Tài liệu tham khảo

Rồng Xương

Rồng Xương Rồng Xương

Tính năng:

Thường Tiến hóa 1 Tiến hóa 2
Máu Máu: 4300 61560 117960
Tấn công Tấn công: 235 1977 3284
Tốc độ tấn công Tốc độ tấn công: 1000 1000 1000
Di Chuyển Di Chuyển: 255 270 270
Phạm vi tấn công Phạm vi tấn công: 10 10 10
Chính xác Chính xác: 168 219 327
Tránh né Tránh né: 0 0 0
CRIT CRIT: 0 0 0
TH CRIT TH CRIT: 0 0 0
Chống CRIT Chống CRIT: 0 0 0
Kỹ năng Tướng Khả năng
Unknown Hãy chọn tài năng Thiêu Hồn

Thù hận diệt tộc làm linh hồn của hắn không thể an nghỉ, ở nơi vực sâu vô tận chốn địa ngục, những mảnh xương của hắn đã hợp thể để tái sinh bất tử. Và sự hận thù chỉ mới bắt đầu …

  • Khả năng
  • Tôtem Thần
  • Tính năng
  • Tính năng Tiến hóa 1
  • Tính năng Tiến hóa 2
  • Vận Mệnh
Cấp Tin tức Phí Sức MạnThường Sức MạnTiến hóa 1 Sức MạnTiến hóa 2
1/15 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 120% tấn công thiệt hại và 8,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.) 59 78 98
2/15 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 140% tấn công thiệt hại và 11,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.) 2000
(100 Ấn)
117 156 195
3/15 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 160% tấn công thiệt hại và 14,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.) 10000
(500 Ấn)
176 234 293
4/15 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 190% tấn công thiệt hại và 17,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.) 30000
(1500 Ấn)
234 312 390
5/15 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 220% tấn công thiệt hại và 20,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.) 70000
(3500 Ấn)
293 390 488
6/15 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 250% tấn công thiệt hại và 23,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.) 120000
(6000 Ấn)
351 468 585
7/15 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 290% tấn công thiệt hại và 27,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.) 200000
(10000 Ấn)
410 546 683
8/15 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 330% tấn công thiệt hại và 31,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.) 500000
(25000 Ấn)
468 624 780
9/15 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 370% tấn công thiệt hại và 35,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.) 800000
(40000 Ấn)
527 702 878
10/15 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 420% tấn công thiệt hại và 40,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.) Dùng 35% thiệt hại để trị liệu HP. (Nghỉ: 2 giây. Tướng này miễn dịch với ngất, sợ hãi, giảm năng lượng và tấn công trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây, hồi nhanh năng lượng.) 1600000
(80000 Ấn)
585 780 975
11/15 Loại bỏ hỗ trợ, gây 460% TH TC và 42.000 Điểm TH cố định cho tất cả mục tiêu trong 1 khu vực (Hiệu ứng giảm TH không ảnh hưởng đến Điểm TH cố định). Tướng hồi máu bằng 38% TH bởi chiêu thức (Nghỉ 2 giây. Miễn dịch với Choáng, Sợ Hãi, Giảm năng lượng và không bị thiệt hại trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây. Hồi năng lượng cực nhanh.) 0
(0 Ấn)
644 858 1073
12/15 Loại bỏ hỗ trợ, gây 500% TH TC và 44.000 ĐiểmTH cố định cho tất cả mục tiêu trong 1 khu vực (Hiệu ứng giảm TH không ảnh hưởng đến Điểm TH cố định). Tướng hồi máu bằng 42% TH bởi chiêu thức (Nghỉ 2 giây. Miễn dịch với Choáng, Sợ Hãi, Giảm năng lượng và không bị thiệt hại trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây. Hồi năng lượng cực nhanh.) 0
(0 Ấn)
702 936 1170
13/15 Loại bỏ hỗ trợ, gây 540% TH TC và 46.000 ĐiểmTH cố định cho tất cả mục tiêu trong 1 khu vực (Hiệu ứng giảm TH không ảnh hưởng đến Điểm TH cố định). Tướng hồi máu bằng 46% TH bởi chiêu thức (Nghỉ 2 giây. Miễn dịch với Choáng, Sợ Hãi, Giảm năng lượng và không bị thiệt hại trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây. Hồi năng lượng cực nhanh.) 0
(0 Ấn)
761 1014 1268
