tộc V
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Vương Tộc VI Hòm Vương Tộc VI
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
100000
Vàng
Hòm Vinh Dự I Hòm Vinh Dự I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Vinh Dự II Hòm Vinh Dự II
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Vinh Dự III Hòm Vinh Dự III
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Vinh Dự IV Hòm Vinh Dự IV
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Vinh Dự V Hòm Vinh Dự V
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Vinh Dự VI Hòm Vinh Dự VI
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Hòm Vinh Dự Hiếm I Hòm Vinh Dự Hiếm I
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Vinh Dự Hiếm II Hòm Vinh Dự Hiếm II
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Vinh Dự Hiếm III Hòm Vinh Dự Hiếm III
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Vinh Dự Hiếm IV Hòm Vinh Dự Hiếm IV
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Vinh Dự Hiếm V Hòm Vinh Dự Hiếm V
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Vinh Dự Hiếm VI Hòm Vinh Dự Hiếm VI
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Hòm Vinh Dự Thần I Hòm Vinh Dự Thần I
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Vinh Dự Thần II Hòm Vinh Dự Thần II
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Vinh Dự Thần III Hòm Vinh Dự Thần III
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Vinh Dự Thần IV Hòm Vinh Dự Thần IV
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Vinh Dự Thần V Hòm Vinh Dự Thần V
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hòm Vinh Dự Thần VI Hòm Vinh Dự Thần VI
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Hộp Skin Tướng (X) Hộp Skin Tướng (X)
Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Túi Chí Tôn XI Túi Chí Tôn XI
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Quà 7 Tuổi Quà 7 Tuổi
Mở để nhận thưởng lớn.
2000
Vàng
Rương Phòng Vệ II Rương Phòng Vệ II
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Rương Phòng Vệ Hiếm II Rương Phòng Vệ Hiếm II
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Rương Phòng Vệ Thần III Rương Phòng Vệ Thần III
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
100000
Vàng
Túi Tinh Hồn Siêu Cấp Túi Tinh Hồn Siêu Cấp
Nhận Tinh Hồn Tướng Siêu Cấp ngẫu nhiên.
100
Ấn
Túi Đá Hồn Siêu Cấp I Túi Đá Hồn Siêu Cấp I
Nhận một số Đá Hồn Tướng Siêu Cấp.
500
Sao
Rương Vũ Đạo Rương Vũ Đạo
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
100
Ấn
Túi Vũ Đạo Túi Vũ Đạo
Mở để nhận thưởng lớn.
2000
Vàng
Hòm Chiến VII Hòm Chiến VII
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Hòm Chiến VIII Hòm Chiến VIII
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Túi Thú II Túi Thú II
Nhận 1 Thú ngẫu nhiên
8000
Dầu
Hộp Quà Hộp Quà
Mở để nhận thưởng lớn.
2000
Vàng
Túi Phúc Túi Phúc
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Quà Mùa Hè Quà Mùa Hè
Mở để nhận thưởng lớn.
2000
Vàng
Túi Phúc Lam Túi Phúc Lam
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Lễ Vật Bí Ngô Lễ Vật Bí Ngô
Mở để nhận thưởng lớn.
2000
Vàng
Đồ Thông tin Bán
Rương Sắt I Rương Sắt I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Rương Đồng I Rương Đồng I
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Rương Vàng I Rương Vàng I
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Rương Sắt II Rương Sắt II
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Rương Đồng II Rương Đồng II
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Rương Vàng II Rương Vàng II
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Rương Sắt III Rương Sắt III
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Rương Đồng III Rương Đồng III
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Rương Vàng III Rương Vàng III
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Rương Sắt IV Rương Sắt IV
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Rương Đồng IV Rương Đồng IV
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Rương Vàng IV Rương Vàng IV
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Gói Tân Thủ I Gói Tân Thủ I
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
1000
Vàng
Gói Tân Thủ II Gói Tân Thủ II
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
1000
Vàng
Gói Tân Thủ III Gói Tân Thủ III
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
1000
Vàng
Gói Tân Thủ IV Gói Tân Thủ IV
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
1000
Vàng
Gói Tân Thủ V Gói Tân Thủ V
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
1000
Vàng
Gói Tân Thủ VI Gói Tân Thủ VI
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
1000
Vàng
Gói Tân Thủ VII Gói Tân Thủ VII
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
1000
Vàng
Rương Mê Cung Rương Mê Cung
Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.
3000
Pha Lê Xanh
Rương Mê Cung I Rương Mê Cung I
Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.
3000
Pha Lê Xanh
Rương Mê Cung II Rương Mê Cung II
Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.
3000
Pha Lê Xanh
Rương Mê Cung III Rương Mê Cung III
Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.
3000
Pha Lê Xanh
Hộp Vực Sâu Hộp Vực Sâu
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
12000
Pha Lê Xanh
Rương May Mắn II Rương May Mắn II
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Hòm Vật Tư Bang I Hòm Vật Tư Bang I
Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên.
10000
Vàng
Rương Pháo Đài II Rương Pháo Đài II
Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên.
10000
Vàng
Rương Liên Minh IV Rương Liên Minh IV
Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.
15000
Vàng
Rương Nham Thạch I Rương Nham Thạch I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Rương Nham Thạch Hiếm I Rương Nham Thạch Hiếm I
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Rương Nham Thạch Thần I Rương Nham Thạch Thần I
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Rương Nham Thạch II Rương Nham Thạch II
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Rương Nham Thạch Hiếm II Rương Nham Thạch Hiếm II
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Rương Nham Thạch Thần II Rương Nham Thạch Thần II
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Rương Nham Thạch III Rương Nham Thạch III
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Rương Nham Thạch Hiếm III Rương Nham Thạch Hiếm III
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Rương Nham Thạch Thần III Rương Nham Thạch Thần III
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Rương Nham Thạch IV Rương Nham Thạch IV
Mở để nhận thưởng nhỏ.
10000
Vàng
Rương Nham Thạch Hiếm IV Rương Nham Thạch Hiếm IV
Mở để nhận thưởng lớn.
20000
Vàng
Rương Nham Thạch Thần IV Rương Nham Thạch Thần IV
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
50000
Vàng
Rương Pháo Đài Rương Pháo Đài
Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên.
10000
Vàng
Rương May Mắn I Rương May Mắn I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
20000
Vàng
Rương Luyện Ngục Rương Luyện Ngục
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
12000
Pha Lê Xanh
Rương Liên Minh I Rương Liên Minh I
Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.
5000
Vàng
Rương Liên Minh II Rương Liên Minh II
Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.
10000
Vàng
Rương Liên Minh III Rương Liên Minh III
Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.
15000
Vàng
Rương Liên Minh I Rương Liên Minh I
Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.
5000
Vàng
Rương Liên Minh II Rương Liên Minh II
Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.
10000
Vàng
Rương Liên Minh III Rương Liên Minh III
Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.
15000
Vàng