Tướng: Rồng Xương

Rồng Xương

Rồng Xương Rồng Xương

Tính năng:

ThườngTiến hóa 1Tiến hóa 2
Máu Máu:430061560117960
Tấn công Tấn công:23519773284
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công:100010001000
Di Chuyển Di Chuyển:255270270
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công:101010
Chính xác Chính xác:168219327
Tránh né Tránh né:000
CRIT CRIT:000
TH CRIT TH CRIT:000
Chống CRIT Chống CRIT:000
Kỹ năng TướngKhả năng
UnknownHãy chọn tài năngThiêu Hồn
Thù hận diệt tộc làm linh hồn của hắn không thể an nghỉ, ở nơi vực sâu vô tận chốn địa ngục, những mảnh xương của hắn đã hợp thể để tái sinh bất tử. Và sự hận thù chỉ mới bắt đầu …
  • Khả năng
  • Tôtem Thần
  • Tính năng
  • Tính năng Tiến hóa 1
  • Tính năng Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
CấpPhí Sức MạnThường Sức MạnTiến hóa 1 Sức MạnTiến hóa 2
1/15---597898
Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 120% tấn công thiệt hại và 8,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.)
2/152000 (100 Ấn)117156195
Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 140% tấn công thiệt hại và 11,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.)
3/1510000 (500 Ấn)176234293
Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 160% tấn công thiệt hại và 14,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.)
4/1530000 (1500 Ấn)234312390
Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 190% tấn công thiệt hại và 17,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.)
5/1570000 (3500 Ấn)293390488
Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 220% tấn công thiệt hại và 20,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.)
6/15120000 (6000 Ấn)351468585
Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 250% tấn công thiệt hại và 23,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.)
7/15200000 (10000 Ấn)410546683
Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 290% tấn công thiệt hại và 27,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.)
8/15500000 (25000 Ấn)468624780
Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 330% tấn công thiệt hại và 31,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.)
9/15800000 (40000 Ấn)527702878
Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 370% tấn công thiệt hại và 35,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.)
10/151600000 (80000 Ấn)585780975
Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 420% tấn công thiệt hại và 40,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.)
11/150 (0 Ấn)6448581073
Loại bỏ hỗ trợ, gây 460% TH TC và 42.000 Điểm TH cố định cho tất cả mục tiêu trong 1 khu vực (Hiệu ứng giảm TH không ảnh hưởng đến Điểm TH cố định). Tướng hồi máu bằng 38% TH bởi chiêu thức (Nghỉ 2 giây. Miễn dịch với Choáng, Sợ Hãi, Giảm năng lượng và không bị thiệt hại trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây. Hồi năng lượng cực nhanh.)
12/150 (0 Ấn)7029361170
Loại bỏ hỗ trợ, gây 500% TH TC và 44.000 ĐiểmTH cố định cho tất cả mục tiêu trong 1 khu vực (Hiệu ứng giảm TH không ảnh hưởng đến Điểm TH cố định). Tướng hồi máu bằng 42% TH bởi chiêu thức (Nghỉ 2 giây. Miễn dịch với Choáng, Sợ Hãi, Giảm năng lượng và không bị thiệt hại trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây. Hồi năng lượng cực nhanh.)
13/150 (0 Ấn)76110141268
Loại bỏ hỗ trợ, gây 540% TH TC và 46.000 ĐiểmTH cố định cho tất cả mục tiêu trong 1 khu vực (Hiệu ứng giảm TH không ảnh hưởng đến Điểm TH cố định). Tướng hồi máu bằng 46% TH bởi chiêu thức (Nghỉ 2 giây. Miễn dịch với Choáng, Sợ Hãi, Giảm năng lượng và không bị thiệt hại trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây. Hồi năng lượng cực nhanh.)
14/150 (0 Ấn)81910921365
Loại bỏ hỗ trợ, gây 580% TH TC và 48.000 ĐiểmTH cố định cho tất cả mục tiêu trong 1 khu vực (Hiệu ứng giảm TH không ảnh hưởng đến Điểm TH cố định). Tướng hồi máu bằng 50% TH bởi chiêu thức (Nghỉ 2 giây. Miễn dịch với Choáng, Sợ Hãi, Giảm năng lượng và không bị thiệt hại trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây. Hồi năng lượng cực nhanh.)
15/150 (0 Ấn)87811701463
Loại bỏ hỗ trợ, gây 620% TH TC và 50.000 ĐiểmTH cố định cho tất cả mục tiêu trong 1 khu vực (Hiệu ứng giảm TH không ảnh hưởng đến Điểm TH cố định). Tướng hồi máu bằng 54% TH bởi chiêu thức (Nghỉ 2 giây. Miễn dịch với Choáng, Sợ Hãi, Giảm năng lượng và không bị thiệt hại trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây. Hồi năng lượng cực nhanh.)
CấpTin tức
1Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 120% tấn công thiệt hại và 8,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
2Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 140% tấn công thiệt hại và 11,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
3Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 160% tấn công thiệt hại và 14,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
4Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 190% tấn công thiệt hại và 17,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
5Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 220% tấn công thiệt hại và 20,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
6Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 250% tấn công thiệt hại và 23,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
7Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 290% tấn công thiệt hại và 27,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
8Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 330% tấn công thiệt hại và 31,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
9Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 370% tấn công thiệt hại và 35,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
10Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 420% tấn công thiệt hại và 40,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
Rồng Xương
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
143002352555
2452024825511
3474026125516
4496027425521
5518028725527
6540030025532
7562031325537
8584032625543
9606033925548
10628035225553
11650036525558
12672037825564
13694039125569
14716040425574
15738041725580
16760043025585
17782044325590
18804045625596
198260469255101
208480482255106
20 (2 x Star)12780717260107
2113000730260112
2213220743260118
2313440756260123
2413660769260128
2513880782260134
2614100795260139
2714320808260144
2814540821260150
2914760834260155
3014980847260160
3115200860260166
3215420873260171
3315640886260176
3415860899260182
3516080912260187
3616300925260192
3716520938260198
3816740951260203
3916960964260208
4017180977260214
40 (3 x Star)214801212265215
41217001225265220
42219201238265226
43221401251265231
44223601264265236
45225801277265242
46228001290265247
47230201303265252
48232401316265258
49234601329265263
50236801342265269
51239001355265274
52241201368265279
53243401381265285
54245601394265290
55247801407265295
56250001420265301
57252201433265306
58254401446265312
59256601459265317
60258801472265322
60 (4 x Star)301801707270324
61304001720270329
62306201733270335
63308401746270340
64310601759270346
65312801772270351
66315001785270356
67317201798270362
68319401811270367
69321601824270373
70323801837270378
71326001850270383
72328201863270389
73330401876270394
74332601889270400
75334801902270405
76337001915270410
77339201928270416
78341401941270421
79343601954270427
80345801967270432
80 (5 x Star)388802202275434
81391002215275440
82393202228275445
83395402241275451
84397602254275456
85399802267275461
86402002280275467
87404202293275472
88406402306275478
89408602319275483
90410802332275489
91413002345275494
92415202358275499
93417402371275505
94419602384275510
95421802397275516
96424002410275521
97426202423275526
98428402436275532
99430602449275537
100432802462275543
100 (6 x Star)475802697280546
101478002710280551
102480202723280556
103482402736280562
104484602749280567
105486802762280573
106489002775280578
107491202788280584
108493402801280589
109495602814280595
110497802827280600
111500002840280606
112502202853280611
113504402866280616
114506602879280622
115508802892280627
116511002905280633
117513202918280638
118515402931280644
119517602944280649
120519802957280655
120 (7 x Star)562803192285658
121565003205285663
122567203218285669
123569403231285674
124571603244285680
125573803257285685
126576003270285691
127578203283285696
128580403296285702
129582603309285707
130584803322285713
131587003335285718
132589203348285724
133591403361285729
134593603374285735
135595803387285740
136598003400285746
137600203413285751
138602403426285757
139604603439285762
140606803452285768
140 (8 x Star)649803687290772
141652003700290777
142654203713290783
143656403726290788
144658603739290794
145660803752290799
146663003765290805
147665203778290810
148667403791290816
149669603804290821
150671803817290827
151674003830290832
152676203843290838
153678403856290843
154680603869290849
155682803882290854
156685003895290860
157687203908290865
158689403921290871
159691603934290876
160693803947290882
160 (9 x Star)736804182295886
161739004195295892
162741204208295897
163743404221295903
164745604234295908
165747804247295914
166750004260295919
167752204273295925
168754404286295931
169756604299295936
170758804312295942
171761004325295947
172763204338295953
173765404351295958
174767604364295964
175769804377295969
176772004390295975
177774204403295980
178776404416295986
179778604429295991
180780804442295997
180 (10 x Star)8238046773001002
1818260046903001008
1828282047033001013
1838304047163001019
1848326047293001024
1858348047423001030
1868370047553001035
1878392047683001041
1888414047813001047
1898436047943001052
1908458048073001058
1918480048203001063
1928502048333001069
1938524048463001074
1948546048593001080
1958568048723001086
1968590048853001091
1978612048983001097
1988634049113001102
1998656049243001108
2008678049373001113
Rồng Xương
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
112312039542707
2123450396727013
3123780398027020
4124110399327027
5124440400627034
6124770401927040
7125100403227047
8125430404527054
9125760405827060
10126090407127067
11126420408427074
12126750409727080
13127080411027087
14127410412327094