14/15 Loại bỏ hỗ trợ, gây 580% TH TC và 48.000 ĐiểmTH cố định cho tất cả mục tiêu trong 1 khu vực (Hiệu ứng giảm TH không ảnh hưởng đến Điểm TH cố định). Tướng hồi máu bằng 50% TH bởi chiêu thức (Nghỉ 2 giây. Miễn dịch với Choáng, Sợ Hãi, Giảm năng lượng và không bị thiệt hại trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây. Hồi năng lượng cực nhanh.) 0
(0 Ấn)
819 1092 1365
15/15 Loại bỏ hỗ trợ, gây 620% TH TC và 50.000 ĐiểmTH cố định cho tất cả mục tiêu trong 1 khu vực (Hiệu ứng giảm TH không ảnh hưởng đến Điểm TH cố định). Tướng hồi máu bằng 54% TH bởi chiêu thức (Nghỉ 2 giây. Miễn dịch với Choáng, Sợ Hãi, Giảm năng lượng và không bị thiệt hại trong 3.5 giây. Nghỉ 5 giây. Hồi năng lượng cực nhanh.) 0
(0 Ấn)
878 1170 1463
Cấp Tin tức
1 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 120% tấn công thiệt hại và 8,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
2 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 140% tấn công thiệt hại và 11,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
3 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 160% tấn công thiệt hại và 14,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
4 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 190% tấn công thiệt hại và 17,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
5 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 220% tấn công thiệt hại và 20,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
6 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 250% tấn công thiệt hại và 23,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
7 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 290% tấn công thiệt hại và 27,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
8 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 330% tấn công thiệt hại và 31,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
9 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 370% tấn công thiệt hại và 35,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
10 Loại bỏ các hiệu ứng Buff, tạo 420% tấn công thiệt hại và 40,000 điểm thiệt hại cố định cho tất cả các mục tiêu trong 1 phạm vi. (Hiệu quả giảm thiệt hại sẽ vô hiệu đối với thiệt hại cố định.)
Rồng Xương
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
1 4300 235 255 5
2 4520 248 255 11
3 4740 261 255 16
4 4960 274 255 21
5 5180 287 255 27
6 5400 300 255 32
7 5620 313 255 37
8 5840 326 255 43
9 6060 339 255 48
10 6280 352 255 53
11 6500 365 255 58
12 6720 378 255 64
13 6940 391 255 69
14 7160 404 255 74
15 7380 417 255 80
16 7600 430 255 85
17 7820 443 255 90
18 8040 456 255 96
19 8260 469 255 101
20 8480 482 255 106
20 ( x Star) 4180 247 78
21 4400 260 82
22 4620 273 86
23 4840 286 90
24 5060 299 94
25 5280 312 98
26 5500 325 101
27 5720 338 105
28 5940 351 109
29 6160 364 113
30 6380 377 117
31 6600 390 121
32 6820 403 125
33 7040 416 129
34 7260 429 133
35 7480 442 137
36 7700 455 140
37 7920 468 144
38 8140 481 148
39 8360 494 152
40 8580 507 156
40 ( x Star) 8580 507 156
41 8800 520 160
42 9020 533 164
43 9240 546 168
44 9460 559 172
45 9680 572 176
46 9900 585 179
47 10120 598 183
48 10340 611 187
49 10560 624 191
50 10780 637 195
51 11000 650 199
52 11220 663 203
53 11440 676 207
54 11660 689 211
55 11880 702 215
56 12100 715 218
57 12320 728 222
58 12540 741 226
59 12760 754 230
60 12980 767 234
60 ( x Star) 12980 767 234
61 13200 780 238
62 13420 793 242
63 13640 806 246
64 13860 819 250
65 14080 832 254
66 14300 845 257
67 14520 858 261
68 14740 871 265
69 14960 884 269
70 15180 897 273
71 15400 910 277
72 15620 923 281
73 15840 936 285
74 16060 949 289
75 16280 962 293
76 16500 975 296
77 16720 988 300
78 16940 1001 304
79 17160 1014 308
80 17380 1027 312
80 ( x Star) 17380 1027 312
81 17600 1040 316
82 17820 1053 320
83 18040 1066 324
84 18260 1079 328
85 18480 1092 332
86 18700 1105 335
87 18920 1118 339
88 19140 1131 343
89 19360 1144 347
90 19580 1157 351
91 19800 1170 355
92 20020 1183 359
