Kỹ Năng & Đá Tinh: Thánh Quang

Thánh QuangThánh Quang
Cấp Thông Báo Quảng bá Cấp Thời lượng Phép Nghỉ Sức Mạnh
1 Tăng 5% máu tối đa và giảm 5% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 20
2 Tăng 10% máu tối đa và giảm 8% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 40
3 Tăng 15% máu tối đa và giảm 12% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 60
4 Tăng 20% máu tối đa và giảm 16% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 80
5 Tăng 26% máu tối đa và giảm 20% thiệt hại phải nhận. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 100
6 Tăng 35% máu tối đa và giảm 26% thiệt hại phải nhận. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 120
7 Tăng 48% máu tối đa và giảm 36% thiệt hại phải nhận. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 140
8 Tăng 65% máu tối đa và giảm 50% thiệt hại phải nhận. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 160
9 Tăng 90% máu tối đa và giảm 60% thiệt hại phải nhận. Unknown - Unknown x 10 50 sec. 180
10 Tăng 120% máu tối đa và giảm 70% thiệt hại phải nhận. 50 sec. 200
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Kiếm Sĩ Bí Ẩn
44
Hiệp Sĩ
42
Chủ Tế Quỷ
42
Ripper
41
Rồng Xương
40
Đế Thần Sợ Hãi
40
Pháp Sư Vũ Trụ
34
Nữ Kiếm Sĩ
31
Ma Nữ Liềm Băng
26
Băng Phụng
23
Tôn Sư Kiếm Cổ
21