151277404136270101
161280704149270107
171284004162270114
181287304175270121
191290604188270127
201293904201270134
211297204214270141
221300504227270147
231303804240270154
241307104253270161
251310404266270168
261313704279270174
271317004292270181
281320304305270188
291323604318270194
301326904331270201
311330204344270208
321333504357270214
331336804370270221
341340104383270228
351343404396270235
361346704409270241
371350004422270248
381353304435270255
391356604448270261
401359904461270268
411363204474270275
421366504487270281
431369804500270288
441373104513270295
451376404526270302
461379704539270308
471383004552270315
481386304565270322
491389604578270328
501392904591270335
511396204604270342
521399504617270348
531402804630270355
541406104643270362
551409404656270369
561412704669270375
571416004682270382
581419304695270389
591422604708270395
601425904721270402
611429204734270409
621432504747270415
631435804760270422
641439104773270429
651442404786270436
661445704799270442
671449004812270449
681452304825270456
691455604838270462
701458904851270469
711462204864270476
721465504877270482
731468804890270489
741472104903270496
751475404916270503
761478704929270509
771482004942270516
781485304955270523
791488604968270529
80 (5 x Star)936503333275538
811615605652275545
821618905665275552
831622205678275558
841625505691275565
851628805704275572
861632105717275579
871635405730275585
881638705743275592
891642005756275599
901645305769275606
911648605782275612
921651905795275619
931655205808275626
941658505821275632
951661805834275639
961665105847275646
971668405860275653
981671705873275659
991675005886275666
1001678305899275673
100 (6 x Star)1062703922280676
1011802006570280682
1021805306583280689
1031808606596280696
1041811906609280703
1051815206622280709
1061818506635280716
1071821806648280723
1081825106661280730
1091828406674280736
1101831706687280743
1111835006700280750
1121838306713280757
1131841606726280763
1141844906739280770
1151848206752280777
1161851506765280784
1171854806778280790
1181858106791280797
1191861406804280804
1201864706817280811
120 (7 x Star)1188904511285814
1211988407488285821
1221991707501285828
1231995007514285834
1241998307527285841
1252001607540285848
1262004907553285855
1272008207566285861
1282011507579285868
1292014807592285875
1302018107605285882
1312021407618285889
1322024707631285895
1332028007644285902
1342031307657285909
1352034607670285916
1362037907683285923
1372041207696285929
1382044507709285936
1392047807722285943
1402051107735285950
140 (8 x Star)1315105100290954
1412174808406290960
1422178108419290967
1432181408432290974
1442184708445290981
1452188008458290988
1462191308471290994
14721946084842901001
14821979084972901008
14922012085102901015
15022045085232901022
15122078085362901028
15222111085492901035
15322144085622901042
15422177085752901049
15522210085882901056
15622243086012901063
15722276086142901069
15822309086272901076
15922342086402901083
16022375086532901090
160 (9 x Star)14413056892951094
16123612093242951101
16223645093372951108
16323678093502951115
16423711093632951122
16523744093762951128
16623777093892951135
16723810094022951142
16823843094152951149
16923876094282951156
17023909094412951163
17123942094542951169
17223975094672951176
17324008094802951183
17424041094932951190
17524074095062951197
17624107095192951204
17724140095322951210
17824173095452951217
17924206095582951224
18024239095712951231
180 (10 x Star)15675062783001236
181254760102423001243
182255090102553001250
183255420102683001257
184255750102813001263
185256080102943001270
186256410103073001277
187256740103203001284
188257070103333001291
189257400103463001298
190257730103593001305
191258060103723001312
192258390103853001318
193258720103983001325
194259050104113001332
195259380104243001339
196259710104373001346
197260040104503001353
198260370104633001360
199260700104763001366
200261030104893001373
Rồng Xương
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
124796072262708
2248455723927016
3248950725227024
4249445726527032
5249940727827040
6250435729127048
7250930730427056
8251425731727064
9251920733027072
10252415734327080
11252910735627088
12253405736927096
132539007382270104
142543957395270112
152548907408270120
162553857421270128
172558807434270136
182563757447270144
192568707460270152
202573657473270160
212578607486270168
222583557499270176
232588507512270184
242593457525270192
252598407538270200
262603357551270208
272608307564270216
282613257577270224
292618207590270232
302623157603270240
312628107616270248
322633057629270256
332638007642270264
342642957655270272
352647907668270280
362652857681270288
372657807694270296
382662757707270304
392667707720270312
402672657733270320
412677607746270328
422682557759270336
432687507772270344
442692457785270352
452697407798270360
462702357811270368
472707307824270376
482712257837270384
492717207850270392
502722157863270400
512727107876270408
522732057889270416
532737007902270424
542741957915270432
552746907928270440
562751857941270448
572756807954270456
582761757967270464
592766707980270472
602771657993270480
612776608006270488