93 20240 1196 363
94 20460 1209 367
95 20680 1222 371
96 20900 1235 374
97 21120 1248 378
98 21340 1261 382
99 21560 1274 386
100 21780 1287 390
100 ( x Star) 21780 1287 390
101 22000 1300 394
102 22220 1313 398
103 22440 1326 402
104 22660 1339 406
105 22880 1352 410
106 23100 1365 413
107 23320 1378 417
108 23540 1391 421
109 23760 1404 425
110 23980 1417 429
111 24200 1430 433
112 24420 1443 437
113 24640 1456 441
114 24860 1469 445
115 25080 1482 449
116 25300 1495 452
117 25520 1508 456
118 25740 1521 460
119 25960 1534 464
120 26180 1547 468
120 ( x Star) 26180 1547 468
121 26400 1560 472
122 26620 1573 476
123 26840 1586 480
124 27060 1599 484
125 27280 1612 488
126 27500 1625 491
127 27720 1638 495
128 27940 1651 499
129 28160 1664 503
130 28380 1677 507
131 28600 1690 511
132 28820 1703 515
133 29040 1716 519
134 29260 1729 523
135 29480 1742 527
136 29700 1755 530
137 29920 1768 534
138 30140 1781 538
139 30360 1794 542
140 30580 1807 546
140 ( x Star) 30580 1807 546
141 30800 1820 550
142 31020 1833 554
143 31240 1846 558
144 31460 1859 562
145 31680 1872 566
146 31900 1885 569
147 32120 1898 573
148 32340 1911 577
149 32560 1924 581
150 32780 1937 585
151 33000 1950 589
152 33220 1963 593
153 33440 1976 597
154 33660 1989 601
155 33880 2002 605
156 34100 2015 608
157 34320 2028 612
158 34540 2041 616
159 34760 2054 620
160 34980 2067 624
160 ( x Star) 34980 2067 624
161 35200 2080 628
162 35420 2093 632
163 35640 2106 636
164 35860 2119 640
165 36080 2132 644
166 36300 2145 647
167 36520 2158 651
168 36740 2171 655
169 36960 2184 659
170 37180 2197 663
171 37400 2210 667
172 37620 2223 671
173 37840 2236 675
174 38060 2249 679
175 38280 2262 683
176 38500 2275 686
177 38720 2288 690
178 38940 2301 694
179 39160 2314 698
180 39380 2327 702
180 ( x Star) 39380 2327 702
181 39600 2340 706
182 39820 2353 710
183 40040 2366 714
184 40260 2379 718
185 40480 2392 722
186 40700 2405 725
187 40920 2418 729
188 41140 2431 733
189 41360 2444 737
190 41580 2457 741
191 41800 2470 745
192 42020 2483 749
193 42240 2496 753
194 42460 2509 757
195 42680 2522 761
196 42900 2535 764
197 43120 2548 768
198 43340 2561 772
199 43560 2574 776
200 43780 2587 780
Rồng Xương
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
1 61560 1977 270 7
2 61890 1990 270 13
3 62220 2003 270 20
4 62550 2016 270 27
5 62880 2029 270 34
6 63210 2042 270 40
7 63540 2055 270 47
8 63870 2068 270 54
9 64200 2081 270 60
10 64530 2094 270 67
11 64860 2107 270 74
12 65190 2120 270 80
13 65520 2133 270 87
14 65850 2146 270 94
15 66180 2159 270 101
16 66510 2172 270 107
17 66840 2185 270 114
18 67170 2198 270 121
19 67500 2211 270 127
20 67830 2224 270 134
21 68160 2237 270 141
22 68490 2250 270 147
23 68820 2263 270 154
24 69150 2276 270 161
25 69480 2289 270 168
26 69810 2302 270 174
27 70140 2315 270 181
28 70470 2328 270 188
29 70800 2341 270 194
30 71130 2354 270 201
31 71460 2367 270 208
32 71790 2380 270 214
33 72120 2393 270 221
34 72450 2406 270 228
35 72780 2419 270 235
36 73110 2432 270 241
37 73440 2445 270 248
38 73770 2458 270 255
39 74100 2471 270 261
40 74430 2484 270 268
41 74760 2497 270 275
42 75090 2510 270 281
43 75420 2523 270 288
44 75750 2536 270 295
45 76080 2549 270 302
46 76410 2562 270 308
47 76740 2575 270 315
48 77070 2588 270 322
49 77400 2601 270 328
50 77730 2614 270 335
51 78060 2627 270 342
52 78390 2640 270 348
53 78720 2653 270 355
54 79050 2666 270 362
55 79380 2679 270 369
56 79710 2692 270 375
57 80040 2705 270 382
58 80370 2718 270 389
59 80700 2731 270 395
60 81030 2744 270 402
61 81360 2757 270 409
62 81690 2770 270 415
63 82020 2783 270 422
64 82350 2796 270 429
65 82680 2809 270 436
66 83010 2822 270 442
67 83340 2835 270 449
68 83670 2848 270 456
69 84000 2861 270 462
70 84330 2874 270 469
71 84660 2887 270 476
72 84990 2900 270 482
73 85320 2913 270 489
74 85650 2926 270 496
75 85980 2939 270 503
76 86310 2952 270 509
77 86640 2965 270 516