622781558019270496
632786508032270504
642791458045270512
652796408058270520
662801358071270528
672806308084270536
682811258097270544
692816208110270552
702821158123270560
712826108136270568
722831058149270576
732836008162270584
742840958175270592
752845908188270600
762850858201270608
772855808214270616
782860758227270624
792865708240270632
802870658253270640
812875608266270648
822880558279270656
832885508292270664
842890458305270672
852895408318270680
862900358331270688
872905308344270696
882910258357270704
892915208370270712
902920158383270720
912925108396270728
922930058409270736
932935008422270744
942939958435270752
952944908448270760
962949858461270768
972954808474270776
982959758487270784
992964708500270792
100 (6 x Star)1910455887280806
10133358010500280814
10233407510513280822
10333457010526280830
10433506510539280838
10533556010552280846
10633605510565280854
10733655010578280862
10833704510591280870
10933754010604280878
11033803510617280886
11133853010630280894
11233902510643280902
11333952010656280910
11434001510669280918
11534051010682280926
11634100510695280934
11734150010708280943
11834199510721280951
11934249010734280959
12034298510747280967
120 (7 x Star)2129856805285970
12136756012076285978
12236805512089285986
12336855012102285994
124369045121152851002
125369540121282851010
126370035121412851019
127370530121542851027
128371025121672851035
129371520121802851043
130372015121932851051
131372510122062851059
132373005122192851067
133373500122322851075
134373995122452851083
135374490122582851091
136374985122712851099
137375480122842851107
138375975122972851116
139376470123102851124
140376965123232851132
140 (8 x Star)23492577232901136
141401540136522901144
142402035136652901152
143402530136782901160
144403025136912901168
145403520137042901176
146404015137172901184
147404510137302901192
148405005137432901200
149405500137562901209
150405995137692901217
151406490137822901225
152406985137952901233
153407480138082901241
154407975138212901249
155408470138342901257
156408965138472901265
157409460138602901273
158409955138732901282
159410450138862901290
160410945138992901298
160 (9 x Star)25686586412951302
161435520152282951310
162436015152412951319
163436510152542951327
164437005152672951335
165437500152802951343
166437995152932951351
167438490153062951359
168438985153192951367
169439480153322951375
170439975153452951384
171440470153582951392
172440965153712951400
173441460153842951408
174441955153972951416
175442450154102951424
176442945154232951432
177443440154362951441
178443935154492951449
179444430154622951457
180444925154752951465
180 (10 x Star)27880595593001470
181469500168043001478
182469995168173001486
183470490168303001495
184470985168433001503
185471480168563001511
186471975168693001519
187472470168823001527
188472965168953001535
189473460169083001544
190473955169213001552
191474450169343001560
192474945169473001568
193475440169603001576
194475935169733001584
195476430169863001593
196476925169993001601
197477420170123001609
198477915170253001617
199478410170383001625
200478905170513001633
CấpChỉ Số Thú NuôiCần tốnTướngSức mạnhVận Mệnh
140 Tấn công530
21495 MáuVàng x 100000
Sao x 3000
5600
356 Chính xácVàng x 100000
Sao x 3000
51000
456 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
51500
5127 Tấn côngVàng x 300000
Sao x 6500
141900
61635 MáuVàng x 300000
Sao x 6500
52200
712 CRITVàng x 300000
Sao x 6500
52700
812 Chống CRITVàng x 300000
Sao x 6500
53100
949 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
53600
104490 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
144000
1159 Tấn côngVàng x 600000
Sao x 10500
64500
122095 MáuVàng x 600000
Sao x 10500
65100
1379 Chính xácVàng x 600000
Sao x 10500
65600
1479 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
66200
15178 Tấn côngVàng x 1200000
Sao x 15000
196800
162285 MáuVàng x 1200000
Sao x 15000
67400
1717 CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68100
1817 Chống CRITVàng x 1200000
Sao x 15000
68800
1965 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
x 169500
20Khả năng 11 CấpPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
3010500
2176 Tấn côngPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
811700
222695 MáuPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
813000
23101 Chính xácPha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
814400
24101 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
815900
25229 Tấn côngPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
2417500
262940 MáuPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
820000
2722 CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
821600
2822 Chống CRITPha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
823200
2983 Tấn côngVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
824800
308085 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
2426400
3192 Tấn côngPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1028000
323290 MáuPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1029600
33124 Chính xácPha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
1031200
34124 Tránh néVận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1032800
35280 Tấn côngPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
3034400
363590 MáuPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1036000
3729 CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1037600
3829 Chống CRITPha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
1039200
39102 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
x 21040800
40Khả năng 12 CấpPha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
4841500
41108 Tấn côngPha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
1242200
423895 MáuPha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
1242900
43146 Chính xácPha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
1243600
44146 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1244300
45331 Tấn côngPha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
3545000
464245 MáuPha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
1245700
4732 CRITPha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
1246400
4832 Chống CRITPha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
1247100
49120 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
1247800
5011680 MáuPha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
3548500
51127 Tấn côngPha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
1449200
524490 MáuPha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
1449900
53168 Chính xácPha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
1450600
54168 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
1451300
55381 Tấn côngPha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
4152000
564895 MáuPha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
1452700
5738 CRITPha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
1453400
5838 Chống CRITPha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
1454100
59139 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
x 21454800
60Khả năng 13 CấpPha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
6555100
61144 Tấn côngPha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
1555500
625090 MáuPha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
1555800
63191 Chính xácPha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
1556200
64191 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1556500
65432 Tấn côngPha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
4656900
665550 MáuPha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
1557200
6742 CRITPha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
1557600
6842 Chống CRITPha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
1557900
69155 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
1558300
7015270 MáuPha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
4658600
71161 Tấn côngPha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
1759000
725690 MáuPha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
1759300
73213 Chính xácPha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
1759700
74213 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
1760000
75483 Tấn côngPha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
5160400
766200 MáuPha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
1760700
7747 CRITPha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
1761100
7847 Chống CRITPha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
1761400
79173 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
x 31761800
80Khả năng 14 CấpPha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
8262100
81178 Tấn côngPha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
1962500
826290 MáuPha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
1962800
83236 Chính xácPha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
1963200
84236 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
1963500
85534 Tấn côngPha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
5763900
866855 MáuPha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
1964200
8752 CRITPha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
1964600
8852 Chống CRITPha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
1964900
89194 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
1965300
9018865 MáuPha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
5765600
91193 Tấn côngPha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
2166000
926885 MáuPha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
2166300
93258 Chính xácPha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
2166700
94258 Tránh néVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
2167000
95585 Tấn côngPha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
6267400
967505 MáuPha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
2167700
9757 CRITPha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
2168100
9857 Chống CRITPha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
2168400
99211 Tấn côngVận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18
x 32168800
100Khả năng 15 Cấp990