78 86970 2978 270 523
79 87300 2991 270 529
80 87630 3004 270 536
80 (5 x Star) 93650 3333 275 538
81 93980 3346 275 545
82 94310 3359 275 552
83 94640 3372 275 558
84 94970 3385 275 565
85 95300 3398 275 572
86 95630 3411 275 579
87 95960 3424 275 585
88 96290 3437 275 592
89 96620 3450 275 599
90 96950 3463 275 606
91 97280 3476 275 612
92 97610 3489 275 619
93 97940 3502 275 626
94 98270 3515 275 632
95 98600 3528 275 639
96 98930 3541 275 646
97 99260 3554 275 653
98 99590 3567 275 659
99 99920 3580 275 666
100 100250 3593 275 673
100 (6 x Star) 106270 3922 280 676
101 106600 3935 280 682
102 106930 3948 280 689
103 107260 3961 280 696
104 107590 3974 280 703
105 107920 3987 280 709
106 108250 4000 280 716
107 108580 4013 280 723
108 108910 4026 280 730
109 109240 4039 280 736
110 109570 4052 280 743
111 109900 4065 280 750
112 110230 4078 280 757
113 110560 4091 280 763
114 110890 4104 280 770
115 111220 4117 280 777
116 111550 4130 280 784
117 111880 4143 280 790
118 112210 4156 280 797
119 112540 4169 280 804
120 112870 4182 280 811
120 (7 x Star) 118890 4511 285 814
121 119220 4524 285 821
122 119550 4537 285 828
123 119880 4550 285 834
124 120210 4563 285 841
125 120540 4576 285 848
126 120870 4589 285 855
127 121200 4602 285 861
128 121530 4615 285 868
129 121860 4628 285 875
130 122190 4641 285 882
131 122520 4654 285 889
132 122850 4667 285 895
133 123180 4680 285 902
134 123510 4693 285 909
135 123840 4706 285 916
136 124170 4719 285 923
137 124500 4732 285 929
138 124830 4745 285 936
139 125160 4758 285 943
140 125490 4771 285 950
140 (8 x Star) 131510 5100 290 954
141 131840 5113 290 960
142 132170 5126 290 967
143 132500 5139 290 974
144 132830 5152 290 981
145 133160 5165 290 988
146 133490 5178 290 994
147 133820 5191 290 1001
148 134150 5204 290 1008
149 134480 5217 290 1015
150 134810 5230 290 1022
151 135140 5243 290 1028
152 135470 5256 290 1035
153 135800 5269 290 1042
154 136130 5282 290 1049
155 136460 5295 290 1056
156 136790 5308 290 1063
157 137120 5321 290 1069
158 137450 5334 290 1076
159 137780 5347 290 1083
160 138110 5360 290 1090
160 (9 x Star) 144130 5689 295 1094
161 144460 5702 295 1101
162 144790 5715 295 1108
163 145120 5728 295 1115
164 145450 5741 295 1122
165 145780 5754 295 1128
166 146110 5767 295 1135
167 146440 5780 295 1142
168 146770 5793 295 1149
169 147100 5806 295 1156
170 147430 5819 295 1163
171 147760 5832 295 1169
172 148090 5845 295 1176
173 148420 5858 295 1183
174 148750 5871 295 1190
175 149080 5884 295 1197
176 149410 5897 295 1204
177 149740 5910 295 1210
178 150070 5923 295 1217
179 150400 5936 295 1224
180 150730 5949 295 1231
180 (10 x Star) 156750 6278 300 1236
181 157080 6291 300 1243
182 157410 6304 300 1250
183 157740 6317 300 1257
184 158070 6330 300 1263
185 158400 6343 300 1270
186 158730 6356 300 1277
187 159060 6369 300 1284
188 159390 6382 300 1291
189 159720 6395 300 1298
190 160050 6408 300 1305
191 160380 6421 300 1312
192 160710 6434 300 1318
193 161040 6447 300 1325
194 161370 6460 300 1332
195 161700 6473 300 1339
196 162030 6486 300 1346
197 162360 6499 300 1353
198 162690 6512 300 1360
199 163020 6525 300 1366
200 163350 6538 300 1373
Rồng Xương
Cấp
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
Sức mạnh
Sức Mạn
1 117960 3284 270 8
2 118455 3297 270 16
3 118950 3310 270 24
4 119445 3323 270 32
5 119940 3336 270 40
6 120435 3349 270 48
7 120930 3362 270 56
8 121425 3375 270 64
9 121920 3388 270 72
10 122415 3401 270 80
11 122910 3414 270 88
12 123405 3427 270 96
13 123900 3440 270 104
14 124395 3453 270 112
15 124890 3466 270 120
16 125385 3479 270 128
17 125880 3492 270 136
18 126375 3505 270 144
19 126870 3518 270 152
20 127365 3531 270 160
21 127860 3544 270 168
22 128355 3557 270 176
23 128850 3570 270 184
24 129345 3583 270 192
25 129840 3596 270 200
26 130335 3609 270 208
27 130830 3622 270 216
28 131325 3635 270 224
29 131820 3648 270 232
30 132315 3661 270 240
31 132810 3674 270 248
32 133305 3687 270 256
33 133800 3700 270 264
34 134295 3713 270 272
35 134790 3726 270 280
36 135285 3739 270 288
37 135780 3752 270 296
38 136275 3765 270 304
39 136770 3778 270 312
40 137265 3791 270 320
41 137760 3804 270 328
42 138255 3817 270 336
43 138750 3830 270 344
44 139245 3843 270 352
45 139740 3856 270 360
46 140235 3869 270 368
47 140730 3882 270 376
48 141225 3895 270 384
49 141720 3908 270 392
50 142215 3921 270 400
51 142710 3934 270 408
52 143205 3947 270 416
53 143700 3960 270 424
54 144195 3973 270 432
55 144690 3986 270 440
56 145185 3999 270 448
57 145680 4012 270 456
58 146175 4025 270 464
59 146670 4038 270 472
60 147165 4051 270 480
61 147660 4064 270 488
62 148155 4077 270 496
63 148650 4090 270 504
64 149145 4103 270 512
65 149640 4116 270 520
66 150135 4129 270 528
67 150630 4142 270 536
68 151125 4155 270 544
69 151620 4168 270 552
70 152115 4181 270 560
71 152610 4194 270 568
72 153105 4207 270 576
73 153600 4220 270 584
74 154095 4233 270 592
75 154590 4246 270 600
76 155085 4259 270 608
77 155580 4272 270 616
78 156075 4285 270 624
79 156570 4298 270 632
80 157065 4311 270 640
80 (5 x Star) 169105 4969 275 642
81 169600 4982 275 650
82 170095 4995 275 658
83 170590 5008 275 666
84 171085 5021 275 674
85 171580 5034 275 682
86 172075 5047 275 690
87 172570 5060 275 698
88 173065 5073 275 706
89 173560 5086 275 714
90 174055 5099 275 723
91 174550 5112 275 731
92 175045 5125 275 739
93 175540 5138 275 747
94 176035 5151 275 755
95 176530 5164 275 763
96 177025 5177 275 771
97 177520 5190 275 779
98 178015 5203 275 787
99 178510 5216 275 795
100 179005 5229 275 803
100 (6 x Star) 191045 5887 280 806
101 191540 5900 280 814
102 192035 5913 280 822
103 192530 5926 280 830
104 193025 5939 280 838
105 193520 5952 280 846
106 194015 5965 280 854
107 194510 5978 280 862
108 195005 5991 280 870
109 195500 6004 280 878
110 195995 6017 280 886
111 196490 6030 280 894
112 196985 6043 280 902
113 197480 6056 280 910
114 197975 6069 280 918
115 198470 6082 280 926
116 198965 6095 280 934
117 199460 6108 280 943
118 199955 6121 280 951
119 200450 6134 280 959
120 200945 6147 280 967
120 (7 x Star) 212985 6805 285 970
121 213480 6818 285 978
122 213975 6831 285 986
123 214470 6844 285 994
124 214965 6857 285 1002
125 215460 6870 285 1010
126 215955 6883 285 1019
127 216450 6896 285 1027
128 216945 6909 285 1035
129 217440 6922 285 1043
130 217935 6935 285 1051
131 218430 6948 285 1059
132 218925 6961 285 1067
133 219420 6974 285 1075
134 219915 6987 285 1083
135 220410 7000 285 1091
136 220905 7013 285 1099
137 221400 7026 285 1107
138 221895 7039 285 1116
139 222390 7052 285 1124
140 222885 7065 285 1132
140 (8 x Star) 234925 7723 290 1136
141 235420 7736 290 1144
142 235915 7749 290 1152
143 236410 7762 290 1160
144 236905 7775 290 1168
145 237400 7788 290 1176
146 237895 7801 290 1184
147 238390 7814 290 1192
148 238885 7827 290 1200
149 239380 7840 290 1209
150 239875 7853 290 1217
151 240370 7866 290 1225
152 240865 7879 290 1233
153 241360 7892 290 1241
154 241855 7905 290 1249
155 242350 7918 290 1257
156 242845 7931 290 1265
157 243340 7944 290 1273
158 243835 7957 290 1282
159 244330 7970 290 1290
160 244825 7983 290 1298
160 (9 x Star) 256865 8641 295 1302
161 257360 8654 295 1310
162 257855 8667 295 1319
163 258350 8680 295 1327
164 258845 8693 295 1335
165 259340 8706 295 1343
166 259835 8719 295 1351
167 260330 8732 295 1359
168 260825 8745 295 1367
169 261320 8758 295 1375
170 261815 8771 295 1384
171 262310 8784 295 1392
172 262805 8797 295 1400
173 263300 8810 295 1408
174 263795 8823 295 1416
175 264290 8836 295 1424
176 264785 8849 295 1432
177 265280 8862 295 1441
178 265775 8875 295 1449
179 266270 8888 295 1457
180 266765 8901 295 1465
180 (10 x Star) 278805 9559 300 1470
181 279300 9572 300 1478
182 279795 9585 300 1486
183 280290 9598 300 1495
184 280785 9611 300 1503
185 281280 9624 300 1511
186 281775 9637 300 1519
187 282270 9650 300 1527
188 282765 9663 300 1535
189 283260 9676 300 1544
190 283755 9689 300 1552
191 284250 9702 300 1560
192 284745 9715 300 1568
193 285240 9728 300 1576
194 285735 9741 300 1584
195 286230 9754 300 1593
196 286725 9767 300 1601
197 287220 9780 300 1609
198 287715 9793 300 1617
199 288210 9806 300 1625
200 288705 9819 300 1633
Cấp Chỉ Số Thú Nuôi Cần tốn Tướng Sức mạnh Vận Mệnh
1 40 Tấn công 5 30
2 1495 Máu Vàng x 100000
Sao x 3000
5 600
3 56 Chính xác Vàng x 100000
Sao x 3000
5 1000
4 56 Tránh né Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16 5 1500
5 127 Tấn công Vàng x 300000
Sao x 6500
14 1900
6 1635 Máu Vàng x 300000
Sao x 6500
5 2200
7 12 CRIT Vàng x 300000
Sao x 6500
5 2700
8 12 Chống CRIT Vàng x 300000
Sao x 6500
5 3100
9 49 Tấn công Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16 5 3600
10 4490 Máu Vàng x 600000
Sao x 10500
14 4000
11 59 Tấn công Vàng x 600000
Sao x 10500
6 4500
12 2095 Máu Vàng x 600000
Sao x 10500
6 5100
13 79 Chính xác Vàng x 600000
Sao x 10500
6 5600
14 79 Tránh né Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18 6 6200
15 178 Tấn công Vàng x 1200000
Sao x 15000
19 6800
16 2285 Máu Vàng x 1200000
Sao x 15000
6 7400
17 17 CRIT Vàng x 1200000
Sao x 15000
6 8100
18 17 Chống CRIT Vàng x 1200000
Sao x 15000
6 8800
19 65 Tấn công Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 24
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
x 1 6 9500
20 Khả năng 11 Cấp Pha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
30 10500
21 76 Tấn công Pha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
8 11700
22 2695 Máu Pha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
8 13000
23 101 Chính xác Pha Lê Xanh x 5970
Sao x 20000
8 14400
24 101 Tránh né Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20 8 15900
25 229 Tấn công Pha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
24 17500
26 2940 Máu Pha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
8 20000
27 22 CRIT Pha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
8 21600
28 22 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 27420
Sao x 25500
8 23200
29 83 Tấn công Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20 8 24800
30 8085 Máu Pha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
24 26400
31 92 Tấn công Pha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
10 28000
32 3290 Máu Pha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
10 29600
33 124 Chính xác Pha Lê Xanh x 57050
Sao x 31500
10 31200
34 124 Tránh né Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 14
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
10 32800
35 280 Tấn công Pha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
30 34400
36 3590 Máu Pha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
10 36000
37 29 CRIT Pha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
10 37600
38 29 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 92250
Sao x 38000
10 39200
39 102 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
x 2 10 40800
40 Khả năng 12 Cấp Pha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
48 41500
41 108 Tấn công Pha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
12 42200
42 3895 Máu Pha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
12 42900
43 146 Chính xác Pha Lê Xanh x 132500
Sao x 45000
12 43600
44 146 Tránh né Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
12 44300
45 331 Tấn công Pha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
35 45000
46 4245 Máu Pha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
12 45700
47 32 CRIT Pha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
12 46400
48 32 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 176750
Sao x 52500
12 47100
49 120 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
12 47800
50 11680 Máu Pha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
35 48500
51 127 Tấn công Pha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
14 49200
52 4490 Máu Pha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
14 49900
53 168 Chính xác Pha Lê Xanh x 225000
Sao x 60500
14 50600
54 168 Tránh né Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 6
14 51300
55 381 Tấn công Pha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
41 52000
56 4895 Máu Pha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
14 52700
57 38 CRIT Pha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
14 53400
58 38 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 276750
Sao x 69000
14 54100
59 139 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 16
x 2 14 54800
60 Khả năng 13 Cấp Pha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
65 55100
61 144 Tấn công Pha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
15 55500
62 5090 Máu Pha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
15 55800
63 191 Chính xác Pha Lê Xanh x 331500
Sao x 78000
15 56200
64 191 Tránh né Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
15 56500
65 432 Tấn công Pha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
46 56900
66 5550 Máu Pha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
15 57200
67 42 CRIT Pha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
15 57600
68 42 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 389000
Sao x 87500
15 57900
69 155 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
15 58300
70 15270 Máu Pha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
46 58600
71 161 Tấn công Pha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
17 59000
72 5690 Máu Pha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
17 59300
73 213 Chính xác Pha Lê Xanh x 449500
Sao x 97500
17 59700
74 213 Tránh né Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 4
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10
17 60000
75 483 Tấn công Pha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
51 60400
76 6200 Máu Pha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
17 60700
77 47 CRIT Pha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
17 61100
78 47 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 512500
Sao x 108000
17 61400
79 173 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 8
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 20
x 3 17 61800
80 Khả năng 14 Cấp Pha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
82 62100
81 178 Tấn công Pha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
19 62500
82 6290 Máu Pha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
19 62800
83 236 Chính xác Pha Lê Xanh x 577750
Sao x 118500
19 63200
84 236 Tránh né Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10 19 63500
85 534 Tấn công Pha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
57 63900
86 6855 Máu Pha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
19 64200
87 52 CRIT Pha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
19 64600
88 52 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 645500
Sao x 129000
19 64900
89 194 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10 19 65300
90 18865 Máu Pha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
57 65600
91 193 Tấn công Pha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
21 66000
92 6885 Máu Pha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
21 66300
93 258 Chính xác Pha Lê Xanh x 713250
Sao x 139500
21 66700
94 258 Tránh né Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 10 21 67000
95 585 Tấn công Pha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
62 67400
96 7505 Máu Pha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
21 67700
97 57 CRIT Pha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
21 68100
98 57 Chống CRIT Pha Lê Xanh x 785000
Sao x 150000
21 68400
99 211 Tấn công Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. x 18 x 3 21 68800
100 Khả năng 15 Cấp 99 0

Vận Mệnh

Sở hữu 2 tướng trong khu này để mở Chương mới và Rương thưởng.

Tất cả các thành viên của Hội Bất Tử đã tập hợp tại Đồi Tử Vong, một bầu không khí u ám đang bao trùm cả ngọn núi. Ác Quỷ Địa Ngục, Dracula, Kị Sĩ Quỷ đang chờ đợi một nhiệm vụ mới. Người Sói đang gầm gừ với ánh mắt sắc bén. Đôi cánh khổng lồ của Rồng Xương trên bầu trời đen tối như làm tăng thêm không khí đáng sợ. Và dưới sự kết nối của Vong Hồn Tử Sĩ, họ lại bắt đầu tiến đến Hoàng Thành.
Ngọn đồi vắng lặng tĩnh mịch như một sự đối nghịch với ánh hào quang của Vong Hồn Tử Sĩ trong quá khứ. Hơn 1000 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về một đế chế lúc nào cũng trỗi dậy. Và mục đích cuối cùng của ngài là biến loài người thành một đội quân nô lệ của đế quốc.
Những người nô lệ vô cùng kinh hãi khi biết rằng họ đã biến thành vật hy sinh trong trận chiến Hoàng Thành. Nhưng một bóng đen đã ngăn chặn lưỡi đao của Vong Hồn Tử Sĩ. “Chạy mau! Ta sợ sẽ không giữ được bọn chúng lâu hơn nữa!” Người Sói gầm gừ. “Có lẽ vẫn còn một phần loài người trong ta… ” !!! Khi trốn chạy, những người nô lệ dường như nhìn thấy một sự kiên cường của Sói và niềm tin mãnh liệt của loài người.

Rồng Xương + Vong Hồn Tử Sĩ + Kị Sĩ Quỷ + Dracula + Ác Quỷ Địa Ngục + Người Sói

Tiến hóa tướng để nhận vũ khí

Vũ khí

Tin tức
Vuốt Bất Tử
Vuốt Bất Tử
Những tiếng thì thầm đáng sợ phát ra từ những mảnh xương. Nhìn trông vô hại nhưng sẽ đốt cháy linh hồn của những ai chạm vào.

Chọn tài năng tốt nhất, rune và tả cho các anh hùng. Sau đó nhấn vào bỏ Phiếu.

Kỹ năng Tướng

0
0
0
0
15
29
0
0
7
0
1
11
0
0
2
0
0
0
0
1
1
2

Bài

6
0
0
0
3
6
0
2
34
0
2
4
0
0
3
0
0
5
0
0

Kỹ Năng

36
9
0
2
0
0
0
3
3
0
5
0
0
0

Lấy

Tuyển Tướng tài tại Đài Tướng!
Tuyển tướng ở chế độ Nhà kho để nhận Thẻ Tướng và Tinh chất sên trong Nhà Kho.
Có thể Tuyển Tướng bằng cách dùng Ấn, Ngọc, hoặc Danh Vọng.

Tuyển Phí Tuyển Lượt *
Rồng Xương - Tuyển tướng huyền thoại - Rồng Xương. 100 %
Đá Hồn Rồng Xương Lượng Lượt *
Những đài phun nước của mong muốnNhững đài phun nước của mong muốn 1-3 / 200
Đá Hồn Chí Tôn I - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 1 / 200
Đá Hồn Chí Tôn I - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 2 / 200
Đá Hồn Chí Tôn I - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 3 / 200

* -Rất có thể là gần đúng.

Ngoài ra

Tuyển Tướng
Sự tiến hóa và kinh nghiệm
So sánh đặc điểm của các anh hùng
So sánh của các anh hùng mạnh
Máy tính của các đặc điểm của các anh hùng
Khai Sáng
Kỹ năng Tướng
Cổ Vật
Đồ – Bài
3D người mẫu của những nhân vật
Phép