Thời trangThời trang

Thời trangTin tứcTính năngPhí
Ảo Long
Ảo Long
Xuyên tầng địa ngục, hồi sinh ngoạn mục.10000 Máu
250 CRIT
*Ảo Long - Skin Ảo Long-Rồng Xương. x 50

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.
Đồi Tử Vong
Đồi Tử Vong
Tin tức Tướng Thưởng
Tất cả các thành viên của Hội Bất Tử đã tập hợp tại Đồi Tử Vong, một bầu không khí u ám đang bao trùm cả ngọn núi. Ác Quỷ Địa Ngục, Dracula, Kị Sĩ Quỷ đang chờ đợi một nhiệm vụ mới. Người Sói đang gầm gừ với ánh mắt sắc bén. Đôi cánh khổng lồ của Rồng Xương trên bầu trời đen tối như làm tăng thêm không khí đáng sợ. Và dưới sự kết nối của Vong Hồn Tử Sĩ, họ lại bắt đầu tiến đến Hoàng Thành. 2 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Ngọn đồi vắng lặng tĩnh mịch như một sự đối nghịch với ánh hào quang của Vong Hồn Tử Sĩ trong quá khứ. Hơn 1000 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về một đế chế lúc nào cũng trỗi dậy. Và mục đích cuối cùng của ngài là biến loài người thành một đội quân nô lệ của đế quốc. 4 Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 5
Những người nô lệ vô cùng kinh hãi khi biết rằng họ đã biến thành vật hy sinh trong trận chiến Hoàng Thành. Nhưng một bóng đen đã ngăn chặn lưỡi đao của Vong Hồn Tử Sĩ. "Chạy mau! Ta sợ sẽ không giữ được bọn chúng lâu hơn nữa!" Người Sói gầm gừ. "Có lẽ vẫn còn một phần loài người trong ta... " !!! Khi trốn chạy, những người nô lệ dường như nhìn thấy một sự kiên cường của Sói và niềm tin mãnh liệt của loài người. 6 Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 3
Rồng Xương + Vong Hồn Tử Sĩ + Kị Sĩ Quỷ + Dracula + Ác Quỷ Địa Ngục + Người Sói
Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Vuốt Bất Tử
Vuốt Bất Tử
Những tiếng thì thầm đáng sợ phát ra từ những mảnh xương. Nhìn trông vô hại nhưng sẽ đốt cháy linh hồn của những ai chạm vào.

Chọn tài năng tốt nhất, rune và tả cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
0
0
38
48
0
0
13
0
1
19
0
0
9
0
0
0
0
1
5
5
0
1

Bài

10
0
0
0
9
17
0
6
66
0
3
4
0
1
4
0
1
7
3
1

Kỹ Năng

69
19
2
3
2
0
0
5
4
0
9
0
5
0

Lấy

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Tuyển tướng ở chế độ Nhà kho để nhận Thẻ Tướng và Tinh chất sên trong Nhà Kho.
Có thể Tuyển Tướng bằng cách dùng Ấn, Ngọc, hoặc Danh Vọng.
Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Rồng Xương - Tuyển tướng huyền thoại - Rồng Xương. --- 100 %
Đá Hồn Rồng Xương Lượng Lượt *
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200
Đá Hồn Chí Tôn I - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 1 / 200
Đá Hồn Chí Tôn I - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 2 / 200
Đá Hồn Chí Tôn I - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

Ngoài ra

Tuyển Tướng
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Cổ Vật
Đồ - Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép